Muniyal Ayurveda Group Institutions

0820 257 2819, +91 81234 03232, +91 81234 03233

info@muniyalayurvedacollege.com

34-C, Shivally Industrial Area, Manipal, Udupi, Karnataka 576104

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

I B.A.M.S

  Sl.
  No
  Name of the Student Padartha Vijnanaevam Ayurveda Itihasa Sankrit Shareera Kriya Shareera Rachana Samhita Adhyayan -1 Ayurveda Ithihasa Practical Total Class
  Conducted
  Total Class Attended
  Percentage
  of Attendance
  Total Class Conducted 7 13 16 31 13 0 0 80 100
  1 Aditi Charwadikar 7 13 15 30 13 0 0 78 97.5
  8 AI Shaniya 6 11 15 18 9 0 0 59 73.75
  2 Aishwarya 6 13 16 29 13 0 0 77 96.25
  3 Aishwarya N 7 13 16 30 13 0 0 79 98.75
  4 Aishwarya T R 5 11 13 29 12 0 0 70 87.5
  5 Akshar S Rao 5 12 15 19 12 0 0 63 78.75
  6 Akshata Alkunte 7 13 16 31 12 0 0 79 98.75
  7 Akshata Kashi 7 13 15 26 11 0 0 72 90
  9 Anuja 7 13 16 29 12 0 0 77 96.25
  10 Aravind H S 7 11 14 27 10 0 0 69 86.25
  11 Aravinda Rudrappa Sajjan 7 13 16 31 13 0 0 80 100
  12 Arjun A S 5 10 12 18 8 0 0 53 66.25
  13 Arun S Chalawadi 4 2 3 17 3 0 0 29 36.25
  14 Ayesha Misbha 7 13 16 27 13 0 0 76 95
  15 B Akshatha 6 13 16 22 13 0 0 70 87.5
  16 B Prajwal 6 11 13 27 10 0 0 67 83.75
  17 Bhoomika B M 7 11 14 28 12 0 0 72 90
  18 Bhoomika D R 7 12 15 31 12 0 0 77 96.25
  19 Chaithra N R 7 13 16 31 13 0 0 80 100
  20 Chaudhari Harsh Monghajibhai 5 13 14 29 13 0 0 74 92.5
  21 Chaya P R 7 13 16 31 12 0 0 79 98.75
  22 Darshan Subray Naik 5 11 13 28 11 0 0 68 85
  23 Deepak Nayak 7 13 16 31 12 0 0 79 98.75
  24 Deepak Suthar 6 13 15 30 11 0 0 75 93.75
  25 Dupade Madhav Hanumant 6 12 14 28 11 0 0 71 88.75
  26 Fathima Fazeela 7 13 16 31 13 0 0 80 100
  27 Gauthami M 7 13 16 31 13 0 0 80 100
  28 Gayathri R Menon 5 8 10 21 9 0 0 53 66.25
  29 Ghumatkar Ashish Ravindra 5 11 13 16 10 0 0 55 68.75
  30 Guru Keerthi L R 7 12 15 24 11 0 0 69 86.25
  31 Harshitha 7 13 16 30 12 0 0 78 97.5
  32 Harshitha D Bhat 7 13 16 22 13 0 0 71 88.75
  33 Hemavathi Rathod 6 12 16 29 12 0 0 75 93.75
  34 Hrishikesh V 5 12 14 16 10 0 0 57 71.25
  35 Humaira 7 13 16 29 13 0 0 78 97.5
  36 K S Jyothika 6 13 15 30 12 0 0 76 95
  37 Krithi K M 7 13 16 31 13 0 0 80 100
  38 Kudav Ruchi Umesh 7 12 16 25 13 0 0 73 91.25
  39 Kulal Medini Chandrashekar 7 13 16 30 13 0 0 79 98.75
  40 Kushi M P 7 13 15 29 12 0 0 76 95
  46 M D Faizan Momin 7 12 16 30 13 0 0 78 97.5
  41 Mahima 7 13 16 31 13 0 0 80 100
  42 Mallika 6 12 14 28 12 0 0 72 90
  43 Manaswini M 7 13 16 30 12 0 0 78 97.5
  44 Manjunath 5 8 8 20 9 0 0 50 62.5
  45 Manoj Jangid M R 5 13 15 23 10 0 0 66 82.5
  47 Nanditha Jain 6 12 15 28 12 0 0 73 91.25
  48 Neha Sara 6 12 13 20 12 0 0 63 78.75
  49 Nethra K 6 12 16 29 11 0 0 74 92.5
  50 Nikitha Byali 7 11 12 18 11 0 0 59 73.75
  51 Nimisha Shetty 6 10 14 14 10 0 0 54 67.5
  52 Nirusha S 7 9 12 25 10 0 0 63 78.75
  53 Nisha Kotari 7 13 15 20 12 0 0 67 83.75
  54 P Shrinidhi Bhat 7 13 16 31 13 0 0 80 100
  55 Parvin Tabassum 6 13 16 27 13 0 0 75 93.75
  56 Pavan 7 13 16 31 13 0 0 80 100
  57 Pawar Gunjan Ramrao 7 13 16 30 13 0 0 79 98.75
  58 Pooja Malakari Pujeri 7 12 14 31 11 0 0 75 93.75
  59 Priya S A 6 11 15 28 12 0 0 72 90
  60 Priyanka 7 12 14 28 11 0 0 72 90
  61 R S Shalini 6 11 14 25 11 0 0 67 83.75
  62 Ranjita V B 7 11 15 29 11 0 0 73 91.25
  63 Sahana Arjungouda Patil 7 13 16 31 12 0 0 79 98.75
  64 Sandeep Basavaraj Kyatappanavar 7 12 16 28 12 0 0 75 93.75
  65 Sanjana S Nayak 6 11 15 26 13 0 0 71 88.75
  66 Sanjayakumar Suresh Malagi 6 12 15 29 13 0 0 75 93.75
  67 Sarina R Makkappanavar 6 12 16 29 11 0 0 74 92.5
  68 Sarvesh Sharad Thombare 4 7 9 19 10 0 0 49 61.25
  69 Sathvik L 7 12 16 28 11 0 0 74 92.5
  70 Sawargave Shreya Suryakantrao 6 11 15 28 13 0 0 73 91.25
  71 Shaikh Arzoo Mohammed Rafique 5 13 15 25 11 0 0 69 86.25
  72 Shamiksha 7 12 16 29 12 0 0 76 95
  73 Shayana S Mendon 7 10 14 19 11 0 0 61 76.25
  74 Shilpa M S 7 12 15 28 11 0 0 73 91.25
  75 Shivabasamma Doddanagouda Akki 7 13 16 30 13 0 0 79 98.75
  76 Shivanand Dinesh Bhat 6 13 16 20 12 0 0 67 83.75
  77 Shobha K R 7 13 15 30 13 0 0 78 97.5
  78 Shobhitha 7 13 16 31 13 0 0 80 100
  79 Shreya Ballal 6 13 14 31 11 0 0 75 93.75
  80 Shrikanth 6 12 15 29 11 0 0 73 91.25
  81 Shrishail S Chikanalli 5 11 13 22 10 0 0 61 76.25
  82 sINCHANA N A 7 13 16 19 12 0 0 67 83.75
  83 Sinchana R S Gowda 6 11 14 25 12 0 0 68 85
  84 Sneha Chimmalagi 6 13 16 31 11 0 0 77 96.25
  85 Somanatha Kundaragi 7 13 16 31 13 0 0 80 100
  86 Sudarshan Rayappa Bhajantri 5 13 13 18 11 0 0 60 75
  87 Surabhi 6 12 15 30 10 0 0 73 91.25
  88 Thekkethara Keertana Gireendran 6 10 14 22 11 0 0 63 78.75
  89 Vasudha S Shetty 6 12 15 30 11 0 0 74 92.5
  90 Veena Mahadev Nuchchundi 7 11 16 30 12 0 0 76 95
  91 Verma Chandan Rajendra Prasad 5 11 14 23 12 0 0 65 81.25
  92 Vijayashree N Bhat 7 12 16 30 11 0 0 76 95
  93 Vikram S Jat 7 13 16 29 13 0 0 78 97.5
  94 Vinayak Vaddodagi 6 13 15 28 13 0 0 75 93.75
  95 Vishalkumar Shivappa Kudagi 6 13 15 24 12 0 0 70 87.5
  96 Yeotikar Shivani Sambhaji 7 13 16 31 13 0 0 80 100
  Sl.
  No
  Name of the Student Padartha Vijnanaevam Ayurveda Itihasa Sankrit Shareera Kriya Shareera Rachana Samhita Adhyayan -1 Ayurveda Ithihasa Practical Total Class
  Conducted
  Total Class Attended
  Percentage
  of Attendance
  Total Class Conducted 11 14 23 32 21 0 0 101 100
  1 Aditi Charwadikar 11 14 23 28 20 0 0 96 95.04950495
  8 AI Shaniya 9 11 21 20 18 0 0 79 78.21782178
  2 Aishwarya 11 14 23 31 21 0 0 100 99.00990099
  3 Aishwarya N 10 14 23 32 20 0 0 99 98.01980198
  4 Aishwarya T R 9 14 23 31 21 0 0 98 97.02970297
  5 Akshar S Rao 10 14 23 32 21 0 0 100 99.00990099
  6 Akshata Alkunte 11 14 23 32 21 0 0 101 100
  7 Akshata Kashi 11 13 20 26 19 0 0 89 88.11881188
  9 Anuja 9 14 19 30 19 0 0 91 90.0990099
  10 Aravind H S 9 12 21 29 20 0 0 91 90.0990099
  11 Aravinda Rudrappa Sajjan 11 14 23 29 21 0 0 98 97.02970297
  12 Arjun A S 10 12 23 26 20 0 0 91 90.0990099
  13 Arun S Chalawadi 9 14 17 25 18 0 0 83 82.17821782
  14 Ayesha Misbha 11 14 23 31 21 0 0 100 99.00990099
  15 B Akshatha 11 14 22 26 21 0 0 94 93.06930693
  16 B Prajwal 9 12 23 25 20 0 0 89 88.11881188
  17 Bhoomika B M 10 12 21 27 17 0 0 87 86.13861386
  18 Bhoomika D R 9 10 18 23 16 0 0 76 75.24752475
  19 Chaithra N R 11 13 22 29 20 0 0 95 94.05940594
  20 Chaudhari Harsh Monghajibhai 9 14 17 25 17 0 0 82 81.18811881
  21 Chaya P R 10 12 20 27 16 0 0 85 84.15841584
  22 Darshan Subray Naik 10 13 19 31 17 0 0 90 89.10891089
  23 Deepak Nayak 11 14 20 30 20 0 0 95 94.05940594
  24 Deepak Suthar 10 13 23 29 21 0 0 96 95.04950495
  25 Dupade Madhav Hanumant 11 14 22 31 20 0 0 98 97.02970297
  26 Fathima Fazeela 11 14 23 30 21 0 0 99 98.01980198
  27 Gauthami M 10 14 21 31 20 0 0 96 95.04950495
  28 Gayathri R Menon 10 14 22 29 21 0 0 96 95.04950495
  29 Ghumatkar Ashish Ravindra 11 11 23 25 20 0 0 90 89.10891089
  30 Guru Keerthi L R 10 14 20 30 19 0 0 93 92.07920792
  31 Harshitha 11 14 23 31 21 0 0 100 99.00990099
  32 Harshitha D Bhat 10 14 22 31 21 0 0 98 97.02970297
  33 Hemavathi Rathod 11 14 22 30 21 0 0 98 97.02970297
  34 Hrishikesh V 10 12 21 30 19 0 0 92 91.08910891
  35 Humaira 11 14 23 31 21 0 0 100 99.00990099
  36 K S Jyothika 10 14 23 32 21 0 0 100 99.00990099
  37 Krithi K M 10 12 21 27 17 0 0 87 86.13861386
  38 Kudav Ruchi Umesh 10 12 20 25 17 0 0 84 83.16831683
  39 Kulal Medini Chandrashekar 11 14 23 31 20 0 0 99 98.01980198
  40 Kushi M P 11 14 23 29 21 0 0 98 97.02970297
  46 M D Faizan Momin 11 14 21 31 21 0 0 98 97.02970297
  41 Mahima 9 12 22 27 19 0 0 89 88.11881188
  42 Mallika 6 8 10 21 12 0 0 57 56.43564356
  43 Manaswini M 10 13 21 30 19 0 0 93 92.07920792
  44 Manjunath 11 13 22 28 21 0 0 95 94.05940594
  45 Manoj Jangid M R 8 13 20 26 17 0 0 84 83.16831683
  47 Nanditha Jain 11 14 23 32 21 0 0 101 100
  48 Neha Sara 10 13 21 30 19 0 0 93 92.07920792
  49 Nethra K 10 11 19 25 18 0 0 83 82.17821782
  50 Nikitha Byali 11 14 23 28 20 0 0 96 95.04950495
  51 Nimisha Shetty 9 9 16 22 12 0 0 68 67.32673267
  52 Nirusha S 10 13 22 29 20 0 0 94 93.06930693
  53 Nisha Kotari 10 14 20 31 20 0 0 95 94.05940594
  54 P Shrinidhi Bhat 10 14 22 32 20 0 0 98 97.02970297
  55 Parvin Tabassum 10 13 20 31 20 0 0 94 93.06930693
  56 Pavan 10 14 20 31 20 0 0 95 94.05940594
  57 Pawar Gunjan Ramrao 11 14 23 31 20 0 0 99 98.01980198
  58 Pooja Malakari Pujeri 10 13 22 30 21 0 0 96 95.04950495
  59 Priya S A 10 14 21 32 20 0 0 97 96.03960396
  60 Priyanka 11 13 22 31 19 0 0 96 95.04950495
  61 R S Shalini 9 14 23 29 20 0 0 95 94.05940594
  62 Ranjita V B 10 12 19 27 19 0 0 87 86.13861386
  63 Sahana Arjungouda Patil 11 12 20 30 20 0 0 93 92.07920792
  64 Sandeep Basavaraj Kyatappanavar 10 14 19 30 20 0 0 93 92.07920792
  65 Sanjana S Nayak 11 14 23 31 21 0 0 100 99.00990099
  66 Sanjayakumar Suresh Malagi 10 11 23 25 20 0 0 89 88.11881188
  67 Sarina R Makkappanavar 11 14 23 29 21 0 0 98 97.02970297
  68 Sarvesh Sharad Thombare 10 14 19 25 17 0 0 85 84.15841584
  69 Sathvik L 10 12 18 27 18 0 0 85 84.15841584
  70 Sawargave Shreya Suryakantrao 11 14 23 31 20 0 0 99 98.01980198
  71 Shaikh Arzoo Mohammed Rafique 11 13 19 29 17 0 0 89 88.11881188
  72 Shamiksha 11 14 23 30 20 0 0 98 97.02970297
  73 Shayana S Mendon 10 10 14 25 14 0 0 73 72.27722772
  74 Shilpa M S 10 14 19 30 21 0 0 94 93.06930693
  75 Shivabasamma Doddanagouda Akki 9 13 20 31 19 0 0 92 91.08910891
  76 Shivanand Dinesh Bhat 11 14 23 31 21 0 0 100 99.00990099
  77 Shobha K R 9 12 19 29 19 0 0 88 87.12871287
  78 Shobhitha 11 13 23 29 19 0 0 95 94.05940594
  79 Shreya Ballal 10 13 23 25 19 0 0 90 89.10891089
  80 Shrikanth 10 14 20 31 20 0 0 95 94.05940594
  81 Shrishail S Chikanalli 8 7 17 18 13 0 0 63 62.37623762
  82 sINCHANA N A 7 8 14 25 14 0 0 68 67.32673267
  83 Sinchana R S Gowda 10 14 21 32 20 0 0 97 96.03960396
  84 Sneha Chimmalagi 11 14 23 32 21 0 0 101 100
  85 Somanatha Kundaragi 11 13 22 24 19 0 0 89 88.11881188
  86 Sudarshan Rayappa Bhajantri 10 14 20 29 20 0 0 93 92.07920792
  87 Surabhi 10 14 23 32 21 0 0 100 99.00990099
  88 Thekkethara Keertana Gireendran 11 11 22 27 16 0 0 87 86.13861386
  89 Vasudha S Shetty 10 14 21 32 20 0 0 97 96.03960396
  90 Veena Mahadev Nuchchundi 10 14 21 32 20 0 0 97 96.03960396
  91 Verma Chandan Rajendra Prasad 11 14 23 29 21 0 0 98 97.02970297
  92 Vijayashree N Bhat 10 14 21 32 20 0 0 97 96.03960396
  93 Vikram S Jat 11 14 23 32 21 0 0 101 100
  94 Vinayak Vaddodagi 10 11 19 24 15 0 0 79 78.21782178
  95 Vishalkumar Shivappa Kudagi 7 13 17 25 18 0 0 80 79.20792079
  96 Yeotikar Shivani Sambhaji 11 14 23 28 20 0 0 96 95.04950495
  Sl.
  No
  Name of the Student Padartha Vijnanaevam Ayurveda Itihasa Sankrit Shareera Kriya Shareera Rachana Samhita Adhyayan -1 Ayurveda Ithihasa Sports and Cultural Total Class
  Conducted
  Total Class Attended
  Percentage
  of Attendance
  Total Class Conducted 14 13 29 23 18 0 3 100 100
  1 Aditi Charwadikar 13 11 27 22 15 0 3 91 91
  8 AI Shaniya 13 10 27 17 14 0 3 84 84
  2 Aishwarya 14 13 29 23 18 0 3 100 100
  3 Aishwarya N 14 12 27 22 18 0 3 96 96
  4 Aishwarya T R 9 10 23 13 17 0 3 75 75
  5 Akshar S Rao 14 13 27 22 18 0 3 97 97
  6 Akshata Alkunte 14 13 29 23 18 0 3 100 100
  7 Akshata Kashi 14 12 28 20 15 0 3 92 92
  9 Anuja 14 13 26 22 17 0 3 95 95
  10 Aravind H S 13 12 25 21 17 0 3 91 91
  11 Aravinda Rudrappa Sajjan 14 13 29 23 18 0 3 100 100
  12 Arjun A S 14 13 29 23 18 0 3 100 100
  13 Arun S Chalawadi 13 12 26 22 17 0 3 93 93
  14 Ayesha Misbha 14 13 29 23 17 0 0 96 96
  15 B Akshatha 13 13 27 19 18 0 3 93 93
  16 B Prajwal 8 7 17 9 9 0 3 53 53
  17 Bhoomika B M 11 11 27 21 14 0 3 87 87
  18 Bhoomika D R 12 13 24 18 15 0 3 85 85
  19 Chaithra N R 14 13 28 23 18 0 3 99 99
  20 Chaudhari Harsh Monghajibhai 11 13 20 17 13 0 3 77 77
  21 Chaya P R 12 11 27 20 17 0 3 90 90
  22 Darshan Subray Naik 13 13 23 19 15 0 3 86 86
  23 Deepak Nayak 13 13 27 23 18 0 3 97 97
  24 Deepak Suthar 11 12 23 21 16 0 3 86 86
  25 Dupade Madhav Hanumant 12 11 22 16 16 0 2 79 79
  26 Fathima Fazeela 14 13 29 21 17 0 0 94 94
  27 Gauthami M 14 13 29 23 17 0 3 99 99
  28 Gayathri R Menon 14 13 28 23 18 0 3 99 99
  29 Ghumatkar Ashish Ravindra 12 13 25 22 16 0 0 88 88
  30 Guru Keerthi L R 14 13 28 22 17 0 3 97 97
  31 Harshitha 14 13 29 23 18 0 3 100 100
  32 Harshitha D Bhat 14 13 29 23 18 0 3 100 100
  33 Hemavathi Rathod 13 10 28 19 16 0 3 89 89
  34 Hrishikesh V 14 12 28 21 16 0 3 94 94
  35 Humaira 14 13 29 23 18 0 1 98 98
  36 K S Jyothika 13 13 27 22 17 0 3 95 95
  37 Krithi K M 14 13 28 23 18 0 3 99 99
  38 Kudav Ruchi Umesh 14 13 28 23 18 0 3 99 99
  39 Kulal Medini Chandrashekar 14 13 28 23 18 0 3 99 99
  40 Kushi M P 13 13 27 22 16 0 3 94 94
  46 M D Faizan Momin 14 12 27 18 18 0 3 92 92
  41 Mahima 13 12 25 18 15 0 3 86 86
  42 Mallika 12 11 21 19 17 0 3 83 83
  43 Manaswini M 14 13 28 23 18 0 3 99 99
  44 Manjunath 14 13 28 22 18 0 3 98 98
  45 Manoj Jangid M R 14 13 28 21 17 0 3 96 96
  47 Nanditha Jain 13 13 28 23 18 0 3 98 98
  48 Neha Sara 13 13 26 22 17 0 3 94 94
  49 Nethra K 14 12 27 23 18 0 0 94 94
  50 Nikitha Byali 13 13 27 20 18 0 3 94 94
  51 Nimisha Shetty 14 13 26 19 17 0 3 92 92
  52 Nirusha S 14 13 25 21 17 0 3 93 93
  53 Nisha Kotari 14 13 29 23 18 0 3 100 100
  54 P Shrinidhi Bhat 14 13 29 20 17 0 3 96 96
  55 Parvin Tabassum 14 11 24 21 17 0 3 90 90
  56 Pavan 14 13 28 23 17 0 3 98 98
  57 Pawar Gunjan Ramrao 14 12 27 23 17 0 3 96 96
  58 Pooja Malakari Pujeri 12 10 26 15 17 0 3 83 83
  59 Priya S A 14 13 28 23 17 0 3 98 98
  60 Priyanka 12 13 25 21 16 0 3 90 90
  61 R S Shalini 14 13 28 22 18 0 3 98 98
  62 Ranjita V B 12 13 27 20 18 0 3 93 93
  63 Sahana Arjungouda Patil 14 13 29 22 18 0 3 99 99
  64 Sandeep Basavaraj Kyatappanavar 14 13 28 23 17 0 3 98 98
  65 Sanjana S Nayak 12 9 25 20 15 0 0 81 81
  66 Sanjayakumar Suresh Malagi 14 13 29 23 18 0 3 100 100
  67 Sarina R Makkappanavar 8 11 15 16 11 0 0 61 61
  68 Sarvesh Sharad Thombare 10 10 20 10 12 0 3 65 65
  69 Sathvik L 11 13 25 20 17 0 3 89 89
  70 Sawargave Shreya Suryakantrao 14 13 29 23 18 0 3 100 100
  71 Shaikh Arzoo Mohammed Rafique 13 12 28 22 16 0 3 94 94
  72 Shamiksha 14 13 29 22 16 0 0 94 94
  73 Shayana S Mendon 11 10 20 18 16 0 0 75 75
  74 Shilpa M S 14 12 29 20 15 0 3 93 93
  75 Shivabasamma Doddanagouda Akki 14 13 26 21 16 0 3 93 93
  76 Shivanand Dinesh Bhat 14 13 29 23 18 0 3 100 100
  77 Shobha K R 13 10 24 22 16 0 3 88 88
  78 Shobhitha 12 13 29 22 18 0 3 97 97
  79 Shreya Ballal 14 13 28 22 17 0 3 97 97
  80 Shrikanth 13 12 19 18 14 0 3 79 79
  81 Shrishail S Chikanalli 10 11 21 20 15 0 3 80 80
  82 sINCHANA N A 13 12 22 18 15 0 3 83 83
  83 Sinchana R S Gowda 12 12 24 20 14 0 3 85 85
  84 Sneha Chimmalagi 12 13 29 22 18 0 3 97 97
  85 Somanatha Kundaragi 14 13 29 23 18 0 3 100 100
  86 Sudarshan Rayappa Bhajantri 14 13 28 23 18 0 3 99 99
  87 Surabhi 14 12 29 22 17 0 3 97 97
  88 Thekkethara Keertana Gireendran 13 13 28 22 16 0 3 95 95
  89 Vasudha S Shetty 14 13 28 23 18 0 3 99 99
  90 Veena Mahadev Nuchchundi 14 13 29 23 18 0 3 100 100
  91 Verma Chandan Rajendra Prasad 12 11 24 18 15 0 3 83 83
  92 Vijayashree N Bhat 14 12 28 22 17 0 3 96 96
  93 Vikram S Jat 11 13 25 21 16 0 3 89 89
  94 Vinayak Vaddodagi 10 12 24 20 16 0 3 85 85
  95 Vishalkumar Shivappa Kudagi 11 12 26 22 17 0 3 91 91
  96 Yeotikar Shivani Sambhaji 14 13 29 23 18 0 3 100 100
  Sl.
