Muniyal Ayurveda Group Institutions

0820 257 2819

info@muniyalayurvedacollege.com

34-C, Shivally Industrial Area, Manipal, Udupi, Karnataka 576104

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

IV B.A.M.S

Sl No, Name Kayachikitsa Panchakarma Shalya Shalakya Research nad statistics Total Percentage
Total Class Preparatory Exam and Revision Classes
1 Abhilash  Das
2 A Prajwal
3 Abraham P Cherian
4 Adheena Dinesh
5 Adithya P S
6 AdityaTiwari
7 Afshin H
8 Ahaliya U K
9 Akhil S
10 Akhila
11 Akshata M Talwar
12 AkshayBabu
13 Amarjith K
14 AmbikaNayak
15 Amrutha B Ballal
16 AnandAtanur
17 Anoop S K
18 Anusree  C
19 Aromal J Nair
20 Arunima Raj E K
21 AryaBabu
22 Asha Sakhare
23 Aswathi M P
24 Athira Baby
25 Bibiayesha
26 Bincy V S
27 Bliss Kharkylliang
28 Borate RohanBhanudas
29 C R Yedudev
30 Chaitra C Shetty
31 ChandrashekharMulasavalagi
32 Chilsa Nair C
33 ChincholiSharan Kumar
34 Dalal Dimple Divyesh
35 Devika S
36 Dhanya Keshav
37 DharsanaUthaman
38 Disha M
39 Divya Narayanan
40 Ferdinand Thyrniang
41 Ganga Prasad Perikamana
42 GarggyPrakash
43 Gireesh D V
44 GopikaRajeevan
45 Gora Yania
46 Goutam Chaitanya B K
47 Govindaraj
48 HridyaHaridas
49 Hybi Thomas
50 Jeneena Varghese
51 JeppuRaksha Harish
52 Job Sudharshan N U
53 K ShruthiMurali
54 Krishna Mohan
55 Lahari L
56 M D Tahasim
57 MeenuGangadharan
58 Midhun P
59 Mohammed Ashmal V
60 Mohammed Irshad V
61 Mohan H S
62 Monisha M Kotian
63 Mrudula M
64 MuhammedMunavvir P P
65 Nandeesh J K
66 Nandhitha A
67 Naveen Raj V L
68 Naveen T U
69 Nishmitha J P
70 Pappu Kumar Jaiswal
71 Pavitra N
72 Prasanthi P P
73 Prasudev Yogi
74 Princita Wilson Rodrigues
75 Princy S Kumar
76 Pruthvi P Kulkarni
77 Raghu Krishna M M
78 Rashmitha
79 S G Yadunand
80 Sandra Sahadevan
81 Saniya Mehdi
82 Saniya Samreen
83 Sanjeevkumar S Doddamani
84 ShaanaParvin
85 ShailyTiwari
86 Shivakumar P
87 Shivani S Jogi
88 Shreenidhi
89 Shristi S Shetty
90 ShubhadaMogaveera
91 SingaraddiPanduLaxman
92 Sooraj C S
93 SphatikaKalkura K
94 Sreehari V S
95 Sruthy M S
96 Surya Girish
97 Swasthik
98 Syed Nikhanth Fatima
99 VishnupriyaKodoth
100 Wahengbam Brainy Singh
Sl No, Name Kayachikitsa Panchakarma Shalya Shalakya Research nad statistics Total Percentage
Total Class Preparatory Exam and Revision Classes
1 Abhilash  Das
2 A Prajwal
3 Abraham P Cherian
4 Adheena Dinesh
5 Adithya P S
6 AdityaTiwari
7 Afshin H
8 Ahaliya U K
9 Akhil S
10 Akhila
11 Akshata M Talwar
12 AkshayBabu
13 Amarjith K
14 AmbikaNayak
15 Amrutha B Ballal
16 AnandAtanur
17 Anoop S K
18 Anusree  C
19 Aromal J Nair
20 Arunima Raj E K
21 AryaBabu
22 Asha Sakhare
23 Aswathi M P
24 Athira Baby
25 Bibiayesha
26 Bincy V S
27 Bliss Kharkylliang
28 Borate RohanBhanudas
29 C R Yedudev
30 Chaitra C Shetty
31 ChandrashekharMulasavalagi
32 Chilsa Nair C
33 ChincholiSharan Kumar
34 Dalal Dimple Divyesh
35 Devika S
36 Dhanya Keshav
37 DharsanaUthaman
38 Disha M
39 Divya Narayanan
40 Ferdinand Thyrniang
41 Ganga Prasad Perikamana
42 GarggyPrakash
43 Gireesh D V
44 GopikaRajeevan
45 Gora Yania
46 Goutam Chaitanya B K
47 Govindaraj
48 HridyaHaridas
49 Hybi Thomas
50 Jeneena Varghese
51 JeppuRaksha Harish
52 Job Sudharshan N U
53 K ShruthiMurali
54 Krishna Mohan
55 Lahari L
56 M D Tahasim
57 MeenuGangadharan
58 Midhun P
59 Mohammed Ashmal V
60 Mohammed Irshad V
61 Mohan H S
62 Monisha M Kotian
63 Mrudula M
64 MuhammedMunavvir P P
65 Nandeesh J K
66 Nandhitha A
67 Naveen Raj V L
68 Naveen T U
69 Nishmitha J P
70 Pappu Kumar Jaiswal
71 Pavitra N
72 Prasanthi P P
73 Prasudev Yogi
74 Princita Wilson Rodrigues
75 Princy S Kumar
76 Pruthvi P Kulkarni
77 Raghu Krishna M M
78 Rashmitha
79 S G Yadunand
80 Sandra Sahadevan
81 Saniya Mehdi
82 Saniya Samreen
83 Sanjeevkumar S Doddamani
84 ShaanaParvin
85 ShailyTiwari
86 Shivakumar P
87 Shivani S Jogi
88 Shreenidhi
89 Shristi S Shetty
90 ShubhadaMogaveera
91 SingaraddiPanduLaxman
92 Sooraj C S
93 SphatikaKalkura K
94 Sreehari V S
95 Sruthy M S
96 Surya Girish
97 Swasthik
98 Syed Nikhanth Fatima
99 VishnupriyaKodoth
100 Wahengbam Brainy Singh
Sl No, Name Kayachikitsa Panchakarma Shalya Shalakya Research nad statistics Total Percentage
Total Class 21 9 19 5 0 54 100
1 Abhilash  Das 21 7 12 5 0 46 85.18518519
2 A Prajwal 0 0 0 0 0 8 14.81481481
3 Abraham P Cherian 21 8 18 5 0 52 96.2962963
4 Adheena Dinesh 22 8 21 5 0 55 101.8518519
5 Adithya P S 19 8 21 5 0 45 83.33333333
6 AdityaTiwari 19 7 11 4 0 38 70.37037037
7 Afshin H 0 0 0 0 0 4 7.407407407
8 Ahaliya U K 20 8 18 4 0 49 90.74074074
9 Akhil S 15 0 16 3 0 36 66.66666667
10 Akhila 20 8 21 5 0 54 100
11 Akshata M Talwar 22 8 19 5 0 52 96.2962963
12 AkshayBabu 16 3 15 3 0 38 70.37037037
13 Amarjith K 18 5 10 4 0 35 64.81481481
14 AmbikaNayak 15 0 16 2 0 35 64.81481481
15 Amrutha B Ballal 21 7 17 4 0 45 83.33333333
16 AnandAtanur 4 2 2 0 0 11 20.37037037
17 Anoop S K 16 5 15 3 0 40 74.07407407
18 Anusree  C 15 5 14 4 0 37 68.51851852
19 Aromal J Nair 21 5 18 3 0 48 88.88888889
20 Arunima Raj E K 21 6 19 4 0 50 92.59259259
21 AryaBabu 20 7 19 4 0 50 92.59259259
22 Asha Sakhare 20 7 17 4 0 47 87.03703704
23 Aswathi M P 19 5 9 3 0 36 66.66666667
24 Athira Baby 14 3 8 3 0 28 51.85185185
25 Bibiayesha 15 5 12 3 0 35 64.81481481
26 Bincy V S 20 6 15 3 0 46 85.18518519
27 Bliss Kharkylliang 21 8 19 5 0 48 88.88888889
28 Borate RohanBhanudas 1 0 1 0 0 5 9.259259259
29 C R Yedudev 17 5 12 3 0 38 70.37037037
30 Chaitra C Shetty 22 7 10 4 0 43 79.62962963
31 ChandrashekharMulasavalagi 19 8 18 4 0 50 92.59259259
32 Chilsa Nair C 15 7 16 5 0 38 70.37037037
33 ChincholiSharan Kumar 1 0 1 0 0 7 12.96296296
34 Dalal Dimple Divyesh 20 8 19 5 0 51 94.44444444
35 Devika S 13 6 9 4 0 30 55.55555556
36 Dhanya Keshav 18 4 11 2 0 38 70.37037037
37 DharsanaUthaman 22 8 20 5 0 53 98.14814815
38 Disha M 13 0 15 3 0 33 61.11111111
39 Divya Narayanan 22 9 19 5 0 51 94.44444444
40 Ferdinand Thyrniang 9 3 3 1 0 19 35.18518519
41 Ganga Prasad Perikamana 20 9 18 4 0 51 94.44444444
42 GarggyPrakash 21 7 16 4 0 47 87.03703704
43 Gireesh D V 18 9 16 3 0 47 87.03703704
44 GopikaRajeevan 22 9 20 4 0 51 94.44444444
45 Gora Yania 0 2 0 0 0 3 5.555555556
46 Goutam Chaitanya B K 5 1 2 1 0 9 16.66666667
47 Govindaraj 2 1 4 1 0 12 22.22222222
48 HridyaHaridas 19 9 18 5 0 51 94.44444444
49 Hybi Thomas 21 8 20 5 0 54 100
50 Jeneena Varghese 23 9 19 5 0 56 103.7037037
51 JeppuRaksha Harish 20 7 18 5 0 46 85.18518519
52 Job Sudharshan N U 5 0 3 1 0 12 22.22222222
53 K ShruthiMurali 19 7 18 4 0 49 90.74074074
54 Krishna Mohan 18 6 12 5 0 40 74.07407407
55 Lahari L 18 7 19 4 0 46 85.18518519
56 M D Tahasim 11 0 13 2 0 28 51.85185185
57 MeenuGangadharan 16 7 15 4 0 43 79.62962963
58 Midhun P 14 5 11 5 0 33 61.11111111
59 Mohammed Ashmal V 7 4 5 3 0 17 31.48148148
60 Mohammed Irshad V 5 0 1 1 0 11 20.37037037
61 Mohan H S 17 7 19 5 0 48 88.88888889
62 Monisha M Kotian 21 7 19 5 0 52 96.2962963
63 Mrudula M 20 7 17 5 0 44 81.48148148
64 MuhammedMunavvir P P 0 0 1 0 0 6 11.11111111
65 Nandeesh J K 21 6 13 5 0 45 83.33333333
66 Nandhitha A 13 5 11 4 0 33 61.11111111
67 Naveen Raj V L 0 0 0 0 0 0 0
68 Naveen T U 22 6 17 4 0 49 90.74074074
69 Nishmitha J P 19 6 12 5 0 42 77.77777778
70 Pappu Kumar Jaiswal 5 0 4 2 0 11 20.37037037
71 Pavitra N 6 2 7 3 0 18 33.33333333
72 Prasanthi P P 21 7 17 5 0 50 92.59259259
73 Prasudev Yogi 14 6 13 2 0 35 64.81481481
74 Princita Wilson Rodrigues 9 2 6 2 0 19 35.18518519
75 Princy S Kumar 23 7 19 5 0 54 100
76 Pruthvi P Kulkarni 4 0 1 0 0 5 9.259259259
77 Raghu Krishna M M 20 8 14 3 0 45 83.33333333
78 Rashmitha 15 4 12 4 0 35 64.81481481
79 S G Yadunand 16 8 16 4 0 44 81.48148148
80 Sandra Sahadevan 1 0 0 0 0 1 1.851851852
81 Saniya Mehdi 20 8 18 4 0 50 92.59259259
82 Saniya Samreen 20 7 14 3 0 44 81.48148148
83 Sanjeevkumar S Doddamani 13 4 13 4 0 34 62.96296296
84 ShaanaParvin 19 7 15 4 0 45 83.33333333
85 ShailyTiwari 21 8 17 4 0 46 85.18518519
86 Shivakumar P 1 0 1 0 0 5 9.259259259
87 Shivani S Jogi 21 8 17 3 0 51 94.44444444
88 Shreenidhi 18 8 14 5 0 45 83.33333333
89 Shristi S Shetty 19 9 18 5 0 51 94.44444444
90 ShubhadaMogaveera 20 7 17 5 0 45 83.33333333
91 SingaraddiPanduLaxman 0 0 0 1 0 3 5.555555556
92 Sooraj C S 16 5 11 3 0 37 68.51851852
93 SphatikaKalkura K 20 9 18 5 0 49 90.74074074
94 Sreehari V S 14 4 11 2 0 32 59.25925926
95 Sruthy M S 13 4 10 3 0 32 59.25925926
96 Surya Girish 15 8 13 5 0 40 74.07407407
97 Swasthik 19 9 18 4 0 50 92.59259259
98 Syed Nikhanth Fatima 20 6 8 4 0 38 70.37037037
99 VishnupriyaKodoth 18 9 19 4 0 51 94.44444444
100 Wahengbam Brainy Singh 21 9 18 5 0 48 88.88888889
Sl No, Name Kayachikitsa Panchakarma Shalya Shalakya Research nad statistics Total Percentage
Total Class 24 5 26 10 0 65 100
1 Abhilash  Das 20 5 21 4 0 50 76.92307692
2 A Prajwal 1 0 2 0 0 8 12.30769231
3 Abraham P Cherian 19 5 26 6 0 56 86.15384615
4 Adheena Dinesh 19 5 24 6 0 54 83.07692308
5 Adithya P S 20 5 25 6 0 51 78.46153846
6 AdityaTiwari 14 5 14 4 0 32 49.23076923
7 Afshin H 0 0 1 0 0 5 7.692307692
8 Ahaliya U K 18 4 24 4 0 50 76.92307692
9 Akhil S 9 0 16 4 0 31 47.69230769
10 Akhila 18 4 22 6 0 50 76.92307692
11 Akshata M Talwar 19 5 21 6 0 47 72.30769231
12 AkshayBabu 17 3 14 2 0 42 64.61538462
13 Amarjith K 16 5 16 8 0 45 69.23076923
14 AmbikaNayak 6 0 17 8 0 33 50.76923077
15 Amrutha B Ballal 20 6 23 10 0 55 84.61538462
16 AnandAtanur 5 4 8 6 0 25 38.46153846
17 Anoop S K 18 6 15 8 0 47 72.30769231
18 Anusree  C 19 5 21 8 0 55 84.61538462
19 Aromal J Nair 18 6 21 10 0 53 81.53846154
20 Arunima Raj E K 18 5 22 8 0 55 84.61538462
21 AryaBabu 18 6 24 10 0 56 86.15384615
22 Asha Sakhare 18 5 19 8 0 50 76.92307692
23 Aswathi M P 18 5 19 8 0 50 76.92307692
24 Athira Baby 15 5 8 8 0 30 46.15384615
