Muniyal Ayurveda Group Institutions

0820 257 2819, +91 81234 03232, +91 81234 03233

info@muniyalayurvedacollege.com

34-C, Shivally Industrial Area, Manipal, Udupi, Karnataka 576104

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

IV B.A.M.S

  Sl.
  No
  Name of the Student Kayachikitsa Shalakya Tantra Shalya Tantra Panchakarma Research Methodology Statistics Seminar 1 Total Percentage
  Total Class Conducted 28 21 35 12 3 3 1 103 100
  1 A Manohara Bhat 23 17 29 10 3 3 1 86 83.495146
  2 Abhinaya V Hegde 23 19 30 11 3 3 1 90 87.378641
  3 Adithi C Shetty 22 15 29 11 2 2 1 82 79.61165
  4 Afrah Noor 25 19 32 10 2 2 0 90 87.378641
  5 Agnel Theressa 26 20 33 11 3 3 0 96 93.203883
  6 Akhil Kumar 0 1 2 2 0 0 1 6 5.8252427
  7 Akshy Patil 20 13 26 9 3 3 1 75 72.815534
  8 Akshy S More 20 17 26 9 3 3 1 79 76.699029
  9 Alsaman 26 18 29 10 3 3 0 89 86.407767
  10 Ambalal B Basawa 23 19 31 11 3 3 1 91 88.349515
  11 Anagha T 1 2 1 0 0 0 0 4 3.8834951
  12 Apoorva G 26 18 31 11 3 3 0 92 89.320388
  13 Aravind Shaji 27 20 34 12 3 3 1 100 97.087379
  14 Aswin Sankar T P 28 21 35 11 3 3 1 102 99.029126
  15 Athira T A 28 21 35 12 3 3 1 103 100
  16 Avyakt Sham Bhangle 23 18 28 10 3 3 1 86 83.495146
  17 B Jayanth Shetty 28 20 32 12 3 3 1 99 96.116505
  18 B Varun Shenoy 26 19 32 10 2 2 1 92 89.320388
  19 Burhan Shareef 0 2 0 3 0 0 0 5 4.8543689
  20 Chaithanya 27 16 32 11 2 2 0 90 87.378641
  21 Dhyana S K 27 19 32 12 3 3 1 97 94.174757
  22 Gayathri S Menon 28 21 34 12 3 3 1 102 99.029126
  23 Goura Sagar Veerashetty 11 7 13 4 0 0 1 36 34.951456
  24 Govindavajjala Sai Alekhya 17 15 24 7 2 2 1 68 66.019417
  25 Gowri Anil 14 8 18 8 1 1 1 51 49.514563
  26 Gowrish 25 19 29 10 2 2 1 88 85.436893
  27 Haritha R 24 20 34 10 3 3 1 95 92.23301
  28 Harsha S 26 19 34 11 3 3 0 96 93.203883
  29 Inchara T G 23 18 32 10 3 3 0 89 86.407767
  30 K M Shiwangi Chauhan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31 K P Apoorva 26 20 35 12 3 3 0 99 96.116505
  32 Kavya K L 27 20 34 12 3 3 0 99 96.116505
  33 Keerthi L 25 16 29 12 1 1 0 84 81.553398
  34 Khalate Shweta Sanjay 28 20 35 12 3 3 1 102 99.029126
  35 Kiran Kumar 21 17 25 9 3 3 1 79 76.699029
  36 Koushik P 21 17 29 11 2 2 0 82 79.61165
  37 M Greeshma 20 16 27 9 2 2 1 77 74.757282
  38 Madhushree V S 22 16 28 9 2 2 1 80 77.669903
  39 Manjoosha G 24 17 31 10 3 3 1 89 86.407767
  40 Manoj K C 0 0 0 1 0 0 0 1 0.9708738
  41 Mayuri S Shetty 28 20 33 11 3 3 0 98 95.145631
  42 Megha 18 12 20 8 2 2 1 63 61.165049
  43 Meghana H K 24 16 28 9 2 2 1 82 79.61165
  44 Meghana Shankar Shettigar 26 18 30 10 2 2 0 88 85.436893
  45 Meghasree 24 19 34 11 3 3 1 95 92.23301
  46 Monica B S 19 12 19 9 3 3 1 66 64.07767
  47 Nakwa Simra Aanam 24 18 30 10 3 3 0 88 85.436893
  48 Nazeemakthar A Hiremani 28 21 34 12 3 3 1 102 99.029126
  49 Neha Shankar Moolya 27 18 31 12 3 3 1 95 92.23301
  50 Nihar B Jain 25 19 29 10 3 3 1 90 87.378641
  51 Nithya j Pillai 16 10 20 6 2 2 1 57 55.339806
  52 Pallavi 27 20 33 12 3 3 1 99 96.116505
  53 Pavan P Jogi 27 19 34 12 2 2 1 97 94.174757
  54 Poorvika H O 19 13 26 10 2 2 1 73 70.873786
  55 Pradeep Malatesh Bhosle 13 9 19 6 2 2 1 52 50.485437
  56 Pragathi G 23 16 28 8 2 2 1 80 77.669903
  57 Prajwal N Kulkarni 6 6 7 3 1 1 1 25 24.271845
  58 Prapthi Shetty 23 18 30 11 3 3 1 89 86.407767
  59 Prasiddi K S Mayya 26 21 33 10 3 3 1 97 94.174757
  60 Prathik N 24 19 31 11 3 3 1 92 89.320388
  61 Prathima Venkatesh Dhareshwar 22 16 29 10 2 2 1 82 79.61165
  62 Pushpalatha N S 26 20 35 12 3 3 0 99 96.116505
  63 Rachitha 22 16 26 9 2 3 1 79 76.699029
  64 Raksha Bhanarakar H R 28 20 34 12 3 3 1 101 98.058252
  65 Rakshitha 28 20 34 12 3 3 1 101 98.058252
  66 Ramya R 28 21 34 12 3 3 1 102 99.029126
  67 Rashmi K B 23 15 29 8 2 3 1 81 78.640777
  68 Ravikumar N 3 2 6 3 0 0 1 15 14.563107
  69 Revathy Raveendran 11 6 12 6 1 1 1 38 36.893204
  70 Riona Maria D Souza 21 18 29 10 3 3 0 84 81.553398
  71 Riya Shetty 25 18 32 10 3 3 0 91 88.349515
  72 Rohit Suryakant Wagmode 26 20 33 12 3 3 1 98 95.145631
  73 Rukmini S 18 14 26 9 2 2 1 72 69.902913
  74 Sanjay Ramachandra Bhat 23 17 28 11 3 3 1 86 83.495146
  75 Sanskar Shankar Naik 25 18 27 11 3 3 1 88 85.436893
  76 Sathmika Sureesh V C 24 19 32 10 3 3 1 92 89.320388
  77 Sayyed Muhammed Sharief 22 16 28 9 2 2 1 80 77.669903
  78 Shankitha 27 20 33 12 3 3 1 99 96.116505
  79 Sinchana 27 20 32 11 3 3 1 97 94.174757
  80 Sinchana G S 23 18 27 9 3 3 1 84 81.553398
  81 Sinchana Satish Shetty 28 21 35 12 3 3 1 103 100
  82 Smitha A 23 19 31 10 3 3 1 90 87.378641
  83 Sphoorthi M M 27 21 34 11 3 3 0 99 96.116505
  84 Sridevi N 21 17 29 11 2 2 1 83 80.582524
  85 Srihari Kalkur A 28 21 35 11 3 3 1 102 99.029126
  86 Srinivas J 28 19 34 11 3 3 1 99 96.116505
  87 Steeva Paulson 28 21 35 12 3 3 1 103 100
  88 Sufaila Parveen 27 19 34 12 2 2 1 97 94.174757
  89 Surabhi G 21 15 27 8 2 2 1 76 73.786408
  90 Suraksha S Shetty 21 17 30 12 3 3 1 87 84.466019
  91 Tejas J 17 14 24 7 1 2 1 66 64.07767
  92 Telalwar Saiprasad Sanjay 26 18 29 12 2 2 1 90 87.378641
  93 Vadirajachar K 21 15 26 9 2 2 1 76 73.786408
  94 Vaishnavi R 21 18 31 11 2 2 1 86 83.495146
  95 Varsha L Pujar 27 21 34 12 3 3 1 101 98.058252
  96 Vinay S G 27 17 30 9 3 3 0 89 86.407767
  97 Vinod Basarkod 26 20 33 11 3 3 0 96 93.203883
  98 Vinutha 28 19 34 12 2 2 1 98 95.145631
  Sl.
  No
  Name of the Student Kayachikitsa Shalakya Tantra Shalya Tantra Panchakarma Research Methodology Statistics Library/Recreational Total Percentage
  Total Class Conducted 28 24 33 4 2 4 0 95 100
  1 A Manohara Bhat 21 18 25 2 1 3 0 70 73.684211
  2 Abhinaya V Hegde 26 22 28 4 2 4 0 86 90.526316
  3 Adithi C Shetty 26 22 30 4 2 4 0 88 92.631579
  4 Afrah Noor 25 22 31 4 2 4 0 88 92.631579
  5 Agnel Theressa 27 22 30 4 2 4 0 89 93.684211
  6 Akhil Kumar 23 18 25 3 2 4 0 75 78.947368
  7 Akshy Patil 26 23 32 3 2 4 0 90 94.736842
  8 Akshy S More 23 20 27 4 2 4 0 80 84.210526
  9 Alsaman 25 18 27 3 2 4 0 79 83.157895
  10 Ambalal B Basawa 13 8 16 4 0 2 0 43 45.263158
  11 Anagha T 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  12 Apoorva G 24 16 23 0 2 2 0 67 70.526316
  13 Aravind Shaji 20 22 23 4 2 4 0 75 78.947368
  14 Aswin Sankar T P 24 21 28 4 2 4 0 83 87.368421
  15 Athira T A 22 20 28 4 1 3 0 78 82.105263
  16 Avyakt Sham Bhangle 23 19 29 3 2 2 0 78 82.105263
  17 B Jayanth Shetty 25 20 30 3 2 4 0 84 88.421053
  18 B Varun Shenoy 22 16 23 3 2 4 0 70 73.684211
  19 Burhan Shareef 0 0 1 0 0 0 0 1 1.0526316
  20 Chaithanya 23 19 30 4 1 3 0 80 84.210526
  21 Dhyana S K 24 23 30 3 2 4 0 86 90.526316
  22 Gayathri S Menon 23 23 26 3 2 4 0 81 85.263158
  23 Goura Sagar Veerashetty 21 16 28 4 1 1 0 71 74.736842
  24 Govindavajjala Sai Alekhya 20 18 31 4 1 2 0 76 80
  25 Gowri Anil 28 24 32 3 2 4 0 93 97.894737
  26 Gowrish 23 20 24 4 2 4 0 77 81.052632
  27 Haritha R 28 23 31 4 2 4 0 92 96.842105
  28 Harsha S 23 21 28 4 2 4 0 82 86.315789
  29 Inchara T G 23 21 27 3 2 4 0 80 84.210526
  30 K M Shiwangi Chauhan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31 K P Apoorva 22 20 25 4 2 4 0 77 81.052632
  32 Kavya K L 17 16 19 2 1 3 0 58 61.052632
  33 Keerthi L 25 20 26 4 2 4 0 81 85.263158
  34 Khalate Shweta Sanjay 26 22 31 4 2 4 0 89 93.684211
  35 Kiran Kumar 26 21 29 3 2 4 0 85 89.473684
  36 Koushik P 21 20 27 4 2 4 0 78 82.105263
  37 M Greeshma 15 14 26 4 2 2 0 63 66.315789
  38 Madhushree V S 27 24 33 4 2 4 0 94 98.947368
  39 Manjoosha G 22 19 27 3 2 4 0 77 81.052632
  40 Manoj K C 1 0 0 1 0 0 0 2 2.1052632
  41 Mayuri S Shetty 26 21 31 4 2 4 0 88 92.631579
  42 Megha 22 21 26 3 2 4 0 78 82.105263
  43 Meghana H K 25 22 28 4 2 4 0 85 89.473684
  44 Meghana Shankar Shettigar 25 24 31 4 2 4 0 90 94.736842
  45 Meghasree 25 24 30 4 2 4 0 89 93.684211
  46 Monica B S 14 13 20 4 2 3 0 56 58.947368
  47 Nakwa Simra Aanam 25 23 31 4 1 4 0 88 92.631579
  48 Nazeemakthar A Hiremani 9 4 5 0 0 1 0 19 20
  49 Neha Shankar Moolya 22 23 24 4 2 4 0 79 83.157895
  50 Nihar B Jain 23 21 26 4 2 4 0 80 84.210526
  51 Nithya j Pillai 28 24 32 4 2 4 0 94 98.947368
  52 Pallavi 24 21 29 4 2 4 0 84 88.421053
  53 Pavan P Jogi 27 23 32 4 2 3 0 91 95.789474
  54 Poorvika H O 20 19 27 4 2 2 0 74 77.894737
  55 Pradeep Malatesh Bhosle 23 20 29 4 2 3 0 81 85.263158
  56 Pragathi G 26 23 28 4 2 4 0 87 91.578947
  57 Prajwal N Kulkarni 27 22 31 4 2 4 0 90 94.736842
  58 Prapthi Shetty 22 18 22 4 1 3 0 70 73.684211
  59 Prasiddi K S Mayya 28 24 32 2 2 4 0 92 96.842105
  60 Prathik N 16 17 23 4 1 2 0 63 66.315789
  61 Prathima Venkatesh Dhareshwar 28 22 32 4 2 4 0 92 96.842105
  62 Pushpalatha N S 25 22 29 4 2 4 0 86 90.526316
  63 Rachitha 25 23 28 3 2 3 0 84 88.421053
  64 Raksha Bhanarakar H R 24 20 27 2 1 3 0 77 81.052632
  65 Rakshitha 24 21 29 4 2 4 0 84 88.421053
  66 Ramya R 24 17 25 4 1 3 0 74 77.894737
  67 Rashmi K B 21 20 27 4 2 3 0 77 81.052632
  68 Ravikumar N 27 23 29 4 2 4 0 89 93.684211
  69 Revathy Raveendran 28 24 32 4 2 4 0 94 98.947368
  70 Riona Maria D Souza 20 17 21 3 0 2 0 63 66.315789
  71 Riya Shetty 24 20 25 4 1 3 0 77 81.052632
  72 Rohit Suryakant Wagmode 28 24 32 4 2 4 0 94 98.947368
  73 Rukmini S 26 23 30 4 2 4 0 89 93.684211
  74 Sanjay Ramachandra Bhat 23 22 30 4 2 4 0 85 89.473684
  75 Sanskar Shankar Naik 24 20 27 4 2 4 0 81 85.263158
  76 Sathmika Sureesh V C 24 21 32 4 2 4 0 87 91.578947
  77 Sayyed Muhammed Sharief 21 17 26 4 2 4 0 74 77.894737
  78 Shankitha 25 23 29 4 2 4 0 87 91.578947
  79 Sinchana 24 22 27 4 2 4 0 83 87.368421
  80 Sinchana G S 20 17 22 2 2 4 0 67 70.526316
  81 Sinchana Satish Shetty 25 22 29 4 2 4 0 86 90.526316
  82 Smitha A 23 20 24 4 2 4 0 77 81.052632
  83 Sphoorthi M M 27 22 30 3 2 3 0 87 91.578947
  84 Sridevi N 24 22 31 4 2 4 0 87 91.578947
  85 Srihari Kalkur A 25 21 26 4 2 4 0 82 86.315789
  86 Srinivas J 23 19 24 0 2 4 0 72 75.789474
  87 Steeva Paulson 16 18 28 4 2 3 0 71 74.736842
  88 Sufaila Parveen 21 19 31 4 2 3 0 80 84.210526
  89 Surabhi G 26 24 27 4 2 4 0 87 91.578947
  90 Suraksha S Shetty 23 20 27 3 1 2 0 76 80
  91 Tejas J 19 19 28 4 2 4 0 76 80
  92 Telalwar Saiprasad Sanjay 26 18 26 2 2 3 0 77 81.052632
  93 Vadirajachar K 21 14 21 3 1 2 0 62 65.263158
  94 Vaishnavi R 21 21 28 4 2 4 0 80 84.210526
  95 Varsha L Pujar 23 22 30 4 2 2 0 83 87.368421
  96 Vinay S G 24 23 27 4 2 4 0 84 88.421053
  97 Vinod Basarkod 25 21 28 3 2 4 0 83 87.368421
  98 Vinutha 25 23 32 4 2 4 0 90 94.736842
  Sl.
  No
  Name of the Student Kayachikitsa Shalakya Tantra Shalya Tantra Panchakarma Research Methodology Statistics Library/Recreational Total Percentage
  Total Class Conducted 16 12 22 6 2 2 0 60 100
  1 A Manohara Bhat 11 10 15 3 2 2 0 43 71.666667
  2 Abhinaya V Hegde 10 9 14 4 1 1 0 39 65
  3 Adithi C Shetty 15 12 22 5 2 2 0 58 96.666667
  4 Afrah Noor 16 12 22 6 2 2 0 60 100
  5 Agnel Theressa 14 10 22 5 1 1 0 53 88.333333
  6 Akhil Kumar 14 12 17 5 2 2 0 52 86.666667
  7 Akshy Patil 10 7 13 2 1 1 0 34 56.666667
  8 Akshy S More 11 9 17 3 1 2 0 43 71.666667
  9 Alsaman 15 11 22 6 1 1 0 56 93.333333
  10 Ambalal B Basawa 14 12 21 5 2 2 0 56 93.333333
  11 Anagha T 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  12 Apoorva G 11 6 12 1 1 1 0 32 53.333333
  13 Aravind Shaji 13 11 19 4 0 2 0 49 81.666667
  14 Aswin Sankar T P 14 12 21 6 2 2 0 57 95
  15 Athira T A 15 9 20 6 1 1 0 52 86.666667
  16 Avyakt Sham Bhangle 15 9 19 6 1 1 0 51 85
  17 B Jayanth Shetty 15 12 21 6 2 2 0 58 96.666667
  18 B Varun Shenoy 13 9 18 4 2 2 0 48 80
  19 Burhan Shareef 0 0 1 0 0 0 0 1 1.6666667
  20 Chaithanya 11 8 16 4 0 1 0 40 66.666667
  21 Dhyana S K 15 12 21 5 2 2 0 57 95
  22 Gayathri S Menon 10 8 15 4 1 1 0 39 65
  23 Goura Sagar Veerashetty 13 10 17 5 2 2 0 49 81.666667
  24 Govindavajjala Sai Alekhya 14 9 18 5 2 2 0 50 83.333333
  25 Gowri Anil 16 11 20 5 2 2 0 56 93.333333
  26 Gowrish 13 11 16 4 2 2 0 48 80
  27 Haritha R 16 12 22 6 2 2 0 60 100
  28 Harsha S 14 10 19 5 2 2 0 52 86.666667
  29 Inchara T G 15 10 20 4 1 1 0 51 85
  30 K M Shiwangi Chauhan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31 K P Apoorva 14 8 20 4 0 0 0 46 76.666667
  32 Kavya K L 14 10 19 5 1 1 0 50 83.333333
  33 Keerthi L 15 12 20 6 2 2 0 57 95
  34 Khalate Shweta Sanjay 9 5 11 2 1 1 0 29 48.333333
  35 Kiran Kumar 15 11 20 5 2 2 0 55 91.666667
  36 Koushik P 14 9 18 5 1 1 0 48 80
  37 M Greeshma 13 8 19 5 1 2 0 48 80
  38 Madhushree V S 15 9 20 6 1 1 0 52 86.666667
  39 Manjoosha G 16 11 21 6 2 2 0 58 96.666667
  40 Manoj K C 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  41 Mayuri S Shetty 16 11 20 5 2 1 0 55 91.666667
  42 Megha 15 12 19 5 2 2 0 55 91.666667
  43 Meghana H K 16 12 20 6 2 2 0 58 96.666667
  44 Meghana Shankar Shettigar 14 10 19 5 0 1 0 49 81.666667
  45 Meghasree 14 10 18 5 0 1 0 48 80
  46 Monica B S 13 11 17 6 2 2 0 51 85
  47 Nakwa Simra Aanam 10 11 19 5 2 1 0 48 80
  48 Nazeemakthar A Hiremani 15 11 19 4 2 2 0 53 88.333333
  49 Neha Shankar Moolya 14 10 22 6 1 1 0 54 90
  50 Nihar B Jain 13 9 18 5 2 2 0 49 81.666667
  51 Nithya j Pillai 0 1 1 0 0 0 0 2 3.3333333
  52 Pallavi 14 11 20 5 2 2 0 54 90
  53 Pavan P Jogi 16 12 21 6 2 2 0 59 98.333333
  54 Poorvika H O 14 9 19 6 1 1 0 50 83.333333
  55 Pradeep Malatesh Bhosle 16 12 21 6 2 2 0 59 98.333333
  56 Pragathi G 15 10 22 6 1 1 0 55 91.666667
  57 Prajwal N Kulkarni 7 7 12 5 1 1 0 33 55
  58 Prapthi Shetty 14 12 18 6 2 2 0 54 90
  59 Prasiddi K S Mayya 14 11 22 6 1 1 0 55 91.666667
  60 Prathik N 15 11 21 5 2 2 0 56 93.333333
  61 Prathima Venkatesh Dhareshwar 15 11 21 5 2 2 0 56 93.333333
  62 Pushpalatha N S 16 12 22 6 2 2 0 60 100
  63 Rachitha 14 10 21 6 1 1 0 53 88.333333
  64 Raksha Bhanarakar H R 12 11 20 6 2 2 0 53 88.333333
  65 Rakshitha 14 12 21 6 2 2 0 57 95
  66 Ramya R 16 12 22 6 2 2 0 60 100
  67 Rashmi K B 14 9 18 4 1 1 0 47 78.333333
  68 Ravikumar N 9 9 13 6 2 2 0 41 68.333333
  69 Revathy Raveendran 15 10 18 5 2 2 0 52 86.666667
  70 Riona Maria D Souza 13 11 18 5 2 2 0 51 85
  71 Riya Shetty 13 10 20 6 0 0 0 49 81.666667
  72 Rohit Suryakant Wagmode 14 11 20 6 2 2 0 55 91.666667
  73 Rukmini S 13 9 15 4 1 1 0 43 71.666667
  74 Sanjay Ramachandra Bhat 10 10 16 6 2 2 0 46 76.666667
  75 Sanskar Shankar Naik 12 9 16 3 1 1 0 42 70
  76 Sathmika Sureesh V C 15 10 19 4 2 2 0 52 86.666667
  77 Sayyed Muhammed Sharief 11 11 16 3 0 2 0 43 71.666667
  78 Shankitha 16 11 20 6 2 2 0 57 95
  79 Sinchana 15 11 21 6 2 1 0 56 93.333333
  80 Sinchana G S 14 10 20 6 1 1 0 52 86.666667
  81 Sinchana Satish Shetty 15 10 22 6 1 1 0 55 91.666667
  82 Smitha A 16 10 21 6 1 1 0 55 91.666667
  83 Sphoorthi M M 14 9 19 6 1 1 0 50 83.333333
  84 Sridevi N 16 10 19 4 2 2 0 53 88.333333
  85 Srihari Kalkur A 14 12 22 6 1 1 0 56 93.333333
  86 Srinivas J 16 11 19 5 2 2 0 55 91.666667
  87 Steeva Paulson 10 7 18 4 0 1 0 40 66.666667
  88 Sufaila Parveen 14 11 20 4 1 2 0 52 86.666667
  89 Surabhi G 10 10 18 5 1 1 0 45 75
  90 Suraksha S Shetty 14 11 18 5 2 2 0 52 86.666667
  91 Tejas J 12 11 19 3 1 2 0 48 80
  92 Telalwar Saiprasad Sanjay 1 1 4 1 1 1 0 9 15
  93 Vadirajachar K 14 12 19 5 2 2 0 54 90
  94 Vaishnavi R 14 9 17 3 1 1 0 45 75
  95 Varsha L Pujar 16 11 21 6 2 2 0 58 96.666667
  96 Vinay S G 14 10 18 4 2 2 0 50 83.333333
  97 Vinod Basarkod 15 10 19 4 2 2 0 52 86.666667
  98 Vinutha 16 11 21 6 2 2 0 58 96.666667
  Muniyal Institute of Ayurveda Medical Sciences, Manipal
  Attendance of IV year B.A.M.S (BATCH 2019 – 20) from 01.10.2023-31.10.2023
  S

  Sl.