  No
  Name of the Student Padartha Vijnanaevam Ayurveda Itihasa Sankrit Shareera Kriya Shareera Rachana Samhita Adhyayan -1 Ayurveda Ithihasa Practical Total Class
  Conducted
  Total Class Attended
  Percentage
  of Attendance
  Total Class Conducted 5 5 9 18 3 0 2 42 100
  1 Aditi Charwadikar 5 3 4 9 3 0 2 26 61.9047619
  8 AI Shaniya 2 4 6 8 3 0 2 25 59.52380952
  2 Aishwarya 2 2 5 9 0 0 2 20 47.61904762
  3 Aishwarya N 5 5 9 18 3 0 2 42 100
  4 Aishwarya T R 4 5 9 15 3 0 2 38 90.47619048
  5 Akshar S Rao 5 4 8 11 3 0 2 33 78.57142857
  6 Akshata Alkunte 4 5 9 13 3 0 2 36 85.71428571
  7 Akshata Kashi 5 3 5 13 3 0 2 31 73.80952381
  9 Anuja 4 5 9 13 3 0 2 36 85.71428571
  10 Aravind H S 4 4 5 8 3 0 2 26 61.9047619
  11 Aravinda Rudrappa Sajjan 4 5 9 16 3 0 2 39 92.85714286
  12 Arjun A S 5 5 8 13 3 0 2 36 85.71428571
  13 Arun S Chalawadi 5 5 9 18 2 0 2 41 97.61904762
  14 Ayesha Misbha 4 5 9 13 3 0 2 36 85.71428571
  15 B Akshatha 4 3 5 13 3 0 2 30 71.42857143
  16 B Prajwal 3 4 7 12 3 0 2 31 73.80952381
  17 Bhoomika B M 5 5 8 16 3 0 2 39 92.85714286
  18 Bhoomika D R 4 5 9 16 3 0 2 39 92.85714286
  19 Chaithra N R 5 5 9 13 3 0 2 37 88.0952381
  20 Chaudhari Harsh Monghajibhai 4 5 7 12 3 0 2 33 78.57142857
  21 Chaya P R 4 4 7 15 2 0 2 34 80.95238095
  22 Darshan Subray Naik 3 4 6 7 3 0 2 25 59.52380952
  23 Deepak Nayak 4 3 4 10 3 0 2 26 61.9047619
  24 Deepak Suthar 4 5 8 11 3 0 2 33 78.57142857
  25 Dupade Madhav Hanumant 4 5 9 16 3 0 2 39 92.85714286
  26 Fathima Fazeela 5 5 9 18 3 0 2 42 100
  27 Gauthami M 5 5 9 18 3 0 2 42 100
  28 Gayathri R Menon 1 2 5 9 0 0 2 19 45.23809524
  29 Ghumatkar Ashish Ravindra 4 4 8 13 3 0 2 34 80.95238095
  30 Guru Keerthi L R 5 5 9 15 2 0 2 38 90.47619048
  31 Harshitha 5 5 8 18 3 0 2 41 97.61904762
  32 Harshitha D Bhat 4 5 8 18 3 0 2 40 95.23809524
  33 Hemavathi Rathod 5 5 9 18 3 0 2 42 100
  34 Hrishikesh V 5 5 9 13 3 0 2 37 88.0952381
  35 Humaira 5 5 9 16 3 0 2 40 95.23809524
  36 K S Jyothika 5 5 9 18 3 0 2 42 100
  37 Krithi K M 5 5 9 13 3 0 2 37 88.0952381
  38 Kudav Ruchi Umesh 4 5 9 13 3 0 2 36 85.71428571
  39 Kulal Medini Chandrashekar 5 5 8 14 3 0 2 37 88.0952381
  40 Kushi M P 4 5 9 16 3 0 2 39 92.85714286
  46 M D Faizan Momin 0 0 0 3 0 0 2 5 11.9047619
  41 Mahima 3 4 9 12 3 0 2 33 78.57142857
  42 Mallika 5 5 9 18 3 0 2 42 100
  43 Manaswini M 5 5 9 15 3 0 2 39 92.85714286
  44 Manjunath 4 5 9 16 3 0 2 39 92.85714286
  45 Manoj Jangid M R 5 5 7 13 3 0 2 35 83.33333333
  47 Nanditha Jain 5 5 9 15 3 0 2 39 92.85714286
  48 Neha Sara 5 4 8 11 3 0 2 33 78.57142857
  49 Nethra K 4 2 5 9 3 0 2 25 59.52380952
  50 Nikitha Byali 5 4 8 12 3 0 2 34 80.95238095
  51 Nimisha Shetty 5 5 9 15 3 0 2 39 92.85714286
  52 Nirusha S 4 3 5 11 3 0 2 28 66.66666667
  53 Nisha Kotari 5 5 9 13 3 0 2 37 88.0952381
  54 P Shrinidhi Bhat 5 5 9 15 3 0 2 39 92.85714286
  55 Parvin Tabassum 4 5 9 16 3 0 2 39 92.85714286
  56 Pavan 0 2 5 6 0 0 2 15 35.71428571
  57 Pawar Gunjan Ramrao 5 3 4 12 3 0 2 29 69.04761905
  58 Pooja Malakari Pujeri 4 5 9 13 3 0 2 36 85.71428571
  59 Priya S A 5 5 8 13 3 0 2 36 85.71428571
  60 Priyanka 4 4 7 14 2 0 2 33 78.57142857
  61 R S Shalini 5 5 8 16 2 0 2 38 90.47619048
  62 Ranjita V B 5 5 8 12 3 0 2 35 83.33333333
  63 Sahana Arjungouda Patil 4 5 9 16 3 0 2 39 92.85714286
  64 Sandeep Basavaraj Kyatappanavar 5 4 6 14 3 0 2 34 80.95238095
  65 Sanjana S Nayak 4 4 7 18 2 0 2 37 88.0952381
  66 Sanjayakumar Suresh Malagi 5 4 4 10 3 0 2 28 66.66666667
  67 Sarina R Makkappanavar 5 5 9 18 3 0 2 42 100
  68 Sarvesh Sharad Thombare 4 4 6 14 3 0 2 33 78.57142857
  69 Sathvik L 4 4 4 12 2 0 2 28 66.66666667
  70 Sawargave Shreya Suryakantrao 0 0 1 3 0 0 2 6 14.28571429
  71 Shaikh Arzoo Mohammed Rafique 4 3 4 10 3 0 2 26 61.9047619
  72 Shamiksha 5 5 9 17 3 0 2 41 97.61904762
  73 Shayana S Mendon 5 4 9 14 3 0 2 37 88.0952381
  74 Shilpa M S 4 5 9 13 3 0 2 36 85.71428571
  75 Shivabasamma Doddanagouda Akki 5 5 9 18 3 0 2 42 100
  76 Shivanand Dinesh Bhat 5 5 9 13 3 0 2 37 88.0952381
  77 Shobha K R 5 5 9 18 3 0 2 42 100
  78 Shobhitha 5 4 6 14 3 0 2 34 80.95238095
  79 Shreya Ballal 5 5 9 18 3 0 2 42 100
  80 Shrikanth 4 5 9 12 3 0 2 35 83.33333333
  81 Shrishail S Chikanalli 3 5 9 8 2 0 2 29 69.04761905
  82 sINCHANA N A 4 5 9 13 3 0 2 36 85.71428571
  83 Sinchana R S Gowda 4 5 9 15 3 0 2 38 90.47619048
  84 Sneha Chimmalagi 4 5 9 13 3 0 2 36 85.71428571
  85 Somanatha Kundaragi 5 5 9 16 3 0 2 40 95.23809524
  86 Sudarshan Rayappa Bhajantri 0 1 2 6 0 0 2 11 26.19047619
  87 Surabhi 5 5 9 18 3 0 2 42 100
  88 Thekkethara Keertana Gireendran 4 4 8 10 3 0 2 31 73.80952381
  89 Vasudha S Shetty 5 5 9 18 3 0 2 42 100
  90 Veena Mahadev Nuchchundi 4 5 9 16 3 0 2 39 92.85714286
  91 Verma Chandan Rajendra Prasad 3 4 7 10 3 0 2 29 69.04761905
  92 Vijayashree N Bhat 5 5 9 18 3 0 2 42 100
  93 Vikram S Jat 5 5 9 15 3 0 2 39 92.85714286
  94 Vinayak Vaddodagi 4 5 8 13 2 0 2 34 80.95238095
  95 Vishalkumar Shivappa Kudagi 2 1 2 10 2 0 2 19 45.23809524
  96 Yeotikar Shivani Sambhaji 1 0 0 4 0 0 2 7 16.66666667
  Sl.
  No
  Name of the Student Padartha Vijnanaevam Ayurveda Itihasa Sankrit Shareera Kriya Shareera Rachana Samhita Adhyayan -1 Ayurveda Ithihasa Practical Total Class
  Conducted
  Total Class Attended
  Percentage
  of Attendance
  Total Class Conducted 14 11 17 31 14 0 7 94 100
  1 Aditi Charwadikar 14 11 17 31 14 0 7 94 100
  8 AI Shaniya 11 10 12 27 12 0 4 76 80.85106383
  2 Aishwarya 14 11 17 31 14 0 7 94 100
  3 Aishwarya N 14 11 17 31 14 0 7 94 100
  4 Aishwarya T R 13 9 16 22 14 0 5 79 84.04255319
  5 Akshar S Rao 13 10 16 29 14 0 7 89 94.68085106
  6 Akshata Alkunte 14 11 16 30 14 0 7 92 97.87234043
  7 Akshata Kashi 14 10 16 30 13 0 7 90 95.74468085
  9 Anuja 11 11 14 27 10 0 7 80 85.10638298
  10 Aravind H S 13 10 14 24 13 0 7 81 86.17021277
  11 Aravinda Rudrappa Sajjan 14 11 17 28 14 0 7 91 96.80851064
  12 Arjun A S 14 10 17 28 13 0 7 89 94.68085106
  13 Arun S Chalawadi 13 10 16 27 12 0 4 82 87.23404255
  14 Ayesha Misbha 14 11 17 30 14 0 7 93 98.93617021
  15 B Akshatha 14 10 16 24 13 0 7 84 89.36170213
  16 B Prajwal 12 9 14 26 11 0 4 76 80.85106383
  17 Bhoomika B M 12 10 15 24 12 0 7 80 85.10638298
  18 Bhoomika D R 12 11 15 25 14 0 7 84 89.36170213
  19 Chaithra N R 12 9 14 29 12 0 7 83 88.29787234
  20 Chaudhari Harsh Monghajibhai 11 10 13 28 12 0 7 81 86.17021277
  21 Chaya P R 14 9 16 25 13 0 7 84 89.36170213
  22 Darshan Subray Naik 11 8 13 28 10 0 5 75 79.78723404
  23 Deepak Nayak 14 11 17 30 14 0 7 93 98.93617021
  24 Deepak Suthar 12 10 16 31 14 0 7 90 95.74468085
  25 Dupade Madhav Hanumant 12 10 15 29 13 0 7 86 91.4893617
  26 Fathima Fazeela 14 11 17 31 14 0 7 94 100
  27 Gauthami M 14 11 17 31 14 0 7 94 100
  28 Gayathri R Menon 12 8 14 26 11 0 7 78 82.9787234
  29 Ghumatkar Ashish Ravindra 12 10 15 26 14 0 7 84 89.36170213
  30 Guru Keerthi L R 13 11 14 26 14 0 7 85 90.42553191
  31 Harshitha 14 11 16 30 14 0 7 92 97.87234043
  32 Harshitha D Bhat 12 11 16 28 14 0 7 88 93.61702128
  33 Hemavathi Rathod 13 11 16 27 14 0 7 88 93.61702128
  34 Hrishikesh V 10 9 13 29 11 0 7 79 84.04255319
  35 Humaira 14 11 16 31 14 0 7 93 98.93617021
  36 K S Jyothika 14 10 15 31 14 0 7 91 96.80851064
  37 Krithi K M 14 11 16 31 14 0 7 93 98.93617021
  38 Kudav Ruchi Umesh 14 11 17 30 13 0 7 92 97.87234043
  39 Kulal Medini Chandrashekar 14 11 17 31 14 0 7 94 100
  40 Kushi M P 14 11 17 31 14 0 7 94 100
  46 M D Faizan Momin 14 10 14 28 14 0 7 87 92.55319149
  41 Mahima 13 10 16 29 12 0 5 85 90.42553191
  42 Mallika 12 10 14 28 14 0 7 85 90.42553191
  43 Manaswini M 13 11 16 29 14 0 7 90 95.74468085
  44 Manjunath 14 10 16 29 13 0 7 89 94.68085106
  45 Manoj Jangid M R 11 8 13 22 12 0 7 73 77.65957447
  47 Nanditha Jain 14 11 17 31 14 0 7 94 100
  48 Neha Sara 14 11 17 31 14 0 7 94 100
  49 Nethra K 12 11 15 26 12 0 3 79 84.04255319
  50 Nikitha Byali 14 10 16 27 13 0 5 85 90.42553191
  51 Nimisha Shetty 14 10 17 29 13 0 7 90 95.74468085
  52 Nirusha S 11 9 12 30 12 0 7 81 86.17021277
  53 Nisha Kotari 14 11 17 30 14 0 7 93 98.93617021
  54 P Shrinidhi Bhat 14 11 17 31 14 0 7 94 100
  55 Parvin Tabassum 13 11 15 30 12 0 7 88 93.61702128
  56 Pavan 12 11 16 27 12 0 7 85 90.42553191
  57 Pawar Gunjan Ramrao 14 11 17 31 14 0 7 94 100
  58 Pooja Malakari Pujeri 13 10 15 30 14 0 7 89 94.68085106
  59 Priya S A 14 11 15 29 13 0 7 89 94.68085106
  60 Priyanka 12 11 14 26 14 0 7 84 89.36170213
  61 R S Shalini 14 11 17 31 14 0 7 94 100
  62 Ranjita V B 10 7 13 22 8 0 7 67 71.27659574
  63 Sahana Arjungouda Patil 14 11 17 31 14 0 7 94 100
  64 Sandeep Basavaraj Kyatappanavar 14 11 17 30 14 0 7 93 98.93617021
  65 Sanjana S Nayak 13 11 16 30 12 0 5 87 92.55319149
  66 Sanjayakumar Suresh Malagi 14 10 17 30 13 0 7 91 96.80851064
  67 Sarina R Makkappanavar 13 11 16 26 14 0 7 87 92.55319149
  68 Sarvesh Sharad Thombare 13 11 16 26 14 0 7 87 92.55319149
  69 Sathvik L 13 11 14 26 14 0 5 83 88.29787234
  70 Sawargave Shreya Suryakantrao 12 10 16 29 11 0 7 85 90.42553191
  71 Shaikh Arzoo Mohammed Rafique 13 10 15 30 12 0 7 87 92.55319149
  72 Shamiksha 14 11 16 30 14 0 7 92 97.87234043
  73 Shayana S Mendon 14 11 16 27 13 0 5 86 91.4893617
  74 Shilpa M S 11 9 14 29 13 0 7 83 88.29787234
  75 Shivabasamma Doddanagouda Akki 13 10 15 30 12 0 7 87 92.55319149
  76 Shivanand Dinesh Bhat 14 10 16 29 13 0 7 89 94.68085106
  77 Shobha K R 13 11 15 26 14 0 7 86 91.4893617
  78 Shobhitha 14 11 17 31 14 0 7 94 100
  79 Shreya Ballal 13 10 17 28 12 0 7 87 92.55319149
  80 Shrikanth 14 10 17 29 13 0 7 90 95.74468085
  81 Shrishail S Chikanalli 14 10 16 25 12 0 3 80 85.10638298
  82 sINCHANA N A 13 11 15 29 13 0 7 88 93.61702128
  83 Sinchana R S Gowda 13 10 17 29 13 0 7 89 94.68085106
  84 Sneha Chimmalagi 14 11 16 30 14 0 7 92 97.87234043
  85 Somanatha Kundaragi 14 11 17 29 14 0 7 92 97.87234043
  86 Sudarshan Rayappa Bhajantri 12 10 16 30 12 0 7 87 92.55319149
  87 Surabhi 14 11 17 31 14 0 7 94 100
  88 Thekkethara Keertana Gireendran 12 10 14 27 12 0 7 82 87.23404255
  89 Vasudha S Shetty 14 11 17 31 14 0 7 94 100
  90 Veena Mahadev Nuchchundi 13 11 17 31 12 0 7 91 96.80851064
  91 Verma Chandan Rajendra Prasad 9 8 11 20 8 0 7 63 67.0212766
  92 Vijayashree N Bhat 14 11 17 31 14 0 7 94 100
  93 Vikram S Jat 14 11 17 31 14 0 7 94 100
  94 Vinayak Vaddodagi 13 10 14 27 12 0 7 83 88.29787234
  95 Vishalkumar Shivappa Kudagi 12 10 14 27 12 0 7 82 87.23404255
  96 Yeotikar Shivani Sambhaji 14 11 17 31 14 0 7 94 100
  Sl.
  No
  Name of the Student Padartha Vijnanaevam Ayurveda Itihasa Sankrit Shareera Kriya Shareera Rachana Samhita Adhyayan -1 Ayurveda Ithihasa Practical Total Class
  Conducted
  Total Class Attended
  Percentage
  of Attendance
  Total Class Conducted 14 11 17 31 14 0 7 94 100
  1 Aditi Charwadikar 14 11 17 31 14 0 7 94 100
  8 AI Shaniya 11 10 12 27 12 0 4 76 80.85106383
  2 Aishwarya 14 11 17 31 14 0 7 94 100
  3 Aishwarya N 14 11 17 31 14 0 7 94 100
  4 Aishwarya T R 13 9 16 22 14 0 5 79 84.04255319
  5 Akshar S Rao 13 10 16 29 14 0 7 89 94.68085106
  6 Akshata Alkunte 14 11 16 30 14 0 7 92 97.87234043
  7 Akshata Kashi 14 10 16 30 13 0 7 90 95.74468085
  9 Anuja 11 11 14 27 10 0 7 80 85.10638298
  10 Aravind H S 13 10 14 24 13 0 7 81 86.17021277
  11 Aravinda Rudrappa Sajjan 14 11 17 28 14 0 7 91 96.80851064
  12 Arjun A S 14 10 17 28 13 0 7 89 94.68085106
  13 Arun S Chalawadi 13 10 16 27 12 0 4 82 87.23404255
  14 Ayesha Misbha 14 11 17 30 14 0 7 93 98.93617021
  15 B Akshatha 14 10 16 24 13 0 7 84 89.36170213
  16 B Prajwal 12 9 14 26 11 0 4 76 80.85106383
  17 Bhoomika B M 12 10 15 24 12 0 7 80 85.10638298
  18 Bhoomika D R 12 11 15 25 14 0 7 84 89.36170213
  19 Chaithra N R 12 9 14 29 12 0 7 83 88.29787234
  20 Chaudhari Harsh Monghajibhai 11 10 13 28 12 0 7 81 86.17021277
  21 Chaya P R 14 9 16 25 13 0 7 84 89.36170213
  22 Darshan Subray Naik 11 8 13 28 10 0 5 75 79.78723404
  23 Deepak Nayak 14 11 17 30 14 0 7 93 98.93617021
  24 Deepak Suthar 12 10 16 31 14 0 7 90 95.74468085
  25 Dupade Madhav Hanumant 12 10 15 29 13 0 7 86 91.4893617
  26 Fathima Fazeela 14 11 17 31 14 0 7 94 100
  27 Gauthami M 14 11 17 31 14 0 7 94 100
  28 Gayathri R Menon 12 8 14 26 11 0 7 78 82.9787234
  29 Ghumatkar Ashish Ravindra 12 10 15 26 14 0 7 84 89.36170213
  30 Guru Keerthi L R 13 11 14 26 14 0 7 85 90.42553191
  31 Harshitha 14 11 16 30 14 0 7 92 97.87234043
  32 Harshitha D Bhat 12 11 16 28 14 0 7 88 93.61702128
  33 Hemavathi Rathod 13 11 16 27 14 0 7 88 93.61702128
  34 Hrishikesh V 10 9 13 29 11 0 7 79 84.04255319
  35 Humaira 14 11 16 31 14 0 7 93 98.93617021
  36 K S Jyothika 14 10 15 31 14 0 7 91 96.80851064
  37 Krithi K M 14 11 16 31 14 0 7 93 98.93617021
  38 Kudav Ruchi Umesh 14 11 17 30 13 0 7 92 97.87234043
  39 Kulal Medini Chandrashekar 14 11 17 31 14 0 7 94 100
  40 Kushi M P 14 11 17 31 14 0 7 94 100
  46 M D Faizan Momin 14 10 14 28 14 0 7 87 92.55319149
  41 Mahima 13 10 16 29 12 0 5 85 90.42553191
  42 Mallika 12 10 14 28 14 0 7 85 90.42553191
  43 Manaswini M 13 11 16 29 14 0 7 90 95.74468085
  44 Manjunath 14 10 16 29 13 0 7 89 94.68085106
  45 Manoj Jangid M R 11 8 13 22 12 0 7 73 77.65957447
  47 Nanditha Jain 14 11 17 31 14 0 7 94 100
  48 Neha Sara 14 11 17 31 14 0 7 94 100
  49 Nethra K 12 11 15 26 12 0 3 79 84.04255319
  50 Nikitha Byali 14 10 16 27 13 0 5 85 90.42553191
  51 Nimisha Shetty 14 10 17 29 13 0 7 90 95.74468085
  52 Nirusha S 11 9 12 30 12 0 7 81 86.17021277
  53 Nisha Kotari 14 11 17 30 14 0 7 93 98.93617021
  54 P Shrinidhi Bhat 14 11 17 31 14 0 7 94 100
  55 Parvin Tabassum 13 11 15 30 12 0 7 88 93.61702128
  56 Pavan 12 11 16 27 12 0 7 85 90.42553191
  57 Pawar Gunjan Ramrao 14 11 17 31 14 0 7 94 100
  58 Pooja Malakari Pujeri 13 10 15 30 14 0 7 89 94.68085106
  59 Priya S A 14 11 15 29 13 0 7 89 94.68085106
  60 Priyanka 12 11 14 26 14 0 7 84 89.36170213
  61 R S Shalini 14 11 17 31 14 0 7 94 100
  62 Ranjita V B 10 7 13 22 8 0 7 67 71.27659574
  63 Sahana Arjungouda Patil 14 11 17 31 14 0 7 94 100
  64 Sandeep Basavaraj Kyatappanavar 14 11 17 30 14 0 7 93 98.93617021
  65 Sanjana S Nayak 13 11 16 30 12 0 5 87 92.55319149
  66 Sanjayakumar Suresh Malagi 14 10 17 30 13 0 7 91 96.80851064
  67 Sarina R Makkappanavar 13 11 16 26 14 0 7 87 92.55319149
  68 Sarvesh Sharad Thombare 13 11 16 26 14 0 7 87 92.55319149
  69 Sathvik L 13 11 14 26 14 0 5 83 88.29787234
  70 Sawargave Shreya Suryakantrao 12 10 16 29 11 0 7 85 90.42553191
  71 Shaikh Arzoo Mohammed Rafique 13 10 15 30 12 0 7 87 92.55319149
  72 Shamiksha 14 11 16 30 14 0 7 92 97.87234043
  73 Shayana S Mendon 14 11 16 27 13 0 5 86 91.4893617
  74 Shilpa M S 11 9 14 29 13 0 7 83 88.29787234
  75 Shivabasamma Doddanagouda Akki 13 10 15 30 12 0 7 87 92.55319149
  76 Shivanand Dinesh Bhat 14 10 16 29 13 0 7 89 94.68085106
  77 Shobha K R 13 11 15 26 14 0 7 86 91.4893617
  78 Shobhitha 14 11 17 31 14 0 7 94 100
  79 Shreya Ballal 13 10 17 28 12 0 7 87 92.55319149
  80 Shrikanth 14 10 17 29 13 0 7 90 95.74468085
  81 Shrishail S Chikanalli 14 10 16 25 12 0 3 80 85.10638298
  82 sINCHANA N A 13 11 15 29 13 0 7 88 93.61702128
  83 Sinchana R S Gowda 13 10 17 29 13 0 7 89 94.68085106
  84 Sneha Chimmalagi 14 11 16 30 14 0 7 92 97.87234043
  85 Somanatha Kundaragi 14 11 17 29 14 0 7 92 97.87234043
  86 Sudarshan Rayappa Bhajantri 12 10 16 30 12 0 7 87 92.55319149
  87 Surabhi 14 11 17 31 14 0 7 94 100
  88 Thekkethara Keertana Gireendran 12 10 14 27 12 0 7 82 87.23404255
  89 Vasudha S Shetty 14 11 17 31 14 0 7 94 100
  90 Veena Mahadev Nuchchundi 13 11 17 31 12 0 7 91 96.80851064
  91 Verma Chandan Rajendra Prasad 9 8 11 20 8 0 7 63 67.0212766
  92 Vijayashree N Bhat 14 11 17 31 14 0 7 94 100
  93 Vikram S Jat 14 11 17 31 14 0 7 94 100
  94 Vinayak Vaddodagi 13 10 14 27 12 0 7 83 88.29787234
  95 Vishalkumar Shivappa Kudagi 12 10 14 27 12 0 7 82 87.23404255
  96 Yeotikar Shivani Sambhaji 14 11 17 31 14 0 7 94 100
  Sl.
