Muniyal Ayurveda Group Institutions

0820 257 2819, +91 81234 03232, +91 81234 03233

info@muniyalayurvedacollege.com

34-C, Shivally Industrial Area, Manipal, Udupi, Karnataka 576104

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

II B.A.M.S

Sl.
No
Name of the Student Dravyaguna Vignana Roganidana RS&BK Caraka Samhita RS & BK/ DRAVYAGUNA /RoganidanaPRACTICALS Total Percentage
Total Class Conducted 32 36 42 13 6 129 100
1 Akanksha Ashok 24 26 29 7 6 92 71.31782946
2 Akhila A 17 21 27 8 6 79 61.24031008
3 Akshay Kumar K 22 22 25 7 6 82 63.56589147
4 Amodh Bhat 16 17 22 6 4 65 50.3875969
5 Amridha 19 23 27 8 4 81 62.79069767
6 Ananvitha G A 25 28 27 7 6 93 72.09302326
7 Ankitha 31 35 39 11 6 122 94.57364341
8 Anoosha T D 30 30 38 8 6 112 86.82170543
9 Aparna S 18 17 23 5 6 69 53.48837209
10 Bhattu Ammu Singh 17 16 23 6 6 68 52.71317829
11 Bhoomika A R 27 32 36 9 6 110 85.27131783
12 Bhoomika Hiremath 21 24 25 8 6 84 65.11627907
13 Bhoomika M U 31 32 35 8 6 112 86.82170543
14 Bhupathiranga 19 24 26 5 6 80 62.01550388
15 Borana Kripalsinh  Bharatsinh 27 30 37 11 6 111 86.04651163
16 Chaitra B S 18 21 30 9 6 84 65.11627907
17 Chandini 21 24 29 7 6 87 67.44186047
18 Charan Kumar Adagall 24 25 28 8 6 91 70.54263566
19 Charith Hegde 14 18 21 7 6 66 51.1627907
20 Chiraglakshminath 14 19 24 7 6 70 54.26356589
21 Dakshayini 24 27 32 8 6 97 75.19379845
22 Devi P Shetty 31 36 42 12 6 127 98.4496124
23 Devika 31 31 39 12 6 119 92.24806202
24 Devika P D 16 22 24 5 6 73 56.58914729
25 Deyora Crystal Dsouza 24 28 31 6 6 95 73.64341085
26 Dhavalashree S 22 23 22 7 6 80 62.01550388
27 Durga Lakshmi Nair 31 29 40 10 6 116 89.92248062
28 Fathimathul Haseeba 16 19 24 5 6 70 54.26356589
29 Fiza Anjum 22 28 27 12 4 93 72.09302326
30 Gopi G N 20 23 27 8 6 84 65.11627907
31 H Mohammad Abujar Gafari 15 22 25 7 6 75 58.13953488
32 Haritha Krishnan K U 22 28 35 7 6 98 75.96899225
33 Harshini Chandrashekhar Shetty 14 17 23 4 6 64 49.6124031
34 Inchara M D 19 21 26 8 6 80 62.01550388
35 J Arun Kumar 15 21 25 6 6 73 56.58914729
36 Kaveri 31 34 37 11 6 119 92.24806202
37 Kendre Vaishnavi Naganath 28 31 32 11 6 108 83.72093023
38 Kharotia Neha Premsingh 23 23 31 8 6 91 70.54263566
39 Khushi Anil Singh 18 25 32 9 6 90 69.76744186
40 Kottavara Laxmikant Anil 30 30 40 11 6 117 90.69767442
41 Krishna Suresh 15 16 27 7 6 71 55.03875969
42 Kshithija 19 16 26 6 6 73 56.58914729
43 Lakshmi Madiwalar 30 36 42 13 6 127 98.4496124
44 Mahammad Akbar Ali 29 28 37 11 6 111 86.04651163
45 Mahendra Choudhary 12 13 20 4 6 55 42.63565891
46 Mansi Prakash Chachle 8 11 15 7 6 47 36.43410853
47 Maria Joshna 16 18 26 4 6 70 54.26356589
48 Maru Khushalkumar 26 28 38 12 6 110 85.27131783
49 Mohammed Siddiq 8 4 9 0 6 27 20.93023256
50 Nidhi 15 16 23 8 6 68 52.71317829
51 Nidhi K S 18 19 19 8 6 70 54.26356589
52 Nikhitha M S Shetty 19 21 24 8 6 78 60.46511628
53 Nikhitha Raju 16 22 22 8 6 74 57.36434109
54 Nikshitha R Shetty 25 31 34 10 6 106 82.17054264
55 Nisar Ahamad Ronad 19 23 25 5 6 78 60.46511628
56 Pallavi S Nayak 21 26 26 8 6 87 67.44186047
57 Parveen Begum 23 26 29 8 6 92 71.31782946
58 Prachi Singh 17 20 22 5 6 70 54.26356589
59 Praseetha P 17 20 27 8 6 78 60.46511628
60 Prateeksha Gangadhar Bhajantri 32 36 41 13 6 128 99.2248062
61 Prathika 21 24 30 13 6 94 72.86821705
62 Pratibha B Choudri 19 18 25 11 6 79 61.24031008
63 Priyadarshini 32 34 41 13 6 126 97.6744186
64 Priyanshu Chauhan 14 17 19 5 6 61 47.28682171
65 R Manjunath 27 33 40 13 6 119 92.24806202
66 Rakshitha 16 16 20 7 6 65 50.3875969
67 Ramkrishna 26 30 35 13 6 110 85.27131783
68 Rithika Joy 23 26 29 8 6 92 71.31782946
69 Rohini 15 17 17 6 6 61 47.28682171
70 Sachin Lakkanagoudar 18 24 23 8 4 77 59.68992248
71 Sai Chandan C S 31 36 42 12 6 127 98.4496124
72 Sakshi Shetty 30 35 40 12 6 123 95.34883721
73 Sameeksha S Acharya 21 23 25 6 6 81 62.79069767
74 Sayedabibiaamina Inamdar 17 18 23 6 6 70 54.26356589
75 Sharath Kumar Hakari 21 24 27 8 6 86 66.66666667
76 Shashikala Siddapur 26 31 37 12 6 112 86.82170543
77 Shivani Bhat M 25 26 30 7 6 94 72.86821705
78 Shreya K 31 36 38 13 6 124 96.12403101
79 Shreyas H 32 36 42 13 6 129 100
80 Shruthi S 29 30 37 12 6 114 88.37209302
81 Spoorthy P Shetty 29 33 38 12 6 118 91.47286822
82 Sunanda Kamble 9 9 13 3 6 40 31.00775194
83 Sunil Kumar Hadimani 17 18 21 6 6 68 52.71317829
84 Sunil Kumar Vittal Hirekurbar 17 21 25 8 6 77 59.68992248
85 Sushma K T 18 20 22 8 6 74 57.36434109
86 Sushmita 31 34 41 12 6 124 96.12403101
87 T N Rashmi 18 19 21 7 6 71 55.03875969
88 T S Prajwal 31 35 42 13 6 127 98.4496124
89 T Vaishnavi Mahesh 27 30 35 10 6 108 83.72093023
90 Tanuja Rajendra Agasimani 18 20 21 8 6 73 56.58914729
91 Varsha 25 26 28 8 6 93 72.09302326
92 Varsha Kamath 20 24 25 7 6 82 63.56589147
93 Varsha V R 32 36 42 13 6 129 100
94 Vidyashree Mahendrayya 14 19 20 8 4 65 50.3875969
95 Vijaya Krishna K 12 13 17 3 6 51 39.53488372
96 Vittal Pujar 3 3 3 2 2 13 10.07751938
97 Vivek kumar sinha 13 15 21 7 6 62 48.0620155
98 Yaseen 21 20 27 10 6 84 65.11627907
99 Zareena Nikhat Manna 29 33 38 11 6 117 90.69767442
100 Zeinab 33 34 32 23 0 122 94.57364341
Sl.
No
Name of the Student Dravyaguna Vignana Roganidana RS&BK Caraka Samhita RS & BK/ DRAVYAGUNA /RoganidanaPRACTICALS Total Percentage
Total Class Conducted 40 44 36 25 0 145 100
1 Akanksha Ashok 4 0 1 5 0 10 6.896551724
2 Akhila A 13 11 12 10 0 46 31.72413793
3 Akshay Kumar K 36 41 32 19 0 128 88.27586207
4 Amodh Bhat 31 32 23 18 0 104 71.72413793
5 Amridha 24 24 20 16 0 84 57.93103448
6 Ananvitha G A 4 0 0 1 0 5 3.448275862
7 Ankitha 38 41 35 21 0 135 93.10344828
8 Anoosha T D 35 35 32 19 0 121 83.44827586
9 Aparna S 5 0 0 1 0 6 4.137931034
10 Bhattu Ammu Singh 10 9 9 11 0 39 26.89655172
11 Bhoomika A R 28 31 19 15 0 93 64.13793103
12 Bhoomika Hiremath 29 27 26 17 0 99 68.27586207
13 Bhoomika M U 32 34 30 23 0 119 82.06896552
14 Bhupathiranga 23 24 21 13 0 81 55.86206897
15 Borana Kripalsinh  Bharatsinh 12 11 10 11 0 44 30.34482759
16 Chaitra B S 11 15 13 11 0 50 34.48275862
17 Chandini 18 21 16 12 0 67 46.20689655
18 Charan Kumar Adagall 21 19 18 15 0 73 50.34482759
19 Charith Hegde 3 0 0 2 0 5 3.448275862
20 Chiraglakshminath 5 0 0 3 0 8 5.517241379
21 Dakshayini 11 10 9 9 0 39 26.89655172
22 Devi P Shetty 40 44 36 25 0 145 100
23 Devika 33 34 33 19 0 119 82.06896552
24 Devika P D 11 11 13 9 0 44 30.34482759
25 Deyora Crystal Dsouza 30 32 27 18 0 107 73.79310345
26 Dhavalashree S 5 4 2 7 0 18 12.4137931
27 Durga Lakshmi Nair 38 40 34 22 0 134 92.4137931
28 Fathimathul Haseeba 5 6 4 3 0 18 12.4137931
29 Fiza Anjum 3 1 1 1 0 6 4.137931034
30 Gopi G N 26 26 25 14 0 91 62.75862069
31 H Mohammad Abujar Gafari 19 14 21 17 0 71 48.96551724
32 Haritha Krishnan K U 30 30 22 15 0 97 66.89655172
33 Harshini Chandrashekhar Shetty 34 36 31 22 0 123 84.82758621
34 Inchara M D 3 1 0 1 0 5 3.448275862
35 J Arun Kumar 6 6 7 8 0 27 18.62068966
36 Kaveri 2 0 0 1 0 3 2.068965517
37 Kendre Vaishnavi Naganath 36 40 32 23 0 131 90.34482759
38 Kharotia Neha Premsingh 38 34 31 22 0 125 86.20689655
39 Khushi Anil Singh 2 0 2 3 0 7 4.827586207
40 Kottavara Laxmikant Anil 6 4 3 10 0 23 15.86206897
41 Krishna Suresh 32 33 33 23 0 121 83.44827586
42 Kshithija 3 1 1 1 0 6 4.137931034
43 Lakshmi Madiwalar 3 0 2 6 0 11 7.586206897
44 Mahammad Akbar Ali 36 40 34 23 0 133 91.72413793
45 Mahendra Choudhary 30 32 29 20 0 111 76.55172414
46 Mansi Prakash Chachle 3 0 0 1 0 4 2.75862069
47 Maria Joshna 2 0 0 1 0 3 2.068965517
48 Maru Khushalkumar 6 5 2 7 0 20 13.79310345
49 Mohammed Siddiq 37 41 35 24 0 137 94.48275862
50 Nidhi 2 1 1 5 0 9 6.206896552
51 Nidhi K S 2 0 0 1 0 3 2.068965517
52 Nikhitha M S Shetty 2 0 0 3 0 5 3.448275862
53 Nikhitha Raju 2 1 0 5 0 8 5.517241379
54 Nikshitha R Shetty 2 2 1 5 0 10 6.896551724
55 Nisar Ahamad Ronad 37 39 34 22 0 132 91.03448276
56 Pallavi S Nayak 12 16 14 12 0 54 37.24137931
57 Parveen Begum 13 15 11 10 0 49 33.79310345
58 Prachi Singh 14 15 10 8 0 47 32.4137931
59 Praseetha P 6 6 7 10 0 29 20
60 Prateeksha Gangadhar Bhajantri 5 1 1 5 0 12 8.275862069
61 Prathika 37 41 32 23 0 133 91.72413793
62 Pratibha B Choudri 36 39 34 19 0 128 88.27586207
63 Priyadarshini 37 41 32 20 0 130 89.65517241
64 Priyanshu Chauhan 40 43 35 25 0 143 98.62068966
65 R Manjunath 4 2 1 1 0 8 5.517241379
66 Rakshitha 30 32 28 23 0 113 77.93103448
67 Ramkrishna 2 1 0 1 0 4 2.75862069
68 Rithika Joy 31 36 32 17 0 116 80
69 Rohini 24 23 23 16 0 86 59.31034483
70 Sachin Lakkanagoudar 3 3 2 2 0 10 6.896551724
71 Sai Chandan C S 18 22 17 12 0 69 47.5862069
72 Sakshi Shetty 39 43 36 25 0 143 98.62068966
73 Sameeksha S Acharya 34 33 31 17 0 115 79.31034483
74 Sayedabibiaamina Inamdar 1 3 0 2 0 6 4.137931034
75 Sharath Kumar Hakari 1 2 0 2 0 5 3.448275862
76 Shashikala Siddapur 9 7 11 9 0 36 24.82758621
77 Shivani Bhat M 19 27 19 13 0 78 53.79310345
78 Shreya K 14 17 14 9 0 54 37.24137931
79 Shreyas H 16 17 12 14 0 59 40.68965517
80 Shruthi S 38 43 36 25 0 142 97.93103448
81 Spoorthy P Shetty 35 38 31 22 0 126 86.89655172
82 Sunanda Kamble 36 41 35 23 0 135 93.10344828
83 Sunil Kumar Hadimani 2 2 0 1 0 5 3.448275862
84 Sunil Kumar Vittal Hirekurbar 1 2 0 2 0 5 3.448275862
85 Sushma K T 3 1 1 3 0 8 5.517241379
86 Sushmita 1 1 0 1 0 3 2.068965517
87 T N Rashmi 29 32 30 22 0 113 77.93103448
88 T S Prajwal 2 2 1 1 0 6 4.137931034
89 T Vaishnavi Mahesh 37 38 34 24 0 133 91.72413793
90 Tanuja Rajendra Agasimani 35 39 29 18 0 121 83.44827586
91 Varsha 3 1 1 1 0 6 4.137931034
92 Varsha Kamath 24 28 25 18 0 95 65.51724138
93 Varsha V R 35 37 32 21 0 125 86.20689655
94 Vidyashree Mahendrayya 40 43 35 25 0 143 98.62068966
95 Vijaya Krishna K 0 2 1 1 0 4 2.75862069
96 Vittal Pujar 0 1 0 1 0 2 1.379310345
97 Vivek kumar sinha 0 1 0 1 0 2 1.379310345
98 Yaseen 0 1 0 1 0 2 1.379310345
99 Zareena Nikhat Manna 34 39 30 18 0 121 83.44827586
100 Zeinab 33 34 32 23 0 122 84.13793103
Sl.
