Muniyal Ayurveda Group Institutions

0820 257 2819

info@muniyalayurvedacollege.com

34-C, Shivally Industrial Area, Manipal, Udupi, Karnataka 576104

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

I B.A.M.S

Sl.
No
Name of the Student Padartha Vijnanaevam Ayurveda Itihasa Sankrit Kriya Sharira Rachana Shareera Moulika Siddhantha Evam Ashtanga Hridaya Practical Total Class
Conducted
Total Class Attended
Percentage
of Attendance
Total Class Conducted Study Holidays and University Exam
1 A Manohara Bhat
2 Abhinaya V Hegde
3 Afrah Noor
4 Agnel Theressa
5 Akhil Kumar
6 Akshy Patil
7 Akshy S More
8 Alsaman
9 Ambalal B Basawa
10 Anagha T
11 Apoorva G
12 Aravind Shaji
13 Aswin Sankar T P
14 Athira T A
15 Avyakt Sham Bhangle
16 B Jayanth Shetty
17 Burhan Shareef
18 Chaithanya
19 Dhyana S K
20 Gayathri S Menon
21 G Sagar Veerashetty
22 G Sai Alekhya
23 Gowri Anil
24 Gowrish
25 Haritha R
26 Harsha S
27 Inchara T G
28 K P Apoorva
29 Kavya K L
30 Keerthi L
31 K Shweta Sanjay
32 Kiran Kumar
33 K M Shiwangi C
34 Koushik P
35 M Greeshma
36 Madhushree V S
37 Manjoosha G
38 Manoj K C
39 Mayuri S Shetty
40 Megha
41 Megha Sree
42 Meghana H K
43 Meghana Shankar Shettigar
44 Monica B S
45 Nakwa Simra Aanam
46 Nazeemakthar A Hiremani
47 Neha Shankar Moolya
48 Nihar B Jain
49 Nithya j Pillai
50 Pallavi
51 Pavan P Jogi
52 Poorvika H O
53 Pradeep Malatesh Bhosle
54 Pragathi G
55 Prajwal N Kulkarni
56 Prapthi Shetty
57 Prasiddi K S Mayya
58 Prathima Venkatesh
59 Pushpalatha N S
60 Rachitha
61 Raksha Bhanarakar H R
62 Rakshitha
63 Ramya R
64 Rashmi K B
65 Ravikumar N
66 Revathy Raveendran
67 Riona Maria D Souza
68 Riya Shetty
69 Rohit Suryakant Wagmode
70 Rukmini S
71 Sanjay R Bhat
72 Sanskar Shankar Naik
73 Sathmika Sureesh V C
74 Sayyed Muhammed Sharief
75 Shankitha
76 Sinchana
77 Sinchana G S
78 Sinchana Satish Shetty
79 Smitha A
80 Sphoorthi M M
81 Sridevi N
82 Srihari Kalkur A
83 Srinivas J
84 Steeva Paulson
85 Sufaila Parveen
86 Surabhi G
87 Suraksha S Shetty
88 Tejas J
89 Telalwar Saiprasad S
90 Vadirajachar K
91 Vaishnavi R
92 Varsha L Pujar
93 Vinay S G
94 Vinod Basarkod
95 Vinutha
96 Prathik N
97 B Varun Shenoy
98 Adithi C Shetty
Sl.
No
Name of the Student Padartha Vijnanaevam Ayurveda Itihasa Sankrit Kriya Sharira Rachana Shareera Moulika Siddhantha Evam Ashtanga Hridaya Practical Total Class
Conducted
Total Class Attended
Percentage
of Attendance
Total Class Conducted Study Holidays and University Exam
1 A Manohara Bhat
2 Abhinaya V Hegde
3 Afrah Noor
4 Agnel Theressa
5 Akhil Kumar
6 Akshy Patil
7 Akshy S More
8 Alsaman
9 Ambalal B Basawa
10 Anagha T
11 Apoorva G
12 Aravind Shaji
13 Aswin Sankar T P
14 Athira T A
15 Avyakt Sham Bhangle
16 B Jayanth Shetty
17 Burhan Shareef
18 Chaithanya
19 Dhyana S K
20 Gayathri S Menon
21 G Sagar Veerashetty
22 G Sai Alekhya
23 Gowri Anil
24 Gowrish
25 Haritha R
26 Harsha S
27 Inchara T G
28 K P Apoorva
29 Kavya K L
30 Keerthi L
31 K Shweta Sanjay
32 Kiran Kumar
33 K M Shiwangi C
34 Koushik P
35 M Greeshma
36 Madhushree V S
37 Manjoosha G
38 Manoj K C
39 Mayuri S Shetty
40 Megha
41 Megha Sree
42 Meghana H K
43 Meghana Shankar Shettigar
44 Monica B S
45 Nakwa Simra Aanam
46 Nazeemakthar A Hiremani
47 Neha Shankar Moolya
48 Nihar B Jain
49 Nithya j Pillai
50 Pallavi
51 Pavan P Jogi
52 Poorvika H O
53 Pradeep Malatesh Bhosle
54 Pragathi G
55 Prajwal N Kulkarni
56 Prapthi Shetty
57 Prasiddi K S Mayya
58 Prathima Venkatesh
59 Pushpalatha N S
60 Rachitha
61 Raksha Bhanarakar H R
62 Rakshitha
63 Ramya R
64 Rashmi K B
65 Ravikumar N
66 Revathy Raveendran
67 Riona Maria D Souza
68 Riya Shetty
69 Rohit Suryakant Wagmode
70 Rukmini S
71 Sanjay R Bhat
72 Sanskar Shankar Naik
73 Sathmika Sureesh V C
74 Sayyed Muhammed Sharief
75 Shankitha
76 Sinchana
77 Sinchana G S
78 Sinchana Satish Shetty
79 Smitha A
80 Sphoorthi M M
81 Sridevi N
82 Srihari Kalkur A
83 Srinivas J
84 Steeva Paulson
85 Sufaila Parveen
86 Surabhi G
87 Suraksha S Shetty
88 Tejas J
89 Telalwar Saiprasad S
90 Vadirajachar K
91 Vaishnavi R
92 Varsha L Pujar
93 Vinay S G
94 Vinod Basarkod
95 Vinutha
96 Prathik N
97 B Varun Shenoy
98 Adithi C Shetty
Sl.
No
Name of the Student Padartha Vijnanaevam Ayurveda Itihasa Sankrit Kriya Sharira Rachana Shareera Moulika Siddhantha Evam Ashtanga Hridaya Practical Total Class
Conducted
Total Class Attended
Percentage
of Attendance
Total Class Conducted Preparatory Exam and Revision Classes
1 A Manohara Bhat
2 Abhinaya V Hegde
3 Afrah Noor
4 Agnel Theressa
5 Akhil Kumar
6 Akshy Patil
7 Akshy S More
8 Alsaman
9 Ambalal B Basawa
10 Anagha T
11 Apoorva G
12 Aravind Shaji
13 Aswin Sankar T P
14 Athira T A
15 Avyakt Sham Bhangle
16 B Jayanth Shetty
17 Burhan Shareef
18 Chaithanya
19 Dhyana S K
20 Gayathri S Menon
21 G Sagar Veerashetty
22 G Sai Alekhya
23 Gowri Anil
24 Gowrish
25 Haritha R
26 Harsha S
27 Inchara T G
28 K P Apoorva
29 Kavya K L
30 Keerthi L
31 K Shweta Sanjay
32 Kiran Kumar
33 K M Shiwangi C
34 Koushik P
35 M Greeshma
36 Madhushree V S
37 Manjoosha G
38 Manoj K C
39 Mayuri S Shetty
40 Megha
41 Megha Sree
42 Meghana H K
43 Meghana Shankar Shettigar
44 Monica B S
45 Nakwa Simra Aanam
46 Nazeemakthar A Hiremani
47 Neha Shankar Moolya
48 Nihar B Jain
49 Nithya j Pillai
50 Pallavi
51 Pavan P Jogi
52 Poorvika H O
53 Pradeep Malatesh Bhosle
54 Pragathi G
55 Prajwal N Kulkarni
56 Prapthi Shetty
57 Prasiddi K S Mayya
58 Prathima Venkatesh
59 Pushpalatha N S
60 Rachitha
61 Raksha Bhanarakar H R
62 Rakshitha
63 Ramya R
64 Rashmi K B
65 Ravikumar N
66 Revathy Raveendran
67 Riona Maria D Souza
68 Riya Shetty
69 Rohit Suryakant Wagmode
70 Rukmini S
71 Sanjay R Bhat
72 Sanskar Shankar Naik
73 Sathmika Sureesh V C
74 Sayyed Muhammed Sharief
75 Shankitha
76 Sinchana
77 Sinchana G S
78 Sinchana Satish Shetty
79 Smitha A
80 Sphoorthi M M
81 Sridevi N
82 Srihari Kalkur A
83 Srinivas J
84 Steeva Paulson
85 Sufaila Parveen
86 Surabhi G
87 Suraksha S Shetty
88 Tejas J
89 Telalwar Saiprasad S
90 Vadirajachar K
91 Vaishnavi R
92 Varsha L Pujar
93 Vinay S G
94 Vinod Basarkod
95 Vinutha
96 Prathik N
97 B Varun Shenoy
98 Adithi C Shetty
Sl.
No
Name of the Student Padartha Vijnanaevam Ayurveda Itihasa Sankrit Kriya Sharira Rachana Shareera Moulika Siddhantha Evam Ashtanga Hridaya Practical Total Class
Conducted
Total Class Attended
Percentage
of Attendance
Total Class Conducted 0 4 6 46 0 0 56 100
1 A Manohara Bhat 0 4 6 36 0 0 46 82.14285714
2 Abhinaya V Hegde 0 4 6 45 0 0 55 98.21428571
3 Afrah Noor 0 4 6 39 0 0 49 87.5
4 Agnel Theressa 0 4 6 45 0 0 55 98.21428571
5 Akhil Kumar 0 4 6 36 0 0 46 82.14285714
6 Akshy Patil 0 4 4 35 0 0 43 76.78571429
7 Akshy S More 0 4 6 42 0 0 52 92.85714286
8 Alsaman 0 4 6 43 0 0 53 94.64285714
9 Ambalal B Basawa 0 4 6 36 0 0 46 82.14285714
10 Anagha T 0 4 0 41 0 0 45 80.35714286
11 Apoorva G 0 4 0 40 0 0 44 78.57142857
12 Aravind Shaji 0 4 6 43 0 0 53 94.64285714
13 Aswin Sankar T P 0 4 0 44 0 0 48 85.71428571
14 Athira T A 0 4 6 46 0 0 56 100
15 Avyakt Sham Bhangle 0 4 6 36 0 0 46 82.14285714
16 B Jayanth Shetty 0 4 6 29 0 0 39 69.64285714
17 Burhan Shareef 0 4 0 9 0 0 13 23.21428571
18 Chaithanya 0 4 6 41 0 0 51 91.07142857
19 Dhyana S K 0 4 6 43 0 0 53 94.64285714
20 Gayathri S Menon 0 4 6 41 0 0 51 91.07142857
21 G Sagar Veerashetty 0 4 6 42 0 0 52 92.85714286
22 G Sai Alekhya 0 4 0 28 0 0 32 57.14285714
23 Gowri Anil 0 4 6 40 0 0 50 89.28571429
24 Gowrish 0 4 6 35 0 0 45 80.35714286
25 Haritha R 0 4 6 37 0 0 47 83.92857143
26 Harsha S 0 4 6 33 0 0 43 76.78571429
27 Inchara T G 0 4 6 44 0 0 54 96.42857143
28 K P Apoorva 0 4 6 44 0 0 54 96.42857143
29 Kavya K L 0 4 6 39 0 0 49 87.5
30 Keerthi L 0 4 6 24 0 0 34 60.71428571
31 K Shweta Sanjay 0 4 0 48 0 0 52 92.85714286
32 Kiran Kumar 0 4 6 40 0 0 50 89.28571429
33 K M Shiwangi C 0 4 0 24 0 0 28 50
34 Koushik P 0 4 6 37 0 0 47 83.92857143
35 M Greeshma 0 4 6 38 0 0 48 85.71428571
36 Madhushree V S 0 4 6 44 0 0 54 96.42857143
37 Manjoosha G 0 4 6 45 0 0 55 98.21428571
38 Manoj K C 0 4 0 14 0 0 18 32.14285714
39 Mayuri S Shetty 0 4 6 41 0 0 51 91.07142857
40 Megha 0 4 6 39 0 0 49 87.5
41 Megha Sree 0 4 6 43 0 0 53 94.64285714
42 Meghana H K 0 4 6 41 0 0 51 91.07142857
43 Meghana Shankar Shettigar 0 4 6 42 0 0 52 92.85714286
44 Monica B S 0 4 6 26 0 0 36 64.28571429
45 Nakwa Simra Aanam 0 4 6 44 0 0 54 96.42857143
46 Nazeemakthar A Hiremani 0 4 0 27 0 0 31 55.35714286
47 Neha Shankar Moolya 0 4 0 35 0 0 39 69.64285714
48 Nihar B Jain 0 4 0 30 0 0 34 60.71428571
49 Nithya j Pillai 0 4 0 25 0 0 29 51.78571429
50 Pallavi 0 4 6 40 0 0 50 89.28571429
51 Pavan P Jogi 0 4 0 42 0 0 46 82.14285714
52 Poorvika H O 0 4 0 37 0 0 41 73.21428571
53 Pradeep Malatesh Bhosle 0 4 4 47 0 0 55 98.21428571
54 Pragathi G 0 4 0 19 0 0 23 41.07142857
55 Prajwal N Kulkarni 0 4 6 42 0 0 52 92.85714286
56 Prapthi Shetty 0 4 2 36 0 0 42 75
57 Prasiddi K S Mayya 0 4 6 49 0 0 59 105.3571429
58 Prathima Venkatesh 0 4 6 46 0 0 56 100
59 Pushpalatha N S 0 4 6 46 0 0 56 100
60 Rachitha 0 4 4 36 0 0 44 78.57142857
61 Raksha Bhanarakar H R 0 4 6 20 0 0 30 53.57142857
62 Rakshitha 0 4 4 44 0 0 52 92.85714286
63 Ramya R 0 4 0 46 0 0 50 89.28571429
64 Rashmi K B 0 4 6 46 0 0 56 100
65 Ravikumar N 0 4 2 48 0 0 54 96.42857143
66 Revathy Raveendran 0 4 6 43 0 0 53 94.64285714
67 Riona Maria D Souza 0 4 2 40 0 0 46 82.14285714
68 Riya Shetty 0 4 6 44 0 0 54 96.42857143
69 Rohit Suryakant Wagmode 0 4 6 38 0 0 48 85.71428571
70 Rukmini S 0 4 6 37 0 0 47 83.92857143
71 Sanjay R Bhat 0 4 6 46 0 0 56 100
72 Sanskar Shankar Naik 0 4 0 25 0 0 29 51.78571429
73 Sathmika Sureesh V C 0 4 6 49 0 0 59 105.3571429
74 Sayyed Muhammed Sharief 0 4 6 40 0 0 50 89.28571429
75 Shankitha 0 4 0 44 0 0 48 85.71428571
76 Sinchana 0 4 4 43 0 0 51 91.07142857
77 Sinchana G S 0 4 6 44 0 0 54 96.42857143
78 Sinchana Satish Shetty 0 4 6 44 0 0 54 96.42857143
79 Smitha A 0 4 6 44 0 0 54 96.42857143
80 Sphoorthi M M 0 4 6 44 0 0 54 96.42857143
81 Sridevi N 0 4 0 37 0 0 41 73.21428571
82 Srihari Kalkur A 0 4 0 47 0 0 51 91.07142857
83 Srinivas J 0 4 0 41 0 0 45 80.35714286
84 Steeva Paulson 0 4 6 45 0 0 55 98.21428571
85 Sufaila Parveen 0 4 6 42 0 0 52 92.85714286
86 Surabhi G 0 4 6 39 0 0 49 87.5
87 Suraksha S Shetty 0 4 6 40 0 0 50 89.28571429
88 Tejas J 0 4 6 44 0 0 54 96.42857143
89 Telalwar Saiprasad S 0 4 6 47 0 0 57 101.7857143
90 Vadirajachar K 0 4 6 44 0 0 54 96.42857143
91 Vaishnavi R 0 4 6 41 0 0 51 91.07142857
92 Varsha L Pujar 0 4 6 47 0 0 57 101.7857143
93 Vinay S G 0 4 6 27 0 0 37 66.07142857
94 Vinod Basarkod 0 4 4 34 0 0 42 75
95 Vinutha 0 4 6 47 0 0 57 101.7857143
96 Prathik N 0 4 0 41 0 0 45 80.35714286
97 B Varun Shenoy 0 4 0 47 0 0 51 91.07142857
98 Adithi C Shetty 0 4 0 44 0 0 48 85.71428571
Sl.