  No
  Name of the Student Padartha Vijnanaevam Ayurveda Itihasa Sankrit Shareera Kriya Shareera Rachana Samhita Adhyayan -1 Ayurveda Ithihasa Practical Total Class
  Conducted
  Total Class Attended
  Percentage
  of Attendance
  Total Class Conducted 17 17 23 36 28 0 7 128 100
  1 Aditi Charwadikar 16 16 21 34 25 0 7 119 92.96875
  8 AI Shaniya 14 15 22 36 27 0 4 118 92.1875
  2 Aishwarya 15 16 20 34 25 0 7 117 91.40625
  3 Aishwarya N 17 16 23 35 28 0 7 126 98.4375
  4 Aishwarya T R 15 15 21 30 26 0 5 112 87.5
  5 Akshar S Rao 16 17 23 36 28 0 7 127 99.21875
  6 Akshata Alkunte 17 16 22 34 26 0 7 122 95.3125
  7 Akshata Kashi 15 17 22 36 26 0 7 123 96.09375
  9 Anuja 16 16 21 34 22 0 7 116 90.625
  10 Aravind H S 13 15 19 30 23 0 7 107 83.59375
  11 Aravinda Rudrappa Sajjan 17 16 22 32 27 0 7 121 94.53125
  12 Arjun A S 17 16 22 33 28 0 7 123 96.09375
  13 Arun S Chalawadi 8 11 16 23 14 0 4 76 59.375
  14 Ayesha Misbha 16 15 21 30 23 0 7 112 87.5
  15 B Akshatha 16 16 21 31 25 0 7 116 90.625
  16 B Prajwal 12 13 18 29 21 0 4 97 75.78125
  17 Bhoomika B M 15 16 20 32 28 0 7 118 92.1875
  18 Bhoomika D R 16 17 23 34 28 0 7 125 97.65625
  19 Chaithra N R 17 17 23 36 28 0 7 128 100
  20 Chaudhari Harsh Monghajibhai 14 14 16 27 21 0 7 99 77.34375
  21 Chaya P R 14 16 21 35 27 0 7 120 93.75
  22 Darshan Subray Naik 14 14 22 31 23 0 5 109 85.15625
  23 Deepak Nayak 17 17 20 33 27 0 7 121 94.53125
  24 Deepak Suthar 17 16 20 29 25 0 7 114 89.0625
  25 Dupade Madhav Hanumant 16 16 17 31 23 0 7 110 85.9375
  26 Fathima Fazeela 17 16 23 36 26 0 7 125 97.65625
  27 Gauthami M 17 17 23 36 28 0 7 128 100
  28 Gayathri R Menon 17 17 23 35 28 0 7 127 99.21875
  29 Ghumatkar Ashish Ravindra 14 15 19 29 25 0 7 109 85.15625
  30 Guru Keerthi L R 11 15 17 29 23 0 7 102 79.6875
  31 Harshitha 17 17 23 36 28 0 7 128 100
  32 Harshitha D Bhat 16 17 21 34 26 0 7 121 94.53125
  33 Hemavathi Rathod 15 17 20 36 26 0 7 121 94.53125
  34 Hrishikesh V 17 16 23 33 27 0 7 123 96.09375
  35 Humaira 17 16 23 35 25 0 7 123 96.09375
  36 K S Jyothika 17 17 23 36 28 0 7 128 100
  37 Krithi K M 17 17 23 36 28 0 7 128 100
  38 Kudav Ruchi Umesh 15 17 22 36 28 0 7 125 97.65625
  39 Kulal Medini Chandrashekar 15 17 22 36 27 0 7 124 96.875
  40 Kushi M P 17 17 23 36 28 0 7 128 100
  46 M D Faizan Momin 15 13 22 33 23 0 7 113 88.28125
  41 Mahima 15 14 21 34 25 0 5 114 89.0625
  42 Mallika 12 13 19 32 20 0 7 103 80.46875
  43 Manaswini M 17 17 23 36 28 0 7 128 100
  44 Manjunath 16 16 21 34 26 0 7 120 93.75
  45 Manoj Jangid M R 16 16 21 34 27 0 7 121 94.53125
  47 Nanditha Jain 17 17 23 36 28 0 7 128 100
  48 Neha Sara 17 16 23 35 28 0 7 126 98.4375
  49 Nethra K 11 16 19 29 24 0 3 102 79.6875
  50 Nikitha Byali 17 16 22 32 25 0 5 117 91.40625
  51 Nimisha Shetty 15 17 22 36 28 0 7 125 97.65625
  52 Nirusha S 14 15 19 31 24 0 7 110 85.9375
  53 Nisha Kotari 16 16 21 35 26 0 7 121 94.53125
  54 P Shrinidhi Bhat 17 17 23 36 28 0 7 128 100
  55 Parvin Tabassum 14 15 18 33 19 0 7 106 82.8125
  56 Pavan 16 16 22 33 28 0 7 122 95.3125
  57 Pawar Gunjan Ramrao 13 15 20 33 24 0 7 112 87.5
  58 Pooja Malakari Pujeri 17 16 22 34 26 0 7 122 95.3125
  59 Priya S A 16 17 20 35 26 0 7 121 94.53125
  60 Priyanka 15 15 21 30 24 0 7 112 87.5
  61 R S Shalini 16 16 20 33 24 0 7 116 90.625
  62 Ranjita V B 17 16 22 34 26 0 7 122 95.3125
  63 Sahana Arjungouda Patil 17 16 22 34 25 0 7 121 94.53125
  64 Sandeep Basavaraj Kyatappanavar 17 17 23 34 28 0 7 126 98.4375
  65 Sanjana S Nayak 16 17 22 35 26 0 5 121 94.53125
  66 Sanjayakumar Suresh Malagi 15 17 21 34 26 0 7 120 93.75
  67 Sarina R Makkappanavar 14 14 20 29 20 0 7 104 81.25
  68 Sarvesh Sharad Thombare 15 16 21 33 26 0 7 118 92.1875
  69 Sathvik L 11 13 15 29 21 0 5 94 73.4375
  70 Sawargave Shreya Suryakantrao 13 14 19 32 23 0 7 108 84.375
  71 Shaikh Arzoo Mohammed Rafique 12 12 15 27 18 0 7 91 71.09375
  72 Shamiksha 17 17 23 35 28 0 7 127 99.21875
  73 Shayana S Mendon 15 14 21 32 24 0 5 111 86.71875
  74 Shilpa M S 16 16 21 36 26 0 7 122 95.3125
  75 Shivabasamma Doddanagouda Akki 17 17 23 36 28 0 7 128 100
  76 Shivanand Dinesh Bhat 16 15 23 32 26 0 7 119 92.96875
  77 Shobha K R 17 17 21 35 28 0 7 125 97.65625
  78 Shobhitha 16 17 23 35 27 0 7 125 97.65625
  79 Shreya Ballal 16 15 23 32 26 0 7 119 92.96875
  80 Shrikanth 17 17 23 36 28 0 7 128 100
  81 Shrishail S Chikanalli 9 12 14 26 17 0 3 81 63.28125
  82 sINCHANA N A 16 16 20 32 26 0 7 117 91.40625
  83 Sinchana R S Gowda 15 17 22 35 28 0 7 124 96.875
  84 Sneha Chimmalagi 15 16 18 32 22 0 7 110 85.9375
  85 Somanatha Kundaragi 17 17 21 34 28 0 7 124 96.875
  86 Sudarshan Rayappa Bhajantri 17 15 22 30 25 0 7 116 90.625
  87 Surabhi 17 17 23 36 28 0 7 128 100
  88 Thekkethara Keertana Gireendran 15 17 22 36 28 0 7 125 97.65625
  89 Vasudha S Shetty 17 17 23 36 28 0 7 128 100
  90 Veena Mahadev Nuchchundi 16 13 22 32 24 0 7 114 89.0625
  91 Verma Chandan Rajendra Prasad 15 12 15 23 22 0 7 94 73.4375
  92 Vijayashree N Bhat 15 16 19 29 23 0 7 109 85.15625
  93 Vikram S Jat 16 17 23 35 28 0 7 126 98.4375
  94 Vinayak Vaddodagi 13 14 20 29 20 0 7 103 80.46875
  95 Vishalkumar Shivappa Kudagi 13 16 21 33 24 0 7 114 89.0625
  96 Yeotikar Shivani Sambhaji 13 15 20 33 24 0 7 112 87.5
  Sl.
  No
  Name of the Student Padartha Vijnanaevam Ayurveda Itihasa Sankrit Shareera Kriya Shareera Rachana Samhita Adhyayan -1 Ayurveda Ithihasa Practical Total Class
  Conducted
  Total Class Attended
  Percentage
  of Attendance
  Total Class Conducted 19 10 27 37 27 0 2 122 100
  1 Aditi Charwadikar 16 7 21 27 21 0 2 94 77.04918033
  8 AI Shaniya 17 10 23 34 25 0 2 111 90.98360656
  2 Aishwarya 18 8 27 30 25 0 2 110 90.16393443
  3 Aishwarya N 19 10 27 37 27 0 2 122 100
  4 Aishwarya T R 18 10 24 32 25 0 2 111 90.98360656
  5 Akshar S Rao 19 10 27 35 27 0 2 120 98.36065574
  6 Akshata Alkunte 18 10 26 35 27 0 2 118 96.72131148
  7 Akshata Kashi 18 9 26 34 26 0 2 115 94.26229508
  9 Anuja 19 10 27 36 27 0 2 121 99.18032787
  10 Aravind H S 14 8 18 25 23 0 2 90 73.7704918
  11 Aravinda Rudrappa Sajjan 18 10 26 36 27 0 2 119 97.54098361
  12 Arjun A S 15 8 23 32 24 0 2 104 85.24590164
  13 Arun S Chalawadi 18 10 22 34 24 0 2 110 90.16393443
  14 Ayesha Misbha 19 10 27 36 27 0 2 121 99.18032787
  15 B Akshatha 14 10 24 31 25 0 2 106 86.8852459
  16 B Prajwal 16 10 25 31 24 0 2 108 88.52459016
  17 Bhoomika B M 18 10 26 35 25 0 2 116 95.08196721
  18 Bhoomika D R 16 7 18 30 18 0 2 91 74.59016393
  19 Chaithra N R 19 10 26 36 26 0 2 119 97.54098361
  20 Chaudhari Harsh Monghajibhai 13 9 14 23 17 0 2 78 63.93442623
  21 Chaya P R 13 9 15 23 17 0 2 79 64.75409836
  22 Darshan Subray Naik 12 8 15 20 16 0 2 73 59.83606557
  23 Deepak Nayak 14 9 18 28 19 0 2 90 73.7704918
  24 Deepak Suthar 13 9 14 25 17 0 2 80 65.57377049
  25 Dupade Madhav Hanumant 14 7 17 24 16 0 2 80 65.57377049
  26 Fathima Fazeela 13 8 17 26 18 0 2 84 68.85245902
  27 Gauthami M 14 9 18 27 19 0 2 89 72.95081967
  28 Gayathri R Menon 14 9 18 28 19 0 2 90 73.7704918
  29 Ghumatkar Ashish Ravindra 14 6 21 29 22 0 2 94 77.04918033
  30 Guru Keerthi L R 18 9 22 31 25 0 2 107 87.70491803
  31 Harshitha 17 9 26 36 26 0 2 116 95.08196721
  32 Harshitha D Bhat 19 10 26 36 26 0 2 119 97.54098361
  33 Hemavathi Rathod 19 10 26 36 26 0 2 119 97.54098361
  34 Hrishikesh V 13 4 15 24 15 0 2 73 59.83606557
  35 Humaira 19 10 27 37 27 0 2 122 100
  36 K S Jyothika 13 6 16 27 16 0 2 80 65.57377049
  37 Krithi K M 19 10 27 37 26 0 2 121 99.18032787
  38 Kudav Ruchi Umesh 14 8 20 30 24 0 2 98 80.32786885
  39 Kulal Medini Chandrashekar 10 10 16 24 18 0 2 80 65.57377049
  40 Kushi M P 19 10 27 37 27 0 2 122 100
  46 M D Faizan Momin 19 10 27 36 27 0 2 121 99.18032787
  41 Mahima 10 7 12 23 11 0 2 65 53.27868852
  42 Mallika 16 9 23 32 24 0 2 106 86.8852459
  43 Manaswini M 19 9 26 34 25 0 2 115 94.26229508
  44 Manjunath 19 10 27 34 27 0 2 119 97.54098361
  45 Manoj Jangid M R 18 10 23 35 25 0 2 113 92.62295082
  47 Nanditha Jain 19 10 27 37 27 0 2 122 100
  48 Neha Sara 16 8 25 34 25 0 2 110 90.16393443
  49 Nethra K 18 9 27 31 25 0 2 112 91.80327869
  50 Nikitha Byali 14 10 20 33 21 0 2 100 81.96721311
  51 Nimisha Shetty 16 10 26 33 26 0 2 113 92.62295082
  52 Nirusha S 17 7 21 30 22 0 2 99 81.14754098
  53 Nisha Kotari 19 10 27 34 27 0 2 119 97.54098361
  54 P Shrinidhi Bhat 19 9 26 37 26 0 2 119 97.54098361
  55 Parvin Tabassum 17 10 26 36 26 0 2 117 95.90163934
  56 Pavan 13 5 18 27 16 0 2 81 66.39344262
  57 Pawar Gunjan Ramrao 15 7 21 28 21 0 2 94 77.04918033
  58 Pooja Malakari Pujeri 19 10 25 36 26 0 2 118 96.72131148
  59 Priya S A 18 9 26 34 26 0 2 115 94.26229508
  60 Priyanka 19 10 24 37 26 0 2 118 96.72131148
  61 R S Shalini 19 9 26 33 25 0 2 114 93.44262295
  62 Ranjita V B 15 10 20 32 21 0 2 100 81.96721311
  63 Sahana Arjungouda Patil 19 9 27 34 27 0 2 118 96.72131148
  64 Sandeep Basavaraj Kyatappanavar 18 9 21 33 20 0 2 103 84.42622951
  65 Sanjana S Nayak 12 5 16 21 14 0 2 70 57.37704918
  66 Sanjayakumar Suresh Malagi 19 10 26 33 26 0 2 116 95.08196721
  67 Sarina R Makkappanavar 19 10 27 36 27 0 2 121 99.18032787
  68 Sarvesh Sharad Thombare 19 10 26 33 25 0 0 113 92.62295082
  69 Sathvik L 11 8 17 27 22 0 2 87 71.31147541
  70 Sawargave Shreya Suryakantrao 17 10 23 32 24 0 2 108 88.52459016
  71 Shaikh Arzoo Mohammed Rafique 17 10 27 36 26 0 2 118 96.72131148
  72 Shamiksha 19 10 27 37 27 0 2 122 100
  73 Shayana S Mendon 16 10 23 33 23 0 2 107 87.70491803
  74 Shilpa M S 16 9 23 26 24 0 2 100 81.96721311
  75 Shivabasamma Doddanagouda Akki 16 9 20 30 21 0 2 98 80.32786885
  76 Shivanand Dinesh Bhat 18 10 23 36 25 0 2 114 93.44262295
  77 Shobha K R 11 3 15 17 12 0 0 58 47.54098361
  78 Shobhitha 19 10 26 37 27 0 2 121 99.18032787
  79 Shreya Ballal 18 9 24 32 24 0 2 109 89.3442623
  80 Shrikanth 19 9 27 32 25 0 2 114 93.44262295
  81 Shrishail S Chikanalli 17 9 20 31 23 0 2 102 83.60655738
  82 sINCHANA N A 17 8 24 32 22 0 2 105 86.06557377
  83 Sinchana R S Gowda 18 10 26 35 25 0 2 116 95.08196721
  84 Sneha Chimmalagi 18 10 26 36 27 0 2 119 97.54098361
  85 Somanatha Kundaragi 19 10 27 36 27 0 2 121 99.18032787
  86 Sudarshan Rayappa Bhajantri 16 6 17 28 18 0 2 87 71.31147541
  87 Surabhi 19 10 27 36 27 0 2 121 99.18032787
  88 Thekkethara Keertana Gireendran 15 9 20 26 22 0 2 94 77.04918033
  89 Vasudha S Shetty 19 10 27 37 27 0 2 122 100
  90 Veena Mahadev Nuchchundi 18 9 23 34 25 0 2 111 90.98360656
  91 Verma Chandan Rajendra Prasad 19 10 26 36 26 0 2 119 97.54098361
  92 Vijayashree N Bhat 19 10 22 34 22 0 2 109 89.3442623
  93 Vikram S Jat 19 10 26 36 27 0 2 120 98.36065574
  94 Vinayak Vaddodagi 18 9 20 31 22 0 2 102 83.60655738
  95 Vishalkumar Shivappa Kudagi 14 6 15 27 17 0 2 81 66.39344262
  96 Yeotikar Shivani Sambhaji 15 7 21 26 21 0 2 92 75.40983607
  Sl.