25 Bibiayesha 16 3 9 2 0 32 49.23076923
26 Bincy V S 16 5 21 4 0 48 73.84615385
27 Bliss Kharkylliang 18 5 23 6 0 46 70.76923077
28 Borate RohanBhanudas 2 0 0 0 0 8 12.30769231
29 C R Yedudev 16 5 20 6 0 47 72.30769231
30 Chaitra C Shetty 19 3 22 6 0 50 76.92307692
31 ChandrashekharMulasavalagi 17 4 16 6 0 39 60
32 Chilsa Nair C 16 5 18 2 0 41 63.07692308
33 ChincholiSharan Kumar 1 0 2 2 0 9 13.84615385
34 Dalal Dimple Divyesh 20 3 21 6 0 50 76.92307692
35 Devika S 15 5 15 6 0 40 61.53846154
36 Dhanya Keshav 19 4 20 5 0 49 75.38461538
37 DharsanaUthaman 20 5 24 6 0 57 87.69230769
38 Disha M 6 0 21 8 0 35 53.84615385
39 Divya Narayanan 17 6 23 8 0 52 80
40 Ferdinand Thyrniang 14 5 12 6 0 39 60
41 Ganga Prasad Perikamana 17 6 23 8 0 54 83.07692308
42 GarggyPrakash 18 6 23 8 0 53 81.53846154
43 Gireesh D V 9 4 15 6 0 36 55.38461538
44 GopikaRajeevan 17 4 20 8 0 41 63.07692308
45 Gora Yania 0 0 0 0 0 3 4.615384615
46 Goutam Chaitanya B K 1 2 5 3 0 10 15.38461538
47 Govindaraj 8 1 10 2 0 27 41.53846154
48 HridyaHaridas 10 6 22 8 0 46 70.76923077
49 Hybi Thomas 11 6 23 8 0 48 73.84615385
50 Jeneena Varghese 12 6 23 8 0 49 75.38461538
51 JeppuRaksha Harish 12 6 24 8 0 49 75.38461538
52 Job Sudharshan N U 7 0 9 7 0 24 36.92307692
53 K ShruthiMurali 19 6 22 8 0 55 84.61538462
54 Krishna Mohan 19 6 18 8 0 51 78.46153846
55 Lahari L 17 6 23 8 0 51 78.46153846
56 M D Tahasim 8 0 16 5 0 30 46.15384615
57 MeenuGangadharan 17 5 17 6 0 44 67.69230769
58 Midhun P 11 3 14 5 0 30 46.15384615
59 Mohammed Ashmal V 15 2 13 2 0 33 50.76923077
60 Mohammed Irshad V 6 3 8 3 0 25 38.46153846
61 Mohan H S 20 5 23 8 0 56 86.15384615
62 Monisha M Kotian 19 6 23 8 0 56 86.15384615
63 Mrudula M 21 6 24 8 0 53 81.53846154
64 MuhammedMunavvir P P 6 1 8 2 0 21 32.30769231
65 Nandeesh J K 10 5 13 6 0 34 52.30769231
66 Nandhitha A 19 5 22 5 0 51 78.46153846
67 Naveen Raj V L 2 0 8 1 0 11 16.92307692
68 Naveen T U 17 3 20 2 0 42 64.61538462
69 Nishmitha J P 20 5 20 8 0 53 81.53846154
70 Pappu Kumar Jaiswal 2 0 4 0 0 6 9.230769231
71 Pavitra N 20 6 20 6 0 52 80
72 Prasanthi P P 21 6 24 8 0 59 90.76923077
73 Prasudev Yogi 15 5 20 3 0 43 66.15384615
74 Princita Wilson Rodrigues 12 3 14 1 0 30 46.15384615
75 Princy S Kumar 20 6 24 8 0 58 89.23076923
76 Pruthvi P Kulkarni 0 0 0 1 0 1 1.538461538
77 Raghu Krishna M M 17 5 14 6 0 42 64.61538462
78 Rashmitha 18 6 18 8 0 50 76.92307692
79 S G Yadunand 19 5 21 8 0 53 81.53846154
80 Sandra Sahadevan 0 0 0 0 0 0 0
81 Saniya Mehdi 20 6 22 8 0 56 86.15384615
82 Saniya Samreen 22 5 19 6 0 52 80
83 Sanjeevkumar S Doddamani 19 5 15 6 0 45 69.23076923
84 ShaanaParvin 22 6 23 8 0 59 90.76923077
85 ShailyTiwari 20 5 22 6 0 53 81.53846154
86 Shivakumar P 3 0 16 0 0 19 29.23076923
87 Shivani S Jogi 19 5 21 8 0 53 81.53846154
88 Shreenidhi 20 5 20 6 0 51 78.46153846
89 Shristi S Shetty 17 4 17 4 0 42 64.61538462
90 ShubhadaMogaveera 20 5 21 10 0 56 86.15384615
91 SingaraddiPanduLaxman 4 3 3 7 0 17 26.15384615
92 Sooraj C S 18 4 17 10 0 49 75.38461538
93 SphatikaKalkura K 21 5 21 10 0 57 87.69230769
94 Sreehari V S 17 2 16 2 0 37 56.92307692
95 Sruthy M S 20 5 17 6 0 48 73.84615385
96 Surya Girish 21 5 19 8 0 53 81.53846154
97 Swasthik 17 3 20 10 0 50 76.92307692
98 Syed Nikhanth Fatima 15 3 13 6 0 37 56.92307692
99 VishnupriyaKodoth 21 5 22 10 0 58 89.23076923
100 Wahengbam Brainy Singh 22 4 18 10 0 54 83.07692308
Sl No, Name Kayachikitsa Panchakarma Shalya Shalakya Research nad statistics Total Percentage
Total Class 23 6 17 11 0 57 100
1 Abhilash  Das 22 6 17 11 0 56 98.24561404
2 A Prajwal 0 0 0 0 0 0 0
3 Abraham P Cherian 23 6 17 11 0 57 100
4 Adheena Dinesh 22 6 16 11 0 55 96.49122807
5 Adithya P S 23 6 17 10 0 56 98.24561404
6 AdityaTiwari 15 5 14 9 0 43 75.43859649
7 Afshin H 1 0 0 0 0 1 1.754385965
8 Ahaliya U K 23 6 17 11 0 57 100
9 Akhil S 6 0 7 0 0 13 22.80701754
10 Akhila 21 5 16 10 0 52 91.22807018
11 Akshata M Talwar 22 5 16 11 0 54 94.73684211
12 AkshayBabu 23 5 16 11 0 55 96.49122807
13 Amarjith K 20 6 13 11 0 50 87.71929825
14 AmbikaNayak 4 0 6 0 0 10 17.54385965
15 Amrutha B Ballal 19 6 16 10 0 51 89.47368421
16 AnandAtanur 20 4 13 8 0 45 78.94736842
17 Anoop S K 20 6 15 9 0 50 87.71929825
18 Anusree  C 21 6 14 11 0 52 91.22807018
19 Aromal J Nair 5 0 3 4 0 12 21.05263158
20 Arunima Raj E K 23 6 17 11 0 57 100
21 AryaBabu 23 6 17 11 0 57 100
22 Asha Sakhare 21 6 15 8 0 50 87.71929825
23 Aswathi M P 23 6 17 11 0 57 100
24 Athira Baby 22 6 17 11 0 56 98.24561404
25 Bibiayesha 18 4 3 7 0 32 56.14035088
26 Bincy V S 22 6 17 11 0 56 98.24561404
27 Bliss Kharkylliang 22 6 16 11 0 55 96.49122807
28 Borate RohanBhanudas 0 0 1 0 0 1 1.754385965
29 C R Yedudev 23 6 15 11 0 55 96.49122807
30 Chaitra C Shetty 23 6 15 11 0 55 96.49122807
31 ChandrashekharMulasavalagi 23 6 16 9 0 54 94.73684211
32 Chilsa Nair C 20 6 14 10 0 50 87.71929825
33 ChincholiSharan Kumar 1 0 1 0 0 2 3.50877193
34 Dalal Dimple Divyesh 23 6 17 11 0 57 100
35 Devika S 21 6 16 9 0 52 91.22807018
36 Dhanya Keshav 22 6 12 11 0 51 89.47368421
37 DharsanaUthaman 23 6 14 10 0 53 92.98245614
38 Disha M 1 0 0 0 0 1 1.754385965
39 Divya Narayanan 21 6 17 10 0 54 94.73684211
40 Ferdinand Thyrniang 18 6 16 8 0 48 84.21052632
41 Ganga Prasad Perikamana 22 6 15 11 0 54 94.73684211
42 GarggyPrakash 22 6 17 11 0 56 98.24561404
43 Gireesh D V 18 5 17 8 0 48 84.21052632
44 GopikaRajeevan 22 6 17 10 0 55 96.49122807
45 Gora Yania 1 0 0 0 0 1 1.754385965
46 Goutam Chaitanya B K 6 1 2 2 0 11 19.29824561
47 Govindaraj 13 4 13 7 0 37 64.9122807
48 HridyaHaridas 23 6 15 11 0 55 96.49122807
49 Hybi Thomas 23 6 17 11 0 57 100
50 Jeneena Varghese 23 6 17 10 0 56 98.24561404
51 JeppuRaksha Harish 23 6 14 11 0 54 94.73684211
52 Job Sudharshan N U 1 0 0 0 0 1 1.754385965
53 K ShruthiMurali 23 6 17 11 0 57 100
54 Krishna Mohan 23 6 16 11 0 56 98.24561404
55 Lahari L 22 6 15 11 0 54 94.73684211
56 M D Tahasim 3 0 1 0 0 4 7.01754386
57 MeenuGangadharan 22 6 15 10 0 53 92.98245614
58 Midhun P 18 3 14 10 0 45 78.94736842
59 Mohammed Ashmal V 20 5 17 9 0 51 89.47368421
60 Mohammed Irshad V 10 4 7 6 0 27 47.36842105
61 Mohan H S 22 6 17 11 0 56 98.24561404
62 Monisha M Kotian 22 6 17 11 0 56 98.24561404
63 Mrudula M 23 6 16 11 0 56 98.24561404
64 MuhammedMunavvir P P 14 5 9 6 0 34 59.64912281
65 Nandeesh J K 21 5 11 7 0 44 77.19298246
66 Nandhitha A 23 5 17 11 0 56 98.24561404
67 Naveen Raj V L 0 0 0 0 0 0 0
68 Naveen T U 23 5 17 10 0 55 96.49122807
69 Nishmitha J P 22 6 17 11 0 56 98.24561404
70 Pappu Kumar Jaiswal 0 0 1 0 0 1 1.754385965
71 Pavitra N 23 6 17 11 0 57 100
72 Prasanthi P P 22 6 17 10 0 55 96.49122807
73 Prasudev Yogi 18 6 13 11 0 48 84.21052632
74 Princita Wilson Rodrigues 19 5 14 10 0 48 84.21052632
75 Princy S Kumar 23 6 13 11 0 53 92.98245614
76 Pruthvi P Kulkarni 0 0 2 0 0 2 3.50877193
77 Raghu Krishna M M 21 6 12 10 0 49 85.96491228
78 Rashmitha 18 6 15 10 0 49 85.96491228
79 S G Yadunand 22 6 15 10 0 53 92.98245614
80 Sandra Sahadevan 0 0 0 0 0 0 0
81 Saniya Mehdi 18 6 16 9 0 49 85.96491228
82 Saniya Samreen 20 6 13 10 0 49 85.96491228
83 Sanjeevkumar S Doddamani 22 6 14 10 0 52 91.22807018
84 ShaanaParvin 22 6 17 11 0 56 98.24561404
85 ShailyTiwari 12 5 15 8 0 40 70.1754386
86 Shivakumar P 1 0 0 0 0 1 1.754385965
87 Shivani S Jogi 21 6 17 11 0 55 96.49122807
88 Shreenidhi 23 5 16 10 0 54 94.73684211
89 Shristi S Shetty 21 6 16 11 0 54 94.73684211
90 ShubhadaMogaveera 23 6 16 11 0 56 98.24561404
91 SingaraddiPanduLaxman 11 4 9 5 0 29 50.87719298
92 Sooraj C S 22 6 16 11 0 55 96.49122807
93 SphatikaKalkura K 23 6 17 11 0 57 100
94 Sreehari V S 22 6 13 9 0 50 87.71929825
95 Sruthy M S 22 6 17 11 0 56 98.24561404
96 Surya Girish 22 6 17 11 0 56 98.24561404
97 Swasthik 23 6 16 11 0 56 98.24561404
98 Syed Nikhanth Fatima 21 4 15 10 0 50 87.71929825
99 VishnupriyaKodoth 23 6 17 11 0 57 100
100 Wahengbam Brainy Singh 23 6 17 11 0 57 100
Sl No, Name Kayachikitsa Panchakarma Shalya Shalakya Research nad statistics Total Percentage
Total Class 26 9 19 13 0 67 100
1 Abhilash  Das 24 5 17 9 0 55 82.08955224
2 A Prajwal 0 0 0 0 0 0 0
3 Abraham P Cherian 26 8 19 13 0 66 98.50746269
4 Adheena Dinesh 25 9 18 13 0 65 97.01492537
5 Adithya P S 25 9 19 13 0 66 98.50746269
6 AdityaTiwari 20 8 18 12 0 58 86.56716418
7 Afshin H 1 0 0 0 0 1 1.492537313
8 Ahaliya U K 25 9 19 13 0 66 98.50746269
9 Akhil S 7 0 10 1 0 18 26.86567164
10 Akhila 24 9 17 13 0 63 94.02985075
11 Akshata M Talwar 25 9 16 10 0 60 89.55223881
12 AkshayBabu 25 7 19 12 0 63 94.02985075
13 Amarjith K 22 7 15 12 0 56 83.58208955
14 AmbikaNayak 4 0 6 0 0 10 14.92537313
15 Amrutha B Ballal 26 9 19 13 0 67 100
16 AnandAtanur 22 5 17 13 0 57 85.07462687
17 Anoop S K 17 5 14 7 0 43 64.17910448
18 Anusree  C 26 9 18 13 0 66 98.50746269
19 Aromal J Nair 1 0 0 0 0 1 1.492537313
20 Arunima Raj E K 26 9 19 13 0 67 100
21 AryaBabu 26 9 19 12 0 66 98.50746269
22 Asha Sakhare 24 8 18 12 0 62 92.53731343
23 Aswathi M P 26 9 19 13 0 67 100
24 Athira Baby 24 9 17 13 0 63 94.02985075
25 Bibiayesha 3 0 0 0 0 3 4.47761194
26 Bincy V S 26 9 19 13 0 67 100
27 Bliss Kharkylliang 26 9 19 13 0 67 100
28 Borate RohanBhanudas 0 0 0 0 0 0 0
29 C R Yedudev 26 8 18 13 0 65 97.01492537
30 Chaitra C Shetty 17 6 13 7 0 43 64.17910448
31 ChandrashekharMulasavalagi 25 8 18 11 0 62 92.53731343
32 Chilsa Nair C 26 8 17 13 0 64 95.52238806
33 ChincholiSharan Kumar 0 0 0 1 0 1 1.492537313
34 Dalal Dimple Divyesh 25 9 19 13 0 66 98.50746269
35 Devika S 24 8 18 13 0 63 94.02985075
36 Dhanya Keshav 25 9 17 13 0 64 95.52238806
37 DharsanaUthaman 2 0 1 1 0 4 5.970149254
38 Disha M 1 0 1 0 0 2 2.985074627
39 Divya Narayanan 26 9 18 13 0 66 98.50746269