No
Name of the Student Dravyaguna Vignana Roganidana RS&BK Caraka Samhita Total Percentage
Total Class Conducted 13 10 13 5 41 100
1 A Manohara Bhat 12 9 13 5 39 95.1219512
2 Abhinaya V Hegde 12 10 12 5 39 95.1219512
3 Afrah Noor 12 10 13 5 40 97.5609756
4 Agnel Theressa 12 10 13 5 40 97.5609756
5 Akhil Kumar 1 0 0 0 1 2.43902439
6 Akshy Patil 10 10 9 4 33 80.4878049
7 Akshy S More 0 0 5 1 6 14.6341463
8 Alsaman 13 8 12 4 37 90.2439024
9 Ambalal B Basawa 10 10 12 5 37 90.2439024
10 Anagha T 0 0 0 0 0 0
11 Apoorva G 0 0 1 0 1 2.43902439
12 Aravind Shaji 13 10 10 5 38 92.6829268
13 Aswin Sankar T P 13 10 13 5 41 100
14 Athira T A 13 10 13 5 41 100
15 Avyakt Sham Bhangle 0 0 1 0 1 2.43902439
16 B Jayanth Shetty 12 10 13 5 40 97.5609756
17 Burhan Shareef 0 0 0 0 0 0
18 Chaithanya 12 9 13 5 39 95.1219512
19 Dhyana S K 12 10 13 5 40 97.5609756
20 Gayathri S Menon 0 0 0 0 0 0
21 G Sagar Veerashetty 0 0 0 0 0 0
22 G Sai Alekhya 0 0 0 0 0 0
23 Gowri Anil 0 0 0 0 0 0
24 Gowrish 0 0 0 0 0 0
25 Haritha R 0 0 0 0 0 0
26 Harsha S 10 10 13 4 37 90.2439024
27 Inchara T G 0 0 0 0 0 0
28 K P Apoorva 0 0 0 0 0 0
29 Kavya K L 13 10 13 5 41 100
30 Keerthi L 0 0 1 0 1 2.43902439
31 K Shweta Sanjay 0 0 0 0 0 0
32 Kiran Kumar 11 7 12 2 32 78.0487805
33 K M Shiwangi C 0 0 0 0 0 0
34 Koushik P 0 0 0 0 0 0
35 M Greeshma 11 10 12 5 38 92.6829268
36 Madhushree V S 10 9 10 5 34 82.9268293
37 Manjoosha G 0 1 0 0 1 2.43902439
38 Manoj K C 0 0 0 0 0 0
39 Mayuri S Shetty 13 10 13 5 41 100
40 Megha 12 9 13 5 39 95.1219512
41 Megha Sree 12 10 13 5 40 97.5609756
42 Meghana H K 12 10 13 5 40 97.5609756
43 Meghana Shankar Shettigar 0 0 0 0 0 0
44 Monica B S 2 3 9 1 15 36.5853659
45 Nakwa Simra Aanam 13 10 13 5 41 100
46 Nazeemakthar A Hiremani 0 0 0 0 0 0
47 Neha Shankar Moolya 13 10 13 5 41 100
48 Nihar B Jain 10 10 13 5 38 92.6829268
49 Nithya j Pillai 0 0 0 0 0 0
50 Pallavi 13 9 12 4 38 92.6829268
51 Pavan P Jogi 0 0 0 0 0 0
52 Poorvika H O 0 0 0 0 0 0
53 Pradeep Malatesh Bhosle 0 0 0 1 1 2.43902439
54 Pragathi G 0 0 0 0 0 0
55 Prajwal N Kulkarni 11 10 13 5 39 95.1219512
56 Prapthi Shetty 2 0 0 0 2 4.87804878
57 Prasiddi K S Mayya 12 9 13 5 39 95.1219512
58 Prathima Venkatesh 0 0 0 0 0 0
59 Pushpalatha N S 11 10 13 5 39 95.1219512
60 Rachitha 11 9 13 3 36 87.804878
61 Raksha Bhanarakar H R 0 1 0 0 1 2.43902439
62 Rakshitha 10 10 12 5 37 90.2439024
63 Ramya R 13 10 12 5 40 97.5609756
64 Rashmi K B 13 10 13 4 40 97.5609756
65 Ravikumar N 13 10 13 5 41 100
66 Revathy Raveendran 1 0 0 0 1 2.43902439
67 Riona Maria D Souza 13 9 10 5 37 90.2439024
68 Riya Shetty 0 0 2 0 2 4.87804878
69 Rohit Suryakant Wagmode 0 0 1 0 1 2.43902439
70 Rukmini S 0 0 1 0 1 2.43902439
71 Sanjay R Bhat 13 10 13 5 41 100
72 Sanskar Shankar Naik 0 0 0 0 0 0
73 Sathmika Sureesh V C 12 10 13 5 40 97.5609756
74 Sayyed Muhammed Sharief 0 0 0 0 0 0
75 Shankitha 0 0 0 0 0 0
76 Sinchana 9 9 12 5 35 85.3658537
77 Sinchana G S 12 10 13 5 40 97.5609756
78 Sinchana Satish Shetty 13 10 12 5 40 97.5609756
79 Smitha A 11 10 10 3 34 82.9268293
80 Sphoorthi M M 13 10 13 5 41 100
81 Sridevi N 0 0 0 1 1 2.43902439
82 Srihari Kalkur A 13 10 13 5 41 100
83 Srinivas J 13 7 12 5 37 90.2439024
84 Steeva Paulson 13 10 11 5 39 95.1219512
85 Sufaila Parveen 13 10 13 5 41 100
86 Surabhi G 13 10 13 5 41 100
87 Suraksha S Shetty 13 9 11 5 38 92.6829268
88 Tejas J 13 10 13 3 39 95.1219512
89 Telalwar Saiprasad S 1 0 0 0 1 2.43902439
90 Vadirajachar K 8 7 12 5 32 78.0487805
91 Vaishnavi R 13 10 13 5 41 100
92 Varsha L Pujar 13 10 13 5 41 100
93 Vinay S G 4 7 12 4 27 65.8536585
94 Vinod Basarkod 6 5 8 3 22 53.6585366
95 Vinutha 13 10 13 5 41 100
96 Prathik N 0 0 0 0 0 0
97 B Varun Shenoy 0 0 0 0 0 0
98 Adithi C Shetty 11 6 7 5 29 70.7317073
Sl.
No
Name of the Student Dravyaguna Vignana Roganidana RS&BK Caraka Samhita Total Percentage
Total Class Conducted 24 21 25 6 76 100
1 A Manohara Bhat 24 20 25 5 74 97.3684211
2 Abhinaya V Hegde 24 21 24 6 75 98.6842105
3 Afrah Noor 24 21 25 6 76 100
4 Agnel Theressa 22 21 22 6 71 93.4210526
5 Akhil Kumar 3 0 0 0 3 3.94736842
6 Akshy Patil 22 21 24 6 73 96.0526316
7 Akshy S More 3 0 2 0 5 6.57894737
8 Alsaman 24 21 25 6 76 100
9 Ambalal B Basawa 22 21 24 6 73 96.0526316
10 Anagha T 3 0 0 0 3 3.94736842
11 Apoorva G 3 0 0 0 3 3.94736842
12 Aravind Shaji 24 21 24 6 75 98.6842105
13 Aswin Sankar T P 24 21 25 6 76 100
14 Athira T A 24 21 25 6 76 100
15 Avyakt Sham Bhangle 3 0 0 0 3 3.94736842
16 B Jayanth Shetty 23 21 25 6 75 98.6842105
17 Burhan Shareef 3 0 0 1 4 5.26315789
18 Chaithanya 24 21 23 6 74 97.3684211
19 Dhyana S K 24 21 25 6 76 100
20 Gayathri S Menon 3 0 0 0 3 3.94736842
21 G Sagar Veerashetty 3 0 0 0 3 3.94736842
22 G Sai Alekhya 3 0 0 0 3 3.94736842
23 Gowri Anil 3 0 0 0 3 3.94736842
24 Gowrish 3 0 0 0 3 3.94736842
25 Haritha R 2 0 0 0 2 2.63157895
26 Harsha S 23 16 24 4 67 88.1578947
27 Inchara T G 2 0 0 0 2 2.63157895
28 K P Apoorva 3 0 0 0 3 3.94736842
29 Kavya K L 24 21 24 4 73 96.0526316
30 Keerthi L 3 0 0 0 3 3.94736842
31 K Shweta Sanjay 3 0 0 0 3 3.94736842
32 Kiran Kumar 19 17 18 4 58 76.3157895
33 K M Shiwangi C 3 0 0 0 3 3.94736842
34 Koushik P 3 0 0 0 3 3.94736842
35 M Greeshma 24 21 23 6 74 97.3684211
36 Madhushree V S 23 17 24 6 70 92.1052632
37 Manjoosha G 3 0 0 0 3 3.94736842
38 Manoj K C 3 0 0 0 3 3.94736842
39 Mayuri S Shetty 23 21 25 6 75 98.6842105
40 Megha 24 21 25 6 76 100
41 Megha Sree 23 21 25 6 75 98.6842105
42 Meghana H K 24 21 25 6 76 100
43 Meghana Shankar Shettigar 2 0 3 0 5 6.57894737
44 Monica B S 16 14 16 6 52 68.4210526
45 Nakwa Simra Aanam 23 21 25 6 75 98.6842105
46 Nazeemakthar A Hiremani 2 0 0 0 2 2.63157895
47 Neha Shankar Moolya 24 21 24 6 75 98.6842105
48 Nihar B Jain 23 21 25 6 75 98.6842105
49 Nithya j Pillai 2 4 0 0 6 7.89473684
50 Pallavi 22 21 25 6 74 97.3684211
51 Pavan P Jogi 2 0 0 0 2 2.63157895
52 Poorvika H O 1 0 0 0 1 1.31578947
53 Pradeep Malatesh Bhosle 1 0 0 0 1 1.31578947
54 Pragathi G 1 0 0 0 1 1.31578947
55 Prajwal N Kulkarni 24 21 25 6 76 100
56 Prapthi Shetty 2 0 0 0 2 2.63157895
57 Prasiddi K S Mayya 24 21 25 6 76 100
58 Prathima Venkatesh 1 0 0 0 1 1.31578947
59 Pushpalatha N S 23 20 24 6 73 96.0526316
60 Rachitha 23 21 24 6 74 97.3684211
61 Raksha Bhanarakar H R 1 0 0 0 1 1.31578947
62 Rakshitha 7 6 5 2 20 26.3157895
63 Ramya R 24 21 24 6 75 98.6842105
64 Rashmi K B 24 21 25 6 76 100
65 Ravikumar N 24 21 25 6 76 100
66 Revathy Raveendran 1 0 0 0 1 1.31578947
67 Riona Maria D Souza 23 18 24 6 71 93.4210526
68 Riya Shetty 1 0 0 0 1 1.31578947
69 Rohit Suryakant Wagmode 1 0 0 0 1 1.31578947
70 Rukmini S 1 1 1 0 3 3.94736842
71 Sanjay R Bhat 24 21 25 6 76 100
72 Sanskar Shankar Naik 1 0 1 0 2 2.63157895
73 Sathmika Sureesh V C 24 21 24 6 75 98.6842105
74 Sayyed Muhammed Sharief 1 0 0 0 1 1.31578947
75 Shankitha 1 0 0 0 1 1.31578947
76 Sinchana 23 21 25 6 75 98.6842105
77 Sinchana G S 24 21 25 6 76 100
78 Sinchana Satish Shetty 24 21 24 6 75 98.6842105
79 Smitha A 14 14 12 4 44 57.8947368
80 Sphoorthi M M 24 21 25 6 76 100
81 Sridevi N 0 0 0 0 0 0
82 Srihari Kalkur A 23 21 24 6 74 97.3684211
83 Srinivas J 24 20 25 6 75 98.6842105
84 Steeva Paulson 9 7 5 2 23 30.2631579
85 Sufaila Parveen 24 21 25 6 76 100
86 Surabhi G 23 20 24 6 73 96.0526316
87 Suraksha S Shetty 24 20 24 6 74 97.3684211
88 Tejas J 24 21 24 6 75 98.6842105
89 Telalwar Saiprasad S 0 0 1 0 1 1.31578947
90 Vadirajachar K 14 16 21 6 57 75
91 Vaishnavi R 24 21 25 6 76 100
92 Varsha L Pujar 24 21 25 6 76 100
93 Vinay S G 8 9 18 4 39 51.3157895
94 Vinod Basarkod 19 18 22 6 65 85.5263158
95 Vinutha 24 21 25 6 76 100
96 Prathik N 0 0 0 0 0 0
97 B Varun Shenoy 0 0 0 0 0 0
98 Adithi C Shetty 4 3 2 2 11 14.4736842
Sl.