  No
  Name of the Student Padartha Vijnanaevam Ayurveda Itihasa Sankrit Shareera Kriya Shareera Rachana Samhita Adhyayan -1 Ayurveda Ithihasa Practical Total Class
  Conducted
  Total Class Attended
  Percentage
  of Attendance
  Total Class Conducted 13 9 22 27 13 0 0 84 100
  1 Aditi Charwadikar 11 9 19 26 12 0 0 77 91.66666667
  8 AI Shaniya 11 7 18 26 12 0 0 74 88.0952381
  2 Aishwarya 13 9 22 26 13 0 0 83 98.80952381
  3 Aishwarya N 13 9 22 27 13 0 0 84 100
  4 Aishwarya T R 11 9 17 23 10 0 0 70 83.33333333
  5 Akshar S Rao 11 9 22 27 13 0 0 82 97.61904762
  6 Akshata Alkunte 13 9 22 26 13 0 0 83 98.80952381
  7 Akshata Kashi 13 9 22 26 13 0 0 83 98.80952381
  9 Anuja 13 9 22 27 13 0 0 84 100
  10 Aravind H S 12 8 18 24 11 0 0 73 86.9047619
  11 Aravinda Rudrappa Sajjan 12 8 18 21 10 0 0 69 82.14285714
  12 Arjun A S 13 9 22 23 12 0 0 79 94.04761905
  13 Arun S Chalawadi 10 9 18 23 9 0 0 69 82.14285714
  14 Ayesha Misbha 13 9 21 26 13 0 0 82 97.61904762
  15 B Akshatha 10 9 17 22 10 0 0 68 80.95238095
  16 B Prajwal 12 9 22 27 13 0 0 83 98.80952381
  17 Bhoomika B M 13 9 22 27 13 0 0 84 100
  18 Bhoomika D R 13 8 22 26 12 0 0 81 96.42857143
  19 Chaithra N R 12 9 18 26 10 0 0 75 89.28571429
  20 Chaudhari Harsh Monghajibhai 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  21 Chaya P R 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  22 Darshan Subray Naik 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  23 Deepak Nayak 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  24 Deepak Suthar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  25 Dupade Madhav Hanumant 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  26 Fathima Fazeela 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27 Gauthami M 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  28 Gayathri R Menon 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  29 Ghumatkar Ashish Ravindra 13 9 18 24 8 0 0 72 85.71428571
  30 Guru Keerthi L R 12 8 20 26 9 0 0 75 89.28571429
  31 Harshitha 13 9 22 26 13 0 0 83 98.80952381
  32 Harshitha D Bhat 12 9 18 25 10 0 0 74 88.0952381
  33 Hemavathi Rathod 13 9 22 25 13 0 0 82 97.61904762
  34 Hrishikesh V 13 9 22 27 13 0 0 84 100
  35 Humaira 13 9 22 27 13 0 0 84 100
  36 K S Jyothika 13 9 22 27 13 0 0 84 100
  37 Krithi K M 13 9 22 27 13 0 0 84 100
  38 Kudav Ruchi Umesh 13 9 22 27 13 0 0 84 100
  39 Kulal Medini Chandrashekar 9 6 14 18 8 0 0 55 65.47619048
  40 Kushi M P 13 9 22 27 13 0 0 84 100
  46 M D Faizan Momin 11 9 20 26 12 0 0 78 92.85714286
  41 Mahima 13 8 18 24 11 0 0 74 88.0952381
  42 Mallika 13 8 21 26 12 0 0 80 95.23809524
  43 Manaswini M 13 9 22 27 13 0 0 84 100
  44 Manjunath 10 6 15 21 10 0 0 62 73.80952381
  45 Manoj Jangid M R 13 8 20 26 11 0 0 78 92.85714286
  47 Nanditha Jain 12 9 22 27 13 0 0 83 98.80952381
  48 Neha Sara 13 8 21 27 13 0 0 82 97.61904762
  49 Nethra K 13 9 22 27 13 0 0 84 100
  50 Nikitha Byali 13 9 22 27 13 0 0 84 100
  51 Nimisha Shetty 13 9 22 26 13 0 0 83 98.80952381
  52 Nirusha S 13 9 22 26 13 0 0 83 98.80952381
  53 Nisha Kotari 13 9 21 27 13 0 0 83 98.80952381
  54 P Shrinidhi Bhat 12 9 18 24 10 0 0 73 86.9047619
  55 Parvin Tabassum 13 9 22 27 13 0 0 84 100
  56 Pavan 12 9 18 25 10 0 0 74 88.0952381
  57 Pawar Gunjan Ramrao 11 9 20 26 12 0 0 78 92.85714286
  58 Pooja Malakari Pujeri 13 9 21 27 13 0 0 83 98.80952381
  59 Priya S A 13 9 22 27 13 0 0 84 100
  60 Priyanka 11 9 20 26 12 0 0 78 92.85714286
  61 R S Shalini 13 9 17 23 10 0 0 72 85.71428571
  62 Ranjita V B 11 8 21 25 12 0 0 77 91.66666667
  63 Sahana Arjungouda Patil 12 9 19 24 13 0 0 77 91.66666667
  64 Sandeep Basavaraj Kyatappanavar 12 9 20 27 12 0 0 80 95.23809524
  65 Sanjana S Nayak 11 7 16 24 12 0 0 70 83.33333333
  66 Sanjayakumar Suresh Malagi 10 9 18 24 13 0 0 74 88.0952381
  67 Sarina R Makkappanavar 13 9 21 27 13 0 0 83 98.80952381
  68 Sarvesh Sharad Thombare 13 9 22 25 12 0 0 81 96.42857143
  69 Sathvik L 12 8 18 22 10 0 0 70 83.33333333
  70 Sawargave Shreya Suryakantrao 13 9 21 22 10 0 0 75 89.28571429
  71 Shaikh Arzoo Mohammed Rafique 12 8 18 25 13 0 0 76 90.47619048
  72 Shamiksha 13 9 22 27 13 0 0 84 100
  73 Shayana S Mendon 12 9 20 27 12 0 0 80 95.23809524
  74 Shilpa M S 13 9 22 27 13 0 0 84 100
  75 Shivabasamma Doddanagouda Akki 13 9 22 27 13 0 0 84 100
  76 Shivanand Dinesh Bhat 13 9 22 27 13 0 0 84 100
  77 Shobha K R 13 9 22 27 13 0 0 84 100
  78 Shobhitha 13 8 22 27 13 0 0 83 98.80952381
  79 Shreya Ballal 11 8 15 25 10 0 0 69 82.14285714
  80 Shrikanth 13 9 22 27 13 0 0 84 100
  81 Shrishail S Chikanalli 12 8 20 25 10 0 0 75 89.28571429
  82 sINCHANA N A 7 6 12 14 9 0 0 48 57.14285714
  83 Sinchana R S Gowda 13 9 22 27 13 0 0 84 100
  84 Sneha Chimmalagi 13 9 22 27 13 0 0 84 100
  85 Somanatha Kundaragi 13 9 22 27 13 0 0 84 100
  86 Sudarshan Rayappa Bhajantri 13 9 22 27 13 0 0 84 100
  87 Surabhi 13 9 22 27 13 0 0 84 100
  88 Thekkethara Keertana Gireendran 12 9 21 27 13 0 0 82 97.61904762
  89 Vasudha S Shetty 13 9 22 27 13 0 0 84 100
  90 Veena Mahadev Nuchchundi 12 8 17 22 9 0 0 68 80.95238095
  91 Verma Chandan Rajendra Prasad 12 9 22 26 13 0 0 82 97.61904762
  92 Vijayashree N Bhat 12 8 19 25 11 0 0 75 89.28571429
  93 Vikram S Jat 13 9 21 27 13 0 0 83 98.80952381
  94 Vinayak Vaddodagi 12 8 19 24 10 0 0 73 86.9047619
  95 Vishalkumar Shivappa Kudagi 10 7 17 24 9 0 0 67 79.76190476
  96 Yeotikar Shivani Sambhaji 10 9 20 25 11 0 0 75 89.28571429
  Sl.
  No
  Name of the Student Padartha Vijnanaevam Ayurveda Itihasa Sankrit Kriya Sharira Rachana Shareera Moulika Siddhantha Evam Ashtanga Hridaya Practical Total Class
  Conducted
  Total Class Attended
  Percentage
  of Attendance
  Total Class Conducted Study Holidays and University Exam
  1 Akanksha Ashok
  2 Akhila A
  3 Akshay Kumar K
  4 Amodh Bhat
  5 Amridha
  6 Ananvitha G A
  7 Ankitha
  8 Anoosha T D
  9 Aparna S
  10 Bhattu Ammu Singh
  11 Bhoomika A R
  12 Bhoomika Hiremath
  13 Bhoomika M U
  14 Bhupathiranga
  15 Borana Kripalsinh  Bharatsinh
  16 Chaitra B S
  17 Chandini
  18 Charan Kumar Adagall
  19 Charith Hegde
  20 Chiraglakshminath
  21 Dakshayini
  22 Devi P Shetty
  23 Devika
  24 Devika P D
  25 Deyora Crystal Dsouza
  26 Dhavalashree S
  27 Durga Lakshmi Nair
  28 Fathimathul Haseeba
  29 Fiza Anjum
  30 Gopi G N
  31 H Mohammad Abujar Gafari
  32 Haritha Krishnan K U
  33 Harshini Chandrashekhar Shetty
  34 Inchara M D
  35 J Arun Kumar
  36 Kaveri
  37 Kendre Vaishnavi Naganath
  38 Kharotia Neha Premsingh
  39 Khushi Anil Singh
  40 Kottavara Laxmikant Anil
  41 Krishna Suresh
  42 Kshithija
  43 Lakshmi Madiwalar
  44 Mahammad Akbar Ali
  45 Mahendra Choudhary
  46 Mansi Prakash Chachle
  47 Maria Joshna
  48 Maru Khushalkumar
  49 Mohammed Siddiq
  50 Nidhi
  51 Nidhi K S
  52 Nikhitha M S Shetty
  53 Nikhitha Raju
  54 Nikshitha R Shetty
  55 Nisar Ahamad Ronad
  56 Pallavi S Nayak
  57 Parveen Begum
  58 Prachi Singh
  59 Praseetha P
  60 Prateeksha Gangadhar Bhajantri
  61 Prathika
  62 Pratibha B Choudri
  63 Priyadarshini
  64 Priyanshu Chauhan
  65 R Manjunath
  66 Rakshitha
  67 Ramkrishna
  68 Rithika Joy
  69 Rohini
  70 Sachin Lakkanagoudar
  71 Sai Chandan C S
  72 Sakshi Shetty
  73 Sameeksha S Acharya
  74 Sayedabibiaamina Inamdar
  75 Sharath Kumar Hakari
  76 Shashikala Siddapur
  77 Shivani Bhat M
  78 Shreya K
  79 Shreyas H
  80 Shruthi S
  81 Spoorthy P Shetty
  82 Sunanda Kamble
  83 Sunil Kumar Hadimani
  84 Sunil Kumar Vittal Hirekurbar
  85 Sushma K T
  86 Sushmita
  87 T N Rashmi
  88 T S Prajwal
  89 T Vaishnavi Mahesh
  90 Tanuja Rajendra Agasimani
  91 Varsha
  92 Varsha Kamath
  93 Varsha V R
  94 Vidyashree Mahendrayya
  95 Vijaya Krishna K
  96 Vittal Pujar
  97 Vivek kumar sinha
  98 Yaseen
  99 Zareena Nikhat Manna
  100 Zeinab
  Sl.
  No
  Name of the Student Padartha Vijnanaevam Ayurveda Itihasa Sankrit Kriya Sharira Rachana Shareera Moulika Siddhantha Evam Ashtanga Hridaya Practical Total Class
  Conducted
  Total Class Attended
  Percentage
  of Attendance
  Total Class Conducted Study Holidays and University Exam
  1 Akanksha Ashok
  2 Akhila A
  3 Akshay Kumar K
  4 Amodh Bhat
  5 Amridha
  6 Ananvitha G A
  7 Ankitha
  8 Anoosha T D
  9 Aparna S
  10 Bhattu Ammu Singh
  11 Bhoomika A R
  12 Bhoomika Hiremath
  13 Bhoomika M U
  14 Bhupathiranga
  15 Borana Kripalsinh  Bharatsinh
  16 Chaitra B S
  17 Chandini
  18 Charan Kumar Adagall
  19 Charith Hegde
  20 Chiraglakshminath
  21 Dakshayini
  22 Devi P Shetty
  23 Devika
  24 Devika P D
  25 Deyora Crystal Dsouza
  26 Dhavalashree S
  27 Durga Lakshmi Nair
  28 Fathimathul Haseeba
  29 Fiza Anjum
  30 Gopi G N
  31 H Mohammad Abujar Gafari
  32 Haritha Krishnan K U
  33 Harshini Chandrashekhar Shetty
  34 Inchara M D
  35 J Arun Kumar
  36 Kaveri
  37 Kendre Vaishnavi Naganath
  38 Kharotia Neha Premsingh
  39 Khushi Anil Singh
  40 Kottavara Laxmikant Anil
  41 Krishna Suresh
  42 Kshithija
  43 Lakshmi Madiwalar
  44 Mahammad Akbar Ali
  45 Mahendra Choudhary
  46 Mansi Prakash Chachle
  47 Maria Joshna
  48 Maru Khushalkumar
  49 Mohammed Siddiq
  50 Nidhi
  51 Nidhi K S
  52 Nikhitha M S Shetty
  53 Nikhitha Raju
  54 Nikshitha R Shetty
  55 Nisar Ahamad Ronad
  56 Pallavi S Nayak
  57 Parveen Begum
  58 Prachi Singh
  59 Praseetha P
  60 Prateeksha Gangadhar Bhajantri
  61 Prathika
  62 Pratibha B Choudri
  63 Priyadarshini
  64 Priyanshu Chauhan
  65 R Manjunath
  66 Rakshitha
  67 Ramkrishna
  68 Rithika Joy
  69 Rohini
  70 Sachin Lakkanagoudar
  71 Sai Chandan C S
  72 Sakshi Shetty
  73 Sameeksha S Acharya
  74 Sayedabibiaamina Inamdar
  75 Sharath Kumar Hakari
  76 Shashikala Siddapur
  77 Shivani Bhat M
  78 Shreya K
  79 Shreyas H
  80 Shruthi S
  81 Spoorthy P Shetty
  82 Sunanda Kamble
  83 Sunil Kumar Hadimani
  84 Sunil Kumar Vittal Hirekurbar
  85 Sushma K T
  86 Sushmita
  87 T N Rashmi
  88 T S Prajwal
  89 T Vaishnavi Mahesh
  90 Tanuja Rajendra Agasimani
  91 Varsha
  92 Varsha Kamath
  93 Varsha V R
  94 Vidyashree Mahendrayya
  95 Vijaya Krishna K
  96 Vittal Pujar
  97 Vivek kumar sinha
  98 Yaseen
  99 Zareena Nikhat Manna
  100 Zeinab
  Sl.
  No
  Name of the Student Padartha Vijnanaevam Ayurveda Itihasa Sankrit Kriya Sharira Rachana Shareera Moulika Siddhantha Evam Ashtanga Hridaya Practical Total Class
  Conducted
  Total Class Attended
  Percentage
  of Attendance
  Total Class Conducted Study Holidays and Preparatory Exam
  1 Akanksha Ashok
  2 Akhila A
  3 Akshay Kumar K
  4 Amodh Bhat
  5 Amridha
  6 Ananvitha G A
  7 Ankitha
  8 Anoosha T D
  9 Aparna S
  10 Bhattu Ammu Singh
  11 Bhoomika A R
  12 Bhoomika Hiremath
  13 Bhoomika M U
  14 Bhupathiranga
  15 Borana Kripalsinh  Bharatsinh
  16 Chaitra B S
  17 Chandini
  18 Charan Kumar Adagall
  19 Charith Hegde
  20 Chiraglakshminath
  21 Dakshayini
  22 Devi P Shetty
  23 Devika
  24 Devika P D
  25 Deyora Crystal Dsouza
  26 Dhavalashree S
  27 Durga Lakshmi Nair
  28 Fathimathul Haseeba
  29 Fiza Anjum
  30 Gopi G N
  31 H Mohammad Abujar Gafari
  32 Haritha Krishnan K U
  33 Harshini Chandrashekhar Shetty
  34 Inchara M D
  35 J Arun Kumar
  36 Kaveri
  37 Kendre Vaishnavi Naganath
  38 Kharotia Neha Premsingh
  39 Khushi Anil Singh
  40 Kottavara Laxmikant Anil
  41 Krishna Suresh
  42 Kshithija
  43 Lakshmi Madiwalar
  44 Mahammad Akbar Ali
  45 Mahendra Choudhary
  46 Mansi Prakash Chachle
  47 Maria Joshna
  48 Maru Khushalkumar
  49 Mohammed Siddiq
  50 Nidhi
  51 Nidhi K S
  52 Nikhitha M S Shetty
  53 Nikhitha Raju
  54 Nikshitha R Shetty
  55 Nisar Ahamad Ronad
  56 Pallavi S Nayak
  57 Parveen Begum
  58 Prachi Singh
  59 Praseetha P
  60 Prateeksha Gangadhar Bhajantri
  61 Prathika
  62 Pratibha B Choudri
  63 Priyadarshini
  64 Priyanshu Chauhan
  65 R Manjunath
  66 Rakshitha
  67 Ramkrishna
  68 Rithika Joy
  69 Rohini
  70 Sachin Lakkanagoudar
  71 Sai Chandan C S
  72 Sakshi Shetty
  73 Sameeksha S Acharya
  74 Sayedabibiaamina Inamdar
  75 Sharath Kumar Hakari
  76 Shashikala Siddapur
  77 Shivani Bhat M
  78 Shreya K
  79 Shreyas H
  80 Shruthi S
  81 Spoorthy P Shetty
  82 Sunanda Kamble
  83 Sunil Kumar Hadimani
  84 Sunil Kumar Vittal Hirekurbar
  85 Sushma K T
  86 Sushmita
  87 T N Rashmi
  88 T S Prajwal
  89 T Vaishnavi Mahesh
  90 Tanuja Rajendra Agasimani
  91 Varsha
  92 Varsha Kamath
  93 Varsha V R
  94 Vidyashree Mahendrayya
  95 Vijaya Krishna K
  96 Vittal Pujar
  97 Vivek kumar sinha
  98 Yaseen
  99 Zareena Nikhat Manna
  100 Zeinab
  Sl.
  No
  Name of the Student Padartha Vijnanaevam Ayurveda Itihasa Sankrit Kriya Sharira Rachana Shareera Moulika Siddhantha Evam Ashtanga Hridaya Practical Total Class
  Conducted
  Total Class Attended
  Percentage
  of Attendance
  Total Class Conducted 3 8 8 14 7 6 46 100
  1 Akanksha Ashok 3 8 7 14 7 6 45 97.82608696
  2 Akhila A 3 8 7 14 6 6 44 95.65217391
  3 Akshay Kumar K 3 5 8 12 7 6 41 89.13043478
  4 Amodh Bhat 3 7 7 13 7 6 43 93.47826087
  5 Amridha 3 8 6 12 4 6 39 84.7826087
  6 Ananvitha G A 3 8 6 11 5 6 39 84.7826087
  7 Ankitha 3 7 6 13 7 6 42 91.30434783
  8 Anoosha T D 3 7 8 14 7 6 45 97.82608696
  9 Aparna S 3 7 5 12 4 6 37 80.43478261
  10 Bhattu Ammu Singh 3 8 8 14 7 6 46 100
  11 Bhoomika A R 3 8 6 14 5 6 42 91.30434783
  12 Bhoomika Hiremath 3 7 7 14 7 6 44 95.65217391
  13 Bhoomika M U 3 7 7 14 6 6 43 93.47826087
  14 Bhupathiranga 1 8 5 14 5 6 39 84.7826087
  15 Borana Kripalsinh  Bharatsinh 3 8 8 14 7 6 46 100
  16 Chaitra B S 3 8 8 14 6 6 45 97.82608696
  17 Chandini 3 8 8 13 7 6 45 97.82608696
  18 Charan Kumar Adagall 1 6 7 12 4 4 34 73.91304348
  19 Charith Hegde 2 3 7 13 5 4 34 73.91304348
  20 Chiraglakshminath 3 6 7 14 6 4 40 86.95652174
  21 Dakshayini 3 8 8 14 7 6 46 100
  22 Devi P Shetty 3 8 8 14 7 6 46 100
  23 Devika 3 8 8 14 7 6 46 100
  24 Devika P D 3 7 5 12 3 6 36 78.26086957
  25 Deyora Crystal Dsouza 3 8 8 14 7 6 46 100
  26 Dhavalashree S 2 8 6 13 6 6 41 89.13043478
  27 Durga Lakshmi Nair 0 2 0 3 2 4 11 23.91304348
  28 Fathimathul Haseeba 3 7 5 9 6 6 36 78.26086957
  29 Fiza Anjum 3 8 8 14 7 6 46 100
  30 Gopi G N 3 6 6 10 2 6 33 71.73913043
  31 H Mohammad Abujar Gafari 2 7 7 13 6 6 41 89.13043478
  32 Haritha Krishnan K U 1 6 3 9 2 4 25 54.34782609
  33 Harshini Chandrashekhar Shetty 3 7 7 14 7 6 44 95.65217391
  34 Inchara M D 2 7 5 10 4 6 34 73.91304348
  35 J Arun Kumar 3 8 7 12 4 6 40 86.95652174
  36 Kaveri 3 8 7 14 7 6 45 97.82608696
  37 Kendre Vaishnavi Naganath 3 6 5 10 5 4 33 71.73913043
  38 Kharotia Neha Premsingh 3 8 8 14 7 6 46 100
  39 Khushi Anil Singh 3 8 7 14 7 6 45 97.82608696
  40 Kottavara Laxmikant Anil 3 8 8 14 6 6 45 97.82608696
  41 Krishna Suresh 2 7 4 8 4 6 31 67.39130435
  42 Kshithija 2 6 7 11 6 6 38 82.60869565
  43 Lakshmi Madiwalar 3 8 5 12 5 6 39 84.7826087
  44 Mahammad Akbar Ali 3 8 8 14 7 6 46 100
  45 Mahendra Choudhary 2 7 7 13 6 4 39 84.7826087
  46 Mansi Prakash Chachle 3 7 5 11 6 4 36 78.26086957
  47 Maria Joshna 3 8 8 14 7 6 46 100
  48 Maru Khushalkumar 3 8 8 14 6 6 45 97.82608696
  49 Mohammed Siddiq 3 8 8 14 7 6 46 100
  50 Nidhi 3 8 8 14 7 6 46 100
  51 Nidhi K S 3 8 6 11 3 6 37 80.43478261
  52 Nikhitha M S Shetty 3 8 8 14 7 6 46 100
  53 Nikhitha Raju 3 8 8 14 7 4 44 95.65217391
  54 Nikshitha R Shetty 3 8 8 14 7 6 46 100
  55 Nisar Ahamad Ronad 3 8 8 13 5 6 43 93.47826087
  56 Pallavi S Nayak 3 8 7 13 6 6 43 93.47826087
  57 Parveen Begum 3 8 8 14 7 6 46 100
  58 Prachi Singh 3 7 8 14 6 6 44 95.65217391
  59 Praseetha P 3 8 6 12 6 6 41 89.13043478
  60 Prateeksha Gangadhar Bhajantri 3 8 7 14 6 6 44 95.65217391
  61 Prathika 3 8 8 14 7 6 46 100
  62 Pratibha B Choudri 0 4 1 2 3 2 12 26.08695652
  63 Priyadarshini 3 8 8 14 7 6 46 100
  64 Priyanshu Chauhan 0 1 4 4 5 2 16 34.7826087
  65 R Manjunath 1 7 6 14 5 4 37 80.43478261
  66 Rakshitha 3 8 8 14 7 6 46 100
  67 Ramkrishna 3 7 8 14 7 6 45 97.82608696
  68 Rithika Joy 2 5 5 10 7 6 35 76.08695652
  69 Rohini 3 8 8 14 7 6 46 100
  70 Sachin Lakkanagoudar 2 7 6 11 5 6 37 80.43478261
  71 Sai Chandan C S 3 7 5 12 7 6 40 86.95652174
  72 Sakshi Shetty 3 8 8 14 7 6 46 100
  73 Sameeksha S Acharya 3 8 7 13 4 6 41 89.13043478
  74 Sayedabibiaamina Inamdar 3 7 7 14 7 6 44 95.65217391
  75 Sharath Kumar Hakari 2 5 6 9 4 6 32 69.56521739
  76 Shashikala Siddapur 3 8 7 14 7 6 45 97.82608696
  77 Shivani Bhat M 1 5 6 10 5 6 33 71.73913043
  78 Shreya K 3 8 5 9 3 4 32 69.56521739
  79 Shreyas H 3 8 8 14 7 6 46 100
  80 Shruthi S 3 8 8 14 6 6 45 97.82608696
  81 Spoorthy P Shetty 3 8 8 14 7 6 46 100
  82 Sunanda Kamble 3 8 8 14 7 6 46 100
  83 Sunil Kumar Hadimani 2 6 5 10 3 4 30 65.2173913
  84 Sunil Kumar Vittal Hirekurbar 2 8 6 14 4 6 40 86.95652174
  85 Sushma K T 3 8 7 14 7 4 43 93.47826087
  86 Sushmita 3 7 6 12 6 6 40 86.95652174
  87 T N Rashmi 3 8 8 14 6 6 45 97.82608696
  88 T S Prajwal 3 8 7 12 4 6 40 86.95652174
  89 T Vaishnavi Mahesh 3 8 8 14 7 6 46 100
  90 Tanuja Rajendra Agasimani 3 8 7 14 7 6 45 97.82608696
  91 Varsha 3 7 8 14 7 6 45 97.82608696
  92 Varsha Kamath 3 8 8 13 7 6 45 97.82608696
  93 Varsha V R 2 7 6 10 4 6 35 76.08695652
  94 Vidyashree Mahendrayya 3 8 7 14 7 6 45 97.82608696
  95 Vijaya Krishna K 3 7 8 14 6 6 44 95.65217391
  96 Vittal Pujar 3 8 7 12 4 6 40 86.95652174
  97 Vivek kumar sinha 2 7 3 10 3 4 29 63.04347826
  98 Yaseen 3 8 8 14 7 6 46 100
  99 Zareena Nikhat Manna 3 8 6 11 6 4 38 82.60869565
  100 Zeinab 3 8 7 14 7 6 45 97.82608696
  Sl.