40 Ferdinand Thyrniang 3 2 3 2 0 10 14.92537313
41 Ganga Prasad Perikamana 26 9 19 13 0 67 100
42 GarggyPrakash 26 9 19 13 0 67 100
43 Gireesh D V 23 7 19 12 0 61 91.04477612
44 GopikaRajeevan 26 9 19 13 0 67 100
45 Gora Yania 1 0 0 0 0 1 1.492537313
46 Goutam Chaitanya B K 13 3 4 6 0 26 38.80597015
47 Govindaraj 22 7 14 10 0 53 79.10447761
48 HridyaHaridas 25 8 17 13 0 63 94.02985075
49 Hybi Thomas 26 9 19 13 0 67 100
50 Jeneena Varghese 25 9 19 13 0 66 98.50746269
51 JeppuRaksha Harish 23 8 16 11 0 58 86.56716418
52 Job Sudharshan N U 0 0 0 0 0 0 0
53 K ShruthiMurali 26 9 19 12 0 66 98.50746269
54 Krishna Mohan 25 8 18 13 0 64 95.52238806
55 Lahari L 26 7 19 12 0 64 95.52238806
56 M D Tahasim 0 0 0 0 0 0 0
57 MeenuGangadharan 25 8 18 12 0 63 94.02985075
58 Midhun P 19 8 13 11 0 51 76.11940299
59 Mohammed Ashmal V 7 3 7 1 0 18 26.86567164
60 Mohammed Irshad V 7 3 9 2 0 21 31.34328358
61 Mohan H S 26 9 19 12 0 66 98.50746269
62 Monisha M Kotian 25 9 17 12 0 63 94.02985075
63 Mrudula M 26 9 19 13 0 67 100
64 MuhammedMunavvir P P 11 3 9 4 0 27 40.29850746
65 Nandeesh J K 3 1 3 2 0 9 13.43283582
66 Nandhitha A 23 9 19 12 0 63 94.02985075
67 Naveen Raj V L 1 0 0 0 0 1 1.492537313
68 Naveen T U 26 9 19 13 0 67 100
69 Nishmitha J P 26 9 19 13 0 67 100
70 Pappu Kumar Jaiswal 2 0 1 0 0 3 4.47761194
71 Pavitra N 26 9 19 13 0 67 100
72 Prasanthi P P 26 9 18 13 0 66 98.50746269
73 Prasudev Yogi 20 8 18 11 0 57 85.07462687
74 Princita Wilson Rodrigues 24 8 16 11 0 59 88.05970149
75 Princy S Kumar 26 9 19 13 0 67 100
76 Pruthvi P Kulkarni 1 0 0 0 0 1 1.492537313
77 Raghu Krishna M M 24 8 13 13 0 58 86.56716418
78 Rashmitha 21 9 18 11 0 59 88.05970149
79 S G Yadunand 25 9 18 12 0 64 95.52238806
80 Sandra Sahadevan 1 0 0 0 0 1 1.492537313
81 Saniya Mehdi 21 7 18 12 0 58 86.56716418
82 Saniya Samreen 18 5 9 12 0 44 65.67164179
83 Sanjeevkumar S Doddamani 23 6 16 11 0 56 83.58208955
84 ShaanaParvin 26 9 19 12 0 66 98.50746269
85 ShailyTiwari 22 9 18 13 0 62 92.53731343
86 Shivakumar P 3 0 0 0 0 3 4.47761194
87 Shivani S Jogi 25 7 19 13 0 64 95.52238806
88 Shreenidhi 26 9 19 12 0 66 98.50746269
89 Shristi S Shetty 24 9 19 13 0 65 97.01492537
90 ShubhadaMogaveera 26 9 19 13 0 67 100
91 SingaraddiPanduLaxman 16 3 9 5 0 33 49.25373134
92 Sooraj C S 26 9 18 11 0 64 95.52238806
93 SphatikaKalkura K 26 9 19 13 0 67 100
94 Sreehari V S 17 6 16 9 0 48 71.64179104
95 Sruthy M S 14 4 10 5 0 33 49.25373134
96 Surya Girish 15 4 13 5 0 37 55.2238806
97 Swasthik 25 9 19 13 0 66 98.50746269
98 Syed Nikhanth Fatima 24 5 16 13 0 58 86.56716418
99 VishnupriyaKodoth 26 9 17 13 0 65 97.01492537
100 Wahengbam Brainy Singh 25 9 19 13 0 66 98.50746269
Sl No, Name Kayachikitsa Panchakarma Shalya Shalakya Research nad statistics Total Percentage
Total Class 19 9 17 8 0 53 100
1 Abhilash  Das 11 6 11 8 0 36 67.9245283
2 A Prajwal 0 0 0 0 0 0 0
3 Abraham P Cherian 18 7 15 8 0 48 90.56603774
4 Adheena Dinesh 19 9 17 8 0 53 100
5 Adithya P S 16 8 17 8 0 49 92.45283019
6 AdityaTiwari 16 8 10 7 0 41 77.35849057
7 Afshin H 0 0 0 0 0 0 0
8 Ahaliya U K 12 5 10 6 0 33 62.26415094
9 Akhil S 8 4 10 1 0 23 43.39622642
10 Akhila 18 7 16 8 0 49 92.45283019
11 Akshata M Talwar 14 7 13 8 0 42 79.24528302
12 AkshayBabu 16 6 12 5 0 39 73.58490566
13 Amarjith K 16 8 11 7 0 42 79.24528302
14 AmbikaNayak 7 3 7 2 0 19 35.8490566
15 Amrutha B Ballal 19 8 17 8 0 52 98.11320755
16 AnandAtanur 8 3 6 3 0 20 37.73584906
17 Anoop S K 0 0 1 0 0 1 1.886792453
18 Anusree  C 17 8 16 8 0 49 92.45283019
19 Aromal J Nair 0 0 1 0 0 1 1.886792453
20 Arunima Raj E K 17 7 16 8 0 48 90.56603774
21 AryaBabu 14 6 13 7 0 40 75.47169811
22 Asha Sakhare 14 7 12 5 0 38 71.69811321
23 Aswathi M P 2 1 6 2 0 11 20.75471698
24 Athira Baby 6 2 8 3 0 19 35.8490566
25 Bibiayesha 0 0 0 0 0 0 0
26 Bincy V S 14 5 13 6 0 38 71.69811321
27 Bliss Kharkylliang 8 3 9 4 0 24 45.28301887
28 Borate RohanBhanudas 0 0 0 0 0 0 0
29 C R Yedudev 0 1 1 0 0 2 3.773584906
30 Chaitra C Shetty 0 0 0 0 0 0 0
31 ChandrashekharMulasavalagi 11 4 10 6 0 31 58.49056604
32 Chilsa Nair C 16 9 16 7 0 48 90.56603774
33 ChincholiSharan Kumar 0 0 2 0 0 2 3.773584906
34 Dalal Dimple Divyesh 19 9 17 8 0 53 100
35 Devika S 1 1 1 0 0 3 5.660377358
36 Dhanya Keshav 19 9 17 8 0 53 100
37 DharsanaUthaman 1 0 5 0 0 6 11.32075472
38 Disha M 1 0 2 0 0 3 5.660377358
39 Divya Narayanan 18 9 17 8 0 52 98.11320755
40 Ferdinand Thyrniang 0 0 0 0 0 0 0
41 Ganga Prasad Perikamana 12 5 14 7 0 38 71.69811321
42 GarggyPrakash 3 2 2 0 0 7 13.20754717
43 Gireesh D V 13 6 10 6 0 35 66.03773585
44 GopikaRajeevan 16 7 14 7 0 44 83.01886792
45 Gora Yania 0 0 0 0 0 0 0
46 Goutam Chaitanya B K 9 6 2 4 0 21 39.62264151
47 Govindaraj 13 7 11 7 0 38 71.69811321
48 HridyaHaridas 18 7 12 8 0 45 84.90566038
49 Hybi Thomas 18 9 17 8 0 52 98.11320755
50 Jeneena Varghese 18 7 16 8 0 49 92.45283019
51 JeppuRaksha Harish 4 1 8 1 0 14 26.41509434
52 Job Sudharshan N U 0 0 0 0 0 0 0
53 K ShruthiMurali 18 9 14 8 0 49 92.45283019
54 Krishna Mohan 18 8 15 8 0 49 92.45283019
55 Lahari L 5 2 8 3 0 18 33.96226415
56 M D Tahasim 0 0 2 0 0 2 3.773584906
57 MeenuGangadharan 0 0 2 0 0 2 3.773584906
58 Midhun P 16 7 11 8 0 42 79.24528302
59 Mohammed Ashmal V 0 0 1 0 0 1 1.886792453
60 Mohammed Irshad V 0 0 1 0 0 1 1.886792453
61 Mohan H S 19 9 17 8 0 53 100
62 Monisha M Kotian 19 9 15 8 0 51 96.22641509
63 Mrudula M 18 7 16 8 0 49 92.45283019
64 MuhammedMunavvir P P 0 0 1 0 0 1 1.886792453
65 Nandeesh J K 1 0 2 0 0 3 5.660377358
66 Nandhitha A 11 4 13 6 0 34 64.1509434
67 Naveen Raj V L 0 0 1 0 0 1 1.886792453
68 Naveen T U 13 5 14 7 0 39 73.58490566
69 Nishmitha J P 18 8 13 8 0 47 88.67924528
70 Pappu Kumar Jaiswal 0 0 2 0 0 2 3.773584906
71 Pavitra N 19 8 15 8 0 50 94.33962264
72 Prasanthi P P 18 9 16 7 0 50 94.33962264
73 Prasudev Yogi 10 4 11 5 0 30 56.60377358
74 Princita Wilson Rodrigues 18 9 12 7 0 46 86.79245283
75 Princy S Kumar 16 5 13 7 0 41 77.35849057
76 Pruthvi P Kulkarni 0 0 0 0 0 0 0
77 Raghu Krishna M M 17 8 16 8 0 49 92.45283019
78 Rashmitha 16 6 12 6 0 40 75.47169811
79 S G Yadunand 19 9 17 7 0 52 98.11320755
80 Sandra Sahadevan 0 0 0 0 0 0 0
81 Saniya Mehdi 0 0 3 0 0 3 5.660377358
82 Saniya Samreen 0 0 3 0 0 3 5.660377358
83 Sanjeevkumar S Doddamani 15 7 13 7 0 42 79.24528302
84 ShaanaParvin 14 5 14 6 0 39 73.58490566
85 ShailyTiwari 16 9 14 8 0 47 88.67924528
86 Shivakumar P 0 0 0 0 0 0 0
87 Shivani S Jogi 18 9 16 8 0 51 96.22641509
88 Shreenidhi 19 9 17 8 0 53 100
89 Shristi S Shetty 16 8 14 7 0 45 84.90566038
90 ShubhadaMogaveera 12 5 10 6 0 33 62.26415094
91 SingaraddiPanduLaxman 0 0 0 0 0 0 0
92 Sooraj C S 11 4 11 6 0 32 60.37735849
93 SphatikaKalkura K 19 9 17 8 0 53 100
94 Sreehari V S 5 3 5 1 0 14 26.41509434
95 Sruthy M S 0 0 2 0 0 2 3.773584906
96 Surya Girish 1 0 3 0 0 4 7.547169811
97 Swasthik 17 8 15 8 0 48 90.56603774
98 Syed Nikhanth Fatima 1 0 4 0 0 5 9.433962264
99 VishnupriyaKodoth 13 5 14 7 0 39 73.58490566
100 Wahengbam Brainy Singh 4 2 9 4 0 19 35.8490566
Sl No, Name Kayachikitsa Panchakarma Shalya Shalakya Research nad statistics Total Percentage
Total Class 21 8 22 14 0 65 100
1 Abhilash  Das 18 8 21 13 0 60 92.30769231
2 A Prajwal 12 8 5 8 0 33 50.76923077
3 Abraham P Cherian 19 8 21 14 0 62 95.38461538
4 Adheena Dinesh 21 8 22 14 0 65 100
5 Adithya P S 21 8 22 14 0 65 100
6 AdityaTiwari 20 7 19 12 0 58 89.23076923
7 Afshin H 0 0 0 0 0 0 0
8 Ahaliya U K 21 6 22 14 0 63 96.92307692
9 Akhil S 20 8 22 13 0 63 96.92307692
10 Akhila 20 8 21 13 0 62 95.38461538
11 Akshata M Talwar 20 8 22 14 0 64 98.46153846
12 AkshayBabu 20 8 22 14 0 64 98.46153846
13 Amarjith K 17 6 15 11 0 49 75.38461538
14 AmbikaNayak 17 8 21 13 0 59 90.76923077
15 Amrutha B Ballal 21 8 21 13 0 63 96.92307692
16 AnandAtanur 18 8 18 13 0 57 87.69230769
17 Anoop S K 19 8 22 13 0 62 95.38461538
18 Anusree  C 21 8 22 13 0 64 98.46153846
19 Aromal J Nair 19 8 21 13 0 61 93.84615385
20 Arunima Raj E K 21 8 21 14 0 64 98.46153846
21 AryaBabu 21 8 22 14 0 65 100
22 Asha Sakhare 19 8 17 11 0 55 84.61538462
23 Aswathi M P 21 8 19 14 0 62 95.38461538
24 Athira Baby 19 8 18 12 0 57 87.69230769
25 Bibiayesha 13 4 8 11 0 36 55.38461538
26 Bincy V S 21 8 22 14 0 65 100
27 Bliss Kharkylliang 21 8 21 14 0 64 98.46153846
28 Borate RohanBhanudas 5 3 4 2 0 14 21.53846154
29 C R Yedudev 19 8 21 13 0 61 93.84615385
30 Chaitra C Shetty 21 8 21 13 0 63 96.92307692
31 ChandrashekharMulasavalagi 19 8 21 14 0 62 95.38461538
32 Chilsa Nair C 20 8 22 14 0 64 98.46153846
33 ChincholiSharan Kumar 17 8 19 12 0 56 86.15384615
34 Dalal Dimple Divyesh 21 8 22 14 0 65 100
35 Devika S 17 8 17 10 0 52 80
36 Dhanya Keshav 21 8 19 13 0 61 93.84615385
37 DharsanaUthaman 20 8 22 14 0 64 98.46153846
38 Disha M 21 8 22 14 0 65 100
39 Divya Narayanan 21 8 22 14 0 65 100
40 Ferdinand Thyrniang 17 6 17 8 0 48 73.84615385
41 Ganga Prasad Perikamana 21 7 21 14 0 63 96.92307692
42 GarggyPrakash 21 8 22 14 0 65 100
43 Gireesh D V 18 8 21 13 0 60 92.30769231
44 GopikaRajeevan 20 8 21 13 0 62 95.38461538
45 Gora Yania 1 0 0 0 0 1 1.538461538
46 Goutam Chaitanya B K 19 8 15 11 0 53 81.53846154
47 Govindaraj 17 6 18 11 0 52 80
48 HridyaHaridas 20 8 22 13 0 63 96.92307692
49 Hybi Thomas 21 8 19 14 0 62 95.38461538
50 Jeneena Varghese 21 8 22 14 0 65 100
51 JeppuRaksha Harish 21 8 22 14 0 65 100
52 Job Sudharshan N U 18 8 12 11 0 49 75.38461538
53 K ShruthiMurali 21 8 22 14 0 65 100
54 Krishna Mohan 19 8 22 13 0 62 95.38461538
55 Lahari L 21 8 22 14 0 65 100
56 M D Tahasim 14 7 18 13 0 52 80
57 MeenuGangadharan 21 8 21 14 0 64 98.46153846
58 Midhun P 17 7 17 10 0 51 78.46153846
59 Mohammed Ashmal V 18 7 21 13 0 59 90.76923077
60 Mohammed Irshad V 17 8 19 11 0 55 84.61538462