No
Name of the Student Dravyaguna Vignana Roganidana RS&BK Caraka Samhita Total Percentage
Total Class Conducted 33 25 33 10 101 100
1 A Manohara Bhat 28 21 23 10 82 81.1881188
2 Abhinaya V Hegde 31 25 31 10 97 96.039604
3 Afrah Noor 29 14 24 6 73 72.2772277
4 Agnel Theressa 32 23 31 10 96 95.049505
5 Akhil Kumar 4 0 3 4 11 10.8910891
6 Akshy Patil 33 25 31 10 99 98.019802
7 Akshy S More 15 13 15 6 49 48.5148515
8 Alsaman 9 4 2 4 19 18.8118812
9 Ambalal B Basawa 22 15 24 10 71 70.2970297
10 Anagha T 14 13 16 6 49 48.5148515
11 Apoorva G 14 12 14 6 46 45.5445545
12 Aravind Shaji 23 14 18 8 63 62.3762376
13 Aswin Sankar T P 15 7 7 3 32 31.6831683
14 Athira T A 7 2 5 3 17 16.8316832
15 Avyakt Sham Bhangle 14 11 18 6 49 48.5148515
16 B Jayanth Shetty 32 25 32 10 99 98.019802
17 Burhan Shareef 5 0 1 1 7 6.93069307
18 Chaithanya 33 25 33 10 101 100
19 Dhyana S K 33 24 33 10 100 99.009901
20 Gayathri S Menon 4 0 1 1 6 5.94059406
21 G Sagar Veerashetty 17 9 9 6 41 40.5940594
22 G Sai Alekhya 4 0 1 1 6 5.94059406
23 Gowri Anil 4 0 1 1 6 5.94059406
24 Gowrish 4 0 1 1 6 5.94059406
25 Haritha R 4 0 1 1 6 5.94059406
26 Harsha S 30 20 27 10 87 86.1386139
27 Inchara T G 4 0 1 1 6 5.94059406
28 K P Apoorva 17 8 13 6 44 43.5643564
29 Kavya K L 33 25 33 9 100 99.009901
30 Keerthi L 4 0 1 1 6 5.94059406
31 K Shweta Sanjay 5 0 1 1 7 6.93069307
32 Kiran Kumar 26 19 21 10 76 75.2475248
33 K M Shiwangi C 5 0 1 1 7 6.93069307
34 Koushik P 12 6 13 6 37 36.6336634
35 M Greeshma 31 25 33 10 99 98.019802
36 Madhushree V S 28 18 27 10 83 82.1782178
37 Manjoosha G 10 8 10 6 34 33.6633663
38 Manoj K C 4 0 1 2 7 6.93069307
39 Mayuri S Shetty 32 25 33 10 100 99.009901
40 Megha 31 20 25 10 86 85.1485149
41 Megha Sree 19 14 20 8 61 60.3960396
42 Meghana H K 31 25 33 10 99 98.019802
43 Meghana Shankar Shettigar 15 13 18 6 52 51.4851485
44 Monica B S 25 21 26 10 82 81.1881188
45 Nakwa Simra Aanam 25 19 24 6 74 73.2673267
46 Nazeemakthar A Hiremani 6 1 2 4 13 12.8712871
47 Neha Shankar Moolya 29 24 32 10 95 94.0594059
48 Nihar B Jain 26 13 22 6 67 66.3366337
49 Nithya j Pillai 5 1 1 1 8 7.92079208
50 Pallavi 31 22 28 10 91 90.0990099
51 Pavan P Jogi 4 0 1 1 6 5.94059406
52 Poorvika H O 2 0 1 1 4 3.96039604
53 Pradeep Malatesh Bhosle 2 0 1 1 4 3.96039604
54 Pragathi G 3 1 2 1 7 6.93069307
55 Prajwal N Kulkarni 33 25 32 10 100 99.009901
56 Prapthi Shetty 2 0 1 4 7 6.93069307
57 Prasiddi K S Mayya 33 23 31 10 97 96.039604
58 Prathima Venkatesh 3 0 1 1 5 4.95049505
59 Pushpalatha N S 23 19 26 10 78 77.2277228
60 Rachitha 28 23 30 10 91 90.0990099
61 Raksha Bhanarakar H R 2 0 1 1 4 3.96039604
62 Rakshitha 3 0 1 1 5 4.95049505
63 Ramya R 30 23 29 10 92 91.0891089
64 Rashmi K B 26 25 32 10 93 92.0792079
65 Ravikumar N 32 25 32 10 99 98.019802
66 Revathy Raveendran 2 0 2 1 5 4.95049505
67 Riona Maria D Souza 29 24 30 10 93 92.0792079
68 Riya Shetty 2 0 1 1 4 3.96039604
69 Rohit Suryakant Wagmode 2 0 2 1 5 4.95049505
70 Rukmini S 13 8 12 6 39 38.6138614
71 Sanjay R Bhat 32 25 32 10 99 98.019802
72 Sanskar Shankar Naik 12 9 7 6 34 33.6633663
73 Sathmika Sureesh V C 33 25 33 10 101 100
74 Sayyed Muhammed Sharief 2 0 2 1 5 4.95049505
75 Shankitha 2 0 1 1 4 3.96039604
76 Sinchana 30 25 33 10 98 97.029703
77 Sinchana G S 32 21 33 10 96 95.049505
78 Sinchana Satish Shetty 33 25 32 10 100 99.009901
79 Smitha A 2 0 1 1 4 3.96039604
80 Sphoorthi M M 31 25 32 10 98 97.029703
81 Sridevi N 11 8 11 6 36 35.6435644
82 Srihari Kalkur A 30 25 32 10 97 96.039604
83 Srinivas J 31 24 30 10 95 94.0594059
84 Steeva Paulson 2 1 1 1 5 4.95049505
85 Sufaila Parveen 24 17 22 6 69 68.3168317
86 Surabhi G 33 25 33 10 101 100
87 Suraksha S Shetty 33 25 33 10 101 100
88 Tejas J 27 20 25 8 80 79.2079208
89 Telalwar Saiprasad S 15 13 18 6 52 51.4851485
90 Vadirajachar K 29 22 29 10 90 89.1089109
91 Vaishnavi R 25 17 22 10 74 73.2673267
92 Varsha L Pujar 29 25 33 10 97 96.039604
93 Vinay S G 26 22 29 8 85 84.1584158
94 Vinod Basarkod 22 14 25 10 71 70.2970297
95 Vinutha 30 25 32 10 97 96.039604
96 Prathik N 4 0 1 1 6 5.94059406
97 B Varun Shenoy 16 12 17 6 51 50.4950495
98 Adithi C Shetty 4 0 1 1 6 5.94059406
Sl.
No
Name of the Student Padartha Vijnanaevam Ayurveda Itihasa Sankrit Kriya Sharira Rachana Shareera Moulika Siddhantha Evam Ashtanga Hridaya Practical Total Class
Conducted
Total Class Attended
Percentage
of Attendance
Total Class Conducted 6 0 15 18 5 0 44 100
1 A Manohara Bhat 4 0 11 15 5 0 35 79.54545455
2 Abhinaya V Hegde 6 0 15 17 5 0 43 97.72727273
3 Afrah Noor 6 0 15 18 4 0 43 97.72727273
4 Agnel Theressa 6 0 15 18 4 0 43 97.72727273
5 Akhil Kumar 4 0 13 17 4 0 38 86.36363636
6 Akshy Patil 4 0 13 16 5 0 38 86.36363636
7 Akshy S More 6 0 15 18 4 0 43 97.72727273
8 Alsaman 6 0 15 17 4 0 42 95.45454545
9 Ambalal B Basawa 6 0 15 18 5 0 44 100
10 Anagha T 6 0 15 18 5 0 44 100
11 Apoorva G 6 0 15 18 5 0 44 100
12 Aravind Shaji 6 0 15 18 5 0 44 100
13 Aswin Sankar T P 6 0 15 18 5 0 44 100
14 Athira T A 6 0 15 18 5 0 44 100
15 Avyakt Sham Bhangle 6 0 15 18 5 0 44 100
16 B Jayanth Shetty 6 0 15 18 5 0 44 100
17 Burhan Shareef 5 0 15 14 5 0 39 88.63636364
18 Chaithanya 6 0 15 18 5 0 44 100
19 Dhyana S K 6 0 15 18 5 0 44 100
20 Gayathri S Menon 6 0 15 18 5 0 44 100
21 G Sagar Veerashetty 5 0 14 17 5 0 41 93.18181818
22 G Sai Alekhya 3 0 13 14 5 0 35 79.54545455
23 Gowri Anil 6 0 15 15 5 0 41 93.18181818
24 Gowrish 3 0 12 13 3 0 31 70.45454545
25 Haritha R 4 0 13 15 5 0 37 84.09090909
26 Harsha S 6 0 13 17 5 0 41 93.18181818
27 Inchara T G 6 0 15 17 5 0 43 97.72727273
28 K P Apoorva 6 0 15 18 5 0 44 100
29 Kavya K L 6 0 15 18 5 0 44 100
30 Keerthi L 2 0 5 8 4 0 19 43.18181818
31 K Shweta Sanjay 4 0 15 17 5 0 41 93.18181818
32 Kiran Kumar 4 0 5 10 2 0 21 47.72727273
33 K M Shiwangi C 4 0 7 10 2 0 23 52.27272727
34 Koushik P 2 0 8 12 5 0 27 61.36363636
35 M Greeshma 6 0 11 18 5 0 40 90.90909091
36 Madhushree V S 5 0 15 14 4 0 38 86.36363636
37 Manjoosha G 5 0 14 17 4 0 40 90.90909091
38 Manoj K C 4 0 9 13 5 0 31 70.45454545
39 Mayuri S Shetty 6 0 15 18 5 0 44 100
40 Megha 5 0 14 18 5 0 42 95.45454545
41 Megha Sree 6 0 14 17 5 0 42 95.45454545
42 Meghana H K 6 0 15 17 5 0 43 97.72727273
43 Meghana Shankar Shettigar 6 0 15 18 5 0 44 100
44 Monica B S 3 0 11 11 3 0 28 63.63636364
45 Nakwa Simra Aanam 5 0 15 18 5 0 43 97.72727273
46 Nazeemakthar A Hiremani 4 0 10 11 2 0 27 61.36363636
47 Neha Shankar Moolya 6 0 15 18 5 0 44 100
48 Nihar B Jain 6 0 15 17 5 0 43 97.72727273
49 Nithya j Pillai 1 0 11 11 5 0 28 63.63636364
50 Pallavi 5 0 15 18 5 0 43 97.72727273
51 Pavan P Jogi 6 0 15 18 5 0 44 100
52 Poorvika H O 6 0 15 18 5 0 44 100
53 Pradeep Malatesh Bhosle 6 0 15 16 5 0 42 95.45454545
54 Pragathi G 6 0 10 14 5 0 35 79.54545455
55 Prajwal N Kulkarni 6 0 14 18 5 0 43 97.72727273
56 Prapthi Shetty 5 0 7 10 5 0 27 61.36363636
57 Prasiddi K S Mayya 5 0 15 18 5 0 43 97.72727273
58 Prathima Venkatesh 6 0 15 17 5 0 43 97.72727273
59 Pushpalatha N S 6 0 15 17 5 0 43 97.72727273
60 Rachitha 5 0 15 17 5 0 42 95.45454545
61 Raksha Bhanarakar H R 5 0 15 14 4 0 38 86.36363636
62 Rakshitha 6 0 13 18 5 0 42 95.45454545
63 Ramya R 6 0 15 17 5 0 43 97.72727273
64 Rashmi K B 6 0 15 18 5 0 44 100
65 Ravikumar N 6 0 15 18 5 0 44 100
66 Revathy Raveendran 6 0 15 18 5 0 44 100
67 Riona Maria D Souza 6 0 15 17 5 0 43 97.72727273
68 Riya Shetty 6 0 15 18 5 0 44 100
69 Rohit Suryakant Wagmode 6 0 15 18 5 0 44 100
70 Rukmini S 6 0 15 17 5 0 43 97.72727273
71 Sanjay R Bhat 6 0 15 15 5 0 41 93.18181818
72 Sanskar Shankar Naik 2 0 10 12 5 0 29 65.90909091
73 Sathmika Sureesh V C 6 0 15 18 5 0 44 100
74 Sayyed Muhammed Sharief 4 0 11 16 5 0 36 81.81818182
75 Shankitha 6 0 11 15 3 0 35 79.54545455
76 Sinchana 5 0 15 17 5 0 42 95.45454545
77 Sinchana G S 6 0 15 18 5 0 44 100
78 Sinchana Satish Shetty 6 0 15 18 5 0 44 100
79 Smitha A 6 0 15 18 5 0 44 100
80 Sphoorthi M M 6 0 13 18 5 0 42 95.45454545
81 Sridevi N 6 0 14 18 4 0 42 95.45454545
82 Srihari Kalkur A 6 0 14 18 5 0 43 97.72727273
83 Srinivas J 6 0 13 17 5 0 41 93.18181818
84 Steeva Paulson 6 0 15 18 5 0 44 100
85 Sufaila Parveen 6 0 15 18 5 0 44 100
86 Surabhi G 6 0 15 17 5 0 43 97.72727273
87 Suraksha S Shetty 6 0 15 18 5 0 44 100
88 Tejas J 6 0 15 18 4 0 43 97.72727273
89 Telalwar Saiprasad S 6 0 15 18 5 0 44 100
90 Vadirajachar K 6 0 11 15 5 0 37 84.09090909
91 Vaishnavi R 6 0 15 17 5 0 43 97.72727273
92 Varsha L Pujar 6 0 15 18 5 0 44 100
93 Vinay S G 1 0 8 13 4 0 26 59.09090909
94 Vinod Basarkod 5 0 15 16 4 0 40 90.90909091
95 Vinutha 6 0 15 18 5 0 44 100
96 Prathik N 5 0 13 18 5 0 41 93.18181818
97 B Varun Shenoy 6 0 15 17 5 0 43 97.72727273
98 Adithi C Shetty 5 0 15 18 5 0 43 97.72727273
Sl.