  No
  Name of the Student Padartha Vijnanaevam Ayurveda Itihasa Sankrit Kriya Sharira Rachana Shareera Moulika Siddhantha Evam Ashtanga Hridaya Practical Total Class
  Conducted
  Total Class Attended
  Percentage
  of Attendance
  Total Class Conducted 8 10 22 28 11 14 93 100
  1 Akanksha Ashok 7 9 20 25 11 14 86 92.47311828
  2 Akhila A 8 9 20 25 10 14 86 92.47311828
  3 Akshay Kumar K 6 7 17 20 9 13 72 77.41935484
  4 Amodh Bhat 6 8 16 21 5 10 66 70.96774194
  5 Amridha 6 10 21 28 10 14 89 95.69892473
  6 Ananvitha G A 8 10 22 28 11 12 91 97.84946237
  7 Ankitha 8 10 22 28 11 14 93 100
  8 Anoosha T D 4 6 15 16 5 10 56 60.21505376
  9 Aparna S 4 7 17 14 8 8 58 62.3655914
  10 Bhattu Ammu Singh 4 9 18 23 9 10 73 78.49462366
  11 Bhoomika A R 7 8 19 23 9 14 80 86.02150538
  12 Bhoomika Hiremath 5 8 15 19 6 14 67 72.04301075
  13 Bhoomika M U 7 9 19 25 8 14 82 88.17204301
  14 Bhupathiranga 3 7 15 19 6 10 60 64.51612903
  15 Borana Kripalsinh  Bharatsinh 6 8 18 24 10 14 80 86.02150538
  16 Chaitra B S 4 6 13 20 7 8 58 62.3655914
  17 Chandini 8 10 21 28 11 14 92 98.92473118
  18 Charan Kumar Adagall 6 9 18 23 8 14 78 83.87096774
  19 Charith Hegde 2 7 14 18 8 10 59 63.44086022
  20 Chiraglakshminath 6 6 19 20 9 8 68 73.11827957
  21 Dakshayini 8 10 22 28 11 14 93 100
  22 Devi P Shetty 8 10 22 28 11 12 91 97.84946237
  23 Devika 8 9 20 24 10 14 85 91.39784946
  24 Devika P D 5 7 17 21 7 12 69 74.19354839
  25 Deyora Crystal Dsouza 8 10 22 28 11 14 93 100
  26 Dhavalashree S 7 10 20 28 9 12 86 92.47311828
  27 Durga Lakshmi Nair 7 10 22 25 8 14 86 92.47311828
  28 Fathimathul Haseeba 5 5 16 14 8 10 58 62.3655914
  29 Fiza Anjum 7 8 19 22 9 14 79 84.94623656
  30 Gopi G N 6 6 20 22 8 10 72 77.41935484
  31 H Mohammad Abujar Gafari 3 6 13 18 5 8 53 56.98924731
  32 Haritha Krishnan K U 6 9 17 23 11 12 78 83.87096774
  33 Harshini Chandrashekhar Shetty 4 10 21 26 10 14 85 91.39784946
  34 Inchara M D 2 8 16 22 8 12 68 73.11827957
  35 J Arun Kumar 7 10 22 28 11 14 92 98.92473118
  36 Kaveri 7 9 20 27 11 14 88 94.62365591
  37 Kendre Vaishnavi Naganath 6 8 20 24 8 12 78 83.87096774
  38 Kharotia Neha Premsingh 7 9 22 26 10 12 86 92.47311828
  39 Khushi Anil Singh 7 9 19 24 9 14 82 88.17204301
  40 Kottavara Laxmikant Anil 8 10 21 27 10 14 90 96.77419355
  41 Krishna Suresh 6 9 19 24 7 14 79 84.94623656
  42 Kshithija 2 6 16 17 3 10 54 58.06451613
  43 Lakshmi Madiwalar 2 7 14 21 6 14 64 68.8172043
  44 Mahammad Akbar Ali 2 7 16 11 4 12 52 55.91397849
  45 Mahendra Choudhary 8 8 18 22 10 14 80 86.02150538
  46 Mansi Prakash Chachle 7 8 21 23 8 12 79 84.94623656
  47 Maria Joshna 8 10 22 28 11 14 93 100
  48 Maru Khushalkumar 3 9 19 28 11 12 82 88.17204301
  49 Mohammed Siddiq 8 8 21 23 8 12 80 86.02150538
  50 Nidhi 6 9 17 23 10 10 75 80.64516129
  51 Nidhi K S 7 7 17 22 8 11 72 77.41935484
  52 Nikhitha M S Shetty 8 9 22 28 11 14 92 98.92473118
  53 Nikhitha Raju 7 10 17 27 10 12 83 89.24731183
  54 Nikshitha R Shetty 7 7 19 22 11 14 80 86.02150538
  55 Nisar Ahamad Ronad 6 8 16 28 10 12 80 86.02150538
  56 Pallavi S Nayak 5 7 17 20 8 9 66 70.96774194
  57 Parveen Begum 8 9 22 28 11 14 92 98.92473118
  58 Prachi Singh 6 8 16 20 6 10 66 70.96774194
  59 Praseetha P 7 9 21 25 9 14 85 91.39784946
  60 Prateeksha Gangadhar Bhajantri 5 5 16 15 8 8 57 61.29032258
  61 Prathika 5 8 19 22 9 11 74 79.56989247
  62 Pratibha B Choudri 5 5 11 16 7 8 52 55.91397849
  63 Priyadarshini 8 10 22 28 11 14 93 100
  64 Priyanshu Chauhan 4 8 20 24 9 12 77 82.79569892
  65 R Manjunath 3 6 14 16 4 13 56 60.21505376
  66 Rakshitha 8 10 21 28 11 14 92 98.92473118
  67 Ramkrishna 7 10 22 28 11 14 92 98.92473118
  68 Rithika Joy 6 7 15 22 8 13 71 76.34408602
  69 Rohini 7 9 20 25 11 13 85 91.39784946
  70 Sachin Lakkanagoudar 3 8 19 22 9 13 74 79.56989247
  71 Sai Chandan C S 6 9 21 26 9 12 83 89.24731183
  72 Sakshi Shetty 8 10 22 27 11 14 92 98.92473118
  73 Sameeksha S Acharya 6 8 18 21 10 14 77 82.79569892
  74 Sayedabibiaamina Inamdar 7 10 22 28 11 12 90 96.77419355
  75 Sharath Kumar Hakari 2 5 11 18 7 12 55 59.13978495
  76 Shashikala Siddapur 8 10 22 28 11 14 93 100
  77 Shivani Bhat M 7 9 21 23 5 14 79 84.94623656
  78 Shreya K 7 10 20 26 11 14 88 94.62365591
  79 Shreyas H 8 10 22 28 11 14 93 100
  80 Shruthi S 8 10 22 28 10 14 92 98.92473118
  81 Spoorthy P Shetty 8 10 22 28 11 14 93 100
  82 Sunanda Kamble 5 7 19 20 7 12 70 75.2688172
  83 Sunil Kumar Hadimani 0 6 10 16 5 8 45 48.38709677
  84 Sunil Kumar Vittal Hirekurbar 2 8 21 23 8 12 74 79.56989247
  85 Sushma K T 8 9 21 25 9 14 86 92.47311828
  86 Sushmita 6 9 17 25 9 12 78 83.87096774
  87 T N Rashmi 7 9 20 24 10 14 84 90.32258065
  88 T S Prajwal 8 10 18 23 8 12 79 84.94623656
  89 T Vaishnavi Mahesh 8 10 22 28 11 14 93 100
  90 Tanuja Rajendra Agasimani 4 6 12 18 8 12 60 64.51612903
  91 Varsha 8 10 21 27 10 14 90 96.77419355
  92 Varsha Kamath 8 10 21 28 11 14 92 98.92473118
  93 Varsha V R 3 7 15 14 4 8 51 54.83870968
  94 Vidyashree Mahendrayya 7 8 19 22 9 14 79 84.94623656
  95 Vijaya Krishna K 1 8 17 23 10 10 69 74.19354839
  96 Vittal Pujar 4 9 18 24 9 14 78 83.87096774
  97 Vivek kumar sinha 3 5 15 16 4 10 53 56.98924731
  98 Yaseen 4 9 21 28 11 14 87 93.5483871
  99 Zareena Nikhat Manna 7 8 17 25 10 10 77 82.79569892
  100 Zeinab 8 10 22 28 11 14 93 100
  Sl.
  No
  Name of the Student Padartha Vijnanaevam Ayurveda Itihasa Sankrit Kriya Sharira Rachana Shareera Moulika Siddhantha Evam Ashtanga Hridaya Practical Total Class
  Conducted
  Total Class Attended
  Percentage
  of Attendance
  Total Class Conducted 16 12 25 38 17 21 129 100
  1 Akanksha Ashok 16 12 25 37 17 21 128 99.2248062
  2 Akhila A 16 12 25 35 17 21 126 97.6744186
  3 Akshay Kumar K 16 12 25 37 17 18 125 96.89922481
  4 Amodh Bhat 12 12 21 30 14 19 108 83.72093023
  5 Amridha 15 11 24 36 16 21 123 95.34883721
  6 Ananvitha G A 15 12 24 36 16 20 123 95.34883721
  7 Ankitha 14 12 24 35 16 21 122 94.57364341
  8 Anoosha T D 15 12 24 34 15 20 120 93.02325581
  9 Aparna S 14 11 23 30 12 20 110 85.27131783
  10 Bhattu Ammu Singh 15 11 22 34 17 19 118 91.47286822
  11 Bhoomika A R 16 11 23 37 16 21 124 96.12403101
  12 Bhoomika Hiremath 11 11 19 20 9 18 88 68.21705426
  13 Bhoomika M U 11 10 21 28 13 19 102 79.06976744
  14 Bhupathiranga 14 9 22 27 14 14 100 77.51937984
  15 Borana Kripalsinh  Bharatsinh 16 12 25 37 17 19 126 97.6744186
  16 Chaitra B S 15 10 21 33 16 19 114 88.37209302
  17 Chandini 16 12 25 37 17 21 128 99.2248062
  18 Charan Kumar Adagall 16 11 23 29 16 14 109 84.49612403
  19 Charith Hegde 14 10 19 34 16 21 114 88.37209302
  20 Chiraglakshminath 14 10 23 33 16 17 113 87.59689922
  21 Dakshayini 16 12 25 35 17 20 125 96.89922481
  22 Devi P Shetty 13 11 24 31 13 20 112 86.82170543
  23 Devika 14 12 24 33 13 20 116 89.92248062
  24 Devika P D 14 11 22 31 16 20 114 88.37209302
  25 Deyora Crystal Dsouza 16 12 25 38 17 21 129 100
  26 Dhavalashree S 7 5 12 17 9 14 64 49.6124031
  27 Durga Lakshmi Nair 13 9 22 30 15 20 109 84.49612403
  28 Fathimathul Haseeba 16 12 24 37 16 21 126 97.6744186
  29 Fiza Anjum 13 11 21 34 16 20 115 89.14728682
  30 Gopi G N 13 10 20 27 9 17 96 74.41860465
  31 H Mohammad Abujar Gafari 16 12 22 28 14 21 113 87.59689922
  32 Haritha Krishnan K U 15 11 25 34 15 21 121 93.79844961
  33 Harshini Chandrashekhar Shetty 14 12 24 29 14 21 114 88.37209302
  34 Inchara M D 11 12 24 30 14 19 110 85.27131783
  35 J Arun Kumar 16 11 24 35 16 20 122 94.57364341
  36 Kaveri 15 11 22 35 17 21 121 93.79844961
  37 Kendre Vaishnavi Naganath 12 10 19 33 17 20 111 86.04651163
  38 Kharotia Neha Premsingh 16 12 25 38 17 21 129 100
  39 Khushi Anil Singh 16 12 24 37 16 21 126 97.6744186
  40 Kottavara Laxmikant Anil 15 12 24 35 15 21 122 94.57364341
  41 Krishna Suresh 14 11 23 30 14 19 111 86.04651163
  42 Kshithija 14 12 25 29 17 21 118 91.47286822
  43 Lakshmi Madiwalar 14 11 20 24 15 21 105 81.39534884
  44 Mahammad Akbar Ali 9 8 17 20 11 19 84 65.11627907
  45 Mahendra Choudhary 16 12 25 38 16 21 128 99.2248062
  46 Mansi Prakash Chachle 13 11 21 34 17 17 113 87.59689922
  47 Maria Joshna 14 12 23 34 17 21 121 93.79844961
  48 Maru Khushalkumar 14 10 22 30 17 21 114 88.37209302
  49 Mohammed Siddiq 16 12 25 37 17 21 128 99.2248062
  50 Nidhi 15 12 25 34 17 21 124 96.12403101
  51 Nidhi K S 12 8 19 25 12 18 94 72.86821705
  52 Nikhitha M S Shetty 15 12 25 38 17 21 128 99.2248062
  53 Nikhitha Raju 15 11 23 34 14 20 117 90.69767442
  54 Nikshitha R Shetty 16 12 25 38 17 21 129 100
  55 Nisar Ahamad Ronad 14 12 22 31 14 19 112 86.82170543
  56 Pallavi S Nayak 15 11 22 38 17 21 124 96.12403101
  57 Parveen Begum 15 12 25 35 16 21 124 96.12403101
  58 Prachi Singh 14 10 23 34 16 19 116 89.92248062
  59 Praseetha P 13 11 22 33 14 19 112 86.82170543
  60 Prateeksha Gangadhar Bhajantri 14 10 21 31 13 17 106 82.17054264
  61 Prathika 14 12 24 33 14 19 116 89.92248062
  62 Pratibha B Choudri 12 10 20 30 13 19 104 80.62015504
  63 Priyadarshini 16 12 25 38 17 21 129 100
  64 Priyanshu Chauhan 10 10 19 27 11 19 96 74.41860465
  65 R Manjunath 15 11 23 28 16 18 111 86.04651163
  66 Rakshitha 15 12 24 36 15 21 123 95.34883721
  67 Ramkrishna 15 12 24 35 15 21 122 94.57364341
  68 Rithika Joy 13 11 19 31 12 19 105 81.39534884
  69 Rohini 14 12 23 32 14 21 116 89.92248062
  70 Sachin Lakkanagoudar 12 12 22 24 11 21 102 79.06976744
  71 Sai Chandan C S 9 9 17 19 10 19 83 64.34108527
  72 Sakshi Shetty 16 12 25 38 17 21 129 100
  73 Sameeksha S Acharya 15 11 23 37 17 18 121 93.79844961
  74 Sayedabibiaamina Inamdar 15 12 24 36 15 21 123 95.34883721
  75 Sharath Kumar Hakari 12 11 22 30 15 20 110 85.27131783
  76 Shashikala Siddapur 16 12 25 38 17 21 129 100
  77 Shivani Bhat M 13 10 21 32 15 18 109 84.49612403
  78 Shreya K 15 12 24 35 14 21 121 93.79844961
  79 Shreyas H 15 12 25 33 16 21 122 94.57364341
  80 Shruthi S 15 12 24 36 15 21 123 95.34883721
  81 Spoorthy P Shetty 14 12 24 33 14 21 118 91.47286822
  82 Sunanda Kamble 15 11 21 34 13 19 113 87.59689922
  83 Sunil Kumar Hadimani 12 11 19 30 11 20 103 79.84496124
  84 Sunil Kumar Vittal Hirekurbar 13 12 23 26 13 21 108 83.72093023
  85 Sushma K T 16 12 25 37 17 21 128 99.2248062
  86 Sushmita 13 12 22 25 12 21 105 81.39534884
  87 T N Rashmi 15 11 22 33 13 21 115 89.14728682
  88 T S Prajwal 12 12 24 27 15 21 111 86.04651163
  89 T Vaishnavi Mahesh 16 12 25 38 17 21 129 100
  90 Tanuja Rajendra Agasimani 16 12 24 37 17 21 127 98.4496124
  91 Varsha 15 12 25 36 17 21 126 97.6744186
  92 Varsha Kamath 16 12 25 38 17 21 129 100
  93 Varsha V R 14 12 23 31 12 21 113 87.59689922
  94 Vidyashree Mahendrayya 16 12 25 37 17 21 128 99.2248062
  95 Vijaya Krishna K 15 12 23 36 17 21 124 96.12403101
  96 Vittal Pujar 12 12 20 28 15 21 108 83.72093023
  97 Vivek kumar sinha 9 9 18 24 14 21 95 73.64341085
  98 Yaseen 15 12 24 36 17 21 125 96.89922481
  99 Zareena Nikhat Manna 11 9 23 31 14 21 109 84.49612403
  100 Zeinab 16 12 24 37 16 21 126 97.6744186
  Sl.No Name of the Student Padartha Vijnanaevam Ayurveda Itihasa Sankrit Kriya Sharira Rachana Shareera Moulika Siddhantha Evam Ashtanga Hridaya Practical Total Class Conducted Percentage of Attendance
  Total Class Conducted 17 10 26 34 14 10 111 100
  1 Akanksha Ashok 16 10 25 33 14 10 108 97.2973
  2 Akhila A 15 10 25 32 14 10 106 95.4955
  3 Akshay Kumar K 14 8 20 30 12 8 92 82.88288
  4 Amodh Bhat 13 9 24 32 12 10 100 90.09009
  5 Amridha 16 8 22 28 12 10 96 86.48649
  6 Ananvitha G A 17 10 25 33 14 10 109 98.1982
  7 Ankitha 17 10 26 34 14 10 111 100
  8 Anoosha T D 15 9 26 34 14 10 108 97.2973
  9 Aparna S 15 7 24 30 12 10 98 88.28829
  10 Bhattu Ammu Singh 12 10 21 28 13 8 92 82.88288
  11 Bhoomika A R 15 9 23 31 13 10 101 90.99099
  12 Bhoomika Hiremath 13 8 20 26 13 8 88 79.27928
  13 Bhoomika M U 17 10 25 33 14 10 109 98.1982
  14 Bhupathiranga 11 6 18 25 8 6 74 66.66667
  15 Borana Kripalsinh  Bharatsinh 17 10 26 34 14 10 111 100
  16 Chaitra B S 17 10 25 32 14 10 108 97.2973
  17 Chandini 17 9 25 33 14 10 108 97.2973
  18 Charan Kumar Adagall 14 9 25 28 12 8 96 86.48649
  19 Charith Hegde 15 9 26 33 13 10 106 95.4955
  20 Chiraglakshminath 17 10 25 34 13 8 107 96.3964
  21 Dakshayini 17 10 26 34 14 10 111 100
  22 Devi P Shetty 17 10 26 34 14 10 111 100
  23 Devika 17 10 25 34 13 10 109 98.1982
  24 Devika P D 16 9 23 31 14 10 103 92.79279
  25 Deyora Crystal Dsouza 17 10 26 34 14 10 111 100
  26 Dhavalashree S 3 3 6 9 3 6 30 27.02703
  27 Durga Lakshmi Nair 14 8 21 32 14 10 99 89.18919
  28 Fathimathul Haseeba 13 10 23 31 12 10 99 89.18919
  29 Fiza Anjum 17 10 25 34 14 10 110 99.0991
  30 Gopi G N 17 10 24 32 14 8 105 94.59459
  31 H Mohammad Abujar Gafari 16 8 25 34 10 8 101 90.99099
  32 Haritha Krishnan K U 13 7 23 27 11 10 91 81.98198
  33 Harshini Chandrashekhar Shetty 17 10 26 34 14 10 111 100
  34 Inchara M D 13 9 21 29 10 6 88 79.27928
  35 J Arun Kumar 16 9 25 31 14 10 105 94.59459
  36 Kaveri 17 10 26 34 14 8 109 98.1982
  37 Kendre Vaishnavi Naganath 15 9 23 31 13 8 99 89.18919
  38 Kharotia Neha Premsingh 17 10 25 34 14 10 110 99.0991
  39 Khushi Anil Singh 16 8 24 32 12 10 102 91.89189
  40 Kottavara Laxmikant Anil 17 10 26 34 13 10 110 99.0991
  41 Krishna Suresh 15 9 19 31 12 10 96 86.48649
  42 Kshithija 14 8 20 27 13 10 92 82.88288
  43 Lakshmi Madiwalar 12 7 21 28 9 8 85 76.57658
  44 Mahammad Akbar Ali 10 8 17 22 8 10 75 67.56757
  45 Mahendra Choudhary 16 10 24 34 14 10 108 97.2973
  46 Mansi Prakash Chachle 14 7 17 27 9 10 84 75.67568
  47 Maria Joshna 16 9 24 31 14 10 104 93.69369
  48 Maru Khushalkumar 10 7 20 27 8 8 80 72.07207
  49 Mohammed Siddiq 17 10 25 34 14 10 110 99.0991
  50 Nidhi 17 10 26 34 14 10 111 100
  51 Nidhi K S 12 10 22 25 9 10 88 79.27928
  52 Nikhitha M S Shetty 17 10 24 33 14 10 108 97.2973
  53 Nikhitha Raju 17 10 25 33 14 10 109 98.1982
  54 Nikshitha R Shetty 14 9 23 29 13 10 98 88.28829
  55 Nisar Ahamad Ronad 15 8 26 33 12 8 102 91.89189
  56 Pallavi S Nayak 17 10 26 34 14 10 111 100
  57 Parveen Begum 17 9 26 34 14 10 110 99.0991
  58 Prachi Singh 17 10 25 33 14 10 109 98.1982
  59 Praseetha P 16 8 24 33 12 10 103 92.79279
  60 Prateeksha Gangadhar Bhajantri 16 10 24 32 14 10 106 95.4955
  61 Prathika 16 10 23 32 14 10 105 94.59459
  62 Pratibha B Choudri 13 7 19 26 11 10 86 77.47748
  63 Priyadarshini 17 10 26 34 14 10 111 100
  64 Priyanshu Chauhan 13 8 20 24 12 10 87 78.37838
  65 R Manjunath 11 10 14 29 10 8 82 73.87387
  66 Rakshitha 13 9 21 30 10 10 93 83.78378
  67 Ramkrishna 13 9 22 30 11 10 95 85.58559
  68 Rithika Joy 16 10 25 32 12 10 105 94.59459
  69 Rohini 17 10 26 34 14 10 111 100
  70 Sachin Lakkanagoudar 9 8 18 27 9 10 81 72.97297
  71 Sai Chandan C S 10 7 18 23 9 8 75 67.56757
  72 Sakshi Shetty 17 10 26 34 14 10 111 100
  73 Sameeksha S Acharya 16 10 24 34 14 10 108 97.2973
  74 Sayedabibiaamina Inamdar 8 5 16 19 5 8 61 54.95495
  75 Sharath Kumar Hakari 9 7 13 20 6 10 65 58.55856
  76 Shashikala Siddapur 17 10 26 34 14 10 111 100
  77 Shivani Bhat M 13 9 22 31 12 10 97 87.38739
  78 Shreya K 14 9 22 30 13 10 98 88.28829
  79 Shreyas H 16 9 25 32 12 10 104 93.69369
  80 Shruthi S 17 10 25 33 14 10 109 98.1982
  81 Spoorthy P Shetty 17 10 26 34 14 10 111 100
  82 Sunanda Kamble 17 8 24 32 12 8 101 90.99099
  83 Sunil Kumar Hadimani 9 7 15 20 8 10 69 62.16216
  84 Sunil Kumar Vittal Hirekurbar 12 8 22 30 8 8 88 79.27928
  85 Sushma K T 17 10 24 34 13 10 108 97.2973
  86 Sushmita 14 9 23 27 13 10 96 86.48649
  87 T N Rashmi 13 10 25 30 11 10 99 89.18919
  88 T S Prajwal 14 10 20 30 13 10 97 87.38739
  89 T Vaishnavi Mahesh 15 10 26 34 14 10 109 98.1982
  90 Tanuja Rajendra Agasimani 17 10 25 33 14 10 109 98.1982
  91 Varsha 16 9 25 32 12 10 104 93.69369
  92 Varsha Kamath 17 10 25 33 14 10 109 98.1982
  93 Varsha V R 16 10 23 33 12 10 104 93.69369
  94 Vidyashree Mahendrayya 17 10 25 34 14 10 110 99.0991
  95 Vijaya Krishna K 13 9 25 34 13 10 104 93.69369
  96 Vittal Pujar 12 7 15 24 9 10 77 69.36937
  97 Vivek kumar sinha 6 4 11 15 6 7 49 44.14414
  98 Yaseen 16 9 25 34 12 10 106 95.4955
  99 Zareena Nikhat Manna 16 9 23 32 14 10 104 93.69369
  100 Zeinab 17 10 25 34 13 10 109 98.1982

   

  Sl.