  No
  Name of the Student Kayachikitsa Shalakya Tantra Shalya Tantra Panchakarma Research Methodology Clinicals Library/Recreational Total Percentage
  Total Class Conducted 19 11 25 9 1 4 0 69 100
  1 A Manohara Bhat 15 9 18 6 1 4 0 53 76.811594
  2 Abhinaya V Hegde 14 8 16 6 0 4 0 48 69.565217
  3 Adithi C Shetty 17 10 21 8 1 4 0 61 88.405797
  4 Afrah Noor 19 11 22 8 0 4 0 64 92.753623
  5 Agnel Theressa 15 9 18 7 1 4 0 54 78.26087
  6 Akhil Kumar 10 6 17 7 0 4 0 44 63.768116
  7 Akshy Patil 14 10 13 6 1 3 0 47 68.115942
  8 Akshy S More 16 11 14 6 1 3 0 51 73.913043
  9 Alsaman 19 11 24 8 1 4 0 67 97.101449
  10 Ambalal B Basawa 8 5 7 2 0 3 0 25 36.231884
  11 Anagha T 0 0 0 0 0 3 0 3 4.3478261
  12 Apoorva G 17 10 22 8 0 4 0 61 88.405797
  13 Aravind Shaji 16 10 18 7 1 4 0 56 81.15942
  14 Aswin Sankar T P 19 11 22 8 1 4 0 65 94.202899
  15 Athira T A 19 11 25 9 1 4 0 69 100
  16 Avyakt Sham Bhangle 19 11 25 9 1 4 0 69 100
  17 B Jayanth Shetty 18 11 20 7 1 4 0 61 88.405797
  18 B Varun Shenoy 16 9 18 6 1 4 0 54 78.26087
  19 Burhan Shareef 0 0 0 0 0 3 0 3 4.3478261
  20 Chaithanya 17 10 20 9 1 4 0 61 88.405797
  21 Dhyana S K 16 9 22 7 1 4 0 59 85.507246
  22 Gayathri S Menon 19 11 25 9 1 4 0 69 100
  23 Goura Sagar Veerashetty 17 11 21 8 1 4 0 62 89.855072
  24 Govindavajjala Sai Alekhya 19 11 25 9 0 4 0 68 98.550725
  25 Gowri Anil 19 11 24 9 1 4 0 68 98.550725
  26 Gowrish 18 11 21 7 0 3 0 60 86.956522
  27 Haritha R 19 11 25 9 1 4 0 69 100
  28 Harsha S 17 10 23 8 0 3 0 61 88.405797
  29 Inchara T G 18 10 25 9 1 4 0 67 97.101449
  30 K M Shiwangi Chauhan 0 0 1 0 0 2 0 3 4.3478261
  31 K P Apoorva 18 10 20 8 1 3 0 60 86.956522
  32 Kavya K L 18 10 23 9 0 4 0 64 92.753623
  33 Keerthi L 17 10 20 7 0 3 0 57 82.608696
  34 Khalate Shweta Sanjay 18 11 24 9 1 4 0 67 97.101449
  35 Kiran Kumar 19 11 21 7 0 3 0 61 88.405797
  36 Koushik P 19 11 20 7 0 3 0 60 86.956522
  37 M Greeshma 16 9 20 7 1 3 0 56 81.15942
  38 Madhushree V S 19 11 25 9 1 4 0 69 100
  39 Manjoosha G 16 9 24 7 0 4 0 60 86.956522
  40 Manoj K C 0 0 0 0 0 2 0 2 2.8985507
  41 Mayuri S Shetty 19 11 23 9 1 4 0 67 97.101449
  42 Megha 18 10 23 9 0 4 0 64 92.753623
  43 Meghana H K 12 8 20 9 0 4 0 53 76.811594
  44 Meghana Shankar Shettigar 19 11 23 9 1 4 0 67 97.101449
  45 Meghasree 19 11 24 8 1 4 0 67 97.101449
  46 Monica B S 6 3 9 5 0 2 0 25 36.231884
  47 Nakwa Simra Aanam 19 10 24 9 1 4 0 67 97.101449
  48 Nazeemakthar A Hiremani 15 7 15 4 0 3 0 44 63.768116
  49 Neha Shankar Moolya 18 10 24 8 1 4 0 65 94.202899
  50 Nihar B Jain 15 9 19 7 1 3 0 54 78.26087
  51 Nithya j Pillai 0 0 0 0 0 4 0 4 5.7971014
  52 Pallavi 19 11 25 9 0 4 0 68 98.550725
  53 Pavan P Jogi 18 10 24 8 0 4 0 64 92.753623
  54 Poorvika H O 19 11 25 9 1 4 0 69 100
  55 Pradeep Malatesh Bhosle 18 9 23 9 0 4 0 63 91.304348
  56 Pragathi G 19 11 25 9 1 4 0 69 100
  57 Prajwal N Kulkarni 3 3 4 5 0 4 0 19 27.536232
  58 Prapthi Shetty 18 10 24 9 0 4 0 65 94.202899
  59 Prasiddi K S Mayya 19 11 24 9 1 4 0 68 98.550725
  60 Prathik N 16 10 21 8 1 4 0 60 86.956522
  61 Prathima Venkatesh Dhareshwar 19 11 25 9 0 4 0 68 98.550725
  62 Pushpalatha N S 15 10 19 7 0 4 0 55 79.710145
  63 Rachitha 15 9 22 7 0 4 0 57 82.608696
  64 Raksha Bhanarakar H R 18 11 24 9 0 4 0 66 95.652174
  65 Rakshitha 18 11 21 8 1 4 0 63 91.304348
  66 Ramya R 19 11 24 8 1 4 0 67 97.101449
  67 Rashmi K B 19 11 24 9 1 4 0 68 98.550725
  68 Ravikumar N 14 9 21 9 0 4 0 57 82.608696
  69 Revathy Raveendran 19 11 25 9 1 4 0 69 100
  70 Riona Maria D Souza 15 9 17 8 0 4 0 53 76.811594
  71 Riya Shetty 16 10 21 7 0 4 0 58 84.057971
  72 Rohit Suryakant Wagmode 14 10 22 9 0 4 0 59 85.507246
  73 Rukmini S 18 10 23 8 0 4 0 63 91.304348
  74 Sanjay Ramachandra Bhat 6 5 8 2 0 4 0 25 36.231884
  75 Sanskar Shankar Naik 18 11 18 7 0 4 0 58 84.057971
  76 Sathmika Sureesh V C 19 11 25 9 1 4 0 69 100
  77 Sayyed Muhammed Sharief 18 10 17 7 1 4 0 57 82.608696
  78 Shankitha 18 8 23 7 0 4 0 60 86.956522
  79 Sinchana 19 11 24 8 1 4 0 67 97.101449
  80 Sinchana G S 18 10 25 9 0 4 0 66 95.652174
  81 Sinchana Satish Shetty 19 11 25 9 1 4 0 69 100
  82 Smitha A 19 11 25 9 1 4 0 69 100
  83 Sphoorthi M M 19 11 25 8 1 4 0 68 98.550725
  84 Sridevi N 18 10 25 9 0 4 0 66 95.652174
  85 Srihari Kalkur A 18 11 24 9 1 4 0 67 97.101449
  86 Srinivas J 17 9 22 8 0 4 0 60 86.956522
  87 Steeva Paulson 18 10 22 7 1 4 0 62 89.855072
  88 Sufaila Parveen 16 10 23 8 0 4 0 61 88.405797
  89 Surabhi G 19 9 24 8 1 4 0 65 94.202899
  90 Suraksha S Shetty 16 10 22 8 1 4 0 61 88.405797
  91 Tejas J 17 11 18 7 1 4 0 58 84.057971
  92 Telalwar Saiprasad Sanjay 15 10 19 9 0 4 0 57 82.608696
  93 Vadirajachar K 15 9 19 9 0 4 0 56 81.15942
  94 Vaishnavi R 17 9 22 8 1 4 0 61 88.405797
  95 Varsha L Pujar 19 11 24 9 1 4 0 68 98.550725
  96 Vinay S G 13 7 15 7 0 4 0 46 66.666667
  97 Vinod Basarkod 16 10 18 4 0 3 0 51 73.913043
  98 Vinutha 19 11 25 9 1 4 0 69 100
  Muniyal Institute of Ayurveda Medical Sciences, Manipal
  Attendance of IV year B.A.M.S (BATCH 2019 – 20) from 01.09.2023-30.09.2023
  Sl.
  No
  Name of the Student Kayachikitsa Shalakya Tantra Shalya Tantra Panchakarma Research Methodology Statistics Library/Recreational Total Percentage
  Total Class Conducted 21 11 20 9 2 0 0 63 100
  1 A Manohara Bhat 19 10 19 8 2 0 0 58 92.063492
  2 Abhinaya V Hegde 18 9 15 7 2 0 0 51 80.952381
  3 Adithi C Shetty 20 11 18 9 2 0 0 60 95.238095
  4 Afrah Noor 19 8 18 9 2 0 0 56 88.888889
  5 Agnel Theressa 20 11 19 8 2 0 0 60 95.238095
  6 Akhil Kumar 15 8 15 6 1 0 0 45 71.428571
  7 Akshy Patil 16 10 16 8 1 0 0 51 80.952381
  8 Akshy S More 16 9 16 8 1 0 0 50 79.365079
  9 Alsaman 19 10 17 8 2 0 0 56 88.888889
  10 Ambalal B Basawa 13 11 13 6 0 0 0 43 68.253968
  11 Anagha T 1 0 0 0 0 0 0 1 1.5873016
  12 Apoorva G 18 9 18 9 2 0 0 56 88.888889
  13 Aravind Shaji 17 8 15 7 2 0 0 49 77.777778
  14 Aswin Sankar T P 20 9 15 8 2 0 0 54 85.714286
  15 Athira T A 21 11 20 9 2 0 0 63 100
  16 Avyakt Sham Bhangle 15 9 16 7 1 0 0 48 76.190476
  17 B Jayanth Shetty 15 10 16 7 1 0 0 49 77.777778
  18 B Varun Shenoy 16 6 12 5 2 0 0 41 65.079365
  19 Burhan Shareef 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20 Chaithanya 17 10 14 8 2 0 0 51 80.952381
  21 Dhyana S K 18 10 18 9 2 0 0 57 90.47619
  22 Gayathri S Menon 18 8 17 8 2 0 0 53 84.126984
  23 Goura Sagar Veerashetty 12 7 11 4 1 0 0 35 55.555556
  24 Govindavajjala Sai Alekhya 15 7 15 6 2 0 0 45 71.428571
  25 Gowri Anil 19 10 19 7 2 0 0 57 90.47619
  26 Gowrish 12 8 10 4 1 0 0 35 55.555556
  27 Haritha R 18 10 17 8 2 0 0 55 87.301587
  28 Harsha S 17 8 15 7 2 0 0 49 77.777778
  29 Inchara T G 20 10 20 9 2 0 0 61 96.825397
  30 K M Shiwangi Chauhan 0 0 0 1 0 0 0 1 1.5873016
  31 K P Apoorva 20 10 19 8 2 0 0 59 93.650794
  32 Kavya K L 18 11 19 8 2 0 0 58 92.063492
  33 Keerthi L 18 8 12 6 2 0 0 46 73.015873
  34 Khalate Shweta Sanjay 19 10 18 8 2 0 0 57 90.47619
  35 Kiran Kumar 13 8 11 5 1 0 0 38 60.31746
  36 Koushik P 15 9 15 7 1 0 0 47 74.603175
  37 M Greeshma 18 10 18 8 1 0 0 55 87.301587
  38 Madhushree V S 17 8 16 7 2 0 0 50 79.365079
  39 Manjoosha G 15 8 13 5 2 0 0 43 68.253968
  40 Manoj K C 0 0 0 0 1 0 0 1 1.5873016
  41 Mayuri S Shetty 21 10 16 8 2 0 0 57 90.47619
  42 Megha 20 10 20 8 2 0 0 60 95.238095
  43 Meghana H K 20 10 20 8 2 0 0 60 95.238095
  44 Meghana Shankar Shettigar 18 9 17 8 2 0 0 54 85.714286
  45 Meghasree 18 9 18 8 2 0 0 55 87.301587
  46 Monica B S 6 3 6 4 1 0 0 20 31.746032
  47 Nakwa Simra Aanam 21 11 20 9 2 0 0 63 100
  48 Nazeemakthar A Hiremani 4 6 4 2 0 0 0 16 25.396825
  49 Neha Shankar Moolya 17 7 14 6 2 0 0 46 73.015873
  50 Nihar B Jain 14 7 13 6 2 0 0 42 66.666667
  51 Nithya j Pillai 0 0 0 2 0 0 0 2 3.1746032
  52 Pallavi 17 9 19 8 2 0 0 55 87.301587
  53 Pavan P Jogi 20 10 19 8 2 0 0 59 93.650794
  54 Poorvika H O 12 9 14 7 0 0 0 42 66.666667
  55 Pradeep Malatesh Bhosle 5 3 6 2 0 0 0 16 25.396825
  56 Pragathi G 20 9 16 8 2 0 0 55 87.301587
  57 Prajwal N Kulkarni 17 7 12 6 1 0 0 43 68.253968
  58 Prapthi Shetty 19 9 18 8 2 0 0 56 88.888889
  59 Prasiddi K S Mayya 19 10 19 8 2 0 0 58 92.063492
  60 Prathik N 15 8 14 7 1 0 0 45 71.428571
  61 Prathima Venkatesh Dhareshwar 20 9 18 8 2 0 0 57 90.47619
  62 Pushpalatha N S 20 10 20 8 2 0 0 60 95.238095
  63 Rachitha 20 10 16 8 2 0 0 56 88.888889
  64 Raksha Bhanarakar H R 18 10 20 7 2 0 0 57 90.47619
  65 Rakshitha 21 11 20 9 2 0 0 63 100
  66 Ramya R 20 9 16 8 2 0 0 55 87.301587
  67 Rashmi K B 20 10 20 8 2 0 0 60 95.238095
  68 Ravikumar N 16 10 15 7 1 0 0 49 77.777778
  69 Revathy Raveendran 19 10 19 8 2 0 0 58 92.063492
  70 Riona Maria D Souza 17 8 17 7 2 0 0 51 80.952381
  71 Riya Shetty 19 10 20 8 2 0 0 59 93.650794
  72 Rohit Suryakant Wagmode 16 9 15 7 1 0 0 48 76.190476
  73 Rukmini S 20 10 20 9 2 0 0 61 96.825397
  74 Sanjay Ramachandra Bhat 15 10 17 7 1 0 0 50 79.365079
  75 Sanskar Shankar Naik 13 8 10 3 1 0 0 35 55.555556
  76 Sathmika Sureesh V C 18 11 18 8 1 0 0 56 88.888889
  77 Sayyed Muhammed Sharief 16 10 13 8 1 0 0 48 76.190476
  78 Shankitha 18 9 18 7 2 0 0 54 85.714286
  79 Sinchana 18 8 14 5 1 0 0 46 73.015873
  80 Sinchana G S 17 10 18 8 2 0 0 55 87.301587
  81 Sinchana Satish Shetty 18 11 19 8 2 0 0 58 92.063492
  82 Smitha A 16 9 17 7 1 0 0 50 79.365079
  83 Sphoorthi M M 20 10 20 9 2 0 0 61 96.825397
  84 Sridevi N 16 7 15 7 2 0 0 47 74.603175
  85 Srihari Kalkur A 18 10 17 8 2 0 0 55 87.301587
  86 Srinivas J 13 7 14 6 2 0 0 42 66.666667
  87 Steeva Paulson 16 9 15 8 2 0 0 50 79.365079
  88 Sufaila Parveen 19 10 19 9 2 0 0 59 93.650794
  89 Surabhi G 18 10 19 8 2 0 0 57 90.47619
  90 Suraksha S Shetty 17 8 15 6 2 0 0 48 76.190476
  91 Tejas J 16 9 17 8 1 0 0 51 80.952381
  92 Telalwar Saiprasad Sanjay 19 10 15 6 2 0 0 52 82.539683
  93 Vadirajachar K 13 10 11 4 0 0 0 38 60.31746
  94 Vaishnavi R 20 10 20 8 2 0 0 60 95.238095
  95 Varsha L Pujar 17 8 17 8 1 0 0 51 80.952381
  96 Vinay S G 17 8 14 7 2 0 0 48 76.190476
  97 Vinod Basarkod 9 5 10 6 1 0 0 31 49.206349
  98 Vinutha 20 11 20 9 2 0 0 62 98.412698
  Muniyal Institute of Ayurveda Medical Sciences, Manipal
  Attendance of IV year B.A.M.S (BATCH 2019 – 20) from 01.09.2023-30.09.2023
  Sl.
  No
  Name of the Student Kayachikitsa Shalakya Tantra Shalya Tantra Panchakarma Research Methodology Statistics Library/Recreational Total Percentage
  Total Class Conducted 21 11 20 9 2 0 0 63 100
  1 A Manohara Bhat 19 10 19 8 2 0 0 58 92.063492
  2 Abhinaya V Hegde 18 9 15 7 2 0 0 51 80.952381
  3 Adithi C Shetty 20 11 18 9 2 0 0 60 95.238095
  4 Afrah Noor 19 8 18 9 2 0 0 56 88.888889
  5 Agnel Theressa 20 11 19 8 2 0 0 60 95.238095
  6 Akhil Kumar 15 8 15 6 1 0 0 45 71.428571
  7 Akshy Patil 16 10 16 8 1 0 0 51 80.952381
  8 Akshy S More 16 9 16 8 1 0 0 50 79.365079
  9 Alsaman 19 10 17 8 2 0 0 56 88.888889
  10 Ambalal B Basawa 13 11 13 6 0 0 0 43 68.253968
  11 Anagha T 1 0 0 0 0 0 0 1 1.5873016
  12 Apoorva G 18 9 18 9 2 0 0 56 88.888889
  13 Aravind Shaji 17 8 15 7 2 0 0 49 77.777778
  14 Aswin Sankar T P 20 9 15 8 2 0 0 54 85.714286
  15 Athira T A 21 11 20 9 2 0 0 63 100
  16 Avyakt Sham Bhangle 15 9 16 7 1 0 0 48 76.190476
  17 B Jayanth Shetty 15 10 16 7 1 0 0 49 77.777778
  18 B Varun Shenoy 16 6 12 5 2 0 0 41 65.079365
  19 Burhan Shareef 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20 Chaithanya 17 10 14 8 2 0 0 51 80.952381
  21 Dhyana S K 18 10 18 9 2 0 0 57 90.47619
  22 Gayathri S Menon 18 8 17 8 2 0 0 53 84.126984
  23 Goura Sagar Veerashetty 12 7 11 4 1 0 0 35 55.555556
  24 Govindavajjala Sai Alekhya 15 7 15 6 2 0 0 45 71.428571
  25 Gowri Anil 19 10 19 7 2 0 0 57 90.47619
  26 Gowrish 12 8 10 4 1 0 0 35 55.555556
  27 Haritha R 18 10 17 8 2 0 0 55 87.301587
  28 Harsha S 17 8 15 7 2 0 0 49 77.777778
  29 Inchara T G 20 10 20 9 2 0 0 61 96.825397
  30 K M Shiwangi Chauhan 0 0 0 1 0 0 0 1 1.5873016
  31 K P Apoorva 20 10 19 8 2 0 0 59 93.650794
  32 Kavya K L 18 11 19 8 2 0 0 58 92.063492
  33 Keerthi L 18 8 12 6 2 0 0 46 73.015873
  34 Khalate Shweta Sanjay 19 10 18 8 2 0 0 57 90.47619
  35 Kiran Kumar 13 8 11 5 1 0 0 38 60.31746
  36 Koushik P 15 9 15 7 1 0 0 47 74.603175
  37 M Greeshma 18 10 18 8 1 0 0 55 87.301587
  38 Madhushree V S 17 8 16 7 2 0 0 50 79.365079
  39 Manjoosha G 15 8 13 5 2 0 0 43 68.253968
  40 Manoj K C 0 0 0 0 1 0 0 1 1.5873016
  41 Mayuri S Shetty 21 10 16 8 2 0 0 57 90.47619
  42 Megha 20 10 20 8 2 0 0 60 95.238095
  43 Meghana H K 20 10 20 8 2 0 0 60 95.238095
  44 Meghana Shankar Shettigar 18 9 17 8 2 0 0 54 85.714286
  45 Meghasree 18 9 18 8 2 0 0 55 87.301587
  46 Monica B S 6 3 6 4 1 0 0 20 31.746032
  47 Nakwa Simra Aanam 21 11 20 9 2 0 0 63 100
  48 Nazeemakthar A Hiremani 4 6 4 2 0 0 0 16 25.396825
  49 Neha Shankar Moolya 17 7 14 6 2 0 0 46 73.015873
  50 Nihar B Jain 14 7 13 6 2 0 0 42 66.666667
  51 Nithya j Pillai 0 0 0 2 0 0 0 2 3.1746032
  52 Pallavi 17 9 19 8 2 0 0 55 87.301587
  53 Pavan P Jogi 20 10 19 8 2 0 0 59 93.650794
  54 Poorvika H O 12 9 14 7 0 0 0 42 66.666667
  55 Pradeep Malatesh Bhosle 5 3 6 2 0 0 0 16 25.396825
  56 Pragathi G 20 9 16 8 2 0 0 55 87.301587
  57 Prajwal N Kulkarni 17 7 12 6 1 0 0 43 68.253968
  58 Prapthi Shetty 19 9 18 8 2 0 0 56 88.888889
  59 Prasiddi K S Mayya 19 10 19 8 2 0 0 58 92.063492
  60 Prathik N 15 8 14 7 1 0 0 45 71.428571
  61 Prathima Venkatesh Dhareshwar 20 9 18 8 2 0 0 57 90.47619
  62 Pushpalatha N S 20 10 20 8 2 0 0 60 95.238095
  63 Rachitha 20 10 16 8 2 0 0 56 88.888889
  64 Raksha Bhanarakar H R 18 10 20 7 2 0 0 57 90.47619
  65 Rakshitha 21 11 20 9 2 0 0 63 100
  66 Ramya R 20 9 16 8 2 0 0 55 87.301587
  67 Rashmi K B 20 10 20 8 2 0 0 60 95.238095
  68 Ravikumar N 16 10 15 7 1 0 0 49 77.777778
  69 Revathy Raveendran 19 10 19 8 2 0 0 58 92.063492
  70 Riona Maria D Souza 17 8 17 7 2 0 0 51 80.952381
  71 Riya Shetty 19 10 20 8 2 0 0 59 93.650794
  72 Rohit Suryakant Wagmode 16 9 15 7 1 0 0 48 76.190476
  73 Rukmini S 20 10 20 9 2 0 0 61 96.825397
  74 Sanjay Ramachandra Bhat 15 10 17 7 1 0 0 50 79.365079
  75 Sanskar Shankar Naik 13 8 10 3 1 0 0 35 55.555556
  76 Sathmika Sureesh V C 18 11 18 8 1 0 0 56 88.888889
  77 Sayyed Muhammed Sharief 16 10 13 8 1 0 0 48 76.190476
  78 Shankitha 18 9 18 7 2 0 0 54 85.714286
  79 Sinchana 18 8 14 5 1 0 0 46 73.015873
  80 Sinchana G S 17 10 18 8 2 0 0 55 87.301587
  81 Sinchana Satish Shetty 18 11 19 8 2 0 0 58 92.063492
  82 Smitha A 16 9 17 7 1 0 0 50 79.365079
  83 Sphoorthi M M 20 10 20 9 2 0 0 61 96.825397
  84 Sridevi N 16 7 15 7 2 0 0 47 74.603175
  85 Srihari Kalkur A 18 10 17 8 2 0 0 55 87.301587
  86 Srinivas J 13 7 14 6 2 0 0 42 66.666667
  87 Steeva Paulson 16 9 15 8 2 0 0 50 79.365079
  88 Sufaila Parveen 19 10 19 9 2 0 0 59 93.650794
  89 Surabhi G 18 10 19 8 2 0 0 57 90.47619
  90 Suraksha S Shetty 17 8 15 6 2 0 0 48 76.190476
  91 Tejas J 16 9 17 8 1 0 0 51 80.952381
  92 Telalwar Saiprasad Sanjay 19 10 15 6 2 0 0 52 82.539683
  93 Vadirajachar K 13 10 11 4 0 0 0 38 60.31746
  94 Vaishnavi R 20 10 20 8 2 0 0 60 95.238095
  95 Varsha L Pujar 17 8 17 8 1 0 0 51 80.952381
  96 Vinay S G 17 8 14 7 2 0 0 48 76.190476
  97 Vinod Basarkod 9 5 10 6 1 0 0 31 49.206349
  98 Vinutha 20 11 20 9 2 0 0 62 98.412698
  Muniyal Institute of Ayurveda Medical Sciences, Manipal
  Attendance of IV year B.A.M.S (BATCH 2019 – 20) from 01.08.2023-31.08.2023
  Sl.