61 Mohan H S 21 8 20 13 0 62 95.38461538
62 Monisha M Kotian 19 7 21 14 0 61 93.84615385
63 Mrudula M 21 8 22 14 0 65 100
64 MuhammedMunavvir P P 15 5 17 10 0 47 72.30769231
65 Nandeesh J K 16 5 21 12 0 54 83.07692308
66 Nandhitha A 21 8 22 13 0 64 98.46153846
67 Naveen Raj V L 15 7 17 10 0 49 75.38461538
68 Naveen T U 21 8 22 12 0 63 96.92307692
69 Nishmitha J P 21 8 18 14 0 61 93.84615385
70 Pappu Kumar Jaiswal 14 7 15 8 0 44 67.69230769
71 Pavitra N 21 8 22 14 0 65 100
72 Prasanthi P P 21 8 22 14 0 65 100
73 Prasudev Yogi 17 8 16 13 0 54 83.07692308
74 Princita Wilson Rodrigues 19 7 21 13 0 60 92.30769231
75 Princy S Kumar 21 8 22 14 0 65 100
76 Pruthvi P Kulkarni 2 0 0 1 0 3 4.615384615
77 Raghu Krishna M M 17 7 21 13 0 58 89.23076923
78 Rashmitha 21 7 22 13 0 63 96.92307692
79 S G Yadunand 20 8 19 11 0 58 89.23076923
80 Sandra Sahadevan 0 0 1 0 0 1 1.538461538
81 Saniya Mehdi 19 6 18 12 0 55 84.61538462
82 Saniya Samreen 18 8 22 14 0 62 95.38461538
83 Sanjeevkumar S Doddamani 19 7 17 11 0 54 83.07692308
84 ShaanaParvin 21 7 22 14 0 64 98.46153846
85 ShailyTiwari 20 8 21 12 0 61 93.84615385
86 Shivakumar P 8 5 8 7 0 28 43.07692308
87 Shivani S Jogi 21 8 22 14 0 65 100
88 Shreenidhi 21 8 22 14 0 65 100
89 Shristi S Shetty 21 8 22 13 0 64 98.46153846
90 ShubhadaMogaveera 21 8 20 14 0 63 96.92307692
91 SingaraddiPanduLaxman 7 5 11 5 0 28 43.07692308
92 Sooraj C S 20 8 21 13 0 62 95.38461538
93 SphatikaKalkura K 21 8 22 14 0 65 100
94 Sreehari V S 18 8 20 14 0 60 92.30769231
95 Sruthy M S 21 8 21 13 0 63 96.92307692
96 Surya Girish 20 8 22 14 0 64 98.46153846
97 Swasthik 21 8 22 14 0 65 100
98 Syed Nikhanth Fatima 19 8 21 10 0 58 89.23076923
99 VishnupriyaKodoth 20 8 22 13 0 63 96.92307692
100 Wahengbam Brainy Singh 20 8 21 13 0 62 95.38461538
Sl No, Name Kayachikitsa Panchakarma Shalya Shalakya Research nad statistics Total Percentage
Total Class 27 9 27 14 2 79 100
1 Abhilash  Das 26 9 27 13 2 77 97.46835443
2 A Prajwal 21 9 21 12 2 65 82.27848101
3 Abraham P Cherian 27 9 27 14 2 79 100
4 Adheena Dinesh 26 8 27 14 2 77 97.46835443
5 Adithya P S 26 9 26 14 2 77 97.46835443
6 AdityaTiwari 26 9 27 14 2 78 98.73417722
7 Afshin H 6 2 3 4 0 15 18.98734177
8 Ahaliya U K 23 9 27 14 2 75 94.93670886
9 Akhil S 26 8 26 14 2 76 96.20253165
10 Akhila 27 9 27 14 2 79 100
11 Akshata M Talwar 26 9 25 13 2 75 94.93670886
12 AkshayBabu 26 8 27 14 2 77 97.46835443
13 Amarjith K 25 8 23 14 2 72 91.13924051
14 AmbikaNayak 23 9 26 13 2 73 92.40506329
15 Amrutha B Ballal 27 9 27 13 2 78 98.73417722
16 AnandAtanur 26 9 27 13 2 77 97.46835443
17 Anoop S K 27 9 27 14 2 79 100
18 Anusree  C 26 9 27 14 2 78 98.73417722
19 Aromal J Nair 27 9 27 14 2 79 100
20 Arunima Raj E K 27 9 26 14 2 78 98.73417722
21 AryaBabu 27 9 27 14 2 79 100
22 Asha Sakhare 26 9 25 14 2 76 96.20253165
23 Aswathi M P 27 9 27 14 2 79 100
24 Athira Baby 26 9 24 14 2 75 94.93670886
25 Bibiayesha 21 7 12 12 1 53 67.08860759
26 Bincy V S 27 9 27 14 2 79 100
27 Bliss Kharkylliang 26 9 27 13 2 77 97.46835443
28 Borate RohanBhanudas 4 5 2 4 0 15 18.98734177
29 C R Yedudev 27 9 27 14 2 79 100
30 Chaitra C Shetty 26 9 27 14 2 78 98.73417722
31 ChandrashekharMulasavalagi 27 9 27 14 2 79 100
32 Chilsa Nair C 26 9 27 14 2 78 98.73417722
33 ChincholiSharan Kumar 25 8 25 13 2 73 92.40506329
34 Dalal Dimple Divyesh 27 9 27 14 2 79 100
35 Devika S 26 9 24 14 2 75 94.93670886
36 Dhanya Keshav 27 9 27 14 2 79 100
37 DharsanaUthaman 27 9 27 14 2 79 100
38 Disha M 27 9 27 14 2 79 100
39 Divya Narayanan 27 9 27 14 2 79 100
40 Ferdinand Thyrniang 25 8 22 13 2 70 88.60759494
41 Ganga Prasad Perikamana 27 9 27 14 2 79 100
42 GarggyPrakash 26 9 27 14 2 78 98.73417722
43 Gireesh D V 25 8 26 13 2 74 93.67088608
44 GopikaRajeevan 26 9 27 14 2 78 98.73417722
45 Gora Yania 1 0 0 0 0 1 1.265822785
46 Goutam Chaitanya B K 27 8 22 13 2 72 91.13924051
47 Govindaraj 22 7 24 12 1 66 83.5443038
48 HridyaHaridas 27 9 27 14 2 79 100
49 Hybi Thomas 27 9 27 14 2 79 100
50 Jeneena Varghese 27 9 27 14 2 79 100
51 JeppuRaksha Harish 27 9 27 14 2 79 100
52 Job Sudharshan N U 25 9 27 14 2 77 97.46835443
53 K ShruthiMurali 27 9 27 14 2 79 100
54 Krishna Mohan 26 9 27 14 2 78 98.73417722
55 Lahari L 26 9 27 14 2 78 98.73417722
56 M D Tahasim 27 9 26 14 2 78 98.73417722
57 MeenuGangadharan 27 8 27 14 1 77 97.46835443
58 Midhun P 24 9 27 13 2 75 94.93670886
59 Mohammed Ashmal V 26 9 27 13 2 77 97.46835443
60 Mohammed Irshad V 27 8 22 13 2 72 91.13924051
61 Mohan H S 27 9 27 14 2 79 100
62 Monisha M Kotian 26 9 27 14 2 78 98.73417722
63 Mrudula M 27 9 26 14 2 78 98.73417722
64 MuhammedMunavvir P P 23 9 23 11 2 68 86.07594937
65 Nandeesh J K 18 9 20 10 2 59 74.6835443
66 Nandhitha A 25 9 27 13 2 76 96.20253165
67 Naveen Raj V L 26 9 26 13 2 76 96.20253165
68 Naveen T U 27 9 27 14 2 79 100
69 Nishmitha J P 27 9 26 13 2 77 97.46835443
70 Pappu Kumar Jaiswal 12 5 11 9 0 37 46.83544304
71 Pavitra N 27 9 26 14 2 78 98.73417722
72 Prasanthi P P 27 9 27 14 2 79 100
73 Prasudev Yogi 27 9 26 14 2 78 98.73417722
74 Princita Wilson Rodrigues 27 9 24 14 2 76 96.20253165
75 Princy S Kumar 27 9 27 14 2 79 100
76 Pruthvi P Kulkarni 2 0 0 1 0 3 3.797468354
77 Raghu Krishna M M 26 9 24 14 2 75 94.93670886
78 Rashmitha 25 9 27 14 2 77 97.46835443
79 S G Yadunand 26 9 26 14 2 77 97.46835443
80 Sandra Sahadevan 1 0 2 0 0 3 3.797468354
81 Saniya Mehdi 23 8 26 13 2 72 91.13924051
82 Saniya Samreen 25 9 27 14 2 77 97.46835443
83 Sanjeevkumar S Doddamani 27 9 27 14 2 79 100
84 ShaanaParvin 25 9 27 14 2 77 97.46835443
85 ShailyTiwari 26 9 27 14 2 78 98.73417722
86 Shivakumar P 14 7 14 10 2 47 59.49367089
87 Shivani S Jogi 26 9 25 14 2 76 96.20253165
88 Shreenidhi 23 9 27 14 2 75 94.93670886
89 Shristi S Shetty 27 9 26 13 2 77 97.46835443
90 ShubhadaMogaveera 27 9 26 14 2 78 98.73417722
91 SingaraddiPanduLaxman 19 6 12 7 2 46 58.2278481
92 Sooraj C S 27 9 27 14 2 79 100
93 SphatikaKalkura K 27 9 27 14 2 79 100
94 Sreehari V S 23 9 25 12 2 71 89.87341772
95 Sruthy M S 27 9 27 13 2 78 98.73417722
96 Surya Girish 27 9 27 14 2 79 100
97 Swasthik 27 9 27 14 2 79 100
98 Syed Nikhanth Fatima 26 9 27 14 2 78 98.73417722
99 VishnupriyaKodoth 27 9 27 14 2 79 100
100 Wahengbam Brainy Singh 26 9 25 13 2 75 94.93670886
Sl No, Name Kayachikitsa Panchakarma Shalya Shalakya Research nad statistics Total Percentage
Total Class 22 8 25 12 4 71 100
1 Abhilash  Das 22 7 23 11 4 67 94.36619718
2 A Prajwal 20 7 21 12 3 63 88.73239437
3 Abraham P Cherian 22 8 25 12 4 71 100
4 Adheena Dinesh 21 8 25 12 4 70 98.5915493
5 Adithya P S 20 8 25 12 4 69 97.18309859
6 AdityaTiwari 22 8 24 12 4 70 98.5915493
7 Afshin H 7 2 1 3 0 13 18.30985915
8 Ahaliya U K 22 8 25 12 4 71 100
9 Akhil S 22 8 24 12 4 70 98.5915493
10 Akhila 22 7 24 12 4 69 97.18309859
11 Akshata M Talwar 22 8 25 12 4 71 100
12 AkshayBabu 22 8 25 12 4 71 100
13 Amarjith K 22 8 25 11 2 68 95.77464789
14 AmbikaNayak 22 8 25 12 4 71 100
15 Amrutha B Ballal 22 8 25 12 3 70 98.5915493
16 AnandAtanur 22 8 25 12 4 71 100
17 Anoop S K 22 8 25 12 4 71 100
18 Anusree  C 21 8 25 12 4 70 98.5915493
19 Aromal J Nair 22 8 25 12 4 71 100
20 Arunima Raj E K 22 8 25 12 4 71 100
21 AryaBabu 22 8 24 12 4 70 98.5915493
22 Asha Sakhare 22 7 24 12 1 66 92.95774648
23 Aswathi M P 22 8 25 12 4 71 100
24 Athira Baby 22 8 23 12 4 69 97.18309859
25 Bibiayesha 15 8 13 8 4 48 67.6056338
26 Bincy V S 22 8 25 12 4 71 100
27 Bliss Kharkylliang 21 8 25 12 4 70 98.5915493
28 Borate RohanBhanudas 16 7 13 10 2 48 67.6056338
29 C R Yedudev 22 8 25 12 4 71 100
30 Chaitra C Shetty 22 8 25 12 3 70 98.5915493
31 ChandrashekharMulasavalagi 21 8 25 12 4 70 98.5915493
32 Chilsa Nair C 21 8 24 12 4 69 97.18309859
33 ChincholiSharan Kumar 22 8 23 12 4 69 97.18309859
34 Dalal Dimple Divyesh 22 8 25 12 4 71 100
35 Devika S 19 8 21 12 4 64 90.14084507
36 Dhanya Keshav 22 8 25 12 4 71 100
37 DharsanaUthaman 22 8 24 12 4 70 98.5915493
38 Disha M 22 8 25 12 4 71 100
39 Divya Narayanan 22 8 25 12 4 71 100
40 Ferdinand Thyrniang 22 8 25 11 3 69 97.18309859
41 Ganga Prasad Perikamana 22 8 25 12 4 71 100
42 GarggyPrakash 22 8 25 12 4 71 100
43 Gireesh D V 20 8 24 12 2 66 92.95774648
44 GopikaRajeevan 21 8 25 12 4 70 98.5915493
45 Gora Yania 0 0 1 1 0 2 2.816901408
46 Goutam Chaitanya B K 21 7 23 12 3 66 92.95774648
47 Govindaraj 13 5 19 8 2 47 66.1971831
48 HridyaHaridas 21 8 24 12 4 69 97.18309859
49 Hybi Thomas 22 8 25 12 4 71 100
50 Jeneena Varghese 22 8 25 12 4 71 100
51 JeppuRaksha Harish 22 8 25 12 4 71 100
52 Job Sudharshan N U 21 8 24 12 4 69 97.18309859
53 K ShruthiMurali 22 8 23 12 4 69 97.18309859
54 Krishna Mohan 21 8 25 12 4 70 98.5915493
55 Lahari L 21 8 25 12 4 70 98.5915493
56 M D Tahasim 21 8 25 12 4 70 98.5915493
57 MeenuGangadharan 21 8 25 12 4 70 98.5915493
58 Midhun P 21 7 25 12 3 68 95.77464789
59 Mohammed Ashmal V 22 8 25 12 4 71 100
60 Mohammed Irshad V 22 8 23 12 3 68 95.77464789
61 Mohan H S 22 8 25 12 4 71 100
62 Monisha M Kotian 22 8 25 12 4 71 100
63 Mrudula M 22 8 25 12 4 71 100
64 MuhammedMunavvir P P 19 8 21 11 3 62 87.32394366
65 Nandeesh J K 16 7 20 11 3 57 80.28169014
66 Nandhitha A 21 8 25 12 4 70 98.5915493
67 Naveen Raj V L 20 8 22 12 3 65 91.54929577
68 Naveen T U 22 8 25 12 4 71 100
69 Nishmitha J P 21 8 23 12 4 68 95.77464789
70 Pappu Kumar Jaiswal 14 5 12 8 0 39 54.92957746
71 Pavitra N 22 8 25 12 4 71 100
72 Prasanthi P P 22 8 25 12 4 71 100
73 Prasudev Yogi 21 7 24 11 4 67 94.36619718
74 Princita Wilson Rodrigues 22 8 25 12 4 71 100
75 Princy S Kumar 22 8 24 12 4 70 98.5915493
76 Pruthvi P Kulkarni 0 0 1 0 0 1 1.408450704
77 Raghu Krishna M M 22 8 24 12 4 70 98.5915493
78 Rashmitha 22 8 25 12 4 71 100
79 S G Yadunand 22 8 25 12 3 70 98.5915493