  No
  Name of the Student Padartha Vijnanaevam Ayurveda Itihasa Sankrit Kriya Sharira Rachana Shareera Moulika Siddhantha Evam Ashtanga Hridaya Practical Total Class
  Conducted
  Total Class Attended
  Percentage
  of Attendance
  Total Class Conducted 14 15 26 40 19 18 132 100
  1 Akanksha Ashok 14 15 26 40 19 18 132 100
  2 Akhila A 12 14 21 37 17 16 117 88.63636364
  3 Akshay Kumar K 14 14 23 38 18 18 125 94.6969697
  4 Amodh Bhat 5 10 16 27 12 16 86 65.15151515
  5 Amridha 13 15 26 40 19 18 131 99.24242424
  6 Ananvitha G A 14 14 24 37 18 18 125 94.6969697
  7 Ankitha 14 15 26 40 19 18 132 100
  8 Anoosha T D 13 14 23 37 17 16 120 90.90909091
  9 Aparna S 10 11 23 30 17 14 105 79.54545455
  10 Bhattu Ammu Singh 13 14 24 37 19 18 125 94.6969697
  11 Bhoomika A R 12 14 25 37 17 18 123 93.18181818
  12 Bhoomika Hiremath 9 13 21 36 15 18 112 84.84848485
  13 Bhoomika M U 12 13 23 33 18 18 117 88.63636364
  14 Bhupathiranga 11 11 19 31 17 18 107 81.06060606
  15 Borana Kripalsinh  Bharatsinh 14 15 25 38 18 18 128 96.96969697
  16 Chaitra B S 12 11 18 35 15 14 105 79.54545455
  17 Chandini 14 15 26 40 18 18 131 99.24242424
  18 Charan Kumar Adagall 9 10 19 35 15 16 104 78.78787879
  19 Charith Hegde 11 9 19 28 12 14 93 70.45454545
  20 Chiraglakshminath 14 14 23 38 19 18 126 95.45454545
  21 Dakshayini 14 15 26 40 19 18 132 100
  22 Devi P Shetty 14 14 24 39 18 16 125 94.6969697
  23 Devika 11 14 24 36 19 18 122 92.42424242
  24 Devika P D 11 12 21 35 17 16 112 84.84848485
  25 Deyora Crystal Dsouza 14 14 25 38 16 18 125 94.6969697
  26 Dhavalashree S 12 14 25 38 16 18 123 93.18181818
  27 Durga Lakshmi Nair 12 12 18 30 16 16 104 78.78787879
  28 Fathimathul Haseeba 8 9 15 21 10 16 79 59.84848485
  29 Fiza Anjum 12 12 17 28 12 16 97 73.48484848
  30 Gopi G N 12 13 23 34 13 18 113 85.60606061
  31 H Mohammad Abujar Gafari 13 14 25 35 18 18 123 93.18181818
  32 Haritha Krishnan K U 10 10 19 26 15 12 92 69.6969697
  33 Harshini Chandrashekhar Shetty 11 12 23 36 17 16 115 87.12121212
  34 Inchara M D 12 13 22 36 16 16 115 87.12121212
  35 J Arun Kumar 14 15 26 40 19 18 132 100
  36 Kaveri 11 14 25 38 17 18 123 93.18181818
  37 Kendre Vaishnavi Naganath 11 14 25 37 19 18 124 93.93939394
  38 Kharotia Neha Premsingh 14 14 25 39 19 18 129 97.72727273
  39 Khushi Anil Singh 12 12 22 35 19 16 116 87.87878788
  40 Kottavara Laxmikant Anil 14 15 25 39 19 18 130 98.48484848
  41 Krishna Suresh 12 13 22 33 17 16 113 85.60606061
  42 Kshithija 12 12 17 27 11 16 95 71.96969697
  43 Lakshmi Madiwalar 10 11 22 31 11 16 101 76.51515152
  44 Mahammad Akbar Ali 9 10 15 23 11 18 86 65.15151515
  45 Mahendra Choudhary 14 14 25 38 18 18 127 96.21212121
  46 Mansi Prakash Chachle 13 14 24 38 16 16 121 91.66666667
  47 Maria Joshna 13 14 23 35 18 18 121 91.66666667
  48 Maru Khushalkumar 7 8 12 14 8 18 67 50.75757576
  49 Mohammed Siddiq 13 14 25 37 17 18 124 93.93939394
  50 Nidhi 11 13 22 36 16 16 114 86.36363636
  51 Nidhi K S 12 13 23 30 12 16 106 80.3030303
  52 Nikhitha M S Shetty 14 15 25 38 18 18 128 96.96969697
  53 Nikhitha Raju 14 15 26 40 19 18 132 100
  54 Nikshitha R Shetty 14 14 22 33 14 18 115 87.12121212
  55 Nisar Ahamad Ronad 13 11 19 30 12 15 100 75.75757576
  56 Pallavi S Nayak 6 9 15 21 10 11 72 54.54545455
  57 Parveen Begum 13 13 21 35 16 16 114 86.36363636
  58 Prachi Singh 13 13 23 38 17 16 120 90.90909091
  59 Praseetha P 11 13 22 35 17 16 114 86.36363636
  60 Prateeksha Gangadhar Bhajantri 12 14 22 37 18 18 121 91.66666667
  61 Prathika 14 15 26 40 19 18 132 100
  62 Pratibha B Choudri 10 10 20 34 14 14 102 77.27272727
  63 Priyadarshini 14 15 26 40 18 18 131 99.24242424
  64 Priyanshu Chauhan 11 10 12 22 5 12 72 54.54545455
  65 R Manjunath 12 13 21 35 15 16 112 84.84848485
  66 Rakshitha 14 15 26 40 19 18 132 100
  67 Ramkrishna 14 15 26 40 19 18 132 100
  68 Rithika Joy 14 15 25 38 18 18 128 96.96969697
  69 Rohini 14 15 25 38 18 18 128 96.96969697
  70 Sachin Lakkanagoudar 13 13 22 36 14 16 114 86.36363636
  71 Sai Chandan C S 13 14 23 38 19 18 125 94.6969697
  72 Sakshi Shetty 14 15 26 40 19 18 132 100
  73 Sameeksha S Acharya 13 15 25 38 17 18 126 95.45454545
  74 Sayedabibiaamina Inamdar 12 13 24 35 18 14 116 87.87878788
  75 Sharath Kumar Hakari 12 14 24 39 16 18 123 93.18181818
  76 Shashikala Siddapur 14 14 23 35 15 18 119 90.15151515
  77 Shivani Bhat M 12 11 20 34 15 16 108 81.81818182
  78 Shreya K 14 15 24 37 19 18 127 96.21212121
  79 Shreyas H 12 14 24 36 18 18 122 92.42424242
  80 Shruthi S 14 15 26 40 19 18 132 100
  81 Spoorthy P Shetty 14 15 26 40 19 18 132 100
  82 Sunanda Kamble 13 14 25 39 18 18 127 96.21212121
  83 Sunil Kumar Hadimani 11 13 24 39 17 18 122 92.42424242
  84 Sunil Kumar Vittal Hirekurbar 11 11 21 32 15 16 106 80.3030303
  85 Sushma K T 14 15 26 40 19 18 132 100
  86 Sushmita 13 14 23 37 19 18 124 93.93939394
  87 T N Rashmi 12 12 21 36 18 16 115 87.12121212
  88 T S Prajwal 11 14 25 39 19 18 126 95.45454545
  89 T Vaishnavi Mahesh 14 15 26 40 19 18 132 100
  90 Tanuja Rajendra Agasimani 13 14 24 37 17 18 123 93.18181818
  91 Varsha 12 15 25 39 16 18 125 94.6969697
  92 Varsha Kamath 13 15 24 39 19 16 126 95.45454545
  93 Varsha V R 10 12 22 35 16 16 111 84.09090909
  94 Vidyashree Mahendrayya 14 15 25 38 18 18 128 96.96969697
  95 Vijaya Krishna K 13 15 25 34 17 18 122 92.42424242
  96 Vittal Pujar 12 15 26 40 19 18 130 98.48484848
  97 Vivek kumar sinha 11 11 14 26 12 14 88 66.66666667
  98 Yaseen 14 11 18 29 13 14 99 75
  99 Zareena Nikhat Manna 12 12 21 31 15 14 105 79.54545455
  100 Zeinab 14 14 25 39 19 18 129 97.72727273
  Sl.
  No
  Name of the Student Padartha Vijnanaevam Ayurveda Itihasa Sankrit Kriya Sharira Rachana Shareera Moulika Siddhantha Evam Ashtanga Hridaya Practical Total Class
  Conducted
  Total Class Attended
  Percentage
  of Attendance
  Total Class Conducted 17 9 28 44 15 0 113 100
  1 Akanksha Ashok 17 7 27 43 15 0 109 96.46017699
  2 Akhila A 16 9 28 44 15 0 112 99.11504425
  3 Akshay Kumar K 17 9 27 43 15 0 111 98.2300885
  4 Amodh Bhat 16 7 21 37 14 0 95 84.07079646
  5 Amridha 17 9 28 44 15 0 113 100
  6 Ananvitha G A 17 8 28 44 15 0 112 99.11504425
  7 Ankitha 15 9 25 43 15 0 107 94.69026549
  8 Anoosha T D 17 9 25 38 12 0 101 89.38053097
  9 Aparna S 13 7 21 35 14 0 90 79.6460177
  10 Bhattu Ammu Singh 13 8 20 38 14 0 93 82.30088496
  11 Bhoomika A R 17 9 26 41 13 0 106 93.80530973
  12 Bhoomika Hiremath 13 8 17 31 9 0 78 69.02654867
  13 Bhoomika M U 16 8 27 43 15 0 109 96.46017699
  14 Bhupathiranga 14 9 27 39 11 0 100 88.49557522
  15 Borana Kripalsinh  Bharatsinh 17 8 27 41 14 0 107 94.69026549
  16 Chaitra B S 15 8 23 41 15 0 102 90.26548673
  17 Chandini 17 9 27 43 14 0 110 97.34513274
  18 Charan Kumar Adagall 14 5 27 39 12 0 97 85.84070796
  19 Charith Hegde 17 8 24 39 15 0 103 91.15044248
  20 Chiraglakshminath 17 5 27 39 15 0 103 91.15044248
  21 Dakshayini 17 9 28 44 15 0 113 100
  22 Devi P Shetty 15 9 26 40 15 0 105 92.92035398
  23 Devika 17 8 28 44 15 0 112 99.11504425
  24 Devika P D 15 7 22 40 14 0 98 86.72566372
  25 Deyora Crystal Dsouza 17 9 27 44 15 0 112 99.11504425
  26 Dhavalashree S 16 8 28 43 15 0 110 97.34513274
  27 Durga Lakshmi Nair 15 8 23 39 14 0 99 87.61061947
  28 Fathimathul Haseeba 15 9 22 35 11 0 92 81.4159292
  29 Fiza Anjum 17 8 27 43 14 0 109 96.46017699
  30 Gopi G N 15 6 23 41 15 0 100 88.49557522
  31 H Mohammad Abujar Gafari 7 8 19 29 13 0 76 67.25663717
  32 Haritha Krishnan K U 17 7 26 41 14 0 105 92.92035398
  33 Harshini Chandrashekhar Shetty 17 9 28 44 15 0 113 100
  34 Inchara M D 17 8 28 43 15 0 111 98.2300885
  35 J Arun Kumar 16 7 27 43 15 0 108 95.57522124
  36 Kaveri 14 9 25 40 12 0 100 88.49557522
  37 Kendre Vaishnavi Naganath 16 8 28 42 13 0 107 94.69026549
  38 Kharotia Neha Premsingh 16 8 28 43 15 0 110 97.34513274
  39 Khushi Anil Singh 13 7 21 35 13 0 89 78.76106195
  40 Kottavara Laxmikant Anil 17 8 27 42 15 0 109 96.46017699
  41 Krishna Suresh 16 7 26 40 15 0 104 92.03539823
  42 Kshithija 12 8 21 33 14 0 88 77.87610619
  43 Lakshmi Madiwalar 11 6 15 30 11 0 73 64.60176991
  44 Mahammad Akbar Ali 13 9 17 31 9 0 79 69.91150442
  45 Mahendra Choudhary 16 8 26 43 15 0 108 95.57522124
  46 Mansi Prakash Chachle 10 8 19 31 13 0 81 71.68141593
  47 Maria Joshna 15 8 23 39 14 0 99 87.61061947
  48 Maru Khushalkumar 7 8 16 21 3 0 55 48.67256637
  49 Mohammed Siddiq 16 8 28 44 15 0 111 98.2300885
  50 Nidhi 17 9 28 43 15 0 112 99.11504425
  51 Nidhi K S 16 7 26 38 14 0 101 89.38053097
  52 Nikhitha M S Shetty 13 7 26 39 15 0 100 88.49557522
  53 Nikhitha Raju 16 8 28 43 14 0 109 96.46017699
  54 Nikshitha R Shetty 17 9 26 44 15 0 111 98.2300885
  55 Nisar Ahamad Ronad 13 7 25 38 13 0 96 84.95575221
  56 Pallavi S Nayak 17 9 28 43 15 0 112 99.11504425
  57 Parveen Begum 17 9 27 42 11 0 106 93.80530973
  58 Prachi Singh 17 7 27 39 12 0 102 90.26548673
  59 Praseetha P 16 8 25 40 13 0 102 90.26548673
  60 Prateeksha Gangadhar Bhajantri 15 9 26 37 14 0 101 89.38053097
  61 Prathika 16 9 28 42 15 0 110 97.34513274
  62 Pratibha B Choudri 16 9 25 39 12 0 101 89.38053097
  63 Priyadarshini 16 8 28 44 15 0 111 98.2300885
  64 Priyanshu Chauhan 12 9 23 29 12 0 85 75.22123894
  65 R Manjunath 17 9 27 41 14 0 108 95.57522124
  66 Rakshitha 16 8 26 41 15 0 106 93.80530973
  67 Ramkrishna 16 8 26 41 15 0 106 93.80530973
  68 Rithika Joy 14 7 27 39 14 0 101 89.38053097
  69 Rohini 17 6 24 44 14 0 105 92.92035398
  70 Sachin Lakkanagoudar 16 9 23 37 13 0 98 86.72566372
  71 Sai Chandan C S 14 8 22 34 14 0 92 81.4159292
  72 Sakshi Shetty 17 9 28 44 15 0 113 100
  73 Sameeksha S Acharya 16 9 28 41 15 0 109 96.46017699
  74 Sayedabibiaamina Inamdar 16 9 23 37 15 0 100 88.49557522
  75 Sharath Kumar Hakari 17 8 28 44 15 0 112 99.11504425
  76 Shashikala Siddapur 17 9 27 44 15 0 112 99.11504425
  77 Shivani Bhat M 17 5 27 39 14 0 102 90.26548673
  78 Shreya K 17 8 28 44 15 0 112 99.11504425
  79 Shreyas H 16 8 27 40 15 0 106 93.80530973
  80 Shruthi S 17 8 28 44 15 0 112 99.11504425
  81 Spoorthy P Shetty 17 9 26 42 15 0 109 96.46017699
  82 Sunanda Kamble 15 8 24 43 15 0 105 92.92035398
  83 Sunil Kumar Hadimani 14 8 23 38 15 0 98 86.72566372
  84 Sunil Kumar Vittal Hirekurbar 15 9 14 31 10 0 79 69.91150442
  85 Sushma K T 17 9 28 44 15 0 113 100
  86 Sushmita 15 9 24 34 13 0 95 84.07079646
  87 T N Rashmi 17 8 25 42 15 0 107 94.69026549
  88 T S Prajwal 16 8 24 44 15 0 107 94.69026549
  89 T Vaishnavi Mahesh 17 9 28 44 15 0 113 100
  90 Tanuja Rajendra Agasimani 16 9 26 40 15 0 106 93.80530973
  91 Varsha 15 9 22 35 14 0 95 84.07079646
  92 Varsha Kamath 16 9 28 44 15 0 112 99.11504425
  93 Varsha V R 15 8 27 44 14 0 108 95.57522124
  94 Vidyashree Mahendrayya 16 9 28 44 15 0 112 99.11504425
  95 Vijaya Krishna K 16 9 28 44 15 0 112 99.11504425
  96 Vittal Pujar 16 8 26 42 14 0 106 93.80530973
  97 Vivek kumar sinha 15 9 25 34 13 0 96 84.95575221
  98 Yaseen 16 8 26 39 15 0 104 92.03539823
  99 Zareena Nikhat Manna 15 9 24 40 14 0 102 90.26548673
  100 Zeinab 17 9 28 44 15 0 113 100
  S
  Sl.
  No
  Name of the Student Padartha Vijnanaevam Ayurveda Itihasa Sankrit Kriya Sharira Rachana Shareera Moulika Siddhantha Evam Ashtanga Hridaya Practical Total Class
  Conducted
  Total Class Attended
  Percentage
  of Attendance
  Total Class Conducted 17 9 22 46 19 0 113 100
  1 Akanksha Ashok 17 7 22 44 19 0 109 96.46017699
  2 Akhila A 17 9 22 46 17 0 111 98.2300885
  3 Akshay Kumar K 17 9 22 45 19 0 112 99.11504425
  4 Amodh Bhat 15 7 19 35 16 0 92 81.4159292
  5 Amridha 17 9 22 45 19 0 112 99.11504425
  6 Ananvitha G A 17 8 22 46 18 0 111 98.2300885
  7 Ankitha 17 9 22 46 19 0 113 100
  8 Anoosha T D 16 9 21 43 18 0 107 94.69026549
  9 Aparna S 12 7 20 41 16 0 96 84.95575221
  10 Bhattu Ammu Singh 15 8 16 34 13 0 86 76.10619469
  11 Bhoomika A R 17 9 21 45 19 0 111 98.2300885
  12 Bhoomika Hiremath 15 8 21 42 17 0 103 91.15044248
  13 Bhoomika M U 17 8 22 46 19 0 112 99.11504425
  14 Bhupathiranga 15 9 20 39 17 0 100 88.49557522
  15 Borana Kripalsinh  Bharatsinh 17 8 22 45 19 0 111 98.2300885
  16 Chaitra B S 15 8 20 43 18 0 104 92.03539823
  17 Chandini 17 9 22 44 19 0 111 98.2300885
  18 Charan Kumar Adagall 12 5 12 31 15 0 75 66.37168142
  19 Charith Hegde 16 8 20 44 18 0 106 93.80530973
  20 Chiraglakshminath 16 5 21 45 18 0 105 92.92035398
  21 Dakshayini 17 9 22 46 19 0 113 100
  22 Devi P Shetty 16 9 22 45 17 0 109 96.46017699
  23 Devika 17 8 22 46 19 0 112 99.11504425
  24 Devika P D 16 7 20 45 18 0 106 93.80530973
  25 Deyora Crystal Dsouza 17 9 22 46 19 0 113 100
  26 Dhavalashree S 17 8 21 46 19 0 111 98.2300885
  27 Durga Lakshmi Nair 16 8 22 44 19 0 109 96.46017699
  28 Fathimathul Haseeba 15 9 20 43 19 0 106 93.80530973
  29 Fiza Anjum 16 8 21 44 19 0 108 95.57522124
  30 Gopi G N 16 6 21 44 18 0 105 92.92035398
  31 H Mohammad Abujar Gafari 5 8 12 29 11 0 65 57.52212389
  32 Haritha Krishnan K U 17 7 21 45 18 0 108 95.57522124
  33 Harshini Chandrashekhar Shetty 16 9 20 40 18 0 103 91.15044248
  34 Inchara M D 16 8 20 46 19 0 109 96.46017699
  35 J Arun Kumar 16 7 21 44 18 0 106 93.80530973
  36 Kaveri 17 9 21 43 18 0 108 95.57522124
  37 Kendre Vaishnavi Naganath 16 8 20 45 19 0 108 95.57522124
  38 Kharotia Neha Premsingh 16 8 22 46 19 0 111 98.2300885
  39 Khushi Anil Singh 16 7 18 37 15 0 93 82.30088496
  40 Kottavara Laxmikant Anil 17 8 22 46 19 0 112 99.11504425
  41 Krishna Suresh 16 7 21 44 18 0 106 93.80530973
  42 Kshithija 17 8 22 43 18 0 108 95.57522124
  43 Lakshmi Madiwalar 15 6 14 39 17 0 91 80.53097345
  44 Mahammad Akbar Ali 15 9 22 40 18 0 104 92.03539823
  45 Mahendra Choudhary 17 8 22 46 19 0 112 99.11504425
  46 Mansi Prakash Chachle 14 8 20 41 17 0 100 88.49557522
  47 Maria Joshna 17 8 22 44 18 0 109 96.46017699
  48 Maru Khushalkumar 11 8 18 33 15 0 85 75.22123894
  49 Mohammed Siddiq 17 8 22 46 19 0 112 99.11504425
  50 Nidhi 17 9 22 44 19 0 111 98.2300885
  51 Nidhi K S 14 7 21 46 18 0 106 93.80530973
  52 Nikhitha M S Shetty 16 7 21 46 19 0 109 96.46017699
  53 Nikhitha Raju 16 8 22 44 18 0 108 95.57522124
  54 Nikshitha R Shetty 16 9 22 45 19 0 111 98.2300885
  55 Nisar Ahamad Ronad 17 7 21 44 19 0 108 95.57522124
  56 Pallavi S Nayak 17 9 20 40 17 0 103 91.15044248
  57 Parveen Begum 12 9 19 44 17 0 101 89.38053097
  58 Prachi Singh 14 7 21 41 17 0 100 88.49557522
  59 Praseetha P 17 8 21 42 17 0 105 92.92035398
  60 Prateeksha Gangadhar Bhajantri 15 9 18 42 19 0 103 91.15044248
  61 Prathika 16 9 22 46 19 0 112 99.11504425
  62 Pratibha B Choudri 15 9 20 46 19 0 109 96.46017699
  63 Priyadarshini 17 8 22 46 19 0 112 99.11504425
  64 Priyanshu Chauhan 15 9 18 36 17 0 95 84.07079646
  65 R Manjunath 14 9 20 43 18 0 104 92.03539823
  66 Rakshitha 17 8 22 45 19 0 111 98.2300885
  67 Ramkrishna 17 8 22 45 19 0 111 98.2300885
  68 Rithika Joy 17 7 21 44 19 0 108 95.57522124
  69 Rohini 16 6 19 44 18 0 103 91.15044248
  70 Sachin Lakkanagoudar 8 9 15 30 14 0 76 67.25663717
  71 Sai Chandan C S 12 8 18 37 17 0 92 81.4159292
  72 Sakshi Shetty 17 9 22 46 19 0 113 100
  73 Sameeksha S Acharya 17 9 21 44 17 0 108 95.57522124
  74 Sayedabibiaamina Inamdar 15 9 17 38 18 0 97 85.84070796
  75 Sharath Kumar Hakari 15 8 19 44 18 0 104 92.03539823
  76 Shashikala Siddapur 17 9 22 46 19 0 113 100
  77 Shivani Bhat M 16 5 22 46 18 0 107 94.69026549
  78 Shreya K 17 8 22 46 19 0 112 99.11504425
  79 Shreyas H 17 8 22 45 19 0 111 98.2300885
  80 Shruthi S 17 8 22 46 19 0 112 99.11504425
  81 Spoorthy P Shetty 16 9 20 43 17 0 105 92.92035398
  82 Sunanda Kamble 17 8 22 45 18 0 110 97.34513274
  83 Sunil Kumar Hadimani 15 8 18 38 17 0 96 84.95575221
  84 Sunil Kumar Vittal Hirekurbar 14 9 16 37 14 0 90 79.6460177
  85 Sushma K T 17 9 22 45 19 0 112 99.11504425
  86 Sushmita 16 9 20 39 18 0 102 90.26548673
  87 T N Rashmi 17 8 22 44 18 0 109 96.46017699
  88 T S Prajwal 16 8 21 45 17 0 107 94.69026549
  89 T Vaishnavi Mahesh 17 9 22 46 18 0 112 99.11504425
  90 Tanuja Rajendra Agasimani 17 9 22 44 19 0 111 98.2300885
  91 Varsha 16 9 21 43 17 0 106 93.80530973
  92 Varsha Kamath 17 9 22 46 19 0 113 100
  93 Varsha V R 15 8 21 41 19 0 104 92.03539823
  94 Vidyashree Mahendrayya 16 9 22 46 19 0 112 99.11504425
  95 Vijaya Krishna K 17 9 22 45 19 0 112 99.11504425
  96 Vittal Pujar 16 8 21 41 18 0 104 92.03539823
  97 Vivek kumar sinha 17 9 22 40 18 0 106 93.80530973
  98 Yaseen 17 8 22 46 19 0 112 99.11504425
  99 Zareena Nikhat Manna 17 9 19 45 19 0 109 96.46017699
  100 Zeinab 17 9 22 46 19 0 113 100

   

  Sl.