  No
  Name of the Student Kayachikitsa Shalakya Tantra Shalya Tantra Panchakarma Research Methodology Statistics Library/Recreational Total Percentage
  Total Class Conducted 25 14 22 12 2 0 2 77 100
  1 A Manohara Bhat 17 10 16 9 1 0 1 54 70.12987
  2 Abhinaya V Hegde 22 12 19 11 1 0 2 67 87.012987
  3 Adithi C Shetty 22 12 19 10 2 0 2 67 87.012987
  4 Afrah Noor 25 14 22 12 1 0 2 76 98.701299
  5 Agnel Theressa 14 9 16 10 2 0 2 53 68.831169
  6 Akhil Kumar 14 8 14 8 0 0 1 45 58.441558
  7 Akshy Patil 22 14 19 11 2 0 2 70 90.909091
  8 Akshy S More 19 10 12 7 0 0 2 50 64.935065
  9 Alsaman 21 12 17 11 2 0 2 65 84.415584
  10 Ambalal B Basawa 21 12 18 10 2 0 1 64 83.116883
  11 Anagha T 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  12 Apoorva G 22 13 21 11 1 0 2 70 90.909091
  13 Aravind Shaji 11 5 12 6 1 0 1 36 46.753247
  14 Aswin Sankar T P 19 10 16 11 1 0 2 59 76.623377
  15 Athira T A 25 13 22 12 2 0 2 76 98.701299
  16 Avyakt Sham Bhangle 17 10 16 7 1 0 1 52 67.532468
  17 B Jayanth Shetty 22 13 22 9 1 0 2 69 89.61039
  18 B Varun Shenoy 19 11 17 10 1 0 1 59 76.623377
  19 Burhan Shareef 1 0 1 1 0 0 0 3 3.8961039
  20 Chaithanya 23 12 19 12 0 0 2 68 88.311688
  21 Dhyana S K 23 13 19 11 1 0 2 69 89.61039
  22 Gayathri S Menon 15 9 11 8 2 0 0 45 58.441558
  23 Goura Sagar Veerashetty 11 4 11 6 1 0 1 34 44.155844
  24 Govindavajjala Sai Alekhya 25 14 22 11 1 0 2 75 97.402597
  25 Gowri Anil 15 10 15 10 2 0 2 54 70.12987
  26 Gowrish 15 10 12 5 1 0 1 44 57.142857
  27 Haritha R 16 10 13 8 1 0 1 49 63.636364
  28 Harsha S 15 9 12 7 2 0 1 46 59.74026
  29 Inchara T G 25 14 22 12 2 0 2 77 100
  30 K M Shiwangi Chauhan 1 0 0 0 1 0 0 2 2.5974026
  31 K P Apoorva 24 13 22 11 2 0 2 74 96.103896
  32 Kavya K L 24 12 22 11 1 0 2 72 93.506494
  33 Keerthi L 22 10 20 8 1 0 2 63 81.818182
  34 Khalate Shweta Sanjay 24 14 22 10 1 0 2 73 94.805195
  35 Kiran Kumar 23 12 21 9 1 0 2 68 88.311688
  36 Koushik P 22 13 21 8 0 0 2 66 85.714286
  37 M Greeshma 20 11 15 10 2 0 2 60 77.922078
  38 Madhushree V S 25 13 21 12 2 0 2 75 97.402597
  39 Manjoosha G 24 13 20 9 1 0 2 69 89.61039
  40 Manoj K C 1 0 0 0 0 0 0 1 1.2987013
  41 Mayuri S Shetty 23 12 19 11 1 0 2 68 88.311688
  42 Megha 24 14 21 11 2 0 2 74 96.103896
  43 Meghana H K 23 13 19 10 1 0 2 68 88.311688
  44 Meghana Shankar Shettigar 20 10 12 9 2 0 2 55 71.428571
  45 Meghasree 18 9 17 11 2 0 2 59 76.623377
  46 Monica B S 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  47 Nakwa Simra Aanam 23 13 18 11 2 0 2 69 89.61039
  48 Nazeemakthar A Hiremani 22 12 20 10 1 0 2 67 87.012987
  49 Neha Shankar Moolya 23 12 19 12 2 0 2 70 90.909091
  50 Nihar B Jain 16 11 16 9 1 0 2 55 71.428571
  51 Nithya j Pillai 0 0 0 3 0 0 0 3 3.8961039
  52 Pallavi 24 13 22 12 2 0 2 75 97.402597
  53 Pavan P Jogi 25 14 22 12 2 0 2 77 100
  54 Poorvika H O 25 14 22 11 2 0 2 76 98.701299
  55 Pradeep Malatesh Bhosle 18 11 15 8 1 0 2 55 71.428571
  56 Pragathi G 19 10 18 11 1 0 2 61 79.220779
  57 Prajwal N Kulkarni 13 8 11 5 1 0 0 38 49.350649
  58 Prapthi Shetty 19 10 15 9 2 0 2 57 74.025974
  59 Prasiddi K S Mayya 24 13 21 12 2 0 2 74 96.103896
  60 Prathik N 22 13 21 11 2 0 2 71 92.207792
  61 Prathima Venkatesh Dhareshwar 25 14 22 12 1 0 2 76 98.701299
  62 Pushpalatha N S 25 12 21 10 1 0 2 71 92.207792
  63 Rachitha 21 10 16 10 2 0 2 61 79.220779
  64 Raksha Bhanarakar H R 24 12 19 11 2 0 2 70 90.909091
  65 Rakshitha 25 14 21 12 2 0 2 76 98.701299
  66 Ramya R 25 14 21 12 1 0 2 75 97.402597
  67 Rashmi K B 25 13 22 12 1 0 2 75 97.402597
  68 Ravikumar N 21 11 15 9 2 0 2 60 77.922078
  69 Revathy Raveendran 17 10 15 9 2 0 2 55 71.428571
  70 Riona Maria D Souza 21 13 16 11 1 0 2 64 83.116883
  71 Riya Shetty 23 13 21 10 2 0 1 70 90.909091
  72 Rohit Suryakant Wagmode 17 10 12 8 1 0 1 49 63.636364
  73 Rukmini S 24 11 20 11 2 0 2 70 90.909091
  74 Sanjay Ramachandra Bhat 24 14 22 12 1 0 2 75 97.402597
  75 Sanskar Shankar Naik 20 7 17 10 1 0 1 56 72.727273
  76 Sathmika Sureesh V C 25 14 22 12 2 0 2 77 100
  77 Sayyed Muhammed Sharief 23 12 19 11 1 0 1 67 87.012987
  78 Shankitha 22 12 19 11 1 0 2 67 87.012987
  79 Sinchana 23 13 18 12 1 0 2 69 89.61039
  80 Sinchana G S 22 13 21 10 2 0 2 70 90.909091
  81 Sinchana Satish Shetty 25 14 21 12 2 0 2 76 98.701299
  82 Smitha A 23 12 20 11 2 0 2 70 90.909091
  83 Sphoorthi M M 24 14 22 11 2 0 2 75 97.402597
  84 Sridevi N 16 10 15 9 1 0 2 53 68.831169
  85 Srihari Kalkur A 13 8 11 8 2 0 1 43 55.844156
  86 Srinivas J 19 7 11 8 2 0 2 49 63.636364
  87 Steeva Paulson 16 10 13 10 2 0 1 52 67.532468
  88 Sufaila Parveen 19 12 15 9 1 0 2 58 75.324675
  89 Surabhi G 24 14 22 12 1 0 2 75 97.402597
  90 Suraksha S Shetty 24 13 22 12 2 0 2 75 97.402597
  91 Tejas J 23 13 21 11 1 0 2 71 92.207792
  92 Telalwar Saiprasad Sanjay 19 12 14 10 2 0 1 58 75.324675
  93 Vadirajachar K 21 12 17 10 2 0 2 64 83.116883
  94 Vaishnavi R 24 14 22 12 2 0 2 76 98.701299
  95 Varsha L Pujar 18 11 16 9 2 0 1 57 74.025974
  96 Vinay S G 25 11 20 11 2 0 2 71 92.207792
  97 Vinod Basarkod 17 11 17 8 2 0 1 56 72.727273
  98 Vinutha 25 14 22 12 2 0 2 77 100
  Muniyal Institute of Ayurveda Medical Sciences, Manipal
  Attendance of IV year B.A.M.S (BATCH 2019 – 20) from 01.07.2023-31.07.2023
  Sl.
  No
  Name of the Student Kayachikitsa Shalakya Tantra Shalya Tantra Panchakarma Research Methodology Statistics Library/Recreational Total Percentage
  Total Class Conducted 40 23 43 19 4 2 3 134 100
  1 A Manohara Bhat 36 19 39 16 4 2 3 119 88.80597
  2 Abhinaya V Hegde 32 19 37 15 3 2 2 110 82.089552
  3 Adithi C Shetty 37 22 40 18 4 2 2 125 93.283582
  4 Afrah Noor 37 23 42 19 4 2 3 130 97.014925
  5 Agnel Theressa 24 11 27 11 3 2 2 80 59.701493
  6 Akhil Kumar 1 0 0 0 0 0 0 1 0.7462687
  7 Akshy Patil 31 19 34 17 3 1 2 107 79.850746
  8 Akshy S More 12 7 18 8 2 1 1 49 36.567164
  9 Alsaman 35 22 42 19 3 2 3 126 94.029851
  10 Ambalal B Basawa 32 18 31 12 4 2 2 101 75.373134
  11 Anagha T 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  12 Apoorva G 35 21 37 17 4 2 3 119 88.80597
  13 Aravind Shaji 20 10 20 9 2 1 1 63 47.014925
  14 Aswin Sankar T P 39 24 41 19 4 2 3 132 98.507463
  15 Athira T A 36 20 35 15 4 2 2 114 85.074627
  16 Avyakt Sham Bhangle 37 23 41 19 4 2 3 129 96.268657
  17 B Jayanth Shetty 38 24 41 19 4 2 3 131 97.761194
  18 B Varun Shenoy 26 14 28 13 3 1 2 87 64.925373
  19 Burhan Shareef 0 0 1 0 0 0 0 1 0.7462687
  20 Chaithanya 37 22 38 16 4 1 3 121 90.298507
  21 Dhyana S K 39 23 41 18 4 2 3 130 97.014925
  22 Gayathri S Menon 35 22 40 18 4 2 3 124 92.537313
  23 Goura Sagar Veerashetty 36 22 39 18 4 2 3 124 92.537313
  24 Govindavajjala Sai Alekhya 30 21 36 16 4 1 3 111 82.835821
  25 Gowri Anil 15 8 17 7 2 1 1 51 38.059701
  26 Gowrish 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27 Haritha R 14 8 17 7 2 1 1 50 37.313433
  28 Harsha S 31 19 33 15 3 2 3 106 79.104478
  29 Inchara T G 39 24 43 19 4 2 3 134 100
  30 K M Shiwangi Chauhan 0 0 2 0 0 0 0 2 1.4925373
  31 K P Apoorva 36 24 42 19 3 2 3 129 96.268657
  32 Kavya K L 36 23 39 18 3 1 3 123 91.791045
  33 Keerthi L 34 17 32 15 3 2 2 105 78.358209
  34 Khalate Shweta Sanjay 39 23 42 19 4 2 3 132 98.507463
  35 Kiran Kumar 36 23 40 18 4 2 3 126 94.029851
  36 Koushik P 35 23 38 17 3 2 2 120 89.552239
  37 M Greeshma 37 22 37 17 4 2 3 122 91.044776
  38 Madhushree V S 37 23 39 18 4 2 3 126 94.029851
  39 Manjoosha G 35 22 37 18 4 2 3 121 90.298507
  40 Manoj K C 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  41 Mayuri S Shetty 39 22 40 17 4 2 2 126 94.029851
  42 Megha 36 23 40 18 4 2 2 125 93.283582
  43 Meghana H K 39 23 42 19 3 2 2 130 97.014925
  44 Meghana Shankar Shettigar 10 6 15 4 0 1 1 37 27.61194
  45 Meghasree 7 4 11 3 1 0 0 26 19.402985
  46 Monica B S 5 3 7 3 1 1 1 21 15.671642
  47 Nakwa Simra Aanam 38 23 38 17 4 2 3 125 93.283582
  48 Nazeemakthar A Hiremani 34 18 36 16 2 2 3 111 82.835821
  49 Neha Shankar Moolya 39 21 39 18 4 1 3 125 93.283582
  50 Nihar B Jain 34 19 34 16 4 1 2 110 82.089552
  51 Nithya j Pillai 0 0 0 1 0 0 0 1 0.7462687
  52 Pallavi 35 22 40 18 2 2 3 122 91.044776
  53 Pavan P Jogi 39 22 40 19 4 2 3 129 96.268657
  54 Poorvika H O 40 23 42 19 4 2 3 133 99.253731
  55 Pradeep Malatesh Bhosle 0 0 1 0 0 0 0 1 0.7462687
  56 Pragathi G 36 20 40 19 4 2 3 124 92.537313
  57 Prajwal N Kulkarni 2 0 1 0 0 0 0 3 2.238806
  58 Prapthi Shetty 33 21 38 14 3 2 2 113 84.328358
  59 Prasiddi K S Mayya 40 23 42 19 4 2 3 133 99.253731
  60 Prathik N 38 23 41 19 4 2 3 130 97.014925
  61 Prathima Venkatesh Dhareshwar 34 19 36 18 3 2 3 115 85.820896
  62 Pushpalatha N S 33 20 35 17 3 2 3 113 84.328358
  63 Rachitha 36 19 36 16 4 1 2 114 85.074627
  64 Raksha Bhanarakar H R 33 22 38 17 2 2 3 117 87.313433
  65 Rakshitha 37 22 39 19 4 1 3 125 93.283582
  66 Ramya R 40 21 41 19 4 2 3 130 97.014925
  67 Rashmi K B 32 20 36 16 3 2 3 112 83.58209
  68 Ravikumar N 0 0 2 1 1 0 0 4 2.9850746
  69 Revathy Raveendran 13 8 19 7 1 1 1 50 37.313433
  70 Riona Maria D Souza 27 17 32 15 2 1 3 97 72.38806
  71 Riya Shetty 34 20 38 19 4 2 3 120 89.552239
  72 Rohit Suryakant Wagmode 1 0 3 0 0 0 0 4 2.9850746
  73 Rukmini S 39 22 38 18 4 2 3 126 94.029851
  74 Sanjay Ramachandra Bhat 38 22 38 18 3 2 3 124 92.537313
  75 Sanskar Shankar Naik 23 15 24 11 2 2 2 79 58.955224
  76 Sathmika Sureesh V C 39 23 42 19 4 2 3 132 98.507463
  77 Sayyed Muhammed Sharief 40 18 39 19 4 2 3 125 93.283582
  78 Shankitha 33 19 35 16 3 2 3 111 82.835821
  79 Sinchana 36 21 39 18 3 2 1 120 89.552239
  80 Sinchana G S 36 21 40 19 4 2 3 125 93.283582
  81 Sinchana Satish Shetty 39 22 38 18 4 1 3 125 93.283582
  82 Smitha A 40 23 42 19 4 2 3 133 99.253731
  83 Sphoorthi M M 40 23 42 18 4 2 3 132 98.507463
  84 Sridevi N 26 13 24 11 4 2 2 82 61.19403
  85 Srihari Kalkur A 24 13 26 10 3 2 2 80 59.701493
  86 Srinivas J 3 1 4 1 0 0 0 9 6.7164179
  87 Steeva Paulson 35 18 36 16 4 2 2 113 84.328358
  88 Sufaila Parveen 39 22 39 18 4 2 3 127 94.776119
  89 Surabhi G 39 23 38 18 4 1 3 126 94.029851
  90 Suraksha S Shetty 37 20 37 17 4 2 3 120 89.552239
  91 Tejas J 40 23 41 19 4 2 3 132 98.507463
  92 Telalwar Saiprasad Sanjay 38 22 38 19 3 1 3 124 92.537313
  93 Vadirajachar K 34 19 40 17 4 2 3 119 88.80597
  94 Vaishnavi R 39 22 40 18 4 2 2 127 94.776119
  95 Varsha L Pujar 37 21 37 17 4 2 3 121 90.298507
  96 Vinay S G 37 23 38 18 3 2 3 124 92.537313
  97 Vinod Basarkod 28 15 29 13 3 2 2 92 68.656716
  98 Vinutha 38 22 41 18 4 2 3 128 95.522388
  Muniyal Institute of Ayurveda Medical Sciences, Manipal
  Attendance of IV year B.A.M.S (BATCH 2019 – 20) from 01.06.2023-30.06.2023
  Sl.
  No
  Name of the Student Kayachikitsa Shalakya Tantra Shalya Tantra Panchakarma Research Methodology Seminar Total Percentage
  Total Class Conducted 42 23 37 14 3 4 123 100
  1 A Manohara Bhat 35 19 30 12 3 4 103 83.739837
  2 Abhinaya V Hegde 41 22 37 13 3 4 120 97.560976
  3 Adithi C Shetty 42 23 37 14 3 4 123 100
  4 Afrah Noor 41 23 36 14 3 4 121 98.373984
  5 Agnel Theressa 35 19 32 13 3 1 103 83.739837
  6 Akhil Kumar 16 9 13 5 1 3 47 38.211382
  7 Akshy Patil 35 17 32 13 3 4 104 84.552846
  8 Akshy S More 36 21 33 13 3 4 110 89.430894
  9 Alsaman 42 23 36 14 3 3 121 98.373984
  10 Ambalal B Basawa 39 22 35 13 3 0 112 91.056911
  11 Anagha T 2 0 0 1 0 3 6 4.8780488
  12 Apoorva G 32 17 28 8 2 3 90 73.170732
  13 Aravind Shaji 35 18 31 10 2 3 99 80.487805
  14 Aswin Sankar T P 36 19 32 10 2 4 103 83.739837
  15 Athira T A 41 22 37 14 3 4 121 98.373984
  16 Avyakt Sham Bhangle 42 23 37 14 3 4 123 100
  17 B Jayanth Shetty 42 22 36 14 3 4 121 98.373984
  18 B Varun Shenoy 37 21 34 14 3 0 109 88.617886
  19 Burhan Shareef 2 0 1 1 0 4 8 6.504065
  20 Chaithanya 40 20 33 14 2 4 113 91.869919
  21 Dhyana S K 37 20 36 13 3 3 112 91.056911
  22 Gayathri S Menon 36 19 32 10 2 4 103 83.739837
  23 Goura Sagar Veerashetty 37 20 33 12 3 4 109 88.617886
  24 Govindavajjala Sai Alekhya 32 19 30 12 3 4 100 81.300813
  25 Gowri Anil 41 21 37 14 3 4 120 97.560976
  26 Gowrish 33 17 28 10 1 4 93 75.609756
  27 Haritha R 39 22 37 14 3 4 119 96.747967
  28 Harsha S 39 21 36 14 3 4 117 95.121951
  29 Inchara T G 42 23 36 14 3 0 118 95.934959
  30 K M Shiwangi Chauhan 2 0 0 0 0 4 6 4.8780488
  31 K P Apoorva 42 23 37 14 3 4 123 100
  32 Kavya K L 42 23 37 13 3 4 122 99.186992
  33 Keerthi L 33 17 28 13 3 4 98 79.674797
  34 Khalate Shweta Sanjay 42 23 37 14 3 4 123 100
  35 Kiran Kumar 41 21 33 13 2 4 114 92.682927
  36 Koushik P 40 21 33 12 3 4 113 91.869919
  37 M Greeshma 35 21 31 11 3 4 105 85.365854
  38 Madhushree V S 36 20 33 14 3 4 110 89.430894
  39 Manjoosha G 28 21 29 10 3 1 92 74.796748
  40 Manoj K C 1 0 0 0 0 4 5 4.0650407
  41 Mayuri S Shetty 40 21 36 13 3 4 117 95.121951
  42 Megha 40 22 37 14 3 4 120 97.560976
  43 Meghana H K 41 22 34 14 3 4 118 95.934959
  44 Meghana Shankar Shettigar 38 19 33 12 3 3 108 87.804878
  45 Meghasree 31 16 22 7 2 4 82 66.666667
  46 Monica B S 37 20 32 11 2 3 105 85.365854
  47 Nakwa Simra Aanam 38 22 35 14 3 4 116 94.308943
  48 Nazeemakthar A Hiremani 38 18 33 12 3 4 108 87.804878
  49 Neha Shankar Moolya 39 21 32 14 3 3 112 91.056911
  50 Nihar B Jain 37 20 31 12 3 0 103 83.739837
  51 Nithya j Pillai 1 0 1 3 0 4 9 7.3170732
  52 Pallavi 38 22 35 11 3 3 112 91.056911
  53 Pavan P Jogi 39 23 34 13 3 4 116 94.308943
  54 Poorvika H O 42 22 37 14 3 0 118 95.934959
  55 Pradeep Malatesh Bhosle 2 1 1 0 0 4 8 6.504065
  56 Pragathi G 38 22 34 11 2 3 110 89.430894
  57 Prajwal N Kulkarni 25 11 22 9 2 4 73 59.349593
  58 Prapthi Shetty 39 20 30 11 2 4 106 86.178862
  59 Prasiddi K S Mayya 41 22 35 14 3 4 119 96.747967
  60 Prathik N 35 20 33 13 3 4 108 87.804878
  61 Prathima Venkatesh Dhareshwar 39 21 35 14 3 4 116 94.308943
  62 Pushpalatha N S 41 23 34 14 2 3 117 95.121951
  63 Rachitha 31 18 28 13 3 4 97 78.861789
  64 Raksha Bhanarakar H R 38 21 35 14 3 4 115 93.495935
  65 Rakshitha 38 21 33 12 2 4 110 89.430894
  66 Ramya R 42 23 37 13 3 4 122 99.186992
  67 Rashmi K B 42 23 37 13 3 0 118 95.934959
  68 Ravikumar N 0 0 0 2 1 4 7 5.6910569
  69 Revathy Raveendran 41 22 37 14 3 3 120 97.560976
  70 Riona Maria D Souza 37 17 29 13 3 2 101 82.113821
  71 Riya Shetty 34 20 32 12 3 3 104 84.552846
  72 Rohit Suryakant Wagmode 26 12 21 9 2 4 74 60.162602
  73 Rukmini S 38 20 35 14 3 4 114 92.682927
  74 Sanjay Ramachandra Bhat 40 22 35 13 3 4 117 95.121951
  75 Sanskar Shankar Naik 36 20 31 14 3 4 108 87.804878
  76 Sathmika Sureesh V C 40 21 36 13 3 3 116 94.308943
  77 Sayyed Muhammed Sharief 37 16 29 12 3 4 101 82.113821
  78 Shankitha 40 21 35 13 3 4 116 94.308943
  79 Sinchana 40 20 36 14 3 3 116 94.308943
  80 Sinchana G S 36 21 34 12 3 4 110 89.430894
  81 Sinchana Satish Shetty 42 23 36 14 3 4 122 99.186992
  82 Smitha A 42 23 37 14 3 4 123 100
  83 Sphoorthi M M 42 23 37 14 3 4 123 100
  84 Sridevi N 40 22 35 13 3 4 117 95.121951
  85 Srihari Kalkur A 40 23 37 14 3 3 120 97.560976
  86 Srinivas J 31 15 28 9 2 3 88 71.544715
  87 Steeva Paulson 34 16 30 10 1 4 95 77.235772
  88 Sufaila Parveen 40 22 35 13 3 4 117 95.121951
  89 Surabhi G 37 21 34 13 3 4 112 91.056911
  90 Suraksha S Shetty 42 23 36 14 3 4 122 99.186992
  91 Tejas J 41 22 37 14 3 4 121 98.373984
  92 Telalwar Saiprasad Sanjay 41 21 33 13 3 4 115 93.495935
  93 Vadirajachar K 30 16 26 8 1 4 85 69.105691
  94 Vaishnavi R 37 19 29 11 2 4 102 82.926829
  95 Varsha L Pujar 39 20 31 13 3 3 109 88.617886
  96 Vinay S G 27 16 29 8 1 4 85 69.105691
  97 Vinod Basarkod 37 20 34 13 3 4 111 90.243902
  98 Vinutha 41 23 37 14 3 2 120 97.560976
  Muniyal Institute of Ayurveda Medical Sciences, Manipal
  Attendance of IV year B.A.M.S (BATCH 2019 – 20) from 01.05.2023-31.05.2023
  Sl.
