Muniyal Ayurveda Group Institutions

0820 257 2819, +91 81234 03232, +91 81234 03233

info@muniyalayurvedacollege.com

34-C, Shivally Industrial Area, Manipal, Udupi, Karnataka 576104

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

II B.A.M.S

  Sl.
  No
  Name of the Student CHARAKA SAMHITA RS & BK DRAVYAGUNA ROGANIDANA Agada Tantra Swasthavritta Library/Recreational PRACTICALS Total Class
  Conducted
  Total Class Attended
  Percentage
  of Attendance
  Total Class Conducted 6 12 6 7 7 11 1 1 51 100
  1 Aditi Charwadikar 3 3 2 3 1 5 0 0 17 33.33333333
  8 AI Shaniya 3 4 5 2 1 6 1 0 22 43.1372549
  2 Aishwarya 5 10 6 6 6 10 1 0 44 86.2745098
  3 Aishwarya N 6 12 6 7 7 11 1 1 51 100
  4 Aishwarya T R 4 10 5 6 5 9 1 1 41 80.39215686
  5 Akshar S Rao 4 10 6 4 6 7 1 1 39 76.47058824
  6 Akshata Alkunte 5 11 6 7 6 11 1 1 48 94.11764706
  7 Akshata Kashi 5 12 6 7 6 11 1 1 49 96.07843137
  9 Anuja 6 11 6 7 5 10 1 1 47 92.15686275
  10 Aravind H S 0 4 0 1 3 3 1 0 12 23.52941176
  11 Aravinda Rudrappa Sajjan 6 12 5 7 7 10 1 1 49 96.07843137
  12 Arjun A S 4 10 6 5 6 10 1 1 43 84.31372549
  13 Arun S Chalawadi 6 10 6 6 5 11 1 1 46 90.19607843
  14 Ayesha Misbha 4 10 6 6 6 10 1 1 44 86.2745098
  15 B Akshatha 5 11 6 7 6 11 1 1 48 94.11764706
  16 B Prajwal 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1.960784314
  17 Bhoomika B M 6 11 6 7 6 11 1 1 49 96.07843137
  18 Bhoomika D R 6 12 6 7 7 10 1 1 50 98.03921569
  19 Chaithra N R 5 10 6 7 6 10 1 1 46 90.19607843
  20 Chaudhari Harsh Monghajibhai 4 11 5 5 7 8 1 1 42 82.35294118
  21 Chaya P R 6 12 6 7 7 11 1 1 51 100
  22 Darshan Subray Naik 5 10 5 5 5 10 1 1 42 82.35294118
  23 Deepak Nayak 5 12 6 7 7 11 1 1 50 98.03921569
  24 Deepak Suthar 4 10 6 5 6 9 1 1 42 82.35294118
  25 Dupade Madhav Hanumant 5 12 5 5 6 8 1 1 43 84.31372549
  26 Fathima Fazeela 6 12 5 7 7 10 1 1 49 96.07843137
  27 Gauthami M 6 12 6 7 7 11 1 1 51 100
  28 Gayathri R Menon 6 12 6 7 7 11 1 1 51 100
  29 Ghumatkar Ashish Ravindra 4 10 6 5 5 10 1 1 42 82.35294118
  30 Guru Keerthi L R 6 11 6 7 6 10 1 1 48 94.11764706
  31 Harshitha 6 12 6 7 7 11 1 1 51 100
  32 Harshitha D Bhat 6 11 6 7 6 11 1 1 49 96.07843137
  33 Hemavathi Rathod 6 12 6 7 7 11 1 1 51 100
  34 Hrishikesh V 6 10 6 6 6 10 1 1 46 90.19607843
  35 Humaira 6 12 6 7 6 11 1 1 50 98.03921569
  36 K S Jyothika 5 10 6 6 5 9 1 1 43 84.31372549
  37 Krithi K M 6 12 6 7 7 11 1 1 51 100
  38 Kudav Ruchi Umesh 3 10 6 7 6 10 1 1 44 86.2745098
  39 Kulal Medini Chandrashekar 6 10 6 7 4 10 1 0 44 86.2745098
  40 Kushi M P 6 11 6 6 7 11 1 1 49 96.07843137
  46 M D Faizan Momin 5 11 6 6 6 10 0 1 45 88.23529412
  41 Mahima 6 11 6 6 7 11 0 1 48 94.11764706
  42 Mallika 5 11 5 6 7 9 1 1 45 88.23529412
  43 Manaswini M 5 10 4 7 6 11 0 1 44 86.2745098
  44 Manjunath 5 9 5 7 5 10 1 1 43 84.31372549
  45 Manoj Jangid M R 6 10 6 7 7 11 1 1 49 96.07843137
  47 Nanditha Jain 6 10 5 7 6 11 1 1 47 92.15686275
  48 Neha Sara 4 9 6 5 5 9 1 1 40 78.43137255
  49 Nethra K 4 10 6 5 6 8 1 1 41 80.39215686
  50 Nikitha Byali 5 8 4 6 4 8 1 1 37 72.54901961
  51 Nimisha Shetty 5 10 3 4 4 9 0 1 36 70.58823529
  52 Nirusha S 5 10 6 5 5 8 1 1 41 80.39215686
  53 Nisha Kotari 5 12 6 6 7 9 1 1 47 92.15686275
  54 P Shrinidhi Bhat 6 12 6 7 7 11 1 1 51 100
  55 Parvin Tabassum 6 11 6 6 6 9 1 1 46 90.19607843
  56 Pavan 3 9 6 3 5 7 1 1 35 68.62745098
  57 Pawar Gunjan Ramrao 6 8 6 6 4 10 1 0 41 80.39215686
  58 Pooja Malakari Pujeri 2 10 4 4 5 7 0 1 33 64.70588235
  59 Priya S A 6 10 5 7 6 10 1 1 46 90.19607843
  60 Priyanka 5 10 4 7 7 10 1 1 45 88.23529412
  61 R S Shalini 5 10 5 6 6 9 1 1 43 84.31372549
  62 Ranjita V B 5 10 5 6 6 9 1 1 43 84.31372549
  63 Sahana Arjungouda Patil 1 4 0 3 3 5 0 1 17 33.33333333
  64 Sandeep Basavaraj Kyatappanavar 6 11 6 7 6 11 1 1 49 96.07843137
  65 Sanjana S Nayak 4 11 6 5 7 10 1 1 45 88.23529412
  66 Sanjayakumar Suresh Malagi 5 10 5 7 6 10 1 1 45 88.23529412
  67 Sarina R Makkappanavar 6 11 6 7 7 11 1 1 50 98.03921569
  68 Sarvesh Sharad Thombare 5 9 5 6 6 10 1 1 43 84.31372549
  69 Sathvik L 6 10 6 5 6 10 1 1 45 88.23529412
  70 Sawargave Shreya Suryakantrao 2 5 3 5 2 6 0 0 23 45.09803922
  71 Shaikh Arzoo Mohammed Rafique 4 9 4 6 5 7 1 1 37 72.54901961
  72 Shamiksha 4 11 6 7 6 11 1 1 47 92.15686275
  73 Shayana S Mendon 3 7 3 5 5 8 0 0 31 60.78431373
  74 Shilpa M S 6 11 4 7 7 10 1 1 47 92.15686275
  75 Shivabasamma Doddanagouda Akki 5 11 6 7 6 11 1 1 48 94.11764706
  76 Shivanand Dinesh Bhat 5 10 5 5 6 9 1 1 42 82.35294118
  77 Shobha K R 5 6 3 3 3 5 1 1 27 52.94117647
  78 Shobhitha 5 10 6 5 6 8 1 0 41 80.39215686
  79 Shreya Ballal 6 8 5 7 5 10 1 0 42 82.35294118
  80 Shrikanth 4 9 5 5 6 9 1 1 40 78.43137255
  81 Shrishail S Chikanalli 3 4 0 3 3 3 0 1 17 33.33333333
  82 sINCHANA N A 3 9 5 6 6 8 0 1 38 74.50980392
  83 Sinchana R S Gowda 6 11 6 7 6 11 1 1 49 96.07843137
  84 Sneha Chimmalagi 2 7 3 4 3 7 0 0 26 50.98039216
  85 Somanatha Kundaragi 6 12 6 6 6 9 1 1 47 92.15686275
  86 Sudarshan Rayappa Bhajantri 2 4 0 3 3 6 0 1 19 37.25490196
  87 Surabhi 6 12 6 7 7 11 1 1 51 100
  88 Thekkethara Keertana Gireendran 4 9 6 6 6 10 0 1 42 82.35294118
  89 Vasudha S Shetty 6 12 6 7 7 11 1 1 51 100
  90 Veena Mahadev Nuchchundi 5 11 6 6 5 9 1 1 44 86.2745098
  91 Verma Chandan Rajendra Prasad 4 10 4 7 6 10 1 1 43 84.31372549
  92 Vijayashree N Bhat 6 9 6 6 5 10 1 0 43 84.31372549
  93 Vikram S Jat 6 12 6 7 7 11 1 1 51 100
  94 Vinayak Vaddodagi 5 10 5 6 5 11 1 1 44 86.2745098
  95 Vishalkumar Shivappa Kudagi 5 11 6 7 7 9 1 1 47 92.15686275
  96 Yeotikar Shivani Sambhaji 4 9 6 6 4 9 1 0 39 76.47058824
  Muniyal Institute of Ayurveda Medical Sciences, Manipal
  Attendance of II year B.A.M.S (BATCH 2021 – 22) from 01.01.2024-31.01.2024
  Sl.
  No
  Name of the Student CHARAKA SAMHITA RS & BK DRAVYAGUNA ROGANIDANA Agada Tantra Swasthavritta Library/Recreational PRACTICALS Total Class
  Conducted
  Total Class Attended
  Percentage
  of Attendance
  Total Class Conducted 9 19 15 18 9 10 3 5 88 100
  1 Aditi Charwadikar 9 18 15 18 9 10 3 5 87 98.86363636
  8 AI Shaniya 3 13 9 12 5 6 2 5 55 62.5
  2 Aishwarya 6 9 6 11 5 5 2 5 49 55.68181818
  3 Aishwarya N 9 18 15 16 8 10 3 5 84 95.45454545
  4 Aishwarya T R 5 11 8 10 5 6 1 5 51 57.95454545
  5 Akshar S Rao 9 14 11 14 7 7 3 5 70 79.54545455
  6 Akshata Alkunte 9 19 15 18 9 10 3 5 88 100
  7 Akshata Kashi 7 15 11 14 9 9 3 5 73 82.95454545
  9 Anuja 5 12 9 14 8 7 1 5 61 69.31818182
  10 Aravind H S 3 4 4 4 2 3 0 5 25 28.40909091
  11 Aravinda Rudrappa Sajjan 9 17 13 16 9 9 3 5 81 92.04545455
  12 Arjun A S 7 15 11 15 7 8 2 5 70 79.54545455
  13 Arun S Chalawadi 5 16 13 16 8 9 1 5 73 82.95454545
  14 Ayesha Misbha 7 16 12 14 8 8 2 5 72 81.81818182
  15 B Akshatha 4 12 9 10 6 6 1 5 53 60.22727273
  16 B Prajwal 0 0 0 1 0 0 0 5 6 6.818181818
  17 Bhoomika B M 7 17 10 16 8 8 2 5 73 82.95454545
  18 Bhoomika D R 8 17 14 17 8 9 2 5 80 90.90909091
  19 Chaithra N R 7 14 12 13 6 6 2 5 65 73.86363636
  20 Chaudhari Harsh Monghajibhai 2 10 10 11 5 6 2 5 51 57.95454545
  21 Chaya P R 7 14 10 11 6 6 2 5 61 69.31818182
  22 Darshan Subray Naik 5 14 14 15 8 8 2 5 71 80.68181818
  23 Deepak Nayak 7 15 11 15 8 8 2 5 71 80.68181818
  24 Deepak Suthar 4 14 10 14 6 8 3 5 64 72.72727273
  25 Dupade Madhav Hanumant 7 13 10 14 6 7 3 5 65 73.86363636
  26 Fathima Fazeela 9 19 15 18 9 9 3 5 87 98.86363636
  27 Gauthami M 9 19 15 18 9 10 3 5 88 100
  28 Gayathri R Menon 7 15 13 17 7 6 3 5 73 82.95454545
  29 Ghumatkar Ashish Ravindra 9 16 11 12 7 8 3 5 71 80.68181818
  30 Guru Keerthi L R 6 13 12 15 8 7 3 5 69 78.40909091
  31 Harshitha 8 17 13 14 8 8 3 5 76 86.36363636
  32 Harshitha D Bhat 7 16 10 16 6 8 3 5 71 80.68181818
  33 Hemavathi Rathod 6 16 13 15 9 9 2 5 75 85.22727273
  34 Hrishikesh V 7 16 14 15 8 8 3 5 76 86.36363636
  35 Humaira 9 19 15 18 9 10 3 5 88 100
  36 K S Jyothika 9 19 15 18 9 10 3 4 87 98.86363636
  37 Krithi K M 8 18 15 18 8 9 3 4 83 94.31818182
  38 Kudav Ruchi Umesh 8 14 12 14 7 6 2 5 68 77.27272727
  39 Kulal Medini Chandrashekar 9 17 14 16 8 9 3 5 81 92.04545455
  40 Kushi M P 8 13 11 14 6 6 2 3 63 71.59090909
  46 M D Faizan Momin 7 18 15 16 8 8 3 5 80 90.90909091
  41 Mahima 9 19 13 16 7 10 3 5 82 93.18181818
  42 Mallika 9 18 13 17 8 9 3 5 82 93.18181818
  43 Manaswini M 9 18 12 17 8 9 3 5 81 92.04545455
  44 Manjunath 6 11 12 12 7 7 1 3 59 67.04545455
  45 Manoj Jangid M R 5 15 12 12 5 7 3 5 64 72.72727273
  47 Nanditha Jain 8 15 13 16 9 8 2 5 76 86.36363636
  48 Neha Sara 8 16 13 14 6 8 3 5 73 82.95454545
  49 Nethra K 4 12 6 9 5 7 2 5 50 56.81818182
  50 Nikitha Byali 5 14 9 12 7 8 3 5 63 71.59090909
  51 Nimisha Shetty 5 12 10 11 6 5 2 3 54 61.36363636
  52 Nirusha S 6 12 12 15 7 5 2 3 62 70.45454545
  53 Nisha Kotari 6 15 14 14 5 7 2 2 65 73.86363636
  54 P Shrinidhi Bhat 9 19 15 18 9 9 3 5 87 98.86363636
  55 Parvin Tabassum 6 13 10 15 7 6 2 4 63 71.59090909
  56 Pavan 3 7 4 8 1 4 1 4 32 36.36363636
  57 Pawar Gunjan Ramrao 7 16 10 16 6 7 3 5 70 79.54545455
  58 Pooja Malakari Pujeri 9 17 14 15 8 9 3 5 80 90.90909091
  59 Priya S A 9 18 15 15 9 10 3 5 84 95.45454545
  60 Priyanka 6 16 11 15 8 10 3 4 73 82.95454545
  61 R S Shalini 5 12 8 14 9 6 1 5 60 68.18181818
  62 Ranjita V B 7 12 8 13 6 7 2 2 57 64.77272727
  63 Sahana Arjungouda Patil 8 17 15 15 7 8 3 5 78 88.63636364
  64 Sandeep Basavaraj Kyatappanavar 4 11 8 11 6 7 2 5 54 61.36363636
  65 Sanjana S Nayak 9 18 15 15 7 8 3 5 80 90.90909091
  66 Sanjayakumar Suresh Malagi 7 16 13 14 6 6 3 5 70 79.54545455
  67 Sarina R Makkappanavar 7 13 10 16 7 7 3 4 67 76.13636364
  68 Sarvesh Sharad Thombare 5 9 8 9 6 4 2 4 47 53.40909091
  69 Sathvik L 5 12 11 14 5 7 0 5 59 67.04545455
  70 Sawargave Shreya Suryakantrao 7 14 9 12 5 7 3 5 62 70.45454545
  71 Shaikh Arzoo Mohammed Rafique 7 16 11 13 6 8 2 5 68 77.27272727
  72 Shamiksha 7 18 15 18 8 9 3 5 83 94.31818182
  73 Shayana S Mendon 6 15 10 15 8 6 1 5 66 75
  74 Shilpa M S 5 12 10 12 7 6 2 5 59 67.04545455
  75 Shivabasamma Doddanagouda Akki 9 18 14 16 8 9 3 4 81 92.04545455
  76 Shivanand Dinesh Bhat 9 14 11 15 7 6 2 5 69 78.40909091
  77 Shobha K R 6 15 11 16 7 9 3 5 72 81.81818182
  78 Shobhitha 8 18 13 15 7 9 2 5 77 87.5
  79 Shreya Ballal 7 15 14 15 7 8 3 5 74 84.09090909
  80 Shrikanth 9 15 10 14 6 6 3 5 68 77.27272727
  81 Shrishail S Chikanalli 7 15 8 13 9 9 0 5 66 75
  82 sINCHANA N A 6 13 13 14 6 7 2 5 66 75
  83 Sinchana R S Gowda 7 17 13 15 8 9 3 4 76 86.36363636
  84 Sneha Chimmalagi 9 19 15 18 9 10 3 5 88 100
  85 Somanatha Kundaragi 9 18 14 16 8 9 3 5 82 93.18181818
  86 Sudarshan Rayappa Bhajantri 6 10 9 10 6 5 1 5 52 59.09090909
  87 Surabhi 9 19 14 18 9 10 3 5 87 98.86363636
  88 Thekkethara Keertana Gireendran 6 8 10 11 2 3 2 5 47 53.40909091
  89 Vasudha S Shetty 9 19 15 17 8 10 3 5 86 97.72727273
  90 Veena Mahadev Nuchchundi 6 12 10 15 8 6 2 5 64 72.72727273
  91 Verma Chandan Rajendra Prasad 8 13 10 14 6 6 2 4 63 71.59090909
  92 Vijayashree N Bhat 6 15 11 13 7 9 2 5 68 77.27272727
  93 Vikram S Jat 8 19 15 18 9 10 3 5 87 98.86363636
  94 Vinayak Vaddodagi 5 12 11 13 6 6 2 5 60 68.18181818
  95 Vishalkumar Shivappa Kudagi 7 16 13 14 5 7 2 5 69 78.40909091
  96 Yeotikar Shivani Sambhaji 9 19 15 17 8 9 3 4 84 95.45454545
  Muniyal Institute of Ayurveda Medical Sciences, Manipal
  Attendance of II year B.A.M.S (BATCH 2021 – 22) from 01.01.2024-31.01.2024
  Sl.
  No
  Name of the Student CHARAKA SAMHITA RS & BK DRAVYAGUNA ROGANIDANA Agada Tantra Swasthavritta Library/Recreational Practical Total Class
  Conducted
  Total Class Attended
  Percentage
  of Attendance
  Total Class Conducted 9 19 15 18 9 10 3 5 88 100
  1 Aditi Charwadikar 9 18 15 18 9 10 3 5 87 98.86363636
  8 AI Shaniya 3 13 9 12 5 6 2 5 55 62.5
  2 Aishwarya 6 9 6 11 5 5 2 5 49 55.68181818
  3 Aishwarya N 9 18 15 16 8 10 3 5 84 95.45454545
  4 Aishwarya T R 5 11 8 10 5 6 1 5 51 57.95454545
  5 Akshar S Rao 9 14 11 14 7 7 3 5 70 79.54545455
  6 Akshata Alkunte 9 19 15 18 9 10 3 5 88 100
  7 Akshata Kashi 7 15 11 14 9 9 3 5 73 82.95454545
  9 Anuja 5 12 9 14 8 7 1 5 61 69.31818182
  10 Aravind H S 3 4 4 4 2 3 0 5 25 28.40909091
  11 Aravinda Rudrappa Sajjan 9 17 13 16 9 9 3 5 81 92.04545455
  12 Arjun A S 7 15 11 15 7 8 2 5 70 79.54545455
  13 Arun S Chalawadi 5 16 13 16 8 9 1 5 73 82.95454545
  14 Ayesha Misbha 7 16 12 14 8 8 2 5 72 81.81818182
  15 B Akshatha 4 12 9 10 6 6 1 5 53 60.22727273
  16 B Prajwal 0 0 0 1 0 0 0 5 6 6.818181818
  17 Bhoomika B M 7 17 10 16 8 8 2 5 73 82.95454545
  18 Bhoomika D R 8 17 14 17 8 9 2 5 80 90.90909091
  19 Chaithra N R 7 14 12 13 6 6 2 5 65 73.86363636
  20 Chaudhari Harsh Monghajibhai 2 10 10 11 5 6 2 5 51 57.95454545
  21 Chaya P R 7 14 10 11 6 6 2 5 61 69.31818182
  22 Darshan Subray Naik 5 14 14 15 8 8 2 5 71 80.68181818
  23 Deepak Nayak 7 15 11 15 8 8 2 5 71 80.68181818
  24 Deepak Suthar 4 14 10 14 6 8 3 5 64 72.72727273
  25 Dupade Madhav Hanumant 7 13 10 14 6 7 3 5 65 73.86363636
  26 Fathima Fazeela 9 19 15 18 9 9 3 5 87 98.86363636
  27 Gauthami M 9 19 15 18 9 10 3 5 88 100
  28 Gayathri R Menon 7 15 13 17 7 6 3 5 73 82.95454545
  29 Ghumatkar Ashish Ravindra 9 16 11 12 7 8 3 5 71 80.68181818
  30 Guru Keerthi L R 6 13 12 15 8 7 3 5 69 78.40909091
  31 Harshitha 8 17 13 14 8 8 3 5 76 86.36363636
  32 Harshitha D Bhat 7 16 10 16 6 8 3 5 71 80.68181818
  33 Hemavathi Rathod 6 16 13 15 9 9 2 5 75 85.22727273
  34 Hrishikesh V 7 16 14 15 8 8 3 5 76 86.36363636
  35 Humaira 9 19 15 18 9 10 3 5 88 100
  36 K S Jyothika 9 19 15 18 9 10 3 4 87 98.86363636
  37 Krithi K M 8 18 15 18 8 9 3 4 83 94.31818182
  38 Kudav Ruchi Umesh 8 14 12 14 7 6 2 5 68 77.27272727
  39 Kulal Medini Chandrashekar 9 17 14 16 8 9 3 5 81 92.04545455
  40 Kushi M P 8 13 11 14 6 6 2 3 63 71.59090909
  46 M D Faizan Momin 7 18 15 16 8 8 3 5 80 90.90909091
  41 Mahima 9 19 13 16 7 10 3 5 82 93.18181818
  42 Mallika 9 18 13 17 8 9 3 5 82 93.18181818
  43 Manaswini M 9 18 12 17 8 9 3 5 81 92.04545455
  44 Manjunath 6 11 12 12 7 7 1 3 59 67.04545455
  45 Manoj Jangid M R 5 15 12 12 5 7 3 5 64 72.72727273
  47 Nanditha Jain 8 15 13 16 9 8 2 5 76 86.36363636
  48 Neha Sara 8 16 13 14 6 8 3 5 73 82.95454545
  49 Nethra K 4 12 6 9 5 7 2 5 50 56.81818182
  50 Nikitha Byali 5 14 9 12 7 8 3 5 63 71.59090909
  51 Nimisha Shetty 5 12 10 11 6 5 2 3 54 61.36363636
  52 Nirusha S 6 12 12 15 7 5 2 3 62 70.45454545
  53 Nisha Kotari 6 15 14 14 5 7 2 2 65 73.86363636
  54 P Shrinidhi Bhat 9 19 15 18 9 9 3 5 87 98.86363636
  55 Parvin Tabassum 6 13 10 15 7 6 2 4 63 71.59090909
  56 Pavan 3 7 4 8 1 4 1 4 32 36.36363636
  57 Pawar Gunjan Ramrao 7 16 10 16 6 7 3 5 70 79.54545455
  58 Pooja Malakari Pujeri 9 17 14 15 8 9 3 5 80 90.90909091
  59 Priya S A 9 18 15 15 9 10 3 5 84 95.45454545
  60 Priyanka 6 16 11 15 8 10 3 4 73 82.95454545
  61 R S Shalini 5 12 8 14 9 6 1 5 60 68.18181818
  62 Ranjita V B 7 12 8 13 6 7 2 2 57 64.77272727
  63 Sahana Arjungouda Patil 8 17 15 15 7 8 3 5 78 88.63636364
  64 Sandeep Basavaraj Kyatappanavar 4 11 8 11 6 7 2 5 54 61.36363636
  65 Sanjana S Nayak 9 18 15 15 7 8 3 5 80 90.90909091
  66 Sanjayakumar Suresh Malagi 7 16 13 14 6 6 3 5 70 79.54545455
  67 Sarina R Makkappanavar 7 13 10 16 7 7 3 4 67 76.13636364
  68 Sarvesh Sharad Thombare 5 9 8 9 6 4 2 4 47 53.40909091
  69 Sathvik L 5 12 11 14 5 7 0 5 59 67.04545455
  70 Sawargave Shreya Suryakantrao 7 14 9 12 5 7 3 5 62 70.45454545
  71 Shaikh Arzoo Mohammed Rafique 7 16 11 13 6 8 2 5 68 77.27272727
  72 Shamiksha 7 18 15 18 8 9 3 5 83 94.31818182
  73 Shayana S Mendon 6 15 10 15 8 6 1 5 66 75
  74 Shilpa M S 5 12 10 12 7 6 2 5 59 67.04545455
  75 Shivabasamma Doddanagouda Akki 9 18 14 16 8 9 3 4 81 92.04545455
  76 Shivanand Dinesh Bhat 9 14 11 15 7 6 2 5 69 78.40909091
  77 Shobha K R 6 15 11 16 7 9 3 5 72 81.81818182
  78 Shobhitha 8 18 13 15 7 9 2 5 77 87.5
  79 Shreya Ballal 7 15 14 15 7 8 3 5 74 84.09090909
  80 Shrikanth 9 15 10 14 6 6 3 5 68 77.27272727
  81 Shrishail S Chikanalli 7 15 8 13 9 9 0 5 66 75
  82 sINCHANA N A 6 13 13 14 6 7 2 5 66 75
  83 Sinchana R S Gowda 7 17 13 15 8 9 3 4 76 86.36363636
  84 Sneha Chimmalagi 9 19 15 18 9 10 3 5 88 100
  85 Somanatha Kundaragi 9 18 14 16 8 9 3 5 82 93.18181818
  86 Sudarshan Rayappa Bhajantri 6 10 9 10 6 5 1 5 52 59.09090909
  87 Surabhi 9 19 14 18 9 10 3 5 87 98.86363636
  88 Thekkethara Keertana Gireendran 6 8 10 11 2 3 2 5 47 53.40909091
  89 Vasudha S Shetty 9 19 15 17 8 10 3 5 86 97.72727273
  90 Veena Mahadev Nuchchundi 6 12 10 15 8 6 2 5 64 72.72727273
  91 Verma Chandan Rajendra Prasad 8 13 10 14 6 6 2 4 63 71.59090909
  92 Vijayashree N Bhat 6 15 11 13 7 9 2 5 68 77.27272727
  93 Vikram S Jat 8 19 15 18 9 10 3 5 87 98.86363636
  94 Vinayak Vaddodagi 5 12 11 13 6 6 2 5 60 68.18181818
  95 Vishalkumar Shivappa Kudagi 7 16 13 14 5 7 2 5 69 78.40909091
  96 Yeotikar Shivani Sambhaji 9 19 15 17 8 9 3 4 84 95.45454545
  Muniyal Institute of Ayurveda Medical Sciences, Manipal
  Attendance of I year B.A.M.S (BATCH 2021 – 22) from 01.11.2023-30.11.2023
  Sl.
  No
  Name of the Student CHARAKA SAMHITA RS & BK DRAVYAGUNA ROGANIDANA Agada Tantra Swasthavritta Practical Library/Recreational Total Class
  Conducted
  Total Class Attended
  Percentage
  of Attendance
  Total Class Conducted 9 14 11 7 5 7 2 1 56 100
  1 Aditi Charwadikar 4 8 6 5 3 3 2 1 30 53.57142857
  8 AI Shaniya 2 2 2 4 1 0 2 0 11 19.64285714
  2 Aishwarya 9 14 11 7 5 7 2 1 54 96.42857143
  3 Aishwarya N 9 14 11 7 5 7 2 1 54 96.42857143
  4 Aishwarya T R 5 10 4 6 2 5 2 1 33 58.92857143
  5 Akshar S Rao 8 13 10 5 5 6 2 1 48 85.71428571
  6 Akshata Alkunte 5 5 7 5 4 4 2 1 31 55.35714286
  7 Akshata Kashi 5 6 5 5 4 1 2 1 27 48.21428571
  9 Anuja 4 8 5 5 3 3 2 1 29 51.78571429
  10 Aravind H S 0 0 2 1 0 0 2 0 3 5.357142857
  11 Aravinda Rudrappa Sajjan 9 10 8 6 3 6 2 1 43 76.78571429
  12 Arjun A S 8 13 10 5 5 6 2 1 48 85.71428571
  13 Arun S Chalawadi 9 14 11 6 5 5 2 1 51 91.07142857
  14 Ayesha Misbha 9 13 10 7 5 6 2 1 51 91.07142857
  15 B Akshatha 6 11 10 6 4 7 2 1 45 80.35714286
  16 B Prajwal 0 0 2 1 0 0 2 0 3 5.357142857
  17 Bhoomika B M 8 11 10 6 5 7 2 1 48 85.71428571
  18 Bhoomika D R 6 14 11 7 5 7 2 1 51 91.07142857
  19 Chaithra N R 8 12 8 5 5 6 2 1 45 80.35714286
  20 Chaudhari Harsh Monghajibhai 4 8 5 7 3 2 2 1 30 53.57142857
  21 Chaya P R 3 8 5 3 3 3 2 1 26 46.42857143
  22 Darshan Subray Naik 4 11 6 7 4 5 2 1 38 67.85714286
  23 Deepak Nayak 8 13 11 7 5 7 2 1 52 92.85714286
  24 Deepak Suthar 5 13 9 6 4 4 2 1 42 75
  25 Dupade Madhav Hanumant 6 12 11 6 3 6 2 0 44 78.57142857
  26 Fathima Fazeela 9 14 11 7 5 7 2 1 54 96.42857143
  27 Gauthami M 9 13 11 7 5 7 2 1 53 94.64285714
  28 Gayathri R Menon 5 6 5 5 3 3 2 0 27 48.21428571
  29 Ghumatkar Ashish Ravindra 3 7 6 3 3 2 2 1 25 44.64285714
  30 Guru Keerthi L R 5 8 7 5 3 2 2 1 31 55.35714286
  31 Harshitha 9 12 10 7 5 6 2 1 50 89.28571429
  32 Harshitha D Bhat 7 10 5 5 3 2 2 1 33 58.92857143
  33 Hemavathi Rathod 8 12 10 7 4 5 0 1 47 83.92857143
  34 Hrishikesh V 9 13 11 7 5 7 0 1 53 94.64285714
  35 Humaira 9 11 11 7 5 7 0 1 51 91.07142857
  36 K S Jyothika 9 10 6 7 4 4 2 1 41 73.21428571
  37 Krithi K M 8 12 7 7 5 6 0 1 46 82.14285714
  38 Kudav Ruchi Umesh 4 7 2 6 4 2 0 1 26 46.42857143
  39 Kulal Medini Chandrashekar 8 11 7 7 4 5 0 1 43 76.78571429
  40 Kushi M P 8 11 9 6 5 5 0 1 45 80.35714286
  46 M D Faizan Momin 5 12 10 7 4 5 0 1 44 78.57142857
  41 Mahima 9 13 9 7 5 6 0 0 49 87.5
  42 Mallika 9 12 10 7 5 6 0 1 50 89.28571429
  43 Manaswini M 6 11 8 6 5 6 0 1 43 76.78571429
  44 Manjunath 7 12 9 5 4 6 0 1 44 78.57142857
  45 Manoj Jangid M R 1 2 2 2 2 1 0 1 11 19.64285714
  47 Nanditha Jain 7 12 8 7 4 5 0 1 44 78.57142857
  48 Neha Sara 6 11 10 5 4 6 0 1 43 76.78571429
  49 Nethra K 4 8 5 5 4 4 0 1 31 55.35714286
  50 Nikitha Byali 4 9 2 6 4 3 0 1 29 51.78571429
  51 Nimisha Shetty 4 8 3 3 4 2 0 1 25 44.64285714
  52 Nirusha S 6 12 10 6 3 5 0 1 43 76.78571429
  53 Nisha Kotari 8 13 8 6 5 5 0 1 46 82.14285714
  54 P Shrinidhi Bhat 9 12 11 6 5 7 0 1 51 91.07142857
  55 Parvin Tabassum 7 13 10 6 3 7 0 1 47 83.92857143
  56 Pavan 2 3 3 2 2 1 0 0 13 23.21428571
  57 Pawar Gunjan Ramrao 3 8 6 3 3 3 0 1 27 48.21428571
  58 Pooja Malakari Pujeri 5 5 6 5 4 3 0 1 29 51.78571429
  59 Priya S A 8 12 6 7 5 5 0 1 44 78.57142857
  60 Priyanka 4 7 6 6 4 3 0 1 31 55.35714286
  61 R S Shalini 4 8 2 5 3 5 0 1 28 50
  62 Ranjita V B 4 8 6 6 3 2 0 1 30 53.57142857
  63 Sahana Arjungouda Patil 5 5 7 5 4 4 0 1 31 55.35714286
  64 Sandeep Basavaraj Kyatappanavar 2 4 3 2 3 0 0 0 14 25
  65 Sanjana S Nayak 9 12 9 5 5 7 0 0 47 83.92857143
  66 Sanjayakumar Suresh Malagi 6 9 8 6 3 6 2 0 38 67.85714286
  67 Sarina R Makkappanavar 9 13 9 6 5 6 2 1 49 87.5
  68 Sarvesh Sharad Thombare 1 4 4 2 4 1 2 1 17 30.35714286
  69 Sathvik L 1 1 1 1 1 0 2 0 5 8.928571429
  70 Sawargave Shreya Suryakantrao 3 8 6 2 3 3 2 1 26 46.42857143
  71 Shaikh Arzoo Mohammed Rafique 3 7 5 5 2 3 2 1 26 46.42857143
  72 Shamiksha 9 13 9 6 5 7 2 1 50 89.28571429
  73 Shayana S Mendon 6 11 6 7 3 5 2 0 38 67.85714286
  74 Shilpa M S 9 13 11 7 5 6 2 1 52 92.85714286
  75 Shivabasamma Doddanagouda Akki 9 14 11 7 5 7 2 1 54 96.42857143
  76 Shivanand Dinesh Bhat 8 13 10 5 5 6 2 1 48 85.71428571
  77 Shobha K R 6 10 6 7 3 5 2 1 38 67.85714286
  78 Shobhitha 4 9 9 4 3 3 2 1 33 58.92857143
  79 Shreya Ballal 9 11 10 7 5 6 2 0 48 85.71428571
  80 Shrikanth 7 13 8 5 5 6 2 1 45 80.35714286
  81 Shrishail S Chikanalli 1 10 5 5 3 3 2 0 27 48.21428571
  82 sINCHANA N A 7 10 7 6 4 6 2 0 40 71.42857143
  83 Sinchana R S Gowda 7 13 7 7 5 5 2 1 45 80.35714286
  84 Sneha Chimmalagi 4 5 7 5 4 4 2 0 29 51.78571429
  85 Somanatha Kundaragi 5 8 6 6 4 3 2 1 33 58.92857143
  86 Sudarshan Rayappa Bhajantri 0 0 1 0 0 0 2 0 1 1.785714286
  87 Surabhi 9 14 9 7 5 7 2 1 52 92.85714286
  88 Thekkethara Keertana Gireendran 4 4 7 3 3 1 2 1 23 41.07142857
  89 Vasudha S Shetty 9 14 11 7 5 7 2 1 54 96.42857143
  90 Veena Mahadev Nuchchundi 7 14 11 7 5 7 2 1 52 92.85714286
  91 Verma Chandan Rajendra Prasad 7 9 7 7 3 4 2 1 38 67.85714286
  92 Vijayashree N Bhat 8 12 7 6 4 4 2 1 42 75
  93 Vikram S Jat 8 13 10 7 5 6 2 1 50 89.28571429
  94 Vinayak Vaddodagi 5 9 5 4 3 4 2 1 31 55.35714286
  95 Vishalkumar Shivappa Kudagi 4 7 6 4 2 5 2 1 29 51.78571429
  96 Yeotikar Shivani Sambhaji 4 8 7 2 3 3 2 1 28 50
  Muniyal Institute of Ayurveda Medical Sciences, Manipal
  Attendance of I year B.A.M.S (BATCH 2021 – 22) from 01.10.2023-31.10.2023
  Sl.