No
Name of the Student Dravyaguna Vignana Roganidana RS&BK Caraka Samhita RS & BK/ DRAVYAGUNA /RoganidanaPRACTICALS Total Percentage
Total Class Conducted 30 30 26 22 0 108 100
1 Akanksha Ashok 22 21 19 15 0 77 71.2962963
2 Akhila A 28 27 22 20 0 97 89.81481481
3 Akshay Kumar K 30 28 23 21 0 102 94.44444444
4 Amodh Bhat 17 15 15 10 0 57 52.77777778
5 Amridha 28 29 24 19 0 100 92.59259259
6 Ananvitha G A 23 23 19 15 0 80 74.07407407
7 Ankitha 30 29 26 20 0 105 97.22222222
8 Anoosha T D 25 21 19 14 0 79 73.14814815
9 Aparna S 23 20 15 15 0 73 67.59259259
10 Bhattu Ammu Singh 26 25 24 18 0 93 86.11111111
11 Bhoomika A R 24 25 22 17 0 88 81.48148148
12 Bhoomika Hiremath 18 20 18 14 0 70 64.81481481
13 Bhoomika M U 27 26 24 17 0 94 87.03703704
14 Bhupathiranga 17 18 17 16 0 68 62.96296296
15 Borana Kripalsinh  Bharatsinh 28 28 26 20 0 102 94.44444444
16 Chaitra B S 25 21 16 13 0 75 69.44444444
17 Chandini 29 30 25 19 0 103 95.37037037
18 Charan Kumar Adagall 30 29 26 22 0 107 99.07407407
19 Charith Hegde 14 14 14 10 0 52 48.14814815
20 Chiraglakshminath 17 14 14 11 0 56 51.85185185
21 Dakshayini 20 21 20 18 0 79 73.14814815
22 Devi P Shetty 30 30 26 21 0 107 99.07407407
23 Devika 29 29 26 18 0 102 94.44444444
24 Devika P D 29 27 25 19 0 100 92.59259259
25 Deyora Crystal Dsouza 24 21 16 9 0 70 64.81481481
26 Dhavalashree S 29 29 22 18 0 98 90.74074074
27 Durga Lakshmi Nair 30 30 26 20 0 106 98.14814815
28 Fathimathul Haseeba 23 22 16 12 0 73 67.59259259
29 Fiza Anjum 25 24 20 16 0 85 78.7037037
30 Gopi G N 24 21 23 16 0 84 77.77777778
31 H Mohammad Abujar Gafari 19 15 16 12 0 62 57.40740741
32 Haritha Krishnan K U 7 6 9 6 0 28 25.92592593
33 Harshini Chandrashekhar Shetty 21 21 20 11 0 73 67.59259259
34 Inchara M D 24 26 24 17 0 91 84.25925926
35 J Arun Kumar 18 16 15 14 0 63 58.33333333
36 Kaveri 30 27 23 19 0 99 91.66666667
37 Kendre Vaishnavi Naganath 27 27 25 17 0 96 88.88888889
38 Kharotia Neha Premsingh 28 25 22 17 0 92 85.18518519
39 Khushi Anil Singh 25 23 24 17 0 89 82.40740741
40 Kottavara Laxmikant Anil 25 20 21 21 0 87 80.55555556
41 Krishna Suresh 6 6 6 4 0 22 20.37037037
42 Kshithija 23 23 21 16 0 83 76.85185185
43 Lakshmi Madiwalar 30 30 26 19 0 105 97.22222222
44 Mahammad Akbar Ali 24 27 19 17 0 87 80.55555556
45 Mahendra Choudhary 17 15 13 10 0 55 50.92592593
46 Mansi Prakash Chachle 9 5 6 9 0 29 26.85185185
47 Maria Joshna 25 24 23 19 0 91 84.25925926
48 Maru Khushalkumar 27 26 26 19 0 98 90.74074074
49 Mohammed Siddiq 15 13 12 12 0 52 48.14814815
50 Nidhi 20 20 18 16 0 74 68.51851852
51 Nidhi K S 23 20 20 16 0 79 73.14814815
52 Nikhitha M S Shetty 21 23 18 16 0 78 72.22222222
53 Nikhitha Raju 28 27 21 19 0 95 87.96296296
54 Nikshitha R Shetty 30 27 26 20 0 103 95.37037037
55 Nisar Ahamad Ronad 24 27 25 19 0 95 87.96296296
56 Pallavi S Nayak 30 28 23 19 0 100 92.59259259
57 Parveen Begum 30 28 26 22 0 106 98.14814815
58 Prachi Singh 26 25 17 12 0 80 74.07407407
59 Praseetha P 25 25 21 16 0 87 80.55555556
60 Prateeksha Gangadhar Bhajantri 28 28 25 20 0 101 93.51851852
61 Prathika 18 23 20 13 0 74 68.51851852
62 Pratibha B Choudri 24 24 22 18 0 88 81.48148148
63 Priyadarshini 24 27 22 16 0 89 82.40740741
64 Priyanshu Chauhan 18 19 12 9 0 58 53.7037037
65 R Manjunath 28 28 26 19 0 101 93.51851852
66 Rakshitha 21 20 16 15 0 72 66.66666667
67 Ramkrishna 23 21 21 17 0 82 75.92592593
68 Rithika Joy 30 29 25 22 0 106 98.14814815
69 Rohini 14 18 13 10 0 55 50.92592593
70 Sachin Lakkanagoudar 16 19 17 16 0 68 62.96296296
71 Sai Chandan C S 30 30 26 21 0 107 99.07407407
72 Sakshi Shetty 21 23 17 15 0 76 70.37037037
73 Sameeksha S Acharya 15 14 11 9 0 49 45.37037037
74 Sayedabibiaamina Inamdar 17 19 16 14 0 66 61.11111111
75 Sharath Kumar Hakari 28 27 22 19 0 96 88.88888889
76 Shashikala Siddapur 27 27 24 15 0 93 86.11111111
77 Shivani Bhat M 28 29 25 20 0 102 94.44444444
78 Shreya K 30 29 26 18 0 103 95.37037037
79 Shreyas H 27 28 25 18 0 98 90.74074074
80 Shruthi S 24 21 18 13 0 76 70.37037037
81 Spoorthy P Shetty 30 29 25 19 0 103 95.37037037
82 Sunanda Kamble 15 12 11 10 0 48 44.44444444
83 Sunil Kumar Hadimani 23 23 20 16 0 82 75.92592593
84 Sunil Kumar Vittal Hirekurbar 19 21 15 12 0 67 62.03703704
85 Sushma K T 23 23 19 15 0 80 74.07407407
86 Sushmita 27 26 24 20 0 97 89.81481481
87 T N Rashmi 20 22 17 13 0 72 66.66666667
88 T S Prajwal 21 23 21 14 0 79 73.14814815
89 T Vaishnavi Mahesh 23 25 18 17 0 83 76.85185185
90 Tanuja Rajendra Agasimani 28 27 23 18 0 96 88.88888889
91 Varsha 24 26 23 16 0 89 82.40740741
92 Varsha Kamath 26 28 22 18 0 94 87.03703704
93 Varsha V R 30 30 26 22 0 108 100
94 Vidyashree Mahendrayya 16 15 18 13 0 62 57.40740741
95 Vijaya Krishna K 22 23 19 15 0 79 73.14814815
96 Vittal Pujar 10 7 11 8 0 36 33.33333333
97 Vivek kumar sinha 19 19 20 14 0 72 66.66666667
98 Yaseen 26 27 21 19 0 93 86.11111111
99 Zareena Nikhat Manna 25 27 23 17 0 92 85.18518519
100 Zeinab 8 7 14 7 0 36 33.33333333
Sl.
No
Name of the Student Dravyaguna Vignana Roganidana RS&BK Caraka Samhita RS & BK/ DRAVYAGUNA /RoganidanaPRACTICALS Total Percentage
Total Class Conducted University  Exam and Study Holiday
1 A Manohara Bhat
2 Abhinaya V Hegde
3 Afrah Noor
4 Agnel Theressa
5 Akhil Kumar
6 Akshy Patil
7 Akshy S More
8 Alsaman
9 Ambalal B Basawa
10 Anagha T
11 Apoorva G
12 Aravind Shaji
13 Aswin Sankar T P
14 Athira T A
15 Avyakt Sham Bhangle
16 B Jayanth Shetty
17 Burhan Shareef
18 Chaithanya
19 Dhyana S K
20 Gayathri S Menon
21 G Sagar Veerashetty
22 G Sai Alekhya
23 Gowri Anil
24 Gowrish
25 Haritha R
26 Harsha S
27 Inchara T G
28 K P Apoorva
29 Kavya K L
30 Keerthi L
31 K Shweta Sanjay
32 Kiran Kumar
33 K M Shiwangi C
34 Koushik P
35 M Greeshma
36 Madhushree V S
37 Manjoosha G
38 Manoj K C
39 Mayuri S Shetty
40 Megha
41 Megha Sree
42 Meghana H K
43 Meghana Shankar Shettigar
44 Monica B S
45 Nakwa Simra Aanam
46 Nazeemakthar A Hiremani
47 Neha Shankar Moolya
48 Nihar B Jain
49 Nithya j Pillai
50 Pallavi
51 Pavan P Jogi
52 Poorvika H O
53 Pradeep Malatesh Bhosle
54 Pragathi G
55 Prajwal N Kulkarni
56 Prapthi Shetty
57 Prasiddi K S Mayya
58 Prathima Venkatesh
59 Pushpalatha N S
60 Rachitha
61 Raksha Bhanarakar H R
62 Rakshitha
63 Ramya R
64 Rashmi K B
65 Ravikumar N
66 Revathy Raveendran
67 Riona Maria D Souza
68 Riya Shetty
69 Rohit Suryakant Wagmode
70 Rukmini S
71 Sanjay R Bhat
72 Sanskar Shankar Naik
73 Sathmika Sureesh V C
74 Sayyed Muhammed Sharief
75 Shankitha
76 Sinchana
77 Sinchana G S
78 Sinchana Satish Shetty
79 Smitha A
80 Sphoorthi M M
81 Sridevi N
82 Srihari Kalkur A
83 Srinivas J
84 Steeva Paulson
85 Sufaila Parveen
86 Surabhi G
87 Suraksha S Shetty
88 Tejas J
89 Telalwar Saiprasad S
90 Vadirajachar K
91 Vaishnavi R
92 Varsha L Pujar
93 Vinay S G
94 Vinod Basarkod
95 Vinutha
96 Prathik N
97 B Varun Shenoy
98 Adithi C Shetty
Sl.
No
Name of the Student Dravyaguna Vignana Roganidana RS&BK Caraka Samhita RS & BK/ DRAVYAGUNA /RoganidanaPRACTICALS Total Percentage
Total Class Conducted University  Exam and Study Holiday
1 A Manohara Bhat
2 Abhinaya V Hegde
3 Afrah Noor
4 Agnel Theressa
5 Akhil Kumar
6 Akshy Patil
7 Akshy S More
8 Alsaman
9 Ambalal B Basawa
10 Anagha T
11 Apoorva G
12 Aravind Shaji
13 Aswin Sankar T P
14 Athira T A
15 Avyakt Sham Bhangle
16 B Jayanth Shetty
17 Burhan Shareef
18 Chaithanya
19 Dhyana S K
20 Gayathri S Menon
21 G Sagar Veerashetty
22 G Sai Alekhya
23 Gowri Anil
24 Gowrish
25 Haritha R
26 Harsha S
27 Inchara T G
28 K P Apoorva
29 Kavya K L
30 Keerthi L
31 K Shweta Sanjay
32 Kiran Kumar
33 K M Shiwangi C
34 Koushik P
35 M Greeshma
36 Madhushree V S
37 Manjoosha G
38 Manoj K C
39 Mayuri S Shetty
40 Megha
41 Megha Sree
42 Meghana H K
43 Meghana Shankar Shettigar
44 Monica B S
45 Nakwa Simra Aanam
46 Nazeemakthar A Hiremani
47 Neha Shankar Moolya
48 Nihar B Jain
49 Nithya j Pillai
50 Pallavi
51 Pavan P Jogi
52 Poorvika H O
53 Pradeep Malatesh Bhosle
54 Pragathi G
55 Prajwal N Kulkarni
56 Prapthi Shetty
57 Prasiddi K S Mayya
58 Prathima Venkatesh
59 Pushpalatha N S
60 Rachitha
61 Raksha Bhanarakar H R
62 Rakshitha
63 Ramya R
64 Rashmi K B
65 Ravikumar N
66 Revathy Raveendran
67 Riona Maria D Souza
68 Riya Shetty
69 Rohit Suryakant Wagmode
70 Rukmini S
71 Sanjay R Bhat
72 Sanskar Shankar Naik
73 Sathmika Sureesh V C
74 Sayyed Muhammed Sharief
75 Shankitha
76 Sinchana
77 Sinchana G S
78 Sinchana Satish Shetty
79 Smitha A
80 Sphoorthi M M
81 Sridevi N
82 Srihari Kalkur A
83 Srinivas J
84 Steeva Paulson
85 Sufaila Parveen
86 Surabhi G
87 Suraksha S Shetty
88 Tejas J
89 Telalwar Saiprasad S
90 Vadirajachar K
91 Vaishnavi R
92 Varsha L Pujar
93 Vinay S G
94 Vinod Basarkod
95 Vinutha
96 Prathik N
97 B Varun Shenoy
98 Adithi C Shetty
Sl.
No
Name of the Student Dravyaguna Vignana Roganidana RS&BK Caraka Samhita RS & BK/ DRAVYAGUNA /RoganidanaPRACTICALS Total Percentage
Total Class Conducted Preparatory Exam and Study Holiday
1 A Manohara Bhat
2 Abhinaya V Hegde
3 Afrah Noor
4 Agnel Theressa
5 Akhil Kumar
6 Akshy Patil
7 Akshy S More
8 Alsaman
9 Ambalal B Basawa
10 Anagha T
11 Apoorva G
12 Aravind Shaji
13 Aswin Sankar T P
14 Athira T A
15 Avyakt Sham Bhangle
16 B Jayanth Shetty
17 Burhan Shareef
18 Chaithanya
19 Dhyana S K
20 Gayathri S Menon
21 G Sagar Veerashetty
22 G Sai Alekhya
23 Gowri Anil
24 Gowrish
25 Haritha R
26 Harsha S
27 Inchara T G
28 K P Apoorva
29 Kavya K L
30 Keerthi L
31 K Shweta Sanjay
32 Kiran Kumar
33 K M Shiwangi C
34 Koushik P
35 M Greeshma
36 Madhushree V S
37 Manjoosha G
38 Manoj K C
39 Mayuri S Shetty
40 Megha
41 Megha Sree
42 Meghana H K
43 Meghana Shankar Shettigar
44 Monica B S
45 Nakwa Simra Aanam
46 Nazeemakthar A Hiremani
47 Neha Shankar Moolya
48 Nihar B Jain
49 Nithya j Pillai
50 Pallavi
51 Pavan P Jogi
52 Poorvika H O
53 Pradeep Malatesh Bhosle
54 Pragathi G
55 Prajwal N Kulkarni
56 Prapthi Shetty
57 Prasiddi K S Mayya
58 Prathima Venkatesh
59 Pushpalatha N S
60 Rachitha
61 Raksha Bhanarakar H R
62 Rakshitha
63 Ramya R
64 Rashmi K B
65 Ravikumar N
66 Revathy Raveendran
67 Riona Maria D Souza
68 Riya Shetty
69 Rohit Suryakant Wagmode
70 Rukmini S
71 Sanjay R Bhat
72 Sanskar Shankar Naik
73 Sathmika Sureesh V C
74 Sayyed Muhammed Sharief
75 Shankitha
76 Sinchana
77 Sinchana G S
78 Sinchana Satish Shetty
79 Smitha A
80 Sphoorthi M M
81 Sridevi N
82 Srihari Kalkur A
83 Srinivas J
84 Steeva Paulson
85 Sufaila Parveen
86 Surabhi G
87 Suraksha S Shetty
88 Tejas J
89 Telalwar Saiprasad S
90 Vadirajachar K
91 Vaishnavi R
92 Varsha L Pujar
93 Vinay S G
94 Vinod Basarkod
95 Vinutha
96 Prathik N
97 B Varun Shenoy
98 Adithi C Shetty
Sl.
No
Name of the Student Dravyaguna Vignana Roganidana RS&BK Caraka Samhita RS & BK/ DRAVYAGUNA /RoganidanaPRACTICALS Total Percentage
Total Class Conducted 21 20 16 11 12 80 100
1 A Manohara Bhat 9 15 7 7 10 48 60
2 Abhinaya V Hegde 17 15 12 8 12 64 80
3 Afrah Noor 21 20 15 11 10 77 96.25
4 Agnel Theressa 20 18 14 9 12 73 91.25
5 Akhil Kumar 19 17 13 10 12 71 88.75
6 Akshy Patil 0 0 0 1 9 10 12.5
7 Akshy S More 14 13 8 4 9 48 60
8 Alsaman 15 17 9 6 9 56 70
9 Ambalal B Basawa 14 10 11 5 12 52 65
10 Anagha T 17 17 13 7 9 63 78.75
11 Apoorva G 18 17 12 7 12 66 82.5
12 Aravind Shaji 16 17 13 7 9 62 77.5
13 Aswin Sankar T P 3 1 1 1 9 15 18.75
14 Athira T A 6 4 2 2 9 23 28.75
15 Avyakt Sham Bhangle 18 18 13 9 12 70 87.5
16 B Jayanth Shetty 20 20 16 11 12 79 98.75
17 Burhan Shareef 15 18 12 9 12 66 82.5
18 Chaithanya 19 19 14 11 12 75 93.75
19 Dhyana S K 1 0 0 1 9 11 13.75
20 Gayathri S Menon 21 17 14 10 12 74 92.5
21 G Sagar Veerashetty 17 15 12 8 12 64 80
22 G Sai Alekhya 20 17 13 11 12 73 91.25
23 Gowri Anil 18 17 13 8 8 64 80
24 Gowrish 7 3 3 3 8 24 30
25 Haritha R 20 19 15 10 11 75 93.75
26 Harsha S 18 18 13 8 8 65 81.25
27 Inchara T G 0 1 1 0 8 10 12.5
28 K P Apoorva 15 17 12 7 8 59 73.75
29 Kavya K L 18 20 13 10 10 71 88.75
30 Keerthi L 0 1 0 0 8 9 11.25
31 K Shweta Sanjay 19 19 14 10 10 72 90
32 Kiran Kumar 17 16 13 8 10 64 80
33 K M Shiwangi C 16 17 13 7 8 61 76.25
34 Koushik P 17 17 12 7 8 61 76.25
35 M Greeshma 16 18 13 9 8 64 80
36 Madhushree V S 20 18 14 8 8 68 85
37 Manjoosha G 17 12 11 6 8 54 67.5
38 Manoj K C 20 20 15 10 8 73 91.25
39 Mayuri S Shetty 20 20 14 10 8 72 90
40 Megha 0 0 0 0 6 6 7.5
41 Megha Sree 18 18 14 10 11 71 88.75
42 Meghana H K 16 19 13 10 8 66 82.5
43 Meghana Shankar Shettigar 15 13 10 7 8 53 66.25
44 Monica B S 15 19 13 10 8 65 81.25
45 Nakwa Simra Aanam 20 18 13 9 12 72 90
46 Nazeemakthar A Hiremani 17 18 10 7 8 60 75
47 Neha Shankar Moolya 21 20 16 11 12 80 100
48 Nihar B Jain 18 18 12 8 8 64 80
49 Nithya j Pillai 19 16 14 10 12 71 88.75
50 Pallavi 7 13 8 7 10 45 56.25
51 Pavan P Jogi 1 0 0 0 6 7 8.75
52 Poorvika H O 19 20 14 10 8 71 88.75
53 Pradeep Malatesh Bhosle 17 15 13 9 12 66 82.5
54 Pragathi G 17 20 14 10 10 71 88.75
55 Prajwal N Kulkarni 1 1 1 0 6 9 11.25
56 Prapthi Shetty 18 19 15 9 10 71 88.75
57 Prasiddi K S Mayya 16 14 11 5 8 54 67.5
58 Prathima Venkatesh 21 20 15 11 12 79 98.75
59 Pushpalatha N S 18 17 13 9 12 69 86.25
60 Rachitha 12 10 9 7 12 50 62.5
61 Raksha Bhanarakar H R 12 15 9 7 10 53 66.25
62 Rakshitha 15 20 11 8 8 62 77.5
63 Ramya R 14 13 9 7 10 53 66.25
64 Rashmi K B 16 18 12 8 8 62 77.5
65 Ravikumar N 18 20 14 11 10 73 91.25
66 Revathy Raveendran 17 15 14 8 10 64 80
67 Riona Maria D Souza 18 20 12 9 8 67 83.75
68 Riya Shetty 19 19 13 9 8 68 85
69 Rohit Suryakant Wagmode 19 19 13 9 10 70 87.5
70 Rukmini S 11 9 7 6 4 37 46.25
71 Sanjay R Bhat 15 15 12 7 6 55 68.75
72 Sanskar Shankar Naik 19 18 14 7 8 66 82.5
73 Sathmika Sureesh V C 20 20 15 11 10 76 95
74 Sayyed Muhammed Sharief 17 18 15 10 10 70 87.5
75 Shankitha 18 18 12 8 6 62 77.5
76 Sinchana 20 19 15 10 10 74 92.5
77 Sinchana G S 20 20 15 11 12 78 97.5
78 Sinchana Satish Shetty 18 19 16 10 8 71 88.75
79 Smitha A 14 16 11 6 6 53 66.25
80 Sphoorthi M M 18 19 13 10 10 70 87.5
81 Sridevi N 21 20 15 11 10 77 96.25
82 Srihari Kalkur A 13 18 11 8 12 62 77.5
83 Srinivas J 19 19 16 10 8 72 90
84 Steeva Paulson 20 18 14 11 12 75 93.75
85 Sufaila Parveen 20 19 15 10 10 74 92.5
86 Surabhi G 18 17 13 9 12 69 86.25
87 Suraksha S Shetty 15 13 10 7 6 51 63.75
88 Tejas J 18 18 15 9 8 68 85
89 Telalwar Saiprasad S 15 10 8 4 6 43 53.75
90 Vadirajachar K 19 18 13 8 6 64 80
91 Vaishnavi R 19 16 13 9 10 67 83.75
92 Varsha L Pujar 18 17 12 8 8 63 78.75
93 Vinay S G 13 10 8 6 5 42 52.5
94 Vinod Basarkod 19 19 14 10 8 70 87.5
95 Vinutha 19 20 15 10 12 76 95
96 Prathik N 17 18 12 8 8 63 78.75
97 B Varun Shenoy 13 13 10 7 8 51 63.75
98 Adithi C Shetty 19 20 16 11 12 78 97.5
Sl.