  No
  Name of the Student Kayachikitsa Shalakya Tantra Shalya Tantra Panchakarma Research Methodology Seminar Total Percentage
  Total Class Conducted 27 13 16 9 3 2 70 100
  1 A Manohara Bhat 24 9 13 7 2 2 57 81.428571
  2 Abhinaya V Hegde 26 13 15 9 3 2 68 97.142857
  3 Adithi C Shetty 27 12 16 9 3 2 69 98.571429
  4 Afrah Noor 27 13 16 9 3 2 70 100
  5 Agnel Theressa 27 13 16 9 3 2 70 100
  6 Akhil Kumar 18 8 10 5 1 1 43 61.428571
  7 Akshy Patil 14 6 8 5 2 1 36 51.428571
  8 Akshy S More 21 9 11 7 3 2 53 75.714286
  9 Alsaman 27 13 16 9 3 2 70 100
  10 Ambalal B Basawa 24 12 13 7 3 2 61 87.142857
  11 Anagha T 1 0 0 0 0 0 1 1.4285714
  12 Apoorva G 20 9 13 6 2 1 51 72.857143
  13 Aravind Shaji 25 13 13 8 3 2 64 91.428571
  14 Aswin Sankar T P 24 13 14 8 3 2 64 91.428571
  15 Athira T A 27 13 16 9 3 2 70 100
  16 Avyakt Sham Bhangle 27 13 16 9 3 2 70 100
  17 B Jayanth Shetty 24 12 13 8 2 2 61 87.142857
  18 B Varun Shenoy 19 10 10 7 1 1 48 68.571429
  19 Burhan Shareef 1 0 0 0 0 0 1 1.4285714
  20 Chaithanya 27 13 16 9 3 2 70 100
  21 Dhyana S K 26 12 15 8 3 1 65 92.857143
  22 Gayathri S Menon 24 13 14 8 3 2 64 91.428571
  23 Goura Sagar Veerashetty 27 12 16 9 3 2 69 98.571429
  24 Govindavajjala Sai Alekhya 25 11 16 8 3 2 65 92.857143
  25 Gowri Anil 27 13 16 9 3 2 70 100
  26 Gowrish 26 11 15 8 2 2 64 91.428571
  27 Haritha R 21 10 13 8 3 2 57 81.428571
  28 Harsha S 23 10 15 7 3 2 60 85.714286
  29 Inchara T G 23 10 15 7 3 2 60 85.714286
  30 K M Shiwangi Chauhan 0 0 0 0 0 0 0 0
  31 K P Apoorva 23 10 15 7 3 2 60 85.714286
  32 Kavya K L 18 8 11 5 2 1 45 64.285714
  33 Keerthi L 18 8 13 7 2 1 49 70
  34 Khalate Shweta Sanjay 21 9 12 7 3 2 54 77.142857
  35 Kiran Kumar 27 13 16 9 3 2 70 100
  36 Koushik P 24 10 16 9 3 2 64 91.428571
  37 M Greeshma 27 13 15 9 3 2 69 98.571429
  38 Madhushree V S 27 13 16 9 3 2 70 100
  39 Manjoosha G 27 13 16 9 3 2 70 100
  40 Manoj K C 0 0 1 0 0 0 1 1.4285714
  41 Mayuri S Shetty 27 13 16 9 3 2 70 100
  42 Megha 25 11 16 8 3 2 65 92.857143
  43 Meghana H K 25 11 16 9 3 2 66 94.285714
  44 Meghana Shankar Shettigar 26 12 15 9 3 2 67 95.714286
  45 Meghasree 24 13 14 8 3 2 64 91.428571
  46 Monica B S 12 6 7 3 2 1 31 44.285714
  47 Nakwa Simra Aanam 27 13 16 9 3 2 70 100
  48 Nazeemakthar A Hiremani 23 8 15 8 3 2 59 84.285714
  49 Neha Shankar Moolya 24 11 15 9 3 2 64 91.428571
  50 Nihar B Jain 25 12 15 9 2 2 65 92.857143
  51 Nithya j Pillai 4 1 3 2 1 0 11 15.714286
  52 Pallavi 25 12 14 8 3 2 64 91.428571
  53 Pavan P Jogi 15 6 10 5 2 1 39 55.714286
  54 Poorvika H O 24 11 16 8 3 2 64 91.428571
  55 Pradeep Malatesh Bhosle 8 5 4 3 1 1 22 31.428571
  56 Pragathi G 23 11 14 9 3 2 62 88.571429
  57 Prajwal N Kulkarni 27 13 16 9 3 2 70 100
  58 Prapthi Shetty 27 13 16 9 3 1 69 98.571429
  59 Prasiddi K S Mayya 27 13 16 9 3 2 70 100
  60 Prathik N 20 9 11 7 3 2 52 74.285714
  61 Prathima Venkatesh Dhareshwar 27 13 16 9 3 2 70 100
  62 Pushpalatha N S 18 8 11 5 2 1 45 64.285714
  63 Rachitha 27 13 16 9 3 2 70 100
  64 Raksha Bhanarakar H R 27 13 16 8 3 2 69 98.571429
  65 Rakshitha 26 13 15 8 2 2 66 94.285714
  66 Ramya R 27 13 16 9 3 2 70 100
  67 Rashmi K B 26 11 16 8 3 2 66 94.285714
  68 Ravikumar N 0 0 0 0 0 0 0 0
  69 Revathy Raveendran 25 12 15 9 3 2 66 94.285714
  70 Riona Maria D Souza 22 12 12 7 3 2 58 82.857143
  71 Riya Shetty 25 11 16 8 3 2 65 92.857143
  72 Rohit Suryakant Wagmode 27 13 16 9 3 2 70 100
  73 Rukmini S 17 9 9 6 2 1 44 62.857143
  74 Sanjay Ramachandra Bhat 27 13 16 9 3 2 70 100
  75 Sanskar Shankar Naik 25 13 14 9 3 2 66 94.285714
  76 Sathmika Sureesh V C 23 11 14 9 3 2 62 88.571429
  77 Sayyed Muhammed Sharief 23 11 12 8 2 2 58 82.857143
  78 Shankitha 24 11 15 9 3 2 64 91.428571
  79 Sinchana 27 13 16 9 3 2 70 100
  80 Sinchana G S 27 12 16 8 3 2 68 97.142857
  81 Sinchana Satish Shetty 27 13 16 9 3 2 70 100
  82 Smitha A 19 8 14 7 2 2 52 74.285714
  83 Sphoorthi M M 23 10 15 8 3 2 61 87.142857
  84 Sridevi N 27 13 16 9 3 2 70 100
  85 Srihari Kalkur A 27 13 16 9 3 2 70 100
  86 Srinivas J 24 11 13 8 3 2 61 87.142857
  87 Steeva Paulson 25 13 14 8 3 2 65 92.857143
  88 Sufaila Parveen 27 13 16 9 3 2 70 100
  89 Surabhi G 9 4 5 3 1 0 22 31.428571
  90 Suraksha S Shetty 26 13 15 8 3 2 67 95.714286
  91 Tejas J 27 13 14 9 3 2 68 97.142857
  92 Telalwar Saiprasad Sanjay 20 9 11 5 2 1 48 68.571429
  93 Vadirajachar K 23 11 12 7 3 2 58 82.857143
  94 Vaishnavi R 22 10 13 7 3 2 57 81.428571
  95 Varsha L Pujar 18 8 11 5 2 1 45 64.285714
  96 Vinay S G 12 5 8 4 2 1 32 45.714286
  97 Vinod Basarkod 21 10 13 7 3 1 55 78.571429
  98 Vinutha 27 13 16 6 3 2 67 95.714286
  Sl No Name Kayachikitsa Shalakya Tantra Shalya Tantra Panchakarma Research Methodology Seminar Total Percentage
  Total Class 17 12 18 4 2 0 53 100
  1 Adithi S 13 10 16 4 2 0 45 84.90566
  2 Akshay .V.C 16 10 15 4 2 0 47 88.679245
  3 Amal Bright 3 1 4 1 0 0 9 16.981132
  4 Ankitha A Padmasali 17 11 18 4 2 0 52 98.113208
  5 Annapoorna 15 10 15 4 2 0 46 86.792453
  6 Anupama Kodancha 17 12 18 4 2 0 53 100
  7 Ashish Kumar 8 4 3 0 0 0 15 28.301887
  8 Chavan Pallavi Vijay 17 12 18 4 2 0 53 100
  9 Dhananjay Kumar Biswas 0 0 0 0 0 0 0 0
  10 Hridhya Sudheesh 10 6 9 0 1 0 26 49.056604
  11 Hrithik 3 3 6 2 2 0 16 30.188679
  12 K Amrutha U Shetty 17 11 18 4 2 0 52 98.113208
  13 Karthik M 1 0 0 0 0 0 1 1.8867925
  14 Kowlath Sameena 13 8 15 3 2 0 41 77.358491
  15 Mahima Rao 17 12 17 4 1 0 51 96.226415
  16 Meghana G 15 11 15 3 1 0 45 84.90566
  17 Namratha K R 17 12 18 4 2 0 53 100
  18 Navyashri 10 9 16 4 2 0 41 77.358491
  19 Nisha 17 12 17 4 1 0 51 96.226415
  20 Prarthana Talwalkar 12 9 16 4 1 0 42 79.245283
  21 Rashmi R Shetty 14 11 17 4 2 0 48 90.566038
  22 Roshan R 15 7 15 4 2 0 43 81.132075
  23 Sabina S. B 15 10 14 4 2 0 45 84.90566
  24 Shaikh Imran Gous 0 0 1 0 0 0 1 1.8867925
  25 Sharvari 12 8 16 4 2 0 42 79.245283
  26 Sheethal 17 12 18 4 2 0 53 100
  27 Shetty Yashika Krishna 14 10 15 4 1 0 44 83.018868
  28 Shreya 15 11 16 4 2 0 48 90.566038
  29 Shreya Shetty 9 4 6 0 1 0 20 37.735849
  30 Shriprada Upadhya 16 7 14 2 2 0 41 77.358491
  31 Sneha 10 6 12 2 2 0 32 60.377358
  32 Sonam Dolker 17 12 17 4 2 0 52 98.113208
  33 Soujanya R Shetty 17 12 18 4 2 0 53 100
  34 Sparsha S Bangera 16 11 17 4 2 0 50 94.339623
  35 Spoorthy 14 10 16 3 2 0 45 84.90566
  36 Sri Krishna S 0 0 1 0 0 0 1 1.8867925
  37 U V Varuni 17 12 18 4 2 0 53 100
  38 Vaishnavi 17 10 13 3 2 0 45 84.90566
  39 Vennela Mruthyunjay 14 9 11 4 1 0 39 73.584906
  40 Vishwesh 14 10 15 4 1 0 44 83.018868
  Sl No Name Kayachikitsa Shalakya Tantra Shalya Tantra Panchakarma Research Methodology Seminar Total Percentage
  Total Class Internal Exam and  Vacation
  1 Adithi S
  2 Akshay .V.C
  3 Amal Bright
  4 Ankitha A Padmasali
  5 Annapoorna
  6 Anupama Kodancha
  7 Ashish Kumar
  8 Chavan Pallavi Vijay
  9 Dhananjay Kumar Biswas
  10 Hridhya Sudheesh
  11 Hrithik
  12 K Amrutha U Shetty
  13 Karthik M
  14 Kowlath Sameena
  15 Mahima Rao
  16 Meghana G
  17 Namratha K R
  18 Navyashri
  19 Nisha
  20 Prarthana Talwalkar
  21 Rashmi R Shetty
  22 Roshan R
  23 Sabina S. B
  24 Shaikh Imran Gous
  25 Sharvari
  26 Sheethal
  27 Shetty Yashika Krishna
  28 Shreya
  29 Shreya Shetty
  30 Shriprada Upadhya
  31 Sneha
  32 Sonam Dolker
  33 Soujanya R Shetty
  34 Sparsha S Bangera
  35 Spoorthy
  36 Sri Krishna S
  37 U V Varuni
  38 Vaishnavi
  39 Vennela Mruthyunjay
  40 Vishwesh
  Sl No Name Kayachikitsa Shalakya Tantra Shalya Tantra Panchakarma Research Methodology Seminar Total Percentage
  Total Class 33 22 35 17 5 0 112 100
  1 Adithi S 32 22 35 14 3 0 106 94.642857
  2 Akshay .V.C 32 21 35 13 3 0 104 92.857143
  3 Amal Bright 29 20 27 13 2 0 91 81.25
  4 Ankitha A Padmasali 33 22 35 14 3 0 107 95.535714
  5 Annapoorna 29 19 31 13 3 0 95 84.821429
  6 Anupama Kodancha 33 22 35 14 3 0 107 95.535714
  7 Ashish Kumar 0 0 0 0 0 0 0 0
  8 Chavan Pallavi Vijay 22 16 24 12 3 0 77 68.75
  9 Dhananjay Kumar Biswas 0 0 0 0 0 0 0 0
  10 Hridhya Sudheesh 6 4 5 1 0 0 16 14.285714
  11 Hrithik 16 9 17 6 1 0 49 43.75
  12 K Amrutha U Shetty 30 21 32 14 3 0 100 89.285714
  13 Karthik M 0 0 0 0 0 0 0 0
  14 Kowlath Sameena 31 22 32 12 3 0 100 89.285714
  15 Mahima Rao 29 20 31 14 3 0 97 86.607143
  16 Meghana G 33 22 35 14 3 0 107 95.535714
  17 Namratha K R 32 22 34 14 3 0 105 93.75
  18 Navyashri 31 20 35 14 3 0 103 91.964286
  19 Nisha 28 17 31 13 2 0 91 81.25
  20 Prarthana Talwalkar 31 20 31 13 3 0 98 87.5
  21 Rashmi R Shetty 30 20 32 13 2 0 97 86.607143
  22 Roshan R 30 22 33 14 3 0 102 91.071429
  23 Sabina S. B 31 19 29 14 3 0 96 85.714286
  24 Shaikh Imran Gous 0 0 0 1 0 0 1 0.8928571
  25 Sharvari 31 18 32 14 3 0 98 87.5
  26 Sheethal 29 19 30 12 2 0 92 82.142857
  27 Shetty Yashika Krishna 30 20 32 12 2 0 96 85.714286
  28 Shreya 32 21 33 12 2 0 100 89.285714
  29 Shreya Shetty 8 5 7 1 0 0 21 18.75
  30 Shriprada Upadhya 28 18 30 13 2 0 91 81.25
  31 Sneha 28 19 30 13 2 0 92 82.142857
  32 Sonam Dolker 31 22 34 13 2 0 102 91.071429
  33 Soujanya R Shetty 32 22 35 14 3 0 106 94.642857
  34 Sparsha S Bangera 27 20 32 13 3 0 95 84.821429
  35 Spoorthy 29 18 28 13 3 0 91 81.25
  36 Sri Krishna S 0 0 0 0 0 0 0 0
  37 U V Varuni 27 17 27 14 3 0 88 78.571429
  38 Vaishnavi 30 20 32 14 3 0 99 88.392857
  39 Vennela Mruthyunjay 21 12 23 10 3 0 69 61.607143
  40 Vishwesh 28 20 33 12 3 0 96 85.714286
  Sl No Name Kayachikitsa Shalakya Tantra Shalya Tantra Panchakarma Research Methodology Seminar Total Percentage
  Total Class 33 23 40 17 5 1 119 100
  1 Adithi S 31 20 36 16 5 1 109 91.596639
  2 Akshay .V.C 24 16 28 12 4 1 85 71.428571
  3 Amal Bright 27 17 27 12 4 1 88 73.94958
  4 Ankitha A Padmasali 33 23 40 17 5 1 119 100
  5 Annapoorna 33 22 38 17 5 1 116 97.478992
  6 Anupama Kodancha 32 22 39 17 5 1 116 97.478992
  7 Ashish Kumar 13 9 17 8 2 0 49 41.176471
  8 Chavan Pallavi Vijay 33 23 40 17 5 1 119 100
  9 Dhananjay Kumar Biswas 0 0 0 0 0 0 0 0
  10 Hridhya Sudheesh 31 22 39 17 5 1 115 96.638655
  11 Hrithik 24 15 31 13 5 1 89 74.789916
  12 K Amrutha U Shetty 33 22 40 17 5 1 118 99.159664
  13 Karthik M 0 0 0 0 0 0 0 0
  14 Kowlath Sameena 33 23 40 17 5 1 119 100
  15 Mahima Rao 30 20 35 15 5 1 106 89.07563
  16 Meghana G 29 20 35 15 5 1 105 88.235294
  17 Namratha K R 33 22 40 16 5 1 117 98.319328
  18 Navyashri 32 21 38 16 5 1 113 94.957983
  19 Nisha 31 21 35 15 4 1 107 89.915966
  20 Prarthana Talwalkar 33 23 40 17 5 1 119 100
  21 Rashmi R Shetty 31 20 36 15 5 1 108 90.756303
  22 Roshan R 31 18 34 15 5 1 104 87.394958
  23 Sabina S. B 24 16 32 13 5 1 91 76.470588
  24 Shaikh Imran Gous 12 7 19 8 2 0 48 40.336134
  25 Sharvari 24 13 29 13 5 1 85 71.428571
  26 Sheethal 31 22 38 17 5 1 114 95.798319
  27 Shetty Yashika Krishna 28 18 33 16 5 1 101 84.87395
  28 Shreya 32 22 38 16 5 1 114 95.798319
  29 Shreya Shetty 30 20 37 16 5 1 109 91.596639
  30 Shriprada Upadhya 32 22 32 14 4 1 105 88.235294
  31 Sneha 31 21 37 15 5 1 110 92.436975
  32 Sonam Dolker 32 23 38 15 4 0 112 94.117647
  33 Soujanya R Shetty 30 22 38 16 5 1 112 94.117647
  34 Sparsha S Bangera 29 21 34 14 4 1 103 86.554622
  35 Spoorthy 28 19 32 14 4 1 98 82.352941
  36 Sri Krishna S 9 9 9 5 2 0 34 28.571429
  37 U V Varuni 28 20 35 16 4 1 104 87.394958
  38 Vaishnavi 33 23 40 17 5 1 119 100
  39 Vennela Mruthyunjay 15 12 15 9 2 0 53 44.537815
  40 Vishwesh 33 21 38 17 5 1 115 96.638655
  Sl No Name Kayachikitsa Shalakya Tantra Shalya Tantra Panchakarma Research Methodology Clinical Total Percentage
  Total Class 22 21 32 15 3 1 94 100
  1 Adithi S 18 18 29 14 3 0 82 87.234043
  2 Akshay .V.C 10 14 20 11 2 0 57 60.638298
  3 Amal Bright 11 11 12 8 1 0 43 45.744681
  4 Ankitha A Padmasali 22 21 32 15 3 1 94 100
  5 Annapoorna 19 18 29 12 3 1 82 87.234043
  6 Anupama Kodancha 22 21 31 15 3 1 93 98.93617
  7 Ashish Kumar 14 7 10 11 0 0 42 44.680851
  8 Chavan Pallavi Vijay 22 21 32 15 3 1 94 100
  9 Dhananjay Kumar Biswas 0 0 3 0 0 0 3 3.1914894
  10 Hridhya Sudheesh 17 17 26 11 3 1 75 79.787234
  11 Hrithik 18 15 26 11 3 1 74 78.723404
  12 K Amrutha U Shetty 17 16 25 12 3 1 74 78.723404
  13 Karthik M 6 8 13 5 0 1 33 35.106383
  14 Kowlath Sameena 19 20 26 14 2 1 82 87.234043
  15 Mahima Rao 22 21 31 15 3 1 93 98.93617
  16 Meghana G 19 19 29 15 3 1 86 91.489362
  17 Namratha K R 22 21 32 15 3 1 94 100
  18 Navyashri 19 19 31 14 3 1 87 92.553191
  19 Nisha 19 18 26 14 3 1 81 86.170213
  20 Prarthana Talwalkar 21 21 29 15 3 1 90 95.744681
  21 Rashmi R Shetty 16 18 30 13 3 1 81 86.170213
  22 Roshan R 20 17 27 12 2 1 79 84.042553
  23 Sabina S. B 16 15 21 9 2 1 64 68.085106
  24 Shaikh Imran Gous 12 10 13 9 0 1 45 47.87234
  25 Sharvari 17 18 28 12 3 1 79 84.042553
  26 Sheethal 20 19 25 13 3 1 81 86.170213
  27 Shetty Yashika Krishna 19 21 31 15 3 1 90 95.744681
  28 Shreya 19 19 27 11 2 1 79 84.042553
  29 Shreya Shetty 21 20 31 15 3 1 91 96.808511
  30 Shriprada Upadhya 18 19 29 12 2 1 81 86.170213
  31 Sneha 22 19 31 14 3 1 90 95.744681
  32 Sonam Dolker 22 21 32 15 3 1 94 100
  33 Soujanya R Shetty 22 21 32 15 3 1 94 100
  34 Sparsha S Bangera 16 17 27 10 3 1 74 78.723404
  35 Spoorthy 18 17 23 14 3 1 76 80.851064
  36 Sri Krishna S 8 10 15 7 2 1 43 45.744681
  37 U V Varuni 22 21 32 15 3 1 94 100
  38 Vaishnavi 21 18 27 13 3 1 83 88.297872
  39 Vennela Mruthyunjay 13 7 17 10 0 1 48 51.06383
  40 Vishwesh 19 17 26 13 3 1 79 84.042553
  Sl No Name Kayachikitsa Shalakya Tantra Shalya Tantra Panchakarma Research Methodology Clinical Total Percentage
  Total Class 30 21 23 13 1 3 91 100
  1 Adithi S 29 20 21 13 1 3 87 95.604396
  2 Akshay .V.C 16 11 16 10 1 2 56 61.538462
  3 Amal Bright 18 13 11 8 0 3 53 58.241758
  4 Ankitha A Padmasali 30 21 23 13 1 3 91 100
  5 Annapoorna 23 18 18 9 1 2 71 78.021978
  6 Anupama Kodancha 30 21 23 13 1 3 91 100
  7 Ashish Kumar 5 8 1 4 0 2 20 21.978022
  8 Chavan Pallavi Vijay 27 19 21 12 1 3 83 91.208791
  9 Dhananjay Kumar Biswas 0 1 0 1 0 3 5 5.4945055
  10 Hridhya Sudheesh 28 20 22 12 1 3 86 94.505495
  11 Hrithik 16 15 14 7 1 1 54 59.340659
  12 K Amrutha U Shetty 30 21 23 13 1 3 91 100
  13 Karthik M 15 12 6 7 1 2 43 47.252747
  14 Kowlath Sameena 28 20 21 12 1 3 85 93.406593
  15 Mahima Rao 29 20 21 12 1 3 86 94.505495
  16 Meghana G 24 19 22 13 1 3 82 90.10989
  17 Namratha K R 29 21 23 13 1 3 90 98.901099
  18 Navyashri 29 17 23 13 1 3 86 94.505495
  19 Nisha 22 17 18 11 1 3 72 79.120879
  20 Prarthana Talwalkar 29 20 23 12 1 3 88 96.703297
  21 Rashmi R Shetty 29 21 20 12 1 2 85 93.406593
  22 Roshan R 28 15 20 13 0 3 79 86.813187
  23 Sabina S. B 24 19 16 12 1 3 75 82.417582
  24 Shaikh Imran Gous 0 0 0 0 0 1 1 1.0989011
  25 Sharvari 20 17 16 9 1 2 65 71.428571
  26 Sheethal 24 19 18 12 1 3 77 84.615385
  27 Shetty Yashika Krishna 29 20 22 13 1 3 88 96.703297
  28 Shreya 26 20 21 13 1 3 84 92.307692
  29 Shreya Shetty 28 19 19 12 1 3 82 90.10989
  30 Shriprada Upadhya 24 19 20 12 0 3 78 85.714286
  31 Sneha 30 21 22 13 1 3 90 98.901099
  32 Sonam Dolker 29 21 23 13 1 3 90 98.901099
  33 Soujanya R Shetty 30 21 23 13 1 3 91 100
  34 Sparsha S Bangera 28 20 21 12 1 3 85 93.406593
  35 Spoorthy 28 20 19 11 1 2 81 89.010989
  36 Sri Krishna S 4 4 2 2 0 2 14 15.384615
  37 U V Varuni 27 18 21 12 1 3 82 90.10989
  38 Vaishnavi 29 21 23 13 1 3 90 98.901099
  39 Vennela Mruthyunjay 17 15 12 11 0 3 58 63.736264
  40 Vishwesh 18 11 19 8 1 2 59 64.835165
  Sl No Name Kayachikitsa Shalakya Tantra Shalya Tantra Panchakarma Research Methodology Clinical Total Percentage
  Total Class 20 13 25 9 2 2 71 100
  1 Adithi S 20 12 23 9 2 2 68 95.774648
  2 Akshay .V.C 18 9 20 7 2 2 58 81.690141
  3 Amal Bright 10 10 19 5 2 2 48 67.605634
  4 Ankitha A Padmasali 20 12 24 9 1 2 68 95.774648
  5 Annapoorna 16 10 21 9 2 2 60 84.507042
  6 Anupama Kodancha 20 12 25 9 2 2 70 98.591549