80 Sandra Sahadevan 3 0 1 0 0 4 5.633802817
81 Saniya Mehdi 21 8 24 12 4 69 97.18309859
82 Saniya Samreen 21 8 25 12 4 70 98.5915493
83 Sanjeevkumar S Doddamani 21 8 25 11 4 69 97.18309859
84 ShaanaParvin 22 8 25 12 4 71 100
85 ShailyTiwari 22 8 24 12 4 70 98.5915493
86 Shivakumar P 16 8 15 9 1 49 69.01408451
87 Shivani S Jogi 22 8 23 12 3 68 95.77464789
88 Shreenidhi 21 8 25 12 4 70 98.5915493
89 Shristi S Shetty 22 7 25 12 4 70 98.5915493
90 ShubhadaMogaveera 22 8 25 12 4 71 100
91 SingaraddiPanduLaxman 21 7 19 11 2 60 84.50704225
92 Sooraj C S 22 8 25 12 4 71 100
93 SphatikaKalkura K 22 8 25 12 4 71 100
94 Sreehari V S 19 7 23 12 3 64 90.14084507
95 Sruthy M S 22 8 25 12 4 71 100
96 Surya Girish 22 8 25 12 4 71 100
97 Swasthik 22 8 25 12 4 71 100
98 Syed Nikhanth Fatima 21 8 24 12 2 67 94.36619718
99 VishnupriyaKodoth 22 5 24 12 3 66 92.95774648
100 Wahengbam Brainy Singh 21 8 22 12 4 67 94.36619718
Sl No, Name Kayachikitsa Panchakarma Shalya Shalakya Research nad statistics Total Percentage
Total Class 19 13 23 11 2 68 100
1 Abhilash  Das 19 13 23 11 2 68 100
2 A Prajwal 19 13 22 11 2 67 98.52941176
3 Abraham P Cherian 18 13 23 11 2 67 98.52941176
4 Adheena Dinesh 19 13 23 11 2 68 100
5 Adithya P S 19 13 23 11 2 68 100
6 AdityaTiwari 18 13 23 11 2 67 98.52941176
7 Afshin H 9 1 4 1 0 15 22.05882353
8 Ahaliya U K 19 13 23 11 2 68 100
9 Akhil S 18 13 22 10 2 65 95.58823529
10 Akhila 17 13 23 11 2 66 97.05882353
11 Akshata M Talwar 19 13 23 11 2 68 100
12 AkshayBabu 19 13 22 11 2 67 98.52941176
13 Amarjith K 19 13 23 11 2 68 100
14 AmbikaNayak 17 13 21 10 1 62 91.17647059
15 Amrutha B Ballal 19 13 23 11 2 68 100
16 AnandAtanur 19 13 23 11 2 68 100
17 Anoop S K 19 13 23 10 2 67 98.52941176
18 Anusree  C 19 13 23 11 2 68 100
19 Aromal J Nair 19 13 23 11 2 68 100
20 Arunima Raj E K 19 13 21 11 2 66 97.05882353
21 AryaBabu 19 13 22 11 2 67 98.52941176
22 Asha Sakhare 19 13 22 11 2 67 98.52941176
23 Aswathi M P 19 13 23 11 2 68 100
24 Athira Baby 19 13 22 11 2 67 98.52941176
25 Bibiayesha 13 0 5 9 0 27 39.70588235
26 Bincy V S 19 10 23 11 2 65 95.58823529
27 Bliss Kharkylliang 12 9 15 8 1 45 66.17647059
28 Borate RohanBhanudas 18 13 20 10 1 62 91.17647059
29 C R Yedudev 18 13 23 11 2 67 98.52941176
30 Chaitra C Shetty 19 13 22 11 2 67 98.52941176
31 ChandrashekharMulasavalagi 19 13 23 11 2 68 100
32 Chilsa Nair C 19 13 22 11 2 67 98.52941176
33 ChincholiSharan Kumar 16 13 21 11 2 63 92.64705882
34 Dalal Dimple Divyesh 19 13 23 11 2 68 100
35 Devika S 19 10 19 11 2 61 89.70588235
36 Dhanya Keshav 19 13 23 11 2 68 100
37 DharsanaUthaman 19 13 23 11 2 68 100
38 Disha M 19 13 22 11 1 66 97.05882353
39 Divya Narayanan 18 13 23 11 2 67 98.52941176
40 Ferdinand Thyrniang 19 13 22 10 2 66 97.05882353
41 Ganga Prasad Perikamana 19 13 23 11 2 68 100
42 GarggyPrakash 19 13 23 11 2 68 100
43 Gireesh D V 18 13 18 11 2 62 91.17647059
44 GopikaRajeevan 19 13 23 11 2 68 100
45 Gora Yania 0 0 0 0 0 0 0
46 Goutam Chaitanya B K 16 13 21 11 2 63 92.64705882
47 Govindaraj 15 12 21 8 1 57 83.82352941
48 HridyaHaridas 19 13 23 11 2 68 100
49 Hybi Thomas 19 13 23 11 2 68 100
50 Jeneena Varghese 19 13 23 11 2 68 100
51 JeppuRaksha Harish 19 13 23 11 2 68 100
52 Job Sudharshan N U 19 13 22 11 2 67 98.52941176
53 K ShruthiMurali 19 13 23 11 2 68 100
54 Krishna Mohan 19 13 22 11 2 67 98.52941176
55 Lahari L 19 13 23 11 2 68 100
56 M D Tahasim 19 13 23 11 2 68 100
57 MeenuGangadharan 19 13 22 11 1 66 97.05882353
58 Midhun P 19 13 23 11 2 68 100
59 Mohammed Ashmal V 18 13 23 11 2 67 98.52941176
60 Mohammed Irshad V 19 13 22 11 2 67 98.52941176
61 Mohan H S 19 13 23 11 2 68 100
62 Monisha M Kotian 18 13 23 11 2 67 98.52941176
63 Mrudula M 19 13 23 11 2 68 100
64 MuhammedMunavvir P P 19 13 23 10 2 67 98.52941176
65 Nandeesh J K 17 13 22 10 2 64 94.11764706
66 Nandhitha A 19 13 23 11 2 68 100
67 Naveen Raj V L 19 13 22 11 2 67 98.52941176
68 Naveen T U 19 13 22 11 2 67 98.52941176
69 Nishmitha J P 18 13 23 11 2 67 98.52941176
70 Pappu Kumar Jaiswal 18 10 21 6 0 55 80.88235294
71 Pavitra N 19 13 23 11 2 68 100
72 Prasanthi P P 19 13 23 10 2 67 98.52941176
73 Prasudev Yogi 19 13 23 11 2 68 100
74 Princita Wilson Rodrigues 19 13 22 11 2 67 98.52941176
75 Princy S Kumar 19 13 23 11 2 68 100
76 Pruthvi P Kulkarni 7 0 1 1 0 9 13.23529412
77 Raghu Krishna M M 19 13 23 11 2 68 100
78 Rashmitha 19 13 23 11 2 68 100
79 S G Yadunand 18 13 21 11 2 65 95.58823529
80 Sandra Sahadevan 0 0 1 1 0 2 2.941176471
81 Saniya Mehdi 19 13 23 11 2 68 100
82 Saniya Samreen 19 13 23 10 2 67 98.52941176
83 Sanjeevkumar S Doddamani 19 13 23 11 2 68 100
84 ShaanaParvin 19 13 22 11 2 67 98.52941176
85 ShailyTiwari 19 13 23 11 2 68 100
86 Shivakumar P 18 7 7 6 0 38 55.88235294
87 Shivani S Jogi 19 13 23 11 2 68 100
88 Shreenidhi 19 13 23 11 2 68 100
89 Shristi S Shetty 19 13 20 10 2 64 94.11764706
90 ShubhadaMogaveera 19 13 23 11 2 68 100
91 SingaraddiPanduLaxman 18 12 19 10 0 59 86.76470588
92 Sooraj C S 17 13 23 11 2 66 97.05882353
93 SphatikaKalkura K 19 13 23 11 2 68 100
94 Sreehari V S 19 13 18 10 0 60 88.23529412
95 Sruthy M S 19 13 23 11 2 68 100
96 Surya Girish 19 13 23 11 2 68 100
97 Swasthik 19 13 23 11 2 68 100
98 Syed Nikhanth Fatima 19 13 23 10 2 67 98.52941176
99 VishnupriyaKodoth 19 13 23 11 2 68 100
100 Wahengbam Brainy Singh 18 13 20 10 2 63 92.64705882
S

Sl No, Name Kayachikitsa Panchakarma Shalya Shalakya Research nad statistics Total Percentage
Total Class 9 18 7 4 1 39 100
1 Abhilash  Das 9 18 7 3 1 38 97.43589744
2 A Prajwal 9 18 7 3 1 38 97.43589744
3 Abraham P Cherian 9 18 7 4 1 39 100
4 Adheena Dinesh 9 18 7 4 1 39 100
5 Adithya P S 9 18 7 3 1 38 97.43589744
6 AdityaTiwari 9 18 7 4 1 39 100
7 Afshin H 7 1 4 1 1 14 35.8974359
8 Ahaliya U K 9 17 7 4 1 38 97.43589744
9 Akhil S 9 18 7 4 1 39 100
10 Akhila 9 18 7 4 1 39 100
11 Akshata M Talwar 9 17 5 4 1 36 92.30769231
12 AkshayBabu 9 18 7 4 1 39 100
13 Amarjith K 9 18 7 4 1 39 100
14 AmbikaNayak 9 17 6 3 1 36 92.30769231
15 Amrutha B Ballal 9 18 7 4 1 39 100
16 AnandAtanur 9 18 7 4 1 39 100
17 Anoop S K 9 18 7 4 1 39 100
18 Anusree  C 9 18 7 4 1 39 100
19 Aromal J Nair 9 18 7 3 1 38 97.43589744
20 Arunima Raj E K 9 17 7 4 1 38 97.43589744
21 AryaBabu 9 18 7 4 1 39 100
22 Asha Sakhare 9 18 7 4 1 39 100
23 Aswathi M P 9 18 7 4 1 39 100
24 Athira Baby 9 18 7 4 1 39 100
25 Bibiayesha 9 0 2 2 0 13 33.33333333
26 Bincy V S 5 18 7 3 1 34 87.17948718
27 Bliss Kharkylliang 9 0 1 2 0 12 30.76923077
28 Borate RohanBhanudas 9 18 6 4 1 38 97.43589744
29 C R Yedudev 9 18 7 4 1 39 100
30 Chaitra C Shetty 9 18 7 4 1 39 100
31 ChandrashekharMulasavalagi 9 17 7 4 1 38 97.43589744
32 Chilsa Nair C 9 18 7 4 1 39 100
33 ChincholiSharan Kumar 9 18 7 3 1 38 97.43589744
34 Dalal Dimple Divyesh 9 18 7 4 1 39 100
35 Devika S 9 16 5 4 1 35 89.74358974
36 Dhanya Keshav 9 18 7 4 1 39 100
37 DharsanaUthaman 9 18 7 4 1 39 100
38 Disha M 8 18 7 4 1 38 97.43589744
39 Divya Narayanan 9 18 7 4 1 39 100
40 Ferdinand Thyrniang 9 16 6 4 1 36 92.30769231
41 Ganga Prasad Perikamana 9 18 7 4 1 39 100
42 GarggyPrakash 9 18 7 4 1 39 100
43 Gireesh D V 9 17 6 4 1 37 94.87179487
44 GopikaRajeevan 9 18 7 4 1 39 100
45 Gora Yania 0 0 0 0 0 0 0
46 Goutam Chaitanya B K 9 18 7 4 1 39 100
47 Govindaraj 8 17 4 4 1 34 87.17948718
48 HridyaHaridas 9 18 6 4 1 38 97.43589744
49 Hybi Thomas 9 18 7 4 1 39 100
50 Jeneena Varghese 9 18 7 4 1 39 100
51 JeppuRaksha Harish 9 18 7 4 1 39 100
52 Job Sudharshan N U 9 18 7 3 1 38 97.43589744
53 K ShruthiMurali 9 18 7 3 1 38 97.43589744
54 Krishna Mohan 9 18 7 3 1 38 97.43589744
55 Lahari L 9 18 7 3 1 38 97.43589744
56 M D Tahasim 9 18 7 3 1 38 97.43589744
57 MeenuGangadharan 9 18 7 3 1 38 97.43589744
58 Midhun P 9 18 7 3 1 38 97.43589744
59 Mohammed Ashmal V 9 17 7 3 1 37 94.87179487
60 Mohammed Irshad V 9 18 7 3 1 38 97.43589744
61 Mohan H S 9 18 7 4 1 39 100
62 Monisha M Kotian 9 18 7 4 1 39 100
63 Mrudula M 9 18 7 4 1 39 100
64 MuhammedMunavvir P P 8 16 5 1 1 31 79.48717949
65 Nandeesh J K 9 16 4 4 1 34 87.17948718
66 Nandhitha A 9 18 7 3 1 38 97.43589744
67 Naveen Raj V L 9 16 7 3 1 36 92.30769231
68 Naveen T U 9 18 7 4 1 39 100
69 Nishmitha J P 9 18 7 4 1 39 100
70 Pappu Kumar Jaiswal 8 16 2 3 1 30 76.92307692
71 Pavitra N 9 18 7 4 1 39 100
72 Prasanthi P P 9 18 7 4 1 39 100
73 Prasudev Yogi 9 18 7 4 1 39 100
74 Princita Wilson Rodrigues 9 18 7 4 1 39 100
75 Princy S Kumar 9 18 7 4 1 39 100
76 Pruthvi P Kulkarni 0 15 0 0 0 15 38.46153846
77 Raghu Krishna M M 9 18 6 4 1 38 97.43589744
78 Rashmitha 9 18 7 4 1 39 100
79 S G Yadunand 9 18 7 3 1 38 97.43589744
80 Sandra Sahadevan 0 0 0 0 0 0 0
81 Saniya Mehdi 9 18 7 4 1 39 100
82 Saniya Samreen 9 18 6 4 1 38 97.43589744
83 Sanjeevkumar S Doddamani 9 18 7 4 1 39 100
84 ShaanaParvin 9 18 7 4 1 39 100
85 ShailyTiwari 9 18 7 4 1 39 100
86 Shivakumar P 8 18 6 1 1 34 87.17948718
87 Shivani S Jogi 9 18 7 4 1 39 100
88 Shreenidhi 9 18 7 4 1 39 100
89 Shristi S Shetty 9 18 7 4 1 39 100
90 ShubhadaMogaveera 9 18 7 4 1 39 100
91 SingaraddiPanduLaxman 7 18 4 2 1 32 82.05128205
92 Sooraj C S 9 18 7 4 1 39 100
93 SphatikaKalkura K 9 17 7 3 1 37 94.87179487
94 Sreehari V S 9 18 7 3 1 38 97.43589744
95 Sruthy M S 9 18 7 4 1 39 100
96 Surya Girish 9 18 7 4 1 39 100
97 Swasthik 9 18 7 4 1 39 100
98 Syed Nikhanth Fatima 9 17 7 4 1 38 97.43589744
99 VishnupriyaKodoth 9 18 7 4 1 39 100
100 Wahengbam Brainy Singh 9 17 6 3 1 36 92.30769231
Sl No, Name Kayachikitsa Panchakarma Shalya Shalakya Research nad statistics Total Percentage
Total Class 9 18 7 4 1 39 100
1 Abhilash  Das 9 18 7 3 1 38 97.43589744
2 A Prajwal 9 18 7 3 1 38 97.43589744
3 Abraham P Cherian 9 18 7 4 1 39 100
4 Adheena Dinesh 9 18 7 4 1 39 100