  No
  Name of the Student Padartha Vijnanaevam Ayurveda Itihasa Sankrit Kriya Sharira Rachana Shareera Moulika Siddhantha Evam Ashtanga Hridaya Practical Total Class
  Conducted
  Total Class Attended
  Percentage
  of Attendance
  Total Class Conducted 10 9 14 31 14 0 78 100
  1 Akanksha Ashok 10 7 14 31 14 0 76 97.43589744
  2 Akhila A 10 9 14 31 14 0 78 100
  3 Akshay Kumar K 10 9 14 31 14 0 78 100
  4 Amodh Bhat 9 7 12 26 11 0 65 83.33333333
  5 Amridha 10 9 14 31 14 0 78 100
  6 Ananvitha G A 10 8 14 30 14 0 76 97.43589744
  7 Ankitha 9 9 14 31 14 0 77 98.71794872
  8 Anoosha T D 10 9 14 31 13 0 77 98.71794872
  9 Aparna S 6 7 11 24 11 0 59 75.64102564
  10 Bhattu Ammu Singh 7 8 12 26 12 0 65 83.33333333
  11 Bhoomika A R 10 9 14 31 13 0 77 98.71794872
  12 Bhoomika Hiremath 9 8 12 28 13 0 70 89.74358974
  13 Bhoomika M U 10 8 14 31 14 0 77 98.71794872
  14 Bhupathiranga 10 9 13 28 14 0 74 94.87179487
  15 Borana Kripalsinh  Bharatsinh 10 8 14 31 14 0 77 98.71794872
  16 Chaitra B S 10 8 14 31 14 0 77 98.71794872
  17 Chandini 10 9 14 31 14 0 78 100
  18 Charan Kumar Adagall 10 5 14 31 13 0 73 93.58974359
  19 Charith Hegde 10 8 14 30 13 0 75 96.15384615
  20 Chiraglakshminath 10 5 14 29 14 0 72 92.30769231
  21 Dakshayini 10 9 14 31 14 0 78 100
  22 Devi P Shetty 10 9 14 31 14 0 78 100
  23 Devika 10 8 14 31 14 0 77 98.71794872
  24 Devika P D 10 7 13 31 14 0 75 96.15384615
  25 Deyora Crystal Dsouza 10 9 14 31 14 0 78 100
  26 Dhavalashree S 10 8 11 29 13 0 71 91.02564103
  27 Durga Lakshmi Nair 9 8 12 28 12 0 69 88.46153846
  28 Fathimathul Haseeba 9 9 13 27 13 0 71 91.02564103
  29 Fiza Anjum 9 8 14 30 13 0 74 94.87179487
  30 Gopi G N 10 6 13 31 13 0 73 93.58974359
  31 H Mohammad Abujar Gafari 10 8 12 29 14 0 73 93.58974359
  32 Haritha Krishnan K U 10 7 12 30 14 0 73 93.58974359
  33 Harshini Chandrashekhar Shetty 10 9 14 29 14 0 76 97.43589744
  34 Inchara M D 10 8 13 29 14 0 74 94.87179487
  35 J Arun Kumar 10 7 14 31 14 0 76 97.43589744
  36 Kaveri 10 9 14 31 14 0 78 100
  37 Kendre Vaishnavi Naganath 10 8 13 30 13 0 74 94.87179487
  38 Kharotia Neha Premsingh 8 8 14 28 12 0 70 89.74358974
  39 Khushi Anil Singh 7 7 12 28 12 0 66 84.61538462
  40 Kottavara Laxmikant Anil 10 8 13 30 13 0 74 94.87179487
  41 Krishna Suresh 10 7 14 31 14 0 76 97.43589744
  42 Kshithija 9 8 14 31 14 0 76 97.43589744
  43 Lakshmi Madiwalar 6 6 8 24 10 0 54 69.23076923
  44 Mahammad Akbar Ali 6 9 14 31 13 0 73 93.58974359
  45 Mahendra Choudhary 10 8 14 29 11 0 72 92.30769231
  46 Mansi Prakash Chachle 9 8 14 26 13 0 70 89.74358974
  47 Maria Joshna 10 8 14 31 14 0 77 98.71794872
  48 Maru Khushalkumar 7 8 12 24 10 0 61 78.20512821
  49 Mohammed Siddiq 9 8 14 26 12 0 69 88.46153846
  50 Nidhi 10 9 14 31 14 0 78 100
  51 Nidhi K S 10 7 14 30 13 0 74 94.87179487
  52 Nikhitha M S Shetty 10 7 14 31 14 0 76 97.43589744
  53 Nikhitha Raju 10 8 12 28 14 0 72 92.30769231
  54 Nikshitha R Shetty 10 9 14 31 14 0 78 100
  55 Nisar Ahamad Ronad 10 7 14 31 14 0 76 97.43589744
  56 Pallavi S Nayak 10 9 14 30 13 0 76 97.43589744
  57 Parveen Begum 9 9 11 30 13 0 72 92.30769231
  58 Prachi Singh 10 7 13 31 13 0 74 94.87179487
  59 Praseetha P 9 8 14 31 13 0 75 96.15384615
  60 Prateeksha Gangadhar Bhajantri 8 9 10 28 12 0 67 85.8974359
  61 Prathika 10 9 14 31 14 0 78 100
  62 Pratibha B Choudri 9 9 11 31 13 0 73 93.58974359
  63 Priyadarshini 10 8 14 31 14 0 77 98.71794872
  64 Priyanshu Chauhan 9 9 14 25 12 0 69 88.46153846
  65 R Manjunath 10 9 14 31 14 0 78 100
  66 Rakshitha 10 8 11 31 14 0 74 94.87179487
  67 Ramkrishna 10 8 11 31 14 0 74 94.87179487
  68 Rithika Joy 9 7 11 30 12 0 69 88.46153846
  69 Rohini 9 6 14 31 14 0 74 94.87179487
  70 Sachin Lakkanagoudar 9 9 11 28 13 0 70 89.74358974
  71 Sai Chandan C S 10 8 13 26 11 0 68 87.17948718
  72 Sakshi Shetty 10 9 14 31 14 0 78 100
  73 Sameeksha S Acharya 10 9 14 31 14 0 78 100
  74 Sayedabibiaamina Inamdar 10 9 12 28 12 0 71 91.02564103
  75 Sharath Kumar Hakari 9 8 14 31 14 0 76 97.43589744
  76 Shashikala Siddapur 10 9 14 31 14 0 78 100
  77 Shivani Bhat M 10 5 14 31 14 0 74 94.87179487
  78 Shreya K 10 8 14 31 14 0 77 98.71794872
  79 Shreyas H 10 8 14 31 14 0 77 98.71794872
  80 Shruthi S 10 8 14 31 14 0 77 98.71794872
  81 Spoorthy P Shetty 10 9 14 31 14 0 78 100
  82 Sunanda Kamble 10 8 14 30 14 0 76 97.43589744
  83 Sunil Kumar Hadimani 8 8 10 27 8 0 61 78.20512821
  84 Sunil Kumar Vittal Hirekurbar 8 9 12 28 11 0 68 87.17948718
  85 Sushma K T 10 9 12 31 14 0 76 97.43589744
  86 Sushmita 10 9 14 31 13 0 77 98.71794872
  87 T N Rashmi 10 8 14 31 14 0 77 98.71794872
  88 T S Prajwal 10 8 13 29 13 0 73 93.58974359
  89 T Vaishnavi Mahesh 10 9 14 31 14 0 78 100
  90 Tanuja Rajendra Agasimani 10 9 14 30 14 0 77 98.71794872
  91 Varsha 9 9 14 30 14 0 76 97.43589744
  92 Varsha Kamath 10 9 14 31 14 0 78 100
  93 Varsha V R 10 8 13 31 14 0 76 97.43589744
  94 Vidyashree Mahendrayya 9 9 14 31 13 0 76 97.43589744
  95 Vijaya Krishna K 10 9 14 31 14 0 78 100
  96 Vittal Pujar 8 8 13 31 13 0 73 93.58974359
  97 Vivek kumar sinha 9 9 14 31 14 0 77 98.71794872
  98 Yaseen 10 8 13 30 14 0 75 96.15384615
  99 Zareena Nikhat Manna 10 9 13 30 14 0 76 97.43589744
  100 Zeinab 10 9 14 31 14 0 78 100
  Sl.
  No
  Name of the Student Padartha Vijnanaevam Ayurveda Itihasa Sankrit Kriya Sharira Rachana Shareera Moulika Siddhantha Evam Ashtanga Hridaya Practical Total Class
  Conducted
  Total Class Attended
  Percentage
  of Attendance
  Total Class Conducted 16 9 23 49 16 0 113 100
  1 Akanksha Ashok 15 7 20 44 15 0 101 89.38053097
  2 Akhila A 14 9 23 49 16 0 111 98.2300885
  3 Akshay Kumar K 15 9 23 49 16 0 112 99.11504425
  4 Amodh Bhat 14 7 21 42 16 0 100 88.49557522
  5 Amridha 16 9 23 49 16 0 113 100
  6 Ananvitha G A 15 8 22 47 15 0 107 94.69026549
  7 Ankitha 16 9 23 49 16 0 113 100
  8 Anoosha T D 16 9 22 49 16 0 112 99.11504425
  9 Aparna S 13 7 22 41 13 0 96 84.95575221
  10 Bhattu Ammu Singh 13 8 21 44 13 0 99 87.61061947
  11 Bhoomika A R 15 9 22 47 15 0 108 95.57522124
  12 Bhoomika Hiremath 14 8 21 44 16 0 103 91.15044248
  13 Bhoomika M U 15 8 22 47 15 0 107 94.69026549
  14 Bhupathiranga 15 9 21 44 16 0 105 92.92035398
  15 Borana Kripalsinh  Bharatsinh 16 8 22 45 15 0 106 93.80530973
  16 Chaitra B S 14 8 22 45 14 0 103 91.15044248
  17 Chandini 15 9 21 49 16 0 110 97.34513274
  18 Charan Kumar Adagall 11 5 16 40 11 0 83 73.45132743
  19 Charith Hegde 15 8 23 47 14 0 107 94.69026549
  20 Chiraglakshminath 12 5 16 37 11 0 81 71.68141593
  21 Dakshayini 16 9 23 49 16 0 113 100
  22 Devi P Shetty 16 9 22 48 16 0 111 98.2300885
  23 Devika 13 8 21 47 12 0 101 89.38053097
  24 Devika P D 15 7 22 44 15 0 103 91.15044248
  25 Deyora Crystal Dsouza 16 9 23 49 16 0 113 100
  26 Dhavalashree S 15 8 20 46 15 0 104 92.03539823
  27 Durga Lakshmi Nair 12 8 22 45 15 0 102 90.26548673
  28 Fathimathul Haseeba 16 9 20 46 16 0 107 94.69026549
  29 Fiza Anjum 16 8 23 49 16 0 112 99.11504425
  30 Gopi G N 14 6 20 43 14 0 97 85.84070796
  31 H Mohammad Abujar Gafari 16 8 20 45 16 0 105 92.92035398
  32 Haritha Krishnan K U 13 7 22 42 15 0 99 87.61061947
  33 Harshini Chandrashekhar Shetty 16 9 22 48 16 0 111 98.2300885
  34 Inchara M D 15 8 21 47 15 0 106 93.80530973
  35 J Arun Kumar 13 7 20 41 15 0 96 84.95575221
  36 Kaveri 14 9 20 46 14 0 103 91.15044248
  37 Kendre Vaishnavi Naganath 15 8 21 45 13 0 102 90.26548673
  38 Kharotia Neha Premsingh 15 8 22 46 14 0 105 92.92035398
  39 Khushi Anil Singh 13 7 22 43 15 0 100 88.49557522
  40 Kottavara Laxmikant Anil 15 8 22 46 14 0 105 92.92035398
  41 Krishna Suresh 14 7 21 45 14 0 101 89.38053097
  42 Kshithija 14 8 20 43 13 0 98 86.72566372
  43 Lakshmi Madiwalar 11 6 18 43 13 0 91 80.53097345
  44 Mahammad Akbar Ali 13 9 20 46 12 0 100 88.49557522
  45 Mahendra Choudhary 14 8 22 46 14 0 104 92.03539823
  46 Mansi Prakash Chachle 14 8 22 48 14 0 106 93.80530973
  47 Maria Joshna 13 8 19 42 16 0 98 86.72566372
  48 Maru Khushalkumar 13 8 22 47 14 0 104 92.03539823
  49 Mohammed Siddiq 15 8 21 46 14 0 104 92.03539823
  50 Nidhi 16 9 23 49 16 0 113 100
  51 Nidhi K S 15 7 20 46 14 0 102 90.26548673
  52 Nikhitha M S Shetty 13 7 18 41 15 0 94 83.18584071
  53 Nikhitha Raju 13 8 21 47 15 0 104 92.03539823
  54 Nikshitha R Shetty 16 9 23 49 16 0 113 100
  55 Nisar Ahamad Ronad 14 7 19 47 15 0 102 90.26548673
  56 Pallavi S Nayak 16 9 23 49 16 0 113 100
  57 Parveen Begum 15 9 23 48 16 0 111 98.2300885
  58 Prachi Singh 15 7 22 42 14 0 100 88.49557522
  59 Praseetha P 16 8 20 49 15 0 108 95.57522124
  60 Prateeksha Gangadhar Bhajantri 15 9 22 47 16 0 109 96.46017699
  61 Prathika 15 9 21 48 16 0 109 96.46017699
  62 Pratibha B Choudri 11 9 21 47 15 0 103 91.15044248
  63 Priyadarshini 13 8 20 47 13 0 101 89.38053097
  64 Priyanshu Chauhan 14 9 21 49 15 0 108 95.57522124
  65 R Manjunath 14 9 22 47 16 0 108 95.57522124
  66 Rakshitha 15 8 20 46 14 0 103 91.15044248
  67 Ramkrishna 14 8 20 44 14 0 100 88.49557522
  68 Rithika Joy 14 7 21 37 15 0 94 83.18584071
  69 Rohini 14 6 21 42 15 0 98 86.72566372
  70 Sachin Lakkanagoudar 13 9 22 47 16 0 107 94.69026549
  71 Sai Chandan C S 13 8 20 46 14 0 101 89.38053097
  72 Sakshi Shetty 16 9 23 49 16 0 113 100
  73 Sameeksha S Acharya 14 9 23 49 16 0 111 98.2300885
  74 Sayedabibiaamina Inamdar 13 9 17 47 13 0 99 87.61061947
  75 Sharath Kumar Hakari 15 8 21 47 14 0 105 92.92035398
  76 Shashikala Siddapur 14 9 21 46 16 0 106 93.80530973
  77 Shivani Bhat M 11 5 18 37 14 0 85 75.22123894
  78 Shreya K 15 8 22 47 15 0 107 94.69026549
  79 Shreyas H 15 8 22 47 15 0 107 94.69026549
  80 Shruthi S 13 8 21 44 13 0 99 87.61061947
  81 Spoorthy P Shetty 16 9 22 48 16 0 111 98.2300885
  82 Sunanda Kamble 15 8 21 46 14 0 104 92.03539823
  83 Sunil Kumar Hadimani 14 8 21 49 16 0 108 95.57522124
  84 Sunil Kumar Vittal Hirekurbar 15 9 23 49 15 0 111 98.2300885
  85 Sushma K T 15 9 22 47 15 0 108 95.57522124
  86 Sushmita 16 9 22 45 15 0 107 94.69026549
  87 T N Rashmi 15 8 21 44 13 0 101 89.38053097
  88 T S Prajwal 15 8 21 42 14 0 100 88.49557522
  89 T Vaishnavi Mahesh 16 9 22 49 16 0 112 99.11504425
  90 Tanuja Rajendra Agasimani 14 9 19 46 14 0 102 90.26548673
  91 Varsha 14 9 23 48 16 0 110 97.34513274
  92 Varsha Kamath 16 9 22 49 16 0 112 99.11504425
  93 Varsha V R 16 8 21 44 15 0 104 92.03539823
  94 Vidyashree Mahendrayya 14 9 22 48 15 0 108 95.57522124
  95 Vijaya Krishna K 16 9 22 49 16 0 112 99.11504425
  96 Vittal Pujar 14 8 19 49 15 0 105 92.92035398
  97 Vivek kumar sinha 15 9 21 46 14 0 105 92.92035398
  98 Yaseen 16 8 23 49 16 0 112 99.11504425
  99 Zareena Nikhat Manna 16 9 23 48 16 0 112 99.11504425
  100 Zeinab 15 9 23 49 16 0 112 99.11504425
  Sl.
  No
  Name of the Student Padartha Vijnanaevam Ayurveda Itihasa Sankrit Kriya Sharira Rachana Shareera Moulika Siddhantha Evam Ashtanga Hridaya Practical Total Class
  Conducted
  Total Class Attended
  Percentage
  of Attendance
  Total Class Conducted Study Holidays and University Exam
  1 A Manohara Bhat
  2 Abhinaya V Hegde
  3 Afrah Noor
  4 Agnel Theressa
  5 Akhil Kumar
  6 Akshy Patil
  7 Akshy S More
  8 Alsaman
  9 Ambalal B Basawa
  10 Anagha T
  11 Apoorva G
  12 Aravind Shaji
  13 Aswin Sankar T P
  14 Athira T A
  15 Avyakt Sham Bhangle
  16 B Jayanth Shetty
  17 Burhan Shareef
  18 Chaithanya
  19 Dhyana S K
  20 Gayathri S Menon
  21 G Sagar Veerashetty
  22 G Sai Alekhya
  23 Gowri Anil
  24 Gowrish
  25 Haritha R
  26 Harsha S
  27 Inchara T G
  28 K P Apoorva
  29 Kavya K L
  30 Keerthi L
  31 K Shweta Sanjay
  32 Kiran Kumar
  33 K M Shiwangi C
  34 Koushik P
  35 M Greeshma
  36 Madhushree V S
  37 Manjoosha G
  38 Manoj K C
  39 Mayuri S Shetty
  40 Megha
  41 Megha Sree
  42 Meghana H K
  43 Meghana Shankar Shettigar
  44 Monica B S
  45 Nakwa Simra Aanam
  46 Nazeemakthar A Hiremani
  47 Neha Shankar Moolya
  48 Nihar B Jain
  49 Nithya j Pillai
  50 Pallavi
  51 Pavan P Jogi
  52 Poorvika H O
  53 Pradeep Malatesh Bhosle
  54 Pragathi G
  55 Prajwal N Kulkarni
  56 Prapthi Shetty
  57 Prasiddi K S Mayya
  58 Prathima Venkatesh
  59 Pushpalatha N S
  60 Rachitha
  61 Raksha Bhanarakar H R
  62 Rakshitha
  63 Ramya R
  64 Rashmi K B
  65 Ravikumar N
  66 Revathy Raveendran
  67 Riona Maria D Souza
  68 Riya Shetty
  69 Rohit Suryakant Wagmode
  70 Rukmini S
  71 Sanjay R Bhat
  72 Sanskar Shankar Naik
  73 Sathmika Sureesh V C
  74 Sayyed Muhammed Sharief
  75 Shankitha
  76 Sinchana
  77 Sinchana G S
  78 Sinchana Satish Shetty
  79 Smitha A
  80 Sphoorthi M M
  81 Sridevi N
  82 Srihari Kalkur A
  83 Srinivas J
  84 Steeva Paulson
  85 Sufaila Parveen
  86 Surabhi G
  87 Suraksha S Shetty
  88 Tejas J
  89 Telalwar Saiprasad S
  90 Vadirajachar K
  91 Vaishnavi R
  92 Varsha L Pujar
  93 Vinay S G
  94 Vinod Basarkod
  95 Vinutha
  96 Prathik N
  97 B Varun Shenoy
  98 Adithi C Shetty
  Sl.