  No
  Name of the Student CHARAKA SAMHITA RS & BK DRAVYAGUNA ROGANIDANA Agada Tantra Swasthavritta Library/Recreational Total Class
  Conducted
  Total Class Attended
  Percentage
  of Attendance
  Total Class Conducted 9 12 11 13 6 3 1 55 100
  1 Aditi Charwadikar 8 9 9 13 6 2 1 48 87.27272727
  8 AI Shaniya 4 8 9 10 4 3 0 38 69.09090909
  2 Aishwarya 6 9 8 11 5 3 1 43 78.18181818
  3 Aishwarya N 7 11 10 13 6 3 1 51 92.72727273
  4 Aishwarya T R 5 7 4 5 4 1 0 26 47.27272727
  5 Akshar S Rao 8 10 11 12 5 3 1 50 90.90909091
  6 Akshata Alkunte 4 8 9 10 4 2 1 38 69.09090909
  7 Akshata Kashi 5 10 5 12 4 3 1 40 72.72727273
  9 Anuja 6 10 7 10 5 3 1 42 76.36363636
  10 Aravind H S 3 4 3 3 1 1 0 15 27.27272727
  11 Aravinda Rudrappa Sajjan 6 10 9 11 5 3 1 45 81.81818182
  12 Arjun A S 9 11 11 13 6 3 1 54 98.18181818
  13 Arun S Chalawadi 6 12 10 12 5 3 1 49 89.09090909
  14 Ayesha Misbha 9 12 11 13 6 3 1 55 100
  15 B Akshatha 8 10 9 13 6 2 1 49 89.09090909
  16 B Prajwal 1 1 2 0 0 0 0 4 7.272727273
  17 Bhoomika B M 7 9 8 9 6 3 1 43 78.18181818
  18 Bhoomika D R 8 11 10 11 6 2 1 49 89.09090909
  19 Chaithra N R 5 8 5 10 4 2 0 34 61.81818182
  20 Chaudhari Harsh Monghajibhai 5 6 6 4 1 3 0 25 45.45454545
  21 Chaya P R 5 9 8 7 4 2 1 36 65.45454545
  22 Darshan Subray Naik 3 5 4 6 4 2 0 24 43.63636364
  23 Deepak Nayak 6 11 10 11 3 3 0 44 80
  24 Deepak Suthar 4 9 9 11 4 3 1 41 74.54545455
  25 Dupade Madhav Hanumant 5 9 7 7 1 3 0 32 58.18181818
  26 Fathima Fazeela 8 11 10 11 5 3 1 49 89.09090909
  27 Gauthami M 9 12 11 13 6 3 1 55 100
  28 Gayathri R Menon 9 12 11 12 6 3 1 54 98.18181818
  29 Ghumatkar Ashish Ravindra 8 11 8 13 6 2 1 49 89.09090909
  30 Guru Keerthi L R 6 11 8 11 5 2 1 44 80
  31 Harshitha 8 12 10 13 5 3 1 52 94.54545455
  32 Harshitha D Bhat 8 10 8 12 5 2 1 46 83.63636364
  33 Hemavathi Rathod 6 6 7 6 3 2 1 31 56.36363636
  34 Hrishikesh V 6 6 5 8 5 1 1 32 58.18181818
  35 Humaira 2 4 2 5 3 1 0 17 30.90909091
  36 K S Jyothika 9 12 11 10 5 3 1 51 92.72727273
  37 Krithi K M 8 9 9 13 5 2 1 47 85.45454545
  38 Kudav Ruchi Umesh 9 9 7 11 6 2 1 45 81.81818182
  39 Kulal Medini Chandrashekar 8 11 9 11 6 3 1 49 89.09090909
  40 Kushi M P 7 10 9 11 5 2 1 45 81.81818182
  46 M D Faizan Momin 6 10 9 12 6 2 1 46 83.63636364
  41 Mahima 9 12 11 12 6 3 1 54 98.18181818
  42 Mallika 6 10 9 11 4 3 1 44 80
  43 Manaswini M 5 11 9 12 6 3 1 47 85.45454545
  44 Manjunath 8 10 9 9 5 3 1 45 81.81818182
  45 Manoj Jangid M R 3 8 6 10 3 1 1 32 58.18181818
  47 Nanditha Jain 7 8 6 10 3 1 1 36 65.45454545
  48 Neha Sara 8 11 10 12 6 3 1 51 92.72727273
  49 Nethra K 6 5 4 7 4 1 1 28 50.90909091
  50 Nikitha Byali 4 8 6 10 3 2 0 33 60
  51 Nimisha Shetty 5 6 6 6 4 1 1 29 52.72727273
  52 Nirusha S 6 7 4 7 4 2 1 31 56.36363636
  53 Nisha Kotari 7 8 8 12 5 2 1 43 78.18181818
  54 P Shrinidhi Bhat 8 11 10 10 5 3 1 48 87.27272727
  55 Parvin Tabassum 6 9 6 10 5 2 1 39 70.90909091
  56 Pavan 6 11 8 9 5 3 0 42 76.36363636
  57 Pawar Gunjan Ramrao 8 10 8 13 6 3 0 48 87.27272727
  58 Pooja Malakari Pujeri 6 10 9 11 5 3 1 45 81.81818182
  59 Priya S A 4 8 7 9 4 2 0 34 61.81818182
  60 Priyanka 3 9 7 10 3 2 0 34 61.81818182
  61 R S Shalini 6 10 7 9 5 3 0 40 72.72727273
  62 Ranjita V B 8 12 11 13 6 3 1 54 98.18181818
  63 Sahana Arjungouda Patil 4 7 6 8 4 2 1 32 58.18181818
  64 Sandeep Basavaraj Kyatappanavar 8 11 10 13 5 3 1 51 92.72727273
  65 Sanjana S Nayak 5 6 5 6 4 2 0 28 50.90909091
  66 Sanjayakumar Suresh Malagi 6 10 8 11 4 3 1 43 78.18181818
  67 Sarina R Makkappanavar 6 10 8 11 4 3 1 43 78.18181818
  68 Sarvesh Sharad Thombare 3 7 8 8 3 2 0 31 56.36363636
  69 Sathvik L 4 9 5 7 5 2 0 32 58.18181818
  70 Sawargave Shreya Suryakantrao 6 12 9 13 5 3 1 49 89.09090909
  71 Shaikh Arzoo Mohammed Rafique 6 9 5 8 4 3 0 35 63.63636364
  72 Shamiksha 8 12 10 11 6 3 1 51 92.72727273
  73 Shayana S Mendon 5 6 7 10 6 2 0 36 65.45454545
  74 Shilpa M S 6 9 6 11 4 3 1 40 72.72727273
  75 Shivabasamma Doddanagouda Akki 6 10 9 11 4 3 1 44 80
  76 Shivanand Dinesh Bhat 7 10 10 12 4 3 0 46 83.63636364
  77 Shobha K R 5 7 6 6 4 3 1 32 58.18181818
  78 Shobhitha 9 11 10 10 6 3 1 50 90.90909091
  79 Shreya Ballal 6 11 9 12 4 2 1 45 81.81818182
  80 Shrikanth 8 11 10 12 6 3 1 51 92.72727273
  81 Shrishail S Chikanalli 5 9 9 7 4 2 1 37 67.27272727
  82 sINCHANA N A 6 9 7 8 4 3 1 38 69.09090909
  83 Sinchana R S Gowda 6 9 8 8 5 3 1 40 72.72727273
  84 Sneha Chimmalagi 3 8 8 10 4 2 1 36 65.45454545
  85 Somanatha Kundaragi 8 12 10 13 6 3 1 53 96.36363636
  86 Sudarshan Rayappa Bhajantri 4 8 8 5 2 2 1 30 54.54545455
  87 Surabhi 8 11 10 13 5 3 1 51 92.72727273
  88 Thekkethara Keertana Gireendran 6 10 8 12 5 3 1 45 81.81818182
  89 Vasudha S Shetty 8 11 10 13 5 3 1 51 92.72727273
  90 Veena Mahadev Nuchchundi 6 8 9 11 6 2 1 43 78.18181818
  91 Verma Chandan Rajendra Prasad 6 11 9 11 4 3 1 45 81.81818182
  92 Vijayashree N Bhat 8 12 10 13 5 3 1 52 94.54545455
  93 Vikram S Jat 8 12 10 13 6 3 1 53 96.36363636
  94 Vinayak Vaddodagi 3 9 5 8 4 3 0 32 58.18181818
  95 Vishalkumar Shivappa Kudagi 5 9 8 12 5 2 1 42 76.36363636
  96 Yeotikar Shivani Sambhaji 7 11 10 12 4 3 1 48 87.27272727
  Muniyal Institute of Ayurveda Medical Sciences, Manipal
  Attendance of I year B.A.M.S (BATCH 2021 – 22) from 01.09.2023-30.09.2023
  Sl.
  No
  Name of the Student Padartha Vijnanaevam Ayurveda Itihasa Sankrit Shareera Kriya Shareera Rachana Samhita Adhyayan -1 Ayurveda Ithihasa Practical Total Class
  Conducted
  Total Class Attended
  Percentage
  of Attendance
  Total Class Conducted Practical  Exam and vacation
  1 Aditi Charwadikar
  8 AI Shaniya
  2 Aishwarya
  3 Aishwarya N
  4 Aishwarya T R
  5 Akshar S Rao
  6 Akshata Alkunte
  7 Akshata Kashi
  9 Anuja
  10 Aravind H S
  11 Aravinda Rudrappa Sajjan
  12 Arjun A S
  13 Arun S Chalawadi
  14 Ayesha Misbha
  15 B Akshatha
  16 B Prajwal
  17 Bhoomika B M
  18 Bhoomika D R
  19 Chaithra N R
  20 Chaudhari Harsh Monghajibhai
  21 Chaya P R
  22 Darshan Subray Naik
  23 Deepak Nayak
  24 Deepak Suthar
  25 Dupade Madhav Hanumant
  26 Fathima Fazeela
  27 Gauthami M
  28 Gayathri R Menon
  29 Ghumatkar Ashish Ravindra
  30 Guru Keerthi L R
  31 Harshitha
  32 Harshitha D Bhat
  33 Hemavathi Rathod
  34 Hrishikesh V
  35 Humaira
  36 K S Jyothika
  37 Krithi K M
  38 Kudav Ruchi Umesh
  39 Kulal Medini Chandrashekar
  40 Kushi M P
  46 M D Faizan Momin
  41 Mahima
  42 Mallika
  43 Manaswini M
  44 Manjunath
  45 Manoj Jangid M R
  47 Nanditha Jain
  48 Neha Sara
  49 Nethra K
  50 Nikitha Byali
  51 Nimisha Shetty
  52 Nirusha S
  53 Nisha Kotari
  54 P Shrinidhi Bhat
  55 Parvin Tabassum
  56 Pavan
  57 Pawar Gunjan Ramrao
  58 Pooja Malakari Pujeri
  59 Priya S A
  60 Priyanka
  61 R S Shalini
  62 Ranjita V B
  63 Sahana Arjungouda Patil
  64 Sandeep Basavaraj Kyatappanavar
  65 Sanjana S Nayak
  66 Sanjayakumar Suresh Malagi
  67 Sarina R Makkappanavar
  68 Sarvesh Sharad Thombare
  69 Sathvik L
  70 Sawargave Shreya Suryakantrao
  71 Shaikh Arzoo Mohammed Rafique
  72 Shamiksha
  73 Shayana S Mendon
  74 Shilpa M S
  75 Shivabasamma Doddanagouda Akki
  76 Shivanand Dinesh Bhat
  77 Shobha K R
  78 Shobhitha
  79 Shreya Ballal
  80 Shrikanth
  81 Shrishail S Chikanalli
  82 sINCHANA N A
  83 Sinchana R S Gowda
  84 Sneha Chimmalagi
  85 Somanatha Kundaragi
  86 Sudarshan Rayappa Bhajantri
  87 Surabhi
  88 Thekkethara Keertana Gireendran
  89 Vasudha S Shetty
  90 Veena Mahadev Nuchchundi
  91 Verma Chandan Rajendra Prasad
  92 Vijayashree N Bhat
  93 Vikram S Jat
  94 Vinayak Vaddodagi
  95 Vishalkumar Shivappa Kudagi
  96 Yeotikar Shivani Sambhaji
  Muniyal Institute of Ayurveda Medical Sciences, Manipal
  Attendance of I year B.A.M.S (BATCH 2021 – 22) from 01.08.2023-31.08.2023
  Sl.
  No
  Name of the Student Padartha Vijnanaevam Ayurveda Itihasa Sankrit Shareera Kriya Shareera Rachana Samhita Adhyayan -1 Ayurveda Ithihasa Practical Total Class
  Conducted
  Total Class Attended
  Percentage
  of Attendance
  Total Class Conducted University  Exam
  1 Aditi Charwadikar
  8 AI Shaniya
  2 Aishwarya
  3 Aishwarya N
  4 Aishwarya T R
  5 Akshar S Rao
  6 Akshata Alkunte
  7 Akshata Kashi
  9 Anuja
  10 Aravind H S
  11 Aravinda Rudrappa Sajjan
  12 Arjun A S
  13 Arun S Chalawadi
  14 Ayesha Misbha
  15 B Akshatha
  16 B Prajwal
  17 Bhoomika B M
  18 Bhoomika D R
  19 Chaithra N R
  20 Chaudhari Harsh Monghajibhai
  21 Chaya P R
  22 Darshan Subray Naik
  23 Deepak Nayak
  24 Deepak Suthar
  25 Dupade Madhav Hanumant
  26 Fathima Fazeela
  27 Gauthami M
  28 Gayathri R Menon
  29 Ghumatkar Ashish Ravindra
  30 Guru Keerthi L R
  31 Harshitha
  32 Harshitha D Bhat
  33 Hemavathi Rathod
  34 Hrishikesh V
  35 Humaira
  36 K S Jyothika
  37 Krithi K M
  38 Kudav Ruchi Umesh
  39 Kulal Medini Chandrashekar
  40 Kushi M P
  46 M D Faizan Momin
  41 Mahima
  42 Mallika
  43 Manaswini M
  44 Manjunath
  45 Manoj Jangid M R
  47 Nanditha Jain
  48 Neha Sara
  49 Nethra K
  50 Nikitha Byali
  51 Nimisha Shetty
  52 Nirusha S
  53 Nisha Kotari
  54 P Shrinidhi Bhat
  55 Parvin Tabassum
  56 Pavan
  57 Pawar Gunjan Ramrao
  58 Pooja Malakari Pujeri
  59 Priya S A
  60 Priyanka
  61 R S Shalini
  62 Ranjita V B
  63 Sahana Arjungouda Patil
  64 Sandeep Basavaraj Kyatappanavar
  65 Sanjana S Nayak
  66 Sanjayakumar Suresh Malagi
  67 Sarina R Makkappanavar
  68 Sarvesh Sharad Thombare
  69 Sathvik L
  70 Sawargave Shreya Suryakantrao
  71 Shaikh Arzoo Mohammed Rafique
  72 Shamiksha
  73 Shayana S Mendon
  74 Shilpa M S
  75 Shivabasamma Doddanagouda Akki
  76 Shivanand Dinesh Bhat
  77 Shobha K R
  78 Shobhitha
  79 Shreya Ballal
  80 Shrikanth
  81 Shrishail S Chikanalli
  82 sINCHANA N A
  83 Sinchana R S Gowda
  84 Sneha Chimmalagi
  85 Somanatha Kundaragi
  86 Sudarshan Rayappa Bhajantri
  87 Surabhi
  88 Thekkethara Keertana Gireendran
  89 Vasudha S Shetty
  90 Veena Mahadev Nuchchundi
  91 Verma Chandan Rajendra Prasad
  92 Vijayashree N Bhat
  93 Vikram S Jat
  94 Vinayak Vaddodagi
  95 Vishalkumar Shivappa Kudagi
  96 Yeotikar Shivani Sambhaji
  Muniyal Institute of Ayurveda Medical Sciences, Manipal
  Attendance of I year B.A.M.S (BATCH 2021 – 22) from 01.07.2023-31.07.2023
  Sl.
  No
  Name of the Student Padartha Vijnanaevam Ayurveda Itihasa Sankrit Shareera Kriya Shareera Rachana Samhita Adhyayan -1 Ayurveda Ithihasa Practical Total Class
  Conducted
  Total Class Attended
  Percentage
  of Attendance
  Total Class Conducted  Study Holiday
  1 Aditi Charwadikar
  8 AI Shaniya
  2 Aishwarya
  3 Aishwarya N
  4 Aishwarya T R
  5 Akshar S Rao
  6 Akshata Alkunte
  7 Akshata Kashi
  9 Anuja
  10 Aravind H S
  11 Aravinda Rudrappa Sajjan
  12 Arjun A S
  13 Arun S Chalawadi
  14 Ayesha Misbha
  15 B Akshatha
  16 B Prajwal
  17 Bhoomika B M
  18 Bhoomika D R
  19 Chaithra N R
  20 Chaudhari Harsh Monghajibhai
  21 Chaya P R
  22 Darshan Subray Naik
  23 Deepak Nayak
  24 Deepak Suthar
  25 Dupade Madhav Hanumant
  26 Fathima Fazeela
  27 Gauthami M
  28 Gayathri R Menon
  29 Ghumatkar Ashish Ravindra
  30 Guru Keerthi L R
  31 Harshitha
  32 Harshitha D Bhat
  33 Hemavathi Rathod
  34 Hrishikesh V
  35 Humaira
  36 K S Jyothika
  37 Krithi K M
  38 Kudav Ruchi Umesh
  39 Kulal Medini Chandrashekar
  40 Kushi M P
  46 M D Faizan Momin
  41 Mahima
  42 Mallika
  43 Manaswini M
  44 Manjunath
  45 Manoj Jangid M R
  47 Nanditha Jain
  48 Neha Sara
  49 Nethra K
  50 Nikitha Byali
  51 Nimisha Shetty
  52 Nirusha S
  53 Nisha Kotari
  54 P Shrinidhi Bhat
  55 Parvin Tabassum
  56 Pavan
  57 Pawar Gunjan Ramrao
  58 Pooja Malakari Pujeri
  59 Priya S A
  60 Priyanka
  61 R S Shalini
  62 Ranjita V B
  63 Sahana Arjungouda Patil
  64 Sandeep Basavaraj Kyatappanavar
  65 Sanjana S Nayak
  66 Sanjayakumar Suresh Malagi
  67 Sarina R Makkappanavar
  68 Sarvesh Sharad Thombare
  69 Sathvik L
  70 Sawargave Shreya Suryakantrao
  71 Shaikh Arzoo Mohammed Rafique
  72 Shamiksha
  73 Shayana S Mendon
  74 Shilpa M S
  75 Shivabasamma Doddanagouda Akki
  76 Shivanand Dinesh Bhat
  77 Shobha K R
  78 Shobhitha
  79 Shreya Ballal
  80 Shrikanth
  81 Shrishail S Chikanalli
  82 sINCHANA N A
  83 Sinchana R S Gowda
  84 Sneha Chimmalagi
  85 Somanatha Kundaragi
  86 Sudarshan Rayappa Bhajantri
  87 Surabhi
  88 Thekkethara Keertana Gireendran
  89 Vasudha S Shetty
  90 Veena Mahadev Nuchchundi
  91 Verma Chandan Rajendra Prasad
  92 Vijayashree N Bhat
  93 Vikram S Jat
  94 Vinayak Vaddodagi
  95 Vishalkumar Shivappa Kudagi
  96 Yeotikar Shivani Sambhaji
  Muniyal Institute of Ayurveda Medical Sciences, Manipal
  Attendance of I year B.A.M.S (BATCH 2021 – 22) from 01.06.2022-30.06.2022
  Sl.
  No
  Name of the Student Padartha Vijnanaevam Ayurveda Itihasa Sankrit Shareera Kriya Shareera Rachana Samhita Adhyayan -1 Ayurveda Ithihasa Practical Total Class
  Conducted
  Total Class Attended
  Percentage
  of Attendance
  Total Class Conducted Preparatory Exam  and Study Holiday
  1 Aditi Charwadikar
  8 AI Shaniya
  2 Aishwarya
  3 Aishwarya N
  4 Aishwarya T R
  5 Akshar S Rao
  6 Akshata Alkunte
  7 Akshata Kashi
  9 Anuja
  10 Aravind H S
  11 Aravinda Rudrappa Sajjan
  12 Arjun A S
  13 Arun S Chalawadi
  14 Ayesha Misbha
  15 B Akshatha
  16 B Prajwal
  17 Bhoomika B M
  18 Bhoomika D R
  19 Chaithra N R
  20 Chaudhari Harsh Monghajibhai
  21 Chaya P R
  22 Darshan Subray Naik
  23 Deepak Nayak
  24 Deepak Suthar
  25 Dupade Madhav Hanumant
  26 Fathima Fazeela
  27 Gauthami M
  28 Gayathri R Menon
  29 Ghumatkar Ashish Ravindra
  30 Guru Keerthi L R
  31 Harshitha
  32 Harshitha D Bhat
  33 Hemavathi Rathod
  34 Hrishikesh V
  35 Humaira
  36 K S Jyothika
  37 Krithi K M
  38 Kudav Ruchi Umesh
  39 Kulal Medini Chandrashekar
  40 Kushi M P
  46 M D Faizan Momin
  41 Mahima
  42 Mallika
  43 Manaswini M
  44 Manjunath
  45 Manoj Jangid M R
  47 Nanditha Jain
  48 Neha Sara
  49 Nethra K
  50 Nikitha Byali
  51 Nimisha Shetty
  52 Nirusha S
  53 Nisha Kotari
  54 P Shrinidhi Bhat
  55 Parvin Tabassum
  56 Pavan
  57 Pawar Gunjan Ramrao
  58 Pooja Malakari Pujeri
  59 Priya S A
  60 Priyanka
  61 R S Shalini
  62 Ranjita V B
  63 Sahana Arjungouda Patil
  64 Sandeep Basavaraj Kyatappanavar
  65 Sanjana S Nayak
  66 Sanjayakumar Suresh Malagi
  67 Sarina R Makkappanavar
  68 Sarvesh Sharad Thombare
  69 Sathvik L
  70 Sawargave Shreya Suryakantrao
  71 Shaikh Arzoo Mohammed Rafique
  72 Shamiksha
  73 Shayana S Mendon
  74 Shilpa M S
  75 Shivabasamma Doddanagouda Akki
  76 Shivanand Dinesh Bhat
  77 Shobha K R
  78 Shobhitha
  79 Shreya Ballal
  80 Shrikanth
  81 Shrishail S Chikanalli
  82 sINCHANA N A
  83 Sinchana R S Gowda
  84 Sneha Chimmalagi
  85 Somanatha Kundaragi
  86 Sudarshan Rayappa Bhajantri
  87 Surabhi
  88 Thekkethara Keertana Gireendran
  89 Vasudha S Shetty
  90 Veena Mahadev Nuchchundi
  91 Verma Chandan Rajendra Prasad
  92 Vijayashree N Bhat
  93 Vikram S Jat
  94 Vinayak Vaddodagi
  95 Vishalkumar Shivappa Kudagi
  96 Yeotikar Shivani Sambhaji
  Muniyal Institute of Ayurveda Medical Sciences, Manipal
  Attendance of I year B.A.M.S (BATCH 2021 – 22) from 01.05.2023-31.05.2023
  Sl.
  No
  Name of the Student Padartha Vijnanaevam Ayurveda Itihasa Sankrit Shareera Kriya Shareera Rachana Samhita Adhyayan -1 Ayurveda Ithihasa Practical Total Class
  Conducted
  Total Class Attended
  Percentage
  of Attendance
  Total Class Conducted Preparatory Exam  and Study Holiday
  1 Aditi Charwadikar
  8 AI Shaniya
  2 Aishwarya
  3 Aishwarya N
  4 Aishwarya T R
  5 Akshar S Rao
  6 Akshata Alkunte
  7 Akshata Kashi
  9 Anuja
  10 Aravind H S
  11 Aravinda Rudrappa Sajjan
  12 Arjun A S
  13 Arun S Chalawadi
  14 Ayesha Misbha
  15 B Akshatha
  16 B Prajwal
  17 Bhoomika B M
  18 Bhoomika D R
  19 Chaithra N R
  20 Chaudhari Harsh Monghajibhai
  21 Chaya P R
  22 Darshan Subray Naik
  23 Deepak Nayak
  24 Deepak Suthar
  25 Dupade Madhav Hanumant
  26 Fathima Fazeela
  27 Gauthami M
  28 Gayathri R Menon
  29 Ghumatkar Ashish Ravindra
  30 Guru Keerthi L R
  31 Harshitha
  32 Harshitha D Bhat
  33 Hemavathi Rathod
  34 Hrishikesh V
  35 Humaira
  36 K S Jyothika
  37 Krithi K M
  38 Kudav Ruchi Umesh
  39 Kulal Medini Chandrashekar
  40 Kushi M P
  46 M D Faizan Momin
  41 Mahima
  42 Mallika
  43 Manaswini M
  44 Manjunath
  45 Manoj Jangid M R
  47 Nanditha Jain
  48 Neha Sara
  49 Nethra K
  50 Nikitha Byali
  51 Nimisha Shetty
  52 Nirusha S
  53 Nisha Kotari
  54 P Shrinidhi Bhat
  55 Parvin Tabassum
  56 Pavan
  57 Pawar Gunjan Ramrao
  58 Pooja Malakari Pujeri
  59 Priya S A
  60 Priyanka
  61 R S Shalini
  62 Ranjita V B
  63 Sahana Arjungouda Patil
  64 Sandeep Basavaraj Kyatappanavar
  65 Sanjana S Nayak
  66 Sanjayakumar Suresh Malagi
  67 Sarina R Makkappanavar
  68 Sarvesh Sharad Thombare
  69 Sathvik L
  70 Sawargave Shreya Suryakantrao
  71 Shaikh Arzoo Mohammed Rafique
  72 Shamiksha
  73 Shayana S Mendon
  74 Shilpa M S
  75 Shivabasamma Doddanagouda Akki
  76 Shivanand Dinesh Bhat
  77 Shobha K R
  78 Shobhitha
  79 Shreya Ballal
  80 Shrikanth
  81 Shrishail S Chikanalli
  82 sINCHANA N A
  83 Sinchana R S Gowda
  84 Sneha Chimmalagi
  85 Somanatha Kundaragi
  86 Sudarshan Rayappa Bhajantri
  87 Surabhi
  88 Thekkethara Keertana Gireendran
  89 Vasudha S Shetty
  90 Veena Mahadev Nuchchundi
  91 Verma Chandan Rajendra Prasad
  92 Vijayashree N Bhat
  93 Vikram S Jat
  94 Vinayak Vaddodagi
  95 Vishalkumar Shivappa Kudagi
  96 Yeotikar Shivani Sambhaji
  Sl.