  7 Ashish Kumar 10 4 7 2 1 2 26 36.619718
  8 Chavan Pallavi Vijay 3 2 4 2 0 1 12 16.901408
  9 Dhananjay Kumar Biswas 0 0 0 0 0 2 2 2.8169014
  10 Hridhya Sudheesh 20 13 23 9 2 2 69 97.183099
  11 Hrithik 16 11 23 9 2 2 63 88.732394
  12 K Amrutha U Shetty 18 12 23 9 2 2 66 92.957746
  13 Karthik M 11 7 13 3 0 1 35 49.295775
  14 Kowlath Sameena 18 12 23 9 2 2 66 92.957746
  15 Mahima Rao 18 12 24 8 2 2 66 92.957746
  16 Meghana G 20 13 22 8 1 2 66 92.957746
  17 Namratha K R 20 13 24 9 1 2 69 97.183099
  18 Navyashri 20 13 25 9 2 2 71 100
  19 Nisha 15 10 21 7 2 1 56 78.873239
  20 Prarthana Talwalkar 20 12 24 8 2 2 68 95.774648
  21 Rashmi R Shetty 17 11 21 8 2 2 61 85.915493
  22 Roshan R 17 9 21 9 2 2 60 84.507042
  23 Sabina S. B 18 9 20 9 2 2 60 84.507042
  24 Shaikh Imran Gous 0 0 0 2 0 2 4 5.6338028
  25 Sharvari 14 9 19 9 1 2 54 76.056338
  26 Sheethal 15 10 19 9 2 2 57 80.28169
  27 Shetty Yashika Krishna 19 12 23 9 2 2 67 94.366197
  28 Shreya 19 11 23 7 1 2 63 88.732394
  29 Shreya Shetty 18 12 22 7 2 2 63 88.732394
  30 Shriprada Upadhya 17 11 20 9 2 2 61 85.915493
  31 Sneha 20 13 24 9 1 2 69 97.183099
  32 Sonam Dolker 20 13 25 9 2 2 71 100
  33 Soujanya R Shetty 20 13 25 9 2 2 71 100
  34 Sparsha S Bangera 19 12 22 9 1 2 65 91.549296
  35 Spoorthy 18 12 22 9 1 2 64 90.140845
  36 Sri Krishna S 7 5 7 4 1 2 26 36.619718
  37 U V Varuni 20 13 24 9 1 2 69 97.183099
  38 Vaishnavi 20 13 25 9 2 2 71 100
  39 Vennela Mruthyunjay 11 6 11 4 1 2 35 49.295775
  40 Vishwesh 19 13 25 9 2 2 70 98.591549
  Sl No Name Kayachikitsa Shalakya Tantra Shalya Tantra Panchakarma Research Methodology Clinical Total Percentage
  Total Class 26 16 22 8 2 2 1 77 100
  1 Adithi S 25 15 20 8 2 1 0 71 92.207792
  2 Akshay .V.C 19 10 16 6 2 1 1 55 71.428571
  3 Amal Bright 20 11 14 7 2 0 1 55 71.428571
  4 Ankitha A Padmasali 23 16 22 8 2 1 1 73 94.805195
  5 Annapoorna 22 16 22 8 2 1 1 72 93.506494
  6 Anupama Kodancha 22 16 22 8 2 1 1 72 93.506494
  7 Ashish Kumar 18 6 11 4 2 1 0 42 54.545455
  8 Chavan Pallavi Vijay 24 14 19 8 2 1 1 69 89.61039
  9 Dhananjay Kumar Biswas 1 0 0 0 0 0 0 1 1.2987013
  10 Hridhya Sudheesh 22 12 18 7 2 1 1 63 81.818182
  11 Hrithik 14 10 14 5 1 1 1 46 59.74026
  12 K Amrutha U Shetty 24 15 21 8 2 1 1 72 93.506494
  13 Karthik M 8 5 8 3 0 1 0 25 32.467532
  14 Kowlath Sameena 23 14 16 7 2 1 1 64 83.116883
  15 Mahima Rao 19 14 22 8 2 1 0 66 85.714286
  16 Meghana G 21 11 17 7 2 1 1 60 77.922078
  17 Namratha K R 24 15 21 8 2 1 1 72 93.506494
  18 Navyashri 21 13 19 7 2 1 0 63 81.818182
  19 Nisha 21 14 19 7 2 1 0 64 83.116883
  20 Prarthana Talwalkar 21 15 21 6 2 1 1 67 87.012987
  21 Rashmi R Shetty 22 14 20 8 2 1 0 67 87.012987
  22 Roshan R 18 12 14 6 1 1 0 52 67.532468
  23 Sabina S. B 20 11 18 7 2 1 0 59 76.623377
  24 Shaikh Imran Gous 0 0 2 0 0 1 0 3 3.8961039
  25 Sharvari 21 14 21 7 2 1 1 67 87.012987
  26 Sheethal 20 12 18 7 2 1 0 60 77.922078
  27 Shetty Yashika Krishna 21 12 18 6 1 1 0 59 76.623377
  28 Shreya 25 15 19 7 1 1 1 69 89.61039
  29 Shreya Shetty 26 16 22 8 2 1 1 76 98.701299
  30 Shriprada Upadhya 25 15 19 6 2 1 1 69 89.61039
  31 Sneha 23 16 22 8 2 1 1 73 94.805195
  32 Sonam Dolker 25 15 21 8 2 1 1 73 94.805195
  33 Soujanya R Shetty 19 13 20 8 2 1 1 64 83.116883
  34 Sparsha S Bangera 23 14 20 8 2 1 0 68 88.311688
  35 Spoorthy 16 12 17 6 2 1 1 55 71.428571
  36 Sri Krishna S 12 7 12 5 1 1 0 38 49.350649
  37 U V Varuni 25 15 19 8 2 1 1 71 92.207792
  38 Vaishnavi 20 16 19 6 1 1 1 64 83.116883
  39 Vennela Mruthyunjay 20 9 14 4 2 1 0 50 64.935065
  40 Vishwesh 24 15 22 7 2 1 1 72 93.506494
  Sl No Name Kayachikitsa Shalakya Tantra Shalya Tantra Panchakarma Research Methodology Clinical Other Total Percentage
  Total Class 28 16 27 8 4 3 4 90 100
  1 Adithi S 27 14 24 7 2 3 3 80 88.888889
  2 Akshay .V.C 15 10 14 4 2 3 3 51 56.666667
  3 Amal Bright 18 12 16 5 2 3 4 60 66.666667
  4 Ankitha A Padmasali 28 15 26 7 4 3 4 87 96.666667
  5 Annapoorna 28 15 27 8 3 3 4 88 97.777778
  6 Anupama Kodancha 27 15 26 7 4 3 4 86 95.555556
  7 Ashish Kumar 17 9 16 5 2 3 1 53 58.888889
  8 Chavan Pallavi Vijay 27 14 26 8 4 3 1 83 92.222222
  9 Dhananjay Kumar Biswas 0 0 0 0 0 3 0 3 3.3333333
  10 Hridhya Sudheesh 22 12 20 5 2 3 1 65 72.222222
  11 Hrithik 26 13 19 6 3 3 4 74 82.222222
  12 K Amrutha U Shetty 28 15 26 8 4 3 4 88 97.777778
  13 Karthik M 20 8 15 5 3 2 1 54 60
  14 Kowlath Sameena 26 13 24 6 4 3 4 80 88.888889
  15 Mahima Rao 27 15 25 7 4 3 4 85 94.444444
  16 Meghana G 27 14 25 8 3 2 1 80 88.888889
  17 Namratha K R 28 15 26 8 3 3 3 86 95.555556
  18 Navyashri 27 14 25 7 4 3 4 84 93.333333
  19 Nisha 28 14 24 7 3 3 1 80 88.888889
  20 Prarthana Talwalkar 27 14 23 7 3 3 4 81 90
  21 Rashmi R Shetty 25 14 24 7 4 3 4 81 90
  22 Roshan R 24 13 24 8 2 3 3 77 85.555556
  23 Sabina S. B 18 12 17 5 3 3 3 61 67.777778
  24 Shaikh Imran Gous 15 10 12 4 1 3 0 45 50
  25 Sharvari 26 14 23 8 4 3 4 82 91.111111
  26 Sheethal 27 14 26 8 3 3 3 84 93.333333
  27 Shetty Yashika Krishna 24 12 21 7 4 3 4 75 83.333333
  28 Shreya 27 14 26 8 4 3 0 82 91.111111
  29 Shreya Shetty 27 15 26 8 4 3 4 87 96.666667
  30 Shriprada Upadhya 26 15 25 8 3 3 4 84 93.333333
  31 Sneha 25 13 23 7 4 3 4 79 87.777778
  32 Sonam Dolker 27 14 25 7 4 3 4 84 93.333333
  33 Soujanya R Shetty 27 14 27 8 4 3 1 84 93.333333
  34 Sparsha S Bangera 26 13 23 8 3 3 3 79 87.777778
  35 Spoorthy 21 12 20 4 3 3 4 67 74.444444
  36 Sri Krishna S 10 7 10 3 1 3 0 34 37.777778
  37 U V Varuni 27 14 21 6 2 3 4 77 85.555556
  38 Vaishnavi 28 15 26 7 4 3 4 87 96.666667
  39 Vennela Mruthyunjay 21 11 16 7 3 3 0 61 67.777778
  40 Vishwesh 26 14 25 8 3 3 3 82 91.111111
   

  Sl No Name Kayachikitsa Shalakya Tantra Shalya Tantra Panchakarma Research Methodology Seminar Total Percentage
  Total Class 41 26 47 21 4 2 141 100
  1 Adithi S 39 25 44 18 4 2 132 93.617021
  2 Akshay .V.C 32 18 35 16 3 2 106 75.177305
  3 Amal Bright 15 10 16 5 1 0 47 33.333333
  4 Ankitha A Padmasali 41 26 47 21 4 2 141 100
  5 Annapoorna 38 24 46 21 4 2 135 95.744681
  6 Anupama Kodancha 41 26 47 21 4 2 141 100
  7 Ashish Kumar 20 7 18 10 3 0 58 41.134752
  8 Chavan Pallavi Vijay 41 26 47 21 4 2 141 100
  9 Dhananjay Kumar Biswas 6 2 9 5 2 0 24 17.021277
  10 Hridhya Sudheesh 34 16 37 15 4 2 108 76.595745
  11 Hrithik 2 0 0 0 0 0 2 1.4184397
  12 K Amrutha U Shetty 41 26 47 21 4 2 141 100
  13 Karthik M 13 4 13 10 0 2 42 29.787234
  14 Kowlath Sameena 38 23 44 20 3 2 130 92.198582
  15 Mahima Rao 35 23 41 19 3 2 123 87.234043
  16 Meghana G 41 26 47 21 4 2 141 100
  17 Namratha K R 41 26 46 21 4 2 140 99.29078
  18 Navyashri 41 25 46 20 4 2 138 97.87234
  19 Nisha 34 19 39 19 4 0 115 81.560284
  20 Prarthana Talwalkar 39 25 43 21 4 2 134 95.035461
  21 Rashmi R Shetty 40 25 44 21 4 2 136 96.453901
  22 Roshan R 37 23 35 19 4 2 120 85.106383
  23 Sabina S. B 32 18 32 15 4 0 101 71.631206
  24 Shaikh Imran Gous 14 5 12 6 1 0 38 26.950355
  25 Sharvari 30 20 35 16 3 2 106 75.177305
  26 Sheethal 38 23 43 20 4 2 130 92.198582
  27 Shetty Yashika Krishna 28 16 26 17 4 2 93 65.957447
  28 Shreya 41 26 47 21 4 2 141 100
  29 Shreya Shetty 31 14 36 14 4 2 101 71.631206
  30 Shriprada Upadhya 26 19 34 15 2 0 96 68.085106
  31 Sneha 29 15 31 14 3 2 94 66.666667
  32 Sonam Dolker 37 23 45 21 4 2 132 93.617021
  33 Soujanya R Shetty 41 26 47 21 4 2 141 100
  34 Sparsha S Bangera 38 21 39 19 4 2 123 87.234043
  35 Spoorthy 31 21 33 18 4 2 109 77.304965
  36 Sri Krishna S 5 3 4 3 0 0 15 10.638298
  37 U V Varuni 40 26 46 21 4 2 139 98.58156
  38 Vaishnavi 38 25 45 21 4 2 135 95.744681
  39 Vennela Mruthyunjay 27 10 28 13 2 2 82 58.156028
  40 Vishwesh 34 22 41 18 4 0 119 84.397163
  Sl No Name Kayachikitsa Shalakya Tantra Shalya Tantra Panchakarma Research Methodology Clinicals Total Percentage
  Total Class 43 29 42 20 1 0 135 100
  1 Adithi S 40 25 37 18 1 0 121 89.62963
  2 Akshay .V.C 38 22 33 16 1 0 110 81.481481
  3 Amal Bright 1 0 0 0 0 0 1 0.7407407
  4 Ankitha A Padmasali 42 27 41 19 1 0 130 96.296296
  5 Annapoorna 43 27 40 20 1 0 131 97.037037
  6 Anupama Kodancha 43 27 41 19 1 0 131 97.037037
  7 Ashish Kumar 1 0 1 1 0 0 3 2.2222222
  8 Chavan Pallavi Vijay 43 28 40 20 1 0 132 97.777778
  9 Dhananjay Kumar Biswas 0 0 0 0 0 0 0 0
  10 Hridhya Sudheesh 0 0 0 0 0 0 0 0
  11 Hrithik 3 1 3 0 0 0 7 5.1851852
  12 K Amrutha U Shetty 43 29 42 18 1 0 133 98.518519
  13 Karthik M 1 0 0 0 0 0 1 0.7407407
  14 Kowlath Sameena 42 29 42 19 1 0 133 98.518519
  15 Mahima Rao 43 27 41 19 1 0 131 97.037037
  16 Meghana G 41 27 40 18 1 0 127 94.074074
  17 Namratha K R 43 27 41 19 1 0 131 97.037037
  18 Navyashri 39 27 39 17 1 0 123 91.111111
  19 Nisha 16 10 16 7 0 0 49 36.296296
  20 Prarthana Talwalkar 43 27 40 19 1 0 130 96.296296
  21 Rashmi R Shetty 41 29 40 18 0 0 128 94.814815
  22 Roshan R 40 26 34 17 0 0 117 86.666667
  23 Sabina S. B 1 1 3 2 0 0 7 5.1851852
  24 Shaikh Imran Gous 1 0 1 0 0 0 2 1.4814815
  25 Sharvari 40 25 37 14 1 0 117 86.666667
  26 Sheethal 42 27 39 18 1 0 127 94.074074
  27 Shetty Yashika Krishna 31 21 28 12 0 0 92 68.148148
  28 Shreya 43 27 41 19 1 0 131 97.037037
  29 Shreya Shetty 2 0 0 2 0 0 4 2.962963
  30 Shriprada Upadhya 39 26 38 19 1 0 123 91.111111
  31 Sneha 16 12 16 7 0 0 51 37.777778
  32 Sonam Dolker 30 19 31 15 1 0 96 71.111111
  33 Soujanya R Shetty 43 27 41 19 1 0 131 97.037037
  34 Sparsha S Bangera 42 27 39 18 1 0 127 94.074074
  35 Spoorthy 1 1 2 2 0 0 6 4.4444444
  36 Sri Krishna S 0 0 0 0 0 0 0 0
  37 U V Varuni 38 27 39 18 1 0 123 91.111111
  38 Vaishnavi 42 27 41 19 1 0 130 96.296296
  39 Vennela Mruthyunjay 1 0 1 0 0 0 2 1.4814815
  40 Vishwesh 33 20 33 14 1 0 101 74.814815
  Sl No Name Kayachikitsa Shalakya Tantra Shalya Tantra Panchakarma Research Methodology Clinicals Total Percentage
  Total Class 31 16 32 13 3 0 95 100
  1 Adithi S 26 12 22 10 3 0 73 76.842105
  2 Akshay .V.C 30 15 30 13 3 0 91 95.789474
  3 Amal Bright 19 11 11 8 1 0 50 52.631579
  4 Ankitha A Padmasali 29 16 29 12 3 0 89 93.684211
  5 Annapoorna 26 16 26 13 3 0 84 88.421053
  6 Anupama Kodancha 31 16 32 13 3 0 95 100
  7 Ashish Kumar 15 8 10 8 0 0 41 43.157895
  8 Chavan Pallavi Vijay 31 14 32 12 3 0 92 96.842105
  9 Dhananjay Kumar Biswas 13 6 7 2 1 0 29 30.526316
  10 Hridhya Sudheesh 20 10 19 8 2 0 59 62.105263
  11 Hrithik 25 15 20 12 3 0 75 78.947368
  12 K Amrutha U Shetty 28 15 29 12 3 0 87 91.578947
  13 Karthik M 1 0 1 0 0 0 2 2.1052632
  14 Kowlath Sameena 31 16 31 13 3 0 94 98.947368
  15 Mahima Rao 24 16 28 11 3 0 82 86.315789
  16 Meghana G 29 15 30 13 3 0 90 94.736842
  17 Namratha K R 28 13 29 13 3 0 86 90.526316
  18 Navyashri 30 15 30 12 3 0 90 94.736842
  19 Nisha 30 16 28 13 3 0 90 94.736842
  20 Prarthana Talwalkar 24 14 24 11 1 0 74 77.894737
  21 Rashmi R Shetty 31 16 31 13 3 0 94 98.947368
  22 Roshan R 29 14 25 12 3 0 83 87.368421
  23 Sabina S. B 24 14 24 11 2 0 75 78.947368
  24 Shaikh Imran Gous 10 4 8 5 0 0 27 28.421053
  25 Sharvari 26 16 22 12 3 0 79 83.157895
  26 Sheethal 31 16 27 13 3 0 90 94.736842
  27 Shetty Yashika Krishna 23 11 24 10 3 0 71 74.736842
  28 Shreya 27 10 27 11 3 0 78 82.105263
  29 Shreya Shetty 27 14 27 11 3 0 82 86.315789
  30 Shriprada Upadhya 29 14 24 13 3 0 83 87.368421
  31 Sneha 21 14 24 8 1 0 68 71.578947
  32 Sonam Dolker 30 14 32 13 3 0 92 96.842105
  33 Soujanya R Shetty 31 16 32 13 3 0 95 100
  34 Sparsha S Bangera 31 16 27 13 3 0 90 94.736842
  35 Spoorthy 18 10 22 8 2 0 60 63.157895
  36 Sri Krishna S 5 3 4 2 0 0 14 14.736842
  37 U V Varuni 31 16 32 13 3 0 95 100
  38 Vaishnavi 28 13 29 13 3 0 86 90.526316
  39 Vennela Mruthyunjay 18 10 13 8 2 0 51 53.684211
  40 Vishwesh 27 9 28 13 3 0 80 84.210526
  Sl No, Name Kayachikitsa Panchakarma Shalya Shalakya Research and statistics Clinicals Total Percentage
  Total Class 15 7 8 16 1 0 47 100
  1 Abhijna Shetty 12 6 6 14 1 0 39 82.9787234
  2 Abisha Mohanan K 14 7 6 11 0 0 38 80.85106383
  3 Ajmal Ibrahim T 13 4 6 14 1 0 38 80.85106383
  4 Akshay Unni 1 0 0 0 0 0 1 2.127659574
  5 Amjath Khan C T 0 0 0 0 0 0 0 0
  6 Amritha V 10 4 6 13 1 0 34 72.34042553
  7 Amruta Narayan Nagekar 15 7 7 16 1 0 46 97.87234043
  8 Anantha Krishnan V K 13 6 6 13 1 0 39 82.9787234
  9 Anjana K V 0 0 0 0 0 0 0 0
  10 Ankya C 11 5 5 12 0 0 33 70.21276596
  11 Aparna S Nandan 15 7 8 16 1 0 47 100
  12 Archana P 10 5 6 15 0 0 36 76.59574468
  13 Arsha 0 0 0 0 0 0 0 0
  14 Arunima O P 15 7 8 16 1 0 47 100
  15 Arya Anand 15 7 8 16 1 0 47 100
  16 Aswathi VVS 15 7 8 16 1 0 47 100
  17 Athira S 14 6 5 13 1 0 39 82.9787234
  18 Aysha Razeen Moulana 15 6 7 15 0 0 43 91.4893617
  19 Chithira N A 0 0 0 0 0 0 0 0
  20 Deeksha 13 4 5 15 0 0 37 78.72340426
  21 Dhanyashree P N 15 7 8 16 1 0 47 100
  22 Divyashree 0 0 0 0 0 0 0 0
  23 Harigovind P 0 0 0 0 0 0 0 0
  24 Harshitha V 12 6 4 6 0 0 28 59.57446809
  25 Irfan Habeeb K 2 1 3 9 0 0 15 31.91489362
  26 Jerald G Dais 0 0 0 0 0 0 0 0
  27 Jhansi Rani M B 15 7 8 16 1 0 47 100
  28 K Shreeraksha 15 7 8 16 1 0 47 100
  29 Karthik K S 1 0 0 0 0 0 1 2.127659574
  30 Keerthi Shetty 13 6 6 10 1 0 36 76.59574468
  31 Kripalini A K 15 7 8 16 1 0 47 100
  32 Krishna Kumar P 15 7 8 16 1 0 47 100
  33 Malavika Raj 15 7 8 16 1 0 47 100
  34 Maruthi B 15 7 8 16 0 0 46 97.87234043
  35 Mithali M Shetty 14 7 7 16 1 0 45 95.74468085
  36 Mohammed Aliyan Momin 15 6 8 16 1 0 46 97.87234043
  37 Muhammed Ajmal S 1 0 0 0 0 0 1 2.127659574
  38 N S Vandana Dhanalakhmi 9 4 6 13 1 0 33 70.21276596
  39 Nazreen Mohammed 15 6 7 10 0 0 38 80.85106383
  40 Nikhil R Dodamani 15 7 8 16 0 0 46 97.87234043
  41 Nishana M 1 0 0 1 0 0 2 4.255319149
  42 Polawar Shubham Vivekanand 15 7 8 15 1 0 46 97.87234043
  43 Prajwal Sanakyanavar 14 6 6 13 0 0 39 82.9787234
  44 Prajwala 13 7 8 15 1 0 44 93.61702128
  45 Pynkhamti Warbah 0 0 0 0 0 0 0 0
  46 Ranjitha M S 11 4 5 15 0 0 35 74.46808511
  47 Rashmi M 13 7 8 15 1 0 44 93.61702128
  48 Rhulaselu Phesao 1 1 1 0 0 0 3 6.382978723
  49 Sachin Lakkashetti 0 0 0 0 0 0 0 0
  50 Safna Sulaiman 0 0 0 0 0 0 0 0
  51 Sahana Acharya G 15 7 8 16 1 0 47 100
  52 Sanjana V 8 4 5 13 0 0 30 63.82978723
  53 Shahaban Sharaf A 6 2 1 5 1 0 15 31.91489362
  54 Shilpa Siddappa Jayi 14 7 5 10 1 0 37 78.72340426
  55 Shubhalaxmi K 12 7 8 8 1 0 36 76.59574468
  56 Sneha A 13 6 5 14 0 0 38 80.85106383
  57 Sreelakshmi S V 15 6 7 16 1 0 45 95.74468085
  58 Sruthy S Kumar 0 0 0 0 0 0 0 0
  59 Subodh SB 0 0 0 0 0 0 0 0
  60 Supritha M Shetty 11 5 5 7 0 0 28 59.57446809
  61 Sushmita Shashikant Shinge 15 7 8 11 1 0 42 89.36170213
  62 Swarnima Sharma 15 7 8 16 1 0 47 100
  63 Ujwala 13 7 8 15 1 0 44 93.61702128
  64 Varsha T S 14 7 6 9 1 0 37 78.72340426
  65 Vinod 12 7 6 8 0 0 33 70.21276596
  66 Yasodha Upadhaya 15 6 7 16 1 0 45 95.74468085
  Sl No, Name Kayachikitsa Panchakarma Shalya Shalakya Research and statistics Clinicals Total Percentage
  Total Class 46 12 45 23 3 0 129 100
  1 Abhijna Shetty 31 8 31 17 1 0 88 68.21705426
  2 Abisha Mohanan K 45 12 41 23 3 0 124 96.12403101
  3 Ajmal Ibrahim T 10 4 8 4 1 0 27 20.93023256
  4 Akshay Unni 0 0 0 0 0 0 0 0
  5 Amjath Khan C T 1 0 1 0 0 0 2 1.550387597
  6 Amritha V 46 12 44 23 3 0 128 99.2248062
  7 Amruta Narayan Nagekar 45 12 43 23 3 0 126 97.6744186
  8 Anantha Krishnan V K 45 12 42 22 3 0 124 96.12403101
  9 Anjana K V 1 0 0 0 0 0 1 0.775193798
  10 Ankya C 46 11 43 22 2 0 124 96.12403101
  11 Aparna S Nandan 45 12 43 23 3 0 126 97.6744186
  12 Archana P 44 10 38 22 3 0 117 90.69767442
  13 Arsha 0 2 1 0 0 0 3 2.325581395
  14 Arunima O P 39 11 40 19 2 0 111 86.04651163
  15 Arya Anand 46 12 42 22 3 0 125 96.89922481
  16 Aswathi VVS 43 12 43 23 3 0 124 96.12403101
  17 Athira S 41 11 39 20 3 0 114 88.37209302
  18 Aysha Razeen Moulana 44 12 43 21 3 0 123 95.34883721
  19 Chithira N A 0 0 0 0 0 0 0 0
  20 Deeksha 43 12 45 22 3 0 125 96.89922481