No
Name of the Student Dravyaguna Vignana Roganidana RS&BK Caraka Samhita RS & BK/ DRAVYAGUNA /RoganidanaPRACTICALS Total Percentage
Total Class Conducted 24 22 20 8 11 85 100
1 A Manohara Bhat 22 19 19 8 11 79 92.9411765
2 Abhinaya V Hegde 18 22 18 8 11 77 90.5882353
3 Adithi C Shetty 24 22 20 8 11 85 100
4 Afrah Noor 24 22 19 8 11 84 98.8235294
5 Agnel Theressa 15 18 14 6 11 64 75.2941176
6 Akhil Kumar 1 2 2 0 5 10 11.7647059
7 Akshy Patil 12 15 16 6 9 58 68.2352941
8 Akshy S More 12 14 9 4 7 46 54.1176471
9 Alsaman 23 22 19 8 11 83 97.6470588
10 Ambalal B Basawa 16 15 16 5 9 61 71.7647059
11 Anagha T 23 21 18 8 9 79 92.9411765
12 Apoorva G 21 21 18 7 7 74 87.0588235
13 Aravind Shaji 18 18 17 6 9 68 80
14 Aswin Sankar T P 23 21 19 7 9 79 92.9411765
15 Athira T A 20 21 14 7 11 73 85.8823529
16 Avyakt Sham Bhangle 23 21 19 6 11 80 94.1176471
17 B Jayanth Shetty 24 22 18 8 11 83 97.6470588
18 B Varun Shenoy 21 22 20 8 9 80 94.1176471
19 Burhan Shareef 0 4 2 1 5 12 14.1176471
20 Chaithanya 23 22 20 8 11 84 98.8235294
21 Dhyana S K 14 13 13 5 7 52 61.1764706
22 G Sagar Veerashetty 22 19 16 5 11 73 85.8823529
23 G Sai Alekhya 10 11 13 3 9 46 54.1176471
24 Gayathri S Menon 18 17 16 5 9 65 76.4705882
25 Gowri Anil 15 18 12 5 11 61 71.7647059
26 Gowrish 21 21 19 7 9 77 90.5882353
27 Haritha R 13 14 9 4 9 49 57.6470588
28 Harsha S 20 16 16 6 9 67 78.8235294
29 Inchara T G 20 21 18 8 9 76 89.4117647
30 K M Shiwangi C 1 1 2 0 3 7 8.23529412
31 K P Apoorva 23 22 20 8 7 80 94.1176471
32 K Shweta Sanjay 21 20 17 6 9 73 85.8823529
33 Kavya K L 23 22 18 7 9 79 92.9411765
34 Keerthi L 15 12 13 6 3 49 57.6470588
35 Kiran Kumar 12 14 12 4 7 49 57.6470588
36 Koushik P 12 14 14 4 10 54 63.5294118
37 M Greeshma 19 14 19 7 10 69 81.1764706
38 Madhushree V S 24 22 20 8 11 85 100
39 Manjoosha G 19 17 19 7 10 72 84.7058824
40 Manoj K C 0 1 1 0 5 7 8.23529412
41 Mayuri S Shetty 20 21 17 7 11 76 89.4117647
42 Megha 22 21 19 7 11 80 94.1176471
43 Megha Sree 16 16 13 5 10 60 70.5882353
44 Meghana H K 22 21 19 7 11 80 94.1176471
45 Meghana Shankar Shettigar 23 22 19 8 11 83 97.6470588
46 Monica B S 19 15 15 7 8 64 75.2941176
47 Nakwa Simra Aanam 24 22 20 8 11 85 100
48 Nazeemakthar A Hiremani 18 17 17 6 10 68 80
49 Neha Shankar Moolya 18 15 15 6 9 63 74.1176471
50 Nihar B Jain 21 18 18 7 10 74 87.0588235
51 Nithya j Pillai 5 13 4 4 8 34 40
52 Pallavi 24 22 20 8 11 85 100
53 Pavan P Jogi 13 15 13 5 9 55 64.7058824
54 Poorvika H O 24 22 20 8 11 85 100
55 Pradeep Malatesh Bhosle 11 10 11 2 7 41 48.2352941
56 Pragathi G 22 21 20 7 10 80 94.1176471
57 Prajwal N Kulkarni 4 7 4 3 5 23 27.0588235
58 Prapthi Shetty 18 17 16 5 10 66 77.6470588
59 Prasiddi K S Mayya 21 19 16 7 10 73 85.8823529
60 Prathik N 9 14 9 3 9 44 51.7647059
61 Prathima Venkatesh 22 22 20 8 11 83 97.6470588
62 Pushpalatha N S 23 22 20 8 11 84 98.8235294
63 Rachitha 15 13 15 4 10 57 67.0588235
64 Raksha Bhanarakar H R 22 18 17 7 10 74 87.0588235
65 Rakshitha 24 22 19 8 11 84 98.8235294
66 Ramya R 20 18 17 6 9 70 82.3529412
67 Rashmi K B 22 21 17 8 10 78 91.7647059
68 Ravikumar N 17 14 13 4 10 58 68.2352941
69 Revathy Raveendran 6 17 5 5 9 42 49.4117647
70 Riona Maria D Souza 20 16 18 6 9 69 81.1764706
71 Riya Shetty 22 20 16 6 11 75 88.2352941
72 Rohit Suryakant Wagmode 12 17 12 4 9 54 63.5294118
73 Rukmini S 24 22 20 8 11 85 100
74 Sanjay R Bhat 23 18 17 8 9 75 88.2352941
75 Sanskar Shankar Naik 18 16 17 6 9 66 77.6470588
76 Sathmika Sureesh V C 23 22 20 7 9 81 95.2941176
77 Sayyed Muhammed Sharief 20 20 19 7 11 77 90.5882353
78 Shankitha 20 18 19 6 9 72 84.7058824
79 Sinchana 20 21 18 7 9 75 88.2352941
80 Sinchana G S 21 21 18 6 9 75 88.2352941
81 Sinchana Satish Shetty 21 20 18 7 11 77 90.5882353
82 Smitha A 20 17 16 5 9 67 78.8235294
83 Sphoorthi M M 22 21 19 7 9 78 91.7647059
84 Sridevi N 24 22 20 8 11 85 100
85 Srihari Kalkur A 17 19 17 6 9 68 80
86 Srinivas J 12 14 11 4 9 50 58.8235294
87 Steeva Paulson 15 14 11 6 5 51 60
88 Sufaila Parveen 18 16 14 6 11 65 76.4705882
89 Surabhi G 20 20 16 7 9 72 84.7058824
90 Suraksha S Shetty 22 21 17 7 9 76 89.4117647
91 Tejas J 18 19 18 7 9 71 83.5294118
92 Telalwar Saiprasad S 17 15 16 5 9 62 72.9411765
93 Vadirajachar K 17 14 14 5 9 59 69.4117647
94 Vaishnavi R 18 17 16 5 9 65 76.4705882
95 Varsha L Pujar 22 18 19 7 9 75 88.2352941
96 Vinay S G 12 7 7 4 5 35 41.1764706
97 Vinod Basarkod 16 18 17 6 9 66 77.6470588
98 Vinutha 24 22 20 8 11 85 100
Sl.
No
Name of the Student Dravyaguna Vignana Roganidana RS&BK Caraka Samhita RS & BK/ DRAVYAGUNA /RoganidanaPRACTICALS Total Percentage
Total Class Conducted 37 39 37 12 19 144 100
1 A Manohara Bhat 31 33 31 10 19 124 86.1111111
2 Abhinaya V Hegde 33 35 33 10 19 130 90.2777778
3 Adithi C Shetty 32 31 34 9 18 124 86.1111111
4 Afrah Noor 34 35 36 12 19 136 94.4444444
5 Agnel Theressa 31 33 30 10 15 119 82.6388889
6 Akhil Kumar 22 20 20 5 12 79 54.8611111
7 Akshy Patil 33 34 32 11 17 127 88.1944444
8 Akshy S More 31 28 28 10 17 114 79.1666667
9 Alsaman 37 38 35 12 19 141 97.9166667
10 Ambalal B Basawa 27 30 30 9 15 111 77.0833333
11 Anagha T 36 39 36 12 19 142 98.6111111
12 Apoorva G 22 22 20 6 13 83 57.6388889
13 Aravind Shaji 33 34 33 11 17 128 88.8888889
14 Aswin Sankar T P 36 39 37 12 19 143 99.3055556
15 Athira T A 36 37 33 10 17 133 92.3611111
16 Avyakt Sham Bhangle 34 34 33 11 17 129 89.5833333
17 B Jayanth Shetty 36 36 31 11 19 133 92.3611111
18 B Varun Shenoy 37 37 34 11 19 138 95.8333333
19 Burhan Shareef 4 13 0 0 11 28 19.4444444
20 Chaithanya 37 39 37 12 19 144 100
21 Dhyana S K 35 39 36 10 19 139 96.5277778
22 G Sagar Veerashetty 32 37 32 8 17 126 87.5
23 G Sai Alekhya 30 31 31 9 17 118 81.9444444
24 Gayathri S Menon 25 26 26 8 15 100 69.4444444
25 Gowri Anil 32 31 33 9 17 122 84.7222222
26 Gowrish 35 33 32 10 17 127 88.1944444
27 Haritha R 15 28 13 7 15 78 54.1666667
28 Harsha S 35 33 33 11 17 129 89.5833333
29 Inchara T G 32 35 32 9 19 127 88.1944444
30 K M Shiwangi C 7 3 0 0 8 18 12.5
31 K P Apoorva 35 34 34 11 17 131 90.9722222
32 K Shweta Sanjay 34 31 33 10 17 125 86.8055556
33 Kavya K L 35 39 34 11 19 138 95.8333333
34 Keerthi L 30 31 27 8 15 111 77.0833333
35 Kiran Kumar 33 32 31 10 17 123 85.4166667
36 Koushik P 32 30 32 8 18 120 83.3333333
37 M Greeshma 33 31 30 11 17 122 84.7222222
38 Madhushree V S 32 31 33 9 19 124 86.1111111
39 Manjoosha G 35 38 31 10 19 133 92.3611111
40 Manoj K C 2 3 2 0 9 16 11.1111111
41 Mayuri S Shetty 37 39 36 12 19 143 99.3055556
42 Megha 27 29 33 10 19 118 81.9444444
43 Megha Sree 32 37 33 10 18 130 90.2777778
44 Meghana H K 34 33 34 11 19 131 90.9722222
45 Meghana Shankar Shettigar 37 39 37 12 19 144 100
46 Monica B S 31 31 32 11 19 124 86.1111111
47 Nakwa Simra Aanam 36 38 33 12 18 137 95.1388889
48 Nazeemakthar A Hiremani 35 38 34 11 19 137 95.1388889
49 Neha Shankar Moolya 26 26 27 8 17 104 72.2222222
50 Nihar B Jain 23 18 14 5 12 72 50
51 Nithya j Pillai 4 15 6 5 16 46 31.9444444
52 Pallavi 34 37 32 9 17 129 89.5833333
53 Pavan P Jogi 13 26 25 6 17 87 60.4166667
54 Poorvika H O 37 39 37 12 19 144 100
55 Pradeep Malatesh Bhosle 26 16 19 5 15 81 56.25
56 Pragathi G 29 29 34 10 19 121 84.0277778
57 Prajwal N Kulkarni 25 20 16 6 10 77 53.4722222
58 Prapthi Shetty 31 31 27 11 13 113 78.4722222
59 Prasiddi K S Mayya 33 36 33 11 19 132 91.6666667
60 Prathik N 22 27 23 8 16 96 66.6666667
61 Prathima Venkatesh 30 30 33 9 19 121 84.0277778
62 Pushpalatha N S 34 38 35 11 17 135 93.75
63 Rachitha 30 30 31 10 17 118 81.9444444
64 Raksha Bhanarakar H R 33 33 32 11 15 124 86.1111111
65 Rakshitha 37 39 37 12 19 144 100
66 Ramya R 29 29 31 9 19 117 81.25
67 Rashmi K B 36 35 32 11 17 131 90.9722222
68 Ravikumar N 25 20 23 7 17 92 63.8888889
69 Revathy Raveendran 11 17 10 3 15 56 38.8888889
70 Riona Maria D Souza 30 29 30 11 15 115 79.8611111
71 Riya Shetty 34 37 32 12 17 132 91.6666667
72 Rohit Suryakant Wagmode 33 29 33 9 16 120 83.3333333
73 Rukmini S 27 24 24 7 16 98 68.0555556
74 Sanjay R Bhat 34 34 34 11 17 130 90.2777778
75 Sanskar Shankar Naik 35 37 34 11 18 135 93.75
76 Sathmika Sureesh V C 37 39 37 12 19 144 100
77 Sayyed Muhammed Sharief 35 37 35 11 18 136 94.4444444
78 Shankitha 32 34 34 8 18 126 87.5
79 Sinchana 34 36 36 11 19 136 94.4444444
80 Sinchana G S 34 34 34 11 17 130 90.2777778
81 Sinchana Satish Shetty 37 39 37 12 19 144 100
82 Smitha A 37 39 37 12 18 143 99.3055556
83 Sphoorthi M M 24 27 23 7 16 97 67.3611111
84 Sridevi N 34 39 33 10 17 133 92.3611111
85 Srihari Kalkur A 37 39 37 12 18 143 99.3055556
86 Srinivas J 28 26 28 8 16 106 73.6111111
87 Steeva Paulson 36 37 36 12 19 140 97.2222222
88 Sufaila Parveen 32 35 32 9 17 125 86.8055556
89 Surabhi G 35 35 36 12 19 137 95.1388889
90 Suraksha S Shetty 35 35 35 12 17 134 93.0555556
91 Tejas J 34 34 34 11 16 129 89.5833333
92 Telalwar Saiprasad S 25 24 28 7 16 100 69.4444444
93 Vadirajachar K 34 34 29 10 18 125 86.8055556
94 Vaishnavi R 30 27 30 8 18 113 78.4722222
95 Varsha L Pujar 37 39 37 12 18 143 99.3055556
96 Vinay S G 32 34 30 10 18 124 86.1111111
97 Vinod Basarkod 32 37 35 11 18 133 92.3611111
98 Vinutha 37 39 37 12 18 143 99.3055556
Sl. Name of the Student Dravyaguna Vignana Roganidana RS&BK Caraka Samhita RS & BK/ DRAVYAGUNA /RoganidanaPRACTICALS Total Percentage
No
Total Class Conducted 30 26 32 12 16 116 100
1 A Manohara Bhat 27 25 28 12 12 104 89.65517
2 Abhinaya V Hegde 28 25 28 11 14 106 91.37931
3 Adithi C Shetty 25 19 22 9 10 85 73.27586
4 Afrah Noor 29 26 32 11 14 112 96.55172
5 Agnel Theressa 30 25 28 12 14 109 93.96552
6 Akhil Kumar 14 7 14 3 8 46 39.65517
7 Akshy Patil 28 24 30 11 12 105 90.51724
8 Akshy S More 28 20 29 12 14 103 88.7931
9 Alsaman 26 22 27 9 14 98 84.48276
10 Ambalal B Basawa 26 21 27 9 12 95 81.89655
11 Anagha T 20 21 25 8 14 88 75.86207
12 Apoorva G 26 17 24 8 14 89 76.72414
13 Aravind Shaji 23 21 26 11 12 93 80.17241
14 Aswin Sankar T P 29 25 29 12 14 109 93.96552
15 Athira T A 30 26 32 12 14 114 98.27586
16 Avyakt Sham Bhangle 28 24 29 11 14 106 91.37931
17 B Jayanth Shetty 28 24 31 12 14 109 93.96552
18 B Varun Shenoy 30 24 30 11 16 111 95.68966
19 Burhan Shareef 3 0 2 0 8 13 11.2069
20 Chaithanya 27 23 30 11 16 107 92.24138
21 Dhyana S K 29 25 28 11 16 109 93.96552
22 G Sagar Veerashetty 21 21 17 8 14 81 69.82759
23 G Sai Alekhya 29 22 30 10 14 105 90.51724
24 Gayathri S Menon 23 17 24 10 12 86 74.13793
25 Gowri Anil 22 17 21 8 12 80 68.96552
26 Gowrish 23 17 14 9 12 75 64.65517
27 Haritha R 20 18 23 8 12 81 69.82759
28 Harsha S 25 20 24 10 12 91 78.44828
29 Inchara T G 30 25 32 12 14 113 97.41379
30 K M Shiwangi C 12 8 9 3 8 40 34.48276
31 K P Apoorva 29 25 27 12 12 105 90.51724
32 K Shweta Sanjay 16 11 16 7 10 60 51.72414
33 Kavya K L 29 24 30 11 16 110 94.82759
34 Keerthi L 17 10 15 5 10 57 49.13793
35 Kiran Kumar 26 20 23 10 14 93 80.17241
36 Koushik P 25 18 23 8 8 82 70.68966
37 M Greeshma 29 24 32 11 14 110 94.82759
38 Madhushree V S 16 9 16 5 4 50 43.10345
39 Manjoosha G 25 18 21 9 12 85 73.27586
40 Manoj K C 10 7 10 3 4 34 29.31034
41 Mayuri S Shetty 29 25 28 11 16 109 93.96552
42 Megha 29 21 28 10 15 103 88.7931
43 Megha Sree 24 20 21 9 13 87 75
44 Meghana H K 29 25 30 12 15 111 95.68966
45 Meghana Shankar Shettigar 28 26 29 12 16 111 95.68966
46 Monica B S 19 16 25 8 8 76 65.51724
47 Nakwa Simra Aanam 30 26 32 12 16 116 100
48 Nazeemakthar A Hiremani 16 17 15 6 12 66 56.89655
49 Neha Shankar Moolya 28 26 30 12 13 109 93.96552
50 Nihar B Jain 25 18 27 10 12 92 79.31034
51 Nithya j Pillai 2 4 2 0 2 10 8.62069
52 Pallavi 27 23 28 10 16 104 89.65517
53 Pavan P Jogi 25 19 26 9 12 91 78.44828
54 Poorvika H O 22 21 26 9 16 94 81.03448
55 Pradeep Malatesh Bhosle 10 7 15 1 2 35 30.17241
56 Pragathi G 16 14 17 6 12 65 56.03448
57 Prajwal N Kulkarni 5 1 2 1 6 15 12.93103
58 Prapthi Shetty 29 23 29 9 14 104 89.65517
59 Prasiddi K S Mayya 29 26 32 12 15 114 98.27586
60 Prathik N 26 16 18 8 14 82 70.68966
61 Prathima Venkatesh 24 21 27 10 14 96 82.75862
62 Pushpalatha N S 25 23 24 9 13 94 81.03448
63 Rachitha 21 20 25 10 13 89 76.72414
64 Raksha Bhanarakar H R 27 24 30 11 16 108 93.10345
65 Rakshitha 28 26 29 11 15 109 93.96552
66 Ramya R 21 23 19 9 15 87 75
67 Rashmi K B 29 22 30 10 16 107 92.24138
68 Ravikumar N 10 5 7 3 4 29 25
69 Revathy Raveendran 21 18 19 8 12 78 67.24138
70 Riona Maria D Souza 28 25 29 11 12 105 90.51724
71 Riya Shetty 29 26 30 11 16 112 96.55172
72 Rohit Suryakant Wagmode 24 19 21 9 10 83 71.55172
73 Rukmini S 4 0 0 0 2 6 5.172414
74 Sanjay R Bhat 30 25 31 11 16 113 97.41379
75 Sanskar Shankar Naik 20 18 22 8 12 80 68.96552
76 Sathmika Sureesh V C 29 25 32 12 16 114 98.27586
77 Sayyed Muhammed Sharief 23 20 21 9 12 85 73.27586
78 Shankitha 19 17 18 7 10 71 61.2069
79 Sinchana 24 23 31 10 16 104 89.65517
80 Sinchana G S 30 26 32 12 16 116 100
81 Sinchana Satish Shetty 29 26 31 11 16 113 97.41379
82 Smitha A 30 23 26 12 16 107 92.24138
83 Sphoorthi M M 24 19 24 8 8 83 71.55172
84 Sridevi N 17 13 14 5 4 53 45.68966
85 Srihari Kalkur A 29 23 32 12 16 112 96.55172
86 Srinivas J 13 12 14 5 10 54 46.55172
87 Steeva Paulson 27 25 25 12 16 105 90.51724
88 Sufaila Parveen 29 24 29 12 14 108 93.10345
89 Surabhi G 29 26 32 12 16 115 99.13793
90 Suraksha S Shetty 30 25 32 10 16 113 97.41379
91 Tejas J 29 24 29 10 16 108 93.10345
92 Telalwar Saiprasad S 25 21 25 10 16 97 83.62069
93 Vadirajachar K 22 14 21 10 12 79 68.10345
94 Vaishnavi R 29 25 30 12 16 112 96.55172
95 Varsha L Pujar 29 26 29 12 14 110 94.82759
96 Vinay S G 23 18 23 10 10 84 72.41379
97 Vinod Basarkod 27 21 28 10 16 102 87.93103
98 Vinutha 30 26 31 12 16 115 99.13793
Sl.