No
Name of the Student Padartha Vijnanaevam Ayurveda Itihasa Sankrit Kriya Sharira Rachana Shareera Moulika Siddhantha Evam Ashtanga Hridaya Practical Total Class
Conducted
Total Class Attended
Percentage
of Attendance
Total Class Conducted 3 0 12 19 11 0 45 100
1 A Manohara Bhat 3 0 11 19 10 0 43 95.55555556
2 Abhinaya V Hegde 3 0 12 19 10 0 44 97.77777778
3 Afrah Noor 3 0 12 19 8 0 42 93.33333333
4 Agnel Theressa 3 0 10 18 9 0 40 88.88888889
5 Akhil Kumar 1 0 11 19 6 0 37 82.22222222
6 Akshy Patil 2 0 12 19 10 0 43 95.55555556
7 Akshy S More 3 0 12 19 10 0 44 97.77777778
8 Alsaman 3 0 12 19 10 0 44 97.77777778
9 Ambalal B Basawa 3 0 12 19 10 0 44 97.77777778
10 Anagha T 3 0 12 19 10 0 44 97.77777778
11 Apoorva G 3 0 12 19 9 0 43 95.55555556
12 Aravind Shaji 3 0 12 19 10 0 44 97.77777778
13 Aswin Sankar T P 3 0 12 19 10 0 44 97.77777778
14 Athira T A 3 0 12 19 10 0 44 97.77777778
15 Avyakt Sham Bhangle 3 0 12 19 10 0 44 97.77777778
16 B Jayanth Shetty 3 0 12 19 10 0 44 97.77777778
17 Burhan Shareef 3 0 10 17 10 0 40 88.88888889
18 Chaithanya 3 0 11 18 10 0 42 93.33333333
19 Dhyana S K 3 0 12 19 10 0 44 97.77777778
20 Gayathri S Menon 3 0 12 19 10 0 44 97.77777778
21 G Sagar Veerashetty 3 0 7 12 7 0 29 64.44444444
22 G Sai Alekhya 3 0 12 19 9 0 43 95.55555556
23 Gowri Anil 3 0 12 19 8 0 42 93.33333333
24 Gowrish 3 0 7 13 6 0 29 64.44444444
25 Haritha R 3 0 11 19 10 0 43 95.55555556
26 Harsha S 3 0 10 19 8 0 40 88.88888889
27 Inchara T G 3 0 12 19 10 0 44 97.77777778
28 K P Apoorva 3 0 12 19 8 0 42 93.33333333
29 Kavya K L 3 0 10 17 10 0 40 88.88888889
30 Keerthi L 1 0 7 10 5 0 23 51.11111111
31 K Shweta Sanjay 3 0 11 19 10 0 43 95.55555556
32 Kiran Kumar 3 0 9 14 9 0 35 77.77777778
33 K M Shiwangi C 3 0 7 15 7 0 32 71.11111111
34 Koushik P 1 0 5 14 8 0 28 62.22222222
35 M Greeshma 3 0 11 19 10 0 43 95.55555556
36 Madhushree V S 3 0 10 17 10 0 40 88.88888889
37 Manjoosha G 2 0 12 19 9 0 42 93.33333333
38 Manoj K C 1 0 7 15 6 0 29 64.44444444
39 Mayuri S Shetty 3 0 12 19 10 0 44 97.77777778
40 Megha 3 0 12 19 8 0 42 93.33333333
41 Megha Sree 3 0 12 18 10 0 43 95.55555556
42 Meghana H K 3 0 12 19 10 0 44 97.77777778
43 Meghana Shankar Shettigar 3 0 12 19 10 0 44 97.77777778
44 Monica B S 3 0 8 18 9 0 38 84.44444444
45 Nakwa Simra Aanam 3 0 12 19 10 0 44 97.77777778
46 Nazeemakthar A Hiremani 3 0 11 18 10 0 42 93.33333333
47 Neha Shankar Moolya 3 0 12 19 10 0 44 97.77777778
48 Nihar B Jain 3 0 11 19 10 0 43 95.55555556
49 Nithya j Pillai 3 0 12 17 8 0 40 88.88888889
50 Pallavi 3 0 12 19 10 0 44 97.77777778
51 Pavan P Jogi 3 0 12 19 10 0 44 97.77777778
52 Poorvika H O 3 0 12 19 10 0 44 97.77777778
53 Pradeep Malatesh Bhosle 3 0 12 19 10 0 44 97.77777778
54 Pragathi G 3 0 10 18 10 0 41 91.11111111
55 Prajwal N Kulkarni 3 0 12 19 10 0 44 97.77777778
56 Prapthi Shetty 3 0 12 16 10 0 41 91.11111111
57 Prasiddi K S Mayya 3 0 12 19 10 0 44 97.77777778
58 Prathima Venkatesh 3 0 12 19 9 0 43 95.55555556
59 Pushpalatha N S 3 0 11 17 10 0 41 91.11111111
60 Rachitha 3 0 9 18 10 0 40 88.88888889
61 Raksha Bhanarakar H R 3 0 12 17 10 0 42 93.33333333
62 Rakshitha 2 0 12 19 10 0 43 95.55555556
63 Ramya R 3 0 11 19 10 0 43 95.55555556
64 Rashmi K B 3 0 12 18 10 0 43 95.55555556
65 Ravikumar N 3 0 12 19 10 0 44 97.77777778
66 Revathy Raveendran 3 0 12 19 10 0 44 97.77777778
67 Riona Maria D Souza 3 0 12 19 10 0 44 97.77777778
68 Riya Shetty 3 0 12 19 10 0 44 97.77777778
69 Rohit Suryakant Wagmode 3 0 10 18 9 0 40 88.88888889
70 Rukmini S 3 0 12 19 10 0 44 97.77777778
71 Sanjay R Bhat 3 0 12 19 10 0 44 97.77777778
72 Sanskar Shankar Naik 3 0 10 15 10 0 38 84.44444444
73 Sathmika Sureesh V C 3 0 11 19 10 0 43 95.55555556
74 Sayyed Muhammed Sharief 3 0 12 18 10 0 43 95.55555556
75 Shankitha 2 0 9 13 9 0 33 73.33333333
76 Sinchana 3 0 12 18 10 0 43 95.55555556
77 Sinchana G S 3 0 12 19 10 0 44 97.77777778
78 Sinchana Satish Shetty 3 0 12 19 10 0 44 97.77777778
79 Smitha A 3 0 12 19 10 0 44 97.77777778
80 Sphoorthi M M 3 0 12 19 10 0 44 97.77777778
81 Sridevi N 3 0 12 19 10 0 44 97.77777778
82 Srihari Kalkur A 3 0 12 19 10 0 44 97.77777778
83 Srinivas J 3 0 12 19 10 0 44 97.77777778
84 Steeva Paulson 3 0 12 19 10 0 44 97.77777778
85 Sufaila Parveen 3 0 11 19 10 0 43 95.55555556
86 Surabhi G 3 0 12 19 10 0 44 97.77777778
87 Suraksha S Shetty 3 0 12 19 10 0 44 97.77777778
88 Tejas J 3 0 12 19 10 0 44 97.77777778
89 Telalwar Saiprasad S 3 0 12 19 10 0 44 97.77777778
90 Vadirajachar K 2 0 9 14 6 0 31 68.88888889
91 Vaishnavi R 3 0 12 19 10 0 44 97.77777778
92 Varsha L Pujar 3 0 12 19 10 0 44 97.77777778
93 Vinay S G 2 0 10 14 9 0 35 77.77777778
94 Vinod Basarkod 3 0 10 18 10 0 41 91.11111111
95 Vinutha 3 0 12 19 10 0 44 97.77777778
96 Prathik N 3 0 12 19 9 0 43 95.55555556
97 B Varun Shenoy 3 0 12 19 10 0 44 97.77777778
98 Adithi C Shetty 3 0 12 19 10 0 44 97.77777778
Sl.
No
Name of the Student Padartha Vijnanaevam Ayurveda Itihasa Sankrit Kriya Sharira Rachana Shareera Moulika Siddhantha Evam Ashtanga Hridaya Practical Total Class
Conducted
Total Class Attended
Percentage
of Attendance
Total Class Conducted 4 0 22 18 11 0 55 100
1 A Manohara Bhat 4 0 22 18 11 0 55 100
2 Abhinaya V Hegde 4 0 22 18 11 0 55 100
3 Afrah Noor 4 0 22 18 11 0 55 100
4 Agnel Theressa 4 0 21 18 11 0 54 98.18181818
5 Akhil Kumar 3 0 18 18 9 0 48 87.27272727
6 Akshy Patil 4 0 21 18 11 0 54 98.18181818
7 Akshy S More 4 0 22 18 10 0 54 98.18181818
8 Alsaman 4 0 22 18 10 0 54 98.18181818
9 Ambalal B Basawa 4 0 20 18 11 0 53 96.36363636
10 Anagha T 4 0 22 18 11 0 55 100
11 Apoorva G 4 0 22 18 11 0 55 100
12 Aravind Shaji 4 0 22 18 11 0 55 100
13 Aswin Sankar T P 4 0 22 18 11 0 55 100
14 Athira T A 4 0 22 18 11 0 55 100
15 Avyakt Sham Bhangle 4 0 22 18 11 0 55 100
16 B Jayanth Shetty 4 0 22 18 11 0 55 100
17 Burhan Shareef 4 0 18 17 11 0 50 90.90909091
18 Chaithanya 4 0 21 17 11 0 53 96.36363636
19 Dhyana S K 4 0 22 18 11 0 55 100
20 Gayathri S Menon 4 0 22 18 11 0 55 100
21 G Sagar Veerashetty 3 0 20 17 11 0 51 92.72727273
22 G Sai Alekhya 4 0 22 18 10 0 54 98.18181818
23 Gowri Anil 4 0 22 18 11 0 55 100
24 Gowrish 4 0 22 18 11 0 55 100
25 Haritha R 4 0 21 16 11 0 52 94.54545455
26 Harsha S 3 0 20 16 10 0 49 89.09090909
27 Inchara T G 4 0 22 18 11 0 55 100
28 K P Apoorva 3 0 22 18 10 0 53 96.36363636
29 Kavya K L 4 0 22 18 11 0 55 100
30 Keerthi L 4 0 17 16 11 0 48 87.27272727
31 K Shweta Sanjay 3 0 20 18 10 0 51 92.72727273
32 Kiran Kumar 3 0 20 15 6 0 44 80
33 K M Shiwangi C 3 0 15 16 9 0 43 78.18181818
34 Koushik P 0 0 12 10 3 0 25 45.45454545
35 M Greeshma 4 0 18 18 11 0 51 92.72727273
36 Madhushree V S 4 0 20 18 10 0 52 94.54545455
37 Manjoosha G 4 0 22 18 11 0 55 100
38 Manoj K C 4 0 14 14 8 0 40 72.72727273
39 Mayuri S Shetty 4 0 22 18 11 0 55 100
40 Megha 4 0 22 18 11 0 55 100
41 Megha Sree 4 0 22 18 11 0 55 100
42 Meghana H K 4 0 22 18 11 0 55 100
43 Meghana Shankar Shettigar 4 0 22 17 11 0 54 98.18181818
44 Monica B S 4 0 22 16 11 0 53 96.36363636
45 Nakwa Simra Aanam 4 0 22 18 11 0 55 100
46 Nazeemakthar A Hiremani 3 0 14 13 10 0 40 72.72727273
47 Neha Shankar Moolya 4 0 22 18 11 0 55 100
48 Nihar B Jain 4 0 22 16 11 0 53 96.36363636
49 Nithya j Pillai 1 0 12 8 6 0 27 49.09090909
50 Pallavi 4 0 22 18 11 0 55 100
51 Pavan P Jogi 4 0 18 18 11 0 51 92.72727273
52 Poorvika H O 4 0 21 18 11 0 54 98.18181818
53 Pradeep Malatesh Bhosle 4 0 17 18 11 0 50 90.90909091
54 Pragathi G 4 0 6 15 8 0 33 60
55 Prajwal N Kulkarni 4 0 22 18 11 0 55 100
56 Prapthi Shetty 3 0 21 16 10 0 50 90.90909091
57 Prasiddi K S Mayya 4 0 22 18 11 0 55 100
58 Prathima Venkatesh 4 0 22 18 11 0 55 100
59 Pushpalatha N S 4 0 22 18 11 0 55 100
60 Rachitha 4 0 22 17 11 0 54 98.18181818
61 Raksha Bhanarakar H R 3 0 17 14 9 0 43 78.18181818
62 Rakshitha 4 0 22 18 11 0 55 100
63 Ramya R 4 0 21 17 11 0 53 96.36363636
64 Rashmi K B 4 0 20 18 11 0 53 96.36363636
65 Ravikumar N 4 0 22 18 11 0 55 100
66 Revathy Raveendran 4 0 22 18 11 0 55 100
67 Riona Maria D Souza 4 0 19 17 10 0 50 90.90909091
68 Riya Shetty 4 0 20 17 11 0 52 94.54545455
69 Rohit Suryakant Wagmode 4 0 22 18 11 0 55 100
70 Rukmini S 4 0 22 18 11 0 55 100
71 Sanjay R Bhat 4 0 22 18 11 0 55 100
72 Sanskar Shankar Naik 3 0 15 16 10 0 44 80
73 Sathmika Sureesh V C 4 0 22 18 11 0 55 100
74 Sayyed Muhammed Sharief 4 0 22 18 11 0 55 100
75 Shankitha 4 0 19 16 11 0 50 90.90909091
76 Sinchana 4 0 18 17 11 0 50 90.90909091
77 Sinchana G S 4 0 22 17 11 0 54 98.18181818
78 Sinchana Satish Shetty 4 0 22 18 11 0 55 100
79 Smitha A 4 0 22 18 11 0 55 100
80 Sphoorthi M M 4 0 21 18 11 0 54 98.18181818
81 Sridevi N 4 0 22 18 11 0 55 100
82 Srihari Kalkur A 4 0 22 18 11 0 55 100
83 Srinivas J 4 0 22 18 11 0 55 100
84 Steeva Paulson 4 0 21 18 11 0 54 98.18181818
85 Sufaila Parveen 4 0 22 18 11 0 55 100
86 Surabhi G 4 0 22 18 11 0 55 100
87 Suraksha S Shetty 4 0 22 18 10 0 54 98.18181818
88 Tejas J 4 0 22 18 11 0 55 100
89 Telalwar Saiprasad S 4 0 22 18 10 0 54 98.18181818
90 Vadirajachar K 4 0 20 17 11 0 52 94.54545455
91 Vaishnavi R 4 0 22 18 11 0 55 100
92 Varsha L Pujar 4 0 22 18 11 0 55 100
93 Vinay S G 4 0 19 16 10 0 49 89.09090909
94 Vinod Basarkod 4 0 20 18 11 0 53 96.36363636
95 Vinutha 4 0 22 18 11 0 55 100
96 Prathik N 4 0 22 18 11 0 55 100
97 B Varun Shenoy 4 0 22 17 11 0 54 98.18181818
98 Adithi C Shetty 4 0 22 18 11 0 55 100
Sl.