  21 Dhanyashree P N 46 12 45 22 3 0 128 99.2248062
  22 Divyashree 0 0 0 0 0 0 0 0
  23 Harigovind P 0 0 0 0 0 0 0 0
  24 Harshitha V 46 12 44 23 3 0 128 99.2248062
  25 Irfan Habeeb K 1 2 1 0 0 0 4 3.100775194
  26 Jerald G Dais 0 1 0 0 0 0 1 0.775193798
  27 Jhansi Rani M B 46 12 45 23 3 0 129 100
  28 K Shreeraksha 44 12 43 22 2 0 123 95.34883721
  29 Karthik K S 0 0 0 0 0 0 0 0
  30 Keerthi Shetty 44 11 42 22 2 0 121 93.79844961
  31 Kripalini A K 38 10 39 22 3 0 112 86.82170543
  32 Krishna Kumar P 46 12 45 22 2 0 127 98.4496124
  33 Malavika Raj 46 12 42 19 2 0 121 93.79844961
  34 Maruthi B 42 9 37 20 1 0 109 84.49612403
  35 Mithali M Shetty 42 12 42 22 3 0 121 93.79844961
  36 Mohammed Aliyan Momin 46 12 45 23 3 0 129 100
  37 Muhammed Ajmal S 0 0 0 0 0 0 0 0
  38 N S Vandana Dhanalakhmi 46 12 45 23 3 0 129 100
  39 Nazreen Mohammed 39 11 39 22 3 0 114 88.37209302
  40 Nikhil R Dodamani 43 12 45 23 2 0 125 96.89922481
  41 Nishana M 0 1 0 0 0 0 1 0.775193798
  42 Polawar Shubham Vivekanand 46 12 44 23 3 0 128 99.2248062
  43 Prajwal Sanakyanavar 42 9 40 21 2 0 114 88.37209302
  44 Prajwala 39 11 41 21 3 0 115 89.14728682
  45 Pynkhamti Warbah 1 0 0 0 0 0 1 0.775193798
  46 Ranjitha M S 46 12 45 23 3 0 129 100
  47 Rashmi M 39 11 37 16 3 0 106 82.17054264
  48 Rhulaselu Phesao 0 1 1 0 0 0 2 1.550387597
  49 Sachin Lakkashetti 0 0 0 0 0 0 0 0
  50 Safna Sulaiman 0 2 2 0 0 0 4 3.100775194
  51 Sahana Acharya G 39 10 41 19 3 0 112 86.82170543
  52 Sanjana V 37 11 35 19 2 0 104 80.62015504
  53 Shahaban Sharaf A 2 1 4 1 0 0 8 6.201550388
  54 Shilpa Siddappa Jayi 40 12 41 20 3 0 116 89.92248062
  55 Shubhalaxmi K 41 11 36 16 1 0 105 81.39534884
  56 Sneha A 43 12 45 23 3 0 126 97.6744186
  57 Sreelakshmi S V 45 12 43 22 3 0 125 96.89922481
  58 Sruthy S Kumar 1 1 0 0 0 0 2 1.550387597
  59 Subodh SB 0 1 0 0 0 0 1 0.775193798
  60 Supritha M Shetty 44 12 43 18 3 0 120 93.02325581
  61 Sushmita Shashikant Shinge 46 12 44 23 3 0 128 99.2248062
  62 Swarnima Sharma 41 11 37 14 2 0 105 81.39534884
  63 Ujwala 39 11 41 21 3 0 115 89.14728682
  64 Varsha T S 36 10 34 18 2 0 100 77.51937984
  65 Vinod 41 11 39 14 2 0 107 82.94573643
  66 Yasodha Upadhaya 39 10 37 18 2 0 106 82.17054264
  Sl No, Name Kayachikitsa Panchakarma Shalya Shalakya Research and statistics Clinicals Total Percentage
  Total Class 42 7 41 24 4 6 124 100
  1 Abhijna Shetty 35 6 38 21 4 6 110 88.70967742
  2 Abisha Mohanan K 39 7 38 23 4 6 117 94.35483871
  3 Ajmal Ibrahim T 1 0 0 0 0 6 7 5.64516129
  4 Akshay Unni 1 0 0 0 0 6 7 5.64516129
  5 Amjath Khan C T 4 0 1 0 0 6 11 8.870967742
  6 Amritha V 25 4 26 15 2 6 78 62.90322581
  7 Amruta Narayan Nagekar 39 7 40 21 4 6 117 94.35483871
  8 Anantha Krishnan V K 39 7 37 23 4 6 116 93.5483871
  9 Anjana K V 1 0 2 0 1 6 10 8.064516129
  10 Ankya C 35 7 35 22 4 6 109 87.90322581
  11 Aparna S Nandan 30 6 36 15 4 6 97 78.22580645
  12 Archana P 37 7 36 18 4 6 108 87.09677419
  13 Arsha 1 2 0 0 0 6 9 7.258064516
  14 Arunima O P 35 6 36 23 4 6 110 88.70967742
  15 Arya Anand 37 7 38 20 4 6 112 90.32258065
  16 Aswathi VVS 34 6 36 23 4 6 109 87.90322581
  17 Athira S 40 7 40 24 4 6 121 97.58064516
  18 Aysha Razeen Moulana 41 7 41 24 4 6 123 99.19354839
  19 Chithira N A 1 0 0 0 0 5 6 4.838709677
  20 Deeksha 25 7 25 16 2 6 81 65.32258065
  21 Dhanyashree P N 37 7 37 23 4 6 114 91.93548387
  22 Divyashree 1 0 0 0 0 5 6 4.838709677
  23 Harigovind P 1 0 0 0 0 5 6 4.838709677
  24 Harshitha V 37 7 32 14 2 6 98 79.03225806
  25 Irfan Habeeb K 1 1 0 0 0 5 7 5.64516129
  26 Jerald G Dais 1 1 0 0 0 5 7 5.64516129
  27 Jhansi Rani M B 39 7 38 23 4 6 117 94.35483871
  28 K Shreeraksha 38 6 39 18 4 6 111 89.51612903
  29 Karthik K S 1 1 0 0 0 5 7 5.64516129
  30 Keerthi Shetty 37 7 34 19 3 6 106 85.48387097
  31 Kripalini A K 30 6 31 13 4 5 89 71.77419355
  32 Krishna Kumar P 40 6 40 24 4 6 120 96.77419355
  33 Malavika Raj 38 7 37 22 4 6 114 91.93548387
  34 Maruthi B 33 5 31 15 3 5 92 74.19354839
  35 Mithali M Shetty 41 7 39 24 4 6 121 97.58064516
  36 Mohammed Aliyan Momin 41 7 41 23 4 6 122 98.38709677
  37 Muhammed Ajmal S 1 0 3 0 0 2 6 4.838709677
  38 N S Vandana Dhanalakhmi 38 7 37 24 4 6 116 93.5483871
  39 Nazreen Mohammed 38 7 34 17 3 3 102 82.25806452
  40 Nikhil R Dodamani 38 6 37 22 4 6 113 91.12903226
  41 Nishana M 1 0 0 0 0 4 5 4.032258065
  42 Polawar Shubham Vivekanand 42 7 40 23 4 6 122 98.38709677
  43 Prajwal Sanakyanavar 37 7 33 17 3 6 103 83.06451613
  44 Prajwala 41 7 41 24 4 6 123 99.19354839
  45 Pynkhamti Warbah 1 0 0 0 0 2 3 2.419354839
  46 Ranjitha M S 39 7 38 23 4 6 117 94.35483871
  47 Rashmi M 39 7 36 22 4 6 114 91.93548387
  48 Rhulaselu Phesao 1 1 0 0 0 2 4 3.225806452
  49 Sachin Lakkashetti 5 2 4 2 1 4 18 14.51612903
  50 Safna Sulaiman 2 0 0 0 1 6 9 7.258064516
  51 Sahana Acharya G 38 7 36 20 3 6 110 88.70967742
  52 Sanjana V 9 5 9 5 1 5 34 27.41935484
  53 Shahaban Sharaf A 3 1 1 0 0 5 10 8.064516129
  54 Shilpa Siddappa Jayi 32 5 25 12 3 6 83 66.93548387
  55 Shubhalaxmi K 36 6 29 22 4 6 103 83.06451613
  56 Sneha A 39 6 36 23 4 6 114 91.93548387
  57 Sreelakshmi S V 37 7 36 17 3 6 106 85.48387097
  58 Sruthy S Kumar 1 0 1 0 0 5 7 5.64516129
  59 Subodh SB 1 0 1 0 0 5 7 5.64516129
  60 Supritha M Shetty 32 7 30 12 2 6 89 71.77419355
  61 Sushmita Shashikant Shinge 40 7 40 16 3 6 112 90.32258065
  62 Swarnima Sharma 41 7 39 23 4 6 120 96.77419355
  63 Ujwala 41 7 41 24 4 6 123 99.19354839
  64 Varsha T S 33 5 25 12 3 6 84 67.74193548
  65 Vinod 33 7 23 7 2 6 78 62.90322581
  66 Yasodha Upadhaya 37 7 33 16 4 6 103 83.06451613
  Sl No, Name Kayachikitsa Panchakarma Shalya Shalakya Research and statistics Clinicals Total Percentage
  Total Class 22 7 22 14 2 4 71 100
  1 Abhijna Shetty 18 7 14 9 2 4 54 76.05633803
  2 Abisha Mohanan K 6 0 7 5 0 4 22 30.98591549
  3 Ajmal Ibrahim T 0 0 0 0 0 4 4 5.633802817
  4 Akshay Unni 0 0 0 0 0 4 4 5.633802817
  5 Amjath Khan C T 0 0 0 0 0 4 4 5.633802817
  6 Amritha V 22 7 22 14 2 4 71 100
  7 Amruta Narayan Nagekar 21 6 17 11 2 4 61 85.91549296
  8 Anantha Krishnan V K 21 7 21 14 2 4 69 97.18309859
  9 Anjana K V 0 0 1 0 0 4 5 7.042253521
  10 Ankya C 16 5 15 12 2 4 54 76.05633803
  11 Aparna S Nandan 19 6 18 12 2 4 61 85.91549296
  12 Archana P 16 5 12 10 1 4 48 67.6056338
  13 Arsha 0 0 0 0 0 4 4 5.633802817
  14 Arunima O P 22 7 21 14 2 4 70 98.5915493
  15 Arya Anand 18 5 17 12 2 4 58 81.69014085
  16 Aswathi VVS 18 5 17 12 2 4 58 81.69014085
  17 Athira S 14 5 9 6 1 4 39 54.92957746
  18 Aysha Razeen Moulana 22 7 22 14 2 4 71 100
  19 Chithira N A 0 0 0 0 0 3 3 4.225352113
  20 Deeksha 2 0 0 0 0 3 5 7.042253521
  21 Dhanyashree P N 16 6 19 13 2 3 59 83.09859155
  22 Divyashree 0 0 0 0 0 3 3 4.225352113
  23 Harigovind P 0 0 0 0 0 3 3 4.225352113
  24 Harshitha V 13 6 11 8 2 3 43 60.56338028
  25 Irfan Habeeb K 0 0 0 0 0 3 3 4.225352113
  26 Jerald G Dais 0 0 0 0 0 3 3 4.225352113
  27 Jhansi Rani M B 20 6 20 13 2 4 65 91.54929577
  28 K Shreeraksha 20 6 20 11 1 4 62 87.32394366
  29 Karthik K S 0 0 0 0 0 3 3 4.225352113
  30 Keerthi Shetty 16 6 12 7 2 4 47 66.1971831
  31 Kripalini A K 18 5 17 12 2 4 58 81.69014085
  32 Krishna Kumar P 20 6 19 13 2 4 64 90.14084507
  33 Malavika Raj 18 6 19 13 2 4 62 87.32394366
  34 Maruthi B 13 4 8 4 2 4 35 49.29577465
  35 Mithali M Shetty 15 5 13 9 2 4 48 67.6056338
  36 Mohammed Aliyan Momin 21 7 22 13 2 4 69 97.18309859
  37 Muhammed Ajmal S 0 0 0 0 0 0 0 0
  38 N S Vandana Dhanalakhmi 18 7 15 8 2 4 54 76.05633803
  39 Nazreen Mohammed 16 6 12 7 2 2 45 63.38028169
  40 Nikhil R Dodamani 5 2 2 5 1 2 17 23.94366197
  41 Nishana M 0 0 0 0 0 0 0 0
  42 Polawar Shubham Vivekanand 20 5 18 12 2 4 61 85.91549296
  43 Prajwal Sanakyanavar 14 4 10 7 2 2 39 54.92957746
  44 Prajwala 20 6 20 13 2 4 65 91.54929577
  45 Pynkhamti Warbah 0 0 0 0 0 0 0 0
  46 Ranjitha M S 16 6 13 8 2 4 49 69.01408451
  47 Rashmi M 20 7 21 13 2 4 67 94.36619718
  48 Rhulaselu Phesao 0 0 0 0 0 0 0 0
  49 Sachin Lakkashetti 14 5 11 7 1 2 40 56.33802817
  50 Safna Sulaiman 0 0 0 0 0 3 3 4.225352113
  51 Sahana Acharya G 20 6 20 13 2 4 65 91.54929577
  52 Sanjana V 14 5 10 7 2 4 42 59.15492958
  53 Shahaban Sharaf A 0 0 0 2 0 4 6 8.450704225
  54 Shilpa Siddappa Jayi 12 5 8 2 1 4 32 45.07042254
  55 Shubhalaxmi K 18 7 15 8 2 4 54 76.05633803
  56 Sneha A 20 6 20 13 2 4 65 91.54929577
  57 Sreelakshmi S V 18 5 17 12 2 4 58 81.69014085
  58 Sruthy S Kumar 0 0 0 0 0 4 4 5.633802817
  59 Subodh SB 0 0 0 0 0 4 4 5.633802817
  60 Supritha M Shetty 15 7 14 8 2 4 50 70.42253521
  61 Sushmita Shashikant Shinge 15 7 14 9 2 4 51 71.83098592
  62 Swarnima Sharma 19 5 16 11 2 4 57 80.28169014
  63 Ujwala 20 6 20 13 2 4 65 91.54929577
  64 Varsha T S 11 4 7 2 2 4 30 42.25352113
  65 Vinod 15 4 16 4 1 4 44 61.97183099
  66 Yasodha Upadhaya 20 5 17 10 2 4 58 81.69014085
  Sl No, Name Kayachikitsa Panchakarma Shalya Shalakya Research and statistics Clinicals Total Percentage
  Total Class 12 3 7 6 1 1 30 100
  1 Abhijna Shetty 12 3 7 4 1 1 28 93.33333333
  2 Abisha Mohanan K 12 2 7 3 1 1 26 86.66666667
  3 Ajmal Ibrahim T 12 0 0 0 0 1 13 43.33333333
  4 Akshay Unni 12 0 1 0 0 1 14 46.66666667
  5 Amjath Khan C T 12 0 0 0 0 1 13 43.33333333
  6 Amritha V 12 3 7 6 1 1 30 100
  7 Amruta Narayan Nagekar 12 3 6 3 1 1 26 86.66666667
  8 Anantha Krishnan V K 12 3 7 6 1 1 30 100
  9 Anjana K V 12 0 0 0 0 1 13 43.33333333
  10 Ankya C 12 2 6 3 1 1 25 83.33333333
  11 Aparna S Nandan 12 2 7 6 1 1 29 96.66666667
  12 Archana P 12 2 4 2 1 1 22 73.33333333
  13 Arsha 12 0 0 0 0 1 13 43.33333333
  14 Arunima O P 12 2 4 4 0 1 23 76.66666667
  15 Arya Anand 12 3 7 4 1 1 28 93.33333333
  16 Aswathi VVS 12 2 7 5 1 1 28 93.33333333
  17 Athira S 12 1 4 5 1 1 24 80
  18 Aysha Razeen Moulana 12 2 4 5 0 1 24 80
  19 Chithira N A 12 0 0 0 0 1 13 43.33333333
  20 Deeksha 12 1 1 0 0 1 15 50
  21 Dhanyashree P N 12 3 7 6 1 1 30 100
  22 Divyashree 12 0 0 0 0 1 13 43.33333333
  23 Harigovind P 12 0 0 0 0 1 13 43.33333333
  24 Harshitha V 12 2 5 6 1 1 27 90
  25 Irfan Habeeb K 12 0 0 2 0 1 15 50
  26 Jerald G Dais 12 0 0 0 0 1 13 43.33333333
  27 Jhansi Rani M B 12 3 7 6 1 1 30 100
  28 K Shreeraksha 12 3 7 6 1 1 30 100
  29 Karthik K S 12 0 0 0 0 1 13 43.33333333
  30 Keerthi Shetty 12 3 6 2 1 1 25 83.33333333
  31 Kripalini A K 12 3 6 1 1 1 24 80
  32 Krishna Kumar P 12 3 7 6 1 1 30 100
  33 Malavika Raj 12 3 3 4 0 1 23 76.66666667
  34 Maruthi B 12 3 7 5 1 1 29 96.66666667
  35 Mithali M Shetty 12 3 6 5 1 1 28 93.33333333
  36 Mohammed Aliyan Momin 12 3 6 6 1 1 29 96.66666667
  37 Muhammed Ajmal S 12 0 0 1 0 1 14 46.66666667
  38 N S Vandana Dhanalakhmi 12 3 7 4 1 1 28 93.33333333
  39 Nazreen Mohammed 12 2 5 5 1 1 26 86.66666667
  40 Nikhil R Dodamani 12 3 7 5 1 1 29 96.66666667
  41 Nishana M 12 0 0 0 0 1 13 43.33333333
  42 Polawar Shubham Vivekanand 12 3 4 3 0 1 23 76.66666667
  43 Prajwal Sanakyanavar 12 2 6 3 1 1 25 83.33333333
  44 Prajwala 12 3 7 6 1 1 30 100
  45 Pynkhamti Warbah 12 0 1 0 0 1 14 46.66666667
  46 Ranjitha M S 12 3 7 6 1 1 30 100
  47 Rashmi M 12 3 7 6 1 1 30 100
  48 Rhulaselu Phesao 12 0 1 0 0 1 14 46.66666667
  49 Sachin Lakkashetti 12 1 1 2 1 1 18 60
  50 Safna Sulaiman 12 0 0 0 0 1 13 43.33333333
  51 Sahana Acharya G 12 3 7 6 1 1 30 100
  52 Sanjana V 12 1 2 3 1 1 20 66.66666667
  53 Shahaban Sharaf A 12 0 0 0 0 0 12 40
  54 Shilpa Siddappa Jayi 12 1 6 4 1 1 25 83.33333333
  55 Shubhalaxmi K 12 2 4 3 1 1 23 76.66666667
  56 Sneha A 12 3 5 5 1 1 27 90
  57 Sreelakshmi S V 12 3 6 6 0 1 28 93.33333333
  58 Sruthy S Kumar 12 0 0 0 0 0 12 40
  59 Subodh SB 12 0 1 0 0 0 13 43.33333333
  60 Supritha M Shetty 12 3 7 6 1 1 30 100
  61 Sushmita Shashikant Shinge 12 3 7 6 1 1 30 100
  62 Swarnima Sharma 12 3 4 3 0 0 22 73.33333333
  63 Ujwala 12 3 7 6 1 1 30 100
  64 Varsha T S 12 1 6 4 1 1 25 83.33333333
  65 Vinod 12 2 4 4 1 1 24 80
  66 Yasodha Upadhaya 12 2 4 2 1 1 22 73.33333333
  Sl No, Name Kayachikitsa Panchakarma Shalya Shalakya Research and statistics Clinicals Total Percentage
  Total Class 39 13 37 17 3 9 118 100
  1 Abhijna Shetty 38 13 37 17 3 9 117 99.15254237
  2 Abisha Mohanan K 36 13 33 15 2 9 108 91.52542373
  3 Ajmal Ibrahim T 1 0 0 0 0 8 9 7.627118644
  4 Akshay Unni 2 0 0 0 0 8 10 8.474576271
  5 Amjath Khan C T 2 0 1 0 0 8 11 9.322033898
  6 Amritha V 36 12 34 17 3 9 111 94.06779661
  7 Amruta Narayan Nagekar 35 13 31 16 3 9 107 90.6779661
  8 Anantha Krishnan V K 38 13 37 15 3 9 115 97.45762712
  9 Anjana K V 2 0 1 0 0 8 11 9.322033898
  10 Ankya C 29 8 19 13 2 8 79 66.94915254
  11 Aparna S Nandan 38 12 36 17 3 9 115 97.45762712
  12 Archana P 38 11 31 16 2 9 107 90.6779661
  13 Arsha 2 1 0 0 0 8 11 9.322033898
  14 Arunima O P 32 8 31 15 2 9 97 82.20338983
  15 Arya Anand 36 11 35 17 3 9 111 94.06779661
  16 Aswathi VVS 33 12 29 13 3 9 99 83.89830508
  17 Athira S 37 13 34 14 3 9 110 93.22033898
  18 Aysha Razeen Moulana 31 12 30 16 3 7 99 83.89830508
  19 Chithira N A 3 0 0 0 0 5 8 6.779661017
  20 Deeksha 30 11 27 11 3 7 89 75.42372881
  21 Dhanyashree P N 38 12 35 16 2 9 112 94.91525424
  22 Divyashree 2 1 1 0 0 5 9 7.627118644
  23 Harigovind P 1 0 0 0 0 5 6 5.084745763
  24 Harshitha V 37 13 32 16 3 9 110 93.22033898
  25 Irfan Habeeb K 22 5 17 3 1 9 57 48.30508475
  26 Jerald G Dais 1 0 0 0 0 5 6 5.084745763
  27 Jhansi Rani M B 35 13 31 16 3 9 107 90.6779661
  28 K Shreeraksha 38 13 35 17 2 9 114 96.61016949
  29 Karthik K S 1 0 0 0 0 5 6 5.084745763
  30 Keerthi Shetty 32 11 27 15 3 9 97 82.20338983
  31 Kripalini A K 29 11 26 11 1 7 85 72.03389831
  32 Krishna Kumar P 38 13 37 17 3 9 117 99.15254237
  33 Malavika Raj 34 13 31 11 2 9 100 84.74576271
  34 Maruthi B 37 11 29 13 3 9 102 86.44067797
  35 Mithali M Shetty 38 13 33 16 3 9 112 94.91525424
  36 Mohammed Aliyan Momin 36 13 33 16 3 9 110 93.22033898
  37 Muhammed Ajmal S 1 0 2 1 0 3 7 5.93220339
  38 N S Vandana Dhanalakhmi 37 13 34 17 3 9 113 95.76271186
  39 Nazreen Mohammed 24 10 19 13 2 9 77 65.25423729
  40 Nikhil R Dodamani 38 12 34 17 3 9 113 95.76271186
  41 Nishana M 3 0 1 0 0 3 7 5.93220339
  42 Polawar Shubham Vivekanand 36 13 30 14 2 9 104 88.13559322
  43 Prajwal Sanakyanavar 31 12 27 15 2 5 92 77.96610169
  44 Prajwala 35 13 31 16 3 9 107 90.6779661
  45 Pynkhamti Warbah 1 0 0 0 0 3 4 3.389830508
  46 Ranjitha M S 38 12 36 16 3 9 114 96.61016949
  47 Rashmi M 36 13 34 16 3 9 111 94.06779661
  48 Rhulaselu Phesao 20 7 15 3 1 7 53 44.91525424
  49 Sachin Lakkashetti 35 13 28 16 2 9 103 87.28813559
  50 Safna Sulaiman 1 0 0 0 0 3 4 3.389830508
  51 Sahana Acharya G 37 13 34 17 3 9 113 95.76271186
  52 Sanjana V 35 12 29 15 2 7 100 84.74576271
  53 Shahaban Sharaf A 1 0 1 1 0 3 6 5.084745763
  54 Shilpa Siddappa Jayi 38 13 35 17 2 9 114 96.61016949
  55 Shubhalaxmi K 32 13 31 15 3 9 103 87.28813559
  56 Sneha A 35 13 31 16 3 7 105 88.98305085
  57 Sreelakshmi S V 36 13 32 13 2 8 104 88.13559322
  58 Sruthy S Kumar 1 0 0 0 0 3 4 3.389830508
  59 Subodh SB 1 0 2 0 0 3 6 5.084745763
  60 Supritha M Shetty 30 10 27 10 3 9 89 75.42372881
  61 Sushmita Shashikant Shinge 38 13 37 17 3 9 117 99.15254237
  62 Swarnima Sharma 33 13 29 15 1 8 99 83.89830508
  63 Ujwala 35 13 31 16 3 9 107 90.6779661
  64 Varsha T S 35 13 30 16 2 9 105 88.98305085
  65 Vinod 31 12 27 16 3 8 97 82.20338983
  66 Yasodha Upadhaya 36 12 34 15 2 9 108 91.52542373
  Sl No, Name Kayachikitsa Panchakarma Shalya Shalakya Research and statistics Clinicals Total Percentage
  Total Class 34 10 27 17 3 27 118 100
  1 Abhijna Shetty 33 10 24 16 3 27 113 95.76271
  2 Abisha Mohanan K 15 3 11 10 1 22 62 52.54237
  3 Ajmal Ibrahim T 0 1 0 0 0 17 18 15.25424
  4 Akshay Unni 0 0 0 0 0 17 17 14.40678
  5 Amjath Khan C T 0 0 0 0 0 17 17 14.40678
  6 Amritha V 27 7 25 14 3 25 101 85.59322
  7 Amruta Narayan Nagekar 33 10 26 17 2 26 114 96.61017
  8 Anantha Krishnan V K 11 2 13 3 1 18 48 40.67797