  No
  Name of the Student Dravyaguna Vignana Roganidana RS&BK Caraka Samhita RS & BK/ DRAVYAGUNA /RoganidanaPRACTICALS Total Percentage
  Total Class Conducted  UNIVERSITY EXAM
  1 Akanksha Ashok Gaikawad
  2 Akhila a
  3 Akshay Kumar k
  4 Amodh A Bhat
  5 Amridha s
  6 Ananvitha G a
  7 Ankitha Vijay Kumar
  8 Anoosha T D
  9 Aparna S
  10 Bhattu Ammu Singh
  11 Bhoomika A R
  12 Bhoomika Hiremath
  13 Bhoomika M U
  14 Bhupathiranga S B
  15 Borana kripalsinh bharathsinh
  16 Chachle Mansi prakash
  17 Chaitra b S
  18 Chandini
  19 Charan Kumar Adagall
  20 Charith Hegde
  21 Chiraglakshminath A M
  22 Dakshayini
  23 DEVI P SHETTY
  24 Devika
  25 Devika P D
  26 Deyora crystal
  27 dhavalashree s
  28 Durgalakshmi nair
  29 fathimathul Haseeba
  30 Fiza Anjum
  31 Gopi G N
  32 H Mohammad Abujar Gafari
  33 Haritha Krishnan K.V
  34 harshini Chandrashekhar Shetty
  35 inchara m D
  36 J Arun Kumar
  37 Kamble sunanda anil
  38 Kaveri
  39 kendre vaishnavi Nagnath
  40 Kharotia Neha Premsingh
  41 Kottawar laxmikant anil
  42 Krishna Suresh
  43 kshithija
  44 Lakshmi S Madiwalar
  45 Mahammad Akbar Alli
  46 MAHENDRA CHOUDHARY
  47 Maria joshna
  48 Maru Khushalkumar R
  49 Mohammed siddiq
  50 nidhi
  51 nidhi k S
  52 nikhita raju
  53 Nikhitha M S Shetty
  54 Nikshitha R shetty
  55 Nisar Ahamad Ronad
  56 pallavi nayak
  57 Parveen Begum
  58 Prachi Singh
  59 pRASEETHA K
  60 Prateeksha Gangadhar Bhajantri
  61 PRATHIKA
  62 Pratibha Choudri
  63 Priyadarshini
  64 R manjunath
  65 Rakshita g nadgir
  66 ramakrishna B Nadgir
  67 Rithika Joy
  68 ROHINI S KUNDARAGI
  69 Sachin Lakkanagoudar
  70 Sai Chandana C s
  71 Sakshi Shetty
  72 Sameeksha S Acharya
  73 Sayeda Bibi Aamina
  74 Sharath Kumar Hakari
  75 shashikala Siddapur
  76 Shivani bhat M
  77 Shreya K
  78 shreyas
  79 shruti s
  80 Singh Khushi Anil
  81 Spoorthy p shetty
  82 Sunil Kumar S Hadimani
  83 Sunilkumar Vittal Hirekurbar
  84 Sushma K T
  85 Sushmitha
  86 T N rashmi
  87 T S Prajwal
  88 T VAISHNAVI MAHESH
  89 Tanuja Rajendra Ajasimani
  90 Varsha
  91 Varsha Kamath
  92 Varsha V R
  93 Vidyashree Mahendrayya
  94 VIJAYA KRISHNA k
  95 Vittal Pujar
  96 VIVEK KUMAR SINHA
  97 Yaseen M
  98 Zareena Nikhat Manna
  99 Zeinab
  Sl.
  No
  Name of the Student Dravyaguna Vignana Roganidana RS&BK Caraka Samhita RS & BK/ DRAVYAGUNA /RoganidanaPRACTICALS Total Percentage
  Total Class Conducted STUDY HOLIDAY & UNIVERSITY EXAM
  1 Akanksha Ashok Gaikawad
  2 Akhila a
  3 Akshay Kumar k
  4 Amodh A Bhat
  5 Amridha s
  6 Ananvitha G a
  7 Ankitha Vijay Kumar
  8 Anoosha T D
  9 Aparna S
  10 Bhattu Ammu Singh
  11 Bhoomika A R
  12 Bhoomika Hiremath
  13 Bhoomika M U
  14 Bhupathiranga S B
  15 Borana kripalsinh bharathsinh
  16 Chachle Mansi prakash
  17 Chaitra b S
  18 Chandini
  19 Charan Kumar Adagall
  20 Charith Hegde
  21 Chiraglakshminath A M
  22 Dakshayini
  23 DEVI P SHETTY
  24 Devika
  25 Devika P D
  26 Deyora crystal
  27 dhavalashree s
  28 Durgalakshmi nair
  29 fathimathul Haseeba
  30 Fiza Anjum
  31 Gopi G N
  32 H Mohammad Abujar Gafari
  33 Haritha Krishnan K.V
  34 harshini Chandrashekhar Shetty
  35 inchara m D
  36 J Arun Kumar
  37 Kamble sunanda anil
  38 Kaveri
  39 kendre vaishnavi Nagnath
  40 Kharotia Neha Premsingh
  41 Kottawar laxmikant anil
  42 Krishna Suresh
  43 kshithija
  44 Lakshmi S Madiwalar
  45 Mahammad Akbar Alli
  46 MAHENDRA CHOUDHARY
  47 Maria joshna
  48 Maru Khushalkumar R
  49 Mohammed siddiq
  50 nidhi
  51 nidhi k S
  52 nikhita raju
  53 Nikhitha M S Shetty
  54 Nikshitha R shetty
  55 Nisar Ahamad Ronad
  56 pallavi nayak
  57 Parveen Begum
  58 Prachi Singh
  59 pRASEETHA K
  60 Prateeksha Gangadhar Bhajantri
  61 PRATHIKA
  62 Pratibha Choudri
  63 Priyadarshini
  64 R manjunath
  65 Rakshita g nadgir
  66 ramakrishna B Nadgir
  67 Rithika Joy
  68 ROHINI S KUNDARAGI
  69 Sachin Lakkanagoudar
  70 Sai Chandana C s
  71 Sakshi Shetty
  72 Sameeksha S Acharya
  73 Sayeda Bibi Aamina
  74 Sharath Kumar Hakari
  75 shashikala Siddapur
  76 Shivani bhat M
  77 Shreya K
  78 shreyas
  79 shruti s
  80 Singh Khushi Anil
  81 Spoorthy p shetty
  82 Sunil Kumar S Hadimani
  83 Sunilkumar Vittal Hirekurbar
  84 Sushma K T
  85 Sushmitha
  86 T N rashmi
  87 T S Prajwal
  88 T VAISHNAVI MAHESH
  89 Tanuja Rajendra Ajasimani
  90 Varsha
  91 Varsha Kamath
  92 Varsha V R
  93 Vidyashree Mahendrayya
  94 VIJAYA KRISHNA k
  95 Vittal Pujar
  96 VIVEK KUMAR SINHA
  97 Yaseen M
  98 Zareena Nikhat Manna
  99 Zeinab
  Sl.
  No
  Name of the Student Dravyaguna Vignana Roganidana RS&BK Caraka Samhita RS & BK/ DRAVYAGUNA /RoganidanaPRACTICALS Total Percentage
  Total Class Conducted STUDY HOLIDAY
  1 Akanksha Ashok Gaikawad
  2 Akhila a
  3 Akshay Kumar k
  4 Amodh A Bhat
  5 Amridha s
  6 Ananvitha G a
  7 Ankitha Vijay Kumar
  8 Anoosha T D
  9 Aparna S
  10 Bhattu Ammu Singh
  11 Bhoomika A R
  12 Bhoomika Hiremath
  13 Bhoomika M U
  14 Bhupathiranga S B
  15 Borana kripalsinh bharathsinh
  16 Chachle Mansi prakash
  17 Chaitra b S
  18 Chandini
  19 Charan Kumar Adagall
  20 Charith Hegde
  21 Chiraglakshminath A M
  22 Dakshayini
  23 DEVI P SHETTY
  24 Devika
  25 Devika P D
  26 Deyora crystal
  27 dhavalashree s
  28 Durgalakshmi nair
  29 fathimathul Haseeba
  30 Fiza Anjum
  31 Gopi G N
  32 H Mohammad Abujar Gafari
  33 Haritha Krishnan K.V
  34 harshini Chandrashekhar Shetty
  35 inchara m D
  36 J Arun Kumar
  37 Kamble sunanda anil
  38 Kaveri
  39 kendre vaishnavi Nagnath
  40 Kharotia Neha Premsingh
  41 Kottawar laxmikant anil
  42 Krishna Suresh
  43 kshithija
  44 Lakshmi S Madiwalar
  45 Mahammad Akbar Alli
  46 MAHENDRA CHOUDHARY
  47 Maria joshna
  48 Maru Khushalkumar R
  49 Mohammed siddiq
  50 nidhi
  51 nidhi k S
  52 nikhita raju
  53 Nikhitha M S Shetty
  54 Nikshitha R shetty
  55 Nisar Ahamad Ronad
  56 pallavi nayak
  57 Parveen Begum
  58 Prachi Singh
  59 pRASEETHA K
  60 Prateeksha Gangadhar Bhajantri
  61 PRATHIKA
  62 Pratibha Choudri
  63 Priyadarshini
  64 R manjunath
  65 Rakshita g nadgir
  66 ramakrishna B Nadgir
  67 Rithika Joy
  68 ROHINI S KUNDARAGI
  69 Sachin Lakkanagoudar
  70 Sai Chandana C s
  71 Sakshi Shetty
  72 Sameeksha S Acharya
  73 Sayeda Bibi Aamina
  74 Sharath Kumar Hakari
  75 shashikala Siddapur
  76 Shivani bhat M
  77 Shreya K
  78 shreyas
  79 shruti s
  80 Singh Khushi Anil
  81 Spoorthy p shetty
  82 Sunil Kumar S Hadimani
  83 Sunilkumar Vittal Hirekurbar
  84 Sushma K T
  85 Sushmitha
  86 T N rashmi
  87 T S Prajwal
  88 T VAISHNAVI MAHESH
  89 Tanuja Rajendra Ajasimani
  90 Varsha
  91 Varsha Kamath
  92 Varsha V R
  93 Vidyashree Mahendrayya
  94 VIJAYA KRISHNA k
  95 Vittal Pujar
  96 VIVEK KUMAR SINHA
  97 Yaseen M
  98 Zareena Nikhat Manna
  99 Zeinab
  Sl.
  No
  Name of the Student Dravyaguna Vignana Roganidana RS&BK Caraka Samhita RS & BK/ DRAVYAGUNA /RoganidanaPRACTICALS Total Percentage
  Total Class Conducted 25 16 29 9 10 89 100
  1 Akanksha Ashok Gaikawad 23 16 27 9 6 81 91.01123596
  2 Akhila a 23 15 28 9 6 81 91.01123596
  3 Akshay Kumar k 11 9 12 4 4 40 44.94382022
  4 Amodh A Bhat 13 14 15 8 6 56 62.92134831
  5 Amridha s 24 16 29 9 6 84 94.38202247
  6 Ananvitha G a 21 16 26 9 6 78 87.64044944
  7 Ankitha Vijay Kumar 21 12 21 7 6 67 75.28089888
  8 Anoosha T D 17 14 18 7 6 62 69.66292135
  9 Aparna S 23 14 24 7 6 74 83.14606742
  10 Bhattu Ammu Singh 13 9 13 4 4 43 48.31460674
  11 Bhoomika A R 17 14 21 7 6 65 73.03370787
  12 Bhoomika Hiremath 20 14 23 6 4 67 75.28089888
  13 Bhoomika M U 17 12 19 6 6 60 67.41573034
  14 Bhupathiranga S B 15 12 19 7 6 59 66.29213483
  15 Borana kripalsinh bharathsinh 12 13 15 7 4 51 57.30337079
  16 Chachle Mansi prakash 19 9 20 6 6 60 67.41573034
  17 Chaitra b S 20 14 23 9 6 72 80.8988764
  18 Chandini 25 16 29 9 6 85 95.50561798
  19 Charan Kumar Adagall 18 12 23 7 6 66 74.15730337
  20 Charith Hegde 19 12 23 5 6 65 73.03370787
  21 Chiraglakshminath A M 24 16 28 9 6 83 93.25842697
  22 Dakshayini 25 16 29 9 6 85 95.50561798
  23 DEVI P SHETTY 17 13 21 7 4 62 69.66292135
  24 Devika 20 14 24 7 6 71 79.7752809
  25 Devika P D 19 12 24 5 4 64 71.91011236
  26 Deyora crystal 19 14 23 9 6 71 79.7752809
  27 dhavalashree s 22 14 26 9 6 77 86.51685393
  28 Durgalakshmi nair 18 11 20 5 6 60 67.41573034
  29 fathimathul Haseeba 23 14 27 9 6 79 88.76404494
  30 Fiza Anjum 22 14 21 8 6 71 79.7752809
  31 Gopi G N 20 15 25 9 6 75 84.26966292
  32 H Mohammad Abujar Gafari 20 15 22 5 6 68 76.40449438
  33 Haritha Krishnan K.V 20 12 19 4 4 59 66.29213483
  34 harshini Chandrashekhar Shetty 25 16 28 8 10 87 97.75280899
  35 inchara m D 13 10 16 6 4 49 55.05617978
  36 J Arun Kumar 20 15 23 9 10 77 86.51685393
  37 Kamble sunanda anil 18 14 22 9 6 69 77.52808989
  38 Kaveri 18 11 20 5 8 62 69.66292135
  39 kendre vaishnavi Nagnath 21 14 22 7 6 70 78.65168539
  40 Kharotia Neha Premsingh 24 14 27 9 8 82 92.13483146
  41 Kottawar laxmikant anil 18 10 16 5 6 55 61.79775281
  42 Krishna Suresh 17 13 20 5 8 63 70.78651685
  43 kshithija 23 16 29 8 10 86 96.62921348
  44 Lakshmi S Madiwalar 24 15 29 9 6 83 93.25842697
  45 Mahammad Akbar Alli 4 6 8 5 4 27 30.33707865
  46 MAHENDRA CHOUDHARY 0 0 0 0 4 4 4.494382022
  47 Maria joshna 7 2 5 3 6 23 25.84269663
  48 Maru Khushalkumar R 19 13 21 8 10 71 79.7752809
  49 Mohammed siddiq 16 8 20 6 6 56 62.92134831
  50 nidhi 22 13 24 7 6 72 80.8988764
  51 nidhi k S 22 14 24 9 8 77 86.51685393
  52 nikhita raju 21 15 25 9 8 78 87.64044944
  53 Nikhitha M S Shetty 24 16 29 9 10 88 98.87640449
  54 Nikshitha R shetty 25 14 26 8 10 83 93.25842697
  55 Nisar Ahamad Ronad 20 11 25 7 8 71 79.7752809
  56 pallavi nayak 17 12 19 7 10 65 73.03370787
  57 Parveen Begum 20 15 25 9 6 75 84.26966292
  58 Prachi Singh 22 15 26 9 6 78 87.64044944
  59 pRASEETHA K 19 12 20 5 8 64 71.91011236
  60 Prateeksha Gangadhar Bhajantri 18 15 21 7 8 69 77.52808989
  61 PRATHIKA 21 14 24 7 8 74 83.14606742
  62 Pratibha Choudri 21 15 28 9 4 77 86.51685393
  63 Priyadarshini 24 15 27 9 10 85 95.50561798
  64 R manjunath 18 15 21 7 8 69 77.52808989
  65 Rakshita g nadgir 22 15 27 9 10 83 93.25842697
  66 ramakrishna B Nadgir 22 15 24 9 8 78 87.64044944
  67 Rithika Joy 22 13 24 6 6 71 79.7752809
  68 ROHINI S KUNDARAGI 24 16 27 9 8 84 94.38202247
  69 Sachin Lakkanagoudar 20 16 25 9 6 76 85.39325843
  70 Sai Chandana C s 17 13 20 7 4 61 68.53932584
  71 Sakshi Shetty 25 16 29 9 8 87 97.75280899
  72 Sameeksha S Acharya 21 13 25 7 8 74 83.14606742
  73 Sayeda Bibi Aamina 24 16 28 9 8 85 95.50561798
  74 Sharath Kumar Hakari 13 10 16 6 6 51 57.30337079
  75 shashikala Siddapur 24 16 28 9 8 85 95.50561798
  76 Shivani bhat M 20 11 19 5 8 63 70.78651685
  77 Shreya K 25 16 29 9 8 87 97.75280899
  78 shreyas 25 16 26 9 8 84 94.38202247
  79 shruti s 20 16 24 9 4 73 82.02247191
  80 Singh Khushi Anil 20 14 22 9 6 71 79.7752809
  81 Spoorthy p shetty 16 12 20 7 4 59 66.29213483
  82 Sunil Kumar S Hadimani 18 11 15 4 8 56 62.92134831
  83 Sunilkumar Vittal Hirekurbar 23 16 26 8 8 81 91.01123596
  84 Sushma K T 24 16 28 9 8 85 95.50561798
  85 Sushmitha 16 13 22 6 2 59 66.29213483
  86 T N rashmi 9 9 12 4 2 36 40.4494382
  87 T S Prajwal 13 11 14 6 6 50 56.17977528
  88 T VAISHNAVI MAHESH 21 12 19 7 6 65 73.03370787
  89 Tanuja Rajendra Ajasimani 22 16 26 9 4 77 86.51685393
  90 Varsha 25 16 29 9 6 85 95.50561798
  91 Varsha Kamath 21 16 25 9 8 79 88.76404494
  92 Varsha V R 20 15 20 9 6 70 78.65168539
  93 Vidyashree Mahendrayya 24 15 25 9 8 81 91.01123596
  94 VIJAYA KRISHNA k 24 15 26 9 8 82 92.13483146
  95 Vittal Pujar 24 16 27 9 8 84 94.38202247
  96 VIVEK KUMAR SINHA 0 0 0 0 0 0 0
  97 Yaseen M 22 14 27 6 8 77 86.51685393
  98 Zareena Nikhat Manna 19 15 24 9 4 71 79.7752809
  99 Zeinab 20 15 26 9 6 76 85.39325843
  Sl.
  No
  Name of the Student Dravyaguna Vignana Roganidana RS&BK Caraka Samhita RS & BK/ DRAVYAGUNA /RoganidanaPRACTICALS Total Percentage
  Total Class Conducted 30 27 33 8 23 121 100
  1 Akanksha Ashok Gaikawad 29 27 29 8 20 113 93.38842975
  2 Akhila a 30 26 31 8 20 115 95.04132231
  3 Akshay Kumar k 22 25 27 8 20 102 84.29752066
  4 Amodh A Bhat 21 16 28 8 18 91 75.20661157
  5 Amridha s 28 27 33 8 20 116 95.8677686
  6 Ananvitha G a 27 24 27 7 20 105 86.7768595
  7 Ankitha Vijay Kumar 29 25 31 8 18 111 91.73553719
  8 Anoosha T D 23 18 19 5 17 82 67.76859504
  9 Aparna S 26 18 18 6 17 85 70.24793388
  10 Bhattu Ammu Singh 27 25 29 8 20 109 90.08264463
  11 Bhoomika A R 21 25 27 8 18 99 81.81818182
  12 Bhoomika Hiremath 24 23 25 7 18 97 80.16528926
  13 Bhoomika M U 22 18 24 5 18 87 71.90082645
  14 Bhupathiranga S B 18 22 27 6 17 90 74.38016529
  15 Borana kripalsinh bharathsinh 25 26 31 8 20 110 90.90909091
  16 Chachle Mansi prakash 22 24 24 7 20 97 80.16528926
  17 Chaitra b S 22 22 28 8 16 96 79.33884298
  18 Chandini 30 25 30 7 20 112 92.56198347
  19 Charan Kumar Adagall 24 22 30 6 19 101 83.47107438
  20 Charith Hegde 23 20 20 6 18 87 71.90082645
  21 Chiraglakshminath A M 27 25 32 6 20 110 90.90909091
  22 Dakshayini 30 27 32 8 20 117 96.69421488
  23 DEVI P SHETTY 20 20 21 4 16 81 66.94214876
  24 Devika 26 24 29 8 20 107 88.42975207
  25 Devika P D 23 18 27 6 16 90 74.38016529
  26 Deyora crystal 28 24 30 8 18 108 89.25619835
  27 dhavalashree s 25 23 28 7 20 103 85.12396694
  28 Durgalakshmi nair 20 13 23 2 18 76 62.80991736
  29 fathimathul Haseeba 23 19 28 6 15 91 75.20661157
  30 Fiza Anjum 24 22 21 6 20 93 76.85950413
  31 Gopi G N 23 22 26 7 17 95 78.51239669
  32 H Mohammad Abujar Gafari 21 22 22 6 19 90 74.38016529
  33 Haritha Krishnan K.V 27 24 30 7 20 108 89.25619835
  34 harshini Chandrashekhar Shetty 29 27 30 8 21 115 95.04132231
  35 inchara m D 21 23 24 7 18 93 76.85950413
  36 J Arun Kumar 24 24 28 6 23 105 86.7768595
  37 Kamble sunanda anil 22 21 23 5 23 94 77.68595041
  38 Kaveri 29 26 29 8 19 111 91.73553719
  39 kendre vaishnavi Nagnath 22 20 20 5 19 86 71.07438017
  40 Kharotia Neha Premsingh 27 23 27 8 23 108 89.25619835
  41 Kottawar laxmikant anil 22 21 27 8 21 99 81.81818182
  42 Krishna Suresh 23 18 28 3 19 91 75.20661157
  43 kshithija 24 24 22 7 22 99 81.81818182
  44 Lakshmi S Madiwalar 22 17 24 5 19 87 71.90082645
  45 Mahammad Akbar Alli 22 15 20 4 19 80 66.11570248
  46 MAHENDRA CHOUDHARY 4 1 1 0 16 22 18.18181818
  47 Maria joshna 20 17 18 6 17 78 64.46280992
  48 Maru Khushalkumar R 30 24 30 7 23 114 94.21487603
  49 Mohammed siddiq 20 20 21 6 19 86 71.07438017
  50 nidhi 25 25 27 8 22 107 88.42975207
  51 nidhi k S 29 25 31 8 23 116 95.8677686
  52 nikhita raju 30 25 33 8 23 119 98.34710744
  53 Nikhitha M S Shetty 30 26 32 8 23 119 98.34710744
  54 Nikshitha R shetty 21 24 26 6 19 96 79.33884298
  55 Nisar Ahamad Ronad 24 22 29 7 23 105 86.7768595
  56 pallavi nayak 22 24 25 8 21 100 82.6446281
  57 Parveen Begum 27 22 30 6 21 106 87.60330579
  58 Prachi Singh 22 25 22 7 20 96 79.33884298
  59 pRASEETHA K 28 22 28 5 21 104 85.95041322
  60 Prateeksha Gangadhar Bhajantri 20 22 22 7 19 90 74.38016529
  61 PRATHIKA 27 26 26 8 19 106 87.60330579
  62 Pratibha Choudri 21 15 20 6 18 80 66.11570248
  63 Priyadarshini 29 26 33 8 23 119 98.34710744
  64 R manjunath 25 22 31 8 21 107 88.42975207
  65 Rakshita g nadgir 28 25 27 8 20 108 89.25619835
  66 ramakrishna B Nadgir 27 23 25 8 20 103 85.12396694
  67 Rithika Joy 20 18 17 5 12 72 59.50413223
  68 ROHINI S KUNDARAGI 27 23 27 8 21 106 87.60330579
  69 Sachin Lakkanagoudar 25 24 32 7 19 107 88.42975207
  70 Sai Chandana C s 24 22 26 7 19 98 80.99173554
  71 Sakshi Shetty 30 27 32 8 22 119 98.34710744
  72 Sameeksha S Acharya 25 20 28 6 14 93 76.85950413
  73 Sayeda Bibi Aamina 27 22 20 7 19 95 78.51239669
  74 Sharath Kumar Hakari 24 23 25 7 20 99 81.81818182
  75 shashikala Siddapur 30 26 33 8 20 117 96.69421488
  76 Shivani bhat M 23 23 25 8 17 96 79.33884298
  77 Shreya K 26 24 30 8 22 110 90.90909091
  78 shreyas 21 24 24 8 15 92 76.03305785
  79 shruti s 25 19 27 5 21 97 80.16528926
  80 Singh Khushi Anil 19 21 28 6 17 91 75.20661157
  81 Spoorthy p shetty 29 27 32 8 22 118 97.52066116
  82 Sunil Kumar S Hadimani 24 23 18 6 21 92 76.03305785
  83 Sunilkumar Vittal Hirekurbar 28 25 31 8 21 113 93.38842975
  84 Sushma K T 30 27 32 8 20 117 96.69421488
  85 Sushmitha 25 25 24 7 22 103 85.12396694
  86 T N rashmi 25 25 29 8 22 109 90.08264463
  87 T S Prajwal 26 24 25 6 18 99 81.81818182
  88 T VAISHNAVI MAHESH 28 24 31 8 21 112 92.56198347
  89 Tanuja Rajendra Ajasimani 21 14 12 3 18 68 56.19834711
  90 Varsha 30 27 31 8 22 118 97.52066116
  91 Varsha Kamath 28 27 31 8 22 116 95.8677686
  92 Varsha V R 25 23 30 7 18 103 85.12396694
  93 Vidyashree Mahendrayya 30 27 32 8 20 117 96.69421488
  94 VIJAYA KRISHNA k 24 26 29 8 20 107 88.42975207
  95 Vittal Pujar 25 21 31 5 18 100 82.6446281
  96 VIVEK KUMAR SINHA 1 0 0 0 7 8 6.611570248
  97 Yaseen M 23 22 28 8 20 101 83.47107438
  98 Zareena Nikhat Manna 20 23 27 6 12 88 72.72727273
  99 Zeinab 21 24 27 7 18 97 80.16528926
  Sl.
  No
  Name of the Student Dravyaguna Vignana Roganidana RS&BK Caraka Samhita RS & BK/ DRAVYAGUNA /RoganidanaPRACTICALS Total Percentage
  Total Class Conducted 25 26 29 17 15 112 100
  1 Akanksha Ashok Gaikawad 25 26 29 17 11 108 96.42857143
  2 Akhila a 21 23 26 15 7 92 82.14285714
  3 Akshay Kumar k 21 22 21 13 9 86 76.78571429
  4 Amodh A Bhat 18 19 20 13 7 77 68.75
  5 Amridha s 24 26 29 16 9 104 92.85714286
  6 Ananvitha G a 25 26 29 17 11 108 96.42857143
  7 Ankitha Vijay Kumar 25 26 29 17 11 108 96.42857143
  8 Anoosha T D 19 20 22 14 11 86 76.78571429
  9 Aparna S 25 26 27 14 9 101 90.17857143
  10 Bhattu Ammu Singh 18 19 23 12 9 81 72.32142857
  11 Bhoomika A R 20 21 25 14 11 91 81.25
  12 Bhoomika Hiremath 22 24 25 16 11 98 87.5
  13 Bhoomika M U 24 24 28 16 11 103 91.96428571
  14 Bhupathiranga S B 18 22 22 7 7 76 67.85714286
  15 Borana kripalsinh bharathsinh 24 24 29 17 11 105 93.75
  16 Chachle Mansi prakash 19 23 26 14 7 89 79.46428571
  17 Chaitra b S 21 25 25 15 11 97 86.60714286
  18 Chandini 21 23 27 16 11 98 87.5
  19 Charan Kumar Adagall 23 21 25 9 9 87 77.67857143
  20 Charith Hegde 22 23 22 12 9 88 78.57142857
  21 Chiraglakshminath A M 23 25 26 14 9 97 86.60714286
  22 Dakshayini 24 22 28 14 11 99 88.39285714
  23 DEVI P SHETTY 20 24 26 15 11 96 85.71428571
  24 Devika 18 22 27 15 9 91 81.25
  25 Devika P D 18 20 22 11 3 74 66.07142857
  26 Deyora crystal 25 26 28 16 11 106 94.64285714
  27 dhavalashree s 20 22 24 13 11 90 80.35714286
  28 Durgalakshmi nair 20 19 23 16 11 89 79.46428571
  29 fathimathul Haseeba 17 19 24 12 9 81 72.32142857
  30 Fiza Anjum 23 23 27 15 11 99 88.39285714
  31 Gopi G N 22 21 26 12 9 90 80.35714286
  32 H Mohammad Abujar Gafari 20 19 23 13 9 84 75
  33 Haritha Krishnan K.V 22 24 28 15 11 100 89.28571429
  34 harshini Chandrashekhar Shetty 25 26 29 17 15 112 100
  35 inchara m D 22 20 23 13 13 91 81.25
  36 J Arun Kumar 22 23 29 15 15 104 92.85714286
  37 Kamble sunanda anil 21 20 23 12 15 91 81.25
  38 Kaveri 25 26 26 17 15 109 97.32142857
  39 kendre vaishnavi Nagnath 17 19 23 12 14 85 75.89285714
  40 Kharotia Neha Premsingh 21 23 28 14 15 101 90.17857143
  41 Kottawar laxmikant anil 22 25 29 15 15 106 94.64285714
  42 Krishna Suresh 25 22 29 15 15 106 94.64285714
  43 kshithija 25 26 29 16 15 111 99.10714286
  44 Lakshmi S Madiwalar 24 25 29 16 15 109 97.32142857
  45 Mahammad Akbar Alli 18 20 21 9 15 83 74.10714286
  46 MAHENDRA CHOUDHARY 16 17 17 11 14 75 66.96428571
  47 Maria joshna 16 20 19 15 15 85 75.89285714
  48 Maru Khushalkumar R 23 22 29 14 15 103 91.96428571
  49 Mohammed siddiq 20 24 27 15 15 101 90.17857143
  50 nidhi 24 22 24 14 15 99 88.39285714
  51 nidhi k S 21 22 27 16 15 101 90.17857143
  52 nikhita raju 25 26 29 17 15 112 100
  53 Nikhitha M S Shetty 25 26 28 16 13 108 96.42857143
  54 Nikshitha R shetty 18 17 19 13 11 78 69.64285714
  55 Nisar Ahamad Ronad 16 16 23 12 14 81 72.32142857
  56 pallavi nayak 25 25 29 17 15 111 99.10714286
  57 Parveen Begum 25 23 28 15 15 106 94.64285714
  58 Prachi Singh 24 24 28 14 13 103 91.96428571
  59 pRASEETHA K 25 23 29 16 15 108 96.42857143
  60 Prateeksha Gangadhar Bhajantri 25 26 29 17 15 112 100
  61 PRATHIKA 22 22 25 14 13 96 85.71428571
  62 Pratibha Choudri 24 25 29 15 15 108 96.42857143
  63 Priyadarshini 25 26 28 17 15 111 99.10714286
  64 R manjunath 23 25 27 14 15 104 92.85714286
  65 Rakshita g nadgir 25 26 28 16 15 110 98.21428571
  66 ramakrishna B Nadgir 25 25 29 17 15 111 99.10714286
  67 Rithika Joy 15 19 20 10 12 76 67.85714286
  68 ROHINI S KUNDARAGI 24 24 28 16 13 105 93.75
  69 Sachin Lakkanagoudar 24 26 29 14 13 106 94.64285714
  70 Sai Chandana C s 24 23 25 17 11 100 89.28571429
  71 Sakshi Shetty 25 26 29 17 13 110 98.21428571
  72 Sameeksha S Acharya 20 24 23 14 13 94 83.92857143
  73 Sayeda Bibi Aamina 25 25 28 16 13 107 95.53571429
  74 Sharath Kumar Hakari 24 21 26 14 13 98 87.5
  75 shashikala Siddapur 25 26 29 17 13 110 98.21428571
  76 Shivani bhat M 24 25 28 17 13 107 95.53571429
  77 Shreya K 25 26 29 17 13 110 98.21428571
  78 shreyas 22 25 28 16 13 104 92.85714286
  79 shruti s 25 26 29 17 13 110 98.21428571
  80 Singh Khushi Anil 23 22 27 14 13 99 88.39285714
  81 Spoorthy p shetty 22 25 28 17 13 105 93.75
  82 Sunil Kumar S Hadimani 20 21 28 14 13 96 85.71428571
  83 Sunilkumar Vittal Hirekurbar 24 26 27 13 13 103 91.96428571
  84 Sushma K T 25 26 28 16 13 108 96.42857143
  85 Sushmitha 25 21 26 14 13 99 88.39285714
  86 T N rashmi 22 23 28 15 13 101 90.17857143
  87 T S Prajwal 25 25 28 15 13 106 94.64285714
  88 T VAISHNAVI MAHESH 23 22 24 14 13 96 85.71428571
  89 Tanuja Rajendra Ajasimani 20 21 24 16 10 91 81.25
  90 Varsha 24 25 28 15 13 105 93.75
  91 Varsha Kamath 25 26 29 17 13 110 98.21428571
  92 Varsha V R 23 23 27 15 13 101 90.17857143
  93 Vidyashree Mahendrayya 13 15 18 10 9 65 58.03571429
  94 VIJAYA KRISHNA k 23 25 26 14 13 101 90.17857143
  95 Vittal Pujar 23 25 27 15 13 103 91.96428571
  96 VIVEK KUMAR SINHA 7 4 5 5 6 27 24.10714286
  97 Yaseen M 20 23 23 13 13 92 82.14285714
  98 Zareena Nikhat Manna 23 23 22 15 13 96 85.71428571
  99 Zeinab 23 22 28 14 13 100 89.28571429
  Sl.