No
Name of the Student Padartha Vijnanaevam Ayurveda Itihasa Sankrit Kriya Sharira Rachana Shareera Moulika Siddhantha Evam Ashtanga Hridaya Practical Total Class
Conducted
Total Class Attended
Percentage
of Attendance
Total Class Conducted 9 0 13 16 8 0 46 100
1 A Manohara Bhat 9 0 13 16 8 0 46 100
2 Abhinaya V Hegde 9 0 13 16 8 0 46 100
3 Afrah Noor 9 0 13 16 8 0 46 100
4 Agnel Theressa 9 0 13 16 8 0 46 100
5 Akhil Kumar 8 0 13 16 8 0 45 97.82608696
6 Akshy Patil 9 0 11 16 8 0 44 95.65217391
7 Akshy S More 9 0 13 16 8 0 46 100
8 Alsaman 9 0 13 16 8 0 46 100
9 Ambalal B Basawa 9 0 12 16 8 0 45 97.82608696
10 Anagha T 9 0 13 16 8 0 46 100
11 Apoorva G 9 0 13 16 8 0 46 100
12 Aravind Shaji 9 0 13 16 8 0 46 100
13 Aswin Sankar T P 9 0 13 16 8 0 46 100
14 Athira T A 9 0 13 16 8 0 46 100
15 Avyakt Sham Bhangle 9 0 13 16 8 0 46 100
16 B Jayanth Shetty 9 0 13 16 8 0 46 100
17 Burhan Shareef 8 0 13 15 7 0 43 93.47826087
18 Chaithanya 9 0 12 15 8 0 44 95.65217391
19 Dhyana S K 9 0 13 16 8 0 46 100
20 Gayathri S Menon 9 0 13 16 8 0 46 100
21 G Sagar Veerashetty 6 0 9 8 5 0 28 60.86956522
22 G Sai Alekhya 9 0 13 16 8 0 46 100
23 Gowri Anil 9 0 13 15 8 0 45 97.82608696
24 Gowrish 8 0 11 13 7 0 39 84.7826087
25 Haritha R 9 0 12 12 8 0 41 89.13043478
26 Harsha S 9 0 13 16 7 0 45 97.82608696
27 Inchara T G 9 0 13 16 8 0 46 100
28 K P Apoorva 9 0 13 15 8 0 45 97.82608696
29 Kavya K L 9 0 12 16 8 0 45 97.82608696
30 Keerthi L 9 0 11 16 7 0 43 93.47826087
31 K Shweta Sanjay 9 0 12 16 8 0 45 97.82608696
32 Kiran Kumar 7 0 9 13 5 0 34 73.91304348
33 K M Shiwangi C 9 0 13 16 8 0 46 100
34 Koushik P 5 0 8 11 7 0 31 67.39130435
35 M Greeshma 9 0 13 16 8 0 46 100
36 Madhushree V S 9 0 13 15 8 0 45 97.82608696
37 Manjoosha G 9 0 13 15 8 0 45 97.82608696
38 Manoj K C 8 0 12 16 6 0 42 91.30434783
39 Mayuri S Shetty 9 0 13 16 8 0 46 100
40 Megha 9 0 13 16 8 0 46 100
41 Megha Sree 9 0 13 16 8 0 46 100
42 Meghana H K 9 0 13 16 8 0 46 100
S

Sl.
No
Name of the Student Padartha Vijnanaevam Ayurveda Itihasa Sankrit Kriya Sharira Rachana Shareera Moulika Siddhantha Evam Ashtanga Hridaya Practical Total Class
Conducted
Total Class Attended
Percentage
of Attendance
Total Class Conducted 4 0 2 8 15 1 30 100
1 A Manohara Bhat 4 0 2 8 15 1 30 100
2 Abhinaya V Hegde 4 0 2 8 15 1 30 100
3 Afrah Noor 3 0 2 8 15 1 29 96.66666667
4 Agnel Theressa 4 0 2 8 15 1 30 100
5 Akhil Kumar 4 0 2 3 7 1 17 56.66666667
6 Akshy Patil 4 0 1 8 3 1 17 56.66666667
7 Akshy S More 4 0 2 7 5 1 19 63.33333333
8 Alsaman 3 0 2 8 15 1 29 96.66666667
9 Ambalal B Basawa 4 0 2 7 15 1 29 96.66666667
10 Anagha T 4 0 2 8 15 1 30 100
11 Apoorva G 4 0 2 8 15 1 30 100
12 Aravind Shaji 4 0 2 8 14 1 29 96.66666667
13 Aswin Sankar T P 4 0 2 8 15 1 30 100
14 Athira T A 4 0 2 8 15 1 30 100
15 Avyakt Sham Bhangle 4 0 2 8 12 1 27 90
16 B Jayanth Shetty 4 0 2 8 15 1 30 100
17 Burhan Shareef 3 0 2 6 4 0 15 50
18 Chaithanya 4 0 2 8 15 1 30 100
19 Dhyana S K 4 0 2 8 15 1 30 100
20 Gayathri S Menon 4 0 2 8 15 1 30 100
21 G Sagar Veerashetty 4 0 2 6 15 1 28 93.33333333
22 G Sai Alekhya 4 0 2 8 15 1 30 100
23 Gowri Anil 4 0 2 8 15 1 30 100
24 Gowrish 3 0 2 5 14 1 25 83.33333333
25 Haritha R 4 0 2 7 15 1 29 96.66666667
26 Harsha S 4 0 2 7 15 1 29 96.66666667
27 Inchara T G 4 0 2 8 15 1 30 100
28 K P Apoorva 4 0 2 8 15 1 30 100
29 Kavya K L 4 0 2 8 8 1 23 76.66666667
30 Keerthi L 4 0 1 5 15 1 26 86.66666667
31 K Shweta Sanjay 4 0 2 8 13 1 28 93.33333333
32 Kiran Kumar 1 0 0 5 11 1 18 60
33 K M Shiwangi C 4 0 2 7 13 1 27 90
34 Koushik P 2 0 0 1 13 1 17 56.66666667
35 M Greeshma 4 0 2 8 15 1 30 100
36 Madhushree V S 4 0 2 8 15 1 30 100
37 Manjoosha G 4 0 2 8 15 1 30 100
38 Manoj K C 4 0 2 6 12 1 25 83.33333333
39 Mayuri S Shetty 4 0 2 8 15 1 30 100
40 Megha 4 0 2 7 15 1 29 96.66666667
41 Megha Sree 4 0 2 6 15 1 28 93.33333333
42 Meghana H K 4 0 2 7 15 1 29 96.66666667
43 Meghana Shankar Shettigar 4 0 2 7 15 1 29 96.66666667
44 Monica B S 4 0 1 3 6 1 15 50
45 Nakwa Simra Aanam 4 0 2 8 14 1 29 96.66666667
46 Nazeemakthar A Hiremani 4 0 2 8 15 1 30 100
47 Neha Shankar Moolya 4 0 2 6 15 1 28 93.33333333
48 Nihar B Jain 4 0 2 8 15 1 30 100
49 Nithya j Pillai 4 0 2 6 13 1 26 86.66666667
50 Pallavi 3 0 2 8 13 1 27 90
51 Pavan P Jogi 4 0 2 8 11 1 26 86.66666667
52 Poorvika H O 4 0 2 8 15 1 30 100
53 Pradeep Malatesh Bhosle 4 0 2 6 9 1 22 73.33333333
54 Pragathi G 2 0 0 1 9 1 13 43.33333333
55 Prajwal N Kulkarni 4 0 2 8 15 1 30 100
56 Prapthi Shetty 3 0 1 4 11 1 20 66.66666667
57 Prasiddi K S Mayya 4 0 2 8 15 1 30 100
58 Prathima Venkatesh 4 0 2 8 13 1 28 93.33333333
59 Pushpalatha N S 4 0 2 8 15 1 30 100
60 Rachitha 4 0 2 8 15 1 30 100
61 Raksha Bhanarakar H R 3 0 2 8 12 1 26 86.66666667
62 Rakshitha 4 0 2 8 15 1 30 100
63 Ramya R 4 0 2 8 15 1 30 100
64 Rashmi K B 4 0 2 8 13 1 28 93.33333333
65 Ravikumar N 4 0 1 7 11 1 24 80
66 Revathy Raveendran 4 0 2 8 15 1 30 100
67 Riona Maria D Souza 4 0 2 6 9 1 22 73.33333333
68 Riya Shetty 4 0 2 8 15 1 30 100
69 Rohit Suryakant Wagmode 4 0 2 7 13 1 27 90
70 Rukmini S 4 0 2 8 13 1 28 93.33333333
71 Sanjay R Bhat 4 0 2 8 15 1 30 100
72 Sanskar Shankar Naik 3 0 2 8 15 1 29 96.66666667
73 Sathmika Sureesh V C 4 0 2 8 15 1 30 100
74 Sayyed Muhammed Sharief 4 0 2 8 15 1 30 100
75 Shankitha 4 0 2 7 15 1 29 96.66666667
76 Sinchana 4 0 2 5 15 1 27 90
77 Sinchana G S 4 0 2 8 15 1 30 100
78 Sinchana Satish Shetty 4 0 2 8 15 1 30 100
79 Smitha A 4 0 2 8 15 1 30 100
80 Sphoorthi M M 4 0 1 8 15 1 29 96.66666667
81 Sridevi N 4 0 2 8 13 1 28 93.33333333
82 Srihari Kalkur A 4 0 2 8 15 1 30 100
83 Srinivas J 3 0 2 6 15 1 27 90
84 Steeva Paulson 4 0 2 7 13 1 27 90
85 Sufaila Parveen 4 0 2 8 15 1 30 100
86 Surabhi G 4 0 2 8 13 1 28 93.33333333
87 Suraksha S Shetty 4 0 2 8 15 1 30 100
88 Tejas J 4 0 2 7 15 1 29 96.66666667
89 Telalwar Saiprasad S 4 0 2 8 15 1 30 100
90 Vadirajachar K 4 0 1 5 13 1 24 80
91 Vaishnavi R 4 0 2 7 15 1 29 96.66666667
92 Varsha L Pujar 4 0 2 8 15 1 30 100
93 Vinay S G 3 0 2 6 15 1 27 90
94 Vinod Basarkod 3 0 2 6 13 1 25 83.33333333
95 Vinutha 4 0 2 8 15 1 30 100
96 Prathik N 4 0 2 7 13 1 27 90
97 B Varun Shenoy 3 0 2 8 13 1 27 90
98 Adithi C Shetty 4 0 2 8 12 1 27 90
Sl.
No
Name of the Student Padartha Vijnanaevam Ayurveda Itihasa Sankrit Kriya Sharira Rachana Shareera Moulika Siddhantha Evam Ashtanga Hridaya Practical Total Class
Conducted
Total Class Attended
Percentage
of Attendance
Total Class Conducted 1 8 10 17 7 10 53 100
1 A Manohara Bhat 1 7 10 15 6 10 49 92.45283019
2 Abhinaya V Hegde 1 8 10 16 6 10 51 96.22641509
3 Afrah Noor 1 8 10 17 7 10 53 100
4 Agnel Theressa 1 8 10 15 6 10 50 94.33962264
5 Akhil Kumar 1 7 10 13 6 10 47 88.67924528
6 Akshy Patil 1 7 8 11 6 10 43 81.13207547
7 Akshy S More 1 7 8 13 6 10 45 84.90566038
8 Alsaman 1 8 9 17 7 10 52 98.11320755
9 Ambalal B Basawa 1 6 7 11 6 10 41 77.35849057
10 Anagha T 1 7 10 17 7 10 52 98.11320755
11 Apoorva G 1 7 10 13 6 10 47 88.67924528
12 Aravind Shaji 1 7 10 13 6 10 47 88.67924528
13 Aswin Sankar T P 1 7 9 12 5 8 42 79.24528302
14 Athira T A 1 7 10 13 6 10 47 88.67924528
15 Avyakt Sham Bhangle 1 7 9 12 5 10 44 83.01886792
16 B Jayanth Shetty 1 7 10 13 6 10 47 88.67924528
17 Burhan Shareef 0 0 0 0 0 6 6 11.32075472
18 Chaithanya 1 8 8 17 6 10 50 94.33962264
19 Dhyana S K 1 8 10 17 7 10 53 100
20 Gayathri S Menon 1 8 10 15 6 10 50 94.33962264
21 G Sagar Veerashetty 1 7 9 13 6 10 46 86.79245283
22 G Sai Alekhya 1 7 10 13 6 10 47 88.67924528
23 Gowri Anil 1 7 10 13 6 10 47 88.67924528
24 Gowrish 1 8 10 15 7 10 51 96.22641509
25 Haritha R 1 7 10 13 6 10 47 88.67924528
26 Harsha S 1 7 10 13 6 10 47 88.67924528
27 Inchara T G 1 7 10 13 6 10 47 88.67924528
28 K P Apoorva 1 7 10 13 6 10 47 88.67924528
29 Kavya K L 1 7 10 13 6 10 47 88.67924528
30 Keerthi L 1 8 10 16 7 10 52 98.11320755
31 K Shweta Sanjay 1 7 10 13 6 10 47 88.67924528
32 Kiran Kumar 1 7 10 13 6 10 47 88.67924528
33 K M Shiwangi C 1 6 8 15 7 10 47 88.67924528
34 Koushik P 1 7 10 13 6 10 47 88.67924528
35 M Greeshma 1 7 10 15 6 9 48 90.56603774
36 Madhushree V S 0 7 8 14 6 8 43 81.13207547
37 Manjoosha G 1 6 8 13 6 10 44 83.01886792
38 Manoj K C 1 7 10 13 6 10 47 88.67924528
39 Mayuri S Shetty 1 8 10 17 7 10 53 100
40 Megha 1 7 10 13 6 10 47 88.67924528
41 Megha Sree 1 7 10 13 6 10 47 88.67924528
42 Meghana H K 1 7 10 13 6 10 47 88.67924528
43 Meghana Shankar Shettigar 1 8 10 17 7 10 53 100
44 Monica B S 1 7 9 12 5 8 42 79.24528302
45 Nakwa Simra Aanam 1 8 10 17 7 10 53 100
46 Nazeemakthar A Hiremani 1 8 10 17 7 10 53 100
47 Neha Shankar Moolya 1 7 10 13 6 10 47 88.67924528
48 Nihar B Jain 1 6 7 9 5 10 38 71.69811321
49 Nithya j Pillai 1 7 10 13 6 10 47 88.67924528
50 Pallavi 1 7 10 13 6 10 47 88.67924528
51 Pavan P Jogi 1 8 10 17 7 10 53 100
52 Poorvika H O 1 7 10 13 6 10 47 88.67924528
53 Pradeep Malatesh Bhosle 1 7 10 13 5 10 46 86.79245283
54 Pragathi G 1 7 9 14 5 9 45 84.90566038
55 Prajwal N Kulkarni 1 7 10 13 6 10 47 88.67924528
56 Prapthi Shetty 1 7 10 13 6 10 47 88.67924528
57 Prasiddi K S Mayya 1 7 8 13 6 10 45 84.90566038
58 Prathima Venkatesh 1 7 10 13 6 10 47 88.67924528
59 Pushpalatha N S 1 7 10 13 6 10 47 88.67924528
60 Rachitha 1 8 10 17 7 10 53 100
61 Raksha Bhanarakar H R 1 7 10 13 6 10 47 88.67924528
62 Rakshitha 1 8 10 17 7 10 53 100
63 Ramya R 1 8 10 17 7 10 53 100
64 Rashmi K B 1 7 10 13 6 10 47 88.67924528
65 Ravikumar N 1 7 10 13 6 10 47 88.67924528
66 Revathy Raveendran 1 7 10 13 6 10 47 88.67924528
67 Riona Maria D Souza 1 7 10 13 6 10 47 88.67924528
68 Riya Shetty 1 7 10 13 6 10 47 88.67924528
69 Rohit Suryakant Wagmode 1 7 10 13 6 10 47 88.67924528
70 Rukmini S 1 8 10 17 7 10 53 100
71 Sanjay R Bhat 1 7 10 14 6 10 48 90.56603774
72 Sanskar Shankar Naik 1 8 10 17 7 10 53 100
73 Sathmika Sureesh V C 1 8 10 17 7 10 53 100
74 Sayyed Muhammed Sharief 1 7 10 13 6 10 47 88.67924528
75 Shankitha 1 8 9 15 6 10 49 92.45283019
76 Sinchana 1 7 10 17 6 10 51 96.22641509
77 Sinchana G S 1 7 10 13 6 10 47 88.67924528
78 Sinchana Satish Shetty 1 8 10 17 7 10 53 100
79 Smitha A 1 7 10 13 6 10 47 88.67924528
80 Sphoorthi M M 1 8 10 17 7 10 53 100
81 Sridevi N 1 8 10 17 7 10 53 100
82 Srihari Kalkur A 1 8 10 17 7 10 53 100
83 Srinivas J 1 7 7 13 5 10 43 81.13207547
84 Steeva Paulson 1 8 10 15 6 10 50 94.33962264
85 Sufaila Parveen 1 8 10 17 7 10 53 100
86 Surabhi G 1 7 9 13 6 10 46 86.79245283
87 Suraksha S Shetty 1 7 10 13 6 10 47 88.67924528
88 Tejas J 1 7 10 13 6 10 47 88.67924528
89 Telalwar Saiprasad S 1 7 10 13 6 10 47 88.67924528
90 Vadirajachar K 1 7 9 12 5 10 44 83.01886792
91 Vaishnavi R 0 6 8 10 3 6 33 62.26415094
92 Varsha L Pujar 1 7 10 13 6 10 47 88.67924528
93 Vinay S G 1 7 10 13 6 10 47 88.67924528
94 Vinod Basarkod 1 7 10 13 6 10 47 88.67924528
95 Vinutha 1 7 10 13 6 10 47 88.67924528
96 Prathik N 1 7 10 13 6 10 47 88.67924528
97 B Varun Shenoy 1 8 10 15 6 10 50 94.33962264
98 Adithi C Shetty 1 8 10 17 7 10 53 100
Sl.