No
Name of the Student Dravyaguna Vignana Roganidana RS&BK Caraka Samhita RS & BK/ DRAVYAGUNA /RoganidanaPRACTICALS Total Percentage
Total Class Conducted 24 27 22 13 16 102 100
1 A Manohara Bhat 24 27 22 12 16 101 99.0196078
2 Abhinaya V Hegde 21 25 19 11 14 90 88.2352941
3 Adithi C Shetty 22 26 22 10 14 94 92.1568627
4 Afrah Noor 22 20 20 12 16 90 88.2352941
5 Agnel Theressa 21 22 18 11 16 88 86.2745098
6 Akhil Kumar 15 12 12 4 9 52 50.9803922
7 Akshy Patil 20 22 18 9 12 81 79.4117647
8 Akshy S More 19 20 16 9 13 77 75.4901961
9 Alsaman 24 27 22 13 16 102 100
10 Ambalal B Basawa 21 23 20 10 14 88 86.2745098
11 Anagha T 22 24 19 12 13 90 88.2352941
12 Apoorva G 20 18 18 8 13 77 75.4901961
13 Aravind Shaji 20 21 17 9 14 81 79.4117647
14 Aswin Sankar T P 23 27 21 13 13 97 95.0980392
15 Athira T A 21 22 19 9 14 85 83.3333333
16 Avyakt Sham Bhangle 20 22 20 9 14 85 83.3333333
17 B Jayanth Shetty 22 24 19 12 14 91 89.2156863
18 B Varun Shenoy 24 26 22 13 16 101 99.0196078
19 Burhan Shareef 3 1 0 0 7 11 10.7843137
20 Chaithanya 24 27 22 13 16 102 100
21 Dhyana S K 22 25 21 12 16 96 94.1176471
22 G Sagar Veerashetty 18 20 15 6 11 70 68.627451
23 G Sai Alekhya 17 14 14 6 11 62 60.7843137
24 Gayathri S Menon 20 24 19 12 14 89 87.254902
25 Gowri Anil 22 24 20 12 14 92 90.1960784
26 Gowrish 21 23 19 12 16 91 89.2156863
27 Haritha R 23 23 20 12 13 91 89.2156863
28 Harsha S 19 19 19 10 14 81 79.4117647
29 Inchara T G 21 23 22 12 15 93 91.1764706
30 K M Shiwangi C 14 10 7 4 11 46 45.0980392
31 K P Apoorva 13 13 11 4 11 52 50.9803922
32 K Shweta Sanjay 24 27 22 12 16 101 99.0196078
33 Kavya K L 22 23 21 10 14 90 88.2352941
34 Keerthi L 13 10 5 6 11 45 44.1176471
35 Kiran Kumar 21 27 21 12 14 95 93.1372549
36 Koushik P 17 15 17 7 10 66 64.7058824
37 M Greeshma 19 20 16 7 8 70 68.627451
38 Madhushree V S 22 22 19 9 14 86 84.3137255
39 Manjoosha G 8 9 7 3 2 29 28.4313725
40 Manoj K C 13 12 9 6 12 52 50.9803922
41 Mayuri S Shetty 24 25 22 13 16 100 98.0392157
42 Megha 22 26 21 12 16 97 95.0980392
43 Megha Sree 9 7 6 6 8 36 35.2941176
44 Meghana H K 23 24 21 12 16 96 94.1176471
45 Meghana Shankar Shettigar 23 27 22 13 16 101 99.0196078
46 Monica B S 17 17 15 10 2 61 59.8039216
47 Nakwa Simra Aanam 24 26 21 12 16 99 97.0588235
48 Nazeemakthar A Hiremani 24 27 22 13 16 102 100
49 Neha Shankar Moolya 22 25 20 12 16 95 93.1372549
50 Nihar B Jain 21 22 20 11 12 86 84.3137255
51 Nithya j Pillai 1 0 0 0 0 1 0.98039216
52 Pallavi 18 21 16 10 12 77 75.4901961
53 Pavan P Jogi 20 22 20 10 12 84 82.3529412
54 Poorvika H O 21 19 18 10 12 80 78.4313725
55 Pradeep Malatesh Bhosle 16 17 17 9 12 71 69.6078431
56 Pragathi G 22 26 20 10 8 86 84.3137255
57 Prajwal N Kulkarni 22 24 21 12 16 95 93.1372549
58 Prapthi Shetty 24 26 21 13 12 96 94.1176471
59 Prasiddi K S Mayya 21 24 17 10 14 86 84.3137255
60 Prathik N 21 23 21 10 12 87 85.2941176
61 Prathima Venkatesh 19 22 18 10 10 79 77.4509804
62 Pushpalatha N S 23 26 22 12 12 95 93.1372549
63 Rachitha 19 23 19 11 12 84 82.3529412
64 Raksha Bhanarakar H R 21 24 18 11 12 86 84.3137255
65 Rakshitha 23 27 22 13 16 101 99.0196078
66 Ramya R 18 19 13 8 8 66 64.7058824
67 Rashmi K B 12 12 10 4 6 44 43.1372549
68 Ravikumar N 21 20 18 10 10 79 77.4509804
69 Revathy Raveendran 20 23 17 12 12 84 82.3529412
70 Riona Maria D Souza 23 27 22 13 14 99 97.0588235
71 Riya Shetty 22 24 22 11 12 91 89.2156863
72 Rohit Suryakant Wagmode 14 18 17 8 8 65 63.7254902
73 Rukmini S 5 0 1 0 1 7 6.8627451
74 Sanjay R Bhat 20 22 21 11 12 86 84.3137255
75 Sanskar Shankar Naik 21 23 20 10 12 86 84.3137255
76 Sathmika Sureesh V C 23 25 22 12 16 98 96.0784314
77 Sayyed Muhammed Sharief 24 26 22 12 14 98 96.0784314
78 Shankitha 21 21 19 10 12 83 81.372549
79 Sinchana 19 20 18 12 12 81 79.4117647
80 Sinchana G S 20 23 21 12 12 88 86.2745098
81 Sinchana Satish Shetty 24 27 22 12 16 101 99.0196078
82 Smitha A 19 20 20 10 12 81 79.4117647
83 Sphoorthi M M 23 26 21 12 12 94 92.1568627
84 Sridevi N 23 26 21 12 10 92 90.1960784
85 Srihari Kalkur A 23 26 22 13 16 100 98.0392157
86 Srinivas J 18 19 18 9 12 76 74.5098039
87 Steeva Paulson 16 20 15 10 13 74 72.5490196
88 Sufaila Parveen 24 26 22 12 14 98 96.0784314
89 Surabhi G 21 22 19 10 12 84 82.3529412
90 Suraksha S Shetty 22 24 20 12 11 89 87.254902
91 Tejas J 23 26 22 11 12 94 92.1568627
92 Telalwar Saiprasad S 17 19 14 7 6 63 61.7647059
93 Vadirajachar K 20 19 17 9 12 77 75.4901961
94 Vaishnavi R 23 26 22 12 12 95 93.1372549
95 Varsha L Pujar 21 22 21 11 12 87 85.2941176
96 Vinay S G 19 21 19 10 12 81 79.4117647
97 Vinod Basarkod 20 23 15 10 12 80 78.4313725
98 Vinutha 23 27 22 13 14 99 97.0588235
Sl.
No
Name of the Student Dravyaguna Vignana Roganidana RS&BK Caraka Samhita RS & BK/ DRAVYAGUNA /RoganidanaPRACTICALS Total Percentage
Total Class Conducted 34 27 40 10 22 133 100
1 A Manohara Bhat 29 20 34 9 18 110 82.7067669
2 Abhinaya V Hegde 33 23 40 9 22 127 95.4887218
3 Adithi C Shetty 10 0 4 2 2 18 13.5338346
4 Afrah Noor 29 21 35 7 21 113 84.962406
5 Agnel Theressa 32 24 36 8 19 119 89.4736842
6 Akhil Kumar 15 8 9 7 6 45 33.8345865
7 Akshy Patil 23 16 20 7 12 78 58.6466165
8 Akshy S More 24 19 23 9 17 92 69.1729323
9 Alsaman 34 27 40 10 21 132 99.2481203
10 Ambalal B Basawa 24 19 26 4 19 92 69.1729323
11 Anagha T 26 20 29 9 18 102 76.6917293
12 Apoorva G 24 16 28 7 18 93 69.924812
13 Aravind Shaji 25 20 32 9 19 105 78.9473684
14 Aswin Sankar T P 26 23 35 9 16 109 81.9548872
15 Athira T A 12 7 14 5 13 51 38.3458647
16 Avyakt Sham Bhangle 26 19 31 5 21 102 76.6917293
17 B Jayanth Shetty 28 21 35 10 18 112 84.2105263
18 B Varun Shenoy 33 25 38 10 18 124 93.2330827
19 Burhan Shareef 8 0 1 0 6 15 11.2781955
20 Chaithanya 30 23 36 10 20 119 89.4736842
21 Dhyana S K 27 22 34 9 20 112 84.2105263
22 G Sagar Veerashetty 19 10 15 1 14 59 44.3609023
23 G Sai Alekhya 23 13 27 10 17 90 67.6691729
24 Gayathri S Menon 24 19 31 9 18 101 75.9398496
25 Gowri Anil 23 18 27 9 16 93 69.924812
26 Gowrish 23 16 31 6 13 89 66.9172932
27 Haritha R 24 22 31 9 17 103 77.443609
28 Harsha S 22 19 24 9 17 91 68.4210526
29 Inchara T G 28 21 34 7 20 110 82.7067669
30 K M Shiwangi C 14 7 11 3 10 45 33.8345865
31 K P Apoorva 21 15 27 6 8 77 57.8947368
32 K Shweta Sanjay 30 24 35 8 22 119 89.4736842
33 Kavya K L 28 23 30 9 17 107 80.4511278
34 Keerthi L 16 15 17 6 11 65 48.8721805
35 Kiran Kumar 25 18 19 9 12 83 62.406015
36 Koushik P 19 14 18 8 11 70 52.6315789
37 M Greeshma 30 26 37 8 16 117 87.9699248
38 Madhushree V S 33 23 38 9 18 121 90.9774436
39 Manjoosha G 18 13 23 7 13 74 55.6390977
40 Manoj K C 10 9 13 5 10 47 35.3383459
41 Mayuri S Shetty 29 24 35 10 20 118 88.7218045
42 Megha 27 23 36 8 18 112 84.2105263
43 Megha Sree 22 17 24 8 14 85 63.9097744
44 Meghana H K 27 22 34 8 18 109 81.9548872
45 Meghana Shankar Shettigar 33 27 40 10 22 132 99.2481203
46 Monica B S 22 19 28 10 7 86 64.6616541
47 Nakwa Simra Aanam 34 27 40 10 22 133 100
48 Nazeemakthar A Hiremani 28 23 32 10 20 113 84.962406
49 Neha Shankar Moolya 30 24 38 7 20 119 89.4736842
50 Nihar B Jain 22 15 23 9 14 83 62.406015
51 Nithya j Pillai 14 18 9 7 8 56 42.1052632
52 Pallavi 30 25 39 8 18 120 90.2255639
53 Pavan P Jogi 30 26 34 10 22 122 91.7293233
54 Poorvika H O 31 24 36 9 22 122 91.7293233
55 Pradeep Malatesh Bhosle 11 0 3 1 3 18 13.5338346
56 Pragathi G 21 11 18 3 9 62 46.6165414
57 Prajwal N Kulkarni 15 9 13 7 7 51 38.3458647
58 Prapthi Shetty 27 25 30 8 20 110 82.7067669
59 Prasiddi K S Mayya 32 26 39 10 20 127 95.4887218
60 Prathik N 28 21 33 7 20 109 81.9548872
61 Prathima Venkatesh 24 22 33 9 16 104 78.1954887
62 Pushpalatha N S 25 14 26 3 14 82 61.6541353
63 Rachitha 24 16 26 6 15 87 65.4135338
64 Raksha Bhanarakar H R 26 20 28 9 11 94 70.6766917
65 Rakshitha 30 25 38 9 22 124 93.2330827
66 Ramya R 23 14 25 7 15 84 63.1578947
67 Rashmi K B 24 21 34 5 16 100 75.1879699
68 Ravikumar N 15 2 11 4 9 41 30.8270677
69 Revathy Raveendran 23 22 25 6 16 92 69.1729323
70 Riona Maria D Souza 28 23 32 7 16 106 79.6992481
71 Riya Shetty 29 24 31 8 18 110 82.7067669
72 Rohit Suryakant Wagmode 8 1 1 0 2 12 9.02255639
73 Rukmini S 14 12 14 5 12 57 42.8571429
74 Sanjay R Bhat 29 25 38 9 22 123 92.481203
75 Sanskar Shankar Naik 29 24 32 8 18 111 83.4586466
76 Sathmika Sureesh V C 28 25 36 9 20 118 88.7218045
77 Sayyed Muhammed Sharief 30 26 33 10 22 121 90.9774436
78 Shankitha 25 17 30 7 14 93 69.924812
79 Sinchana 24 22 38 8 20 112 84.2105263
80 Sinchana G S 31 23 37 10 22 123 92.481203
81 Sinchana Satish Shetty 25 21 33 7 21 107 80.4511278
82 Smitha A 29 19 30 8 22 108 81.2030075
83 Sphoorthi M M 30 25 38 9 22 124 93.2330827
84 Sridevi N 24 19 27 5 20 95 71.4285714
85 Srihari Kalkur A 34 27 40 10 22 133 100
86 Srinivas J 18 11 17 1 11 58 43.6090226
87 Steeva Paulson 21 16 28 7 18 90 67.6691729
88 Sufaila Parveen 25 25 27 9 18 104 78.1954887
89 Surabhi G 30 24 35 9 22 120 90.2255639
90 Suraksha S Shetty 26 22 32 7 16 103 77.443609
91 Tejas J 29 23 38 9 22 121 90.9774436
92 Telalwar Saiprasad S 27 22 35 9 22 115 86.4661654
93 Vadirajachar K 23 21 22 7 21 94 70.6766917
94 Vaishnavi R 29 24 36 8 20 117 87.9699248
95 Varsha L Pujar 28 23 31 6 20 108 81.2030075
96 Vinay S G 19 13 24 4 14 74 55.6390977
97 Vinod Basarkod 21 16 23 6 14 80 60.1503759
98 Vinutha 33 27 39 10 20 129 96.9924812
Sl.