  No
  Name of the Student Dravyaguna Vignana Roganidana RS&BK Caraka Samhita RS & BK/ DRAVYAGUNA /RoganidanaPRACTICALS Total Percentage
  Total Class Conducted 21 23 22 6 18 90 100
  1 Akanksha Ashok 20 23 22 6 18 89 98.88888889
  2 Akhila A 19 18 16 5 18 76 84.44444444
  3 Akshay Kumar K 16 17 16 5 14 68 75.55555556
  4 Amodh Bhat 13 13 11 5 16 58 64.44444444
  5 Amridha 20 23 22 6 18 89 98.88888889
  6 Ananvitha G A 21 22 22 6 18 89 98.88888889
  7 Ankitha 19 20 20 6 16 81 90
  8 Anoosha T D 17 19 17 4 18 75 83.33333333
  9 Aparna S 14 17 14 4 16 65 72.22222222
  10 Bhattu Ammu Singh 11 14 13 4 16 58 64.44444444
  11 Bhoomika A R 20 20 21 6 16 83 92.22222222
  12 Bhoomika Hiremath 18 19 18 5 14 74 82.22222222
  13 Bhoomika M U 13 15 16 5 12 61 67.77777778
  14 Bhupathiranga 12 17 15 3 16 63 70
  15 Borana Kripalsinh  Bharatsinh 16 20 20 5 12 73 81.11111111
  16 Chaitra B S 14 18 19 4 14 69 76.66666667
  17 Chandini 18 20 20 6 14 78 86.66666667
  18 Charan Kumar Adagall 20 22 22 6 18 88 97.77777778
  19 Charith Hegde 19 20 20 5 18 82 91.11111111
  20 Chiraglakshminath 15 16 13 3 16 63 70
  21 Dakshayini 18 21 20 4 14 77 85.55555556
  22 Devi P Shetty 21 23 22 5 18 89 98.88888889
  23 Devika 20 22 19 5 18 84 93.33333333
  24 Devika P D 21 21 21 6 16 85 94.44444444
  25 Deyora Crystal Dsouza 13 16 13 3 16 61 67.77777778
  26 Dhavalashree S 16 22 20 5 16 79 87.77777778
  27 Durga Lakshmi Nair 16 16 14 6 16 68 75.55555556
  28 Fathimathul Haseeba 15 16 16 4 16 67 74.44444444
  29 Fiza Anjum 14 13 16 2 12 57 63.33333333
  30 Gopi G N 18 21 20 6 16 81 90
  31 H Mohammad Abujar Gafari 15 16 19 4 14 68 75.55555556
  32 Haritha Krishnan K U 18 21 17 6 16 78 86.66666667
  33 Harshini Chandrashekhar Shetty 15 16 14 2 16 63 70
  34 Inchara M D 21 22 22 6 18 89 98.88888889
  35 J Arun Kumar 15 15 16 4 16 66 73.33333333
  36 Kaveri 17 19 18 5 18 77 85.55555556
  37 Kendre Vaishnavi Naganath 14 19 17 4 16 70 77.77777778
  38 Kharotia Neha Premsingh 19 22 21 4 16 82 91.11111111
  39 Khushi Anil Singh 16 19 15 4 16 70 77.77777778
  40 Kottavara Laxmikant Anil 13 18 16 3 16 66 73.33333333
  41 Krishna Suresh 14 15 13 2 16 60 66.66666667
  42 Kshithija 11 13 12 4 16 56 62.22222222
  43 Lakshmi Madiwalar 20 22 20 5 16 83 92.22222222
  44 Mahammad Akbar Ali 19 20 20 4 16 79 87.77777778
  45 Mahendra Choudhary 16 20 19 4 16 75 83.33333333
  46 Mansi Prakash Chachle 3 3 1 1 16 24 26.66666667
  47 Maria Joshna 14 17 15 2 16 64 71.11111111
  48 Maru Khushalkumar 14 19 19 4 16 72 80
  49 Mohammed Siddiq 14 18 18 5 16 71 78.88888889
  50 Nidhi 13 17 17 5 16 68 75.55555556
  51 Nidhi K S 15 18 15 2 16 66 73.33333333
  52 Nikhitha M S Shetty 21 22 20 6 18 87 96.66666667
  53 Nikhitha Raju 21 22 22 6 18 89 98.88888889
  54 Nikshitha R Shetty 19 20 17 4 16 76 84.44444444
  55 Nisar Ahamad Ronad 19 21 19 5 18 82 91.11111111
  56 Pallavi S Nayak 20 22 21 6 18 87 96.66666667
  57 Parveen Begum 20 22 19 5 18 84 93.33333333
  58 Prachi Singh 17 22 21 4 16 80 88.88888889
  59 Praseetha P 14 16 16 4 16 66 73.33333333
  60 Prateeksha Gangadhar Bhajantri 21 23 21 5 16 86 95.55555556
  61 Prathika 20 20 20 5 18 83 92.22222222
  62 Pratibha B Choudri 17 19 15 4 16 71 78.88888889
  63 Priyadarshini 18 21 20 6 18 83 92.22222222
  64 R Manjunath 16 21 19 3 16 75 83.33333333
  65 Rakshitha 15 17 16 3 16 67 74.44444444
  66 Ramkrishna 14 18 16 3 16 67 74.44444444
  67 Rithika Joy 14 17 15 4 16 66 73.33333333
  68 Rohini 18 18 21 5 14 76 84.44444444
  69 Sachin Lakkanagoudar 17 22 21 5 16 81 90
  70 Sai Chandan C S 20 22 20 4 14 80 88.88888889
  71 Sakshi Shetty 21 23 22 6 18 90 100
  72 Sameeksha S Acharya 19 20 17 4 18 78 86.66666667
  73 Sayedabibiaamina Inamdar 20 23 19 5 18 85 94.44444444
  74 Sharath Kumar Hakari 17 21 19 5 14 76 84.44444444
  75 Shashikala Siddapur 21 23 22 6 16 88 97.77777778
  76 Shivani Bhat M 18 21 16 4 16 75 83.33333333
  77 Shreya K 21 23 21 6 18 89 98.88888889
  78 Shreyas H 21 23 22 6 18 90 100
  79 Shruthi S 20 22 21 5 18 86 95.55555556
  80 Spoorthy P Shetty 17 18 21 4 14 74 82.22222222
  81 Sunanda Kamble 18 21 18 5 18 80 88.88888889
  82 Sunil Kumar Hadimani 15 17 18 4 16 70 77.77777778
  83 Sunil Kumar Vittal Hirekurbar 21 23 22 6 17 89 98.88888889
  84 Sushma K T 21 23 22 6 16 88 97.77777778
  85 Sushmita 19 20 20 6 14 79 87.77777778
  86 T N Rashmi 20 23 21 5 16 85 94.44444444
  87 T S Prajwal 20 22 22 6 14 84 93.33333333
  88 T Vaishnavi Mahesh 19 21 17 4 18 79 87.77777778
  89 Tanuja Rajendra Agasimani 19 17 17 4 15 72 80
  90 Varsha 19 21 21 5 18 84 93.33333333
  91 Varsha Kamath 18 18 14 4 16 70 77.77777778
  92 Varsha V R 15 15 17 3 14 64 71.11111111
  93 Vidyashree Mahendrayya 17 18 18 4 14 71 78.88888889
  94 Vijaya Krishna K 19 21 19 3 18 80 88.88888889
  95 Vittal Pujar 19 21 20 5 14 79 87.77777778
  96 Vivek kumar sinha 2 1 0 1 8 12 13.33333333
  97 Yaseen 18 22 21 6 18 85 94.44444444
  98 Zareena Nikhat Manna 16 17 18 4 10 65 72.22222222
  99 Zeinab 17 20 20 6 14 77 85.55555556
  Sl.
  No
  Name of the Student Dravyaguna Vignana Roganidana RS&BK Caraka Samhita RS & BK/ DRAVYAGUNA /RoganidanaPRACTICALS Total Percentage
  Total Class Conducted 21 23 22 6 18 90 100
  1 Akanksha Ashok 20 23 22 6 18 89 98.88888889
  2 Akhila A 19 18 16 5 18 76 84.44444444
  3 Akshay Kumar K 16 17 16 5 14 68 75.55555556
  4 Amodh Bhat 13 13 11 5 16 58 64.44444444
  5 Amridha 20 23 22 6 18 89 98.88888889
  6 Ananvitha G A 21 22 22 6 18 89 98.88888889
  7 Ankitha 19 20 20 6 16 81 90
  8 Anoosha T D 17 19 17 4 18 75 83.33333333
  9 Aparna S 14 17 14 4 16 65 72.22222222
  10 Bhattu Ammu Singh 11 14 13 4 16 58 64.44444444
  11 Bhoomika A R 20 20 21 6 16 83 92.22222222
  12 Bhoomika Hiremath 18 19 18 5 14 74 82.22222222
  13 Bhoomika M U 13 15 16 5 12 61 67.77777778
  14 Bhupathiranga 12 17 15 3 16 63 70
  15 Borana Kripalsinh  Bharatsinh 16 20 20 5 12 73 81.11111111
  16 Chaitra B S 14 18 19 4 14 69 76.66666667
  17 Chandini 18 20 20 6 14 78 86.66666667
  18 Charan Kumar Adagall 20 22 22 6 18 88 97.77777778
  19 Charith Hegde 19 20 20 5 18 82 91.11111111
  20 Chiraglakshminath 15 16 13 3 16 63 70
  21 Dakshayini 18 21 20 4 14 77 85.55555556
  22 Devi P Shetty 21 23 22 5 18 89 98.88888889
  23 Devika 20 22 19 5 18 84 93.33333333
  24 Devika P D 21 21 21 6 16 85 94.44444444
  25 Deyora Crystal Dsouza 13 16 13 3 16 61 67.77777778
  26 Dhavalashree S 16 22 20 5 16 79 87.77777778
  27 Durga Lakshmi Nair 16 16 14 6 16 68 75.55555556
  28 Fathimathul Haseeba 15 16 16 4 16 67 74.44444444
  29 Fiza Anjum 14 13 16 2 12 57 63.33333333
  30 Gopi G N 18 21 20 6 16 81 90
  31 H Mohammad Abujar Gafari 15 16 19 4 14 68 75.55555556
  32 Haritha Krishnan K U 18 21 17 6 16 78 86.66666667
  33 Harshini Chandrashekhar Shetty 15 16 14 2 16 63 70
  34 Inchara M D 21 22 22 6 18 89 98.88888889
  35 J Arun Kumar 15 15 16 4 16 66 73.33333333
  36 Kaveri 17 19 18 5 18 77 85.55555556
  37 Kendre Vaishnavi Naganath 14 19 17 4 16 70 77.77777778
  38 Kharotia Neha Premsingh 19 22 21 4 16 82 91.11111111
  39 Khushi Anil Singh 16 19 15 4 16 70 77.77777778
  40 Kottavara Laxmikant Anil 13 18 16 3 16 66 73.33333333
  41 Krishna Suresh 14 15 13 2 16 60 66.66666667
  42 Kshithija 11 13 12 4 16 56 62.22222222
  43 Lakshmi Madiwalar 20 22 20 5 16 83 92.22222222
  44 Mahammad Akbar Ali 19 20 20 4 16 79 87.77777778
  45 Mahendra Choudhary 16 20 19 4 16 75 83.33333333
  46 Mansi Prakash Chachle 3 3 1 1 16 24 26.66666667
  47 Maria Joshna 14 17 15 2 16 64 71.11111111
  48 Maru Khushalkumar 14 19 19 4 16 72 80
  49 Mohammed Siddiq 14 18 18 5 16 71 78.88888889
  50 Nidhi 13 17 17 5 16 68 75.55555556
  51 Nidhi K S 15 18 15 2 16 66 73.33333333
  52 Nikhitha M S Shetty 21 22 20 6 18 87 96.66666667
  53 Nikhitha Raju 21 22 22 6 18 89 98.88888889
  54 Nikshitha R Shetty 19 20 17 4 16 76 84.44444444
  55 Nisar Ahamad Ronad 19 21 19 5 18 82 91.11111111
  56 Pallavi S Nayak 20 22 21 6 18 87 96.66666667
  57 Parveen Begum 20 22 19 5 18 84 93.33333333
  58 Prachi Singh 17 22 21 4 16 80 88.88888889
  59 Praseetha P 14 16 16 4 16 66 73.33333333
  60 Prateeksha Gangadhar Bhajantri 21 23 21 5 16 86 95.55555556
  61 Prathika 20 20 20 5 18 83 92.22222222
  62 Pratibha B Choudri 17 19 15 4 16 71 78.88888889
  63 Priyadarshini 18 21 20 6 18 83 92.22222222
  64 R Manjunath 16 21 19 3 16 75 83.33333333
  65 Rakshitha 15 17 16 3 16 67 74.44444444
  66 Ramkrishna 14 18 16 3 16 67 74.44444444
  67 Rithika Joy 14 17 15 4 16 66 73.33333333
  68 Rohini 18 18 21 5 14 76 84.44444444
  69 Sachin Lakkanagoudar 17 22 21 5 16 81 90
  70 Sai Chandan C S 20 22 20 4 14 80 88.88888889
  71 Sakshi Shetty 21 23 22 6 18 90 100
  72 Sameeksha S Acharya 19 20 17 4 18 78 86.66666667
  73 Sayedabibiaamina Inamdar 20 23 19 5 18 85 94.44444444
  74 Sharath Kumar Hakari 17 21 19 5 14 76 84.44444444
  75 Shashikala Siddapur 21 23 22 6 16 88 97.77777778
  76 Shivani Bhat M 18 21 16 4 16 75 83.33333333
  77 Shreya K 21 23 21 6 18 89 98.88888889
  78 Shreyas H 21 23 22 6 18 90 100
  79 Shruthi S 20 22 21 5 18 86 95.55555556
  80 Spoorthy P Shetty 17 18 21 4 14 74 82.22222222
  81 Sunanda Kamble 18 21 18 5 18 80 88.88888889
  82 Sunil Kumar Hadimani 15 17 18 4 16 70 77.77777778
  83 Sunil Kumar Vittal Hirekurbar 21 23 22 6 17 89 98.88888889
  84 Sushma K T 21 23 22 6 16 88 97.77777778
  85 Sushmita 19 20 20 6 14 79 87.77777778
  86 T N Rashmi 20 23 21 5 16 85 94.44444444
  87 T S Prajwal 20 22 22 6 14 84 93.33333333
  88 T Vaishnavi Mahesh 19 21 17 4 18 79 87.77777778
  89 Tanuja Rajendra Agasimani 19 17 17 4 15 72 80
  90 Varsha 19 21 21 5 18 84 93.33333333
  91 Varsha Kamath 18 18 14 4 16 70 77.77777778
  92 Varsha V R 15 15 17 3 14 64 71.11111111
  93 Vidyashree Mahendrayya 17 18 18 4 14 71 78.88888889
  94 Vijaya Krishna K 19 21 19 3 18 80 88.88888889
  95 Vittal Pujar 19 21 20 5 14 79 87.77777778
  96 Vivek kumar sinha 2 1 0 1 8 12 13.33333333
  97 Yaseen 18 22 21 6 18 85 94.44444444
  98 Zareena Nikhat Manna 16 17 18 4 10 65 72.22222222
  99 Zeinab 17 20 20 6 14 77 85.55555556
  Sl.
  No
  Name of the Student Dravyaguna Vignana Roganidana RS&BK Caraka Samhita RS & BK/ DRAVYAGUNA /RoganidanaPRACTICALS Total Percentage
  Total Class Conducted 32 36 42 15 6 131 101.5503876
  1 Akanksha Ashok 24 26 29 15 6 100 77.51937984
  2 Akhila A 17 21 27 14 6 85 65.89147287
  3 Akshay Kumar K 22 22 25 12 6 87 67.44186047
  4 Amodh Bhat 16 17 22 14 4 73 56.58914729
  5 Amridha 19 23 27 15 4 88 68.21705426
  6 Ananvitha G A 25 28 27 11 6 97 75.19379845
  7 Ankitha 31 35 39 15 6 126 97.6744186
  8 Anoosha T D 30 30 38 11 6 115 89.14728682
  9 Aparna S 18 17 23 12 6 76 58.91472868
  10 Bhattu Ammu Singh 17 16 23 5 6 67 51.9379845
  11 Bhoomika A R 27 32 36 15 6 116 89.92248062
  12 Bhoomika Hiremath 21 24 25 10 6 86 66.66666667
  13 Bhoomika M U 31 32 35 13 6 117 90.69767442
  14 Bhupathiranga 19 24 26 9 6 84 65.11627907
  15 Borana Kripalsinh  Bharatsinh 27 30 37 15 6 115 89.14728682
  16 Chaitra B S 18 21 30 15 6 90 69.76744186
  17 Chandini 21 24 29 11 6 91 70.54263566
  18 Charan Kumar Adagall 24 25 28 13 6 96 74.41860465
  19 Charith Hegde 14 18 21 15 6 74 57.36434109
  20 Chiraglakshminath 14 19 24 9 6 72 55.81395349
  21 Dakshayini 24 27 32 15 6 104 80.62015504
  22 Devi P Shetty 31 36 42 15 6 130 100.7751938
  23 Devika 31 31 39 14 6 121 93.79844961
  24 Devika P D 16 22 24 13 6 81 62.79069767
  25 Deyora Crystal Dsouza 24 28 31 11 6 100 77.51937984
  26 Dhavalashree S 22 23 22 15 6 88 68.21705426
  27 Durga Lakshmi Nair 31 29 40 14 6 120 93.02325581
  28 Fathimathul Haseeba 16 19 24 12 6 77 59.68992248
  29 Fiza Anjum 22 28 27 8 4 89 68.99224806
  30 Gopi G N 20 23 27 14 6 90 69.76744186
  31 H Mohammad Abujar Gafari 15 22 25 8 6 76 58.91472868
  32 Haritha Krishnan K U 22 28 35 14 6 105 81.39534884
  33 Harshini Chandrashekhar Shetty 14 17 23 14 6 74 57.36434109
  34 Inchara M D 19 21 26 15 6 87 67.44186047
  35 J Arun Kumar 15 21 25 15 6 82 63.56589147
  36 Kaveri 31 34 37 13 6 121 93.79844961
  37 Kendre Vaishnavi Naganath 28 31 32 11 6 108 83.72093023
  38 Kharotia Neha Premsingh 23 23 31 14 6 97 75.19379845
  39 Khushi Anil Singh 18 25 32 11 6 92 71.31782946
  40 Kottavara Laxmikant Anil 30 30 40 13 6 119 92.24806202
  41 Krishna Suresh 15 16 27 10 6 74 57.36434109
  42 Kshithija 19 16 26 15 6 82 63.56589147
  43 Lakshmi Madiwalar 30 36 42 15 6 129 100
  44 Mahammad Akbar Ali 29 28 37 10 6 110 85.27131783
  45 Mahendra Choudhary 12 13 20 10 6 61 47.28682171
  46 Mansi Prakash Chachle 8 11 15 4 6 44 34.10852713
  47 Maria Joshna 16 18 26 7 6 73 56.58914729
  48 Maru Khushalkumar 26 28 38 10 6 108 83.72093023
  49 Mohammed Siddiq 8 4 9 6 6 33 25.58139535
  50 Nidhi 15 16 23 9 6 69 53.48837209
  51 Nidhi K S 18 19 19 12 6 74 57.36434109
  52 Nikhitha M S Shetty 19 21 24 10 6 80 62.01550388
  53 Nikhitha Raju 16 22 22 15 6 81 62.79069767
  54 Nikshitha R Shetty 25 31 34 13 6 109 84.49612403
  55 Nisar Ahamad Ronad 19 23 25 14 6 87 67.44186047
  56 Pallavi S Nayak 21 26 26 10 6 89 68.99224806
  57 Parveen Begum 23 26 29 15 6 99 76.74418605
  58 Prachi Singh 17 20 22 13 6 78 60.46511628
  59 Praseetha P 17 20 27 15 6 85 65.89147287
  60 Prateeksha Gangadhar Bhajantri 32 36 41 12 6 127 98.4496124
  61 Prathika 21 24 30 13 6 94 72.86821705
  62 Pratibha B Choudri 19 18 25 12 6 80 62.01550388
  63 Priyadarshini 32 34 41 12 6 125 96.89922481
  64 R Manjunath 14 17 19 10 6 66 51.1627907
  65 Rakshitha 27 33 40 10 6 116 89.92248062
  66 Ramkrishna 16 16 20 11 6 69 53.48837209
  67 Rithika Joy 26 30 35 15 6 112 86.82170543
  68 Rohini 23 26 29 13 6 97 75.19379845
  69 Sachin Lakkanagoudar 15 17 17 15 6 70 54.26356589
  70 Sai Chandan C S 18 24 23 13 4 82 63.56589147
  71 Sakshi Shetty 31 36 42 15 6 130 100.7751938
  72 Sameeksha S Acharya 30 35 40 13 6 124 96.12403101
  73 Sayedabibiaamina Inamdar 21 23 25 13 6 88 68.21705426
  74 Sharath Kumar Hakari 17 18 23 15 6 79 61.24031008
  75 Shashikala Siddapur 21 24 27 13 6 91 70.54263566
  76 Shivani Bhat M 26 31 37 13 6 113 87.59689922
  77 Shreya K 25 26 30 15 6 102 79.06976744
  78 Shreyas H 31 36 38 14 6 125 96.89922481
  79 Shruthi S 32 36 42 14 6 130 100.7751938
  80 Spoorthy P Shetty 29 30 37 13 6 115 89.14728682
  81 Sunanda Kamble 29 33 38 14 6 120 93.02325581
  82 Sunil Kumar Hadimani 9 9 13 9 6 46 35.65891473
  83 Sunil Kumar Vittal Hirekurbar 17 18 21 12 6 74 57.36434109
  84 Sushma K T 17 21 25 13 6 82 63.56589147
  85 Sushmita 18 20 22 9 6 75 58.13953488
  86 T N Rashmi 31 34 41 14 6 126 97.6744186
  87 T S Prajwal 18 19 21 10 6 74 57.36434109
  88 T Vaishnavi Mahesh 31 35 42 14 6 128 99.2248062
  89 Tanuja Rajendra Agasimani 27 30 35 12 6 110 85.27131783
  90 Varsha 18 20 21 14 6 79 61.24031008
  91 Varsha Kamath 25 26 28 11 6 96 74.41860465
  92 Varsha V R 20 24 25 11 6 86 66.66666667
  93 Vidyashree Mahendrayya 32 36 42 11 6 127 98.4496124
  94 Vijaya Krishna K 14 19 20 15 4 72 55.81395349
  95 Vittal Pujar 12 13 17 14 6 62 48.0620155
  96 Vivek kumar sinha 3 3 3 1 2 12 9.302325581
  97 Yaseen 13 15 21 13 6 68 52.71317829
  98 Zareena Nikhat Manna 21 20 27 12 6 86 66.66666667
  99 Zeinab 29 33 38 13 6 119 92.24806202
  Sl.
  No
  Name of the Student Dravyaguna Vignana Roganidana RS&BK Caraka Samhita RS & BK/ DRAVYAGUNA /RoganidanaPRACTICALS Total Percentage
  Total Class Conducted 32 36 42 13 6 129 100
  1 Akanksha Ashok 24 26 29 7 6 92 71.31782946
  2 Akhila A 17 21 27 8 6 79 61.24031008
  3 Akshay Kumar K 22 22 25 7 6 82 63.56589147
  4 Amodh Bhat 16 17 22 6 4 65 50.3875969
  5 Amridha 19 23 27 8 4 81 62.79069767
  6 Ananvitha G A 25 28 27 7 6 93 72.09302326
  7 Ankitha 31 35 39 11 6 122 94.57364341
  8 Anoosha T D 30 30 38 8 6 112 86.82170543
  9 Aparna S 18 17 23 5 6 69 53.48837209
  10 Bhattu Ammu Singh 17 16 23 6 6 68 52.71317829
  11 Bhoomika A R 27 32 36 9 6 110 85.27131783
  12 Bhoomika Hiremath 21 24 25 8 6 84 65.11627907
  13 Bhoomika M U 31 32 35 8 6 112 86.82170543
  14 Bhupathiranga 19 24 26 5 6 80 62.01550388
  15 Borana Kripalsinh  Bharatsinh 27 30 37 11 6 111 86.04651163
  16 Chaitra B S 18 21 30 9 6 84 65.11627907
  17 Chandini 21 24 29 7 6 87 67.44186047
  18 Charan Kumar Adagall 24 25 28 8 6 91 70.54263566
  19 Charith Hegde 14 18 21 7 6 66 51.1627907
  20 Chiraglakshminath 14 19 24 7 6 70 54.26356589
  21 Dakshayini 24 27 32 8 6 97 75.19379845
  22 Devi P Shetty 31 36 42 12 6 127 98.4496124
  23 Devika 31 31 39 12 6 119 92.24806202
  24 Devika P D 16 22 24 5 6 73 56.58914729
  25 Deyora Crystal Dsouza 24 28 31 6 6 95 73.64341085
  26 Dhavalashree S 22 23 22 7 6 80 62.01550388
  27 Durga Lakshmi Nair 31 29 40 10 6 116 89.92248062
  28 Fathimathul Haseeba 16 19 24 5 6 70 54.26356589
  29 Fiza Anjum 22 28 27 12 4 93 72.09302326
  30 Gopi G N 20 23 27 8 6 84 65.11627907
  31 H Mohammad Abujar Gafari 15 22 25 7 6 75 58.13953488
  32 Haritha Krishnan K U 22 28 35 7 6 98 75.96899225
  33 Harshini Chandrashekhar Shetty 14 17 23 4 6 64 49.6124031
  34 Inchara M D 19 21 26 8 6 80 62.01550388
  35 J Arun Kumar 15 21 25 6 6 73 56.58914729
  36 Kaveri 31 34 37 11 6 119 92.24806202
  37 Kendre Vaishnavi Naganath 28 31 32 11 6 108 83.72093023
  38 Kharotia Neha Premsingh 23 23 31 8 6 91 70.54263566
  39 Khushi Anil Singh 18 25 32 9 6 90 69.76744186
  40 Kottavara Laxmikant Anil 30 30 40 11 6 117 90.69767442
  41 Krishna Suresh 15 16 27 7 6 71 55.03875969
  42 Kshithija 19 16 26 6 6 73 56.58914729
  43 Lakshmi Madiwalar 30 36 42 13 6 127 98.4496124
  44 Mahammad Akbar Ali 29 28 37 11 6 111 86.04651163
  45 Mahendra Choudhary 12 13 20 4 6 55 42.63565891
  46 Mansi Prakash Chachle 8 11 15 7 6 47 36.43410853
  47 Maria Joshna 16 18 26 4 6 70 54.26356589
  48 Maru Khushalkumar 26 28 38 12 6 110 85.27131783
  49 Mohammed Siddiq 8 4 9 0 6 27 20.93023256
  50 Nidhi 15 16 23 8 6 68 52.71317829
  51 Nidhi K S 18 19 19 8 6 70 54.26356589
  52 Nikhitha M S Shetty 19 21 24 8 6 78 60.46511628
  53 Nikhitha Raju 16 22 22 8 6 74 57.36434109
  54 Nikshitha R Shetty 25 31 34 10 6 106 82.17054264
  55 Nisar Ahamad Ronad 19 23 25 5 6 78 60.46511628
  56 Pallavi S Nayak 21 26 26 8 6 87 67.44186047
  57 Parveen Begum 23 26 29 8 6 92 71.31782946
  58 Prachi Singh 17 20 22 5 6 70 54.26356589
  59 Praseetha P 17 20 27 8 6 78 60.46511628
  60 Prateeksha Gangadhar Bhajantri 32 36 41 13 6 128 99.2248062
  61 Prathika 21 24 30 13 6 94 72.86821705
  62 Pratibha B Choudri 19 18 25 11 6 79 61.24031008
  63 Priyadarshini 32 34 41 13 6 126 97.6744186
  64 R Manjunath 14 17 19 5 6 61 47.28682171
  65 Rakshitha 27 33 40 13 6 119 92.24806202
  66 Ramkrishna 16 16 20 7 6 65 50.3875969
  67 Rithika Joy 26 30 35 13 6 110 85.27131783
  68 Rohini 23 26 29 8 6 92 71.31782946
  69 Sachin Lakkanagoudar 15 17 17 6 6 61 47.28682171
  70 Sai Chandan C S 18 24 23 8 4 77 59.68992248
  71 Sakshi Shetty 31 36 42 12 6 127 98.4496124
  72 Sameeksha S Acharya 30 35 40 12 6 123 95.34883721
  73 Sayedabibiaamina Inamdar 21 23 25 6 6 81 62.79069767
  74 Sharath Kumar Hakari 17 18 23 6 6 70 54.26356589
  75 Shashikala Siddapur 21 24 27 8 6 86 66.66666667
  76 Shivani Bhat M 26 31 37 12 6 112 86.82170543
  77 Shreya K 25 26 30 7 6 94 72.86821705
  78 Shreyas H 31 36 38 13 6 124 96.12403101
  79 Shruthi S 32 36 42 13 6 129 100
  80 Spoorthy P Shetty 29 30 37 12 6 114 88.37209302
  81 Sunanda Kamble 29 33 38 12 6 118 91.47286822
  82 Sunil Kumar Hadimani 9 9 13 3 6 40 31.00775194
  83 Sunil Kumar Vittal Hirekurbar 17 18 21 6 6 68 52.71317829
  84 Sushma K T 17 21 25 8 6 77 59.68992248
  85 Sushmita 18 20 22 8 6 74 57.36434109
  86 T N Rashmi 31 34 41 12 6 124 96.12403101
  87 T S Prajwal 18 19 21 7 6 71 55.03875969
  88 T Vaishnavi Mahesh 31 35 42 13 6 127 98.4496124
  89 Tanuja Rajendra Agasimani 27 30 35 10 6 108 83.72093023
  90 Varsha 18 20 21 8 6 73 56.58914729
  91 Varsha Kamath 25 26 28 8 6 93 72.09302326
  92 Varsha V R 20 24 25 7 6 82 63.56589147
  93 Vidyashree Mahendrayya 32 36 42 13 6 129 100
  94 Vijaya Krishna K 14 19 20 8 4 65 50.3875969
  95 Vittal Pujar 12 13 17 3 6 51 39.53488372
  96 Vivek kumar sinha 3 3 3 2 2 13 10.07751938
  97 Yaseen 13 15 21 7 6 62 48.0620155
  98 Zareena Nikhat Manna 21 20 27 10 6 84 65.11627907
  99 Zeinab 29 33 38 11 6 117 90.69767442
  Sl.