No
Name of the Student Padartha Vijnanaevam Ayurveda Itihasa Sankrit Kriya Sharira Rachana Shareera Moulika Siddhantha Evam Ashtanga Hridaya Total Class
Conducted
Total Class Attended
Percentage
of Attendance
Total Class Conducted 7 11 18 20 13 69 51.87969925
1 A MANOHARA BHAT 7 10 17 17 13 64 48.12030075
2 ABHINAYA V HEGDE 7 11 18 20 13 69 51.87969925
3 AFRAH NOOR 7 11 18 20 13 69 51.87969925
4 AGNEL THERESSA 4 10 17 18 12 61 45.86466165
5 AKHIL KUMAR 7 11 17 18 9 62 46.61654135
6 AKSHAY PATIL 5 11 18 20 13 67 50.37593985
7 AKSHAY S MORE 5 9 11 15 10 50 37.59398496
8 ALSAMAN 7 11 18 20 11 67 50.37593985
9 AMBALAL B BASAWA 7 11 18 20 13 69 51.87969925
10 ANAGHA T 7 11 18 20 13 69 51.87969925
11 APOORVA G 4 9 17 18 12 60 45.11278195
12 ARAVIND SHAJI 7 11 18 20 13 69 51.87969925
13 ASWIN SANKAR T P 7 11 18 20 13 69 51.87969925
14 ATHIRA T A 7 11 17 20 13 68 51.12781955
15 AVYAKT SHAM BHANGLE 7 11 18 20 13 69 51.87969925
16 B JAYANTH SHETTY 5 11 18 20 13 67 50.37593985
17 BURHAN SHAREEF 1 0 0 0 0 1 0.751879699
18 CHAITHANYA 6 10 12 18 12 58 43.60902256
19 DHYANA S K 7 11 18 20 13 69 51.87969925
20 GAYATHRI S MENON 7 11 18 20 13 69 51.87969925
21 GOURA SAGAR VEERASHETTY 7 11 18 19 11 66 49.62406015
22 GOVINDAVAJJALA SAIALEKHYA 6 11 18 18 13 66 49.62406015
23 GOWRI ANIL 7 11 18 20 13 69 51.87969925
24 GOWRISH 5 11 17 19 12 64 48.12030075
25 HARITHA R 7 11 18 20 13 69 51.87969925
26 HARSHA S 7 11 18 20 13 69 51.87969925
27 INCHARA T G 7 11 18 20 13 69 51.87969925
28 K P APOORVA 7 11 18 20 13 69 51.87969925
29 KAVYA K L 7 11 18 20 13 69 51.87969925
30 KEERTHI L 7 11 18 20 13 69 51.87969925
31 KHALATE SHWETA SANJAY 4 11 18 17 10 60 45.11278195
32 KIRANKUMAR 7 11 18 20 13 69 51.87969925
33 KM SHIWANGI CHAUHAN 6 8 12 16 9 51 38.34586466
34 KOUSHIK P 7 11 18 17 12 65 48.87218045
35 M GREESHMA 7 11 18 20 11 67 50.37593985
36 MADHUSHREE V S 7 9 18 20 13 67 50.37593985
37 MANJOOSHA G 4 7 6 14 7 38 28.57142857
38 MANOJ K C 7 10 18 18 12 65 48.87218045
39 MAYURI S SHETTY 7 11 18 20 13 69 51.87969925
40 MEGHA 7 11 18 20 13 69 51.87969925
41 MEGHA SREE 7 11 18 20 13 69 51.87969925
42 MEGHANA H K 7 11 18 20 13 69 51.87969925
43 MEGHANA SHANKAR SHETTIGAR 7 11 18 20 13 69 51.87969925
44 MONICA B S 7 9 12 18 10 56 42.10526316
45 NAKWA SIMRA AANAM 7 11 18 20 13 69 51.87969925
46 NAZEEMAKTHAR A HIREMANI 7 11 18 20 13 69 51.87969925
47 NEHA SHANKAR MOOLYA 7 11 18 20 13 69 51.87969925
48 NIHAR B JAIN 7 11 18 20 13 69 51.87969925
49 NITHYA J PILLAI 7 11 18 20 12 68 51.12781955
50 PALLAVI 7 11 18 20 13 69 51.87969925
51 PAVAN P JOGI 7 11 18 20 13 69 51.87969925
52 POORVIKA H O 7 11 18 20 13 69 51.87969925
53 PRADEEP MALATESH BHOSLE 7 9 18 18 11 63 47.36842105
54 PRAGATHI G 7 10 18 20 13 68 51.12781955
55 PRAJWAL N KULKARNI 7 11 18 20 13 69 51.87969925
56 PRAPTHI SHETTY 7 10 18 17 10 62 46.61654135
57 PRASIDDI K S MAYYA 7 11 18 20 13 69 51.87969925
58 PRATIMA VENKATESH DHARESHWAR 7 11 18 20 13 69 51.87969925
59 PUSHPALATHA N S 6 10 17 18 12 63 47.36842105
60 RACHITHA 7 10 18 17 12 65 48.87218045
61 RAKSHA BHANDARKAR H R 7 11 18 20 11 64 48.12030075
62 RAKSHITHA 7 11 18 20 13 69 51.87969925
63 RAMYA R 7 10 18 19 11 66 49.62406015
64 RASHMI K B 7 11 18 20 13 68 51.12781955
65 RAVIKUMAR N 4 11 16 16 8 59 44.36090226
66 REVATHY RAVEENDRAN 7 9 18 20 13 63 47.36842105
67 RIONA MARIA D SOUZA 7 11 18 20 13 69 51.87969925
68 RIYA SHETTY 7 11 18 19 12 68 51.12781955
69 ROHIT SURYAKANT WAGMODE 4 10 15 17 12 60 45.11278195
70 RUKMINI S 4 6 14 8 6 47 35.33834586
71 SANJAY RAMACHANDRA BHAT 7 10 18 20 13 56 42.10526316
72 SANSKAR SHANKAR NAIK 4 11 17 18 12 64 48.12030075
73 SATHMIKA SURESH V C 7 11 18 20 13 67 50.37593985
74 SAYYED MUHAMMED SHARIEF 6 11 18 20 12 67 50.37593985
75 SHANKITHA 7 10 18 17 10 65 48.87218045
76 SINCHANA 7 11 18 20 13 69 51.87969925
77 SINCHANA G S 7 11 18 20 13 69 51.87969925
78 SINCHANA SATISH SHETTY 7 11 18 20 13 69 51.87969925
79 SMITHA A 7 11 18 20 13 69 51.87969925
80 SPHOORTHI M M 7 10 18 19 13 67 50.37593985
81 SRIDEVI N 7 10 18 19 13 67 50.37593985
82 SRIHARI KALKUR A 7 11 18 20 13 69 51.87969925
83 SRINIVAS J 6 10 18 17 13 64 48.12030075
84 STEEVA PAULSON 4 8 17 18 12 59 44.36090226
85 SUFAILA PARVEEN 7 11 18 20 13 69 51.87969925
86 SURABHI G 7 10 18 19 12 66 49.62406015
87 SURAKSHA S SHETTY 7 11 18 20 11 67 50.37593985
88 TEJAS J 7 11 18 20 13 69 51.87969925
89 TELALWAR SAIPRASAD SANJAY 6 10 17 18 12 63 47.36842105
90 VADIRAJACHAR K 7 11 18 20 13 69 51.87969925
91 VAISHNAVI R 7 10 18 20 13 68 51.12781955
92 VARSHA L PUJAR 7 11 18 20 13 69 51.87969925
93 VINAY S G 7 10 18 19 11 65 48.87218045
94 VINOD BASARKOD 7 11 18 20 13 69 51.87969925
95 VINUTHA 7 11 18 20 13 69 51.87969925
96 Prathik N 7 11 18 20 13 69 51.87969925
97 B Varun Shenoy 7 11 18 20 13 69 51.87969925
98 Adithi C Shetty 2 10 18 18 10 58 43.60902256
Sl.
No
Name of the Student Padartha Vijnanaevam Ayurveda Itihasa Sankrit Kriya Sharira Rachana Shareera Moulika Siddhantha Evam Ashtanga Hridaya Total Class
Conducted
Total Class Attended
Percentage
of Attendance
Total Class Conducted 10 22 42 44 15 133 100
1 A MANOHARA BHAT 10 22 38 36 15 121 90.97744361
2 ABHINAYA V HEGDE 10 22 40 42 14 128 96.2406015
3 AFRAH NOOR 9 22 40 44 15 130 97.7443609
4 AGNEL THERESSA 10 18 40 36 11 115 86.46616541
5 AKHIL KUMAR 10 22 40 44 15 131 98.4962406
6 AKSHAY PATIL 10 22 40 44 15 131 98.4962406
7 AKSHAY S MORE 10 22 40 44 15 131 98.4962406
8 ALSAMAN 10 21 42 41 15 129 96.9924812
9 AMBALAL B BASAWA 10 22 39 43 15 129 96.9924812
10 ANAGHA T 10 22 42 44 15 133 100
11 APOORVA G 8 22 34 39 14 117 87.96992481
12 ARAVIND SHAJI 10 22 42 44 15 133 100
13 ASWIN SANKAR T P 10 22 40 44 15 131 98.4962406
14 ATHIRA T A 10 21 42 44 15 132 99.2481203
15 AVYAKT SHAM BHANGLE 10 22 40 43 15 130 97.7443609
16 B JAYANTH SHETTY 9 20 31 39 15 114 85.71428571
17 BURHAN SHAREEF 0 0 1 0 0 1 0.751879699
18 CHAITHANYA 9 21 35 39 14 118 88.72180451
19 DHYANA S K 10 21 42 43 15 131 98.4962406
20 GAYATHRI S MENON 10 22 42 43 15 132 99.2481203
21 GOURA SAGAR VEERASHETTY 9 20 38 36 10 113 84.96240602
22 GOVINDAVAJJALA SAIALEKHYA 9 22 40 42 15 128 96.2406015
23 GOWRI ANIL 10 21 42 42 15 130 97.7443609
24 GOWRISH 9 21 34 39 15 118 88.72180451
25 HARITHA R 10 22 42 44 15 133 100
26 HARSHA S 9 20 42 43 15 129 96.9924812
27 INCHARA T G 10 20 42 44 15 131 98.4962406
28 K P APOORVA 10 19 42 44 15 130 97.7443609
29 KAVYA K L 10 20 42 39 15 126 94.73684211
30 KEERTHI L 10 21 42 44 15 132 99.2481203
31 KHALATE SHWETA SANJAY 10 22 40 43 15 130 97.7443609
32 KIRANKUMAR 10 21 39 44 15 129 96.9924812
33 KM SHIWANGI CHAUHAN 2 9 5 18 3 37 27.81954887
34 KOUSHIK P 10 20 40 43 15 128 96.2406015
35 M GREESHMA 9 20 36 41 15 121 90.97744361
36 MADHUSHREE V S 9 21 34 40 15 119 89.47368421
37 MANJOOSHA G 8 22 36 41 13 120 90.22556391
38 MANOJ K C 10 21 40 43 15 129 96.9924812
39 MAYURI S SHETTY 10 20 36 40 13 119 89.47368421
40 MEGHA 10 21 38 44 15 128 96.2406015
41 MEGHA SREE 10 22 40 44 15 131 98.4962406
42 MEGHANA H K 10 22 40 44 15 131 98.4962406
43 MEGHANA SHANKAR SHETTIGAR 10 20 38 40 15 123 92.48120301
44 MONICA B S 9 20 40 42 15 126 94.73684211
45 NAKWA SIMRA AANAM 10 20 40 44 15 129 96.9924812
46 NAZEEMAKTHAR A HIREMANI 10 20 38 44 15 127 95.4887218
47 NEHA SHANKAR MOOLYA 10 20 40 44 15 129 96.9924812
48 NIHAR B JAIN 10 20 38 38 15 121 90.97744361
49 NITHYA J PILLAI 10 21 40 43 15 129 96.9924812
50 PALLAVI 10 20 40 44 15 129 96.9924812
51 PAVAN P JOGI 9 22 40 43 15 129 96.9924812
52 POORVIKA H O 10 22 40 43 15 130 97.7443609
53 PRADEEP MALATESH BHOSLE 9 22 38 40 14 123 92.48120301
54 PRAGATHI G 7 22 30 32 11 102 76.69172932
55 PRAJWAL N KULKARNI 10 20 40 43 15 128 96.2406015
56 PRAPTHI SHETTY 10 19 38 40 15 122 91.72932331
57 PRASIDDI K S MAYYA 9 21 40 40 15 125 93.98496241
58 PRATIMA VENKATESH DHARESHWAR 9 22 39 41 15 126 94.73684211
59 PUSHPALATHA N S 10 22 40 37 12 121 90.97744361
60 RACHITHA 9 20 37 40 15 121 90.97744361
61 RAKSHA BHANDARKAR H R 10 21 39 41 14 125 93.98496241
62 RAKSHITHA 8 22 38 40 15 123 92.48120301
63 RAMYA R 10 21 32 40 10 113 84.96240602
64 RASHMI K B 10 22 40 44 15 131 98.4962406
65 RAVIKUMAR N 10 22 38 44 15 129 96.9924812
66 REVATHY RAVEENDRAN 10 21 40 44 15 130 97.7443609
67 RIONA MARIA D SOUZA 10 21 36 39 11 117 87.96992481
68 RIYA SHETTY 8 22 34 37 14 115 86.46616541
69 ROHIT SURYAKANT WAGMODE 10 20 38 43 15 126 94.73684211
70 RUKMINI S 10 22 38 43 15 128 96.2406015
71 SANJAY RAMACHANDRA BHAT 10 22 38 42 15 127 95.4887218
72 SANSKAR SHANKAR NAIK 9 22 34 38 15 118 88.72180451
73 SATHMIKA SURESH V C 10 21 38 43 15 127 95.4887218
74 SAYYED MUHAMMED SHARIEF 10 21 36 41 14 122 91.72932331
75 SHANKITHA 9 21 29 34 11 104 78.19548872
76 SINCHANA 8 22 37 42 14 123 92.48120301
77 SINCHANA G S 10 22 38 41 15 126 94.73684211
78 SINCHANA SATISH SHETTY 9 21 34 37 14 115 86.46616541
79 SMITHA A 9 22 38 37 14 120 90.22556391
80 SPHOORTHI M M 10 22 38 44 15 129 96.9924812
81 SRIDEVI N 10 21 38 44 15 128 96.2406015
82 SRIHARI KALKUR A 10 22 36 44 15 127 95.4887218
83 SRINIVAS J 8 22 33 41 14 118 88.72180451
84 STEEVA PAULSON 10 22 35 38 13 118 88.72180451
85 SUFAILA PARVEEN 6 21 38 40 14 119 89.47368421
86 SURABHI G 10 22 34 42 15 123 92.48120301
87 SURAKSHA S SHETTY 10 22 38 42 15 127 95.4887218
88 TEJAS J 10 22 38 44 15 129 96.9924812
89 TELALWAR SAIPRASAD SANJAY 10 21 38 44 14 127 95.4887218
90 VADIRAJACHAR K 8 22 37 37 15 119 89.47368421
91 VAISHNAVI R 10 22 36 43 15 126 94.73684211
92 VARSHA L PUJAR 10 22 34 42 15 123 92.48120301
93 VINAY S G 9 22 38 41 15 125 93.98496241
94 VINOD BASARKOD 10 21 38 42 15 126 94.73684211
95 VINUTHA 10 22 38 42 15 127 95.4887218
96 Prathik N 10 20 37 44 15 126 94.73684211
97 B Varun Shenoy 9 20 38 38 14 119 89.47368421
98 Adithi C Shetty 9 18 36 37 12 112 84.21052632
Sl.