No
Name of the Student Dravyaguna Vignana Roganidana RS&BK Caraka Samhita RS & BK/ DRAVYAGUNA /RoganidanaPRACTICALS Total Percentage
Total Class Conducted 34 31 38 17 0 120 100
1 A Manohara Bhat 34 25 31 16 0 106 88.3333333
2 Abhinaya V Hegde 33 31 37 16 0 117 97.5
3 Adithi C Shetty 34 31 37 17 0 119 99.1666667
4 Afrah Noor 31 27 29 12 0 99 82.5
5 Agnel Theressa 34 31 37 17 0 119 99.1666667
6 Akhil Kumar 16 6 8 2 0 32 26.6666667
7 Akshy Patil 34 30 30 15 0 109 90.8333333
8 Akshy S More 31 26 32 13 0 102 85
9 Alsaman 34 30 36 17 0 117 97.5
10 Ambalal B Basawa 30 27 30 16 0 103 85.8333333
11 Anagha T 28 17 21 10 0 76 63.3333333
12 Apoorva G 33 27 34 15 0 109 90.8333333
13 Aravind Shaji 25 15 17 10 0 67 55.8333333
14 Aswin Sankar T P 34 31 38 17 0 120 100
15 Athira T A 34 30 36 16 0 116 96.6666667
16 Avyakt Sham Bhangle 26 18 23 9 0 76 63.3333333
17 B Jayanth Shetty 25 16 21 10 0 72 60
18 B Varun Shenoy 34 27 33 15 0 109 90.8333333
19 Burhan Shareef 15 1 2 0 0 18 15
20 Chaithanya 33 28 35 15 0 111 92.5
21 Dhyana S K 34 31 38 17 0 120 100
22 G Sagar Veerashetty 24 13 16 9 0 62 51.6666667
23 G Sai Alekhya 30 28 30 13 0 101 84.1666667
24 Gayathri S Menon 32 27 31 14 0 104 86.6666667
25 Gowri Anil 26 17 18 8 0 69 57.5
26 Gowrish 21 11 15 6 0 53 44.1666667
27 Haritha R 28 17 19 10 0 74 61.6666667
28 Harsha S 33 24 35 17 0 109 90.8333333
29 Inchara T G 34 31 38 17 0 120 100
30 K M Shiwangi C 23 16 22 7 0 68 56.6666667
31 K P Apoorva 33 22 29 16 0 100 83.3333333
32 K Shweta Sanjay 31 26 30 17 0 104 86.6666667
33 Kavya K L 33 22 29 16 0 100 83.3333333
34 Keerthi L 28 17 17 11 0 73 60.8333333
35 Kiran Kumar 22 17 18 7 0 64 53.3333333
36 Koushik P 26 15 23 8 0 72 60
37 M Greeshma 34 28 37 16 0 115 95.8333333
38 Madhushree V S 30 22 31 15 0 98 81.6666667
39 Manjoosha G 28 22 20 9 0 79 65.8333333
40 Manoj K C 18 7 9 3 0 37 30.8333333
41 Mayuri S Shetty 34 30 38 17 0 119 99.1666667
42 Megha 33 28 35 16 0 112 93.3333333
43 Megha Sree 29 20 27 11 0 87 72.5
44 Meghana H K 30 26 29 16 0 101 84.1666667
45 Meghana Shankar Shettigar 34 31 36 16 0 117 97.5
46 Monica B S 28 20 24 11 0 83 69.1666667
47 Nakwa Simra Aanam 33 29 38 16 0 116 96.6666667
48 Nazeemakthar A Hiremani 25 21 20 16 0 82 68.3333333
49 Neha Shankar Moolya 34 30 38 17 0 119 99.1666667
50 Nihar B Jain 24 13 18 9 0 64 53.3333333
51 Nithya j Pillai 16 0 3 0 0 19 15.8333333
52 Pallavi 33 29 37 17 0 116 96.6666667
53 Pavan P Jogi 33 31 36 16 0 116 96.6666667
54 Poorvika H O 32 27 35 17 0 111 92.5
55 Pradeep Malatesh Bhosle 27 18 21 13 0 79 65.8333333
56 Pragathi G 19 11 12 4 0 46 38.3333333
57 Prajwal N Kulkarni 28 19 21 14 0 82 68.3333333
58 Prapthi Shetty 30 27 27 14 0 98 81.6666667
59 Prasiddi K S Mayya 34 31 36 15 0 116 96.6666667
60 Prathik N 34 25 32 16 0 107 89.1666667
61 Prathima Venkatesh 29 24 30 15 0 98 81.6666667
62 Pushpalatha N S 32 29 37 17 0 115 95.8333333
63 Rachitha 30 22 25 12 0 89 74.1666667
64 Raksha Bhanarakar H R 30 28 34 14 0 106 88.3333333
65 Rakshitha 34 30 38 17 0 119 99.1666667
66 Ramya R 23 9 14 7 0 53 44.1666667
67 Rashmi K B 34 30 31 15 0 110 91.6666667
68 Ravikumar N 27 15 15 8 0 65 54.1666667
69 Revathy Raveendran 25 15 18 9 0 67 55.8333333
70 Riona Maria D Souza 34 21 32 14 0 101 84.1666667
71 Riya Shetty 27 25 24 12 0 88 73.3333333
72 Rohit Suryakant Wagmode 24 12 18 7 0 61 50.8333333
73 Rukmini S 30 22 26 10 0 88 73.3333333
74 Sanjay R Bhat 33 30 35 14 0 112 93.3333333
75 Sanskar Shankar Naik 27 21 27 11 0 86 71.6666667
76 Sathmika Sureesh V C 34 31 37 17 0 119 99.1666667
77 Sayyed Muhammed Sharief 25 20 20 11 0 76 63.3333333
78 Shankitha 32 19 26 12 0 89 74.1666667
79 Sinchana 30 29 29 14 0 102 85
80 Sinchana G S 34 31 37 17 0 119 99.1666667
81 Sinchana Satish Shetty 27 16 23 11 0 77 64.1666667
82 Smitha A 34 27 34 15 0 110 91.6666667
83 Sphoorthi M M 34 31 37 16 0 118 98.3333333
84 Sridevi N 27 18 24 12 0 81 67.5
85 Srihari Kalkur A 34 31 38 17 0 120 100
86 Srinivas J 31 19 25 11 0 86 71.6666667
87 Steeva Paulson 30 27 30 14 0 101 84.1666667
88 Sufaila Parveen 34 29 36 16 0 115 95.8333333
89 Surabhi G 33 31 38 14 0 116 96.6666667
90 Suraksha S Shetty 27 17 20 10 0 74 61.6666667
91 Tejas J 33 28 36 17 0 114 95
92 Telalwar Saiprasad S 28 22 26 12 0 88 73.3333333
93 Vadirajachar K 33 26 32 15 0 106 88.3333333
94 Vaishnavi R 33 29 36 16 0 114 95
95 Varsha L Pujar 33 28 36 14 0 111 92.5
96 Vinay S G 27 16 23 12 0 78 65
97 Vinod Basarkod 22 12 11 7 0 52 43.3333333
98 Vinutha 33 31 35 17 0 116 96.6666667
Sl.
No
Name of the Student Dravyaguna Vignana Roganidana RS&BK Caraka Samhita RS & BK/ DRAVYAGUNA /RoganidanaPRACTICALS Total Percentage
Total Class Conducted 35 35 36 18 0 124 100
1 A Manohara Bhat 35 35 35 18 0 123 99.1935484
2 Abhinaya V Hegde 34 35 36 18 0 123 99.1935484
3 Adithi C Shetty 35 35 35 16 0 121 97.5806452
4 Afrah Noor 35 35 36 18 0 124 100
5 Agnel Theressa 33 34 33 17 0 117 94.3548387
6 Akhil Kumar 21 11 11 6 0 49 39.516129
7 Akshy Patil 35 34 34 18 0 121 97.5806452
8 Akshy S More 34 33 34 16 0 117 94.3548387
9 Alsaman 35 35 36 18 0 124 100
10 Ambalal B Basawa 34 31 36 17 0 118 95.1612903
11 Anagha T 34 35 35 17 0 121 97.5806452
12 Apoorva G 34 32 35 17 0 118 95.1612903
13 Aravind Shaji 34 30 35 14 0 113 91.1290323
14 Aswin Sankar T P 35 35 36 18 0 124 100
15 Athira T A 34 33 35 16 0 118 95.1612903
16 Avyakt Sham Bhangle 32 31 34 15 0 112 90.3225806
17 B Jayanth Shetty 34 32 34 18 0 118 95.1612903
18 B Varun Shenoy 35 35 34 18 0 122 98.3870968
19 Burhan Shareef 17 22 5 8 0 52 41.9354839
20 Chaithanya 35 35 35 18 0 123 99.1935484
21 Dhyana S K 35 35 36 18 0 124 100
22 G Sagar Veerashetty 27 25 25 12 0 89 71.7741935
23 G Sai Alekhya 32 31 35 15 0 113 91.1290323
24 Gayathri S Menon 35 34 36 18 0 123 99.1935484
25 Gowri Anil 33 33 31 16 0 113 91.1290323
26 Gowrish 29 26 30 18 0 103 83.0645161
27 Haritha R 34 30 35 17 0 116 93.5483871
28 Harsha S 34 30 34 16 0 114 91.9354839
29 Inchara T G 35 35 36 18 0 124 100
30 K M Shiwangi C 31 25 30 14 0 100 80.6451613
31 K P Apoorva 35 34 33 17 0 119 95.9677419
32 K Shweta Sanjay 35 31 31 16 0 113 91.1290323
33 Kavya K L 33 31 35 15 0 114 91.9354839
34 Keerthi L 31 29 30 13 0 103 83.0645161
35 Kiran Kumar 27 22 20 12 0 81 65.3225806
36 Koushik P 27 19 23 11 0 80 64.516129
37 M Greeshma 32 30 35 17 0 114 91.9354839
38 Madhushree V S 35 34 34 14 0 117 94.3548387
39 Manjoosha G 30 24 22 12 0 88 70.9677419
40 Manoj K C 21 13 10 6 0 50 40.3225806
41 Mayuri S Shetty 35 35 36 18 0 124 100
42 Megha 35 32 32 17 0 116 93.5483871
43 Megha Sree 34 29 31 17 0 111 89.516129
44 Meghana H K 30 30 33 16 0 109 87.9032258
45 Meghana Shankar Shettigar 35 35 36 18 0 124 100
46 Monica B S 31 24 26 14 0 95 76.6129032
47 Nakwa Simra Aanam 35 35 36 18 0 124 100
48 Nazeemakthar A Hiremani 29 27 31 14 0 101 81.4516129
49 Neha Shankar Moolya 35 35 36 18 0 124 100
50 Nihar B Jain 33 34 32 18 0 117 94.3548387
51 Nithya j Pillai 21 14 6 11 0 52 41.9354839
52 Pallavi 35 31 34 18 0 118 95.1612903
53 Pavan P Jogi 34 34 36 18 0 122 98.3870968
54 Poorvika H O 35 33 35 18 0 121 97.5806452
55 Pradeep Malatesh Bhosle 35 31 34 17 0 117 94.3548387
56 Pragathi G 24 18 19 11 0 72 58.0645161
57 Prajwal N Kulkarni 35 34 33 18 0 120 96.7741935
58 Prapthi Shetty 31 25 27 8 0 91 73.3870968
59 Prasiddi K S Mayya 35 35 34 18 0 122 98.3870968
60 Prathik N 34 32 35 15 0 116 93.5483871
61 Prathima Venkatesh 33 35 33 17 0 118 95.1612903
62 Pushpalatha N S 35 35 36 18 0 124 100
63 Rachitha 34 31 33 18 0 116 93.5483871
64 Raksha Bhanarakar H R 35 34 36 17 0 122 98.3870968
65 Rakshitha 35 35 36 18 0 124 100
66 Ramya R 35 29 34 17 0 115 92.7419355
67 Rashmi K B 34 33 35 16 0 118 95.1612903
68 Ravikumar N 29 28 33 15 0 105 84.6774194
69 Revathy Raveendran 35 33 34 16 0 118 95.1612903
70 Riona Maria D Souza 34 34 35 18 0 121 97.5806452
71 Riya Shetty 35 34 36 17 0 122 98.3870968
72 Rohit Suryakant Wagmode 34 29 34 14 0 111 89.516129
73 Rukmini S 35 35 36 18 0 124 100
74 Sanjay R Bhat 35 35 35 17 0 122 98.3870968
75 Sanskar Shankar Naik 31 30 29 17 0 107 86.2903226
76 Sathmika Sureesh V C 35 35 35 18 0 123 99.1935484
77 Sayyed Muhammed Sharief 30 30 30 15 0 105 84.6774194
78 Shankitha 35 31 33 17 0 116 93.5483871
79 Sinchana 33 34 35 17 0 119 95.9677419
80 Sinchana G S 35 34 35 18 0 122 98.3870968
81 Sinchana Satish Shetty 35 34 34 17 0 120 96.7741935
82 Smitha A 35 35 35 18 0 123 99.1935484
83 Sphoorthi M M 35 35 36 18 0 124 100
84 Sridevi N 34 35 36 15 0 120 96.7741935
85 Srihari Kalkur A 35 35 36 18 0 124 100
86 Srinivas J 32 31 34 16 0 113 91.1290323
87 Steeva Paulson 34 33 35 17 0 119 95.9677419
88 Sufaila Parveen 34 34 36 18 0 122 98.3870968
89 Surabhi G 35 34 36 17 0 122 98.3870968
90 Suraksha S Shetty 34 32 33 16 0 115 92.7419355
91 Tejas J 35 34 36 18 0 123 99.1935484
92 Telalwar Saiprasad S 34 34 34 17 0 119 95.9677419
93 Vadirajachar K 34 34 35 18 0 121 97.5806452
94 Vaishnavi R 35 33 36 18 0 122 98.3870968
95 Varsha L Pujar 31 30 34 15 0 110 88.7096774
96 Vinay S G 23 23 20 11 0 77 62.0967742
97 Vinod Basarkod 28 28 26 15 0 97 78.2258065
98 Vinutha 35 35 36 18 0 124 100
Sl.
No
Name of the Student Dravyaguna Vignana Roganidana RS&BK Caraka Samhita RS & BK/ DRAVYAGUNA /RoganidanaPRACTICALS Total Percentage
Total Class Conducted 23 21 26 12 0 82 100
1 A Manohara Bhat 23 20 26 12 0 81 98.7804878
2 Abhinaya V Hegde 23 21 26 11 0 81 98.7804878
3 Afrah Noor 23 21 26 12 0 82 100
4 Agnel Theressa 23 21 26 12 0 82 100
5 Akhil Kumar 23 21 25 12 0 81 98.7804878
6 Akshy Patil 18 14 21 7 0 60 73.1707317
7 Akshy S More 23 20 26 12 0 81 98.7804878
8 Alsaman 23 21 26 12 0 82 100
9 Ambalal B Basawa 23 21 26 12 0 82 100
10 Anagha T 20 20 26 12 0 78 95.1219512
11 Apoorva G 23 21 26 12 0 82 100
12 Aravind Shaji 22 17 25 11 0 75 91.4634146
13 Aswin Sankar T P 23 21 26 12 0 82 100
14 Athira T A 23 21 26 12 0 82 100
15 Avyakt Sham Bhangle 21 18 24 11 0 74 90.2439024
16 B Jayanth Shetty 22 20 25 12 0 79 96.3414634
17 Burhan Shareef 23 21 26 12 0 82 100
18 Chaithanya 23 20 25 12 0 80 97.5609756
19 Dhyana S K 10 0 0 0 0 10 12.195122
20 Gayathri S Menon 23 21 26 12 0 82 100
21 G Sagar Veerashetty 23 21 26 12 0 82 100
22 G Sai Alekhya 17 13 15 6 0 51 62.195122
23 Gowri Anil 23 19 26 11 0 79 96.3414634
24 Gowrish 23 21 26 12 0 82 100
25 Haritha R 23 15 24 10 0 72 87.804878
26 Harsha S 23 20 25 12 0 80 97.5609756
27 Inchara T G 23 21 26 12 0 82 100
28 K P Apoorva 23 19 26 12 0 80 97.5609756
29 Kavya K L 23 21 26 12 0 82 100
30 Keerthi L 21 19 26 11 0 77 93.902439
31 K Shweta Sanjay 23 21 26 11 0 81 98.7804878
32 Kiran Kumar 23 19 25 11 0 78 95.1219512
33 K M Shiwangi C 23 21 26 12 0 82 100
34 Koushik P 23 20 25 12 0 80 97.5609756
35 M Greeshma 22 18 21 8 0 69 84.1463415
36 Madhushree V S 19 16 15 6 0 56 68.2926829
37 Manjoosha G 22 19 26 12 0 79 96.3414634
38 Manoj K C 22 21 26 11 0 80 97.5609756
39 Mayuri S Shetty 22 20 24 10 0 76 92.6829268
40 Megha 16 10 19 6 0 51 62.195122
41 Megha Sree 22 20 25 11 0 78 95.1219512
42 Meghana H K 23 21 26 12 0 82 100
43 Meghana Shankar Shettigar 23 21 26 12 0 82 100
44 Monica B S 23 20 26 12 0 81 98.7804878
45 Nakwa Simra Aanam 23 21 26 12 0 82 100
46 Nazeemakthar A Hiremani 14 7 15 6 0 42 51.2195122
47 Neha Shankar Moolya 23 21 26 12 0 82 100
48 Nihar B Jain 23 18 22 11 0 74 90.2439024
49 Nithya j Pillai 23 21 25 12 0 81 98.7804878
50 Pallavi 23 21 26 12 0 82 100
51 Pavan P Jogi 16 12 1 1 0 30 36.5853659
52 Poorvika H O 23 20 26 11 0 80 97.5609756
53 Pradeep Malatesh Bhosle 23 21 26 12 0 82 100
54 Pragathi G 23 21 26 12 0 82 100
55 Prajwal N Kulkarni 22 21 26 12 0 81 98.7804878
56 Prapthi Shetty 17 13 21 8 0 59 71.9512195
57 Prasiddi K S Mayya 23 21 26 12 0 82 100
58 Prathima Venkatesh 22 15 25 11 0 73 89.0243902
59 Pushpalatha N S 23 21 26 12 0 82 100
60 Rachitha 23 21 26 12 0 82 100
61 Raksha Bhanarakar H R 22 21 25 11 0 79 96.3414634
62 Rakshitha 23 21 26 11 0 81 98.7804878
63 Ramya R 23 21 24 11 0 79 96.3414634
64 Rashmi K B 21 18 24 11 0 74 90.2439024
65 Ravikumar N 23 21 24 12 0 80 97.5609756
66 Revathy Raveendran 23 20 26 11 0 80 97.5609756
67 Riona Maria D Souza 23 21 26 12 0 82 100
68 Riya Shetty 23 18 22 12 0 75 91.4634146
69 Rohit Suryakant Wagmode 23 21 26 12 0 82 100
70 Rukmini S 23 21 26 12 0 82 100
71 Sanjay R Bhat 23 21 26 12 0 82 100
72 Sanskar Shankar Naik 23 19 26 12 0 80 97.5609756
73 Sathmika Sureesh V C 23 21 26 12 0 82 100
74 Sayyed Muhammed Sharief 23 21 25 12 0 81 98.7804878
75 Shankitha 23 16 25 11 0 75 91.4634146
76 Sinchana 23 21 26 12 0 82 100
77 Sinchana G S 23 16 24 11 0 74 90.2439024
78 Sinchana Satish Shetty 23 18 25 11 0 77 93.902439
79 Smitha A 22 18 24 11 0 75 91.4634146
80 Sphoorthi M M 23 21 26 12 0 82 100
81 Sridevi N 23 21 26 12 0 82 100
82 Srihari Kalkur A 23 21 25 12 0 81 98.7804878
83 Srinivas J 23 20 26 11 0 80 97.5609756
84 Steeva Paulson 23 21 26 12 0 82 100
85 Sufaila Parveen 23 21 26 12 0 82 100
86 Surabhi G 23 20 24 10 0 77 93.902439
87 Suraksha S Shetty 21 20 24 11 0 76 92.6829268
88 Tejas J 23 20 26 12 0 81 98.7804878
89 Telalwar Saiprasad S 22 21 26 12 0 81 98.7804878
90 Vadirajachar K 23 21 24 12 0 80 97.5609756
91 Vaishnavi R 23 21 26 12 0 82 100
92 Varsha L Pujar 23 20 26 12 0 81 98.7804878
93 Vinay S G 23 21 26 12 0 82 100
94 Vinod Basarkod 23 18 26 12 0 79 96.3414634
95 Vinutha 23 21 26 11 0 81 98.7804878
96 Prathik N 22 21 26 12 0 81 98.7804878
97 B Varun Shenoy 23 21 22 12 0 78 95.1219512
98 Adithi C Shetty 23 21 26 12 0 82 100
Sl.