  No
  Name of the Student Dravyaguna Vignana Roganidana RS&BK Caraka Samhita RS & BK/ DRAVYAGUNA /RoganidanaPRACTICALS Total Percentage
  Total Class Conducted 40 44 36 25 0 145 100
  1 Akanksha Ashok 4 0 1 5 0 10 6.896551724
  2 Akhila A 13 11 12 10 0 46 31.72413793
  3 Akshay Kumar K 36 41 32 19 0 128 88.27586207
  4 Amodh Bhat 31 32 23 18 0 104 71.72413793
  5 Amridha 24 24 20 16 0 84 57.93103448
  6 Ananvitha G A 4 0 0 1 0 5 3.448275862
  7 Ankitha 38 41 35 21 0 135 93.10344828
  8 Anoosha T D 35 35 32 19 0 121 83.44827586
  9 Aparna S 5 0 0 1 0 6 4.137931034
  10 Bhattu Ammu Singh 10 9 9 11 0 39 26.89655172
  11 Bhoomika A R 28 31 19 15 0 93 64.13793103
  12 Bhoomika Hiremath 29 27 26 17 0 99 68.27586207
  13 Bhoomika M U 32 34 30 23 0 119 82.06896552
  14 Bhupathiranga 23 24 21 13 0 81 55.86206897
  15 Borana Kripalsinh  Bharatsinh 12 11 10 11 0 44 30.34482759
  16 Chaitra B S 11 15 13 11 0 50 34.48275862
  17 Chandini 18 21 16 12 0 67 46.20689655
  18 Charan Kumar Adagall 21 19 18 15 0 73 50.34482759
  19 Charith Hegde 3 0 0 2 0 5 3.448275862
  20 Chiraglakshminath 5 0 0 3 0 8 5.517241379
  21 Dakshayini 11 10 9 9 0 39 26.89655172
  22 Devi P Shetty 40 44 36 25 0 145 100
  23 Devika 33 34 33 19 0 119 82.06896552
  24 Devika P D 11 11 13 9 0 44 30.34482759
  25 Deyora Crystal Dsouza 30 32 27 18 0 107 73.79310345
  26 Dhavalashree S 5 4 2 7 0 18 12.4137931
  27 Durga Lakshmi Nair 38 40 34 22 0 134 92.4137931
  28 Fathimathul Haseeba 5 6 4 3 0 18 12.4137931
  29 Fiza Anjum 3 1 1 1 0 6 4.137931034
  30 Gopi G N 26 26 25 14 0 91 62.75862069
  31 H Mohammad Abujar Gafari 19 14 21 17 0 71 48.96551724
  32 Haritha Krishnan K U 30 30 22 15 0 97 66.89655172
  33 Harshini Chandrashekhar Shetty 34 36 31 22 0 123 84.82758621
  34 Inchara M D 3 1 0 1 0 5 3.448275862
  35 J Arun Kumar 6 6 7 8 0 27 18.62068966
  36 Kaveri 2 0 0 1 0 3 2.068965517
  37 Kendre Vaishnavi Naganath 36 40 32 23 0 131 90.34482759
  38 Kharotia Neha Premsingh 38 34 31 22 0 125 86.20689655
  39 Khushi Anil Singh 2 0 2 3 0 7 4.827586207
  40 Kottavara Laxmikant Anil 6 4 3 10 0 23 15.86206897
  41 Krishna Suresh 32 33 33 23 0 121 83.44827586
  42 Kshithija 3 1 1 1 0 6 4.137931034
  43 Lakshmi Madiwalar 3 0 2 6 0 11 7.586206897
  44 Mahammad Akbar Ali 36 40 34 23 0 133 91.72413793
  45 Mahendra Choudhary 30 32 29 20 0 111 76.55172414
  46 Mansi Prakash Chachle 3 0 0 1 0 4 2.75862069
  47 Maria Joshna 2 0 0 1 0 3 2.068965517
  48 Maru Khushalkumar 6 5 2 7 0 20 13.79310345
  49 Mohammed Siddiq 37 41 35 24 0 137 94.48275862
  50 Nidhi 2 1 1 5 0 9 6.206896552
  51 Nidhi K S 2 0 0 1 0 3 2.068965517
  52 Nikhitha M S Shetty 2 0 0 3 0 5 3.448275862
  53 Nikhitha Raju 2 1 0 5 0 8 5.517241379
  54 Nikshitha R Shetty 2 2 1 5 0 10 6.896551724
  55 Nisar Ahamad Ronad 37 39 34 22 0 132 91.03448276
  56 Pallavi S Nayak 12 16 14 12 0 54 37.24137931
  57 Parveen Begum 13 15 11 10 0 49 33.79310345
  58 Prachi Singh 14 15 10 8 0 47 32.4137931
  59 Praseetha P 6 6 7 10 0 29 20
  60 Prateeksha Gangadhar Bhajantri 5 1 1 5 0 12 8.275862069
  61 Prathika 37 41 32 23 0 133 91.72413793
  62 Pratibha B Choudri 36 39 34 19 0 128 88.27586207
  63 Priyadarshini 37 41 32 20 0 130 89.65517241
  64 R Manjunath 40 43 35 25 0 143 98.62068966
  65 Rakshitha 4 2 1 1 0 8 5.517241379
  66 Ramkrishna 30 32 28 23 0 113 77.93103448
  67 Rithika Joy 2 1 0 1 0 4 2.75862069
  68 Rohini 31 36 32 17 0 116 80
  69 Sachin Lakkanagoudar 24 23 23 16 0 86 59.31034483
  70 Sai Chandan C S 3 3 2 2 0 10 6.896551724
  71 Sakshi Shetty 18 22 17 12 0 69 47.5862069
  72 Sameeksha S Acharya 39 43 36 25 0 143 98.62068966
  73 Sayedabibiaamina Inamdar 34 33 31 17 0 115 79.31034483
  74 Sharath Kumar Hakari 1 3 0 2 0 6 4.137931034
  75 Shashikala Siddapur 1 2 0 2 0 5 3.448275862
  76 Shivani Bhat M 9 7 11 9 0 36 24.82758621
  77 Shreya K 19 27 19 13 0 78 53.79310345
  78 Shreyas H 14 17 14 9 0 54 37.24137931
  79 Shruthi S 16 17 12 14 0 59 40.68965517
  80 Spoorthy P Shetty 38 43 36 25 0 142 97.93103448
  81 Sunanda Kamble 35 38 31 22 0 126 86.89655172
  82 Sunil Kumar Hadimani 36 41 35 23 0 135 93.10344828
  83 Sunil Kumar Vittal Hirekurbar 2 2 0 1 0 5 3.448275862
  84 Sushma K T 1 2 0 2 0 5 3.448275862
  85 Sushmita 3 1 1 3 0 8 5.517241379
  86 T N Rashmi 1 1 0 1 0 3 2.068965517
  87 T S Prajwal 29 32 30 22 0 113 77.93103448
  88 T Vaishnavi Mahesh 2 2 1 1 0 6 4.137931034
  89 Tanuja Rajendra Agasimani 37 38 34 24 0 133 91.72413793
  90 Varsha 35 39 29 18 0 121 83.44827586
  91 Varsha Kamath 3 1 1 1 0 6 4.137931034
  92 Varsha V R 24 28 25 18 0 95 65.51724138
  93 Vidyashree Mahendrayya 35 37 32 21 0 125 86.20689655
  94 Vijaya Krishna K 40 43 35 25 0 143 98.62068966
  95 Vittal Pujar 0 2 1 1 0 4 2.75862069
  96 Vivek kumar sinha 0 1 0 1 0 2 1.379310345
  97 Yaseen 0 1 0 1 0 2 1.379310345
  98 Zareena Nikhat Manna 0 1 0 1 0 2 1.379310345
  99 Zeinab 34 39 30 18 0 121 83.44827586
  Sl.
  No
  Name of the Student Dravyaguna Vignana Roganidana RS&BK Caraka Samhita RS & BK/ DRAVYAGUNA /RoganidanaPRACTICALS Total Percentage
  Total Class Conducted 20 20 19 9 14 82 100
  1 Akanksha Ashok Gaikawad 19 18 16 7 14 74 90.24390244
  2 Akhila a 16 17 17 7 12 69 84.14634146
  3 Akshay Kumar k 18 17 17 8 12 72 87.80487805
  4 Amodh A Bhat 15 13 16 6 10 60 73.17073171
  5 Amridha s 17 19 17 8 14 75 91.46341463
  6 Ananvitha G a 18 18 17 8 12 73 89.02439024
  7 Ankitha Vijay Kumar 19 20 18 8 14 79 96.34146341
  8 Anoosha T D 19 20 17 8 14 78 95.12195122
  9 Aparna S 13 15 13 6 12 59 71.95121951
  10 Bhattu Ammu Singh 11 12 13 8 10 54 65.85365854
  11 Bhoomika A R 17 16 15 7 12 67 81.70731707
  12 Bhoomika Hiremath 13 17 16 7 12 65 79.26829268
  13 Bhoomika M U 18 15 17 8 12 70 85.36585366
  14 Bhupathiranga S B 14 14 12 4 8 52 63.41463415
  15 Borana kripalsinh bharathsinh 19 18 18 9 12 76 92.68292683
  16 Chachle Mansi prakash 18 17 16 6 12 69 84.14634146
  17 Chaitra b S 17 16 17 8 14 72 87.80487805
  18 Chandini 19 19 19 9 14 80 97.56097561
  19 Charan Kumar Adagall 18 19 18 8 12 75 91.46341463
  20 Charith Hegde 15 15 13 7 12 62 75.6097561
  21 Chiraglakshminath A M 18 19 19 9 10 75 91.46341463
  22 Dakshayini 19 20 19 9 14 81 98.7804878
  23 DEVI P SHETTY 18 18 17 6 14 73 89.02439024
  24 Devika 19 20 18 9 14 80 97.56097561
  25 Devika P D 20 18 19 8 12 77 93.90243902
  26 Deyora crystal 18 19 18 9 14 78 95.12195122
  27 dhavalashree s 18 15 13 6 12 64 78.04878049
  28 Durgalakshmi nair 18 17 18 8 12 73 89.02439024
  29 fathimathul Haseeba 15 14 16 4 12 61 74.3902439
  30 Fiza Anjum 19 20 18 8 13 78 95.12195122
  31 Gopi G N 15 17 15 6 13 66 80.48780488
  32 H Mohammad Abujar Gafari 12 15 16 8 14 65 79.26829268
  33 Haritha Krishnan K.V 20 17 18 7 12 74 90.24390244
  34 harshini Chandrashekhar Shetty 19 19 19 9 14 80 97.56097561
  35 inchara m D 16 16 13 7 14 66 80.48780488
  36 J Arun Kumar 16 16 15 6 14 67 81.70731707
  37 Kamble sunanda anil 15 13 14 7 12 61 74.3902439
  38 Kaveri 19 18 19 9 14 79 96.34146341
  39 kendre vaishnavi Nagnath 12 11 9 5 10 47 57.31707317
  40 Kharotia Neha Premsingh 19 18 17 9 12 75 91.46341463
  41 Kottawar laxmikant anil 19 18 17 9 12 75 91.46341463
  42 Krishna Suresh 19 17 18 9 12 75 91.46341463
  43 kshithija 19 20 18 8 12 77 93.90243902
  44 Lakshmi S Madiwalar 14 16 14 5 14 63 76.82926829
  45 Mahammad Akbar Alli 14 17 17 6 12 66 80.48780488
  46 MAHENDRA CHOUDHARY 2 0 1 1 10 14 17.07317073
  47 Maria joshna 17 15 16 7 10 65 79.26829268
  48 Maru Khushalkumar R 19 18 17 8 12 74 90.24390244
  49 Mohammed siddiq 5 5 3 1 11 25 30.48780488
  50 nidhi 17 20 18 8 14 77 93.90243902
  51 nidhi k S 16 19 18 9 13 75 91.46341463
  52 nikhita raju 19 17 16 8 14 74 90.24390244
  53 Nikhitha M S Shetty 18 19 18 7 14 76 92.68292683
  54 Nikshitha R shetty 18 19 14 8 14 73 89.02439024
  55 Nisar Ahamad Ronad 15 18 18 8 10 69 84.14634146
  56 pallavi nayak 17 16 17 8 14 72 87.80487805
  57 Parveen Begum 11 15 14 7 12 59 71.95121951
  58 Prachi Singh 13 10 12 7 12 54 65.85365854
  59 pRASEETHA K 19 19 18 9 14 79 96.34146341
  60 Prateeksha Gangadhar Bhajantri 17 18 15 7 14 71 86.58536585
  61 PRATHIKA 16 18 15 8 12 69 84.14634146
  62 Pratibha Choudri 17 18 15 6 14 70 85.36585366
  63 Priyadarshini 15 14 14 8 12 63 76.82926829
  64 R manjunath 18 18 15 7 12 70 85.36585366
  65 Rakshita g nadgir 18 18 16 7 14 73 89.02439024
  66 ramakrishna B Nadgir 18 18 16 7 14 73 89.02439024
  67 Rithika Joy 17 19 17 8 12 73 89.02439024
  68 ROHINI S KUNDARAGI 12 15 14 7 10 58 70.73170732
  69 Sachin Lakkanagoudar 17 18 17 7 13 72 87.80487805
  70 Sai Chandana C s 19 18 17 7 13 74 90.24390244
  71 Sakshi Shetty 19 20 19 8 14 80 97.56097561
  72 Sameeksha S Acharya 15 16 14 6 14 65 79.26829268
  73 Sayeda Bibi Aamina 18 17 16 8 14 73 89.02439024
  74 Sharath Kumar Hakari 18 18 18 8 14 76 92.68292683
  75 shashikala Siddapur 20 20 19 9 14 82 100
  76 Shivani bhat M 19 19 18 8 14 78 95.12195122
  77 Shreya K 19 18 15 8 14 74 90.24390244
  78 shreyas 19 20 19 9 14 81 98.7804878
  79 shruti s 18 18 16 7 14 73 89.02439024
  80 Singh Khushi Anil 19 16 17 8 14 74 90.24390244
  81 Spoorthy p shetty 20 20 18 8 14 80 97.56097561
  82 Sunil Kumar S Hadimani 15 16 15 6 14 66 80.48780488
  83 Sunilkumar Vittal Hirekurbar 18 20 19 8 14 79 96.34146341
  84 Sushma K T 19 19 19 9 14 80 97.56097561
  85 Sushmitha 18 16 14 6 12 66 80.48780488
  86 T N rashmi 19 19 17 7 14 76 92.68292683
  87 T S Prajwal 19 19 19 8 14 79 96.34146341
  88 T VAISHNAVI MAHESH 17 19 17 8 14 75 91.46341463
  89 Tanuja Rajendra Ajasimani 11 9 9 3 12 44 53.65853659
  90 Varsha 19 20 19 9 14 81 98.7804878
  91 Varsha Kamath 19 20 19 9 14 81 98.7804878
  92 Varsha V R 16 18 17 7 14 72 87.80487805
  93 Vidyashree Mahendrayya 17 14 14 6 14 65 79.26829268
  94 VIJAYA KRISHNA k 19 19 19 9 14 80 97.56097561
  95 Vittal Pujar 17 17 17 7 14 72 87.80487805
  96 VIVEK KUMAR SINHA 0 0 0 0 6 6 7.317073171
  97 Yaseen M 15 18 18 7 14 72 87.80487805
  98 Zareena Nikhat Manna 17 19 18 8 12 74 90.24390244
  99 Zeinab 18 18 18 9 14 77 93.90243902
  Sl.
  No
  Name of the Student Dravyaguna Vignana Roganidana RS&BK Caraka Samhita RS & BK/ DRAVYAGUNA /RoganidanaPRACTICALS Total Percentage
  Total Class Conducted University  Exam and Study Holiday
  1 A Manohara Bhat
  2 Abhinaya V Hegde
  3 Afrah Noor
  4 Agnel Theressa
  5 Akhil Kumar
  6 Akshy Patil
  7 Akshy S More
  8 Alsaman
  9 Ambalal B Basawa
  10 Anagha T
  11 Apoorva G
  12 Aravind Shaji
  13 Aswin Sankar T P
  14 Athira T A
  15 Avyakt Sham Bhangle
  16 B Jayanth Shetty
  17 Burhan Shareef
  18 Chaithanya
  19 Dhyana S K
  20 Gayathri S Menon
  21 G Sagar Veerashetty
  22 G Sai Alekhya
  23 Gowri Anil
  24 Gowrish
  25 Haritha R
  26 Harsha S
  27 Inchara T G
  28 K P Apoorva
  29 Kavya K L
  30 Keerthi L
  31 K Shweta Sanjay
  32 Kiran Kumar
  33 K M Shiwangi C
  34 Koushik P
  35 M Greeshma
  36 Madhushree V S
  37 Manjoosha G
  38 Manoj K C
  39 Mayuri S Shetty
  40 Megha
  41 Megha Sree
  42 Meghana H K
  43 Meghana Shankar Shettigar
  44 Monica B S
  45 Nakwa Simra Aanam
  46 Nazeemakthar A Hiremani
  47 Neha Shankar Moolya
  48 Nihar B Jain
  49 Nithya j Pillai
  50 Pallavi
  51 Pavan P Jogi
  52 Poorvika H O
  53 Pradeep Malatesh Bhosle
  54 Pragathi G
  55 Prajwal N Kulkarni
  56 Prapthi Shetty
  57 Prasiddi K S Mayya
  58 Prathima Venkatesh
  59 Pushpalatha N S
  60 Rachitha
  61 Raksha Bhanarakar H R
  62 Rakshitha
  63 Ramya R
  64 Rashmi K B
  65 Ravikumar N
  66 Revathy Raveendran
  67 Riona Maria D Souza
  68 Riya Shetty
  69 Rohit Suryakant Wagmode
  70 Rukmini S
  71 Sanjay R Bhat
  72 Sanskar Shankar Naik
  73 Sathmika Sureesh V C
  74 Sayyed Muhammed Sharief
  75 Shankitha
  76 Sinchana
  77 Sinchana G S
  78 Sinchana Satish Shetty
  79 Smitha A
  80 Sphoorthi M M
  81 Sridevi N
  82 Srihari Kalkur A
  83 Srinivas J
  84 Steeva Paulson
  85 Sufaila Parveen
  86 Surabhi G
  87 Suraksha S Shetty
  88 Tejas J
  89 Telalwar Saiprasad S
  90 Vadirajachar K
  91 Vaishnavi R
  92 Varsha L Pujar
  93 Vinay S G
  94 Vinod Basarkod
  95 Vinutha
  96 Prathik N
  97 B Varun Shenoy
  98 Adithi C Shetty
  Sl.
  No
  Name of the Student Dravyaguna Vignana Roganidana RS&BK Caraka Samhita RS & BK/ DRAVYAGUNA /RoganidanaPRACTICALS Total Percentage
  Total Class Conducted University  Exam and Study Holiday
  1 A Manohara Bhat
  2 Abhinaya V Hegde
  3 Afrah Noor
  4 Agnel Theressa
  5 Akhil Kumar
  6 Akshy Patil
  7 Akshy S More
  8 Alsaman
  9 Ambalal B Basawa
  10 Anagha T
  11 Apoorva G
  12 Aravind Shaji
  13 Aswin Sankar T P
  14 Athira T A
  15 Avyakt Sham Bhangle
  16 B Jayanth Shetty
  17 Burhan Shareef
  18 Chaithanya
  19 Dhyana S K
  20 Gayathri S Menon
  21 G Sagar Veerashetty
  22 G Sai Alekhya
  23 Gowri Anil
  24 Gowrish
  25 Haritha R
  26 Harsha S
  27 Inchara T G
  28 K P Apoorva
  29 Kavya K L
  30 Keerthi L
  31 K Shweta Sanjay
  32 Kiran Kumar
  33 K M Shiwangi C
  34 Koushik P
  35 M Greeshma
  36 Madhushree V S
  37 Manjoosha G
  38 Manoj K C
  39 Mayuri S Shetty
  40 Megha
  41 Megha Sree
  42 Meghana H K
  43 Meghana Shankar Shettigar
  44 Monica B S
  45 Nakwa Simra Aanam
  46 Nazeemakthar A Hiremani
  47 Neha Shankar Moolya
  48 Nihar B Jain
  49 Nithya j Pillai
  50 Pallavi
  51 Pavan P Jogi
  52 Poorvika H O
  53 Pradeep Malatesh Bhosle
  54 Pragathi G
  55 Prajwal N Kulkarni
  56 Prapthi Shetty
  57 Prasiddi K S Mayya
  58 Prathima Venkatesh
  59 Pushpalatha N S
  60 Rachitha
  61 Raksha Bhanarakar H R
  62 Rakshitha
  63 Ramya R
  64 Rashmi K B
  65 Ravikumar N
  66 Revathy Raveendran
  67 Riona Maria D Souza
  68 Riya Shetty
  69 Rohit Suryakant Wagmode
  70 Rukmini S
  71 Sanjay R Bhat
  72 Sanskar Shankar Naik
  73 Sathmika Sureesh V C
  74 Sayyed Muhammed Sharief
  75 Shankitha
  76 Sinchana
  77 Sinchana G S
  78 Sinchana Satish Shetty
  79 Smitha A
  80 Sphoorthi M M
  81 Sridevi N
  82 Srihari Kalkur A
  83 Srinivas J
  84 Steeva Paulson
  85 Sufaila Parveen
  86 Surabhi G
  87 Suraksha S Shetty
  88 Tejas J
  89 Telalwar Saiprasad S
  90 Vadirajachar K
  91 Vaishnavi R
  92 Varsha L Pujar
  93 Vinay S G
  94 Vinod Basarkod
  95 Vinutha
  96 Prathik N
  97 B Varun Shenoy
  98 Adithi C Shetty
  Sl.
  No
  Name of the Student Dravyaguna Vignana Roganidana RS&BK Caraka Samhita RS & BK/ DRAVYAGUNA /RoganidanaPRACTICALS Total Percentage
  Total Class Conducted Preparatory Exam and Study Holiday
  1 A Manohara Bhat
  2 Abhinaya V Hegde
  3 Afrah Noor
  4 Agnel Theressa
  5 Akhil Kumar
  6 Akshy Patil
  7 Akshy S More
  8 Alsaman
  9 Ambalal B Basawa
  10 Anagha T
  11 Apoorva G
  12 Aravind Shaji
  13 Aswin Sankar T P
  14 Athira T A
  15 Avyakt Sham Bhangle
  16 B Jayanth Shetty
  17 Burhan Shareef
  18 Chaithanya
  19 Dhyana S K
  20 Gayathri S Menon
  21 G Sagar Veerashetty
  22 G Sai Alekhya
  23 Gowri Anil
  24 Gowrish
  25 Haritha R
  26 Harsha S
  27 Inchara T G
  28 K P Apoorva
  29 Kavya K L
  30 Keerthi L
  31 K Shweta Sanjay
  32 Kiran Kumar
  33 K M Shiwangi C
  34 Koushik P
  35 M Greeshma
  36 Madhushree V S
  37 Manjoosha G
  38 Manoj K C
  39 Mayuri S Shetty
  40 Megha
  41 Megha Sree
  42 Meghana H K
  43 Meghana Shankar Shettigar
  44 Monica B S
  45 Nakwa Simra Aanam
  46 Nazeemakthar A Hiremani
  47 Neha Shankar Moolya
  48 Nihar B Jain
  49 Nithya j Pillai
  50 Pallavi
  51 Pavan P Jogi
  52 Poorvika H O
  53 Pradeep Malatesh Bhosle
  54 Pragathi G
  55 Prajwal N Kulkarni
  56 Prapthi Shetty
  57 Prasiddi K S Mayya
  58 Prathima Venkatesh
  59 Pushpalatha N S
  60 Rachitha
  61 Raksha Bhanarakar H R
  62 Rakshitha
  63 Ramya R
  64 Rashmi K B
  65 Ravikumar N
  66 Revathy Raveendran
  67 Riona Maria D Souza
  68 Riya Shetty
  69 Rohit Suryakant Wagmode
  70 Rukmini S
  71 Sanjay R Bhat
  72 Sanskar Shankar Naik
  73 Sathmika Sureesh V C
  74 Sayyed Muhammed Sharief
  75 Shankitha
  76 Sinchana
  77 Sinchana G S
  78 Sinchana Satish Shetty
  79 Smitha A
  80 Sphoorthi M M
  81 Sridevi N
  82 Srihari Kalkur A
  83 Srinivas J
  84 Steeva Paulson
  85 Sufaila Parveen
  86 Surabhi G
  87 Suraksha S Shetty
  88 Tejas J
  89 Telalwar Saiprasad S
  90 Vadirajachar K
  91 Vaishnavi R
  92 Varsha L Pujar
  93 Vinay S G
  94 Vinod Basarkod
  95 Vinutha
  96 Prathik N
  97 B Varun Shenoy
  98 Adithi C Shetty
  Sl.
  No
  Name of the Student Dravyaguna Vignana Roganidana RS&BK Caraka Samhita RS & BK/ DRAVYAGUNA /RoganidanaPRACTICALS Total Percentage
  Total Class Conducted 21 20 16 11 12 80 100
  1 A Manohara Bhat 9 15 7 7 10 48 60
  2 Abhinaya V Hegde 17 15 12 8 12 64 80
  3 Afrah Noor 21 20 15 11 10 77 96.25
  4 Agnel Theressa 20 18 14 9 12 73 91.25
  5 Akhil Kumar 19 17 13 10 12 71 88.75
  6 Akshy Patil 0 0 0 1 9 10 12.5
  7 Akshy S More 14 13 8 4 9 48 60
  8 Alsaman 15 17 9 6 9 56 70
  9 Ambalal B Basawa 14 10 11 5 12 52 65
  10 Anagha T 17 17 13 7 9 63 78.75
  11 Apoorva G 18 17 12 7 12 66 82.5
  12 Aravind Shaji 16 17 13 7 9 62 77.5
  13 Aswin Sankar T P 3 1 1 1 9 15 18.75
  14 Athira T A 6 4 2 2 9 23 28.75
  15 Avyakt Sham Bhangle 18 18 13 9 12 70 87.5
  16 B Jayanth Shetty 20 20 16 11 12 79 98.75
  17 Burhan Shareef 15 18 12 9 12 66 82.5
  18 Chaithanya 19 19 14 11 12 75 93.75
  19 Dhyana S K 1 0 0 1 9 11 13.75
  20 Gayathri S Menon 21 17 14 10 12 74 92.5
  21 G Sagar Veerashetty 17 15 12 8 12 64 80
  22 G Sai Alekhya 20 17 13 11 12 73 91.25
  23 Gowri Anil 18 17 13 8 8 64 80
  24 Gowrish 7 3 3 3 8 24 30
  25 Haritha R 20 19 15 10 11 75 93.75
  26 Harsha S 18 18 13 8 8 65 81.25
  27 Inchara T G 0 1 1 0 8 10 12.5
  28 K P Apoorva 15 17 12 7 8 59 73.75
  29 Kavya K L 18 20 13 10 10 71 88.75
  30 Keerthi L 0 1 0 0 8 9 11.25
  31 K Shweta Sanjay 19 19 14 10 10 72 90
  32 Kiran Kumar 17 16 13 8 10 64 80
  33 K M Shiwangi C 16 17 13 7 8 61 76.25
  34 Koushik P 17 17 12 7 8 61 76.25
  35 M Greeshma 16 18 13 9 8 64 80
  36 Madhushree V S 20 18 14 8 8 68 85
  37 Manjoosha G 17 12 11 6 8 54 67.5
  38 Manoj K C 20 20 15 10 8 73 91.25
  39 Mayuri S Shetty 20 20 14 10 8 72 90
  40 Megha 0 0 0 0 6 6 7.5
  41 Megha Sree 18 18 14 10 11 71 88.75
  42 Meghana H K 16 19 13 10 8 66 82.5
  43 Meghana Shankar Shettigar 15 13 10 7 8 53 66.25
  44 Monica B S 15 19 13 10 8 65 81.25
  45 Nakwa Simra Aanam 20 18 13 9 12 72 90
  46 Nazeemakthar A Hiremani 17 18 10 7 8 60 75
  47 Neha Shankar Moolya 21 20 16 11 12 80 100
  48 Nihar B Jain 18 18 12 8 8 64 80
  49 Nithya j Pillai 19 16 14 10 12 71 88.75
  50 Pallavi 7 13 8 7 10 45 56.25
  51 Pavan P Jogi 1 0 0 0 6 7 8.75
  52 Poorvika H O 19 20 14 10 8 71 88.75
  53 Pradeep Malatesh Bhosle 17 15 13 9 12 66 82.5
  54 Pragathi G 17 20 14 10 10 71 88.75
  55 Prajwal N Kulkarni 1 1 1 0 6 9 11.25
  56 Prapthi Shetty 18 19 15 9 10 71 88.75
  57 Prasiddi K S Mayya 16 14 11 5 8 54 67.5
  58 Prathima Venkatesh 21 20 15 11 12 79 98.75
  59 Pushpalatha N S 18 17 13 9 12 69 86.25
  60 Rachitha 12 10 9 7 12 50 62.5
  61 Raksha Bhanarakar H R 12 15 9 7 10 53 66.25
  62 Rakshitha 15 20 11 8 8 62 77.5
  63 Ramya R 14 13 9 7 10 53 66.25
  64 Rashmi K B 16 18 12 8 8 62 77.5
  65 Ravikumar N 18 20 14 11 10 73 91.25
  66 Revathy Raveendran 17 15 14 8 10 64 80
  67 Riona Maria D Souza 18 20 12 9 8 67 83.75
  68 Riya Shetty 19 19 13 9 8 68 85
  69 Rohit Suryakant Wagmode 19 19 13 9 10 70 87.5
  70 Rukmini S 11 9 7 6 4 37 46.25
  71 Sanjay R Bhat 15 15 12 7 6 55 68.75
  72 Sanskar Shankar Naik 19 18 14 7 8 66 82.5
  73 Sathmika Sureesh V C 20 20 15 11 10 76 95
  74 Sayyed Muhammed Sharief 17 18 15 10 10 70 87.5
  75 Shankitha 18 18 12 8 6 62 77.5
  76 Sinchana 20 19 15 10 10 74 92.5
  77 Sinchana G S 20 20 15 11 12 78 97.5
  78 Sinchana Satish Shetty 18 19 16 10 8 71 88.75
  79 Smitha A 14 16 11 6 6 53 66.25
  80 Sphoorthi M M 18 19 13 10 10 70 87.5
  81 Sridevi N 21 20 15 11 10 77 96.25
  82 Srihari Kalkur A 13 18 11 8 12 62 77.5
  83 Srinivas J 19 19 16 10 8 72 90
  84 Steeva Paulson 20 18 14 11 12 75 93.75
  85 Sufaila Parveen 20 19 15 10 10 74 92.5
  86 Surabhi G 18 17 13 9 12 69 86.25
  87 Suraksha S Shetty 15 13 10 7 6 51 63.75
  88 Tejas J 18 18 15 9 8 68 85
  89 Telalwar Saiprasad S 15 10 8 4 6 43 53.75
  90 Vadirajachar K 19 18 13 8 6 64 80
  91 Vaishnavi R 19 16 13 9 10 67 83.75
  92 Varsha L Pujar 18 17 12 8 8 63 78.75
  93 Vinay S G 13 10 8 6 5 42 52.5
  94 Vinod Basarkod 19 19 14 10 8 70 87.5
  95 Vinutha 19 20 15 10 12 76 95
  96 Prathik N 17 18 12 8 8 63 78.75
  97 B Varun Shenoy 13 13 10 7 8 51 63.75
  98 Adithi C Shetty 19 20 16 11 12 78 97.5
  Sl.