5 Adithya P S 9 18 7 3 1 38 97.43589744
6 AdityaTiwari 9 18 7 4 1 39 100
7 Afshin H 7 1 4 1 1 14 35.8974359
8 Ahaliya U K 9 17 7 4 1 38 97.43589744
9 Akhil S 9 18 7 4 1 39 100
10 Akhila 9 18 7 4 1 39 100
11 Akshata M Talwar 9 17 5 4 1 36 92.30769231
12 AkshayBabu 9 18 7 4 1 39 100
13 Amarjith K 9 18 7 4 1 39 100
14 AmbikaNayak 9 17 6 3 1 36 92.30769231
15 Amrutha B Ballal 9 18 7 4 1 39 100
16 AnandAtanur 9 18 7 4 1 39 100
17 Anoop S K 9 18 7 4 1 39 100
18 Anusree  C 9 18 7 4 1 39 100
19 Aromal J Nair 9 18 7 3 1 38 97.43589744
20 Arunima Raj E K 9 17 7 4 1 38 97.43589744
21 AryaBabu 9 18 7 4 1 39 100
22 Asha Sakhare 9 18 7 4 1 39 100
23 Aswathi M P 9 18 7 4 1 39 100
24 Athira Baby 9 18 7 4 1 39 100
25 Bibiayesha 9 0 2 2 0 13 33.33333333
26 Bincy V S 5 18 7 3 1 34 87.17948718
27 Bliss Kharkylliang 9 0 1 2 0 12 30.76923077
28 Borate RohanBhanudas 9 18 6 4 1 38 97.43589744
29 C R Yedudev 9 18 7 4 1 39 100
30 Chaitra C Shetty 9 18 7 4 1 39 100
31 ChandrashekharMulasavalagi 9 17 7 4 1 38 97.43589744
32 Chilsa Nair C 9 18 7 4 1 39 100
33 ChincholiSharan Kumar 9 18 7 3 1 38 97.43589744
34 Dalal Dimple Divyesh 9 18 7 4 1 39 100
35 Devika S 9 16 5 4 1 35 89.74358974
36 Dhanya Keshav 9 18 7 4 1 39 100
37 DharsanaUthaman 9 18 7 4 1 39 100
38 Disha M 8 18 7 4 1 38 97.43589744
39 Divya Narayanan 9 18 7 4 1 39 100
40 Ferdinand Thyrniang 9 16 6 4 1 36 92.30769231
41 Ganga Prasad Perikamana 9 18 7 4 1 39 100
42 GarggyPrakash 9 18 7 4 1 39 100
43 Gireesh D V 9 17 6 4 1 37 94.87179487
44 GopikaRajeevan 9 18 7 4 1 39 100
45 Gora Yania 0 0 0 0 0 0 0
46 Goutam Chaitanya B K 9 18 7 4 1 39 100
47 Govindaraj 8 17 4 4 1 34 87.17948718
48 HridyaHaridas 9 18 6 4 1 38 97.43589744
49 Hybi Thomas 9 18 7 4 1 39 100
50 Jeneena Varghese 9 18 7 4 1 39 100
51 JeppuRaksha Harish 9 18 7 4 1 39 100
52 Job Sudharshan N U 9 18 7 3 1 38 97.43589744
53 K ShruthiMurali 9 18 7 3 1 38 97.43589744
54 Krishna Mohan 9 18 7 3 1 38 97.43589744
55 Lahari L 9 18 7 3 1 38 97.43589744
56 M D Tahasim 9 18 7 3 1 38 97.43589744
57 MeenuGangadharan 9 18 7 3 1 38 97.43589744
58 Midhun P 9 18 7 3 1 38 97.43589744
59 Mohammed Ashmal V 9 17 7 3 1 37 94.87179487
60 Mohammed Irshad V 9 18 7 3 1 38 97.43589744
61 Mohan H S 9 18 7 4 1 39 100
62 Monisha M Kotian 9 18 7 4 1 39 100
63 Mrudula M 9 18 7 4 1 39 100
64 MuhammedMunavvir P P 8 16 5 1 1 31 79.48717949
65 Nandeesh J K 9 16 4 4 1 34 87.17948718
66 Nandhitha A 9 18 7 3 1 38 97.43589744
67 Naveen Raj V L 9 16 7 3 1 36 92.30769231
68 Naveen T U 9 18 7 4 1 39 100
69 Nishmitha J P 9 18 7 4 1 39 100
70 Pappu Kumar Jaiswal 8 16 2 3 1 30 76.92307692
71 Pavitra N 9 18 7 4 1 39 100
72 Prasanthi P P 9 18 7 4 1 39 100
73 Prasudev Yogi 9 18 7 4 1 39 100
74 Princita Wilson Rodrigues 9 18 7 4 1 39 100
75 Princy S Kumar 9 18 7 4 1 39 100
76 Pruthvi P Kulkarni 0 15 0 0 0 15 38.46153846
77 Raghu Krishna M M 9 18 6 4 1 38 97.43589744
78 Rashmitha 9 18 7 4 1 39 100
79 S G Yadunand 9 18 7 3 1 38 97.43589744
80 Sandra Sahadevan 0 0 0 0 0 0 0
81 Saniya Mehdi 9 18 7 4 1 39 100
82 Saniya Samreen 9 18 6 4 1 38 97.43589744
83 Sanjeevkumar S Doddamani 9 18 7 4 1 39 100
84 ShaanaParvin 9 18 7 4 1 39 100
85 ShailyTiwari 9 18 7 4 1 39 100
86 Shivakumar P 8 18 6 1 1 34 87.17948718
87 Shivani S Jogi 9 18 7 4 1 39 100
88 Shreenidhi 9 18 7 4 1 39 100
89 Shristi S Shetty 9 18 7 4 1 39 100
90 ShubhadaMogaveera 9 18 7 4 1 39 100
91 SingaraddiPanduLaxman 7 18 4 2 1 32 82.05128205
92 Sooraj C S 9 18 7 4 1 39 100
93 SphatikaKalkura K 9 17 7 3 1 37 94.87179487
94 Sreehari V S 9 18 7 3 1 38 97.43589744
95 Sruthy M S 9 18 7 4 1 39 100
96 Surya Girish 9 18 7 4 1 39 100
97 Swasthik 9 18 7 4 1 39 100
98 Syed Nikhanth Fatima 9 17 7 4 1 38 97.43589744
99 VishnupriyaKodoth 9 18 7 4 1 39 100
100 Wahengbam Brainy Singh 9 17 6 3 1 36 92.30769231
Sl No, Name Kayachikitsa Panchakarma Shalya Shalakya Research nad statistics Total Percentage
Total Class 38 18 40 20 7 123 100
1 Abhilash  Das 0 0 0 0 0 0 0
2 A Prajwal 0 0 0 0 0 0 0
3 Abraham P Cherian 13 5 9 7 0 34 27.64227642
4 Adheena Dinesh 13 14 28 16 7 78 63.41463415
5 Adithya P S 13 5 6 8 2 34 27.64227642
6 AdityaTiwari 9 5 8 6 4 32 26.01626016
7 Afshin H 0 0 0 0 0 0 0
8 Ahaliya U K 14 10 20 11 4 59 47.96747967
9 Akhil S 7 3 9 7 2 28 22.76422764
10 Akhila 33 18 37 20 7 115 93.49593496
11 Akshata M Talwar 36 17 36 20 7 116 94.30894309
12 AkshayBabu 2 1 0 1 0 4 3.25203252
13 Amarjith K 20 9 17 11 4 61 49.59349593
14 AmbikaNayak 31 16 35 18 5 105 85.36585366
15 Amrutha B Ballal 37 18 35 19 7 116 94.30894309
16 AnandAtanur 1 2 0 0 0 3 2.43902439
17 Anoop S K 1 2 0 0 0 3 2.43902439
18 Anusree  C 19 8 16 9 4 56 45.52845528
19 Aromal J Nair 0 1 0 0 0 1 0.81300813
20 Arunima Raj E K 29 13 34 15 5 96 78.04878049
21 AryaBabu 36 18 39 20 7 120 97.56097561
22 Asha Sakhare 36 17 36 19 5 113 91.8699187
23 Aswathi M P 25 14 25 12 6 82 66.66666667
24 Athira Baby 8 2 11 7 3 31 25.20325203
25 Bibiayesha 0 0 0 0 0 0 0
26 Bincy V S 28 14 30 13 4 89 72.35772358
27 Bliss Kharkylliang 36 17 40 17 7 117 95.12195122
28 Borate RohanBhanudas 0 0 0 0 0 0 0
29 C R Yedudev 5 1 2 0 1 9 7.317073171
30 Chaitra C Shetty 5 1 4 0 0 10 8.130081301
31 ChandrashekharMulasavalagi 37 17 34 17 7 112 91.05691057
32 Chilsa Nair C 29 11 26 14 4 84 68.29268293
33 ChincholiSharan Kumar 0 0 0 0 0 0 0
34 Dalal Dimple Divyesh 37 17 39 16 7 116 94.30894309
35 Devika S 6 1 0 0 0 7 5.691056911
36 Dhanya Keshav 33 16 37 14 6 106 86.17886179
37 DharsanaUthaman 36 17 39 17 7 116 94.30894309
38 Disha M 2 0 3 0 0 5 4.06504065
39 Divya Narayanan 32 17 37 17 7 110 89.43089431
40 Ferdinand Thyrniang 11 3 4 1 4 23 18.69918699
41 Ganga Prasad Perikamana 35 13 32 12 6 98 79.67479675
42 GarggyPrakash 3 1 6 2 2 14 11.38211382
43 Gireesh D V 23 10 21 10 4 68 55.28455285
44 GopikaRajeevan 29 15 33 16 6 99 80.48780488
45 Gora Yania 0 0 0 0 0 0 0
46 Goutam Chaitanya B K 27 10 24 13 4 78 63.41463415
47 Govindaraj 0 1 0 0 0 1 0.81300813
48 HridyaHaridas 2 0 0 0 0 2 1.62601626
49 Hybi Thomas 30 15 36 16 6 103 83.7398374
50 Jeneena Varghese 33 14 33 15 7 102 82.92682927
51 JeppuRaksha Harish 35 17 40 15 7 114 92.68292683
52 Job Sudharshan N U 3 0 7 1 6 17 13.82113821
53 K ShruthiMurali 5 2 7 4 3 21 17.07317073
54 Krishna Mohan 3 3 7 2 3 18 14.63414634
55 Lahari L 37 18 40 18 7 120 97.56097561
56 M D Tahasim 6 2 1 1 3 13 10.56910569
57 MeenuGangadharan 20 8 27 10 5 70 56.91056911
58 Midhun P 18 8 18 9 4 57 46.34146341
59 Mohammed Ashmal V 0 0 0 0 0 0 0
60 Mohammed Irshad V 1 0 0 0 0 1 0.81300813
61 Mohan H S 33 13 36 15 6 103 83.7398374
62 Monisha M Kotian 36 18 40 18 7 119 96.74796748
63 Mrudula M 33 16 37 16 6 108 87.80487805
64 MuhammedMunavvir P P 1 1 0 0 0 2 1.62601626
65 Nandeesh J K 32 18 36 17 7 110 89.43089431
66 Nandhitha A 0 0 0 0 0 0 0
67 Naveen Raj V L 1 1 0 0 0 2 1.62601626
68 Naveen T U 33 15 37 16 6 107 86.99186992
69 Nishmitha J P 22 13 31 11 5 82 66.66666667
70 Pappu Kumar Jaiswal 1 0 2 0 0 3 2.43902439
71 Pavitra N 34 17 39 18 7 115 93.49593496
72 Prasanthi P P 35 18 39 18 7 117 95.12195122
73 Prasudev Yogi 1 0 2 0 0 3 2.43902439
74 Princita Wilson Rodrigues 33 16 37 15 6 107 86.99186992
75 Princy S Kumar 36 17 39 17 7 116 94.30894309
76 Pruthvi P Kulkarni 0 0 0 0 0 0 0
77 Raghu Krishna M M 34 18 34 15 7 108 87.80487805
78 Rashmitha 13 6 14 6 4 43 34.95934959
79 S G Yadunand 34 15 33 14 6 102 82.92682927
80 Sandra Sahadevan 0 0 0 0 0 0 0
81 Saniya Mehdi 36 18 37 18 7 116 94.30894309
82 Saniya Samreen 38 18 36 18 7 117 95.12195122
83 Sanjeevkumar S Doddamani 2 0 0 0 0 2 1.62601626
84 ShaanaParvin 35 16 34 16 6 107 86.99186992
85 ShailyTiwari 35 15 37 16 7 110 89.43089431
86 Shivakumar P 0 0 0 0 0 0 0
87 Shivani S Jogi 4 1 9 0 2 16 13.00813008
88 Shreenidhi 29 16 34 15 6 100 81.30081301
89 Shristi S Shetty 31 13 27 14 4 89 72.35772358
90 ShubhadaMogaveera 24 8 19 12 4 67 54.47154472
91 SingaraddiPanduLaxman 6 0 0 0 1 7 5.691056911
92 Sooraj C S 7 4 3 1 1 16 13.00813008
93 SphatikaKalkura K 35 15 32 15 7 104 84.55284553
94 Sreehari V S 2 1 0 0 0 3 2.43902439
95 Sruthy M S 13 4 10 4 2 33 26.82926829
96 Surya Girish 8 3 6 4 3 24 19.51219512
97 Swasthik 4 0 3 1 0 8 6.504065041
98 Syed Nikhanth Fatima 15 3 6 4 3 31 25.20325203
99 VishnupriyaKodoth 28 13 27 14 4 86 69.91869919
100 Wahengbam Brainy Singh 7 2 2 3 4 18 14.63414634
Sl No, Name Kayachikitsa Panchakarma Shalya Shalakya Research nad statistics Total Percentage
Total Class 38 18 40 20 7 123 100
1 Abhilash  Das 0 0 0 0 0 0 0
2 A Prajwal 0 0 0 0 0 0 0
3 Abraham P Cherian 13 5 9 7 0 34 27.64227642
4 Adheena Dinesh 13 14 28 16 7 78 63.41463415
5 Adithya P S 13 5 6 8 2 34 27.64227642
6 AdityaTiwari 9 5 8 6 4 32 26.01626016
7 Afshin H 0 0 0 0 0 0 0
8 Ahaliya U K 14 10 20 11 4 59 47.96747967
9 Akhil S 7 3 9 7 2 28 22.76422764
10 Akhila 33 18 37 20 7 115 93.49593496
11 Akshata M Talwar 36 17 36 20 7 116 94.30894309
12 AkshayBabu 2 1 0 1 0 4 3.25203252
13 Amarjith K 20 9 17 11 4 61 49.59349593
14 AmbikaNayak 31 16 35 18 5 105 85.36585366
15 Amrutha B Ballal 37 18 35 19 7 116 94.30894309
16 AnandAtanur 1 2 0 0 0 3 2.43902439
17 Anoop S K 1 2 0 0 0 3 2.43902439
18 Anusree  C 19 8 16 9 4 56 45.52845528
19 Aromal J Nair 0 1 0 0 0 1 0.81300813
20 Arunima Raj E K 29 13 34 15 5 96 78.04878049
21 AryaBabu 36 18 39 20 7 120 97.56097561
22 Asha Sakhare 36 17 36 19 5 113 91.8699187
23 Aswathi M P 25 14 25 12 6 82 66.66666667
24 Athira Baby 8 2 11 7 3 31 25.20325203
25 Bibiayesha 0 0 0 0 0 0 0
26 Bincy V S 28 14 30 13 4 89 72.35772358
27 Bliss Kharkylliang 36 17 40 17 7 117 95.12195122
28 Borate RohanBhanudas 0 0 0 0 0 0 0
29 C R Yedudev 5 1 2 0 1 9 7.317073171
30 Chaitra C Shetty 5 1 4 0 0 10 8.130081301
31 ChandrashekharMulasavalagi 37 17 34 17 7 112 91.05691057