  9 Anjana K V 1 0 0 1 0 17 19 16.10169
  10 Ankya C 27 7 25 15 1 25 100 84.74576
  11 Aparna S Nandan 21 4 19 10 2 25 81 68.64407
  12 Archana P 31 7 21 10 2 24 95 80.50847
  13 Arsha 2 0 0 0 0 17 19 16.10169
  14 Arunima O P 28 8 25 15 3 25 104 88.13559
  15 Arya Anand 24 8 21 12 3 26 94 79.66102
  16 Aswathi VVS 34 6 23 16 3 27 109 92.37288
  17 Athira S 18 2 15 5 1 17 58 49.15254
  18 Aysha Razeen Moulana 29 8 26 15 3 25 106 89.83051
  19 Chithira N A 0 1 0 0 0 2 3 2.542373
  20 Deeksha 16 3 14 8 1 13 55 46.61017
  21 Dhanyashree P N 34 10 27 17 3 27 118 100
  22 Divyashree 0 0 0 0 0 2 2 1.694915
  23 Harigovind P 0 0 0 0 0 2 2 1.694915
  24 Harshitha V 34 10 26 17 3 27 117 99.15254
  25 Irfan Habeeb K 0 0 0 0 0 2 2 1.694915
  26 Jerald G Dais 0 0 0 0 0 2 2 1.694915
  27 Jhansi Rani M B 34 10 27 17 3 27 118 100
  28 K Shreeraksha 34 10 27 17 3 27 118 100
  29 Karthik K S 0 0 0 0 0 2 2 1.694915
  30 Keerthi Shetty 29 8 22 14 2 19 94 79.66102
  31 Kripalini A K 5 3 9 0 1 6 24 20.33898
  32 Krishna Kumar P 34 10 27 17 3 27 118 100
  33 Malavika Raj 18 2 12 3 1 11 47 39.83051
  34 Maruthi B 30 8 20 16 1 23 98 83.05085
  35 Mithali M Shetty 29 9 24 14 2 26 104 88.13559
  36 Mohammed Aliyan Momin 34 10 26 17 2 27 116 98.30508
  37 Muhammed Ajmal S 0 0 0 0 0 8 8 6.779661
  38 N S Vandana Dhanalakhmi 15 5 12 8 2 20 62 52.54237
  39 Nazreen Mohammed 28 9 27 15 3 27 109 92.37288
  40 Nikhil R Dodamani 29 8 23 15 2 24 101 85.59322
  41 Nishana M 1 0 1 0 0 8 10 8.474576
  42 Polawar Shubham Vivekanand 22 0 20 5 0 17 64 54.23729
  43 Prajwal Sanakyanavar 26 9 25 15 3 26 104 88.13559
  44 Prajwala 30 9 23 16 3 24 105 88.98305
  45 Pynkhamti Warbah 3 1 5 0 0 9 18 15.25424
  46 Ranjitha M S 20 6 17 12 2 21 78 66.10169
  47 Rashmi M 33 10 24 16 3 27 113 95.76271
  48 Rhulaselu Phesao 5 1 9 1 1 13 30 25.42373
  49 Sachin Lakkashetti 9 2 5 3 1 11 31 26.27119
  50 Safna Sulaiman 0 0 0 0 0 8 8 6.779661
  51 Sahana Acharya G 32 10 27 17 3 27 116 98.30508
  52 Sanjana V 0 0 2 0 0 19 21 17.79661
  53 Shahaban Sharaf A 0 0 2 0 0 18 20 16.94915
  54 Shilpa Siddappa Jayi 22 8 17 10 2 23 82 69.49153
  55 Shubhalaxmi K 33 10 27 17 3 27 117 99.15254
  56 Sneha A 33 10 27 17 2 27 116 98.30508
  57 Sreelakshmi S V 24 6 20 10 2 23 85 72.0339
  58 Sruthy S Kumar 0 0 0 0 0 18 18 15.25424
  59 Subodh SB 0 0 1 0 0 18 19 16.10169
  60 Supritha M Shetty 28 8 24 14 2 24 100 84.74576
  61 Sushmita Shashikant Shinge 26 10 27 15 3 26 107 90.67797
  62 Swarnima Sharma 22 7 18 10 3 25 85 72.0339
  63 Ujwala 32 9 22 16 3 24 106 89.83051
  64 Varsha T S 26 8 17 12 3 23 89 75.42373
  65 Vinod 25 8 26 13 3 24 99 83.89831
  66 Yasodha Upadhaya 24 8 26 12 3 26 99 83.89831
  Sl No, Name Kayachikitsa Panchakarma Shalya Shalakya Research and statistics Clinicals Total Percentage
  Total Class 35 12 34 15 3 25 124 100
  1 Abhijna Shetty 25 10 27 12 3 22 99 79.83870968
  2 Abisha Mohanan K 14 2 11 6 0 13 46 37.09677419
  3 Ajmal Ibrahim T 24 6 18 9 3 17 77 62.09677419
  4 Akshay Unni 0 0 0 0 0 6 6 4.838709677
  5 Amjath Khan C T 0 0 0 0 0 6 6 4.838709677
  6 Amritha V 32 9 25 13 3 25 107 86.29032258
  7 Amruta Narayan Nagekar 27 11 29 13 3 23 106 85.48387097
  8 Anantha Krishnan V K 14 5 12 8 1 20 60 48.38709677
  9 Anjana K V 0 0 0 0 0 7 7 5.64516129
  10 Ankya C 24 6 17 9 2 19 77 62.09677419
  11 Aparna S Nandan 31 10 27 14 2 19 103 83.06451613
  12 Archana P 31 9 21 11 3 23 98 79.03225806
  13 Arsha 0 0 0 0 0 6 6 4.838709677
  14 Arunima O P 27 8 23 11 2 21 92 74.19354839
  15 Arya Anand 24 8 19 9 1 17 78 62.90322581
  16 Aswathi VVS 24 6 24 12 1 15 82 66.12903226
  17 Athira S 17 4 14 9 2 18 64 51.61290323
  18 Aysha Razeen Moulana 20 8 23 9 2 16 78 62.90322581
  19 Chithira N A 0 0 0 0 0 7 7 5.64516129
  20 Deeksha 5 1 6 3 0 8 23 18.5483871
  21 Dhanyashree P N 33 10 28 12 2 22 107 86.29032258
  22 Divyashree 4 0 2 3 1 9 19 15.32258065
  23 Harigovind P 0 0 0 0 0 7 7 5.64516129
  24 Harshitha V 29 11 32 14 3 23 112 90.32258065
  25 Irfan Habeeb K 7 5 10 4 2 10 38 30.64516129
  26 Jerald G Dais 0 0 0 0 0 7 7 5.64516129
  27 Jhansi Rani M B 30 11 30 13 3 25 112 90.32258065
  28 K Shreeraksha 34 11 31 14 3 25 118 95.16129032
  29 Karthik K S 0 0 0 0 0 7 7 5.64516129
  30 Keerthi Shetty 28 10 27 14 3 22 104 83.87096774
  31 Kripalini A K 31 11 30 14 3 25 114 91.93548387
  32 Krishna Kumar P 35 12 34 15 2 25 123 99.19354839
  33 Malavika Raj 27 7 23 12 1 16 86 69.35483871
  34 Maruthi B 29 11 31 14 2 22 109 87.90322581
  35 Mithali M Shetty 32 8 26 12 2 21 101 81.4516129
  36 Mohammed Aliyan Momin 30 11 28 10 3 22 104 83.87096774
  37 Muhammed Ajmal S 0 0 1 0 0 11 12 9.677419355
  38 N S Vandana Dhanalakhmi 35 12 34 15 3 25 124 100
  39 Nazreen Mohammed 27 9 23 11 2 24 96 77.41935484
  40 Nikhil R Dodamani 32 12 31 14 3 23 115 92.74193548
  41 Nishana M 1 0 1 0 0 11 13 10.48387097
  42 Polawar Shubham Vivekanand 15 7 8 5 2 21 58 46.77419355
  43 Prajwal Sanakyanavar 29 11 26 12 2 25 105 84.67741935
  44 Prajwala 34 11 31 14 3 25 118 95.16129032
  45 Pynkhamti Warbah 0 0 0 0 0 11 11 8.870967742
  46 Ranjitha M S 33 12 34 14 3 25 121 97.58064516
  47 Rashmi M 35 11 32 13 3 23 117 94.35483871
  48 Rhulaselu Phesao 8 3 7 4 1 16 39 31.4516129
  49 Sachin Lakkashetti 10 1 7 5 2 19 44 35.48387097
  50 Safna Sulaiman 0 0 1 0 0 10 11 8.870967742
  51 Sahana Acharya G 35 8 32 14 1 23 113 91.12903226
  52 Sanjana V 10 1 6 5 1 14 37 29.83870968
  53 Shahaban Sharaf A 18 4 20 8 2 22 74 59.67741935
  54 Shilpa Siddappa Jayi 24 7 20 10 2 18 81 65.32258065
  55 Shubhalaxmi K 35 12 34 15 3 25 124 100
  56 Sneha A 35 12 33 15 3 25 123 99.19354839
  57 Sreelakshmi S V 31 10 29 14 3 18 105 84.67741935
  58 Sruthy S Kumar 1 0 0 0 0 9 10 8.064516129
  59 Subodh SB 0 0 1 0 0 9 10 8.064516129
  60 Supritha M Shetty 28 9 29 12 2 22 102 82.25806452
  61 Sushmita Shashikant Shinge 27 10 30 13 3 23 106 85.48387097
  62 Swarnima Sharma 18 6 15 6 3 21 69 55.64516129
  63 Ujwala 34 11 31 14 3 25 118 95.16129032
  64 Varsha T S 23 7 22 11 2 18 83 66.93548387
  65 Vinod 24 10 29 14 3 24 104 83.87096774
  66 Yasodha Upadhaya 22 8 26 9 3 21 89 71.77419355
  Sl No, Name Kayachikitsa Panchakarma Shalya Shalakya Research and statistics Clinicals Total Percentage
  Total Class 35 12 34 15 3 25 124 100
  1 Abhijna Shetty 25 10 27 12 3 22 99 79.83870968
  2 Abisha Mohanan K 14 2 11 6 0 13 46 37.09677419
  3 Ajmal Ibrahim T 24 6 18 9 3 17 77 62.09677419
  4 Akshay Unni 0 0 0 0 0 6 6 4.838709677
  5 Amjath Khan C T 0 0 0 0 0 6 6 4.838709677
  6 Amritha V 32 9 25 13 3 25 107 86.29032258
  7 Amruta Narayan Nagekar 27 11 29 13 3 23 106 85.48387097
  8 Anantha Krishnan V K 14 5 12 8 1 20 60 48.38709677
  9 Anjana K V 0 0 0 0 0 7 7 5.64516129
  10 Ankya C 24 6 17 9 2 19 77 62.09677419
  11 Aparna S Nandan 31 10 27 14 2 19 103 83.06451613
  12 Archana P 31 9 21 11 3 23 98 79.03225806
  13 Arsha 0 0 0 0 0 6 6 4.838709677
  14 Arunima O P 27 8 23 11 2 21 92 74.19354839
  15 Arya Anand 24 8 19 9 1 17 78 62.90322581
  16 Aswathi VVS 24 6 24 12 1 15 82 66.12903226
  17 Athira S 17 4 14 9 2 18 64 51.61290323
  18 Aysha Razeen Moulana 20 8 23 9 2 16 78 62.90322581
  19 Chithira N A 0 0 0 0 0 7 7 5.64516129
  20 Deeksha 5 1 6 3 0 8 23 18.5483871
  21 Dhanyashree P N 33 10 28 12 2 22 107 86.29032258
  22 Divyashree 4 0 2 3 1 9 19 15.32258065
  23 Harigovind P 0 0 0 0 0 7 7 5.64516129
  24 Harshitha V 29 11 32 14 3 23 112 90.32258065
  25 Irfan Habeeb K 7 5 10 4 2 10 38 30.64516129
  26 Jerald G Dais 0 0 0 0 0 7 7 5.64516129
  27 Jhansi Rani M B 30 11 30 13 3 25 112 90.32258065
  28 K Shreeraksha 34 11 31 14 3 25 118 95.16129032
  29 Karthik K S 0 0 0 0 0 7 7 5.64516129
  30 Keerthi Shetty 28 10 27 14 3 22 104 83.87096774
  31 Kripalini A K 31 11 30 14 3 25 114 91.93548387
  32 Krishna Kumar P 35 12 34 15 2 25 123 99.19354839
  33 Malavika Raj 27 7 23 12 1 16 86 69.35483871
  34 Maruthi B 29 11 31 14 2 22 109 87.90322581
  35 Mithali M Shetty 32 8 26 12 2 21 101 81.4516129
  36 Mohammed Aliyan Momin 30 11 28 10 3 22 104 83.87096774
  37 Muhammed Ajmal S 0 0 1 0 0 11 12 9.677419355
  38 N S Vandana Dhanalakhmi 35 12 34 15 3 25 124 100
  39 Nazreen Mohammed 27 9 23 11 2 24 96 77.41935484
  40 Nikhil R Dodamani 32 12 31 14 3 23 115 92.74193548
  41 Nishana M 1 0 1 0 0 11 13 10.48387097
  42 Polawar Shubham Vivekanand 15 7 8 5 2 21 58 46.77419355
  43 Prajwal Sanakyanavar 29 11 26 12 2 25 105 84.67741935
  44 Prajwala 34 11 31 14 3 25 118 95.16129032
  45 Pynkhamti Warbah 0 0 0 0 0 11 11 8.870967742
  46 Ranjitha M S 33 12 34 14 3 25 121 97.58064516
  47 Rashmi M 35 11 32 13 3 23 117 94.35483871
  48 Rhulaselu Phesao 8 3 7 4 1 16 39 31.4516129
  49 Sachin Lakkashetti 10 1 7 5 2 19 44 35.48387097
  50 Safna Sulaiman 0 0 1 0 0 10 11 8.870967742
  51 Sahana Acharya G 35 8 32 14 1 23 113 91.12903226
  52 Sanjana V 10 1 6 5 1 14 37 29.83870968
  53 Shahaban Sharaf A 18 4 20 8 2 22 74 59.67741935
  54 Shilpa Siddappa Jayi 24 7 20 10 2 18 81 65.32258065
  55 Shubhalaxmi K 35 12 34 15 3 25 124 100
  56 Sneha A 35 12 33 15 3 25 123 99.19354839
  57 Sreelakshmi S V 31 10 29 14 3 18 105 84.67741935
  58 Sruthy S Kumar 1 0 0 0 0 9 10 8.064516129
  59 Subodh SB 0 0 1 0 0 9 10 8.064516129
  60 Supritha M Shetty 28 9 29 12 2 22 102 82.25806452
  61 Sushmita Shashikant Shinge 27 10 30 13 3 23 106 85.48387097
  62 Swarnima Sharma 18 6 15 6 3 21 69 55.64516129
  63 Ujwala 34 11 31 14 3 25 118 95.16129032
  64 Varsha T S 23 7 22 11 2 18 83 66.93548387
  65 Vinod 24 10 29 14 3 24 104 83.87096774
  66 Yasodha Upadhaya 22 8 26 9 3 21 89 71.77419355
  Sl No, Name Kayachikitsa Panchakarma Shalya Shalakya Research and statistics Clinicals Total Percentage
  Total Class 46 11 41 24 3 2 127 100
  1 Abhijna Shetty 43 10 34 23 3 2 115 90.5511811
  2 Abisha Mohanan K 37 8 26 23 2 1 97 76.37795276
  3 Ajmal Ibrahim T 0 0 0 0 0 2 2 1.57480315
  4 Akshay Unni 0 0 0 0 0 0 0 0
  5 Amjath Khan C T 0 0 0 0 0 0 0 0
  6 Amritha V 45 11 39 23 3 2 123 96.8503937
  7 Amruta Narayan Nagekar 19 3 21 15 1 2 61 48.03149606
  8 Anantha Krishnan V K 0 0 1 0 0 2 3 2.362204724
  9 Anjana K V 2 0 1 0 0 0 3 2.362204724
  10 Ankya C 37 10 36 21 3 1 108 85.03937008
  11 Aparna S Nandan 44 11 38 23 3 2 121 95.27559055
  12 Archana P 45 11 39 24 3 2 124 97.63779528
  13 Arsha 9 1 8 9 2 1 30 23.62204724
  14 Arunima O P 36 8 32 21 2 2 101 79.52755906
  15 Arya Anand 38 11 37 23 2 1 112 88.18897638
  16 Aswathi VVS 40 10 38 23 3 2 116 91.33858268
  17 Athira S 32 8 25 17 1 2 85 66.92913386
  18 Aysha Razeen Moulana 14 10 32 12 3 0 71 55.90551181
  19 Chithira N A 0 0 0 0 0 0 0 0
  20 Deeksha 3 1 3 3 0 2 12 9.448818898
  21 Dhanyashree P N 44 11 40 24 3 2 124 97.63779528
  22 Divyashree 0 1 0 0 0 0 1 0.787401575
  23 Harigovind P 2 0 0 0 0 0 2 1.57480315
  24 Harshitha V 46 11 40 23 3 2 125 98.42519685
  25 Irfan Habeeb K 0 0 0 0 0 0 0 0
  26 Jerald G Dais 1 0 0 0 0 0 1 0.787401575
  27 Jhansi Rani M B 46 11 40 24 3 2 126 99.21259843
  28 K Shreeraksha 44 10 40 24 3 2 123 96.8503937
  29 Karthik K S 0 1 0 2 0 0 3 2.362204724
  30 Keerthi Shetty 41 9 31 20 3 1 105 82.67716535
  31 Kripalini A K 46 10 41 24 3 2 126 99.21259843
  32 Krishna Kumar P 46 11 41 24 3 2 127 100
  33 Malavika Raj 37 7 28 21 3 1 97 76.37795276
  34 Maruthi B 34 9 32 23 3 2 103 81.1023622
  35 Mithali M Shetty 15 5 14 7 1 2 44 34.64566929
  36 Mohammed Aliyan Momin 27 5 24 14 2 2 74 58.26771654
  37 Muhammed Ajmal S 0 0 0 0 0 0 0 0
  38 N S Vandana Dhanalakhmi 45 10 38 23 3 2 121 95.27559055
  39 Nazreen Mohammed 41 7 27 23 3 2 103 81.1023622
  40 Nikhil R Dodamani 42 10 37 22 3 2 116 91.33858268
  41 Nishana M 2 1 0 1 0 1 5 3.937007874
  42 Polawar Shubham Vivekanand 2 1 2 3 0 1 9 7.086614173
  43 Prajwal Sanakyanavar 24 8 27 19 3 1 82 64.56692913
  44 Prajwala 45 10 39 24 3 2 123 96.8503937
  45 Pynkhamti Warbah 2 0 4 1 0 2 9 7.086614173
  46 Ranjitha M S 45 11 35 19 3 2 115 90.5511811
  47 Rashmi M 44 10 40 24 3 2 123 96.8503937
  48 Rhulaselu Phesao 4 0 1 4 0 2 11 8.661417323
  49 Sachin Lakkashetti 22 7 22 15 2 1 69 54.33070866
  50 Safna Sulaiman 8 0 4 1 1 2 16 12.5984252
  51 Sahana Acharya G 45 11 40 24 3 2 125 98.42519685
  52 Sanjana V 33 9 27 20 1 2 92 72.44094488
  53 Shahaban Sharaf A 2 0 0 0 0 1 3 2.362204724
  54 Shilpa Siddappa Jayi 44 10 39 23 3 2 121 95.27559055
  55 Shubhalaxmi K 45 11 39 24 3 2 124 97.63779528
  56 Sneha A 44 11 41 23 3 2 124 97.63779528
  57 Sreelakshmi S V 41 10 33 22 3 1 110 86.61417323
  58 Sruthy S Kumar 0 0 0 0 0 1 1 0.787401575
  59 Subodh SB 0 0 0 0 0 0 0 0
  60 Supritha M Shetty 44 10 38 23 3 2 120 94.48818898
  61 Sushmita Shashikant Shinge 43 10 33 22 3 2 113 88.97637795
  62 Swarnima Sharma 37 8 29 23 3 2 102 80.31496063
  63 Ujwala 46 10 38 24 3 2 123 96.8503937
  64 Varsha T S 38 9 35 24 3 2 111 87.4015748
  65 Vinod 3 0 3 2 1 2 11 8.661417323
  66 Yasodha Upadhaya 26 4 20 15 2 1 68 53.54330709
  Sl No, Name Kayachikitsa Panchakarma Shalya Shalakya Research and statistics Clinicals Total Percentage
  Total Class 45 15 42 19 3 2 126 100
  1 Abhijna Shetty 42 12 39 19 3 2 117 92.85714286
  2 Abisha Mohanan K 28 10 28 16 0 1 83 65.87301587
  3 Ajmal Ibrahim T 9 2 7 6 0 2 26 20.63492063
  4 Akshay Unni 0 0 0 0 0 0 0 0
  5 Amjath Khan C T 0 0 0 0 0 0 0 0
  6 Amritha V 43 15 41 19 3 2 123 97.61904762
  7 Amruta Narayan Nagekar 31 11 28 12 2 2 86 68.25396825
  8 Anantha Krishnan V K 7 3 13 10 2 2 37 29.36507937
  9 Anjana K V 2 0 1 0 1 0 4 3.174603175
  10 Ankya C 35 11 27 14 3 1 91 72.22222222
  11 Aparna S Nandan 41 15 41 19 3 2 121 96.03174603
  12 Archana P 43 14 38 19 3 2 119 94.44444444
  13 Arsha 39 6 37 19 3 1 105 83.33333333
  14 Arunima O P 44 15 40 19 3 2 123 97.61904762
  15 Arya Anand 38 11 35 19 3 1 107 84.92063492
  16 Aswathi VVS 42 13 38 18 3 2 116 92.06349206
  17 Athira S 37 13 30 15 1 2 98 77.77777778
  18 Aysha Razeen Moulana 15 9 26 9 1 0 60 47.61904762
  19 Chithira N A 2 1 0 0 0 0 3 2.380952381
  20 Deeksha 12 6 4 3 1 2 28 22.22222222
  21 Dhanyashree P N 44 14 41 18 3 2 122 96.82539683
  22 Divyashree 27 9 21 14 1 0 72 57.14285714
  23 Harigovind P 0 0 0 0 0 0 0 0
  24 Harshitha V 44 14 41 19 3 2 123 97.61904762
  25 Irfan Habeeb K 3 0 1 1 0 0 5 3.968253968
  26 Jerald G Dais 1 0 0 0 0 0 1 0.793650794
  27 Jhansi Rani M B 45 15 42 19 3 2 126 100
  28 K Shreeraksha 45 15 42 19 3 2 126 100
  29 Karthik K S 4 0 5 1 1 0 11 8.73015873
  30 Keerthi Shetty 30 7 22 12 1 1 73 57.93650794
  31 Kripalini A K 45 15 42 19 3 2 126 100
  32 Krishna Kumar P 41 15 40 19 3 2 120 95.23809524
  33 Malavika Raj 27 8 27 17 3 1 83 65.87301587
  34 Maruthi B 39 12 36 18 3 2 110 87.3015873
  35 Mithali M Shetty 24 9 25 9 2 2 71 56.34920635
  36 Mohammed Aliyan Momin 44 14 38 19 3 2 120 95.23809524
  37 Muhammed Ajmal S 1 0 1 0 0 0 2 1.587301587
  38 N S Vandana Dhanalakhmi 45 14 42 17 3 2 123 97.61904762
  39 Nazreen Mohammed 41 14 36 17 3 2 113 89.68253968
  40 Nikhil R Dodamani 42 15 40 17 2 2 118 93.65079365
  41 Nishana M 18 6 5 9 1 1 40 31.74603175
  42 Polawar Shubham Vivekanand 33 7 26 17 0 1 84 66.66666667
  43 Prajwal Sanakyanavar 22 10 25 17 2 1 77 61.11111111
  44 Prajwala 45 15 42 19 3 2 126 100
  45 Pynkhamti Warbah 7 1 1 1 0 2 12 9.523809524
  46 Ranjitha M S 43 14 40 18 3 2 120 95.23809524
  47 Rashmi M 45 13 41 18 3 2 122 96.82539683
  48 Rhulaselu Phesao 32 6 20 8 2 2 70 55.55555556
  49 Sachin Lakkashetti 27 12 30 13 3 1 86 68.25396825
  50 Safna Sulaiman 14 1 17 7 1 2 42 33.33333333
  51 Sahana Acharya G 45 15 42 19 3 2 126 100
  52 Sanjana V 32 10 31 15 3 2 93 73.80952381
  53 Shahaban Sharaf A 3 0 0 2 1 1 7 5.555555556
  54 Shilpa Siddappa Jayi 43 14 38 18 3 2 118 93.65079365
  55 Shubhalaxmi K 45 15 42 19 3 2 126 100
  56 Sneha A 43 15 40 18 3 2 121 96.03174603
  57 Sreelakshmi S V 40 11 36 16 3 1 107 84.92063492
  58 Sruthy S Kumar 4 0 1 0 1 1 7 5.555555556
  59 Subodh SB 0 1 1 0 1 0 3 2.380952381