  No
  Name of the Student Dravyaguna Vignana Roganidana RS&BK Caraka Samhita RS & BK/ DRAVYAGUNA /RoganidanaPRACTICALS Total Percentage
  Total Class Conducted 24 22 20 8 11 85 100
  1 A Manohara Bhat 22 19 19 8 11 79 92.9411765
  2 Abhinaya V Hegde 18 22 18 8 11 77 90.5882353
  3 Adithi C Shetty 24 22 20 8 11 85 100
  4 Afrah Noor 24 22 19 8 11 84 98.8235294
  5 Agnel Theressa 15 18 14 6 11 64 75.2941176
  6 Akhil Kumar 1 2 2 0 5 10 11.7647059
  7 Akshy Patil 12 15 16 6 9 58 68.2352941
  8 Akshy S More 12 14 9 4 7 46 54.1176471
  9 Alsaman 23 22 19 8 11 83 97.6470588
  10 Ambalal B Basawa 16 15 16 5 9 61 71.7647059
  11 Anagha T 23 21 18 8 9 79 92.9411765
  12 Apoorva G 21 21 18 7 7 74 87.0588235
  13 Aravind Shaji 18 18 17 6 9 68 80
  14 Aswin Sankar T P 23 21 19 7 9 79 92.9411765
  15 Athira T A 20 21 14 7 11 73 85.8823529
  16 Avyakt Sham Bhangle 23 21 19 6 11 80 94.1176471
  17 B Jayanth Shetty 24 22 18 8 11 83 97.6470588
  18 B Varun Shenoy 21 22 20 8 9 80 94.1176471
  19 Burhan Shareef 0 4 2 1 5 12 14.1176471
  20 Chaithanya 23 22 20 8 11 84 98.8235294
  21 Dhyana S K 14 13 13 5 7 52 61.1764706
  22 G Sagar Veerashetty 22 19 16 5 11 73 85.8823529
  23 G Sai Alekhya 10 11 13 3 9 46 54.1176471
  24 Gayathri S Menon 18 17 16 5 9 65 76.4705882
  25 Gowri Anil 15 18 12 5 11 61 71.7647059
  26 Gowrish 21 21 19 7 9 77 90.5882353
  27 Haritha R 13 14 9 4 9 49 57.6470588
  28 Harsha S 20 16 16 6 9 67 78.8235294
  29 Inchara T G 20 21 18 8 9 76 89.4117647
  30 K M Shiwangi C 1 1 2 0 3 7 8.23529412
  31 K P Apoorva 23 22 20 8 7 80 94.1176471
  32 K Shweta Sanjay 21 20 17 6 9 73 85.8823529
  33 Kavya K L 23 22 18 7 9 79 92.9411765
  34 Keerthi L 15 12 13 6 3 49 57.6470588
  35 Kiran Kumar 12 14 12 4 7 49 57.6470588
  36 Koushik P 12 14 14 4 10 54 63.5294118
  37 M Greeshma 19 14 19 7 10 69 81.1764706
  38 Madhushree V S 24 22 20 8 11 85 100
  39 Manjoosha G 19 17 19 7 10 72 84.7058824
  40 Manoj K C 0 1 1 0 5 7 8.23529412
  41 Mayuri S Shetty 20 21 17 7 11 76 89.4117647
  42 Megha 22 21 19 7 11 80 94.1176471
  43 Megha Sree 16 16 13 5 10 60 70.5882353
  44 Meghana H K 22 21 19 7 11 80 94.1176471
  45 Meghana Shankar Shettigar 23 22 19 8 11 83 97.6470588
  46 Monica B S 19 15 15 7 8 64 75.2941176
  47 Nakwa Simra Aanam 24 22 20 8 11 85 100
  48 Nazeemakthar A Hiremani 18 17 17 6 10 68 80
  49 Neha Shankar Moolya 18 15 15 6 9 63 74.1176471
  50 Nihar B Jain 21 18 18 7 10 74 87.0588235
  51 Nithya j Pillai 5 13 4 4 8 34 40
  52 Pallavi 24 22 20 8 11 85 100
  53 Pavan P Jogi 13 15 13 5 9 55 64.7058824
  54 Poorvika H O 24 22 20 8 11 85 100
  55 Pradeep Malatesh Bhosle 11 10 11 2 7 41 48.2352941
  56 Pragathi G 22 21 20 7 10 80 94.1176471
  57 Prajwal N Kulkarni 4 7 4 3 5 23 27.0588235
  58 Prapthi Shetty 18 17 16 5 10 66 77.6470588
  59 Prasiddi K S Mayya 21 19 16 7 10 73 85.8823529
  60 Prathik N 9 14 9 3 9 44 51.7647059
  61 Prathima Venkatesh 22 22 20 8 11 83 97.6470588
  62 Pushpalatha N S 23 22 20 8 11 84 98.8235294
  63 Rachitha 15 13 15 4 10 57 67.0588235
  64 Raksha Bhanarakar H R 22 18 17 7 10 74 87.0588235
  65 Rakshitha 24 22 19 8 11 84 98.8235294
  66 Ramya R 20 18 17 6 9 70 82.3529412
  67 Rashmi K B 22 21 17 8 10 78 91.7647059
  68 Ravikumar N 17 14 13 4 10 58 68.2352941
  69 Revathy Raveendran 6 17 5 5 9 42 49.4117647
  70 Riona Maria D Souza 20 16 18 6 9 69 81.1764706
  71 Riya Shetty 22 20 16 6 11 75 88.2352941
  72 Rohit Suryakant Wagmode 12 17 12 4 9 54 63.5294118
  73 Rukmini S 24 22 20 8 11 85 100
  74 Sanjay R Bhat 23 18 17 8 9 75 88.2352941
  75 Sanskar Shankar Naik 18 16 17 6 9 66 77.6470588
  76 Sathmika Sureesh V C 23 22 20 7 9 81 95.2941176
  77 Sayyed Muhammed Sharief 20 20 19 7 11 77 90.5882353
  78 Shankitha 20 18 19 6 9 72 84.7058824
  79 Sinchana 20 21 18 7 9 75 88.2352941
  80 Sinchana G S 21 21 18 6 9 75 88.2352941
  81 Sinchana Satish Shetty 21 20 18 7 11 77 90.5882353
  82 Smitha A 20 17 16 5 9 67 78.8235294
  83 Sphoorthi M M 22 21 19 7 9 78 91.7647059
  84 Sridevi N 24 22 20 8 11 85 100
  85 Srihari Kalkur A 17 19 17 6 9 68 80
  86 Srinivas J 12 14 11 4 9 50 58.8235294
  87 Steeva Paulson 15 14 11 6 5 51 60
  88 Sufaila Parveen 18 16 14 6 11 65 76.4705882
  89 Surabhi G 20 20 16 7 9 72 84.7058824
  90 Suraksha S Shetty 22 21 17 7 9 76 89.4117647
  91 Tejas J 18 19 18 7 9 71 83.5294118
  92 Telalwar Saiprasad S 17 15 16 5 9 62 72.9411765
  93 Vadirajachar K 17 14 14 5 9 59 69.4117647
  94 Vaishnavi R 18 17 16 5 9 65 76.4705882
  95 Varsha L Pujar 22 18 19 7 9 75 88.2352941
  96 Vinay S G 12 7 7 4 5 35 41.1764706
  97 Vinod Basarkod 16 18 17 6 9 66 77.6470588
  98 Vinutha 24 22 20 8 11 85 100
  Sl.
  No
  Name of the Student Dravyaguna Vignana Roganidana RS&BK Caraka Samhita RS & BK/ DRAVYAGUNA /RoganidanaPRACTICALS Total Percentage
  Total Class Conducted 37 39 37 12 19 144 100
  1 A Manohara Bhat 31 33 31 10 19 124 86.1111111
  2 Abhinaya V Hegde 33 35 33 10 19 130 90.2777778
  3 Adithi C Shetty 32 31 34 9 18 124 86.1111111
  4 Afrah Noor 34 35 36 12 19 136 94.4444444
  5 Agnel Theressa 31 33 30 10 15 119 82.6388889
  6 Akhil Kumar 22 20 20 5 12 79 54.8611111
  7 Akshy Patil 33 34 32 11 17 127 88.1944444
  8 Akshy S More 31 28 28 10 17 114 79.1666667
  9 Alsaman 37 38 35 12 19 141 97.9166667
  10 Ambalal B Basawa 27 30 30 9 15 111 77.0833333
  11 Anagha T 36 39 36 12 19 142 98.6111111
  12 Apoorva G 22 22 20 6 13 83 57.6388889
  13 Aravind Shaji 33 34 33 11 17 128 88.8888889
  14 Aswin Sankar T P 36 39 37 12 19 143 99.3055556
  15 Athira T A 36 37 33 10 17 133 92.3611111
  16 Avyakt Sham Bhangle 34 34 33 11 17 129 89.5833333
  17 B Jayanth Shetty 36 36 31 11 19 133 92.3611111
  18 B Varun Shenoy 37 37 34 11 19 138 95.8333333
  19 Burhan Shareef 4 13 0 0 11 28 19.4444444
  20 Chaithanya 37 39 37 12 19 144 100
  21 Dhyana S K 35 39 36 10 19 139 96.5277778
  22 G Sagar Veerashetty 32 37 32 8 17 126 87.5
  23 G Sai Alekhya 30 31 31 9 17 118 81.9444444
  24 Gayathri S Menon 25 26 26 8 15 100 69.4444444
  25 Gowri Anil 32 31 33 9 17 122 84.7222222
  26 Gowrish 35 33 32 10 17 127 88.1944444
  27 Haritha R 15 28 13 7 15 78 54.1666667
  28 Harsha S 35 33 33 11 17 129 89.5833333
  29 Inchara T G 32 35 32 9 19 127 88.1944444
  30 K M Shiwangi C 7 3 0 0 8 18 12.5
  31 K P Apoorva 35 34 34 11 17 131 90.9722222
  32 K Shweta Sanjay 34 31 33 10 17 125 86.8055556
  33 Kavya K L 35 39 34 11 19 138 95.8333333
  34 Keerthi L 30 31 27 8 15 111 77.0833333
  35 Kiran Kumar 33 32 31 10 17 123 85.4166667
  36 Koushik P 32 30 32 8 18 120 83.3333333
  37 M Greeshma 33 31 30 11 17 122 84.7222222
  38 Madhushree V S 32 31 33 9 19 124 86.1111111
  39 Manjoosha G 35 38 31 10 19 133 92.3611111
  40 Manoj K C 2 3 2 0 9 16 11.1111111
  41 Mayuri S Shetty 37 39 36 12 19 143 99.3055556
  42 Megha 27 29 33 10 19 118 81.9444444
  43 Megha Sree 32 37 33 10 18 130 90.2777778
  44 Meghana H K 34 33 34 11 19 131 90.9722222
  45 Meghana Shankar Shettigar 37 39 37 12 19 144 100
  46 Monica B S 31 31 32 11 19 124 86.1111111
  47 Nakwa Simra Aanam 36 38 33 12 18 137 95.1388889
  48 Nazeemakthar A Hiremani 35 38 34 11 19 137 95.1388889
  49 Neha Shankar Moolya 26 26 27 8 17 104 72.2222222
  50 Nihar B Jain 23 18 14 5 12 72 50
  51 Nithya j Pillai 4 15 6 5 16 46 31.9444444
  52 Pallavi 34 37 32 9 17 129 89.5833333
  53 Pavan P Jogi 13 26 25 6 17 87 60.4166667
  54 Poorvika H O 37 39 37 12 19 144 100
  55 Pradeep Malatesh Bhosle 26 16 19 5 15 81 56.25
  56 Pragathi G 29 29 34 10 19 121 84.0277778
  57 Prajwal N Kulkarni 25 20 16 6 10 77 53.4722222
  58 Prapthi Shetty 31 31 27 11 13 113 78.4722222
  59 Prasiddi K S Mayya 33 36 33 11 19 132 91.6666667
  60 Prathik N 22 27 23 8 16 96 66.6666667
  61 Prathima Venkatesh 30 30 33 9 19 121 84.0277778
  62 Pushpalatha N S 34 38 35 11 17 135 93.75
  63 Rachitha 30 30 31 10 17 118 81.9444444
  64 Raksha Bhanarakar H R 33 33 32 11 15 124 86.1111111
  65 Rakshitha 37 39 37 12 19 144 100
  66 Ramya R 29 29 31 9 19 117 81.25
  67 Rashmi K B 36 35 32 11 17 131 90.9722222
  68 Ravikumar N 25 20 23 7 17 92 63.8888889
  69 Revathy Raveendran 11 17 10 3 15 56 38.8888889
  70 Riona Maria D Souza 30 29 30 11 15 115 79.8611111
  71 Riya Shetty 34 37 32 12 17 132 91.6666667
  72 Rohit Suryakant Wagmode 33 29 33 9 16 120 83.3333333
  73 Rukmini S 27 24 24 7 16 98 68.0555556
  74 Sanjay R Bhat 34 34 34 11 17 130 90.2777778
  75 Sanskar Shankar Naik 35 37 34 11 18 135 93.75
  76 Sathmika Sureesh V C 37 39 37 12 19 144 100
  77 Sayyed Muhammed Sharief 35 37 35 11 18 136 94.4444444
  78 Shankitha 32 34 34 8 18 126 87.5
  79 Sinchana 34 36 36 11 19 136 94.4444444
  80 Sinchana G S 34 34 34 11 17 130 90.2777778
  81 Sinchana Satish Shetty 37 39 37 12 19 144 100
  82 Smitha A 37 39 37 12 18 143 99.3055556
  83 Sphoorthi M M 24 27 23 7 16 97 67.3611111
  84 Sridevi N 34 39 33 10 17 133 92.3611111
  85 Srihari Kalkur A 37 39 37 12 18 143 99.3055556
  86 Srinivas J 28 26 28 8 16 106 73.6111111
  87 Steeva Paulson 36 37 36 12 19 140 97.2222222
  88 Sufaila Parveen 32 35 32 9 17 125 86.8055556
  89 Surabhi G 35 35 36 12 19 137 95.1388889
  90 Suraksha S Shetty 35 35 35 12 17 134 93.0555556
  91 Tejas J 34 34 34 11 16 129 89.5833333
  92 Telalwar Saiprasad S 25 24 28 7 16 100 69.4444444
  93 Vadirajachar K 34 34 29 10 18 125 86.8055556
  94 Vaishnavi R 30 27 30 8 18 113 78.4722222
  95 Varsha L Pujar 37 39 37 12 18 143 99.3055556
  96 Vinay S G 32 34 30 10 18 124 86.1111111
  97 Vinod Basarkod 32 37 35 11 18 133 92.3611111
  98 Vinutha 37 39 37 12 18 143 99.3055556
  Sl. Name of the Student Dravyaguna Vignana Roganidana RS&BK Caraka Samhita RS & BK/ DRAVYAGUNA /RoganidanaPRACTICALS Total Percentage
  No
  Total Class Conducted 30 26 32 12 16 116 100
  1 A Manohara Bhat 27 25 28 12 12 104 89.65517
  2 Abhinaya V Hegde 28 25 28 11 14 106 91.37931
  3 Adithi C Shetty 25 19 22 9 10 85 73.27586
  4 Afrah Noor 29 26 32 11 14 112 96.55172
  5 Agnel Theressa 30 25 28 12 14 109 93.96552
  6 Akhil Kumar 14 7 14 3 8 46 39.65517
  7 Akshy Patil 28 24 30 11 12 105 90.51724
  8 Akshy S More 28 20 29 12 14 103 88.7931
  9 Alsaman 26 22 27 9 14 98 84.48276
  10 Ambalal B Basawa 26 21 27 9 12 95 81.89655
  11 Anagha T 20 21 25 8 14 88 75.86207
  12 Apoorva G 26 17 24 8 14 89 76.72414
  13 Aravind Shaji 23 21 26 11 12 93 80.17241
  14 Aswin Sankar T P 29 25 29 12 14 109 93.96552
  15 Athira T A 30 26 32 12 14 114 98.27586
  16 Avyakt Sham Bhangle 28 24 29 11 14 106 91.37931
  17 B Jayanth Shetty 28 24 31 12 14 109 93.96552
  18 B Varun Shenoy 30 24 30 11 16 111 95.68966
  19 Burhan Shareef 3 0 2 0 8 13 11.2069
  20 Chaithanya 27 23 30 11 16 107 92.24138
  21 Dhyana S K 29 25 28 11 16 109 93.96552
  22 G Sagar Veerashetty 21 21 17 8 14 81 69.82759
  23 G Sai Alekhya 29 22 30 10 14 105 90.51724
  24 Gayathri S Menon 23 17 24 10 12 86 74.13793
  25 Gowri Anil 22 17 21 8 12 80 68.96552
  26 Gowrish 23 17 14 9 12 75 64.65517
  27 Haritha R 20 18 23 8 12 81 69.82759
  28 Harsha S 25 20 24 10 12 91 78.44828
  29 Inchara T G 30 25 32 12 14 113 97.41379
  30 K M Shiwangi C 12 8 9 3 8 40 34.48276
  31 K P Apoorva 29 25 27 12 12 105 90.51724
  32 K Shweta Sanjay 16 11 16 7 10 60 51.72414
  33 Kavya K L 29 24 30 11 16 110 94.82759
  34 Keerthi L 17 10 15 5 10 57 49.13793
  35 Kiran Kumar 26 20 23 10 14 93 80.17241
  36 Koushik P 25 18 23 8 8 82 70.68966
  37 M Greeshma 29 24 32 11 14 110 94.82759
  38 Madhushree V S 16 9 16 5 4 50 43.10345
  39 Manjoosha G 25 18 21 9 12 85 73.27586
  40 Manoj K C 10 7 10 3 4 34 29.31034
  41 Mayuri S Shetty 29 25 28 11 16 109 93.96552
  42 Megha 29 21 28 10 15 103 88.7931
  43 Megha Sree 24 20 21 9 13 87 75
  44 Meghana H K 29 25 30 12 15 111 95.68966
  45 Meghana Shankar Shettigar 28 26 29 12 16 111 95.68966
  46 Monica B S 19 16 25 8 8 76 65.51724
  47 Nakwa Simra Aanam 30 26 32 12 16 116 100
  48 Nazeemakthar A Hiremani 16 17 15 6 12 66 56.89655
  49 Neha Shankar Moolya 28 26 30 12 13 109 93.96552
  50 Nihar B Jain 25 18 27 10 12 92 79.31034
  51 Nithya j Pillai 2 4 2 0 2 10 8.62069
  52 Pallavi 27 23 28 10 16 104 89.65517
  53 Pavan P Jogi 25 19 26 9 12 91 78.44828
  54 Poorvika H O 22 21 26 9 16 94 81.03448
  55 Pradeep Malatesh Bhosle 10 7 15 1 2 35 30.17241
  56 Pragathi G 16 14 17 6 12 65 56.03448
  57 Prajwal N Kulkarni 5 1 2 1 6 15 12.93103
  58 Prapthi Shetty 29 23 29 9 14 104 89.65517
  59 Prasiddi K S Mayya 29 26 32 12 15 114 98.27586
  60 Prathik N 26 16 18 8 14 82 70.68966
  61 Prathima Venkatesh 24 21 27 10 14 96 82.75862
  62 Pushpalatha N S 25 23 24 9 13 94 81.03448
  63 Rachitha 21 20 25 10 13 89 76.72414
  64 Raksha Bhanarakar H R 27 24 30 11 16 108 93.10345
  65 Rakshitha 28 26 29 11 15 109 93.96552
  66 Ramya R 21 23 19 9 15 87 75
  67 Rashmi K B 29 22 30 10 16 107 92.24138
  68 Ravikumar N 10 5 7 3 4 29 25
  69 Revathy Raveendran 21 18 19 8 12 78 67.24138
  70 Riona Maria D Souza 28 25 29 11 12 105 90.51724
  71 Riya Shetty 29 26 30 11 16 112 96.55172
  72 Rohit Suryakant Wagmode 24 19 21 9 10 83 71.55172
  73 Rukmini S 4 0 0 0 2 6 5.172414
  74 Sanjay R Bhat 30 25 31 11 16 113 97.41379
  75 Sanskar Shankar Naik 20 18 22 8 12 80 68.96552
  76 Sathmika Sureesh V C 29 25 32 12 16 114 98.27586
  77 Sayyed Muhammed Sharief 23 20 21 9 12 85 73.27586
  78 Shankitha 19 17 18 7 10 71 61.2069
  79 Sinchana 24 23 31 10 16 104 89.65517
  80 Sinchana G S 30 26 32 12 16 116 100
  81 Sinchana Satish Shetty 29 26 31 11 16 113 97.41379
  82 Smitha A 30 23 26 12 16 107 92.24138
  83 Sphoorthi M M 24 19 24 8 8 83 71.55172
  84 Sridevi N 17 13 14 5 4 53 45.68966
  85 Srihari Kalkur A 29 23 32 12 16 112 96.55172
  86 Srinivas J 13 12 14 5 10 54 46.55172
  87 Steeva Paulson 27 25 25 12 16 105 90.51724
  88 Sufaila Parveen 29 24 29 12 14 108 93.10345
  89 Surabhi G 29 26 32 12 16 115 99.13793
  90 Suraksha S Shetty 30 25 32 10 16 113 97.41379
  91 Tejas J 29 24 29 10 16 108 93.10345
  92 Telalwar Saiprasad S 25 21 25 10 16 97 83.62069
  93 Vadirajachar K 22 14 21 10 12 79 68.10345
  94 Vaishnavi R 29 25 30 12 16 112 96.55172
  95 Varsha L Pujar 29 26 29 12 14 110 94.82759
  96 Vinay S G 23 18 23 10 10 84 72.41379
  97 Vinod Basarkod 27 21 28 10 16 102 87.93103
  98 Vinutha 30 26 31 12 16 115 99.13793
  Sl.
  No
  Name of the Student Dravyaguna Vignana Roganidana RS&BK Caraka Samhita RS & BK/ DRAVYAGUNA /RoganidanaPRACTICALS Total Percentage
  Total Class Conducted 24 27 22 13 16 102 100
  1 A Manohara Bhat 24 27 22 12 16 101 99.0196078
  2 Abhinaya V Hegde 21 25 19 11 14 90 88.2352941
  3 Adithi C Shetty 22 26 22 10 14 94 92.1568627
  4 Afrah Noor 22 20 20 12 16 90 88.2352941
  5 Agnel Theressa 21 22 18 11 16 88 86.2745098
  6 Akhil Kumar 15 12 12 4 9 52 50.9803922
  7 Akshy Patil 20 22 18 9 12 81 79.4117647
  8 Akshy S More 19 20 16 9 13 77 75.4901961
  9 Alsaman 24 27 22 13 16 102 100
  10 Ambalal B Basawa 21 23 20 10 14 88 86.2745098
  11 Anagha T 22 24 19 12 13 90 88.2352941
  12 Apoorva G 20 18 18 8 13 77 75.4901961
  13 Aravind Shaji 20 21 17 9 14 81 79.4117647
  14 Aswin Sankar T P 23 27 21 13 13 97 95.0980392
  15 Athira T A 21 22 19 9 14 85 83.3333333
  16 Avyakt Sham Bhangle 20 22 20 9 14 85 83.3333333
  17 B Jayanth Shetty 22 24 19 12 14 91 89.2156863
  18 B Varun Shenoy 24 26 22 13 16 101 99.0196078
  19 Burhan Shareef 3 1 0 0 7 11 10.7843137
  20 Chaithanya 24 27 22 13 16 102 100
  21 Dhyana S K 22 25 21 12 16 96 94.1176471
  22 G Sagar Veerashetty 18 20 15 6 11 70 68.627451
  23 G Sai Alekhya 17 14 14 6 11 62 60.7843137
  24 Gayathri S Menon 20 24 19 12 14 89 87.254902
  25 Gowri Anil 22 24 20 12 14 92 90.1960784
  26 Gowrish 21 23 19 12 16 91 89.2156863
  27 Haritha R 23 23 20 12 13 91 89.2156863
  28 Harsha S 19 19 19 10 14 81 79.4117647
  29 Inchara T G 21 23 22 12 15 93 91.1764706
  30 K M Shiwangi C 14 10 7 4 11 46 45.0980392
  31 K P Apoorva 13 13 11 4 11 52 50.9803922
  32 K Shweta Sanjay 24 27 22 12 16 101 99.0196078
  33 Kavya K L 22 23 21 10 14 90 88.2352941
  34 Keerthi L 13 10 5 6 11 45 44.1176471
  35 Kiran Kumar 21 27 21 12 14 95 93.1372549
  36 Koushik P 17 15 17 7 10 66 64.7058824
  37 M Greeshma 19 20 16 7 8 70 68.627451
  38 Madhushree V S 22 22 19 9 14 86 84.3137255
  39 Manjoosha G 8 9 7 3 2 29 28.4313725
  40 Manoj K C 13 12 9 6 12 52 50.9803922
  41 Mayuri S Shetty 24 25 22 13 16 100 98.0392157
  42 Megha 22 26 21 12 16 97 95.0980392
  43 Megha Sree 9 7 6 6 8 36 35.2941176
  44 Meghana H K 23 24 21 12 16 96 94.1176471
  45 Meghana Shankar Shettigar 23 27 22 13 16 101 99.0196078
  46 Monica B S 17 17 15 10 2 61 59.8039216
  47 Nakwa Simra Aanam 24 26 21 12 16 99 97.0588235
  48 Nazeemakthar A Hiremani 24 27 22 13 16 102 100
  49 Neha Shankar Moolya 22 25 20 12 16 95 93.1372549
  50 Nihar B Jain 21 22 20 11 12 86 84.3137255
  51 Nithya j Pillai 1 0 0 0 0 1 0.98039216
  52 Pallavi 18 21 16 10 12 77 75.4901961
  53 Pavan P Jogi 20 22 20 10 12 84 82.3529412
  54 Poorvika H O 21 19 18 10 12 80 78.4313725
  55 Pradeep Malatesh Bhosle 16 17 17 9 12 71 69.6078431
  56 Pragathi G 22 26 20 10 8 86 84.3137255
  57 Prajwal N Kulkarni 22 24 21 12 16 95 93.1372549
  58 Prapthi Shetty 24 26 21 13 12 96 94.1176471
  59 Prasiddi K S Mayya 21 24 17 10 14 86 84.3137255
  60 Prathik N 21 23 21 10 12 87 85.2941176
  61 Prathima Venkatesh 19 22 18 10 10 79 77.4509804
  62 Pushpalatha N S 23 26 22 12 12 95 93.1372549
  63 Rachitha 19 23 19 11 12 84 82.3529412
  64 Raksha Bhanarakar H R 21 24 18 11 12 86 84.3137255
  65 Rakshitha 23 27 22 13 16 101 99.0196078
  66 Ramya R 18 19 13 8 8 66 64.7058824
  67 Rashmi K B 12 12 10 4 6 44 43.1372549
  68 Ravikumar N 21 20 18 10 10 79 77.4509804
  69 Revathy Raveendran 20 23 17 12 12 84 82.3529412
  70 Riona Maria D Souza 23 27 22 13 14 99 97.0588235
  71 Riya Shetty 22 24 22 11 12 91 89.2156863
  72 Rohit Suryakant Wagmode 14 18 17 8 8 65 63.7254902
  73 Rukmini S 5 0 1 0 1 7 6.8627451
  74 Sanjay R Bhat 20 22 21 11 12 86 84.3137255
  75 Sanskar Shankar Naik 21 23 20 10 12 86 84.3137255
  76 Sathmika Sureesh V C 23 25 22 12 16 98 96.0784314
  77 Sayyed Muhammed Sharief 24 26 22 12 14 98 96.0784314
  78 Shankitha 21 21 19 10 12 83 81.372549
  79 Sinchana 19 20 18 12 12 81 79.4117647
  80 Sinchana G S 20 23 21 12 12 88 86.2745098
  81 Sinchana Satish Shetty 24 27 22 12 16 101 99.0196078
  82 Smitha A 19 20 20 10 12 81 79.4117647
  83 Sphoorthi M M 23 26 21 12 12 94 92.1568627
  84 Sridevi N 23 26 21 12 10 92 90.1960784
  85 Srihari Kalkur A 23 26 22 13 16 100 98.0392157
  86 Srinivas J 18 19 18 9 12 76 74.5098039
  87 Steeva Paulson 16 20 15 10 13 74 72.5490196
  88 Sufaila Parveen 24 26 22 12 14 98 96.0784314
  89 Surabhi G 21 22 19 10 12 84 82.3529412
  90 Suraksha S Shetty 22 24 20 12 11 89 87.254902
  91 Tejas J 23 26 22 11 12 94 92.1568627
  92 Telalwar Saiprasad S 17 19 14 7 6 63 61.7647059
  93 Vadirajachar K 20 19 17 9 12 77 75.4901961
  94 Vaishnavi R 23 26 22 12 12 95 93.1372549
  95 Varsha L Pujar 21 22 21 11 12 87 85.2941176
  96 Vinay S G 19 21 19 10 12 81 79.4117647
  97 Vinod Basarkod 20 23 15 10 12 80 78.4313725
  98 Vinutha 23 27 22 13 14 99 97.0588235
  Sl.
  No
  Name of the Student Dravyaguna Vignana Roganidana RS&BK Caraka Samhita RS & BK/ DRAVYAGUNA /RoganidanaPRACTICALS Total Percentage
  Total Class Conducted 34 27 40 10 22 133 100
  1 A Manohara Bhat 29 20 34 9 18 110 82.7067669
  2 Abhinaya V Hegde 33 23 40 9 22 127 95.4887218
  3 Adithi C Shetty 10 0 4 2 2 18 13.5338346
  4 Afrah Noor 29 21 35 7 21 113 84.962406
  5 Agnel Theressa 32 24 36 8 19 119 89.4736842
  6 Akhil Kumar 15 8 9 7 6 45 33.8345865
  7 Akshy Patil 23 16 20 7 12 78 58.6466165
  8 Akshy S More 24 19 23 9 17 92 69.1729323
  9 Alsaman 34 27 40 10 21 132 99.2481203
  10 Ambalal B Basawa 24 19 26 4 19 92 69.1729323
  11 Anagha T 26 20 29 9 18 102 76.6917293
  12 Apoorva G 24 16 28 7 18 93 69.924812
  13 Aravind Shaji 25 20 32 9 19 105 78.9473684
  14 Aswin Sankar T P 26 23 35 9 16 109 81.9548872
  15 Athira T A 12 7 14 5 13 51 38.3458647
  16 Avyakt Sham Bhangle 26 19 31 5 21 102 76.6917293
  17 B Jayanth Shetty 28 21 35 10 18 112 84.2105263
  18 B Varun Shenoy 33 25 38 10 18 124 93.2330827
  19 Burhan Shareef 8 0 1 0 6 15 11.2781955
  20 Chaithanya 30 23 36 10 20 119 89.4736842
  21 Dhyana S K 27 22 34 9 20 112 84.2105263
  22 G Sagar Veerashetty 19 10 15 1 14 59 44.3609023
  23 G Sai Alekhya 23 13 27 10 17 90 67.6691729
  24 Gayathri S Menon 24 19 31 9 18 101 75.9398496
  25 Gowri Anil 23 18 27 9 16 93 69.924812
  26 Gowrish 23 16 31 6 13 89 66.9172932
  27 Haritha R 24 22 31 9 17 103 77.443609
  28 Harsha S 22 19 24 9 17 91 68.4210526
  29 Inchara T G 28 21 34 7 20 110 82.7067669
  30 K M Shiwangi C 14 7 11 3 10 45 33.8345865
  31 K P Apoorva 21 15 27 6 8 77 57.8947368
  32 K Shweta Sanjay 30 24 35 8 22 119 89.4736842
  33 Kavya K L 28 23 30 9 17 107 80.4511278
  34 Keerthi L 16 15 17 6 11 65 48.8721805
  35 Kiran Kumar 25 18 19 9 12 83 62.406015
  36 Koushik P 19 14 18 8 11 70 52.6315789
  37 M Greeshma 30 26 37 8 16 117 87.9699248
  38 Madhushree V S 33 23 38 9 18 121 90.9774436
  39 Manjoosha G 18 13 23 7 13 74 55.6390977
  40 Manoj K C 10 9 13 5 10 47 35.3383459
  41 Mayuri S Shetty 29 24 35 10 20 118 88.7218045
  42 Megha 27 23 36 8 18 112 84.2105263
  43 Megha Sree 22 17 24 8 14 85 63.9097744
  44 Meghana H K 27 22 34 8 18 109 81.9548872
  45 Meghana Shankar Shettigar 33 27 40 10 22 132 99.2481203
  46 Monica B S 22 19 28 10 7 86 64.6616541
  47 Nakwa Simra Aanam 34 27 40 10 22 133 100
  48 Nazeemakthar A Hiremani 28 23 32 10 20 113 84.962406
  49 Neha Shankar Moolya 30 24 38 7 20 119 89.4736842
  50 Nihar B Jain 22 15 23 9 14 83 62.406015
  51 Nithya j Pillai 14 18 9 7 8 56 42.1052632
  52 Pallavi 30 25 39 8 18 120 90.2255639
  53 Pavan P Jogi 30 26 34 10 22 122 91.7293233
  54 Poorvika H O 31 24 36 9 22 122 91.7293233
  55 Pradeep Malatesh Bhosle 11 0 3 1 3 18 13.5338346
  56 Pragathi G 21 11 18 3 9 62 46.6165414
  57 Prajwal N Kulkarni 15 9 13 7 7 51 38.3458647
  58 Prapthi Shetty 27 25 30 8 20 110 82.7067669
  59 Prasiddi K S Mayya 32 26 39 10 20 127 95.4887218
  60 Prathik N 28 21 33 7 20 109 81.9548872
  61 Prathima Venkatesh 24 22 33 9 16 104 78.1954887
  62 Pushpalatha N S 25 14 26 3 14 82 61.6541353
  63 Rachitha 24 16 26 6 15 87 65.4135338
  64 Raksha Bhanarakar H R 26 20 28 9 11 94 70.6766917
  65 Rakshitha 30 25 38 9 22 124 93.2330827
  66 Ramya R 23 14 25 7 15 84 63.1578947
  67 Rashmi K B 24 21 34 5 16 100 75.1879699
  68 Ravikumar N 15 2 11 4 9 41 30.8270677
  69 Revathy Raveendran 23 22 25 6 16 92 69.1729323
  70 Riona Maria D Souza 28 23 32 7 16 106 79.6992481
  71 Riya Shetty 29 24 31 8 18 110 82.7067669
  72 Rohit Suryakant Wagmode 8 1 1 0 2 12 9.02255639
  73 Rukmini S 14 12 14 5 12 57 42.8571429
  74 Sanjay R Bhat 29 25 38 9 22 123 92.481203
  75 Sanskar Shankar Naik 29 24 32 8 18 111 83.4586466
  76 Sathmika Sureesh V C 28 25 36 9 20 118 88.7218045
  77 Sayyed Muhammed Sharief 30 26 33 10 22 121 90.9774436
  78 Shankitha 25 17 30 7 14 93 69.924812
  79 Sinchana 24 22 38 8 20 112 84.2105263
  80 Sinchana G S 31 23 37 10 22 123 92.481203
  81 Sinchana Satish Shetty 25 21 33 7 21 107 80.4511278
  82 Smitha A 29 19 30 8 22 108 81.2030075
  83 Sphoorthi M M 30 25 38 9 22 124 93.2330827
  84 Sridevi N 24 19 27 5 20 95 71.4285714
  85 Srihari Kalkur A 34 27 40 10 22 133 100
  86 Srinivas J 18 11 17 1 11 58 43.6090226
  87 Steeva Paulson 21 16 28 7 18 90 67.6691729
  88 Sufaila Parveen 25 25 27 9 18 104 78.1954887
  89 Surabhi G 30 24 35 9 22 120 90.2255639
  90 Suraksha S Shetty 26 22 32 7 16 103 77.443609
  91 Tejas J 29 23 38 9 22 121 90.9774436
  92 Telalwar Saiprasad S 27 22 35 9 22 115 86.4661654
  93 Vadirajachar K 23 21 22 7 21 94 70.6766917
  94 Vaishnavi R 29 24 36 8 20 117 87.9699248
  95 Varsha L Pujar 28 23 31 6 20 108 81.2030075
  96 Vinay S G 19 13 24 4 14 74 55.6390977
  97 Vinod Basarkod 21 16 23 6 14 80 60.1503759
  98 Vinutha 33 27 39 10 20 129 96.9924812
  Sl.