No
Name of the Student Dravyaguna Vignana Roganidana RS&BK Caraka Samhita RS & BK/ DRAVYAGUNA /RoganidanaPRACTICALS Total Percentage
Total Class Conducted 29 29 38 16 19 131 100
1 A Manohara Bhat 28 28 34 16 14 120 91.6030534
2 Abhinaya V Hegde 28 28 35 15 16 122 93.129771
3 Afrah Noor 25 21 30 13 17 106 80.9160305
4 Agnel Theressa 29 29 38 16 16 128 97.7099237
5 Akhil Kumar 28 26 37 15 16 122 93.129771
6 Akshy Patil 20 16 23 10 15 84 64.1221374
7 Akshy S More 24 19 25 11 15 94 71.7557252
8 Alsaman 24 22 31 15 17 109 83.2061069
9 Ambalal B Basawa 28 29 37 16 16 126 96.1832061
10 Anagha T 27 24 32 14 15 112 85.4961832
11 Apoorva G 26 22 29 13 15 105 80.1526718
12 Aravind Shaji 26 22 31 14 13 106 80.9160305
13 Aswin Sankar T P 27 23 29 16 17 112 85.4961832
14 Athira T A 28 24 31 16 15 114 87.0229008
15 Avyakt Sham Bhangle 26 22 32 14 17 111 84.7328244
16 B Jayanth Shetty 26 25 33 16 17 117 89.3129771
17 Burhan Shareef 29 28 38 16 15 126 96.1832061
18 Chaithanya 29 29 38 16 18 130 99.2366412
19 Dhyana S K 12 0 0 0 9 21 16.0305344
20 Gayathri S Menon 29 29 36 16 16 126 96.1832061
21 G Sagar Veerashetty 28 25 33 16 15 117 89.3129771
22 G Sai Alekhya 25 22 26 13 15 101 77.0992366
23 Gowri Anil 25 18 28 14 15 100 76.3358779
24 Gowrish 28 24 30 16 15 113 86.259542
25 Haritha R 25 21 28 13 17 104 79.389313
26 Harsha S 25 18 27 13 15 98 74.8091603
27 Inchara T G 19 16 16 12 17 80 61.0687023
28 K P Apoorva 23 17 20 13 15 88 67.1755725
29 Kavya K L 26 22 31 15 15 109 83.2061069
30 Keerthi L 21 15 19 6 9 70 53.4351145
31 K Shweta Sanjay 26 22 31 15 16 110 83.9694656
32 Kiran Kumar 25 20 29 13 14 101 77.0992366
33 K M Shiwangi C 24 18 25 12 14 93 70.9923664
34 Koushik P 23 17 24 12 14 90 68.7022901
35 M Greeshma 25 20 31 11 10 97 74.0458015
36 Madhushree V S 21 13 19 10 7 70 53.4351145
37 Manjoosha G 27 22 32 13 16 110 83.9694656
38 Manoj K C 26 21 31 15 16 109 83.2061069
39 Mayuri S Shetty 27 25 33 16 14 115 87.7862595
40 Megha 17 7 10 4 5 43 32.8244275
41 Megha Sree 29 29 38 16 16 128 97.7099237
42 Meghana H K 27 21 33 15 15 111 84.7328244
43 Meghana Shankar Shettigar 29 26 36 14 17 122 93.129771
44 Monica B S 27 24 32 16 16 115 87.7862595
45 Nakwa Simra Aanam 28 29 38 16 16 127 96.9465649
46 Nazeemakthar A Hiremani 22 17 20 6 8 73 55.7251908
47 Neha Shankar Moolya 29 29 38 16 17 129 98.4732824
48 Nihar B Jain 26 21 28 14 14 103 78.6259542
49 Nithya j Pillai 27 28 34 15 16 120 91.6030534
50 Pallavi 26 23 31 15 14 109 83.2061069
51 Pavan P Jogi 12 8 5 4 4 33 25.1908397
52 Poorvika H O 27 24 34 15 12 112 85.4961832
53 Pradeep Malatesh Bhosle 27 26 31 16 15 115 87.7862595
54 Pragathi G 27 26 36 16 17 122 93.129771
55 Prajwal N Kulkarni 21 12 15 8 5 61 46.5648855
56 Prapthi Shetty 18 10 13 6 5 52 39.6946565
57 Prasiddi K S Mayya 26 21 30 14 14 105 80.1526718
58 Prathima Venkatesh 23 20 28 11 12 94 71.7557252
59 Pushpalatha N S 27 29 36 15 17 124 94.6564885
60 Rachitha 26 24 32 16 17 115 87.7862595
61 Raksha Bhanarakar H R 27 24 31 14 11 107 81.6793893
62 Rakshitha 26 22 29 16 16 109 83.2061069
63 Ramya R 28 25 35 16 17 121 92.3664122
64 Rashmi K B 26 26 35 16 17 120 91.6030534
65 Ravikumar N 27 29 38 16 17 127 96.9465649
66 Revathy Raveendran 25 20 25 11 14 95 72.519084
67 Riona Maria D Souza 26 25 33 15 16 115 87.7862595
68 Riya Shetty 18 8 15 7 7 55 41.9847328
69 Rohit Suryakant Wagmode 20 16 20 12 11 79 60.3053435
70 Rukmini S 26 25 32 15 17 115 87.7862595
71 Sanjay R Bhat 27 23 31 15 15 111 84.7328244
72 Sanskar Shankar Naik 25 20 27 13 11 96 73.2824427
73 Sathmika Sureesh V C 23 18 26 13 15 95 72.519084
74 Sayyed Muhammed Sharief 26 24 32 15 17 114 87.0229008
75 Shankitha 24 21 27 13 14 99 75.5725191
76 Sinchana 29 29 38 16 18 130 99.2366412
77 Sinchana G S 28 27 32 15 16 118 90.0763359
78 Sinchana Satish Shetty 24 23 28 14 15 104 79.389313
79 Smitha A 27 28 36 15 18 124 94.6564885
80 Sphoorthi M M 27 26 37 15 17 122 93.129771
81 Sridevi N 29 28 36 15 16 124 94.6564885
82 Srihari Kalkur A 27 26 37 13 16 119 90.8396947
83 Srinivas J 27 27 37 15 18 124 94.6564885
84 Steeva Paulson 22 19 28 12 17 98 74.8091603
85 Sufaila Parveen 29 29 38 15 18 129 98.4732824
86 Surabhi G 20 13 22 10 9 74 56.4885496
87 Suraksha S Shetty 28 27 34 14 16 119 90.8396947
88 Tejas J 28 29 36 15 18 126 96.1832061
89 Telalwar Saiprasad S 28 28 36 16 18 126 96.1832061
90 Vadirajachar K 29 25 32 15 15 116 88.5496183
91 Vaishnavi R 26 24 32 16 15 113 86.259542
92 Varsha L Pujar 27 22 29 15 15 108 82.4427481
93 Vinay S G 25 22 28 14 15 104 79.389313
94 Vinod Basarkod 27 24 32 16 17 116 88.5496183
95 Vinutha 27 28 38 15 17 125 95.4198473
96 Prathik N 26 21 31 15 13 106 80.9160305
97 B Varun Shenoy 26 20 30 13 16 105 80.1526718
98 Adithi C Shetty 27 28 37 16 18 126 96.1832061
Sl No Name Dravyaguna Vignana Roganidana RS&BK Caraka Samhita Total Percentage
Total Class Study Holidays and University Exam
1 Adithi S
2 Akshay .V.C
3 Amal Bright
4 Ankitha A Padmasali
5 Annapoorna
6 Anupama Kodancha
7 Ashish Kumar
8 Dhananjay Kumar Biswas
9 Hridhya Sudheesh
10 Hrithik
11 K Amrutha U Shetty
12 Karthik M
13 Kowlath Sameena
14 Mahima Rao
15 Meghana G
16 Namratha K R
17 Navyashri
18 Nisha
19 Chavan Pallavi Vijay
20 Prarthana Talwalkar
21 Rashmi R Shetty
22 Roshan R
23 Sabina S. B
24 Shaikh Imran Gous
25 Sharvari
26 Sheethal
27 Shreya
28 Shreya Shetty
29 Shriprada Upadhya
30 Sneha
31 Sonam Dolker
32 Soujanya R Shetty
33 Sparsha S Bangera
34 Spoorthy
35 Sri Krishna S
36 U V Varuni
37 Vaishnavi
38 Vennela Mruthyunjay
39 Vishwesh
40 Shetty Yashika Krishna
Sl No Name Dravyaguna Vignana Roganidana RS&BK Caraka Samhita Total Percentage
Total Class Study Holidays and University Exam
1 Adithi S
2 Akshay .V.C
3 Amal Bright
4 Ankitha A Padmasali
5 Annapoorna
6 Anupama Kodancha
7 Ashish Kumar
8 Dhananjay Kumar Biswas
9 Hridhya Sudheesh
10 Hrithik
11 K Amrutha U Shetty
12 Karthik M
13 Kowlath Sameena
14 Mahima Rao
15 Meghana G
16 Namratha K R
17 Navyashri
18 Nisha
19 Chavan Pallavi Vijay
20 Prarthana Talwalkar
21 Rashmi R Shetty
22 Roshan R
23 Sabina S. B
24 Shaikh Imran Gous
25 Sharvari
26 Sheethal
27 Shreya
28 Shreya Shetty
29 Shriprada Upadhya
30 Sneha
31 Sonam Dolker
32 Soujanya R Shetty
33 Sparsha S Bangera
34 Spoorthy
35 Sri Krishna S
36 U V Varuni
37 Vaishnavi
38 Vennela Mruthyunjay
39 Vishwesh
40 Shetty Yashika Krishna
Sl No Name Dravyaguna Vignana Roganidana RS&BK Caraka Samhita Total Percentage
Total Class Preparatory Exam and Revision Classes
1 Adithi S
2 Akshay .V.C
3 Amal Bright
4 Ankitha A Padmasali
5 Annapoorna
6 Anupama Kodancha
7 Ashish Kumar
8 Dhananjay Kumar Biswas
9 Hridhya Sudheesh
10 Hrithik
11 K Amrutha U Shetty
12 Karthik M
13 Kowlath Sameena
14 Mahima Rao
15 Meghana G
16 Namratha K R
17 Navyashri
18 Nisha
19 Chavan Pallavi Vijay
20 Prarthana Talwalkar
21 Rashmi R Shetty
22 Roshan R
23 Sabina S. B
24 Shaikh Imran Gous
25 Sharvari
26 Sheethal
27 Shreya
28 Shreya Shetty
29 Shriprada Upadhya
30 Sneha
31 Sonam Dolker
32 Soujanya R Shetty
33 Sparsha S Bangera
34 Spoorthy
35 Sri Krishna S
36 U V Varuni
37 Vaishnavi
38 Vennela Mruthyunjay
39 Vishwesh
40 Shetty Yashika Krishna
Sl No Name Dravyaguna Vignana Roganidana RS&BK Caraka Samhita Total Percentage
Total Class 10 13 11 1 35 100
1 Adithi S 10 13 9 1 32 91.4285714
2 Akshay .V.C 9 11 6 1 27 77.1428571
3 Amal Bright 9 12 3 1 26 74.2857143
4 Ankitha A Padmasali 10 11 10 1 32 91.4285714
5 Annapoorna 10 13 11 1 35 100
6 Anupama Kodancha 10 13 10 1 25 71.4285714
7 Ashish Kumar 1 0 0 1 1 2.85714286
8 Dhananjay Kumar Biswas 0 7 5 1 22 62.8571429
9 Hridhya Sudheesh 9 3 5 1 18 51.4285714
10 Hrithik 9 11 10 1 31 88.5714286
11 K Amrutha U Shetty 10 11 10 1 32 91.4285714
12 Karthik M 0 0 2 1 3 8.57142857
13 Kowlath Sameena 8 13 11 1 33 94.2857143
14 Mahima Rao 8 13 10 1 32 91.4285714
15 Meghana G 8 12 9 1 30 85.7142857
16 Namratha K R 6 13 10 1 30 85.7142857
17 Navyashri 8 13 9 1 31 88.5714286
18 Nisha 8 12 11 1 32 91.4285714
19 Chavan Pallavi Vijay 0 6 2 1 9 25.7142857
20 Prarthana Talwalkar 8 14 11 1 34 97.1428571
21 Rashmi R Shetty 7 12 9 1 29 82.8571429
22 Roshan R 6 13 8 1 28 80
23 Sabina S. B 6 10 8 1 25 71.4285714
24 Shaikh Imran Gous 8 0 0 1 9 25.7142857
25 Sharvari 7 11 9 1 28 80
26 Sheethal 8 11 9 1 29 82.8571429
27 Shreya 8 13 10 1 32 91.4285714
28 Shreya Shetty 9 13 10 1 33 94.2857143
29 Shriprada Upadhya 9 11 8 1 29 82.8571429
30 Sneha 7 8 11 1 27 77.1428571
31 Sonam Dolker 1 3 3 1 8 22.8571429
32 Soujanya R Shetty 9 13 11 1 34 97.1428571
33 Sparsha S Bangera 8 13 11 1 33 94.2857143
34 Spoorthy 7 11 8 1 27 77.1428571
35 Sri Krishna S 1 0 1 1 3 8.57142857
36 U V Varuni 7 9 7 1 24 68.5714286
37 Vaishnavi 9 13 10 1 33 94.2857143
38 Vennela Mruthyunjay 0 2 0 1 3 8.57142857
39 Vishwesh 9 9 8 1 27 77.1428571
40 Shetty Yashika Krishna 8 8 10 1 27 77.1428571
Sl No Name Agad Tantra Prasuti Tantra Swastavrutta Bala roga Caraka Samhitha-2 Total Percentage
Total Class 10 16 12 11 8 57 100
1 Adithi S 10 16 12 11 8 57 100
2 Akshay .V.C 9 14 7 11 6 47 82.45614
3 Amal Bright 6 13 8 9 6 42 73.684211
4 Ankitha A Padmasali 10 16 12 11 8 57 100
5 Annapoorna 10 16 11 11 8 56 98.245614
6 Anupama Kodancha 8 16 10 11 8 53 92.982456
7 Ashish Kumar 0 0 0 0 0 0 0
8 Dhananjay Kumar Biswas 0 0 0 0 2 2 3.5087719
9 Hridhya Sudheesh 9 12 12 11 8 52 91.22807
10 Hrithik 9 15 12 11 8 55 96.491228
11 K Amrutha U Shetty 10 16 12 11 8 57 100
12 Karthik M 0 0 1 0 0 1 1.754386
13 Kowlath Sameena 10 16 12 11 8 57 100
14 Mahima Rao 10 16 12 11 8 57 100
15 Meghana G 10 16 12 11 8 57 100
16 Namratha K R 9 14 11 11 7 52 91.22807
17 Navyashri 9 16 12 11 8 56 98.245614
18 Nisha 10 15 11 10 7 53 92.982456
19 Chavan Pallavi Vijay 5 13 7 8 3 36 63.157895
20 Prarthana Talwalkar 10 16 12 11 8 57 100
21 Rashmi R Shetty 10 14 12 11 8 55 96.491228
22 Roshan R 6 8 7 9 7 37 64.912281
23 Sabina S. B 0 0 1 0 0 1 1.754386
24 Shaikh Imran Gous 0 0 0 0 0 0 0
25 Sharvari 10 16 12 11 8 57 100
26 Sheethal 10 16 12 11 7 56 98.245614
27 Shreya 9 15 12 11 8 55 96.491228
28 Shreya Shetty 8 15 12 10 6 51 89.473684
29 Shriprada Upadhya 9 11 10 10 7 47 82.45614
30 Sneha 10 16 12 11 8 57 100
31 Sonam Dolker 9 13 12 9 8 51 89.473684
32 Soujanya R Shetty 10 16 12 11 8 57 100
33 Sparsha S Bangera 10 16 11 11 8 56 98.245614
34 Spoorthy 6 14 10 9 6 45 78.947368
35 Sri Krishna S 0 0 4 0 2 6 10.526316
36 U V Varuni 10 16 12 11 8 57 100
37 Vaishnavi 10 16 12 11 6 55 96.491228
38 Vennela Mruthyunjay 0 0 0 0 0 0 0
39 Vishwesh 9 14 11 11 8 53 92.982456
40 Shetty Yashika Krishna 10 16 12 11 8 57 100
Sl No Name Agad Tantra Prasuti Tantra Swastavrutta Bala roga Caraka Samhitha-2 Total Percentage
Total Class 18 25 20 20 15 98 100
1 Adithi S 17 25 18 19 15 94 95.918367
2 Akshay .V.C 14 13 19 18 13 77 78.571429
3 Amal Bright 10 3 8 6 8 35 35.714286
4 Ankitha A Padmasali 18 25 20 20 15 98 100
5 Annapoorna 18 25 20 20 15 98 100
6 Anupama Kodancha 18 25 19 20 15 97 98.979592
7 Ashish Kumar 0 0 0 2 1 3 3.0612245
8 Dhananjay Kumar Biswas 0 1 0 0 1 2 2.0408163
9 Hridhya Sudheesh 15 22 18 17 14 86 87.755102
10 Hrithik 15 22 20 18 15 90 91.836735
11 K Amrutha U Shetty 10 18 15 14 10 67 68.367347
12 Karthik M 0 2 0 1 0 3 3.0612245
13 Kowlath Sameena 18 24 20 18 15 95 96.938776
14 Mahima Rao 18 23 20 19 15 95 96.938776
15 Meghana G 18 25 20 19 15 97 98.979592
16 Namratha K R 18 24 20 20 15 97 98.979592
17 Navyashri 12 19 15 15 10 71 72.44898
18 Nisha 18 24 20 19 15 96 97.959184
19 Chavan Pallavi Vijay 2 0 1 0 4 7 7.1428571
20 Prarthana Talwalkar 18 25 20 20 15 98 100
21 Rashmi R Shetty 11 19 16 13 10 69 70.408163
22 Roshan R 14 17 11 18 14 74 75.510204
23 Sabina S. B 0 0 2 0 0 2 2.0408163
24 Shaikh Imran Gous 0 0 0 0 0 0 0
25 Sharvari 17 24 20 20 15 96 97.959184
26 Sheethal 5 11 11 8 6 41 41.836735
27 Shreya 10 16 11 12 9 58 59.183673
28 Shreya Shetty 18 25 20 20 15 98 100
29 Shriprada Upadhya 13 18 18 17 14 80 81.632653
30 Sneha 17 25 20 20 15 97 98.979592
31 Sonam Dolker 15 23 15 19 13 85 86.734694
32 Soujanya R Shetty 18 25 20 20 15 98 100