32 Chilsa Nair C 29 11 26 14 4 84 68.29268293
33 ChincholiSharan Kumar 0 0 0 0 0 0 0
34 Dalal Dimple Divyesh 37 17 39 16 7 116 94.30894309
35 Devika S 6 1 0 0 0 7 5.691056911
36 Dhanya Keshav 33 16 37 14 6 106 86.17886179
37 DharsanaUthaman 36 17 39 17 7 116 94.30894309
38 Disha M 2 0 3 0 0 5 4.06504065
39 Divya Narayanan 32 17 37 17 7 110 89.43089431
40 Ferdinand Thyrniang 11 3 4 1 4 23 18.69918699
41 Ganga Prasad Perikamana 35 13 32 12 6 98 79.67479675
42 GarggyPrakash 3 1 6 2 2 14 11.38211382
43 Gireesh D V 23 10 21 10 4 68 55.28455285
44 GopikaRajeevan 29 15 33 16 6 99 80.48780488
45 Gora Yania 0 0 0 0 0 0 0
46 Goutam Chaitanya B K 27 10 24 13 4 78 63.41463415
47 Govindaraj 0 1 0 0 0 1 0.81300813
48 HridyaHaridas 2 0 0 0 0 2 1.62601626
49 Hybi Thomas 30 15 36 16 6 103 83.7398374
50 Jeneena Varghese 33 14 33 15 7 102 82.92682927
51 JeppuRaksha Harish 35 17 40 15 7 114 92.68292683
52 Job Sudharshan N U 3 0 7 1 6 17 13.82113821
53 K ShruthiMurali 5 2 7 4 3 21 17.07317073
54 Krishna Mohan 3 3 7 2 3 18 14.63414634
55 Lahari L 37 18 40 18 7 120 97.56097561
56 M D Tahasim 6 2 1 1 3 13 10.56910569
57 MeenuGangadharan 20 8 27 10 5 70 56.91056911
58 Midhun P 18 8 18 9 4 57 46.34146341
59 Mohammed Ashmal V 0 0 0 0 0 0 0
60 Mohammed Irshad V 1 0 0 0 0 1 0.81300813
61 Mohan H S 33 13 36 15 6 103 83.7398374
62 Monisha M Kotian 36 18 40 18 7 119 96.74796748
63 Mrudula M 33 16 37 16 6 108 87.80487805
64 MuhammedMunavvir P P 1 1 0 0 0 2 1.62601626
65 Nandeesh J K 32 18 36 17 7 110 89.43089431
66 Nandhitha A 0 0 0 0 0 0 0
67 Naveen Raj V L 1 1 0 0 0 2 1.62601626
68 Naveen T U 33 15 37 16 6 107 86.99186992
69 Nishmitha J P 22 13 31 11 5 82 66.66666667
70 Pappu Kumar Jaiswal 1 0 2 0 0 3 2.43902439
71 Pavitra N 34 17 39 18 7 115 93.49593496
72 Prasanthi P P 35 18 39 18 7 117 95.12195122
73 Prasudev Yogi 1 0 2 0 0 3 2.43902439
74 Princita Wilson Rodrigues 33 16 37 15 6 107 86.99186992
75 Princy S Kumar 36 17 39 17 7 116 94.30894309
76 Pruthvi P Kulkarni 0 0 0 0 0 0 0
77 Raghu Krishna M M 34 18 34 15 7 108 87.80487805
78 Rashmitha 13 6 14 6 4 43 34.95934959
79 S G Yadunand 34 15 33 14 6 102 82.92682927
80 Sandra Sahadevan 0 0 0 0 0 0 0
81 Saniya Mehdi 36 18 37 18 7 116 94.30894309
82 Saniya Samreen 38 18 36 18 7 117 95.12195122
83 Sanjeevkumar S Doddamani 2 0 0 0 0 2 1.62601626
84 ShaanaParvin 35 16 34 16 6 107 86.99186992
85 ShailyTiwari 35 15 37 16 7 110 89.43089431
86 Shivakumar P 0 0 0 0 0 0 0
87 Shivani S Jogi 4 1 9 0 2 16 13.00813008
88 Shreenidhi 29 16 34 15 6 100 81.30081301
89 Shristi S Shetty 31 13 27 14 4 89 72.35772358
90 ShubhadaMogaveera 24 8 19 12 4 67 54.47154472
91 SingaraddiPanduLaxman 6 0 0 0 1 7 5.691056911
92 Sooraj C S 7 4 3 1 1 16 13.00813008
93 SphatikaKalkura K 35 15 32 15 7 104 84.55284553
94 Sreehari V S 2 1 0 0 0 3 2.43902439
95 Sruthy M S 13 4 10 4 2 33 26.82926829
96 Surya Girish 8 3 6 4 3 24 19.51219512
97 Swasthik 4 0 3 1 0 8 6.504065041
98 Syed Nikhanth Fatima 15 3 6 4 3 31 25.20325203
99 VishnupriyaKodoth 28 13 27 14 4 86 69.91869919
100 Wahengbam Brainy Singh 7 2 2 3 4 18 14.63414634
 

Sl No, Name Kayachikitsa Panchakarma Shalya Shalakya Research nad statistics Total Percentage
Total Class 47 24 30 19 8 128 100
1 Abhilash  Das 0 0 7 0 1 8 6.25
2 A Prajwal 5 2 6 3 2 18 14.0625
3 Abraham P Cherian 42 21 25 16 8 112 87.5
4 Adheena Dinesh 47 24 30 17 8 126 98.4375
5 Adithya P S 47 24 30 17 8 126 98.4375
6 AdityaTiwari 26 14 18 9 4 71 55.46875
7 Afshin H 0 0 0 0 0 0 0
8 Ahaliya U K 38 19 27 16 5 105 82.03125
9 Akhil S 30 13 24 12 5 84 65.625
10 Akhila 43 23 29 16 6 117 91.40625
11 Akshata M Talwar 39 21 27 16 8 111 86.71875
12 AkshayBabu 33 18 23 13 6 93 72.65625
13 Amarjith K 46 22 28 15 6 117 91.40625
14 AmbikaNayak 0 0 18 0 4 22 17.1875
15 Amrutha B Ballal 47 23 28 16 8 122 95.3125
16 AnandAtanur 24 18 20 11 6 79 61.71875
17 Anoop S K 25 20 15 8 3 71 55.46875
18 Anusree  C 39 20 26 15 6 106 82.8125
19 Aromal J Nair 0 0 13 0 2 15 11.71875
20 Arunima Raj E K 43 22 30 17 8 120 93.75
21 AryaBabu 31 16 19 13 7 86 67.1875
22 Asha Sakhare 40 17 27 17 8 109 85.15625
23 Aswathi M P 44 22 30 17 8 121 94.53125
24 Athira Baby 41 21 26 16 6 110 85.9375
25 Bibiayesha 0 0 0 0 0 0 0
26 Bincy V S 42 19 26 18 6 111 86.71875
27 Bliss Kharkylliang 44 23 30 17 8 122 95.3125
28 Borate RohanBhanudas 23 9 15 7 4 58 45.3125
29 C R Yedudev 27 12 10 11 4 64 50
30 Chaitra C Shetty 28 13 22 12 6 81 63.28125
31 ChandrashekharMulasavalagi 41 17 27 18 8 111 86.71875
32 Chilsa Nair C 45 24 30 19 8 126 98.4375
33 ChincholiSharan Kumar 0 0 15 0 4 19 14.84375
34 Dalal Dimple Divyesh 46 24 30 17 8 125 97.65625
35 Devika S 29 14 20 10 4 77 60.15625
36 Dhanya Keshav 44 24 29 17 8 122 95.3125
37 DharsanaUthaman 46 24 30 19 8 127 99.21875
38 Disha M 21 2 25 2 4 54 42.1875
39 Divya Narayanan 46 24 27 17 8 122 95.3125
40 Ferdinand Thyrniang 37 21 25 15 7 105 82.03125
41 Ganga Prasad Perikamana 45 24 30 19 8 126 98.4375
42 GarggyPrakash 32 11 14 14 3 74 57.8125
43 Gireesh D V 36 17 24 17 7 101 78.90625
44 GopikaRajeevan 44 22 30 19 8 123 96.09375
45 Gora Yania 0 0 0 0 0 0 0
46 Goutam Chaitanya B K 41 20 28 19 6 114 89.0625
47 Govindaraj 44 19 27 16 8 114 89.0625
48 HridyaHaridas 31 19 22 15 6 93 72.65625
49 Hybi Thomas 42 21 27 17 6 113 88.28125
50 Jeneena Varghese 38 24 28 16 7 113 88.28125
51 JeppuRaksha Harish 41 21 28 7 8 105 82.03125
52 Job Sudharshan N U 31 13 13 10 3 70 54.6875
53 K ShruthiMurali 41 15 22 15 6 99 77.34375
54 Krishna Mohan 35 15 23 14 6 93 72.65625
55 Lahari L 44 22 30 18 8 122 95.3125
56 M D Tahasim 17 7 13 9 1 47 36.71875
57 MeenuGangadharan 36 16 22 14 8 96 75
58 Midhun P 42 20 23 17 6 108 84.375
59 Mohammed Ashmal V 25 10 9 9 2 55 42.96875
60 Mohammed Irshad V 32 13 12 8 3 68 53.125
61 Mohan H S 39 22 26 18 6 111 86.71875
62 Monisha M Kotian 42 23 29 16 8 118 92.1875
63 Mrudula M 43 22 29 17 8 119 92.96875
64 MuhammedMunavvir P P 25 11 12 7 4 59 46.09375
65 Nandeesh J K 38 19 24 15 5 101 78.90625
66 Nandhitha A 27 10 16 9 4 66 51.5625
67 Naveen Raj V L 0 0 7 0 1 8 6.25
68 Naveen T U 46 22 29 18 7 122 95.3125
69 Nishmitha J P 40 23 29 16 7 115 89.84375
70 Pappu Kumar Jaiswal 20 7 16 10 4 57 44.53125
71 Pavitra N 46 23 30 18 7 124 96.875
72 Prasanthi P P 46 21 29 17 8 121 94.53125
73 Prasudev Yogi 31 20 24 13 8 96 75
74 Princita Wilson Rodrigues 42 22 29 17 8 118 92.1875
75 Princy S Kumar 44 23 30 18 8 123 96.09375
76 Pruthvi P Kulkarni 0 0 0 2 0 2 1.5625
77 Raghu Krishna M M 36 17 32 13 6 104 81.25
78 Rashmitha 46 24 30 18 8 126 98.4375
79 S G Yadunand 46 23 30 19 8 126 98.4375
80 Sandra Sahadevan 0 0 0 0 0 0 0
81 Saniya Mehdi 41 19 27 16 8 111 86.71875
82 Saniya Samreen 45 22 30 19 8 124 96.875
83 Sanjeevkumar S Doddamani 39 23 21 15 5 103 80.46875
84 ShaanaParvin 45 22 29 18 8 122 95.3125
85 ShailyTiwari 37 19 24 13 4 97 75.78125
86 Shivakumar P 1 0 11 0 7 19 14.84375
87 Shivani S Jogi 38 19 25 17 8 107 83.59375
88 Shreenidhi 44 24 30 18 8 124 96.875
89 Shristi S Shetty 42 22 26 16 8 114 89.0625
90 ShubhadaMogaveera 39 23 29 18 8 117 91.40625
91 SingaraddiPanduLaxman 32 16 18 13 8 87 67.96875
92 Sooraj C S 36 19 24 15 8 102 79.6875
93 SphatikaKalkura K 47 23 30 19 8 127 99.21875
94 Sreehari V S 32 13 16 12 6 79 61.71875
95 Sruthy M S 30 17 22 11 4 84 65.625
96 Surya Girish 35 18 22 14 5 94 73.4375
97 Swasthik 46 24 29 19 8 126 98.4375
98 Syed Nikhanth Fatima 41 20 30 17 8 116 90.625
99 VishnupriyaKodoth 42 21 23 18 8 112 87.5
100 Wahengbam Brainy Singh 28 14 21 14 7 84 65.625
Sl No, Name Kayachikitsa Panchakarma Shalya Shalakya Research nad statistics Total Percentage
Total Class 22 8 20 7 5 62 100
1 Abhilash  Das 4 4 2 0 1 11 17.74193548
2 A Prajwal 2 1 1 0 1 5 8.064516129
3 Abraham P Cherian 16 7 16 7 4 50 80.64516129
4 Adheena Dinesh 18 8 20 7 4 57 91.93548387
5 Adithya P S 15 8 19 7 4 53 85.48387097
6 AdityaTiwari 2 4 0 1 1 8 12.90322581
7 Afshin H 1 0 0 0 1 2 3.225806452
8 Ahaliya U K 16 5 17 5 4 47 75.80645161
9 Akhil S 10 5 8 4 2 29 46.77419355
10 Akhila 16 7 14 6 3 46 74.19354839
11 Akshata M Talwar 15 7 11 6 4 43 69.35483871
12 AkshayBabu 9 5 10 1 3 28 45.16129032
13 Amarjith K 18 8 18 5 3 52 83.87096774
14 AmbikaNayak 15 8 7 4 2 36 58.06451613
15 Amrutha B Ballal 21 8 20 7 5 61 98.38709677
16 AnandAtanur 13 4 2 2 1 22 35.48387097
17 Anoop S K 9 6 5 2 1 23 37.09677419
18 Anusree  C 10 4 9 2 2 27 43.5483871
19 Aromal J Nair 6 6 4 1 1 18 29.03225806
20 Arunima Raj E K 20 7 14 6 3 50 80.64516129
21 AryaBabu 20 8 15 7 4 54 87.09677419
22 Asha Sakhare 13 5 14 2 4 38 61.29032258
23 Aswathi M P 14 4 13 4 3 38 61.29032258
24 Athira Baby 10 5 9 2 2 28 45.16129032
25 Bibiayesha 1 0 6 0 1 8 12.90322581
26 Bincy V S 15 5 12 4 4 40 64.51612903
27 Bliss Kharkylliang 10 7 1 3 1 22 35.48387097
28 Borate RohanBhanudas 1 4 3 0 1 9 14.51612903
29 C R Yedudev 11 6 6 4 2 29 46.77419355
30 Chaitra C Shetty 5 4 7 0 1 17 27.41935484
31 ChandrashekharMulasavalagi 14 4 17 7 3 45 72.58064516
32 Chilsa Nair C 13 8 10 4 2 37 59.67741935
33 ChincholiSharan Kumar 5 6 4 1 1 17 27.41935484
34 Dalal Dimple Divyesh 19 8 20 6 4 57 91.93548387
35 Devika S 13 6 9 4 2 34 54.83870968
36 Dhanya Keshav 20 8 20 7 4 59 95.16129032
37 DharsanaUthaman 20 8 20 7 3 58 93.5483871
38 Disha M 20 5 18 0 4 47 75.80645161
39 Divya Narayanan 20 8 20 7 4 59 95.16129032
40 Ferdinand Thyrniang 8 6 7 2 2 25 40.32258065
41 Ganga Prasad Perikamana 14 8 11 7 2 42 67.74193548
42 GarggyPrakash 9 5 7 4 2 27 43.5483871
43 Gireesh D V 13 6 18 7 3 47 75.80645161
44 GopikaRajeevan 15 6 18 4 4 47 75.80645161
45 Gora Yania 0 0 0 0 0 0 0
46 Goutam Chaitanya B K 13 6 18 4 3 44 70.96774194
47 Govindaraj 10 7 2 2 1 22 35.48387097
48 HridyaHaridas 19 8 18 7 4 56 90.32258065
49 Hybi Thomas 17 5 19 7 4 52 83.87096774