  No
  Name of the Student Dravyaguna Vignana Roganidana RS&BK Caraka Samhita RS & BK/ DRAVYAGUNA /RoganidanaPRACTICALS Total Percentage
  Total Class Conducted 34 31 38 17 0 120 100
  1 A Manohara Bhat 34 25 31 16 0 106 88.3333333
  2 Abhinaya V Hegde 33 31 37 16 0 117 97.5
  3 Adithi C Shetty 34 31 37 17 0 119 99.1666667
  4 Afrah Noor 31 27 29 12 0 99 82.5
  5 Agnel Theressa 34 31 37 17 0 119 99.1666667
  6 Akhil Kumar 16 6 8 2 0 32 26.6666667
  7 Akshy Patil 34 30 30 15 0 109 90.8333333
  8 Akshy S More 31 26 32 13 0 102 85
  9 Alsaman 34 30 36 17 0 117 97.5
  10 Ambalal B Basawa 30 27 30 16 0 103 85.8333333
  11 Anagha T 28 17 21 10 0 76 63.3333333
  12 Apoorva G 33 27 34 15 0 109 90.8333333
  13 Aravind Shaji 25 15 17 10 0 67 55.8333333
  14 Aswin Sankar T P 34 31 38 17 0 120 100
  15 Athira T A 34 30 36 16 0 116 96.6666667
  16 Avyakt Sham Bhangle 26 18 23 9 0 76 63.3333333
  17 B Jayanth Shetty 25 16 21 10 0 72 60
  18 B Varun Shenoy 34 27 33 15 0 109 90.8333333
  19 Burhan Shareef 15 1 2 0 0 18 15
  20 Chaithanya 33 28 35 15 0 111 92.5
  21 Dhyana S K 34 31 38 17 0 120 100
  22 G Sagar Veerashetty 24 13 16 9 0 62 51.6666667
  23 G Sai Alekhya 30 28 30 13 0 101 84.1666667
  24 Gayathri S Menon 32 27 31 14 0 104 86.6666667
  25 Gowri Anil 26 17 18 8 0 69 57.5
  26 Gowrish 21 11 15 6 0 53 44.1666667
  27 Haritha R 28 17 19 10 0 74 61.6666667
  28 Harsha S 33 24 35 17 0 109 90.8333333
  29 Inchara T G 34 31 38 17 0 120 100
  30 K M Shiwangi C 23 16 22 7 0 68 56.6666667
  31 K P Apoorva 33 22 29 16 0 100 83.3333333
  32 K Shweta Sanjay 31 26 30 17 0 104 86.6666667
  33 Kavya K L 33 22 29 16 0 100 83.3333333
  34 Keerthi L 28 17 17 11 0 73 60.8333333
  35 Kiran Kumar 22 17 18 7 0 64 53.3333333
  36 Koushik P 26 15 23 8 0 72 60
  37 M Greeshma 34 28 37 16 0 115 95.8333333
  38 Madhushree V S 30 22 31 15 0 98 81.6666667
  39 Manjoosha G 28 22 20 9 0 79 65.8333333
  40 Manoj K C 18 7 9 3 0 37 30.8333333
  41 Mayuri S Shetty 34 30 38 17 0 119 99.1666667
  42 Megha 33 28 35 16 0 112 93.3333333
  43 Megha Sree 29 20 27 11 0 87 72.5
  44 Meghana H K 30 26 29 16 0 101 84.1666667
  45 Meghana Shankar Shettigar 34 31 36 16 0 117 97.5
  46 Monica B S 28 20 24 11 0 83 69.1666667
  47 Nakwa Simra Aanam 33 29 38 16 0 116 96.6666667
  48 Nazeemakthar A Hiremani 25 21 20 16 0 82 68.3333333
  49 Neha Shankar Moolya 34 30 38 17 0 119 99.1666667
  50 Nihar B Jain 24 13 18 9 0 64 53.3333333
  51 Nithya j Pillai 16 0 3 0 0 19 15.8333333
  52 Pallavi 33 29 37 17 0 116 96.6666667
  53 Pavan P Jogi 33 31 36 16 0 116 96.6666667
  54 Poorvika H O 32 27 35 17 0 111 92.5
  55 Pradeep Malatesh Bhosle 27 18 21 13 0 79 65.8333333
  56 Pragathi G 19 11 12 4 0 46 38.3333333
  57 Prajwal N Kulkarni 28 19 21 14 0 82 68.3333333
  58 Prapthi Shetty 30 27 27 14 0 98 81.6666667
  59 Prasiddi K S Mayya 34 31 36 15 0 116 96.6666667
  60 Prathik N 34 25 32 16 0 107 89.1666667
  61 Prathima Venkatesh 29 24 30 15 0 98 81.6666667
  62 Pushpalatha N S 32 29 37 17 0 115 95.8333333
  63 Rachitha 30 22 25 12 0 89 74.1666667
  64 Raksha Bhanarakar H R 30 28 34 14 0 106 88.3333333
  65 Rakshitha 34 30 38 17 0 119 99.1666667
  66 Ramya R 23 9 14 7 0 53 44.1666667
  67 Rashmi K B 34 30 31 15 0 110 91.6666667
  68 Ravikumar N 27 15 15 8 0 65 54.1666667
  69 Revathy Raveendran 25 15 18 9 0 67 55.8333333
  70 Riona Maria D Souza 34 21 32 14 0 101 84.1666667
  71 Riya Shetty 27 25 24 12 0 88 73.3333333
  72 Rohit Suryakant Wagmode 24 12 18 7 0 61 50.8333333
  73 Rukmini S 30 22 26 10 0 88 73.3333333
  74 Sanjay R Bhat 33 30 35 14 0 112 93.3333333
  75 Sanskar Shankar Naik 27 21 27 11 0 86 71.6666667
  76 Sathmika Sureesh V C 34 31 37 17 0 119 99.1666667
  77 Sayyed Muhammed Sharief 25 20 20 11 0 76 63.3333333
  78 Shankitha 32 19 26 12 0 89 74.1666667
  79 Sinchana 30 29 29 14 0 102 85
  80 Sinchana G S 34 31 37 17 0 119 99.1666667
  81 Sinchana Satish Shetty 27 16 23 11 0 77 64.1666667
  82 Smitha A 34 27 34 15 0 110 91.6666667
  83 Sphoorthi M M 34 31 37 16 0 118 98.3333333
  84 Sridevi N 27 18 24 12 0 81 67.5
  85 Srihari Kalkur A 34 31 38 17 0 120 100
  86 Srinivas J 31 19 25 11 0 86 71.6666667
  87 Steeva Paulson 30 27 30 14 0 101 84.1666667
  88 Sufaila Parveen 34 29 36 16 0 115 95.8333333
  89 Surabhi G 33 31 38 14 0 116 96.6666667
  90 Suraksha S Shetty 27 17 20 10 0 74 61.6666667
  91 Tejas J 33 28 36 17 0 114 95
  92 Telalwar Saiprasad S 28 22 26 12 0 88 73.3333333
  93 Vadirajachar K 33 26 32 15 0 106 88.3333333
  94 Vaishnavi R 33 29 36 16 0 114 95
  95 Varsha L Pujar 33 28 36 14 0 111 92.5
  96 Vinay S G 27 16 23 12 0 78 65
  97 Vinod Basarkod 22 12 11 7 0 52 43.3333333
  98 Vinutha 33 31 35 17 0 116 96.6666667
  Sl.
  No
  Name of the Student Dravyaguna Vignana Roganidana RS&BK Caraka Samhita RS & BK/ DRAVYAGUNA /RoganidanaPRACTICALS Total Percentage
  Total Class Conducted 35 35 36 18 0 124 100
  1 A Manohara Bhat 35 35 35 18 0 123 99.1935484
  2 Abhinaya V Hegde 34 35 36 18 0 123 99.1935484
  3 Adithi C Shetty 35 35 35 16 0 121 97.5806452
  4 Afrah Noor 35 35 36 18 0 124 100
  5 Agnel Theressa 33 34 33 17 0 117 94.3548387
  6 Akhil Kumar 21 11 11 6 0 49 39.516129
  7 Akshy Patil 35 34 34 18 0 121 97.5806452
  8 Akshy S More 34 33 34 16 0 117 94.3548387
  9 Alsaman 35 35 36 18 0 124 100
  10 Ambalal B Basawa 34 31 36 17 0 118 95.1612903
  11 Anagha T 34 35 35 17 0 121 97.5806452
  12 Apoorva G 34 32 35 17 0 118 95.1612903
  13 Aravind Shaji 34 30 35 14 0 113 91.1290323
  14 Aswin Sankar T P 35 35 36 18 0 124 100
  15 Athira T A 34 33 35 16 0 118 95.1612903
  16 Avyakt Sham Bhangle 32 31 34 15 0 112 90.3225806
  17 B Jayanth Shetty 34 32 34 18 0 118 95.1612903
  18 B Varun Shenoy 35 35 34 18 0 122 98.3870968
  19 Burhan Shareef 17 22 5 8 0 52 41.9354839
  20 Chaithanya 35 35 35 18 0 123 99.1935484
  21 Dhyana S K 35 35 36 18 0 124 100
  22 G Sagar Veerashetty 27 25 25 12 0 89 71.7741935
  23 G Sai Alekhya 32 31 35 15 0 113 91.1290323
  24 Gayathri S Menon 35 34 36 18 0 123 99.1935484
  25 Gowri Anil 33 33 31 16 0 113 91.1290323
  26 Gowrish 29 26 30 18 0 103 83.0645161
  27 Haritha R 34 30 35 17 0 116 93.5483871
  28 Harsha S 34 30 34 16 0 114 91.9354839
  29 Inchara T G 35 35 36 18 0 124 100
  30 K M Shiwangi C 31 25 30 14 0 100 80.6451613
  31 K P Apoorva 35 34 33 17 0 119 95.9677419
  32 K Shweta Sanjay 35 31 31 16 0 113 91.1290323
  33 Kavya K L 33 31 35 15 0 114 91.9354839
  34 Keerthi L 31 29 30 13 0 103 83.0645161
  35 Kiran Kumar 27 22 20 12 0 81 65.3225806
  36 Koushik P 27 19 23 11 0 80 64.516129
  37 M Greeshma 32 30 35 17 0 114 91.9354839
  38 Madhushree V S 35 34 34 14 0 117 94.3548387
  39 Manjoosha G 30 24 22 12 0 88 70.9677419
  40 Manoj K C 21 13 10 6 0 50 40.3225806
  41 Mayuri S Shetty 35 35 36 18 0 124 100
  42 Megha 35 32 32 17 0 116 93.5483871
  43 Megha Sree 34 29 31 17 0 111 89.516129
  44 Meghana H K 30 30 33 16 0 109 87.9032258
  45 Meghana Shankar Shettigar 35 35 36 18 0 124 100
  46 Monica B S 31 24 26 14 0 95 76.6129032
  47 Nakwa Simra Aanam 35 35 36 18 0 124 100
  48 Nazeemakthar A Hiremani 29 27 31 14 0 101 81.4516129
  49 Neha Shankar Moolya 35 35 36 18 0 124 100
  50 Nihar B Jain 33 34 32 18 0 117 94.3548387
  51 Nithya j Pillai 21 14 6 11 0 52 41.9354839
  52 Pallavi 35 31 34 18 0 118 95.1612903
  53 Pavan P Jogi 34 34 36 18 0 122 98.3870968
  54 Poorvika H O 35 33 35 18 0 121 97.5806452
  55 Pradeep Malatesh Bhosle 35 31 34 17 0 117 94.3548387
  56 Pragathi G 24 18 19 11 0 72 58.0645161
  57 Prajwal N Kulkarni 35 34 33 18 0 120 96.7741935
  58 Prapthi Shetty 31 25 27 8 0 91 73.3870968
  59 Prasiddi K S Mayya 35 35 34 18 0 122 98.3870968
  60 Prathik N 34 32 35 15 0 116 93.5483871
  61 Prathima Venkatesh 33 35 33 17 0 118 95.1612903
  62 Pushpalatha N S 35 35 36 18 0 124 100
  63 Rachitha 34 31 33 18 0 116 93.5483871
  64 Raksha Bhanarakar H R 35 34 36 17 0 122 98.3870968
  65 Rakshitha 35 35 36 18 0 124 100
  66 Ramya R 35 29 34 17 0 115 92.7419355
  67 Rashmi K B 34 33 35 16 0 118 95.1612903
  68 Ravikumar N 29 28 33 15 0 105 84.6774194
  69 Revathy Raveendran 35 33 34 16 0 118 95.1612903
  70 Riona Maria D Souza 34 34 35 18 0 121 97.5806452
  71 Riya Shetty 35 34 36 17 0 122 98.3870968
  72 Rohit Suryakant Wagmode 34 29 34 14 0 111 89.516129
  73 Rukmini S 35 35 36 18 0 124 100
  74 Sanjay R Bhat 35 35 35 17 0 122 98.3870968
  75 Sanskar Shankar Naik 31 30 29 17 0 107 86.2903226
  76 Sathmika Sureesh V C 35 35 35 18 0 123 99.1935484
  77 Sayyed Muhammed Sharief 30 30 30 15 0 105 84.6774194
  78 Shankitha 35 31 33 17 0 116 93.5483871
  79 Sinchana 33 34 35 17 0 119 95.9677419
  80 Sinchana G S 35 34 35 18 0 122 98.3870968
  81 Sinchana Satish Shetty 35 34 34 17 0 120 96.7741935
  82 Smitha A 35 35 35 18 0 123 99.1935484
  83 Sphoorthi M M 35 35 36 18 0 124 100
  84 Sridevi N 34 35 36 15 0 120 96.7741935
  85 Srihari Kalkur A 35 35 36 18 0 124 100
  86 Srinivas J 32 31 34 16 0 113 91.1290323
  87 Steeva Paulson 34 33 35 17 0 119 95.9677419
  88 Sufaila Parveen 34 34 36 18 0 122 98.3870968
  89 Surabhi G 35 34 36 17 0 122 98.3870968
  90 Suraksha S Shetty 34 32 33 16 0 115 92.7419355
  91 Tejas J 35 34 36 18 0 123 99.1935484
  92 Telalwar Saiprasad S 34 34 34 17 0 119 95.9677419
  93 Vadirajachar K 34 34 35 18 0 121 97.5806452
  94 Vaishnavi R 35 33 36 18 0 122 98.3870968
  95 Varsha L Pujar 31 30 34 15 0 110 88.7096774
  96 Vinay S G 23 23 20 11 0 77 62.0967742
  97 Vinod Basarkod 28 28 26 15 0 97 78.2258065
  98 Vinutha 35 35 36 18 0 124 100
  Sl.
  No
  Name of the Student Dravyaguna Vignana Roganidana RS&BK Caraka Samhita RS & BK/ DRAVYAGUNA /RoganidanaPRACTICALS Total Percentage
  Total Class Conducted 23 21 26 12 0 82 100
  1 A Manohara Bhat 23 20 26 12 0 81 98.7804878
  2 Abhinaya V Hegde 23 21 26 11 0 81 98.7804878
  3 Afrah Noor 23 21 26 12 0 82 100
  4 Agnel Theressa 23 21 26 12 0 82 100
  5 Akhil Kumar 23 21 25 12 0 81 98.7804878
  6 Akshy Patil 18 14 21 7 0 60 73.1707317
  7 Akshy S More 23 20 26 12 0 81 98.7804878
  8 Alsaman 23 21 26 12 0 82 100
  9 Ambalal B Basawa 23 21 26 12 0 82 100
  10 Anagha T 20 20 26 12 0 78 95.1219512
  11 Apoorva G 23 21 26 12 0 82 100
  12 Aravind Shaji 22 17 25 11 0 75 91.4634146
  13 Aswin Sankar T P 23 21 26 12 0 82 100
  14 Athira T A 23 21 26 12 0 82 100
  15 Avyakt Sham Bhangle 21 18 24 11 0 74 90.2439024
  16 B Jayanth Shetty 22 20 25 12 0 79 96.3414634
  17 Burhan Shareef 23 21 26 12 0 82 100
  18 Chaithanya 23 20 25 12 0 80 97.5609756
  19 Dhyana S K 10 0 0 0 0 10 12.195122
  20 Gayathri S Menon 23 21 26 12 0 82 100
  21 G Sagar Veerashetty 23 21 26 12 0 82 100
  22 G Sai Alekhya 17 13 15 6 0 51 62.195122
  23 Gowri Anil 23 19 26 11 0 79 96.3414634
  24 Gowrish 23 21 26 12 0 82 100
  25 Haritha R 23 15 24 10 0 72 87.804878
  26 Harsha S 23 20 25 12 0 80 97.5609756
  27 Inchara T G 23 21 26 12 0 82 100
  28 K P Apoorva 23 19 26 12 0 80 97.5609756
  29 Kavya K L 23 21 26 12 0 82 100
  30 Keerthi L 21 19 26 11 0 77 93.902439
  31 K Shweta Sanjay 23 21 26 11 0 81 98.7804878
  32 Kiran Kumar 23 19 25 11 0 78 95.1219512
  33 K M Shiwangi C 23 21 26 12 0 82 100
  34 Koushik P 23 20 25 12 0 80 97.5609756
  35 M Greeshma 22 18 21 8 0 69 84.1463415
  36 Madhushree V S 19 16 15 6 0 56 68.2926829
  37 Manjoosha G 22 19 26 12 0 79 96.3414634
  38 Manoj K C 22 21 26 11 0 80 97.5609756
  39 Mayuri S Shetty 22 20 24 10 0 76 92.6829268
  40 Megha 16 10 19 6 0 51 62.195122
  41 Megha Sree 22 20 25 11 0 78 95.1219512
  42 Meghana H K 23 21 26 12 0 82 100
  43 Meghana Shankar Shettigar 23 21 26 12 0 82 100
  44 Monica B S 23 20 26 12 0 81 98.7804878
  45 Nakwa Simra Aanam 23 21 26 12 0 82 100
  46 Nazeemakthar A Hiremani 14 7 15 6 0 42 51.2195122
  47 Neha Shankar Moolya 23 21 26 12 0 82 100
  48 Nihar B Jain 23 18 22 11 0 74 90.2439024
  49 Nithya j Pillai 23 21 25 12 0 81 98.7804878
  50 Pallavi 23 21 26 12 0 82 100
  51 Pavan P Jogi 16 12 1 1 0 30 36.5853659
  52 Poorvika H O 23 20 26 11 0 80 97.5609756
  53 Pradeep Malatesh Bhosle 23 21 26 12 0 82 100
  54 Pragathi G 23 21 26 12 0 82 100
  55 Prajwal N Kulkarni 22 21 26 12 0 81 98.7804878
  56 Prapthi Shetty 17 13 21 8 0 59 71.9512195
  57 Prasiddi K S Mayya 23 21 26 12 0 82 100
  58 Prathima Venkatesh 22 15 25 11 0 73 89.0243902
  59 Pushpalatha N S 23 21 26 12 0 82 100
  60 Rachitha 23 21 26 12 0 82 100
  61 Raksha Bhanarakar H R 22 21 25 11 0 79 96.3414634
  62 Rakshitha 23 21 26 11 0 81 98.7804878
  63 Ramya R 23 21 24 11 0 79 96.3414634
  64 Rashmi K B 21 18 24 11 0 74 90.2439024
  65 Ravikumar N 23 21 24 12 0 80 97.5609756
  66 Revathy Raveendran 23 20 26 11 0 80 97.5609756
  67 Riona Maria D Souza 23 21 26 12 0 82 100
  68 Riya Shetty 23 18 22 12 0 75 91.4634146
  69 Rohit Suryakant Wagmode 23 21 26 12 0 82 100
  70 Rukmini S 23 21 26 12 0 82 100
  71 Sanjay R Bhat 23 21 26 12 0 82 100
  72 Sanskar Shankar Naik 23 19 26 12 0 80 97.5609756
  73 Sathmika Sureesh V C 23 21 26 12 0 82 100
  74 Sayyed Muhammed Sharief 23 21 25 12 0 81 98.7804878
  75 Shankitha 23 16 25 11 0 75 91.4634146
  76 Sinchana 23 21 26 12 0 82 100
  77 Sinchana G S 23 16 24 11 0 74 90.2439024
  78 Sinchana Satish Shetty 23 18 25 11 0 77 93.902439
  79 Smitha A 22 18 24 11 0 75 91.4634146
  80 Sphoorthi M M 23 21 26 12 0 82 100
  81 Sridevi N 23 21 26 12 0 82 100
  82 Srihari Kalkur A 23 21 25 12 0 81 98.7804878
  83 Srinivas J 23 20 26 11 0 80 97.5609756
  84 Steeva Paulson 23 21 26 12 0 82 100
  85 Sufaila Parveen 23 21 26 12 0 82 100
  86 Surabhi G 23 20 24 10 0 77 93.902439
  87 Suraksha S Shetty 21 20 24 11 0 76 92.6829268
  88 Tejas J 23 20 26 12 0 81 98.7804878
  89 Telalwar Saiprasad S 22 21 26 12 0 81 98.7804878
  90 Vadirajachar K 23 21 24 12 0 80 97.5609756
  91 Vaishnavi R 23 21 26 12 0 82 100
  92 Varsha L Pujar 23 20 26 12 0 81 98.7804878
  93 Vinay S G 23 21 26 12 0 82 100
  94 Vinod Basarkod 23 18 26 12 0 79 96.3414634
  95 Vinutha 23 21 26 11 0 81 98.7804878
  96 Prathik N 22 21 26 12 0 81 98.7804878
  97 B Varun Shenoy 23 21 22 12 0 78 95.1219512
  98 Adithi C Shetty 23 21 26 12 0 82 100
  Sl.
  No
  Name of the Student Dravyaguna Vignana Roganidana RS&BK Caraka Samhita RS & BK/ DRAVYAGUNA /RoganidanaPRACTICALS Total Percentage
  Total Class Conducted 29 29 38 16 19 131 100
  1 A Manohara Bhat 28 28 34 16 14 120 91.6030534
  2 Abhinaya V Hegde 28 28 35 15 16 122 93.129771
  3 Afrah Noor 25 21 30 13 17 106 80.9160305
  4 Agnel Theressa 29 29 38 16 16 128 97.7099237
  5 Akhil Kumar 28 26 37 15 16 122 93.129771
  6 Akshy Patil 20 16 23 10 15 84 64.1221374
  7 Akshy S More 24 19 25 11 15 94 71.7557252
  8 Alsaman 24 22 31 15 17 109 83.2061069
  9 Ambalal B Basawa 28 29 37 16 16 126 96.1832061
  10 Anagha T 27 24 32 14 15 112 85.4961832
  11 Apoorva G 26 22 29 13 15 105 80.1526718
  12 Aravind Shaji 26 22 31 14 13 106 80.9160305
  13 Aswin Sankar T P 27 23 29 16 17 112 85.4961832
  14 Athira T A 28 24 31 16 15 114 87.0229008
  15 Avyakt Sham Bhangle 26 22 32 14 17 111 84.7328244
  16 B Jayanth Shetty 26 25 33 16 17 117 89.3129771
  17 Burhan Shareef 29 28 38 16 15 126 96.1832061
  18 Chaithanya 29 29 38 16 18 130 99.2366412
  19 Dhyana S K 12 0 0 0 9 21 16.0305344
  20 Gayathri S Menon 29 29 36 16 16 126 96.1832061
  21 G Sagar Veerashetty 28 25 33 16 15 117 89.3129771
  22 G Sai Alekhya 25 22 26 13 15 101 77.0992366
  23 Gowri Anil 25 18 28 14 15 100 76.3358779
  24 Gowrish 28 24 30 16 15 113 86.259542
  25 Haritha R 25 21 28 13 17 104 79.389313
  26 Harsha S 25 18 27 13 15 98 74.8091603
  27 Inchara T G 19 16 16 12 17 80 61.0687023
  28 K P Apoorva 23 17 20 13 15 88 67.1755725
  29 Kavya K L 26 22 31 15 15 109 83.2061069
  30 Keerthi L 21 15 19 6 9 70 53.4351145
  31 K Shweta Sanjay 26 22 31 15 16 110 83.9694656
  32 Kiran Kumar 25 20 29 13 14 101 77.0992366
  33 K M Shiwangi C 24 18 25 12 14 93 70.9923664
  34 Koushik P 23 17 24 12 14 90 68.7022901
  35 M Greeshma 25 20 31 11 10 97 74.0458015
  36 Madhushree V S 21 13 19 10 7 70 53.4351145
  37 Manjoosha G 27 22 32 13 16 110 83.9694656
  38 Manoj K C 26 21 31 15 16 109 83.2061069
  39 Mayuri S Shetty 27 25 33 16 14 115 87.7862595
  40 Megha 17 7 10 4 5 43 32.8244275
  41 Megha Sree 29 29 38 16 16 128 97.7099237
  42 Meghana H K 27 21 33 15 15 111 84.7328244
  43 Meghana Shankar Shettigar 29 26 36 14 17 122 93.129771
  44 Monica B S 27 24 32 16 16 115 87.7862595
  45 Nakwa Simra Aanam 28 29 38 16 16 127 96.9465649
  46 Nazeemakthar A Hiremani 22 17 20 6 8 73 55.7251908
  47 Neha Shankar Moolya 29 29 38 16 17 129 98.4732824
  48 Nihar B Jain 26 21 28 14 14 103 78.6259542
  49 Nithya j Pillai 27 28 34 15 16 120 91.6030534
  50 Pallavi 26 23 31 15 14 109 83.2061069
  51 Pavan P Jogi 12 8 5 4 4 33 25.1908397
  52 Poorvika H O 27 24 34 15 12 112 85.4961832
  53 Pradeep Malatesh Bhosle 27 26 31 16 15 115 87.7862595
  54 Pragathi G 27 26 36 16 17 122 93.129771
  55 Prajwal N Kulkarni 21 12 15 8 5 61 46.5648855
  56 Prapthi Shetty 18 10 13 6 5 52 39.6946565
  57 Prasiddi K S Mayya 26 21 30 14 14 105 80.1526718
  58 Prathima Venkatesh 23 20 28 11 12 94 71.7557252
  59 Pushpalatha N S 27 29 36 15 17 124 94.6564885
  60 Rachitha 26 24 32 16 17 115 87.7862595
  61 Raksha Bhanarakar H R 27 24 31 14 11 107 81.6793893
  62 Rakshitha 26 22 29 16 16 109 83.2061069
  63 Ramya R 28 25 35 16 17 121 92.3664122
  64 Rashmi K B 26 26 35 16 17 120 91.6030534
  65 Ravikumar N 27 29 38 16 17 127 96.9465649
  66 Revathy Raveendran 25 20 25 11 14 95 72.519084
  67 Riona Maria D Souza 26 25 33 15 16 115 87.7862595
  68 Riya Shetty 18 8 15 7 7 55 41.9847328
  69 Rohit Suryakant Wagmode 20 16 20 12 11 79 60.3053435
  70 Rukmini S 26 25 32 15 17 115 87.7862595
  71 Sanjay R Bhat 27 23 31 15 15 111 84.7328244
  72 Sanskar Shankar Naik 25 20 27 13 11 96 73.2824427
  73 Sathmika Sureesh V C 23 18 26 13 15 95 72.519084
  74 Sayyed Muhammed Sharief 26 24 32 15 17 114 87.0229008
  75 Shankitha 24 21 27 13 14 99 75.5725191
  76 Sinchana 29 29 38 16 18 130 99.2366412
  77 Sinchana G S 28 27 32 15 16 118 90.0763359
  78 Sinchana Satish Shetty 24 23 28 14 15 104 79.389313
  79 Smitha A 27 28 36 15 18 124 94.6564885
  80 Sphoorthi M M 27 26 37 15 17 122 93.129771
  81 Sridevi N 29 28 36 15 16 124 94.6564885
  82 Srihari Kalkur A 27 26 37 13 16 119 90.8396947
  83 Srinivas J 27 27 37 15 18 124 94.6564885
  84 Steeva Paulson 22 19 28 12 17 98 74.8091603
  85 Sufaila Parveen 29 29 38 15 18 129 98.4732824
  86 Surabhi G 20 13 22 10 9 74 56.4885496
  87 Suraksha S Shetty 28 27 34 14 16 119 90.8396947
  88 Tejas J 28 29 36 15 18 126 96.1832061
  89 Telalwar Saiprasad S 28 28 36 16 18 126 96.1832061
  90 Vadirajachar K 29 25 32 15 15 116 88.5496183
  91 Vaishnavi R 26 24 32 16 15 113 86.259542
  92 Varsha L Pujar 27 22 29 15 15 108 82.4427481
  93 Vinay S G 25 22 28 14 15 104 79.389313
  94 Vinod Basarkod 27 24 32 16 17 116 88.5496183
  95 Vinutha 27 28 38 15 17 125 95.4198473
  96 Prathik N 26 21 31 15 13 106 80.9160305
  97 B Varun Shenoy 26 20 30 13 16 105 80.1526718
  98 Adithi C Shetty 27 28 37 16 18 126 96.1832061
  Sl No Name Dravyaguna Vignana Roganidana RS&BK Caraka Samhita Total Percentage
  Total Class Study Holidays and University Exam
  1 Adithi S
  2 Akshay .V.C
  3 Amal Bright
  4 Ankitha A Padmasali
  5 Annapoorna
  6 Anupama Kodancha
  7 Ashish Kumar
  8 Dhananjay Kumar Biswas
  9 Hridhya Sudheesh
  10 Hrithik
  11 K Amrutha U Shetty
  12 Karthik M
  13 Kowlath Sameena
  14 Mahima Rao
  15 Meghana G
  16 Namratha K R
  17 Navyashri
  18 Nisha
  19 Chavan Pallavi Vijay
  20 Prarthana Talwalkar
  21 Rashmi R Shetty
  22 Roshan R
  23 Sabina S. B
  24 Shaikh Imran Gous
  25 Sharvari
  26 Sheethal
  27 Shreya
  28 Shreya Shetty
  29 Shriprada Upadhya
  30 Sneha
  31 Sonam Dolker
  32 Soujanya R Shetty
  33 Sparsha S Bangera
  34 Spoorthy
  35 Sri Krishna S
  36 U V Varuni
  37 Vaishnavi
  38 Vennela Mruthyunjay
  39 Vishwesh
  40 Shetty Yashika Krishna
  Sl No Name Dravyaguna Vignana Roganidana RS&BK Caraka Samhita Total Percentage
  Total Class Study Holidays and University Exam
  1 Adithi S
  2 Akshay .V.C
  3 Amal Bright
  4 Ankitha A Padmasali
  5 Annapoorna
  6 Anupama Kodancha
  7 Ashish Kumar
  8 Dhananjay Kumar Biswas
  9 Hridhya Sudheesh
  10 Hrithik
  11 K Amrutha U Shetty
  12 Karthik M
  13 Kowlath Sameena
  14 Mahima Rao
  15 Meghana G
  16 Namratha K R
  17 Navyashri
  18 Nisha
  19 Chavan Pallavi Vijay
  20 Prarthana Talwalkar
  21 Rashmi R Shetty
  22 Roshan R
  23 Sabina S. B
  24 Shaikh Imran Gous
  25 Sharvari
  26 Sheethal
  27 Shreya
  28 Shreya Shetty
  29 Shriprada Upadhya
  30 Sneha
  31 Sonam Dolker
  32 Soujanya R Shetty
  33 Sparsha S Bangera
  34 Spoorthy
  35 Sri Krishna S
  36 U V Varuni
  37 Vaishnavi
  38 Vennela Mruthyunjay
  39 Vishwesh