33 Sparsha S Bangera 18 23 20 20 13 94 95.918367
34 Spoorthy 10 18 12 15 8 63 64.285714
35 Sri Krishna S 0 0 5 1 5 11 11.22449
36 U V Varuni 17 25 20 20 15 97 98.979592
37 Vaishnavi 18 25 20 20 15 98 100
38 Vennela Mruthyunjay 1 0 0 1 0 2 2.0408163
39 Vishwesh 13 19 15 15 8 70 71.428571
40 Shetty Yashika Krishna 18 25 20 20 15 98 100
Sl No Name Agad Tantra Prasuti Tantra Swastavrutta Bala roga Caraka Samhitha-2 Total Percentage
Total Class 20 20 18 11 8 77 100
1 Adithi S 20 19 17 11 4 71 92.207792
2 Akshay .V.C 8 12 12 10 4 46 59.74026
3 Amal Bright 16 15 9 4 8 52 67.532468
4 Ankitha A Padmasali 20 20 18 10 8 76 98.701299
5 Annapoorna 20 20 18 11 6 75 97.402597
6 Anupama Kodancha 15 16 12 7 0 50 64.935065
7 Ashish Kumar 0 0 1 0 0 1 1.2987013
8 Dhananjay Kumar Biswas 0 0 4 2 8 14 18.181818
9 Hridhya Sudheesh 18 17 16 9 7 67 87.012987
10 Hrithik 18 19 17 11 6 71 92.207792
11 K Amrutha U Shetty 13 11 8 6 0 38 49.350649
12 Karthik M 0 1 0 0 8 9 11.688312
13 Kowlath Sameena 20 19 18 11 8 76 98.701299
14 Mahima Rao 20 20 18 10 8 76 98.701299
15 Meghana G 20 20 18 11 8 77 100
16 Namratha K R 14 20 17 11 6 68 88.311688
17 Navyashri 10 11 10 6 7 44 57.142857
18 Nisha 17 20 17 11 5 70 90.909091
19 Chavan Pallavi Vijay 8 10 9 6 8 41 53.246753
20 Prarthana Talwalkar 20 18 18 11 6 73 94.805195
21 Rashmi R Shetty 9 11 8 4 4 36 46.753247
22 Roshan R 19 15 13 9 0 56 72.727273
23 Sabina S. B 0 0 4 5 0 9 11.688312
24 Shaikh Imran Gous 0 0 0 3 8 11 14.285714
25 Sharvari 18 20 18 11 6 73 94.805195
26 Sheethal 10 12 8 6 5 41 53.246753
27 Shreya 8 11 10 6 8 43 55.844156
28 Shreya Shetty 17 20 16 10 8 71 92.207792
29 Shriprada Upadhya 18 19 11 11 8 67 87.012987
30 Sneha 19 20 18 11 8 76 98.701299
31 Sonam Dolker 19 18 17 10 8 72 93.506494
32 Soujanya R Shetty 17 20 13 11 8 69 89.61039
33 Sparsha S Bangera 19 18 15 11 0 63 81.818182
34 Spoorthy 1 0 1 5 4 11 14.285714
35 Sri Krishna S 10 9 2 4 8 33 42.857143
36 U V Varuni 18 20 17 11 8 74 96.103896
37 Vaishnavi 19 19 15 11 0 64 83.116883
38 Vennela Mruthyunjay 2 0 0 6 0 8 10.38961
39 Vishwesh 3 1 0 5 8 17 22.077922
40 Shetty Yashika Krishna 18 18 18 10 8 72 93.506494
Sl No Name Dravyaguna Vignana Roganidana RS&BK Caraka Samhita Total Percentage
Total Class 30 43 2 8 83 100
1 Adithi S 30 41 2 8 81 97.5903614
2 Akshay .V.C 30 41 2 8 81 97.5903614
3 Amal Bright 28 36 2 5 71 85.5421687
4 Ankitha A Padmasali 30 43 2 8 83 100
5 Annapoorna 30 43 2 8 83 100
6 Anupama Kodancha 30 43 2 8 83 100
7 Ashish Kumar 2 19 2 3 26 31.3253012
8 Dhananjay Kumar Biswas 29 41 2 8 80 96.3855422
9 Hridhya Sudheesh 28 42 2 8 80 96.3855422
10 Hrithik 28 42 2 8 80 96.3855422
11 K Amrutha U Shetty 30 43 2 8 83 100
12 Karthik M 9 26 2 6 43 51.8072289
13 Kowlath Sameena 29 43 1 8 81 97.5903614
14 Mahima Rao 30 43 2 8 83 100
15 Meghana G 30 42 2 8 82 98.7951807
16 Namratha K R 29 43 2 8 82 98.7951807
17 Navyashri 28 41 2 8 79 95.1807229
18 Nisha 23 35 2 7 67 80.7228916
19 Chavan Pallavi Vijay 29 43 2 7 81 97.5903614
20 Prarthana Talwalkar 30 43 2 8 83 100
21 Rashmi R Shetty 29 43 2 8 82 98.7951807
22 Roshan R 22 34 2 6 64 77.1084337
23 Sabina S. B 24 30 2 6 62 74.6987952
24 Shaikh Imran Gous 0 5 2 2 9 10.8433735
25 Sharvari 29 43 0 8 80 96.3855422
26 Sheethal 30 42 2 8 82 98.7951807
27 Shreya 30 40 2 8 80 96.3855422
28 Shreya Shetty 30 42 2 8 82 98.7951807
29 Shriprada Upadhya 25 41 2 7 75 90.3614458
30 Sneha 30 43 2 8 83 100
31 Sonam Dolker 26 35 2 8 71 85.5421687
32 Soujanya R Shetty 29 43 2 8 82 98.7951807
33 Sparsha S Bangera 30 41 2 8 81 97.5903614
34 Spoorthy 27 31 2 2 62 74.6987952
35 Sri Krishna S 22 33 2 7 64 77.1084337
36 U V Varuni 30 43 2 8 83 100
37 Vaishnavi 30 43 2 8 83 100
38 Vennela Mruthyunjay 24 34 2 4 64 77.1084337
39 Vishwesh 30 43 2 8 83 100
40 Shetty Yashika Krishna 29 43 2 8 82 98.7951807
Sl No Name Dravyaguna Vignana Roganidana RS&BK Caraka Samhita Total Percentage
Total Class 26 24 19 8 77 100
1 Adithi S 24 24 19 8 75 97.4025974
2 Akshay .V.C 25 24 18 8 75 97.4025974
3 Amal Bright 23 22 17 7 69 89.6103896
4 Ankitha A Padmasali 26 24 19 8 77 100
5 Annapoorna 26 24 19 8 77 100
6 Anupama Kodancha 26 24 19 8 77 100
7 Ashish Kumar 5 19 11 8 43 55.8441558
8 Dhananjay Kumar Biswas 24 24 18 8 74 96.1038961
9 Hridhya Sudheesh 24 24 16 8 72 93.5064935
10 Hrithik 10 18 9 4 41 53.2467532
11 K Amrutha U Shetty 26 24 19 8 77 100
12 Karthik M 5 9 12 5 31 40.2597403
13 Kowlath Sameena 26 24 19 8 77 100
14 Mahima Rao 26 24 19 8 77 100
15 Meghana G 26 24 19 8 77 100
16 Namratha K R 26 24 19 8 77 100
17 Navyashri 26 24 19 8 77 100
18 Nisha 21 23 18 8 70 90.9090909
19 Chavan Pallavi Vijay 26 24 16 8 74 96.1038961
20 Prarthana Talwalkar 26 24 19 8 77 100
21 Rashmi R Shetty 26 24 18 8 76 98.7012987
22 Roshan R 23 20 12 6 61 79.2207792
23 Sabina S. B 24 23 16 8 71 92.2077922
24 Shaikh Imran Gous 9 11 5 0 25 32.4675325
25 Sharvari 16 23 9 6 54 70.1298701
26 Sheethal 26 24 17 8 75 97.4025974
27 Shreya 24 23 19 8 74 96.1038961
28 Shreya Shetty 26 23 19 8 76 98.7012987
29 Shriprada Upadhya 22 20 16 8 66 85.7142857
30 Sneha 26 23 19 8 76 98.7012987
31 Sonam Dolker 22 17 16 8 63 81.8181818
32 Soujanya R Shetty 25 24 19 8 76 98.7012987
33 Sparsha S Bangera 25 24 19 7 75 97.4025974
34 Spoorthy 22 20 17 7 66 85.7142857
35 Sri Krishna S 20 22 15 6 63 81.8181818
36 U V Varuni 26 24 19 8 77 100
37 Vaishnavi 26 22 19 8 75 97.4025974
38 Vennela Mruthyunjay 13 15 11 0 39 50.6493506
39 Vishwesh 26 24 19 8 77 100
40 Shetty Yashika Krishna 26 24 19 8 77 100
Sl No, Name Dravyaguna Vignana Roganidana RS&BK Caraka Samhita Total Percentage
Total Class 26 20 18 7 71 100
1 Adithi S 22 20 17 7 66 92.9577465
2 Akshay .V.C 26 20 18 7 71 100
3 Amal Bright 25 19 18 7 69 97.1830986
4 Ankitha A Padmasali 26 20 18 7 71 100
5 Annapoorna 26 19 16 7 68 95.7746479
6 Anupama Kodancha 26 20 18 7 71 100
7 Ashish Kumar 5 11 8 2 26 36.6197183
8 Dhananjay Kumar Biswas 24 19 17 7 67 94.3661972
9 Hridhya Sudheesh 26 20 18 7 71 100
10 Hrithik 19 13 13 7 52 73.2394366
11 K Amrutha U Shetty 26 20 18 7 71 100
12 Karthik M 0 4 5 0 9 12.6760563
13 Kowlath Sameena 25 20 18 7 70 98.5915493
14 Mahima Rao 25 19 18 7 69 97.1830986
15 Meghana G 25 20 15 7 67 94.3661972
16 Namratha K R 25 19 17 7 68 95.7746479
17 Navyashri 26 20 15 7 68 95.7746479
18 Nisha 24 19 17 7 67 94.3661972
19 Chavan Pallavi Vijay 25 18 17 7 67 94.3661972
20 Prarthana Talwalkar 26 20 18 7 71 100
21 Rashmi R Shetty 26 20 18 7 71 100
22 Roshan R 18 16 12 5 51 71.8309859
23 Sabina S. B 26 16 17 7 66 92.9577465
24 Shaikh Imran Gous 3 1 1 2 7 9.85915493
25 Sharvari 22 17 15 7 61 85.915493
26 Sheethal 24 19 16 7 66 92.9577465
27 Shreya 24 19 18 7 68 95.7746479
28 Shreya Shetty 26 20 17 7 70 98.5915493
29 Shriprada Upadhya 25 19 18 7 69 97.1830986
30 Sneha 26 20 18 7 71 100
31 Sonam Dolker 23 16 15 7 61 85.915493
32 Soujanya R Shetty 25 20 18 7 70 98.5915493
33 Sparsha S Bangera 26 20 18 7 71 100
34 Spoorthy 24 17 17 7 65 91.5492958
35 Sri Krishna S 18 14 15 3 50 70.4225352
36 U V Varuni 26 20 18 7 71 100
37 Vaishnavi 24 20 18 7 69 97.1830986
38 Vennela Mruthyunjay 23 12 5 2 42 59.1549296
39 Vishwesh 25 20 18 7 70 98.5915493
40 Shetty Yashika Krishna 26 20 17 7 70 98.5915493
Sl No, Name Dravyaguna Vignana Roganidana RS&BK Caraka Samhita Total Percentage
Total Class 26 14 21 8 69 100
1 Adithi S 22 13 21 8 64 92.7536232
2 Akshay .V.C 25 13 21 8 67 97.1014493
3 Amal Bright 26 14 21 8 69 100
4 Ankitha A Padmasali 26 14 21 8 69 100
5 Annapoorna 26 14 20 8 68 98.5507246
6 Anupama Kodancha 26 14 21 8 69 100
7 Ashish Kumar 15 10 17 8 50 72.4637681
8 Dhananjay Kumar Biswas 25 14 19 8 66 95.6521739
9 Hridhya Sudheesh 26 14 20 8 68 98.5507246
10 Hrithik 23 12 20 8 63 91.3043478
11 K Amrutha U Shetty 25 14 21 8 68 98.5507246
12 Karthik M 10 5 13 8 36 52.173913
13 Kowlath Sameena 26 14 21 8 69 100
14 Mahima Rao 25 14 21 8 68 98.5507246
15 Meghana G 26 14 21 8 69 100
16 Namratha K R 26 14 21 8 69 100
17 Navyashri 24 14 18 8 64 92.7536232
18 Nisha 20 14 21 8 63 91.3043478
19 Chavan Pallavi Vijay 26 13 21 8 68 98.5507246
20 Prarthana Talwalkar 26 14 21 8 69 100
21 Rashmi R Shetty 26 14 21 8 69 100
22 Roshan R 20 13 17 8 58 84.057971
23 Sabina S. B 24 14 17 8 63 91.3043478
24 Shaikh Imran Gous 10 3 5 6 24 34.7826087
25 Sharvari 24 13 20 8 65 94.2028986
26 Sheethal 25 14 16 8 63 91.3043478
27 Shreya 26 14 20 8 68 98.5507246
28 Shreya Shetty 26 13 20 8 67 97.1014493
29 Shriprada Upadhya 26 14 19 8 67 97.1014493
30 Sneha 26 14 21 8 69 100
31 Sonam Dolker 24 10 19 8 61 88.4057971
32 Soujanya R Shetty 26 14 21 8 69 100
33 Sparsha S Bangera 24 13 20 8 65 94.2028986
34 Spoorthy 25 11 21 8 65 94.2028986
35 Sri Krishna S 17 14 19 8 58 84.057971
36 U V Varuni 25 14 21 8 68 98.5507246
37 Vaishnavi 26 13 21 8 68 98.5507246
38 Vennela Mruthyunjay 23 11 18 6 58 84.057971
39 Vishwesh 26 14 21 8 69 100
40 Shetty Yashika Krishna 26 14 21 8 69 100
Sl No, Name Dravyaguna Vignana Roganidana RS&BK Caraka Samhita Practical Total Percentage
Total Class 7 5 9 10 0 31 100
1 Adithi S 5 5 9 10 0 29 93.5483871
2 Akshay .V.C 7 5 9 10 0 31 100
3 Amal Bright 6 5 9 10 0 30 96.7741935
4 Ankitha A Padmasali 7 5 9 10 0 31 100
5 Annapoorna 7 5 9 10 0 31 100
6 Anupama Kodancha 7 5 9 10 0 31 100
7 Ashish Kumar 6 3 6 8 0 23 74.1935484
8 Dhananjay Kumar Biswas 5 5 9 9 0 28 90.3225806
9 Hridhya Sudheesh 7 4 9 10 0 30 96.7741935
10 Hrithik 4 5 8 2 0 19 61.2903226
11 K Amrutha U Shetty 7 5 9 10 0 31 100
12 Karthik M 2 2 4 0 0 8 25.8064516
13 Kowlath Sameena 6 5 9 10 0 30 96.7741935
14 Mahima Rao 6 5 9 10 0 30 96.7741935
15 Meghana G 6 5 9 10 0 30 96.7741935
16 Namratha K R 7 5 9 10 0 31 100
17 Navyashri 7 5 9 10 0 31 100
18 Nisha 6 5 9 10 0 30 96.7741935
19 Chavan Pallavi Vijay 7 4 9 6 0 26 83.8709677
20 Prarthana Talwalkar 7 5 9 10 0 31 100
21 Rashmi R Shetty 7 5 9 10 0 31 100
22 Roshan R 5 5 9 4 0 23 74.1935484
23 Sabina S. B 4 5 9 6 0 24 77.4193548
24 Shaikh Imran Gous 3 1 3 2 0 9 29.0322581
25 Sharvari 4 3 9 6 0 22 70.9677419
26 Sheethal 7 5 8 10 0 30 96.7741935
27 Shreya 7 5 9 10 0 31 100
28 Shreya Shetty 7 5 8 10 0 30 96.7741935
29 Shriprada Upadhya 6 5 9 10 0 30 96.7741935
30 Sneha 6 5 9 10 0 30 96.7741935
31 Sonam Dolker 7 5 9 10 0 31 100
32 Soujanya R Shetty 6 5 9 10 0 30 96.7741935
33 Sparsha S Bangera 6 5 9 8 0 28 90.3225806
34 Spoorthy 4 2 9 10 0 25 80.6451613
35 Sri Krishna S 4 4 7 8 0 23 74.1935484
36 U V Varuni 7 5 9 10 0 31 100
37 Vaishnavi 7 5 9 10 0 31 100
38 Vennela Mruthyunjay 6 3 8 8 0 25 80.6451613
39 Vishwesh 7 5 9 10 0 31 100
40 Shetty Yashika Krishna 7 5 9 10 0 31 100
Sl No, Name Dravyaguna Vignana Roganidana RS&BK Caraka Samhita Practical Total Percentage
Total Class 10 10 22 7 11 60 100
1 Adithi S 10 10 22 7 10 59 98.3333333
2 Akshay .V.C 7 7 20 5 10 49 81.6666667
3 Amal Bright 6 7 16 5 8 42 70
4 Ankitha A Padmasali 10 10 22 7 10 59 98.3333333
5 Annapoorna 9 10 22 7 10 58 96.6666667
6 Anupama Kodancha 10 10 22 7 10 59 98.3333333
7 Ashish Kumar 3 1 8 1 7 20 33.3333333
8 Dhananjay Kumar Biswas 5 2 7 4 7 25 41.6666667
9 Hridhya Sudheesh 6 6 9 6 5 32 53.3333333
10 Hrithik 7 6 14 5 7 39 65
11 K Amrutha U Shetty 10 10 22 7 10 59 98.3333333
12 Karthik M 3 3 6 2 2 16 26.6666667
13 Kowlath Sameena 9 8 20 6 9 52 86.6666667
14 Mahima Rao 10 10 20 6 8 54 90
15 Meghana G 10 10 22 7 10 59 98.3333333
16 Namratha K R 10 10 20 7 10 57 95
17 Navyashri 9 10 21 6 9 55 91.6666667
18 Nisha 9 7 13 6 7 42 70
19 Chavan Pallavi Vijay 10 10 22 7 10 59 98.3333333
20 Prarthana Talwalkar 10 10 22 7 10 59 98.3333333
21 Rashmi R Shetty 9 8 13 6 8 44 73.3333333
22 Roshan R 10 8 22 6 10 56 93.3333333
23 Sabina S. B 9 10 20 6 9 54 90
24 Shaikh Imran Gous 0 0 0 0 0 0 0
25 Sharvari 10 8 22 6 11 57 95
26 Sheethal 9 10 20 6 9 54 90
27 Shreya 10 10 22 7 11 60 100
28 Shreya Shetty 6 4 9 5 6 30 50
29 Shriprada Upadhya 8 10 21 6 9 54 90
30 Sneha 9 10 20 6 10 55 91.6666667
31 Sonam Dolker 10 10 22 7 11 60 100
32 Soujanya R Shetty 10 10 22 7 11 60 100
33 Sparsha S Bangera 10 10 22 7 11 60 100
34 Spoorthy 10 10 22 7 11 60 100