50 Jeneena Varghese 18 8 19 7 4 56 90.32258065
51 JeppuRaksha Harish 17 7 19 7 4 54 87.09677419
52 Job Sudharshan N U 9 6 3 2 1 21 33.87096774
53 K ShruthiMurali 8 5 5 4 2 24 38.70967742
54 Krishna Mohan 19 6 19 7 4 55 88.70967742
55 Lahari L 18 8 19 5 4 54 87.09677419
56 M D Tahasim 1 3 1 0 1 6 9.677419355
57 MeenuGangadharan 13 2 13 4 5 37 59.67741935
58 Midhun P 9 7 8 4 0 28 45.16129032
59 Mohammed Ashmal V 4 6 1 2 1 14 22.58064516
60 Mohammed Irshad V 9 5 1 4 1 20 32.25806452
61 Mohan H S 20 8 19 5 4 56 90.32258065
62 Monisha M Kotian 19 8 18 4 5 54 87.09677419
63 Mrudula M 21 8 19 7 4 59 95.16129032
64 MuhammedMunavvir P P 5 6 1 2 1 15 24.19354839
65 Nandeesh J K 15 5 18 5 4 47 75.80645161
66 Nandhitha A 7 4 3 1 2 17 27.41935484
67 Naveen Raj V L 8 3 0 0 1 12 19.35483871
68 Naveen T U 13 7 17 4 4 45 72.58064516
69 Nishmitha J P 9 8 4 1 1 23 37.09677419
70 Pappu Kumar Jaiswal 2 4 0 0 1 7 11.29032258
71 Pavitra N 21 8 20 7 4 60 96.77419355
72 Prasanthi P P 18 6 19 4 5 52 83.87096774
73 Prasudev Yogi 10 6 9 2 2 29 46.77419355
74 Princita Wilson Rodrigues 20 8 20 7 4 59 95.16129032
75 Princy S Kumar 22 8 20 7 4 61 98.38709677
76 Pruthvi P Kulkarni 1 0 0 1 1 3 4.838709677
77 Raghu Krishna M M 18 5 18 5 4 50 80.64516129
78 Rashmitha 8 8 8 2 2 28 45.16129032
79 S G Yadunand 13 5 17 4 3 42 67.74193548
80 Sandra Sahadevan 0 0 0 0 0 0 0
81 Saniya Mehdi 20 7 20 7 4 58 93.5483871
82 Saniya Samreen 19 7 19 7 4 56 90.32258065
83 Sanjeevkumar S Doddamani 10 6 8 2 1 27 43.5483871
84 ShaanaParvin 16 6 18 5 4 49 79.03225806
85 ShailyTiwari 6 5 0 0 1 12 19.35483871
86 Shivakumar P 3 3 1 0 1 8 12.90322581
87 Shivani S Jogi 10 6 8 3 2 29 46.77419355
88 Shreenidhi 18 8 19 7 4 56 90.32258065
89 Shristi S Shetty 14 6 19 7 4 50 80.64516129
90 ShubhadaMogaveera 21 8 19 5 4 57 91.93548387
91 SingaraddiPanduLaxman 9 5 5 2 1 22 35.48387097
92 Sooraj C S 4 5 5 1 1 16 25.80645161
93 SphatikaKalkura K 18 7 18 5 2 50 80.64516129
94 Sreehari V S 4 6 3 1 1 15 24.19354839
95 Sruthy M S 4 4 2 1 1 12 19.35483871
96 Surya Girish 9 6 7 4 2 28 45.16129032
97 Swasthik 9 7 4 4 1 25 40.32258065
98 Syed Nikhanth Fatima 2 4 1 1 1 9 14.51612903
99 VishnupriyaKodoth 17 5 19 7 4 52 83.87096774
100 Wahengbam Brainy Singh 6 3 7 1 2 19 30.64516129
Sl No, Name Kayachikitsa Panchakarma Shalya Shalakya Research and statistics Total %
Total Class 20 6 16 8 2 52 100
1 Abhilash  Das 0 6 0 0 0 6 11.53846
2 A Prajwal 0 1 0 0 0 1 1.923077
3 Abraham P Cherian 20 6 16 8 2 52 100
4 Adheena Dinesh 20 6 15 8 2 51 98.07692
5 Adithya P S 20 6 16 8 2 52 100
6 AdityaTiwari 0 2 0 0 0 2 3.846154
7 Afshin H 0 0 0 0 0 0 0
8 Ahaliya U K 19 5 16 8 2 50 96.15385
9 Akhil S 0 1 0 0 0 1 1.923077
10 Akhila 20 6 16 8 2 52 100
11 Akshata M Talwar 20 6 10 8 2 46 88.46154
12 AkshayBabu 0 6 1 0 0 7 13.46154
13 Amarjith K 20 6 16 8 2 52 100
14 AmbikaNayak 0 6 0 0 0 6 11.53846
15 Amrutha B Ballal 20 6 16 8 2 52 100
16 AnandAtanur 0 6 0 0 0 6 11.53846
17 Anoop S K 0 5 0 0 0 5 9.615385
18 Anusree  C 0 6 0 0 0 6 11.53846
19 Aromal J Nair 0 5 0 0 0 5 9.615385
20 Arunima Raj E K 20 5 16 8 2 51 98.07692
21 AryaBabu 18 5 15 7 2 47 90.38462
22 Asha Sakhare 7 5 9 5 2 28 53.84615
23 Aswathi M P 20 5 15 8 2 50 96.15385
24 Athira Baby 0 5 1 0 0 6 11.53846
25 Bibiayesha 0 0 0 0 0 0 0
26 Bincy V S 18 5 15 8 2 48 92.30769
27 Bliss Kharkylliang 0 6 0 0 0 6 11.53846
28 Borate RohanBhanudas 0 5 0 0 0 5 9.615385
29 C R Yedudev 0 4 0 0 0 4 7.692308
30 Chaitra C Shetty 0 6 0 0 0 6 11.53846
31 ChandrashekharMulasavalagi 7 3 9 6 2 27 51.92308
32 Chilsa Nair C 0 6 0 0 0 6 11.53846
33 ChincholiSharan Kumar 0 4 0 0 0 4 7.692308
34 Dalal Dimple Divyesh 20 6 9 8 2 45 86.53846
35 Devika S 0 6 0 0 0 6 11.53846
36 Dhanya Keshav 20 6 16 8 2 52 100
37 DharsanaUthaman 18 6 16 8 1 49 94.23077
38 Disha M 20 6 14 0 2 42 80.76923
39 Divya Narayanan 20 6 13 8 2 49 94.23077
40 Ferdinand Thyrniang 2 4 0 0 0 6 11.53846
41 Ganga Prasad Perikamana 8 6 0 2 0 16 30.76923
42 GarggyPrakash 0 4 0 0 0 4 7.692308
43 Gireesh D V 4 5 9 5 0 23 44.23077
44 GopikaRajeevan 19 3 16 8 2 48 92.30769
45 Gora Yania 0 0 0 0 0 0 0
46 Goutam Chaitanya B K 20 6 16 8 2 52 100
47 Govindaraj 0 5 0 0 0 5 9.615385
48 HridyaHaridas 17 6 13 8 2 46 88.46154
49 Hybi Thomas 15 6 15 7 2 45 86.53846
50 Jeneena Varghese 19 6 16 8 2 51 98.07692
51 JeppuRaksha Harish 13 6 9 5 1 34 65.38462
52 Job Sudharshan N U 5 6 0 0 1 12 23.07692
53 K ShruthiMurali 0 5 0 0 1 6 11.53846
54 Krishna Mohan 19 5 15 8 2 49 94.23077
55 Lahari L 19 6 16 8 2 51 98.07692
56 M D Tahasim 0 2 0 0 0 2 3.846154
57 MeenuGangadharan 13 6 9 6 2 36 69.23077
58 Midhun P 0 6 0 0 1 7 13.46154
59 Mohammed Ashmal V 0 5 0 0 0 5 9.615385
60 Mohammed Irshad V 0 6 0 0 0 6 11.53846
61 Mohan H S 20 6 16 8 2 52 100
62 Monisha M Kotian 20 6 16 8 2 52 100
63 Mrudula M 20 6 16 8 1 51 98.07692
64 MuhammedMunavvir P P 0 5 0 0 0 5 9.615385
65 Nandeesh J K 6 6 9 5 2 28 53.84615
66 Nandhitha A 0 5 0 0 0 5 9.615385
67 Naveen Raj V L 0 2 0 0 0 2 3.846154
68 Naveen T U 15 5 9 8 2 39 75
69 Nishmitha J P 0 5 0 0 0 5 9.615385
70 Pappu Kumar Jaiswal 0 3 0 0 0 3 5.769231
71 Pavitra N 18 6 16 8 2 50 96.15385
72 Prasanthi P P 20 6 16 8 2 52 100
73 Prasudev Yogi 0 6 0 0 0 6 11.53846
74 Princita Wilson Rodrigues 20 6 16 6 2 50 96.15385
75 Princy S Kumar 20 6 16 8 2 52 100
76 Pruthvi P Kulkarni 0 0 0 0 0 0 0
77 Raghu Krishna M M 20 6 16 8 2 52 100
78 Rashmitha 0 6 0 0 0 6 11.53846
79 S G Yadunand 8 6 9 5 2 30 57.69231
80 Sandra Sahadevan 0 0 0 0 0 0 0
81 Saniya Mehdi 20 6 13 8 2 49 94.23077
82 Saniya Samreen 13 6 10 7 2 38 73.07692
83 Sanjeevkumar S Doddamani 0 6 0 0 0 6 11.53846
84 ShaanaParvin 0 6 16 8 2 32 61.53846
85 ShailyTiwari 10 3 0 0 0 13 25
86 Shivakumar P 0 6 0 0 0 6 11.53846
87 Shivani S Jogi 0 4 0 0 0 4 7.692308
88 Shreenidhi 20 6 15 8 2 51 98.07692
89 Shristi S Shetty 10 6 7 5 0 28 53.84615
90 ShubhadaMogaveera 20 6 16 8 2 52 100
91 SingaraddiPanduLaxman 0 5 0 0 0 5 9.615385
92 Sooraj C S 0 6 0 0 0 6 11.53846
93 SphatikaKalkura K 20 5 15 7 2 49 94.23077
94 Sreehari V S 0 4 1 0 0 5 9.615385
95 Sruthy M S 0 5 0 0 0 5 9.615385
96 Surya Girish 0 6 0 0 0 6 11.53846
97 Swasthik 0 6 0 0 0 6 11.53846
98 Syed Nikhanth Fatima 0 6 0 0 0 6 11.53846
99 VishnupriyaKodoth 20 6 16 8 2 52 100
100 Wahengbam Brainy Singh 0 0 0 0 0 0 0
PAPER 01
(KC)
PAPER 02
(PK)
PAPER 03
(Shalya)
PAPER 04
(Shalakya)
PAPER 05
(RM & MS)
Sl.No Name Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory
Total class conducted 317 % 200 % 104 % 203 % 395 % 166 % 220 % 150 % 59 %
1 Abisha 238 75 150 75 88 85 173 85 300 76 144 87 211 96 146 97 44 75
2 Akshay Anandakrishnan P 178 56 112 56 40 38 77 38 146 37 45 27 165 75 125 83 12 20
3 Alisha Sibi 171 54 108 54 33 32 65 32 150 38 53 32 165 75 116 77 11 19
4 Amit Kumar Tiwari 238 75 150 75 40 38 77 38 304 77 134 81 165 75 131 87 44 75
5 Anjana Krishnardra K 260 82 164 82 86 83 168 83 332 84 148 89 213 97 150 100 53 90
6 Arpitha D S 279 88 176 88 95 91 185 91 375 95 154 93 213 97 150 100 57 97
7 Arya Suresh 250 79 158 79 79 76 154 76 296 75 136 82 167 76 131 87 44 75
8 Arya V Nair 247 78 156 78 79 76 154 76 332 84 141 85 205 93 150 100 50 85
9 Aswin P M 238 75 150 75 55 53 108 53 277 70 108 65 165 75 120 80 32 54
10 Chaithanya M J 266 84 168 84 79 76 154 76 324 82 144 87 202 92 140 93 50 85
11 Fousiya S 0 0 0 0 21 20 41 20 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Gajula Harsha Vardhan 238 75 150 75 56 54 110 54 280 71 100 60 165 75 116 77 16 27
13 Harshitha M Rao 238 75 150 75 85 82 166 82 344 87 143 86 202 92 140 93 44 75
14 Ittiachan John 190 60 120 60 50 48 97 48 277 70 123 74 165 75 125 83 30 51
15 Jithin Jose 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Kamath Ramya Ganapathi 238 75 150 75 78 75 153 75 296 75 124 75 165 75 116 77 44 75
17 Kanjiya  Ketankumar  Hareshbhai 244 77 154 77 101 97 197 97 316 80 141 85 198 90 150 100 47 80
18 Kavyashree M 279 88 176 88 90 87 177 87 375 95 158 95 202 92 140 93 55 93
19 Kshithija U 238 75 150 75 41 39 79 39 233 59 133 80 165 75 116 77 28 47
20 Manisha Mahadev Kattikar 269 85 170 85 86 83 168 83 340 86 154 93 213 97 150 100 48 81
21 Manu Thampi M R 238 75 150 75 54 52 106 52 296 75 134 81 194 88 140 93 44 75
22 Nagaratna Sanganagouda Koppad 266 84 168 84 82 79 160 79 296 75 151 91 211 96 150 100 44 75
23 Namana S Shetty V 238 75 150 75 83 80 162 80 348 88 153 92 191 87 131 87 44 75
24 Narayanan N M 238 75 150 75 79 76 154 76 300 76 134 81 194 88 120 80 44 75
25 P S Vilas Kumar 165 52 104 52 32 31 63 31 32 8 8 5 24 11 0 0 7 12
26 Pooja H Kunder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Pradeep Nayak 238 75 150 75 79 76 154 76 304 77 141 85 213 97 146 97 48 81
28 Prathiksha 250 79 158 79 79 76 154 76 304 77 146 88 200 91 146 97 44 75
29 Priju Dev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Raghavendra H P 238 75 150 75 57 55 112 55 304 77 134 81 172 78 116 77 35 59
31 Rajan Kumar Goud 238 75 150 75 90 87 177 87 300 76 141 85 202 92 140 93 47 80
32 Rathore Manoharsingh Sumersingh 244 77 154 77 79 76 154 76 304 77 148 89 198 90 140 93 44 75
33 Ritidamon Nongdkhar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Sana Basheer 152 48 96 48 46 44 89 44 130 33 63 38 165 75 116 77 7 12
35 Shetty Sankalp Vishwanath 263 83 166 83 85 82 166 82 320 81 139 84 211 96 146 97 50 85
36 Sneha Subhas Tarlaghatti 257 81 162 81 86 83 168 83 296 75 141 85 209 95 146 97 44 75
37 Sreenidhi .K.V 257 81 162 81 79 76 154 76 320 81 158 95 205 93 140 93 44 75
38 Sreerag  .A.S 190 60 120 60 43 41 83 41 142 36 55 33 165 75 116 77 13 22
39 V K Vishnu Prasad 184 58 116 58 53 51 104 51 237 60 61 37 165 75 116 77 14 24
40 Vinisha Lavita Dsilva 238 75 150 75 79 76 154 76 296 75 136 82 198 90 146 97 44 75