  40 Shetty Yashika Krishna
  Sl No Name Dravyaguna Vignana Roganidana RS&BK Caraka Samhita Total Percentage
  Total Class Preparatory Exam and Revision Classes
  1 Adithi S
  2 Akshay .V.C
  3 Amal Bright
  4 Ankitha A Padmasali
  5 Annapoorna
  6 Anupama Kodancha
  7 Ashish Kumar
  8 Dhananjay Kumar Biswas
  9 Hridhya Sudheesh
  10 Hrithik
  11 K Amrutha U Shetty
  12 Karthik M
  13 Kowlath Sameena
  14 Mahima Rao
  15 Meghana G
  16 Namratha K R
  17 Navyashri
  18 Nisha
  19 Chavan Pallavi Vijay
  20 Prarthana Talwalkar
  21 Rashmi R Shetty
  22 Roshan R
  23 Sabina S. B
  24 Shaikh Imran Gous
  25 Sharvari
  26 Sheethal
  27 Shreya
  28 Shreya Shetty
  29 Shriprada Upadhya
  30 Sneha
  31 Sonam Dolker
  32 Soujanya R Shetty
  33 Sparsha S Bangera
  34 Spoorthy
  35 Sri Krishna S
  36 U V Varuni
  37 Vaishnavi
  38 Vennela Mruthyunjay
  39 Vishwesh
  40 Shetty Yashika Krishna
  Sl No Name Dravyaguna Vignana Roganidana RS&BK Caraka Samhita Total Percentage
  Total Class 10 13 11 1 35 100
  1 Adithi S 10 13 9 1 32 91.4285714
  2 Akshay .V.C 9 11 6 1 27 77.1428571
  3 Amal Bright 9 12 3 1 26 74.2857143
  4 Ankitha A Padmasali 10 11 10 1 32 91.4285714
  5 Annapoorna 10 13 11 1 35 100
  6 Anupama Kodancha 10 13 10 1 25 71.4285714
  7 Ashish Kumar 1 0 0 1 1 2.85714286
  8 Dhananjay Kumar Biswas 0 7 5 1 22 62.8571429
  9 Hridhya Sudheesh 9 3 5 1 18 51.4285714
  10 Hrithik 9 11 10 1 31 88.5714286
  11 K Amrutha U Shetty 10 11 10 1 32 91.4285714
  12 Karthik M 0 0 2 1 3 8.57142857
  13 Kowlath Sameena 8 13 11 1 33 94.2857143
  14 Mahima Rao 8 13 10 1 32 91.4285714
  15 Meghana G 8 12 9 1 30 85.7142857
  16 Namratha K R 6 13 10 1 30 85.7142857
  17 Navyashri 8 13 9 1 31 88.5714286
  18 Nisha 8 12 11 1 32 91.4285714
  19 Chavan Pallavi Vijay 0 6 2 1 9 25.7142857
  20 Prarthana Talwalkar 8 14 11 1 34 97.1428571
  21 Rashmi R Shetty 7 12 9 1 29 82.8571429
  22 Roshan R 6 13 8 1 28 80
  23 Sabina S. B 6 10 8 1 25 71.4285714
  24 Shaikh Imran Gous 8 0 0 1 9 25.7142857
  25 Sharvari 7 11 9 1 28 80
  26 Sheethal 8 11 9 1 29 82.8571429
  27 Shreya 8 13 10 1 32 91.4285714
  28 Shreya Shetty 9 13 10 1 33 94.2857143
  29 Shriprada Upadhya 9 11 8 1 29 82.8571429
  30 Sneha 7 8 11 1 27 77.1428571
  31 Sonam Dolker 1 3 3 1 8 22.8571429
  32 Soujanya R Shetty 9 13 11 1 34 97.1428571
  33 Sparsha S Bangera 8 13 11 1 33 94.2857143
  34 Spoorthy 7 11 8 1 27 77.1428571
  35 Sri Krishna S 1 0 1 1 3 8.57142857
  36 U V Varuni 7 9 7 1 24 68.5714286
  37 Vaishnavi 9 13 10 1 33 94.2857143
  38 Vennela Mruthyunjay 0 2 0 1 3 8.57142857
  39 Vishwesh 9 9 8 1 27 77.1428571
  40 Shetty Yashika Krishna 8 8 10 1 27 77.1428571
  Sl No Name Agad Tantra Prasuti Tantra Swastavrutta Bala roga Caraka Samhitha-2 Total Percentage
  Total Class 10 16 12 11 8 57 100
  1 Adithi S 10 16 12 11 8 57 100
  2 Akshay .V.C 9 14 7 11 6 47 82.45614
  3 Amal Bright 6 13 8 9 6 42 73.684211
  4 Ankitha A Padmasali 10 16 12 11 8 57 100
  5 Annapoorna 10 16 11 11 8 56 98.245614
  6 Anupama Kodancha 8 16 10 11 8 53 92.982456
  7 Ashish Kumar 0 0 0 0 0 0 0
  8 Dhananjay Kumar Biswas 0 0 0 0 2 2 3.5087719
  9 Hridhya Sudheesh 9 12 12 11 8 52 91.22807
  10 Hrithik 9 15 12 11 8 55 96.491228
  11 K Amrutha U Shetty 10 16 12 11 8 57 100
  12 Karthik M 0 0 1 0 0 1 1.754386
  13 Kowlath Sameena 10 16 12 11 8 57 100
  14 Mahima Rao 10 16 12 11 8 57 100
  15 Meghana G 10 16 12 11 8 57 100
  16 Namratha K R 9 14 11 11 7 52 91.22807
  17 Navyashri 9 16 12 11 8 56 98.245614
  18 Nisha 10 15 11 10 7 53 92.982456
  19 Chavan Pallavi Vijay 5 13 7 8 3 36 63.157895
  20 Prarthana Talwalkar 10 16 12 11 8 57 100
  21 Rashmi R Shetty 10 14 12 11 8 55 96.491228
  22 Roshan R 6 8 7 9 7 37 64.912281
  23 Sabina S. B 0 0 1 0 0 1 1.754386
  24 Shaikh Imran Gous 0 0 0 0 0 0 0
  25 Sharvari 10 16 12 11 8 57 100
  26 Sheethal 10 16 12 11 7 56 98.245614
  27 Shreya 9 15 12 11 8 55 96.491228
  28 Shreya Shetty 8 15 12 10 6 51 89.473684
  29 Shriprada Upadhya 9 11 10 10 7 47 82.45614
  30 Sneha 10 16 12 11 8 57 100
  31 Sonam Dolker 9 13 12 9 8 51 89.473684
  32 Soujanya R Shetty 10 16 12 11 8 57 100
  33 Sparsha S Bangera 10 16 11 11 8 56 98.245614
  34 Spoorthy 6 14 10 9 6 45 78.947368
  35 Sri Krishna S 0 0 4 0 2 6 10.526316
  36 U V Varuni 10 16 12 11 8 57 100
  37 Vaishnavi 10 16 12 11 6 55 96.491228
  38 Vennela Mruthyunjay 0 0 0 0 0 0 0
  39 Vishwesh 9 14 11 11 8 53 92.982456
  40 Shetty Yashika Krishna 10 16 12 11 8 57 100
  Sl No Name Agad Tantra Prasuti Tantra Swastavrutta Bala roga Caraka Samhitha-2 Total Percentage
  Total Class 18 25 20 20 15 98 100
  1 Adithi S 17 25 18 19 15 94 95.918367
  2 Akshay .V.C 14 13 19 18 13 77 78.571429
  3 Amal Bright 10 3 8 6 8 35 35.714286
  4 Ankitha A Padmasali 18 25 20 20 15 98 100
  5 Annapoorna 18 25 20 20 15 98 100
  6 Anupama Kodancha 18 25 19 20 15 97 98.979592
  7 Ashish Kumar 0 0 0 2 1 3 3.0612245
  8 Dhananjay Kumar Biswas 0 1 0 0 1 2 2.0408163
  9 Hridhya Sudheesh 15 22 18 17 14 86 87.755102
  10 Hrithik 15 22 20 18 15 90 91.836735
  11 K Amrutha U Shetty 10 18 15 14 10 67 68.367347
  12 Karthik M 0 2 0 1 0 3 3.0612245
  13 Kowlath Sameena 18 24 20 18 15 95 96.938776
  14 Mahima Rao 18 23 20 19 15 95 96.938776
  15 Meghana G 18 25 20 19 15 97 98.979592
  16 Namratha K R 18 24 20 20 15 97 98.979592
  17 Navyashri 12 19 15 15 10 71 72.44898
  18 Nisha 18 24 20 19 15 96 97.959184
  19 Chavan Pallavi Vijay 2 0 1 0 4 7 7.1428571
  20 Prarthana Talwalkar 18 25 20 20 15 98 100
  21 Rashmi R Shetty 11 19 16 13 10 69 70.408163
  22 Roshan R 14 17 11 18 14 74 75.510204
  23 Sabina S. B 0 0 2 0 0 2 2.0408163
  24 Shaikh Imran Gous 0 0 0 0 0 0 0
  25 Sharvari 17 24 20 20 15 96 97.959184
  26 Sheethal 5 11 11 8 6 41 41.836735
  27 Shreya 10 16 11 12 9 58 59.183673
  28 Shreya Shetty 18 25 20 20 15 98 100
  29 Shriprada Upadhya 13 18 18 17 14 80 81.632653
  30 Sneha 17 25 20 20 15 97 98.979592
  31 Sonam Dolker 15 23 15 19 13 85 86.734694
  32 Soujanya R Shetty 18 25 20 20 15 98 100
  33 Sparsha S Bangera 18 23 20 20 13 94 95.918367
  34 Spoorthy 10 18 12 15 8 63 64.285714
  35 Sri Krishna S 0 0 5 1 5 11 11.22449
  36 U V Varuni 17 25 20 20 15 97 98.979592
  37 Vaishnavi 18 25 20 20 15 98 100
  38 Vennela Mruthyunjay 1 0 0 1 0 2 2.0408163
  39 Vishwesh 13 19 15 15 8 70 71.428571
  40 Shetty Yashika Krishna 18 25 20 20 15 98 100
  Sl No Name Agad Tantra Prasuti Tantra Swastavrutta Bala roga Caraka Samhitha-2 Total Percentage
  Total Class 20 20 18 11 8 77 100
  1 Adithi S 20 19 17 11 4 71 92.207792
  2 Akshay .V.C 8 12 12 10 4 46 59.74026
  3 Amal Bright 16 15 9 4 8 52 67.532468
  4 Ankitha A Padmasali 20 20 18 10 8 76 98.701299
  5 Annapoorna 20 20 18 11 6 75 97.402597
  6 Anupama Kodancha 15 16 12 7 0 50 64.935065
  7 Ashish Kumar 0 0 1 0 0 1 1.2987013
  8 Dhananjay Kumar Biswas 0 0 4 2 8 14 18.181818
  9 Hridhya Sudheesh 18 17 16 9 7 67 87.012987
  10 Hrithik 18 19 17 11 6 71 92.207792
  11 K Amrutha U Shetty 13 11 8 6 0 38 49.350649
  12 Karthik M 0 1 0 0 8 9 11.688312
  13 Kowlath Sameena 20 19 18 11 8 76 98.701299
  14 Mahima Rao 20 20 18 10 8 76 98.701299
  15 Meghana G 20 20 18 11 8 77 100
  16 Namratha K R 14 20 17 11 6 68 88.311688
  17 Navyashri 10 11 10 6 7 44 57.142857
  18 Nisha 17 20 17 11 5 70 90.909091
  19 Chavan Pallavi Vijay 8 10 9 6 8 41 53.246753
  20 Prarthana Talwalkar 20 18 18 11 6 73 94.805195
  21 Rashmi R Shetty 9 11 8 4 4 36 46.753247
  22 Roshan R 19 15 13 9 0 56 72.727273
  23 Sabina S. B 0 0 4 5 0 9 11.688312
  24 Shaikh Imran Gous 0 0 0 3 8 11 14.285714
  25 Sharvari 18 20 18 11 6 73 94.805195
  26 Sheethal 10 12 8 6 5 41 53.246753
  27 Shreya 8 11 10 6 8 43 55.844156
  28 Shreya Shetty 17 20 16 10 8 71 92.207792
  29 Shriprada Upadhya 18 19 11 11 8 67 87.012987
  30 Sneha 19 20 18 11 8 76 98.701299
  31 Sonam Dolker 19 18 17 10 8 72 93.506494
  32 Soujanya R Shetty 17 20 13 11 8 69 89.61039
  33 Sparsha S Bangera 19 18 15 11 0 63 81.818182
  34 Spoorthy 1 0 1 5 4 11 14.285714
  35 Sri Krishna S 10 9 2 4 8 33 42.857143
  36 U V Varuni 18 20 17 11 8 74 96.103896
  37 Vaishnavi 19 19 15 11 0 64 83.116883
  38 Vennela Mruthyunjay 2 0 0 6 0 8 10.38961
  39 Vishwesh 3 1 0 5 8 17 22.077922
  40 Shetty Yashika Krishna 18 18 18 10 8 72 93.506494
  Sl No Name Dravyaguna Vignana Roganidana RS&BK Caraka Samhita Total Percentage
  Total Class 30 43 2 8 83 100
  1 Adithi S 30 41 2 8 81 97.5903614
  2 Akshay .V.C 30 41 2 8 81 97.5903614
  3 Amal Bright 28 36 2 5 71 85.5421687
  4 Ankitha A Padmasali 30 43 2 8 83 100
  5 Annapoorna 30 43 2 8 83 100
  6 Anupama Kodancha 30 43 2 8 83 100
  7 Ashish Kumar 2 19 2 3 26 31.3253012
  8 Dhananjay Kumar Biswas 29 41 2 8 80 96.3855422
  9 Hridhya Sudheesh 28 42 2 8 80 96.3855422
  10 Hrithik 28 42 2 8 80 96.3855422
  11 K Amrutha U Shetty 30 43 2 8 83 100
  12 Karthik M 9 26 2 6 43 51.8072289
  13 Kowlath Sameena 29 43 1 8 81 97.5903614
  14 Mahima Rao 30 43 2 8 83 100
  15 Meghana G 30 42 2 8 82 98.7951807
  16 Namratha K R 29 43 2 8 82 98.7951807
  17 Navyashri 28 41 2 8 79 95.1807229
  18 Nisha 23 35 2 7 67 80.7228916
  19 Chavan Pallavi Vijay 29 43 2 7 81 97.5903614
  20 Prarthana Talwalkar 30 43 2 8 83 100
  21 Rashmi R Shetty 29 43 2 8 82 98.7951807
  22 Roshan R 22 34 2 6 64 77.1084337
  23 Sabina S. B 24 30 2 6 62 74.6987952
  24 Shaikh Imran Gous 0 5 2 2 9 10.8433735
  25 Sharvari 29 43 0 8 80 96.3855422
  26 Sheethal 30 42 2 8 82 98.7951807
  27 Shreya 30 40 2 8 80 96.3855422
  28 Shreya Shetty 30 42 2 8 82 98.7951807
  29 Shriprada Upadhya 25 41 2 7 75 90.3614458
  30 Sneha 30 43 2 8 83 100
  31 Sonam Dolker 26 35 2 8 71 85.5421687
  32 Soujanya R Shetty 29 43 2 8 82 98.7951807
  33 Sparsha S Bangera 30 41 2 8 81 97.5903614
  34 Spoorthy 27 31 2 2 62 74.6987952
  35 Sri Krishna S 22 33 2 7 64 77.1084337
  36 U V Varuni 30 43 2 8 83 100
  37 Vaishnavi 30 43 2 8 83 100
  38 Vennela Mruthyunjay 24 34 2 4 64 77.1084337
  39 Vishwesh 30 43 2 8 83 100
  40 Shetty Yashika Krishna 29 43 2 8 82 98.7951807
  Sl No Name Dravyaguna Vignana Roganidana RS&BK Caraka Samhita Total Percentage
  Total Class 26 24 19 8 77 100
  1 Adithi S 24 24 19 8 75 97.4025974
  2 Akshay .V.C 25 24 18 8 75 97.4025974
  3 Amal Bright 23 22 17 7 69 89.6103896
  4 Ankitha A Padmasali 26 24 19 8 77 100
  5 Annapoorna 26 24 19 8 77 100
  6 Anupama Kodancha 26 24 19 8 77 100
  7 Ashish Kumar 5 19 11 8 43 55.8441558
  8 Dhananjay Kumar Biswas 24 24 18 8 74 96.1038961
  9 Hridhya Sudheesh 24 24 16 8 72 93.5064935
  10 Hrithik 10 18 9 4 41 53.2467532
  11 K Amrutha U Shetty 26 24 19 8 77 100
  12 Karthik M 5 9 12 5 31 40.2597403
  13 Kowlath Sameena 26 24 19 8 77 100
  14 Mahima Rao 26 24 19 8 77 100
  15 Meghana G 26 24 19 8 77 100
  16 Namratha K R 26 24 19 8 77 100
  17 Navyashri 26 24 19 8 77 100
  18 Nisha 21 23 18 8 70 90.9090909
  19 Chavan Pallavi Vijay 26 24 16 8 74 96.1038961
  20 Prarthana Talwalkar 26 24 19 8 77 100
  21 Rashmi R Shetty 26 24 18 8 76 98.7012987
  22 Roshan R 23 20 12 6 61 79.2207792
  23 Sabina S. B 24 23 16 8 71 92.2077922
  24 Shaikh Imran Gous 9 11 5 0 25 32.4675325
  25 Sharvari 16 23 9 6 54 70.1298701
  26 Sheethal 26 24 17 8 75 97.4025974
  27 Shreya 24 23 19 8 74 96.1038961
  28 Shreya Shetty 26 23 19 8 76 98.7012987
  29 Shriprada Upadhya 22 20 16 8 66 85.7142857
  30 Sneha 26 23 19 8 76 98.7012987
  31 Sonam Dolker 22 17 16 8 63 81.8181818
  32 Soujanya R Shetty 25 24 19 8 76 98.7012987
  33 Sparsha S Bangera 25 24 19 7 75 97.4025974
  34 Spoorthy 22 20 17 7 66 85.7142857
  35 Sri Krishna S 20 22 15 6 63 81.8181818
  36 U V Varuni 26 24 19 8 77 100
  37 Vaishnavi 26 22 19 8 75 97.4025974
  38 Vennela Mruthyunjay 13 15 11 0 39 50.6493506
  39 Vishwesh 26 24 19 8 77 100
  40 Shetty Yashika Krishna 26 24 19 8 77 100
  Sl No, Name Dravyaguna Vignana Roganidana RS&BK Caraka Samhita Total Percentage
  Total Class 26 20 18 7 71 100
  1 Adithi S 22 20 17 7 66 92.9577465
  2 Akshay .V.C 26 20 18 7 71 100
  3 Amal Bright 25 19 18 7 69 97.1830986
  4 Ankitha A Padmasali 26 20 18 7 71 100
  5 Annapoorna 26 19 16 7 68 95.7746479
  6 Anupama Kodancha 26 20 18 7 71 100
  7 Ashish Kumar 5 11 8 2 26 36.6197183
  8 Dhananjay Kumar Biswas 24 19 17 7 67 94.3661972
  9 Hridhya Sudheesh 26 20 18 7 71 100
  10 Hrithik 19 13 13 7 52 73.2394366
  11 K Amrutha U Shetty 26 20 18 7 71 100
  12 Karthik M 0 4 5 0 9 12.6760563
  13 Kowlath Sameena 25 20 18 7 70 98.5915493
  14 Mahima Rao 25 19 18 7 69 97.1830986
  15 Meghana G 25 20 15 7 67 94.3661972
  16 Namratha K R 25 19 17 7 68 95.7746479
  17 Navyashri 26 20 15 7 68 95.7746479
  18 Nisha 24 19 17 7 67 94.3661972
  19 Chavan Pallavi Vijay 25 18 17 7 67 94.3661972
  20 Prarthana Talwalkar 26 20 18 7 71 100
  21 Rashmi R Shetty 26 20 18 7 71 100
  22 Roshan R 18 16 12 5 51 71.8309859
  23 Sabina S. B 26 16 17 7 66 92.9577465
  24 Shaikh Imran Gous 3 1 1 2 7 9.85915493
  25 Sharvari 22 17 15 7 61 85.915493
  26 Sheethal 24 19 16 7 66 92.9577465
  27 Shreya 24 19 18 7 68 95.7746479
  28 Shreya Shetty 26 20 17 7 70 98.5915493
  29 Shriprada Upadhya 25 19 18 7 69 97.1830986
  30 Sneha 26 20 18 7 71 100
  31 Sonam Dolker 23 16 15 7 61 85.915493
  32 Soujanya R Shetty 25 20 18 7 70 98.5915493
  33 Sparsha S Bangera 26 20 18 7 71 100
  34 Spoorthy 24 17 17 7 65 91.5492958
  35 Sri Krishna S 18 14 15 3 50 70.4225352
  36 U V Varuni 26 20 18 7 71 100
  37 Vaishnavi 24 20 18 7 69 97.1830986
  38 Vennela Mruthyunjay 23 12 5 2 42 59.1549296
  39 Vishwesh 25 20 18 7 70 98.5915493
  40 Shetty Yashika Krishna 26 20 17 7 70 98.5915493
  Sl No, Name Dravyaguna Vignana Roganidana RS&BK Caraka Samhita Total Percentage
  Total Class 26 14 21 8 69 100
  1 Adithi S 22 13 21 8 64 92.7536232
  2 Akshay .V.C 25 13 21 8 67 97.1014493
  3 Amal Bright 26 14 21 8 69 100
  4 Ankitha A Padmasali 26 14 21 8 69 100
  5 Annapoorna 26 14 20 8 68 98.5507246
  6 Anupama Kodancha 26 14 21 8 69 100
  7 Ashish Kumar 15 10 17 8 50 72.4637681
  8 Dhananjay Kumar Biswas 25 14 19 8 66 95.6521739
  9 Hridhya Sudheesh 26 14 20 8 68 98.5507246
  10 Hrithik 23 12 20 8 63 91.3043478
  11 K Amrutha U Shetty 25 14 21 8 68 98.5507246
  12 Karthik M 10 5 13 8 36 52.173913
  13 Kowlath Sameena 26 14 21 8 69 100
  14 Mahima Rao 25 14 21 8 68 98.5507246
  15 Meghana G 26 14 21 8 69 100
  16 Namratha K R 26 14 21 8 69 100
  17 Navyashri 24 14 18 8 64 92.7536232
  18 Nisha 20 14 21 8 63 91.3043478
  19 Chavan Pallavi Vijay 26 13 21 8 68 98.5507246
  20 Prarthana Talwalkar 26 14 21 8 69 100
  21 Rashmi R Shetty 26 14 21 8 69 100
  22 Roshan R 20 13 17 8 58 84.057971
  23 Sabina S. B 24 14 17 8 63 91.3043478
  24 Shaikh Imran Gous 10 3 5 6 24 34.7826087
  25 Sharvari 24 13 20 8 65 94.2028986
  26 Sheethal 25 14 16 8 63 91.3043478
  27 Shreya 26 14 20 8 68 98.5507246
  28 Shreya Shetty 26 13 20 8 67 97.1014493
  29 Shriprada Upadhya 26 14 19 8 67 97.1014493
  30 Sneha 26 14 21 8 69 100
  31 Sonam Dolker 24 10 19 8 61 88.4057971
  32 Soujanya R Shetty 26 14 21 8 69 100
  33 Sparsha S Bangera 24 13 20 8 65 94.2028986
  34 Spoorthy 25 11 21 8 65 94.2028986
  35 Sri Krishna S 17 14 19 8 58 84.057971
  36 U V Varuni 25 14 21 8 68 98.5507246
  37 Vaishnavi 26 13 21 8 68 98.5507246
  38 Vennela Mruthyunjay 23 11 18 6 58 84.057971
  39 Vishwesh 26 14 21 8 69 100
  40 Shetty Yashika Krishna 26 14 21 8 69 100
  Sl No, Name Dravyaguna Vignana Roganidana RS&BK Caraka Samhita Practical Total Percentage
  Total Class 7 5 9 10 0 31 100
  1 Adithi S 5 5 9 10 0 29 93.5483871
  2 Akshay .V.C 7 5 9 10 0 31 100
  3 Amal Bright 6 5 9 10 0 30 96.7741935
  4 Ankitha A Padmasali 7 5 9 10 0 31 100
  5 Annapoorna 7 5 9 10 0 31 100
  6 Anupama Kodancha 7 5 9 10 0 31 100
  7 Ashish Kumar 6 3 6 8 0 23 74.1935484
  8 Dhananjay Kumar Biswas 5 5 9 9 0 28 90.3225806
  9 Hridhya Sudheesh 7 4 9 10 0 30 96.7741935
  10 Hrithik 4 5 8 2 0 19 61.2903226
  11 K Amrutha U Shetty 7 5 9 10 0 31 100
  12 Karthik M 2 2 4 0 0 8 25.8064516
  13 Kowlath Sameena 6 5 9 10 0 30 96.7741935
  14 Mahima Rao 6 5 9 10 0 30 96.7741935
  15 Meghana G 6 5 9 10 0 30 96.7741935
  16 Namratha K R 7 5 9 10 0 31 100
  17 Navyashri 7 5 9 10 0 31 100
  18 Nisha 6 5 9 10 0 30 96.7741935
  19 Chavan Pallavi Vijay 7 4 9 6 0 26 83.8709677
  20 Prarthana Talwalkar 7 5 9 10 0 31 100
  21 Rashmi R Shetty 7 5 9 10 0 31 100
  22 Roshan R 5 5 9 4 0 23 74.1935484
  23 Sabina S. B 4 5 9 6 0 24 77.4193548
  24 Shaikh Imran Gous 3 1 3 2 0 9 29.0322581
  25 Sharvari 4 3 9 6 0 22 70.9677419
  26 Sheethal 7 5 8 10 0 30 96.7741935
  27 Shreya 7 5 9 10 0 31 100
  28 Shreya Shetty 7 5 8 10 0 30 96.7741935
  29 Shriprada Upadhya 6 5 9 10 0 30 96.7741935
  30 Sneha 6 5 9 10 0 30 96.7741935
  31 Sonam Dolker 7 5 9 10 0 31 100
  32 Soujanya R Shetty 6 5 9 10 0 30 96.7741935
  33 Sparsha S Bangera 6 5 9 8 0 28 90.3225806
  34 Spoorthy 4 2 9 10 0 25 80.6451613
  35 Sri Krishna S 4 4 7 8 0 23 74.1935484
  36 U V Varuni 7 5 9 10 0 31 100
  37 Vaishnavi 7 5 9 10 0 31 100
  38 Vennela Mruthyunjay 6 3 8 8 0 25 80.6451613
  39 Vishwesh 7 5 9 10 0 31 100
  40 Shetty Yashika Krishna 7 5 9 10 0 31 100
  Sl No, Name Dravyaguna Vignana Roganidana RS&BK Caraka Samhita Practical Total Percentage
  Total Class 10 10 22 7 11 60 100
  1 Adithi S 10 10 22 7 10 59 98.3333333
  2 Akshay .V.C 7 7 20 5 10 49 81.6666667
  3 Amal Bright 6 7 16 5 8 42 70
  4 Ankitha A Padmasali 10 10 22 7 10 59 98.3333333
  5 Annapoorna 9 10 22 7 10 58 96.6666667
  6 Anupama Kodancha 10 10 22 7 10 59 98.3333333
  7 Ashish Kumar 3 1 8 1 7 20 33.3333333
  8 Dhananjay Kumar Biswas 5 2 7 4 7 25 41.6666667
  9 Hridhya Sudheesh 6 6 9 6 5 32 53.3333333
  10 Hrithik 7 6 14 5 7 39 65
  11 K Amrutha U Shetty 10 10 22 7 10 59 98.3333333
  12 Karthik M 3 3 6 2 2 16 26.6666667
  13 Kowlath Sameena 9 8 20 6 9 52 86.6666667
  14 Mahima Rao 10 10 20 6 8 54 90
  15 Meghana G 10 10 22 7 10 59 98.3333333
  16 Namratha K R 10 10 20 7 10 57 95
  17 Navyashri 9 10 21 6 9 55 91.6666667
  18 Nisha 9 7 13 6 7 42 70
  19 Chavan Pallavi Vijay 10 10 22 7 10 59 98.3333333
  20 Prarthana Talwalkar 10 10 22 7 10 59 98.3333333
  21 Rashmi R Shetty 9 8 13 6 8 44 73.3333333
  22 Roshan R 10 8 22 6 10 56 93.3333333
  23 Sabina S. B 9 10 20 6 9 54 90
  24 Shaikh Imran Gous 0 0 0 0 0 0 0
  25 Sharvari 10 8 22 6 11 57 95
  26 Sheethal 9 10 20 6 9 54 90
  27 Shreya 10 10 22 7 11 60 100
  28 Shreya Shetty 6 4 9 5 6 30 50
  29 Shriprada Upadhya 8 10 21 6 9 54 90
  30 Sneha 9 10 20 6 10 55 91.6666667
  31 Sonam Dolker 10 10 22 7 11 60 100
  32 Soujanya R Shetty 10 10 22 7 11 60 100
  33 Sparsha S Bangera 10 10 22 7 11 60 100
  34 Spoorthy 10 10 22 7 11 60 100
  35 Sri Krishna S 6 7 15 4 10 42 70
  36 U V Varuni 10 10 22 7 11 60 100
  37 Vaishnavi 10 10 22 7 11 60 100
  38 Vennela Mruthyunjay 5 7 18 4 11 45 75
  39 Vishwesh 10 10 22 7 11 60 100
  40 Shetty Yashika Krishna 7 10 20 6 7 50 83.3333333
  Sl No, Name Dravyaguna Vignana Roganidana RS&BK Caraka Samhita Total Percentage
  Total Class 38 41 44 19 142 100
  1 Adithi S 34 39 42 19 134 94.3661972
  2 Akshay .V.C 31 34 39 17 121 85.2112676
  3 Amal Bright 8 10 3 4 25 17.6056338
  4 Ankitha A Padmasali 38 41 44 19 142 100
  5 Annapoorna 35 40 44 19 138 97.1830986
  6 Anupama Kodancha 38 41 44 19 142 100
  7 Ashish Kumar 1 1 0 0 2 1.4084507
  8 Dhananjay Kumar Biswas 14 19 20 6 59 41.5492958
  9 Hridhya Sudheesh 4 2 2 0 8 5.63380282
  10 Hrithik 28 29 31 12 100 70.4225352
  11 K Amrutha U Shetty 37 39 44 19 139 97.8873239
  12 Karthik M 0 0 0 0 0 0
  13 Kowlath Sameena 38 41 43 19 141 99.2957746
  14 Mahima Rao 35 39 41 18 133 93.6619718
  15 Meghana G 36 39 43 18 136 95.7746479
  16 Namratha K R 37 39 42 17 135 95.0704225
  17 Navyashri 36 41 44 19 140 98.5915493
  18 Nisha 38 13 20 6 77 54.2253521
  19 Chavan Pallavi Vijay 14 39 40 18 111 78.1690141
  20 Prarthana Talwalkar 36 39 42 19 136 95.7746479
  21 Rashmi R Shetty 21 25 30 12 88 63.7681159
  22 Roshan R 31 39 44 19 133 96.3768116
  23 Sabina S. B 10 14 14 5 64 46.3768116
  24 Shaikh Imran Gous 4 8 13 4 35 25.3623188
  25 Sharvari 34 39 40 17 100 72.4637681
  26 Sheethal 29 35 39 16 124 89.8550725
  27 Shreya 31 39 41 18 127 92.0289855
  28 Shreya Shetty 5 2 3 0 36 26.0869565
  29 Shriprada Upadhya 26 30 34 15 69 50
  30 Sneha 32 39 41 18 121 87.6811594
  31 Sonam Dolker 20 27 28 12 105 76.0869565
  32 Soujanya  R  Shetty 34 41 44 19 117 84.7826087
  33 Sparsha S Bangera 30 39 43 18 135 97.826087
  34 Spoorthy 9 13 11 6 72 52.173913
  35 Sri Krishna S 5 6 6 3 27 19.5652174
  36 U V Varuni 34 41 44 19 93 67.3913043
  37 Vaishnavi 25 33 33 13 119 86.2318841
  38 Vennela Mruthyunjay 7 14 20 6 72 52.173913
  39 Vishwesh 30 38 41 19 92 66.6666667
  40 Yashika Krishna Shetty 30 37 39 17 125 90.5797101

  I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.