  No
  Name of the Student Padartha Vijnanaevam Ayurveda Itihasa Sankrit Kriya Sharira Rachana Shareera Moulika Siddhantha Evam Ashtanga Hridaya Practical Total Class
  Conducted
  Total Class Attended
  Percentage
  of Attendance
  Total Class Conducted Study Holidays and University Exam
  1 A Manohara Bhat
  2 Abhinaya V Hegde
  3 Afrah Noor
  4 Agnel Theressa
  5 Akhil Kumar
  6 Akshy Patil
  7 Akshy S More
  8 Alsaman
  9 Ambalal B Basawa
  10 Anagha T
  11 Apoorva G
  12 Aravind Shaji
  13 Aswin Sankar T P
  14 Athira T A
  15 Avyakt Sham Bhangle
  16 B Jayanth Shetty
  17 Burhan Shareef
  18 Chaithanya
  19 Dhyana S K
  20 Gayathri S Menon
  21 G Sagar Veerashetty
  22 G Sai Alekhya
  23 Gowri Anil
  24 Gowrish
  25 Haritha R
  26 Harsha S
  27 Inchara T G
  28 K P Apoorva
  29 Kavya K L
  30 Keerthi L
  31 K Shweta Sanjay
  32 Kiran Kumar
  33 K M Shiwangi C
  34 Koushik P
  35 M Greeshma
  36 Madhushree V S
  37 Manjoosha G
  38 Manoj K C
  39 Mayuri S Shetty
  40 Megha
  41 Megha Sree
  42 Meghana H K
  43 Meghana Shankar Shettigar
  44 Monica B S
  45 Nakwa Simra Aanam
  46 Nazeemakthar A Hiremani
  47 Neha Shankar Moolya
  48 Nihar B Jain
  49 Nithya j Pillai
  50 Pallavi
  51 Pavan P Jogi
  52 Poorvika H O
  53 Pradeep Malatesh Bhosle
  54 Pragathi G
  55 Prajwal N Kulkarni
  56 Prapthi Shetty
  57 Prasiddi K S Mayya
  58 Prathima Venkatesh
  59 Pushpalatha N S
  60 Rachitha
  61 Raksha Bhanarakar H R
  62 Rakshitha
  63 Ramya R
  64 Rashmi K B
  65 Ravikumar N
  66 Revathy Raveendran
  67 Riona Maria D Souza
  68 Riya Shetty
  69 Rohit Suryakant Wagmode
  70 Rukmini S
  71 Sanjay R Bhat
  72 Sanskar Shankar Naik
  73 Sathmika Sureesh V C
  74 Sayyed Muhammed Sharief
  75 Shankitha
  76 Sinchana
  77 Sinchana G S
  78 Sinchana Satish Shetty
  79 Smitha A
  80 Sphoorthi M M
  81 Sridevi N
  82 Srihari Kalkur A
  83 Srinivas J
  84 Steeva Paulson
  85 Sufaila Parveen
  86 Surabhi G
  87 Suraksha S Shetty
  88 Tejas J
  89 Telalwar Saiprasad S
  90 Vadirajachar K
  91 Vaishnavi R
  92 Varsha L Pujar
  93 Vinay S G
  94 Vinod Basarkod
  95 Vinutha
  96 Prathik N
  97 B Varun Shenoy
  98 Adithi C Shetty
  Sl.
  No
  Name of the Student Padartha Vijnanaevam Ayurveda Itihasa Sankrit Kriya Sharira Rachana Shareera Moulika Siddhantha Evam Ashtanga Hridaya Practical Total Class
  Conducted
  Total Class Attended
  Percentage
  of Attendance
  Total Class Conducted Preparatory Exam and Revision Classes
  1 A Manohara Bhat
  2 Abhinaya V Hegde
  3 Afrah Noor
  4 Agnel Theressa
  5 Akhil Kumar
  6 Akshy Patil
  7 Akshy S More
  8 Alsaman
  9 Ambalal B Basawa
  10 Anagha T
  11 Apoorva G
  12 Aravind Shaji
  13 Aswin Sankar T P
  14 Athira T A
  15 Avyakt Sham Bhangle
  16 B Jayanth Shetty
  17 Burhan Shareef
  18 Chaithanya
  19 Dhyana S K
  20 Gayathri S Menon
  21 G Sagar Veerashetty
  22 G Sai Alekhya
  23 Gowri Anil
  24 Gowrish
  25 Haritha R
  26 Harsha S
  27 Inchara T G
  28 K P Apoorva
  29 Kavya K L
  30 Keerthi L
  31 K Shweta Sanjay
  32 Kiran Kumar
  33 K M Shiwangi C
  34 Koushik P
  35 M Greeshma
  36 Madhushree V S
  37 Manjoosha G
  38 Manoj K C
  39 Mayuri S Shetty
  40 Megha
  41 Megha Sree
  42 Meghana H K
  43 Meghana Shankar Shettigar
  44 Monica B S
  45 Nakwa Simra Aanam
  46 Nazeemakthar A Hiremani
  47 Neha Shankar Moolya
  48 Nihar B Jain
  49 Nithya j Pillai
  50 Pallavi
  51 Pavan P Jogi
  52 Poorvika H O
  53 Pradeep Malatesh Bhosle
  54 Pragathi G
  55 Prajwal N Kulkarni
  56 Prapthi Shetty
  57 Prasiddi K S Mayya
  58 Prathima Venkatesh
  59 Pushpalatha N S
  60 Rachitha
  61 Raksha Bhanarakar H R
  62 Rakshitha
  63 Ramya R
  64 Rashmi K B
  65 Ravikumar N
  66 Revathy Raveendran
  67 Riona Maria D Souza
  68 Riya Shetty
  69 Rohit Suryakant Wagmode
  70 Rukmini S
  71 Sanjay R Bhat
  72 Sanskar Shankar Naik
  73 Sathmika Sureesh V C
  74 Sayyed Muhammed Sharief
  75 Shankitha
  76 Sinchana
  77 Sinchana G S
  78 Sinchana Satish Shetty
  79 Smitha A
  80 Sphoorthi M M
  81 Sridevi N
  82 Srihari Kalkur A
  83 Srinivas J
  84 Steeva Paulson
  85 Sufaila Parveen
  86 Surabhi G
  87 Suraksha S Shetty
  88 Tejas J
  89 Telalwar Saiprasad S
  90 Vadirajachar K
  91 Vaishnavi R
  92 Varsha L Pujar
  93 Vinay S G
  94 Vinod Basarkod
  95 Vinutha
  96 Prathik N
  97 B Varun Shenoy
  98 Adithi C Shetty
  Sl.
  No
  Name of the Student Padartha Vijnanaevam Ayurveda Itihasa Sankrit Kriya Sharira Rachana Shareera Moulika Siddhantha Evam Ashtanga Hridaya Practical Total Class
  Conducted
  Total Class Attended
  Percentage
  of Attendance
  Total Class Conducted 0 4 6 46 0 0 56 100
  1 A Manohara Bhat 0 4 6 36 0 0 46 82.14285714
  2 Abhinaya V Hegde 0 4 6 45 0 0 55 98.21428571
  3 Afrah Noor 0 4 6 39 0 0 49 87.5
  4 Agnel Theressa 0 4 6 45 0 0 55 98.21428571
  5 Akhil Kumar 0 4 6 36 0 0 46 82.14285714
  6 Akshy Patil 0 4 4 35 0 0 43 76.78571429
  7 Akshy S More 0 4 6 42 0 0 52 92.85714286
  8 Alsaman 0 4 6 43 0 0 53 94.64285714
  9 Ambalal B Basawa 0 4 6 36 0 0 46 82.14285714
  10 Anagha T 0 4 0 41 0 0 45 80.35714286
  11 Apoorva G 0 4 0 40 0 0 44 78.57142857
  12 Aravind Shaji 0 4 6 43 0 0 53 94.64285714
  13 Aswin Sankar T P 0 4 0 44 0 0 48 85.71428571
  14 Athira T A 0 4 6 46 0 0 56 100
  15 Avyakt Sham Bhangle 0 4 6 36 0 0 46 82.14285714
  16 B Jayanth Shetty 0 4 6 29 0 0 39 69.64285714
  17 Burhan Shareef 0 4 0 9 0 0 13 23.21428571
  18 Chaithanya 0 4 6 41 0 0 51 91.07142857
  19 Dhyana S K 0 4 6 43 0 0 53 94.64285714
  20 Gayathri S Menon 0 4 6 41 0 0 51 91.07142857
  21 G Sagar Veerashetty 0 4 6 42 0 0 52 92.85714286
  22 G Sai Alekhya 0 4 0 28 0 0 32 57.14285714
  23 Gowri Anil 0 4 6 40 0 0 50 89.28571429
  24 Gowrish 0 4 6 35 0 0 45 80.35714286
  25 Haritha R 0 4 6 37 0 0 47 83.92857143
  26 Harsha S 0 4 6 33 0 0 43 76.78571429
  27 Inchara T G 0 4 6 44 0 0 54 96.42857143
  28 K P Apoorva 0 4 6 44 0 0 54 96.42857143
  29 Kavya K L 0 4 6 39 0 0 49 87.5
  30 Keerthi L 0 4 6 24 0 0 34 60.71428571
  31 K Shweta Sanjay 0 4 0 48 0 0 52 92.85714286
  32 Kiran Kumar 0 4 6 40 0 0 50 89.28571429
  33 K M Shiwangi C 0 4 0 24 0 0 28 50
  34 Koushik P 0 4 6 37 0 0 47 83.92857143
  35 M Greeshma 0 4 6 38 0 0 48 85.71428571
  36 Madhushree V S 0 4 6 44 0 0 54 96.42857143
  37 Manjoosha G 0 4 6 45 0 0 55 98.21428571
  38 Manoj K C 0 4 0 14 0 0 18 32.14285714
  39 Mayuri S Shetty 0 4 6 41 0 0 51 91.07142857
  40 Megha 0 4 6 39 0 0 49 87.5
  41 Megha Sree 0 4 6 43 0 0 53 94.64285714
  42 Meghana H K 0 4 6 41 0 0 51 91.07142857
  43 Meghana Shankar Shettigar 0 4 6 42 0 0 52 92.85714286
  44 Monica B S 0 4 6 26 0 0 36 64.28571429
  45 Nakwa Simra Aanam 0 4 6 44 0 0 54 96.42857143
  46 Nazeemakthar A Hiremani 0 4 0 27 0 0 31 55.35714286
  47 Neha Shankar Moolya 0 4 0 35 0 0 39 69.64285714
  48 Nihar B Jain 0 4 0 30 0 0 34 60.71428571
  49 Nithya j Pillai 0 4 0 25 0 0 29 51.78571429
  50 Pallavi 0 4 6 40 0 0 50 89.28571429
  51 Pavan P Jogi 0 4 0 42 0 0 46 82.14285714
  52 Poorvika H O 0 4 0 37 0 0 41 73.21428571
  53 Pradeep Malatesh Bhosle 0 4 4 47 0 0 55 98.21428571
  54 Pragathi G 0 4 0 19 0 0 23 41.07142857
  55 Prajwal N Kulkarni 0 4 6 42 0 0 52 92.85714286
  56 Prapthi Shetty 0 4 2 36 0 0 42 75
  57 Prasiddi K S Mayya 0 4 6 49 0 0 59 105.3571429
  58 Prathima Venkatesh 0 4 6 46 0 0 56 100
  59 Pushpalatha N S 0 4 6 46 0 0 56 100
  60 Rachitha 0 4 4 36 0 0 44 78.57142857
  61 Raksha Bhanarakar H R 0 4 6 20 0 0 30 53.57142857
  62 Rakshitha 0 4 4 44 0 0 52 92.85714286
  63 Ramya R 0 4 0 46 0 0 50 89.28571429
  64 Rashmi K B 0 4 6 46 0 0 56 100
  65 Ravikumar N 0 4 2 48 0 0 54 96.42857143
  66 Revathy Raveendran 0 4 6 43 0 0 53 94.64285714
  67 Riona Maria D Souza 0 4 2 40 0 0 46 82.14285714
  68 Riya Shetty 0 4 6 44 0 0 54 96.42857143
  69 Rohit Suryakant Wagmode 0 4 6 38 0 0 48 85.71428571
  70 Rukmini S 0 4 6 37 0 0 47 83.92857143
  71 Sanjay R Bhat 0 4 6 46 0 0 56 100
  72 Sanskar Shankar Naik 0 4 0 25 0 0 29 51.78571429
  73 Sathmika Sureesh V C 0 4 6 49 0 0 59 105.3571429
  74 Sayyed Muhammed Sharief 0 4 6 40 0 0 50 89.28571429
  75 Shankitha 0 4 0 44 0 0 48 85.71428571
  76 Sinchana 0 4 4 43 0 0 51 91.07142857
  77 Sinchana G S 0 4 6 44 0 0 54 96.42857143
  78 Sinchana Satish Shetty 0 4 6 44 0 0 54 96.42857143
  79 Smitha A 0 4 6 44 0 0 54 96.42857143
  80 Sphoorthi M M 0 4 6 44 0 0 54 96.42857143
  81 Sridevi N 0 4 0 37 0 0 41 73.21428571
  82 Srihari Kalkur A 0 4 0 47 0 0 51 91.07142857
  83 Srinivas J 0 4 0 41 0 0 45 80.35714286
  84 Steeva Paulson 0 4 6 45 0 0 55 98.21428571
  85 Sufaila Parveen 0 4 6 42 0 0 52 92.85714286
  86 Surabhi G 0 4 6 39 0 0 49 87.5
  87 Suraksha S Shetty 0 4 6 40 0 0 50 89.28571429
  88 Tejas J 0 4 6 44 0 0 54 96.42857143
  89 Telalwar Saiprasad S 0 4 6 47 0 0 57 101.7857143
  90 Vadirajachar K 0 4 6 44 0 0 54 96.42857143
  91 Vaishnavi R 0 4 6 41 0 0 51 91.07142857
  92 Varsha L Pujar 0 4 6 47 0 0 57 101.7857143
  93 Vinay S G 0 4 6 27 0 0 37 66.07142857
  94 Vinod Basarkod 0 4 4 34 0 0 42 75
  95 Vinutha 0 4 6 47 0 0 57 101.7857143
  96 Prathik N 0 4 0 41 0 0 45 80.35714286
  97 B Varun Shenoy 0 4 0 47 0 0 51 91.07142857
  98 Adithi C Shetty 0 4 0 44 0 0 48 85.71428571
  Sl.
  No
  Name of the Student Dravyaguna Vignana Roganidana RS&BK Caraka Samhita Total Percentage
  Total Class Conducted 13 10 13 5 41 100
  1 A Manohara Bhat 12 9 13 5 39 95.1219512
  2 Abhinaya V Hegde 12 10 12 5 39 95.1219512
  3 Afrah Noor 12 10 13 5 40 97.5609756
  4 Agnel Theressa 12 10 13 5 40 97.5609756
  5 Akhil Kumar 1 0 0 0 1 2.43902439
  6 Akshy Patil 10 10 9 4 33 80.4878049
  7 Akshy S More 0 0 5 1 6 14.6341463
  8 Alsaman 13 8 12 4 37 90.2439024
  9 Ambalal B Basawa 10 10 12 5 37 90.2439024
  10 Anagha T 0 0 0 0 0 0
  11 Apoorva G 0 0 1 0 1 2.43902439
  12 Aravind Shaji 13 10 10 5 38 92.6829268
  13 Aswin Sankar T P 13 10 13 5 41 100
  14 Athira T A 13 10 13 5 41 100
  15 Avyakt Sham Bhangle 0 0 1 0 1 2.43902439
  16 B Jayanth Shetty 12 10 13 5 40 97.5609756
  17 Burhan Shareef 0 0 0 0 0 0
  18 Chaithanya 12 9 13 5 39 95.1219512
  19 Dhyana S K 12 10 13 5 40 97.5609756
  20 Gayathri S Menon 0 0 0 0 0 0
  21 G Sagar Veerashetty 0 0 0 0 0 0
  22 G Sai Alekhya 0 0 0 0 0 0
  23 Gowri Anil 0 0 0 0 0 0
  24 Gowrish 0 0 0 0 0 0
  25 Haritha R 0 0 0 0 0 0
  26 Harsha S 10 10 13 4 37 90.2439024
  27 Inchara T G 0 0 0 0 0 0
  28 K P Apoorva 0 0 0 0 0 0
  29 Kavya K L 13 10 13 5 41 100
  30 Keerthi L 0 0 1 0 1 2.43902439
  31 K Shweta Sanjay 0 0 0 0 0 0
  32 Kiran Kumar 11 7 12 2 32 78.0487805
  33 K M Shiwangi C 0 0 0 0 0 0
  34 Koushik P 0 0 0 0 0 0
  35 M Greeshma 11 10 12 5 38 92.6829268
  36 Madhushree V S 10 9 10 5 34 82.9268293
  37 Manjoosha G 0 1 0 0 1 2.43902439
  38 Manoj K C 0 0 0 0 0 0
  39 Mayuri S Shetty 13 10 13 5 41 100
  40 Megha 12 9 13 5 39 95.1219512
  41 Megha Sree 12 10 13 5 40 97.5609756
  42 Meghana H K 12 10 13 5 40 97.5609756
  43 Meghana Shankar Shettigar 0 0 0 0 0 0
  44 Monica B S 2 3 9 1 15 36.5853659
  45 Nakwa Simra Aanam 13 10 13 5 41 100
  46 Nazeemakthar A Hiremani 0 0 0 0 0 0
  47 Neha Shankar Moolya 13 10 13 5 41 100
  48 Nihar B Jain 10 10 13 5 38 92.6829268
  49 Nithya j Pillai 0 0 0 0 0 0
  50 Pallavi 13 9 12 4 38 92.6829268
  51 Pavan P Jogi 0 0 0 0 0 0
  52 Poorvika H O 0 0 0 0 0 0
  53 Pradeep Malatesh Bhosle 0 0 0 1 1 2.43902439
  54 Pragathi G 0 0 0 0 0 0
  55 Prajwal N Kulkarni 11 10 13 5 39 95.1219512
  56 Prapthi Shetty 2 0 0 0 2 4.87804878
  57 Prasiddi K S Mayya 12 9 13 5 39 95.1219512
  58 Prathima Venkatesh 0 0 0 0 0 0
  59 Pushpalatha N S 11 10 13 5 39 95.1219512
  60 Rachitha 11 9 13 3 36 87.804878
  61 Raksha Bhanarakar H R 0 1 0 0 1 2.43902439
  62 Rakshitha 10 10 12 5 37 90.2439024
  63 Ramya R 13 10 12 5 40 97.5609756
  64 Rashmi K B 13 10 13 4 40 97.5609756
  65 Ravikumar N 13 10 13 5 41 100
  66 Revathy Raveendran 1 0 0 0 1 2.43902439
  67 Riona Maria D Souza 13 9 10 5 37 90.2439024
  68 Riya Shetty 0 0 2 0 2 4.87804878
  69 Rohit Suryakant Wagmode 0 0 1 0 1 2.43902439
  70 Rukmini S 0 0 1 0 1 2.43902439
  71 Sanjay R Bhat 13 10 13 5 41 100
  72 Sanskar Shankar Naik 0 0 0 0 0 0
  73 Sathmika Sureesh V C 12 10 13 5 40 97.5609756
  74 Sayyed Muhammed Sharief 0 0 0 0 0 0
  75 Shankitha 0 0 0 0 0 0
  76 Sinchana 9 9 12 5 35 85.3658537
  77 Sinchana G S 12 10 13 5 40 97.5609756
  78 Sinchana Satish Shetty 13 10 12 5 40 97.5609756
  79 Smitha A 11 10 10 3 34 82.9268293
  80 Sphoorthi M M 13 10 13 5 41 100
  81 Sridevi N 0 0 0 1 1 2.43902439
  82 Srihari Kalkur A 13 10 13 5 41 100
  83 Srinivas J 13 7 12 5 37 90.2439024
  84 Steeva Paulson 13 10 11 5 39 95.1219512
  85 Sufaila Parveen 13 10 13 5 41 100
  86 Surabhi G 13 10 13 5 41 100
  87 Suraksha S Shetty 13 9 11 5 38 92.6829268
  88 Tejas J 13 10 13 3 39 95.1219512
  89 Telalwar Saiprasad S 1 0 0 0 1 2.43902439
  90 Vadirajachar K 8 7 12 5 32 78.0487805
  91 Vaishnavi R 13 10 13 5 41 100
  92 Varsha L Pujar 13 10 13 5 41 100
  93 Vinay S G 4 7 12 4 27 65.8536585
  94 Vinod Basarkod 6 5 8 3 22 53.6585366
  95 Vinutha 13 10 13 5 41 100
  96 Prathik N 0 0 0 0 0 0
  97 B Varun Shenoy 0 0 0 0 0 0
  98 Adithi C Shetty 11 6 7 5 29 70.7317073

  %0

  Sl.
  No
  Name of the Student Dravyaguna Vignana Roganidana RS&BK Caraka Samhita Total Percentage
  Total Class Conducted 24 21 25 6 76 100
  1 A Manohara Bhat 24 20 25 5 74 97.3684211
  2 Abhinaya V Hegde 24 21 24 6 75 98.6842105
  3 Afrah Noor 24 21 25 6 76 100
  4 Agnel Theressa 22 21 22 6 71 93.4210526
  5 Akhil Kumar 3 0 0 0 3 3.94736842
  6 Akshy Patil 22 21 24 6 73 96.0526316
  7 Akshy S More 3 0 2 0 5 6.57894737
  8 Alsaman 24 21 25 6 76 100
  9 Ambalal B Basawa 22 21 24 6 73 96.0526316
  10 Anagha T 3 0 0 0 3 3.94736842
  11 Apoorva G 3 0 0 0 3 3.94736842
  12 Aravind Shaji 24 21 24 6 75 98.6842105
  13 Aswin Sankar T P 24 21 25 6 76 100
  14 Athira T A 24 21 25 6 76 100
  15 Avyakt Sham Bhangle 3 0 0 0 3 3.94736842
  16 B Jayanth Shetty 23 21 25 6 75 98.6842105
  17 Burhan Shareef 3 0 0 1 4 5.26315789
  18 Chaithanya 24 21 23 6 74 97.3684211
  19 Dhyana S K 24 21 25 6 76 100
  20 Gayathri S Menon 3 0 0 0 3 3.94736842
  21 G Sagar Veerashetty 3 0 0 0 3 3.94736842
  22 G Sai Alekhya 3 0 0 0 3 3.94736842
  23 Gowri Anil 3 0 0 0 3 3.94736842
  24 Gowrish 3 0 0 0 3 3.94736842
  25 Haritha R 2 0 0 0 2 2.63157895
  26 Harsha S 23 16 24 4 67 88.1578947
  27 Inchara T G 2 0 0 0 2 2.63157895
  28 K P Apoorva 3 0 0 0 3 3.94736842
  29 Kavya K L 24 21 24 4 73 96.0526316
  30 Keerthi L 3 0 0 0 3 3.94736842
  31 K Shweta Sanjay 3 0 0 0 3 3.94736842
  32 Kiran Kumar 19 17 18 4 58 76.3157895
  33 K M Shiwangi C 3 0 0 0 3 3.94736842
  34 Koushik P 3 0 0 0 3 3.94736842
  35 M Greeshma 24 21 23 6 74 97.3684211
  36 Madhushree V S 23 17 24 6 70 92.1052632
  37 Manjoosha G 3 0 0 0 3 3.94736842
  38 Manoj K C 3 0 0 0 3 3.94736842
  39 Mayuri S Shetty 23 21 25 6 75 98.6842105
  40 Megha 24 21 25 6 76 100
  41 Megha Sree 23 21 25 6 75 98.6842105
  42 Meghana H K 24 21 25 6 76 100
  43 Meghana Shankar Shettigar 2 0 3 0 5 6.57894737
  44 Monica B S 16 14 16 6 52 68.4210526
  45 Nakwa Simra Aanam 23 21 25 6 75 98.6842105
  46 Nazeemakthar A Hiremani 2 0 0 0 2 2.63157895
  47 Neha Shankar Moolya 24 21 24 6 75 98.6842105
  48 Nihar B Jain 23 21 25 6 75 98.6842105
  49 Nithya j Pillai 2 4 0 0 6 7.89473684
  50 Pallavi 22 21 25 6 74 97.3684211
  51 Pavan P Jogi 2 0 0 0 2 2.63157895
  52 Poorvika H O 1 0 0 0 1 1.31578947
  53 Pradeep Malatesh Bhosle 1 0 0 0 1 1.31578947
  54 Pragathi G 1 0 0 0 1 1.31578947
  55 Prajwal N Kulkarni 24 21 25 6 76 100
  56 Prapthi Shetty