No
Name of the Student Padartha Vijnanaevam Ayurveda Itihasa Sankrit Kriya Sharira Rachana Shareera Moulika Siddhantha Evam Ashtanga Hridaya Total Class
Conducted
Total Class Attended
Percentage
of Attendance
Total Class Conducted 14 8 7 32 6 67 100
1 A MANOHARA BHAT 14 8 6 32 6 66 98.50746269
2 ABHINAYA V HEGDE 14 8 7 32 6 67 100
3 AFRAH NOOR 14 8 7 31 6 66 98.50746269
4 AGNEL THERESSA 13 8 6 26 5 58 86.56716418
5 AKHIL KUMAR 14 8 7 32 6 67 100
6 AKSHAY PATIL 14 8 6 30 6 64 95.52238806
7 AKSHAY S MORE 9 6 6 24 5 50 74.62686567
8 ALSAMAN 12 8 7 30 6 63 94.02985075
9 AMBALAL B BASAWA 14 8 7 24 6 59 88.05970149
10 ANAGHA T 11 8 6 28 6 59 88.05970149
11 APOORVA G 14 7 7 32 6 66 98.50746269
12 ARAVIND SHAJI 10 8 6 28 6 58 86.56716418
13 ASWIN SANKAR T P 13 8 7 31 6 65 97.01492537
14 ATHIRA T A 10 8 6 29 6 59 88.05970149
15 AVYAKT SHAM BHANGLE 14 8 7 32 6 67 100
16 B JAYANTH SHETTY 14 7 6 31 6 64 95.52238806
17 BURHAN SHAREEF 0 0 6 1 0 7 10.44776119
18 CHAITHANYA 14 8 7 32 6 67 100
19 DHYANA S K 14 7 7 32 6 66 98.50746269
20 GAYATHRI S MENON 13 7 7 31 6 64 95.52238806
21 GOURA SAGAR VEERASHETTY 9 6 5 24 4 48 71.64179104
22 GOVINDAVAJJALA SAIALEKHYA 10 7 7 28 5 57 85.07462687
23 GOWRI ANIL 10 7 5 27 5 54 80.59701493
24 GOWRISH 14 6 7 31 6 64 95.52238806
25 HARITHA R 11 7 6 28 6 58 86.56716418
26 HARSHA S 13 7 7 27 6 60 89.55223881
27 INCHARA T G 14 8 7 32 6 67 100
28 K P APOORVA 14 8 7 32 6 67 100
29 KAVYA K L 14 8 7 32 6 67 100
30 KEERTHI L 14 7 7 32 6 66 98.50746269
31 KHALATE SHWETA SANJAY 14 8 7 32 5 66 98.50746269
32 KIRANKUMAR 13 5 7 31 3 59 88.05970149
33 KM SHIWANGI CHAUHAN 13 7 7 29 6 62 92.53731343
34 KOUSHIK P 14 7 7 32 6 66 98.50746269
35 M GREESHMA 14 8 7 32 6 67 100
36 MADHUSHREE V S 14 8 7 32 6 67 100
37 MANJOOSHA G 14 8 7 32 6 67 100
38 MANOJ K C 14 8 7 31 6 66 98.50746269
39 MAYURI S SHETTY 14 8 7 32 6 67 100
40 MEGHA 10 6 5 29 4 54 80.59701493
41 MEGHA SREE 14 8 7 32 6 67 100
42 MEGHANA H K 14 8 7 32 6 67 100
43 MEGHANA SHANKAR SHETTIGAR 14 8 7 32 6 67 100
44 MONICA B S 12 8 7 29 6 62 92.53731343
45 NAKWA SIMRA AANAM 14 8 7 32 6 67 100
46 NAZEEMAKTHAR A HIREMANI 14 8 7 31 6 66 98.50746269
47 NEHA SHANKAR MOOLYA 14 8 7 32 6 67 100
48 NIHAR B JAIN 11 8 6 27 6 58 86.56716418
49 NITHYA J PILLAI 10 8 5 28 6 57 85.07462687
50 PALLAVI 14 8 7 32 6 67 100
51 PAVAN P JOGI 14 8 7 32 6 67 100
52 POORVIKA H O 14 8 7 32 6 67 100
53 PRADEEP MALATESH BHOSLE 7 8 4 23 6 48 71.64179104
54 PRAGATHI G 13 7 7 31 6 64 95.52238806
55 PRAJWAL N KULKARNI 14 8 7 32 6 67 100
56 PRAPTHI SHETTY 11 8 7 29 6 61 91.04477612
57 PRASIDDI K S MAYYA 14 8 7 32 6 67 100
58 PRATIMA VENKATESH DHARESHWAR 4 8 7 32 6 57 85.07462687
59 PUSHPALATHA N S 13 6 7 30 6 62 92.53731343
60 RACHITHA 10 8 4 29 5 56 83.58208955
61 RAKSHA BHANDARKAR H R 13 7 7 31 6 64 95.52238806
62 RAKSHITHA 14 7 7 32 6 66 98.50746269
63 RAMYA R 14 8 7 32 6 67 100
64 RASHMI K B 14 8 7 32 6 67 100
65 RAVIKUMAR N 13 8 7 30 6 64 95.52238806
66 REVATHY RAVEENDRAN 10 8 6 28 6 58 86.56716418
67 RIONA MARIA D SOUZA 13 7 7 29 6 62 92.53731343
68 RIYA SHETTY 14 8 7 32 6 67 100
69 ROHIT SURYAKANT WAGMODE 11 8 7 25 2 53 79.10447761
70 RUKMINI S 10 8 6 28 6 58 86.56716418
71 SANJAY RAMACHANDRA BHAT 13 8 7 31 6 65 97.01492537
72 SANSKAR SHANKAR NAIK 14 8 7 31 6 66 98.50746269
73 SATHMIKA SURESH V C 14 8 7 32 6 67 100
74 SAYYED MUHAMMED SHARIEF 12 7 7 29 6 61 91.04477612
75 SHANKITHA 13 7 7 31 6 64 95.52238806
76 SINCHANA 14 8 7 31 6 66 98.50746269
77 SINCHANA G S 12 8 7 32 6 65 97.01492537
78 SINCHANA SATISH SHETTY 14 8 7 31 5 65 97.01492537
79 SMITHA A 13 8 7 32 6 66 98.50746269
80 SPHOORTHI M M 14 8 7 32 6 67 100
81 SRIDEVI N 8 8 5 25 6 52 77.6119403
82 SRIHARI KALKUR A 11 8 7 32 3 61 91.04477612
83 SRINIVAS J 14 8 6 32 6 66 98.50746269
84 STEEVA PAULSON 12 8 6 28 5 59 88.05970149
85 SUFAILA PARVEEN 14 7 7 32 6 66 98.50746269
86 SURABHI G 14 8 7 32 6 67 100
87 SURAKSHA S SHETTY 14 8 7 32 6 67 100
88 TEJAS J 10 8 6 27 6 57 85.07462687
89 TELALWAR SAIPRASAD SANJAY 14 8 7 32 6 67 100
90 VADIRAJACHAR K 14 8 7 32 6 67 100
91 VAISHNAVI R 14 8 7 27 6 62 92.53731343
92 VARSHA L PUJAR 14 8 7 32 6 67 100
93 VINAY S G 14 8 7 32 6 67 100
94 VINOD BASARKOD 14 8 7 31 6 66 98.50746269
95 VINUTHA 14 8 7 32 6 67 100
96 Prathik N 10 8 5 27 6 56 83.58208955
97 B Varun Shenoy 12 8 6 29 4 59 88.05970149
98 Adithi C Shetty 0 0 0 0 1 1 1.492537313
Sl.