35 Sri Krishna S 6 7 15 4 10 42 70
36 U V Varuni 10 10 22 7 11 60 100
37 Vaishnavi 10 10 22 7 11 60 100
38 Vennela Mruthyunjay 5 7 18 4 11 45 75
39 Vishwesh 10 10 22 7 11 60 100
40 Shetty Yashika Krishna 7 10 20 6 7 50 83.3333333
Sl No, Name Dravyaguna Vignana Roganidana RS&BK Caraka Samhita Total Percentage
Total Class 38 41 44 19 142 100
1 Adithi S 34 39 42 19 134 94.3661972
2 Akshay .V.C 31 34 39 17 121 85.2112676
3 Amal Bright 8 10 3 4 25 17.6056338
4 Ankitha A Padmasali 38 41 44 19 142 100
5 Annapoorna 35 40 44 19 138 97.1830986
6 Anupama Kodancha 38 41 44 19 142 100
7 Ashish Kumar 1 1 0 0 2 1.4084507
8 Dhananjay Kumar Biswas 14 19 20 6 59 41.5492958
9 Hridhya Sudheesh 4 2 2 0 8 5.63380282
10 Hrithik 28 29 31 12 100 70.4225352
11 K Amrutha U Shetty 37 39 44 19 139 97.8873239
12 Karthik M 0 0 0 0 0 0
13 Kowlath Sameena 38 41 43 19 141 99.2957746
14 Mahima Rao 35 39 41 18 133 93.6619718
15 Meghana G 36 39 43 18 136 95.7746479
16 Namratha K R 37 39 42 17 135 95.0704225
17 Navyashri 36 41 44 19 140 98.5915493
18 Nisha 38 13 20 6 77 54.2253521
19 Chavan Pallavi Vijay 14 39 40 18 111 78.1690141
20 Prarthana Talwalkar 36 39 42 19 136 95.7746479
21 Rashmi R Shetty 21 25 30 12 88 63.7681159
22 Roshan R 31 39 44 19 133 96.3768116
23 Sabina S. B 10 14 14 5 64 46.3768116
24 Shaikh Imran Gous 4 8 13 4 35 25.3623188
25 Sharvari 34 39 40 17 100 72.4637681
26 Sheethal 29 35 39 16 124 89.8550725
27 Shreya 31 39 41 18 127 92.0289855
28 Shreya Shetty 5 2 3 0 36 26.0869565
29 Shriprada Upadhya 26 30 34 15 69 50
30 Sneha 32 39 41 18 121 87.6811594
31 Sonam Dolker 20 27 28 12 105 76.0869565
32 Soujanya  R  Shetty 34 41 44 19 117 84.7826087
33 Sparsha S Bangera 30 39 43 18 135 97.826087
34 Spoorthy 9 13 11 6 72 52.173913
35 Sri Krishna S 5 6 6 3 27 19.5652174
36 U V Varuni 34 41 44 19 93 67.3913043
37 Vaishnavi 25 33 33 13 119 86.2318841
38 Vennela Mruthyunjay 7 14 20 6 72 52.173913
39 Vishwesh 30 38 41 19 92 66.6666667
40 Yashika Krishna Shetty 30 37 39 17 125 90.5797101
S

Sl No, Name Dravyaguna Vignana Roganidana RS&BK Caraka Samhita Total Percentage
Total Class 38 39 51 16 144 100
1 Adithi S 38 39 51 16 144 100
2 Akshay .V.C 30 30 39 10 109 75.6944444
3 Amal Bright 26 29 42 9 106 73.6111111
4 Ankitha A Padmasali 38 39 51 16 144 100
5 Annapoorna 38 39 51 16 144 100
6 Anupama Kodancha 37 38 49 16 140 97.2222222
7 Ashish Kumar 12 15 22 3 52 36.1111111
8 Dhananjay Kumar Biswas 23 27 39 12 101 70.1388889
9 Hridhya Sudheesh 20 26 37 14 97 67.3611111
10 Hrithik 29 27 47 12 115 79.8611111
11 K Amrutha U Shetty 37 37 50 15 139 96.5277778
12 Karthik M 11 3 16 0 30 20.8333333
13 Kowlath Sameena 38 39 51 16 144 100
14 Mahima Rao 33 35 45 14 127 88.1944444
15 Meghana G 34 36 47 15 132 91.6666667
16 Namratha K R 36 34 48 16 134 93.0555556
17 Navyashri 36 39 51 16 142 98.6111111
18 Nisha 26 28 42 15 111 77.0833333
19 Chavan Pallavi Vijay 30 30 47 13 120 83.3333333
20 Prarthana Talwalkar 35 39 51 16 141 97.9166667
21 Rashmi R Shetty 33 31 43 15 122 84.7222222
22 Roshan R 33 37 49 15 134 93.0555556
23 Sabina S. B 25 20 34 1 80 55.5555556
24 Shaikh Imran Gous 8 6 13 2 29 20.1388889
25 Sharvari 34 28 45 13 120 83.3333333
26 Sheethal 34 28 44 14 120 83.3333333
27 Shreya 36 39 49 15 139 96.5277778
28 Shreya Shetty 37 37 51 16 141 97.9166667
29 Shriprada Upadhya 38 38 50 15 141 97.9166667
30 Sneha 35 34 47 14 130 90.2777778
31 Sonam Dolker 36 39 51 16 142 98.6111111
32 Soujanya  R  Shetty 38 39 51 16 144 100
33 Sparsha S Bangera 36 37 48 16 137 95.1388889
34 Spoorthy 22 26 35 12 95 65.9722222
35 Sri Krishna S 22 20 30 11 83 57.6388889
36 U V Varuni 36 35 45 16 132 91.6666667
37 Vaishnavi 38 39 51 16 144 100
38 Vennela Mruthyunjay 11 12 21 4 48 33.3333333
39 Vishwesh 30 26 43 11 110 76.3888889
40 Yashika Krishna Shetty 36 33 44 12 125 86.8055556
S

Sl No, Name Dravyaguna Vignana Roganidana RS&BK Caraka Samhita Total Percentage
Total Class 23 17 33 9 82 100
1 Adithi S 22 15 33 9 79 96.3414634
2 Akshay .V.C 20 15 27 9 71 86.5853659
3 Amal Bright 16 12 25 6 59 71.9512195
4 Ankitha A Padmasali 22 15 33 9 79 96.3414634
5 Annapoorna 22 15 33 9 79 96.3414634
6 Anupama Kodancha 22 15 25 9 71 86.5853659
7 Ashish Kumar 3 0 15 1 19 23.1707317
8 Dhananjay Kumar Biswas 19 6 25 9 59 71.9512195
9 Hridhya Sudheesh 19 10 30 8 67 81.7073171
10 Hrithik 20 15 30 7 72 87.804878
11 K Amrutha U Shetty 21 15 33 9 78 95.1219512
12 Karthik M 1 0 0 0 1 1.2195122
13 Kowlath Sameena 19 15 26 8 68 82.9268293
14 Mahima Rao 22 15 33 9 79 96.3414634
15 Meghana G 22 15 33 9 79 96.3414634
16 Namratha K R 22 15 33 9 79 96.3414634
17 Navyashri 21 15 30 9 75 91.4634146
18 Nisha 21 13 32 9 75 91.4634146
19 Chavan Pallavi Vijay 17 14 32 8 71 86.5853659
20 Prarthana Talwalkar 22 15 33 9 79 96.3414634
21 Rashmi R Shetty 23 17 32 9 81 98.7804878
22 Roshan R 23 17 33 9 82 100
23 Sabina S. B 21 14 24 9 68 82.9268293
24 Shaikh Imran Gous 0 4 0 0 4 4.87804878
25 Sharvari 21 16 29 8 74 90.2439024
26 Sheethal 20 15 29 8 72 87.804878
27 Shreya 23 17 33 9 82 100
28 Shreya Shetty 18 15 31 7 71 86.5853659
29 Shriprada Upadhya 23 17 33 9 82 100
30 Sneha 21 17 31 8 77 93.902439
31 Sonam Dolker 23 17 32 9 81 98.7804878
32 Soujanya  R  Shetty 23 17 33 9 82 100
33 Sparsha S Bangera 23 17 33 9 82 100
34 Spoorthy 19 14 39 6 78 95.1219512
35 Sri Krishna S 15 11 22 5 53 64.6341463
36 U V Varuni 22 16 33 9 80 97.5609756
37 Vaishnavi 23 17 33 9 82 100
38 Vennela Mruthyunjay 10 9 19 6 44 53.6585366
39 Vishwesh 23 17 33 9 82 100
40 Yashika Krishna Shetty 22 12 33 9 76 92.6829268
Sl No Name Dravyaguna Vignana Roganidana RS&BK Caraka Samhita Total Percentage
Total Class 11 16 21 5 53 100
1 Adithi S 10 13 20 4 47 88.67924528
2 Akshay .V.C 11 16 21 5 53 100
3 Amal Bright 10 16 19 4 49 92.45283019
4 Ankitha A Padmasali 11 16 21 5 53 100
5 Annapoorna 11 16 21 5 53 100
6 Anupama Kodancha 10 16 19 5 50 94.33962264
7 Ashish Kumar 0 0 0 0 0 0
8 Dhananjay Kumar Biswas 10 14 16 3 43 81.13207547
9 Hridhya Sudheesh 9 14 15 5 43 81.13207547
10 Hrithik 9 15 15 5 44 83.01886792
11 K Amrutha U Shetty 10 16 19 5 50 94.33962264
12 Karthik M 0 0 2 0 2 3.773584906
13 Kowlath Sameena 11 16 21 5 53 100
14 Mahima Rao 11 16 21 5 53 100
15 Meghana G 10 16 19 5 50 94.33962264
16 Namratha K R 11 16 18 5 50 94.33962264
17 Navyashri 11 16 20 5 52 98.11320755
18 Nisha 9 15 16 5 45 84.90566038
19 Chavan Pallavi Vijay 8 14 14 5 41 77.35849057
20 Prarthana Talwalkar 11 16 21 5 53 100
21 Rashmi R Shetty 11 16 21 5 53 100
22 Roshan R 7 16 21 5 49 92.45283019
23 Sabina S. B 0 16 14 5 35 66.03773585
24 Shaikh Imran Gous 0 0 0 0 0 0
25 Sharvari 10 16 19 5 50 94.33962264
26 Sheethal 10 16 18 5 49 92.45283019
27 Shreya 11 16 21 5 53 100
28 Shreya Shetty 6 13 15 5 39 73.58490566
29 Shriprada Upadhya 9 16 21 5 51 96.22641509
30 Sneha 9 14 19 5 47 88.67924528
31 Sonam Dolker 11 16 21 5 53 100
32 Soujanya  R  Shetty 11 16 21 5 53 100
33 Sparsha S Bangera 11 16 21 5 53 100
34 Spoorthy 9 14 15 5 43 81.13207547
35 Sri Krishna S 0 0 0 0 0 0
36 U V Varuni 10 16 21 5 52 98.11320755
37 Vaishnavi 10 16 20 5 51 96.22641509
38 Vennela Mruthyunjay 3 10 5 1 19 35.8490566
39 Vishwesh 11 16 21 5 53 100
40 Yashika Krishna Shetty 11 16 21 5 53 100
S

DG (T) DG (P) RV (T) RV (P) RS & BK (T) RS & BK (P) Cha-I
Sl. No. Total class conducted 202 % 203 % 203 % 201 % 201 % 202 % 204 %
1 Abhijna Shetty 184 91 162 80 166 82 163 81 181 90 202 100 196 96
2 Abisha Mohanan K 154 76 173 85 152 75 153 76 151 75 192 95 153 75
3 Ajmal Ibrahim T 89 44 81 40 152 75 151 75 121 60 162 80 153 75
4 Akshay Unni 152 75 152 75 154 76 151 75 151 75 162 80 153 75
5 Amjath Khan C.T. 152 75 152 75 152 75 151 75 117 58 162 80 153 75
6 Amritha V 166 82 173 85 152 75 157 78 179 89 202 100 190 93
7 Amruta Narayan Nagekar 176 87 173 85 154 76 155 77 177 88 202 100 188 92
8 Anantha Krishnan V.K. 111 55 152 75 154 76 151 75 153 76 162 80 153 75
9 Anjana K.V. 16 8 0 0 61 30 4 2 22 11 20 10 2 1
10 Ankya C 154 76 152 75 152 75 151 75 151 75 192 95 153 75
11 Anusha R Shastry 178 88 173 85 179 88 173 86 179 89 202 100 192 94
12 Aparna S Nandan 168 83 173 85 160 79 157 78 179 89 202 100 192 94
13 Archana P 152 75 177 87 152 75 153 76 155 77 192 95 165 81
14 Arsha 113 56 122 60 108 53 113 56 151 75 192 95 143 70
15 Arunima O.P. 162 80 199 98 162 80 163 81 175 87 202 100 173 85
16 Arya Anand 162 80 173 85 152 75 153 76 151 75 192 95 153 75
17 Aswathi V V S 152 75 162 80 152 75 155 77 167 83 202 100 171 84
18 Athira S 162 80 162 80 154 76 157 78 157 78 192 95 153 75
19 Aysha Razeen Moulana 152 75 199 98 160 79 161 80 157 78 202 100 157 77
20 Chithira N.A. 103 51 102 50 102 50 105 52 127 63 162 80 153 75
21 Deeksha 113 56 102 50 102 50 103 51 151 75 202 100 177 87
22 Dhanyashree P.N. 186 92 173 85 171 84 171 85 181 90 202 100 196 96
23 Divyashree 162 80 173 85 158 78 151 75 165 82 202 100 196 96
24 Harigovind P 162 80 162 80 152 75 151 75 165 82 192 95 173 85
25 Harshitha V 190 94 187 92 179 88 171 85 187 93 202 100 202 99
26 Irfan Habeeb K 20 10 71 35 8 4 0 0 48 24 121 60 92 45
27 Jerald G Dais 97 48 142 70 81 40 66 33 115 57 182 90 143 70
28 Jhansi Rani M.B. 192 95 199 98 181 89 173 86 189 94 202 100 194 95
29 K Shreeraksha 188 93 199 98 183 90 183 91 193 96 202 100 198 97
30 Karthik K.S. 162 80 162 80 152 75 151 75 171 85 202 100 173 85
31 Keerthi Shetty 158 78 162 80 162 80 155 77 171 85 202 100 190 93
32 Kripalini A.K. 152 75 162 80 154 76 151 75 161 80 202 100 190 93
33 Krishna Kumar P 190 94 193 95 181 89 177 88 187 93 202 100 190 93
34 Malavika Raj 156 77 162 80 156 77 153 76 169 84 202 100 182 89
35 Maruthi B 166 82 199 98 160 79 153 76 159 79 202 100 165 81
36 Mithali M Shetty 182 90 193 95 181 89 177 88 183 91 202 100 194 95
37 Mohammed Aliyan Momin 184 91 199 98 173 85 161 80 177 88 202 100 194 95
38 Muahammed Ajmal S 152 75 152 75 152 75 151 75 151 75 192 95 153 75
39 N S Vandana Dhanalakshmi 172 85 199 98 181 89 177 88 181 90 202 100 196 96
40 Nazreen Mohammed 166 82 162 80 158 78 155 77 173 86 192 95 165 81
41 Nikhil R Dodamani 172 85 179 88 171 84 167 83 189 94 202 100 190 93
42 Nishana M 119 59 122 60 152 75 151 75 151 75 162 80 153 75
43 Nitin Singh 152 75 152 75 106 52 103 51 153 76 162 80 192 94
44 Polawar Shubham Vivekanand 152 75 173 85 152 75 151 75 155 77 202 100 194 95
45 Prajwal Sanakyanavar 152 75 173 85 158 78 155 77 163 81 202 100 169 83
46 Prajwala 192 95 201 99 187 92 181 90 189 94 192 95 196 96
47 Pynkhamti Warbah 125 62 152 75 152 75 153 76 137 68 202 100 161 79
48 Ranjitha M S 182 90 162 80 183 90 183 91 181 90 202 100 196 96
49 Rashmi M 172 85 201 99 183 90 183 91 193 96 162 80 196 96
50 Sachin Lakkashetti 152 75 162 80 158 78 159 79 157 78 202 100 159 78
51 Safna Sulaiman 129 64 102 50 156 77 163 81 151 75 192 95 184 90
52 Sahana Acharya G 190 94 199 98 183 90 179 89 195 97 202 100 196 96
53 Sanjana V 152 75 162 80 158 78 161 80 161 80 192 95 161 79
54 Shahaban Sharaf A 137 68 162 80 154 76 151 75 153 76 192 95 177 87
55 Shilpa Siddappa Jayi 166 82 162 80 187 92 183 91 173 86 202 100 188 92
56 Shubhalaxmi K 188 93 177 87 183 90 181 90 189 94 202 100 202 99
57 Sneha A 184 91 179 88 181 89 177 88 189 94 202 100 192 94
58 Sreelakshmi S V 170 84 181 89 162 80 165 82 177 88 202 100 192 94
59 Sruthy S Kumar 137 68 152 75 154 76 157 78 159 79 192 95 177 87
60 Subodh S B 83 41 142 70 79 39 64 32 86 43 121 60 143 70
61 Supritha M Shetty 182 90 179 88 179 88 181 90 181 90 202 100 196 96
62 Sushmita Shashikant Shinge 178 88 183 90 185 91 179 89 181 90 202 100 196 96
63 Swarnima Sharma 152 75 152 75 162 80 171 85 159 79 202 100 171 84
64 Ujwala 190 94 201 99 183 90 183 91 191 95 202 100 196 96
65 Varsha T S 162 80 158 78 166 82 171 85 179 89 202 100 188 92
66 Vinod 152 75 173 85 160 79 153 76 153 76 192 95 161 79
67 Vysree Manoj V P 99 49 122 60 93 46 62 31 117 58 121 60 133 65
68 Yasodha Upadhaya 121 60 102 50 162 80 155 77 151 75 192 95 153 75
69 Rhulaselu Phesao 129 64 152 75 158 78 159 79 151 75 202 100 155 76