No
Name of the Student Padartha Vijnanaevam Ayurveda Itihasa Sankrit Kriya Sharira Rachana Shareera Moulika Siddhantha Evam Ashtanga Hridaya Total Class
Conducted
Percentage
of Attendance
Total Class Conducted 10 14 39 48 14 125 100
1 A MANOHARA BHAT 9 12 38 45 14 118 94.4
2 ABHINAYA V HEGDE 10 12 36 44 14 116 92.8
3 AFRAH NOOR 10 14 39 48 14 125 100
4 AGNEL THERESSA 10 14 39 48 14 125 100
5 AKHIL KUMAR 10 14 37 48 14 123 98.4
6 AKSHAY PATIL 9 13 39 46 12 119 95.2
7 AKSHAY S MORE 7 13 38 43 12 113 90.4
8 ALSAMAN 10 14 38 48 14 124 99.2
9 AMBALAL B BASAWA 10 13 37 48 13 121 96.8
10 ANAGHA T 10 14 39 48 14 125 100
11 APOORVA G 10 14 39 48 14 125 100
12 ARAVIND SHAJI 8 14 39 45 14 120 96
13 ASWIN SANKAR T P 10 14 39 48 14 125 100
14 ATHIRA T A 8 14 38 48 14 122 97.6
15 AVYAKT SHAM BHANGLE 10 14 39 48 14 125 100
16 B JAYANTH SHETTY 10 14 39 48 14 125 100
17 BURHAN SHAREEF 7 10 33 48 8 106 84.8
18 CHAITHANYA 10 14 39 48 14 125 100
19 DHYANA S K 9 14 39 48 13 123 98.4
20 GAYATHRI S MENON 10 14 39 48 14 125 100
21 GOURA SAGAR VEERASHETTY 8 14 39 48 14 123 98.4
22 GOVINDAVAJJALA SAIALEKHYA 10 14 39 48 14 125 100
23 GOWRI ANIL 10 14 39 48 14 125 100
24 GOWRISH 10 14 39 48 14 125 100
25 HARITHA R 10 14 38 48 12 122 97.6
26 HARSHA S 8 14 39 48 14 123 98.4
27 INCHARA T G 10 14 38 48 14 124 99.2
28 K P APOORVA 10 14 39 48 14 125 100
29 KAVYA K L 10 14 39 48 14 125 100
30 KEERTHI L 10 14 39 48 14 125 100
31 KHALATE SHWETA SANJAY 10 14 39 48 14 125 100
32 KIRANKUMAR 10 14 37 48 13 122 97.6
33 KM SHIWANGI CHAUHAN 9 13 38 48 13 121 96.8
34 KOUSHIK P 8 14 38 48 14 122 97.6
35 M GREESHMA 9 13 39 48 13 122 97.6
36 MADHUSHREE V S 10 14 39 48 14 125 100
37 MANJOOSHA G 10 14 39 48 14 125 100
38 MANOJ K C 9 12 38 48 12 119 95.2
39 MAYURI S SHETTY 10 14 39 48 14 125 100
40 MEGHA 10 14 39 48 14 125 100
41 MEGHA SREE 10 14 39 48 14 125 100
42 MEGHANA H K 10 14 39 48 14 125 100
43 MEGHANA SHANKAR SHETTIGAR 10 14 39 48 14 125 100
44 MONICA B S 10 13 37 48 14 122 97.6
45 NAKWA SIMRA AANAM 10 13 39 48 14 124 99.2
46 NAZEEMAKTHAR A HIREMANI 10 14 39 48 14 125 100
47 NEHA SHANKAR MOOLYA 10 14 37 48 14 123 98.4
48 NIHAR B JAIN 7 13 38 48 12 118 94.4
49 NITHYA J PILLAI 10 14 39 48 14 125 100
50 PALLAVI 9 13 39 48 12 121 96.8
51 PAVAN P JOGI 10 14 38 48 14 124 99.2
52 POORVIKA H O 10 13 36 48 14 121 96.8
53 PRADEEP MALATESH BHOSLE 10 14 39 48 14 125 100
54 PRAGATHI G 9 13 39 48 14 123 98.4
55 PRAJWAL N KULKARNI 10 14 39 48 14 125 100
56 PRAPTHI SHETTY 10 14 38 48 14 124 99.2
57 PRASIDDI K S MAYYA 10 14 39 48 14 125 100
58 PRATIMA VENKATESH DHARESHWAR 10 14 39 48 14 125 100
59 PUSHPALATHA N S 10 14 39 48 14 125 100
60 RACHITHA 10 14 39 48 14 125 100
61 RAKSHA BHANDARKAR H R 10 14 37 48 14 123 98.4
62 RAKSHITHA 10 14 39 48 14 125 100
63 RAMYA R 9 14 39 48 14 124 99.2
64 RASHMI K B 10 14 39 48 14 125 100
65 RAVIKUMAR N 9 14 39 48 14 124 99.2
66 REVATHY RAVEENDRAN 10 14 39 48 14 125 100
67 RIONA MARIA D SOUZA 10 14 39 48 14 125 100
68 RIYA SHETTY 10 14 39 48 14 125 100
69 ROHIT SURYAKANT WAGMODE 5 13 33 48 13 112 89.6
70 RUKMINI S 9 13 39 48 12 121 96.8
71 SANJAY RAMACHANDRA BHAT 10 14 39 48 14 125 100
72 SANSKAR SHANKAR NAIK 10 14 37 48 14 123 98.4
73 SATHMIKA SURESH V C 9 14 39 48 13 123 98.4
74 SAYYED MUHAMMED SHARIEF 10 14 38 48 14 124 99.2
75 SHANKITHA 8 14 38 48 14 122 97.6
76 SINCHANA 10 14 39 48 14 125 100
77 SINCHANA G S 10 14 39 48 14 125 100
78 SINCHANA SATISH SHETTY 10 14 39 48 14 125 100
79 SMITHA A 8 14 39 48 12 121 96.8
80 SPHOORTHI M M 10 13 39 48 14 124 99.2
81 SRIDEVI N 10 13 39 48 14 124 99.2
82 SRIHARI KALKUR A 8 12 34 48 14 116 92.8
83 SRINIVAS J 10 14 33 48 13 118 94.4
84 STEEVA PAULSON 10 14 38 48 14 124 99.2
85 SUFAILA PARVEEN 10 14 39 48 14 125 100
86 SURABHI G 10 14 39 48 14 125 100
87 SURAKSHA S SHETTY 10 14 39 48 14 125 100
88 TEJAS J 9 13 39 48 12 121 96.8
89 TELALWAR SAIPRASAD SANJAY 10 14 39 48 14 125 100
90 VADIRAJACHAR K 8 14 37 40 14 113 90.4
91 VAISHNAVI R 10 14 39 46 14 123 98.4
92 VARSHA L PUJAR 10 14 39 48 14 125 100
93 VINAY S G 7 13 39 45 12 116 92.8
94 VINOD BASARKOD 10 14 38 42 14 118 94.4
95 VINUTHA 10 14 39 48 14 125 100
96 Prathik N 8 0 22 29 3 62 49.6
97 B Varun Shenoy 0 0 0 0 0 0 0
98 Adithi C Shetty 0 0 0 0 0 0 0
S

Sl.
No
Name of the Student Padartha Vijnanaevam Ayurveda Itihasa Sankrit Kriya Sharira Rachana Shareera Moulika Siddhantha Evam Ashtanga Hridaya Total Class
Conducted
Total Class Attended
Percentage
of Attendance
Total Class Conducted 10 21 24 46 12 113 100
1 A MANOHARA BHAT 10 21 23 45 11 110 97.34513274
2 ABHINAYA V HEGDE 10 21 24 46 12 113 100
3 AFRAH NOOR 10 21 24 46 12 113 100
4 AGNEL THERESSA 10 21 24 46 12 113 100
5 AKHIL KUMAR 10 21 24 46 12 113 100
6 AKSHAY PATIL 10 21 24 42 11 108 95.57522124
7 AKSHAY S MORE 10 21 24 46 11 112 99.11504425
8 ALSAMAN 10 20 23 44 11 108 95.57522124
9 AMBALAL B BASAWA 10 21 24 46 12 113 100
10 ANAGHA T 8 18 22 33 10 91 80.53097345
11 APOORVA G 10 21 23 45 9 108 95.57522124
12 ARAVIND SHAJI 10 21 24 46 12 113 100
13 ASWIN SANKAR T P 10 21 24 46 12 113 100
14 ATHIRA T A 10 21 24 46 12 113 100
15 AVYAKT SHAM BHANGLE 10 20 24 46 12 112 99.11504425
16 B JAYANTH SHETTY 10 21 24 46 12 113 100
17 BURHAN SHAREEF 8 9 24 14 2 57 50.44247788
18 CHAITHANYA 10 21 24 45 10 110 97.34513274
19 DHYANA S K 10 20 23 45 10 108 95.57522124
20 GAYATHRI S MENON 10 21 24 46 12 113 100
21 GOURA SAGAR VEERASHETTY 10 18 23 41 10 102 90.26548673
22 GOVINDAVAJJALA SAIALEKHYA 10 21 24 41 12 108 95.57522124
23 GOWRI ANIL 10 21 24 46 12 113 100
24 GOWRISH 10 21 24 46 12 113 100
25 HARITHA R 8 18 22 30 8 86 76.10619469
26 HARSHA S 10 21 24 46 11 112 99.11504425
27 INCHARA T G 10 20 24 46 12 112 99.11504425
28 K P APOORVA 10 21 24 46 12 113 100
29 KAVYA K L 10 21 24 46 12 113 100
30 KEERTHI L 8 17 21 31 9 86 76.10619469
31 KHALATE SHWETA SANJAY 10 21 24 46 12 113 100
32 KIRANKUMAR 10 21 24 46 12 113 100
33 KM SHIWANGI CHAUHAN 1 17 20 35 8 81 71.68141593
34 KOUSHIK P 10 17 22 39 8 96 84.95575221
35 M GREESHMA 10 21 24 46 12 113 100
36 MADHUSHREE V S 10 21 24 46 11 112 99.11504425
37 MANJOOSHA G 9 21 22 45 12 109 96.46017699
38 MANOJ K C 10 20 23 42 10 105 92.92035398
39 MAYURI S SHETTY 10 21 24 46 12 113 100
40 MEGHA 10 21 24 46 12 113 100
41 MEGHA SREE 10 21 24 46 12 113 100
42 MEGHANA H K 10 20 24 46 12 112 99.11504425
43 MEGHANA SHANKAR SHETTIGAR 10 21 24 46 12 113 100
44 MONICA B S 10 19 21 43 11 104 92.03539823
45 NAKWA SIMRA AANAM 10 21 24 46 12 113 100
46 NAZEEMAKTHAR A HIREMANI 10 21 24 46 11 112 99.11504425
47 NEHA SHANKAR MOOLYA 8 21 24 42 12 107 94.69026549
48 NIHAR B JAIN 10 19 24 38 11 102 90.26548673
49 NITHYA J PILLAI 4 16 19 24 8 71 62.83185841
50 PALLAVI 10 21 24 46 11 112 99.11504425
51 PAVAN P JOGI 10 21 24 46 11 112 99.11504425
52 POORVIKA H O 10 21 24 46 11 112 99.11504425
53 PRADEEP MALATESH BHOSLE 10 19 23 44 9 105 92.92035398
54 PRAGATHI G 10 19 22 45 10 106 93.80530973
55 PRAJWAL N KULKARNI 10 21 24 46 12 113 100
56 PRAPTHI SHETTY 10 21 24 46 12 113 100
57 PRASIDDI K S MAYYA 10 20 24 46 12 112 99.11504425
58 PRATIMA VENKATESH DHARESHWAR 10 20 24 46 12 112 99.11504425
59 PUSHPALATHA N S 8 21 24 46 12 111 98.2300885
60 RACHITHA 10 21 23 46 11 111 98.2300885
61 RAKSHA BHANDARKAR H R 10 21 24 46 12 113 100
62 RAKSHITHA 10 21 24 46 12 113 100
63 RAMYA R 10 21 24 46 12 113 100
64 RASHMI K B 10 21 24 46 12 113 100
65 RAVIKUMAR N 4 17 20 31 9 81 71.68141593
66 REVATHY RAVEENDRAN 4 17 21 29 8 79 69.91150442
67 RIONA MARIA D SOUZA 10 21 24 45 11 111 98.2300885
68 RIYA SHETTY 10 21 24 46 12 113 100
69 ROHIT SURYAKANT WAGMODE 10 21 24 46 12 113 100
70 RUKMINI S 10 21 23 41 10 105 92.92035398
71 SANJAY RAMACHANDRA BHAT 10 21 24 46 12 113 100
72 SANSKAR SHANKAR NAIK 10 21 24 46 12 113 100
73 SATHMIKA SURESH V C 10 21 24 46 12 113 100
74 SAYYED MUHAMMED SHARIEF 10 21 24 46 12 113 100
75 SHANKITHA 10 21 24 46 12 113 100
76 SINCHANA 10 21 24 46 12 113 100
77 SINCHANA G S 10 21 24 46 12 113 100
78 SINCHANA SATISH SHETTY 10 21 24 46 12 113 100
79 SMITHA A 10 21 24 46 12 113 100
80 SPHOORTHI M M 10 21 24 46 12 113 100
81 SRIDEVI N 10 21 24 39 10 104 92.03539823
82 SRIHARI KALKUR A 10 21 24 46 11 112 99.11504425
83 SRINIVAS J 10 21 23 39 9 102 90.26548673
84 STEEVA PAULSON 10 21 24 46 12 113 100
85 SUFAILA PARVEEN 10 21 24 46 12 113 100
86 SURABHI G 10 21 23 45 10 109 96.46017699
87 SURAKSHA S SHETTY 10 21 24 46 12 113 100
88 TEJAS J 10 21 24 46 12 113 100
89 TELALWAR SAIPRASAD SANJAY 10 21 23 42 12 108 95.57522124
90 VADIRAJACHAR K 2 21 17 14 8 62 54.86725664
91 VAISHNAVI R 10 21 23 46 11 111 98.2300885
92 VARSHA L PUJAR 10 21 24 46 12 113 100
93 VINAY S G 10 21 24 46 12 113 100
94 VINOD BASARKOD 10 21 24 46 12 113 100
95 VINUTHA 10 21 24 46 12 113 100
 

Sl .No. Total class conducted PV & AI San KS (T) KS (P) RS (T) RS (P) MS & AH
103 % 204 % 202 % 201 % 303 % 202 % 152 %
1 Adithi S 103 100 200 98 200 99 201 100 300 99 202 100 152 100
2 Akshay .V.C 95 92 198 97 190 94 195 97 288 95 202 100 150 99
3 Amal Bright 91 88 194 95 182 90 181 90 267 88 190 94 135 89
4 Ankitha A Padmasali 103 100 204 100 194 96 201 100 300 99 202 100 152 100
5 Annapoorna 103 100 202 99 196 97 201 100 300 99 202 100 150 99
6 Anupama Kodancha 103 100 202 99 196 97 201 100 300 99 202 100 152 100
7 Ashish Kumar 92 89 167 82 170 84 153 76 248 82 190 94 135 89
8 Chavan Pallavi Vijay 94 91 202 99 198 98 181 90 282 93 190 94 150 99
9 Dhananjay Kumar Biswas 88 85 175 86 176 87 159 79 258 85 178 88 134 88
10 Hridhya Sudheesh 99 96 194 95 190 94 195 97 282 93 178 88 150 99
11 Hrithik 94 91 175 86 170 84 173 86 242 80 178 88 131 86
12 K Amrutha U Shetty 102 99 194 95 194 96 195 97 288 95 202 100 147 97
13 Karthik M 80 78 169 83 154 76 153 76 236 78 154 76 131 86
14 Kowlath Sameena 102 99 202 99 190 94 201 100 297 98 202 100 150 99
15 Mahima Rao 99 96 202 99 198 98 201 100 297 98 202 100 152 100
16 Meghana G 100 97 196 96 198 98 201 100 285 94 190 94 147 97
17 Namratha K R 103 100 198 97 200 99 201 100 297 98 202 100 150 99
18 Navyashri 99 96 198 97 198 98 201 100 288 95 190 94 147 97
19 Nisha 103 100 188 92 190 94 195 97 276 91 190 94 146 96
20 Prarthana Talwalkar 103 100 202 99 196 97 201 100 297 98 202 100 152 100
21 Rashmi R Shetty 98 95 194 95 190 94 201 100 285 94 202 100 147 97
22 Roshan R 99 96 198 97 196 97 187 93 297 98 202 100 147 97
23 Sabina S. B 94 91 182 89 182 90 175 87 282 93 202 100 146 96
24 Shaikh Imran Gous 82 80 157 77 160 79 161 80 227 75 190 94 120 79
25 Sharvari 102 99 200 98 194 96 201 100 297 98 202 100 147 97
26 Sheethal 98 95 175 86 194 96 195 97 291 96 202 100 150 99
27 Shetty Yashika Krishna 102 99 196 96 188 93 175 87 288 95 202 100 143 94
28 Shreya 100 97 198 97 196 97 195 97 297 98 202 100 150 99
29 Shreya Shetty 100 97 198 97 198 98 175 87 282 93 202 100 150 99
30 Shriprada Upadhya 98 95 196 96 194 96 195 97 291 96 202 100 150 99
31 Sneha 100 97 200 98 196 97 201 100 288 95 190 94 146 96
32 Sonam Dolker 103 100 202 99 196 97 201 100 300 99 202 100 152 100
33 Soujanya R Shetty 103 100 202 99 200 99 201 100 300 99 202 100 150 99
34 Sparsha S Bangera 102 99 198 97 200 99 195 97 300 99 202 100 150 99
35 Spoorthy 96 93 194 95 194 96 175 87 288 95 202 100 147 97
36 Sri Krishna S 88 85 171 84 178 88 181 90 273 90 190 94 141 93
37 U V Varuni 100 97 198 97 194 96 201 100 294 97 202 100 152 100
38 Vaishnavi 102 99 200 98 198 98 195 97 297 98 202 100 150 99
39 Vennela Mruthyunjay 92 89 167 82 170 84 161 80 230 76 190 94 126 83
40 Vishwesh 94 91 194 95 188 93 167 83 282 93 202 100 146 96