  60 Supritha M Shetty 45 14 41 19 3 2 124 98.41269841
  61 Sushmita Shashikant Shinge 44 14 41 19 3 2 123 97.61904762
  62 Swarnima Sharma 37 10 33 14 2 2 98 77.77777778
  63 Ujwala 45 15 41 18 3 2 124 98.41269841
  64 Varsha T S 41 12 38 18 3 2 114 90.47619048
  65 Vinod 38 11 30 19 3 2 103 81.74603175
  66 Yasodha Upadhaya 25 10 28 13 1 1 78 61.9047619
  Sl No, Name Kayachikitsa Panchakarma Shalya Shalakya Research and statistics Clinicals Total Percentage
  Total Class 29 10 27 11 3 2 82 100
  1 Abhijna Shetty 29 10 27 11 3 2 82 100
  2 Abisha Mohanan K 22 8 20 10 2 1 63 76.82926829
  3 Ajmal Ibrahim T 20 5 16 8 2 2 53 64.63414634
  4 Akshay Unni 0 0 0 0 0 0 0 0
  5 Amjath Khan C T 0 0 0 0 0 0 0 0
  6 Amritha V 29 9 25 11 3 2 79 96.34146341
  7 Amruta Narayan Nagekar 23 7 19 9 3 2 63 76.82926829
  8 Anantha Krishnan V K 20 6 13 10 3 2 54 65.85365854
  9 Anjana K V 0 0 0 2 0 0 2 2.43902439
  10 Ankya C 19 8 20 9 3 1 60 73.17073171
  11 Aparna S Nandan 29 10 26 11 3 2 81 98.7804878
  12 Archana P 27 8 26 11 3 2 77 93.90243902
  13 Arsha 25 8 25 11 3 1 73 89.02439024
  14 Arunima O P 28 9 26 11 3 2 79 96.34146341
  15 Arya Anand 26 9 22 8 3 1 69 84.14634146
  16 Aswathi VVS 24 7 24 11 3 2 71 86.58536585
  17 Athira S 21 8 18 9 3 2 61 74.3902439
  18 Aysha Razeen Moulana 7 4 16 5 3 0 35 42.68292683
  19 Chithira N A 4 0 1 2 1 0 8 9.756097561
  20 Deeksha 16 7 18 7 3 2 53 64.63414634
  21 Dhanyashree P N 29 10 25 11 3 2 80 97.56097561
  22 Divyashree 23 8 18 9 3 0 61 74.3902439
  23 Harigovind P 2 0 0 0 0 0 2 2.43902439
  24 Harshitha V 29 10 26 11 3 2 81 98.7804878
  25 Irfan Habeeb K 8 5 10 1 3 0 27 32.92682927
  26 Jerald G Dais 0 0 0 0 0 0 0 0
  27 Jhansi Rani M B 29 10 27 11 3 2 82 100
  28 K Shreeraksha 29 9 27 11 3 2 81 98.7804878
  29 Karthik K S 8 1 2 1 2 0 14 17.07317073
  30 Keerthi Shetty 21 5 15 5 0 1 47 57.31707317
  31 Kripalini A K 29 10 26 10 3 2 80 97.56097561
  32 Krishna Kumar P 29 10 26 11 3 2 81 98.7804878
  33 Malavika Raj 23 7 17 11 3 1 62 75.6097561
  34 Maruthi B 25 7 24 9 3 2 70 85.36585366
  35 Mithali M Shetty 20 7 18 5 3 2 55 67.07317073
  36 Mohammed Aliyan Momin 29 10 27 11 3 2 82 100
  37 Muhammed Ajmal S 0 0 0 0 0 0 0 0
  38 N S Vandana Dhanalakhmi 29 10 27 11 3 2 82 100
  39 Nazreen Mohammed 23 10 20 8 3 2 66 80.48780488
  40 Nikhil R Dodamani 24 9 20 11 3 2 69 84.14634146
  41 Nishana M 12 6 12 6 1 1 38 46.34146341
  42 Polawar Shubham Vivekanand 20 6 19 9 3 1 58 70.73170732
  43 Prajwal Sanakyanavar 18 6 13 6 2 1 46 56.09756098
  44 Prajwala 29 10 27 11 3 2 82 100
  45 Pynkhamti Warbah 12 3 16 4 3 2 40 48.7804878
  46 Ranjitha M S 29 8 26 11 3 2 79 96.34146341
  47 Rashmi M 28 10 25 11 3 2 79 96.34146341
  48 Rhulaselu Phesao 25 8 23 9 3 2 70 85.36585366
  49 Sachin Lakkashetti 27 10 22 11 3 1 74 90.24390244
  50 Safna Sulaiman 22 7 15 11 2 2 59 71.95121951
  51 Sahana Acharya G 29 10 26 11 3 2 81 98.7804878
  52 Sanjana V 25 9 25 11 2 2 74 90.24390244
  53 Shahaban Sharaf A 8 1 2 2 0 1 14 17.07317073
  54 Shilpa Siddappa Jayi 23 9 25 11 3 2 73 89.02439024
  55 Shubhalaxmi K 29 10 27 11 3 2 82 100
  56 Sneha A 26 8 21 7 3 2 67 81.70731707
  57 Sreelakshmi S V 20 8 22 8 3 1 62 75.6097561
  58 Sruthy S Kumar 14 2 12 6 2 1 37 45.12195122
  59 Subodh SB 7 4 8 7 1 0 27 32.92682927
  60 Supritha M Shetty 28 10 27 11 3 2 81 98.7804878
  61 Sushmita Shashikant Shinge 28 10 26 11 3 2 80 97.56097561
  62 Swarnima Sharma 22 7 17 6 3 2 57 69.51219512
  63 Ujwala 27 10 27 10 3 2 79 96.34146341
  64 Varsha T S 29 10 26 11 3 2 81 98.7804878
  65 Vinod 27 10 24 11 3 2 77 93.90243902
  66 Yasodha Upadhaya 27 9 18 9 3 1 67 81.70731707
  Sl No, Name Kayachikitsa Panchakarma Shalya Shalakya Research and statistics Clinicals Total Percentage
  Total Class 30 9 35 17 3 13 107 100
  1 Abhijna Shetty 24 7 30 16 3 6 86 80.37383178
  2 Abisha Mohanan K 14 6 18 9 1 4 52 48.59813084
  3 Ajmal Ibrahim T 13 2 9 5 2 5 36 33.64485981
  4 Akshay Unni 1 0 0 0 0 1 2 1.869158879
  5 Amjath Khan C T 1 0 0 0 0 1 2 1.869158879
  6 Amritha V 22 6 18 10 2 5 63 58.87850467
  7 Amruta Narayan Nagekar 15 6 25 10 2 5 63 58.87850467
  8 Anantha Krishnan V K 14 3 16 6 1 4 44 41.12149533
  9 Anjana K V 2 0 1 0 0 2 5 4.672897196
  10 Ankya C 22 8 30 14 3 6 83 77.57009346
  11 Aparna S Nandan 17 4 17 6 1 5 50 46.72897196
  12 Archana P 14 5 15 9 2 4 49 45.79439252
  13 Arsha 9 3 13 9 1 5 40 37.38317757
  14 Arunima O P 28 9 28 15 3 7 90 84.11214953
  15 Arya Anand 10 3 14 7 1 3 38 35.51401869
  16 Aswathi VVS 21 5 28 13 3 6 76 71.02803738
  17 Athira S 6 2 6 5 0 2 21 19.62616822
  18 Aysha Razeen Moulana 10 2 21 8 1 5 47 43.92523364
  19 Chithira N A 1 0 0 0 0 1 2 1.869158879
  20 Deeksha 26 6 31 13 3 7 86 80.37383178
  21 Dhanyashree P N 29 9 35 17 3 10 103 96.26168224
  22 Divyashree 7 1 11 6 2 3 30 28.03738318
  23 Harigovind P 2 0 0 0 0 1 3 2.803738318
  24 Harshitha V 30 9 35 17 3 10 104 97.19626168
  25 Irfan Habeeb K 10 2 10 6 2 2 32 29.90654206
  26 Jerald G Dais 2 0 2 0 0 1 5 4.672897196
  27 Jhansi Rani M B 22 7 27 15 2 9 82 76.63551402
  28 K Shreeraksha 27 8 34 17 3 9 98 91.58878505
  29 Karthik K S 3 0 0 0 0 1 4 3.738317757
  30 Keerthi Shetty 16 6 23 13 2 8 68 63.55140187
  31 Kripalini A K 30 9 35 16 3 10 103 96.26168224
  32 Krishna Kumar P 27 8 32 16 2 9 94 87.85046729
  33 Malavika Raj 14 2 17 8 1 5 47 43.92523364
  34 Maruthi B 26 7 30 16 2 9 90 84.11214953
  35 Mithali M Shetty 22 6 29 16 2 5 80 74.76635514
  36 Mohammed Aliyan Momin 29 9 35 14 3 6 96 89.71962617
  37 Muhammed Ajmal S 1 0 0 0 0 1 2 1.869158879
  38 N S Vandana Dhanalakhmi 30 8 33 15 3 6 95 88.78504673
  39 Nazreen Mohammed 12 2 11 5 0 2 32 29.90654206
  40 Nikhil R Dodamani 12 5 15 8 1 4 45 42.05607477
  41 Nishana M 6 1 7 2 1 2 19 17.75700935
  42 Polawar Shubham Vivekanand 9 3 21 10 2 3 48 44.85981308
  43 Prajwal Sanakyanavar 10 5 16 5 1 2 39 36.44859813
  44 Prajwala 30 9 35 17 3 6 100 93.45794393
  45 Pynkhamti Warbah 8 2 12 7 1 1 31 28.97196262
  46 Ranjitha M S 15 6 26 11 2 4 64 59.81308411
  47 Rashmi M 30 9 35 17 3 6 100 93.45794393
  48 Rhulaselu Phesao 12 4 16 9 1 3 45 42.05607477
  49 Sachin Lakkashetti 11 5 20 8 2 5 51 47.6635514
  50 Safna Sulaiman 8 1 12 6 1 2 30 28.03738318
  51 Sahana Acharya G 30 9 35 17 3 8 102 95.3271028
  52 Sanjana V 9 3 21 10 2 2 47 43.92523364
  53 Shahaban Sharaf A 8 1 7 1 0 4 21 19.62616822
  54 Shilpa Siddappa Jayi 27 9 31 16 3 8 94 87.85046729
  55 Shubhalaxmi K 27 7 34 17 3 7 95 88.78504673
  56 Sneha A 9 4 16 6 1 2 38 35.51401869
  57 Sreelakshmi S V 21 4 28 11 3 7 74 69.1588785
  58 Sruthy S Kumar 4 0 4 2 1 3 14 13.08411215
  59 Subodh SB 1 0 1 1 1 2 6 5.607476636
  60 Supritha M Shetty 21 8 30 16 2 6 83 77.57009346
  61 Sushmita Shashikant Shinge 26 8 34 17 3 6 94 87.85046729
  62 Swarnima Sharma 9 4 18 9 1 4 45 42.05607477
  63 Ujwala 30 9 35 16 3 7 100 93.45794393
  64 Varsha T S 27 9 29 15 3 8 91 85.04672897
  65 Vinod 24 7 29 12 3 6 81 75.70093458
  66 Yasodha Upadhaya 18 6 23 7 2 4 60 56.07476636
  Sl No, Name Kayachikitsa Panchakarma Shalya Shalakya Research nad statistics Total Percentage
  Total Class Preparatory Exam and Revision Classes
  1 Abhilash  Das
  2 A Prajwal
  3 Abraham P Cherian
  4 Adheena Dinesh
  5 Adithya P S
  6 AdityaTiwari
  7 Afshin H
  8 Ahaliya U K
  9 Akhil S
  10 Akhila
  11 Akshata M Talwar
  12 AkshayBabu
  13 Amarjith K
  14 AmbikaNayak
  15 Amrutha B Ballal
  16 AnandAtanur
  17 Anoop S K
  18 Anusree  C
  19 Aromal J Nair
  20 Arunima Raj E K
  21 AryaBabu
  22 Asha Sakhare
  23 Aswathi M P
  24 Athira Baby
  25 Bibiayesha
  26 Bincy V S
  27 Bliss Kharkylliang
  28 Borate RohanBhanudas
  29 C R Yedudev
  30 Chaitra C Shetty
  31 ChandrashekharMulasavalagi
  32 Chilsa Nair C
  33 ChincholiSharan Kumar
  34 Dalal Dimple Divyesh
  35 Devika S
  36 Dhanya Keshav
  37 DharsanaUthaman
  38 Disha M
  39 Divya Narayanan
  40 Ferdinand Thyrniang
  41 Ganga Prasad Perikamana
  42 GarggyPrakash
  43 Gireesh D V
  44 GopikaRajeevan
  45 Gora Yania
  46 Goutam Chaitanya B K
  47 Govindaraj
  48 HridyaHaridas
  49 Hybi Thomas
  50 Jeneena Varghese
  51 JeppuRaksha Harish
  52 Job Sudharshan N U
  53 K ShruthiMurali
  54 Krishna Mohan
  55 Lahari L
  56 M D Tahasim
  57 MeenuGangadharan
  58 Midhun P
  59 Mohammed Ashmal V
  60 Mohammed Irshad V
  61 Mohan H S
  62 Monisha M Kotian
  63 Mrudula M
  64 MuhammedMunavvir P P
  65 Nandeesh J K
  66 Nandhitha A
  67 Naveen Raj V L
  68 Naveen T U
  69 Nishmitha J P
  70 Pappu Kumar Jaiswal
  71 Pavitra N
  72 Prasanthi P P
  73 Prasudev Yogi
  74 Princita Wilson Rodrigues
  75 Princy S Kumar
  76 Pruthvi P Kulkarni
  77 Raghu Krishna M M
  78 Rashmitha
  79 S G Yadunand
  80 Sandra Sahadevan
  81 Saniya Mehdi
  82 Saniya Samreen
  83 Sanjeevkumar S Doddamani
  84 ShaanaParvin
  85 ShailyTiwari
  86 Shivakumar P
  87 Shivani S Jogi
  88 Shreenidhi
  89 Shristi S Shetty
  90 ShubhadaMogaveera
  91 SingaraddiPanduLaxman
  92 Sooraj C S
  93 SphatikaKalkura K
  94 Sreehari V S
  95 Sruthy M S
  96 Surya Girish
  97 Swasthik
  98 Syed Nikhanth Fatima
  99 VishnupriyaKodoth
  100 Wahengbam Brainy Singh
  Sl No, Name Kayachikitsa Panchakarma Shalya Shalakya Research nad statistics Total Percentage
  Total Class Preparatory Exam and Revision Classes
  1 Abhilash  Das
  2 A Prajwal
  3 Abraham P Cherian
  4 Adheena Dinesh
  5 Adithya P S
  6 AdityaTiwari
  7 Afshin H
  8 Ahaliya U K
  9 Akhil S
  10 Akhila
  11 Akshata M Talwar
  12 AkshayBabu
  13 Amarjith K
  14 AmbikaNayak
  15 Amrutha B Ballal
  16 AnandAtanur
  17 Anoop S K
  18 Anusree  C
  19 Aromal J Nair
  20 Arunima Raj E K
  21 AryaBabu
  22 Asha Sakhare
  23 Aswathi M P
  24 Athira Baby
  25 Bibiayesha
  26 Bincy V S
  27 Bliss Kharkylliang
  28 Borate RohanBhanudas
  29 C R Yedudev
  30 Chaitra C Shetty
  31 ChandrashekharMulasavalagi
  32 Chilsa Nair C
  33 ChincholiSharan Kumar
  34 Dalal Dimple Divyesh
  35 Devika S
  36 Dhanya Keshav
  37 DharsanaUthaman
  38 Disha M
  39 Divya Narayanan
  40 Ferdinand Thyrniang
  41 Ganga Prasad Perikamana
  42 GarggyPrakash
  43 Gireesh D V
  44 GopikaRajeevan
  45 Gora Yania
  46 Goutam Chaitanya B K
  47 Govindaraj
  48 HridyaHaridas
  49 Hybi Thomas
  50 Jeneena Varghese
  51 JeppuRaksha Harish
  52 Job Sudharshan N U
  53 K ShruthiMurali
  54 Krishna Mohan
  55 Lahari L
  56 M D Tahasim
  57 MeenuGangadharan
  58 Midhun P
  59 Mohammed Ashmal V
  60 Mohammed Irshad V
  61 Mohan H S
  62 Monisha M Kotian
  63 Mrudula M
  64 MuhammedMunavvir P P
  65 Nandeesh J K
  66 Nandhitha A
  67 Naveen Raj V L
  68 Naveen T U
  69 Nishmitha J P
  70 Pappu Kumar Jaiswal
  71 Pavitra N
  72 Prasanthi P P
  73 Prasudev Yogi
  74 Princita Wilson Rodrigues
  75 Princy S Kumar
  76 Pruthvi P Kulkarni
  77 Raghu Krishna M M
  78 Rashmitha
  79 S G Yadunand
  80 Sandra Sahadevan
  81 Saniya Mehdi
  82 Saniya Samreen
  83 Sanjeevkumar S Doddamani
  84 ShaanaParvin
  85 ShailyTiwari
  86 Shivakumar P
  87 Shivani S Jogi
  88 Shreenidhi
  89 Shristi S Shetty
  90 ShubhadaMogaveera
  91 SingaraddiPanduLaxman
  92 Sooraj C S
  93 SphatikaKalkura K
  94 Sreehari V S
  95 Sruthy M S
  96 Surya Girish
  97 Swasthik
  98 Syed Nikhanth Fatima
  99 VishnupriyaKodoth
  100 Wahengbam Brainy Singh
  Sl No, Name Kayachikitsa Panchakarma Shalya Shalakya Research nad statistics Total Percentage
  Total Class 21 9 19 5 0 54 100
  1 Abhilash  Das 21 7 12 5 0 46 85.18518519
  2 A Prajwal 0 0 0 0 0 8 14.81481481
  3 Abraham P Cherian 21 8 18 5 0 52 96.2962963
  4 Adheena Dinesh 22 8 21 5 0 55 101.8518519
  5 Adithya P S 19 8 21 5 0 45 83.33333333
  6 AdityaTiwari 19 7 11 4 0 38 70.37037037
  7 Afshin H 0 0 0 0 0 4 7.407407407
  8 Ahaliya U K 20 8 18 4 0 49 90.74074074
  9 Akhil S 15 0 16 3 0 36 66.66666667
  10 Akhila 20 8 21 5 0 54 100
  11 Akshata M Talwar 22 8 19 5 0 52 96.2962963
  12 AkshayBabu 16 3 15 3 0 38 70.37037037
  13 Amarjith K 18 5 10 4 0 35 64.81481481
  14 AmbikaNayak 15 0 16 2 0 35 64.81481481
  15 Amrutha B Ballal 21 7 17 4 0 45 83.33333333
  16 AnandAtanur 4 2 2 0 0 11 20.37037037
  17 Anoop S K 16 5 15 3 0 40 74.07407407
  18 Anusree  C 15 5 14 4 0 37 68.51851852
  19 Aromal J Nair 21 5 18 3 0 48 88.88888889
  20 Arunima Raj E K 21 6 19 4 0 50 92.59259259
  21 AryaBabu 20 7 19 4 0 50 92.59259259
  22 Asha Sakhare 20 7 17 4 0 47 87.03703704
  23 Aswathi M P 19 5 9 3 0 36 66.66666667
  24 Athira Baby 14 3 8 3 0 28 51.85185185
  25 Bibiayesha 15 5 12 3 0 35 64.81481481
  26 Bincy V S 20 6 15 3 0 46 85.18518519
  27 Bliss Kharkylliang 21 8 19 5 0 48 88.88888889
  28 Borate RohanBhanudas 1 0 1 0 0 5 9.259259259
  29 C R Yedudev 17 5 12 3 0 38 70.37037037
  30 Chaitra C Shetty 22 7 10 4 0 43 79.62962963
  31 ChandrashekharMulasavalagi 19 8 18 4 0 50 92.59259259
  32 Chilsa Nair C 15 7 16 5 0 38 70.37037037
  33 ChincholiSharan Kumar 1 0 1 0 0 7 12.96296296
  34 Dalal Dimple Divyesh 20 8 19 5 0 51 94.44444444
  35 Devika S 13 6 9 4 0 30 55.55555556
  36 Dhanya Keshav 18 4 11 2 0 38 70.37037037
  37 DharsanaUthaman 22 8 20 5 0 53 98.14814815
  38 Disha M 13 0 15 3 0 33 61.11111111
  39 Divya Narayanan 22 9 19 5 0 51 94.44444444
  40 Ferdinand Thyrniang 9 3 3 1 0 19 35.18518519
  41 Ganga Prasad Perikamana 20 9 18 4 0 51 94.44444444
  42 GarggyPrakash 21 7 16 4 0 47 87.03703704
  43 Gireesh D V 18 9 16 3 0 47 87.03703704
  44 GopikaRajeevan 22 9 20 4 0 51 94.44444444
  45 Gora Yania 0 2 0 0 0 3 5.555555556
  46 Goutam Chaitanya B K 5 1 2 1 0 9 16.66666667
  47 Govindaraj 2 1 4 1 0 12 22.22222222
  48 HridyaHaridas 19 9 18 5 0 51 94.44444444
  49 Hybi Thomas 21 8 20 5 0 54 100
  50 Jeneena Varghese 23 9 19 5 0 56 103.7037037
  51 JeppuRaksha Harish 20 7 18 5 0 46 85.18518519
  52 Job Sudharshan N U 5 0 3 1 0 12 22.22222222
  53 K ShruthiMurali 19 7 18 4 0 49 90.74074074
  54 Krishna Mohan 18 6 12 5 0 40 74.07407407
  55 Lahari L 18 7 19 4 0 46 85.18518519
  56 M D Tahasim 11 0 13 2 0 28 51.85185185
  57 MeenuGangadharan 16 7 15 4 0 43 79.62962963
  58 Midhun P 14 5 11 5 0 33 61.11111111
  59 Mohammed Ashmal V 7 4 5 3 0 17 31.48148148
  60 Mohammed Irshad V 5 0 1 1 0 11 20.37037037
  61 Mohan H S 17 7 19 5 0 48 88.88888889
  62 Monisha M Kotian 21 7 19 5 0 52 96.2962963
  63 Mrudula M 20 7 17 5 0 44 81.48148148
  64 MuhammedMunavvir P P 0 0 1 0 0 6 11.11111111
  65 Nandeesh J K 21 6 13 5 0 45 83.33333333
  66 Nandhitha A 13 5 11 4 0 33 61.11111111
  67 Naveen Raj V L 0 0 0 0 0 0 0
  68 Naveen T U 22 6 17 4 0 49 90.74074074
  69 Nishmitha J P 19 6 12 5 0 42 77.77777778
  70 Pappu Kumar Jaiswal 5 0 4 2 0 11 20.37037037
  71 Pavitra N 6 2 7 3 0 18 33.33333333
  72 Prasanthi P P 21 7 17 5 0 50 92.59259259
  73 Prasudev Yogi 14 6 13 2 0 35 64.81481481
  74 Princita Wilson Rodrigues 9 2 6 2 0 19 35.18518519
  75 Princy S Kumar 23 7 19 5 0 54 100
  76 Pruthvi P Kulkarni 4 0 1 0 0 5 9.259259259
  77 Raghu Krishna M M 20 8 14 3 0 45 83.33333333
  78 Rashmitha 15 4 12 4 0 35 64.81481481
  79 S G Yadunand 16 8 16 4 0 44 81.48148148
  80 Sandra Sahadevan 1 0 0 0 0 1 1.851851852
  81 Saniya Mehdi 20 8 18 4 0 50 92.59259259
  82 Saniya Samreen 20 7 14 3 0 44 81.48148148
  83 Sanjeevkumar S Doddamani 13 4 13 4 0 34 62.96296296
  84 ShaanaParvin 19 7 15 4 0 45 83.33333333
  85 ShailyTiwari 21 8 17 4 0 46 85.18518519
  86 Shivakumar P 1 0 1 0 0 5 9.259259259
  87 Shivani S Jogi 21 8 17 3 0 51 94.44444444
  88 Shreenidhi 18 8 14 5 0 45 83.33333333
  89 Shristi S Shetty 19 9 18 5 0 51 94.44444444
  90 ShubhadaMogaveera 20 7 17 5 0 45 83.33333333
  91 SingaraddiPanduLaxman 0 0 0 1 0 3 5.555555556
  92 Sooraj C S 16 5 11 3 0 37 68.51851852
  93 SphatikaKalkura K 20 9 18 5 0 49 90.74074074
  94 Sreehari V S 14 4 11 2 0 32 59.25925926
  95 Sruthy M S 13 4 10 3 0 32 59.25925926
  96 Surya Girish 15 8 13 5 0 40 74.07407407
  97 Swasthik 19 9 18 4 0 50 92.59259259
  98 Syed Nikhanth Fatima 20 6 8 4 0 38 70.37037037
  99 VishnupriyaKodoth 18 9 19 4 0 51 94.44444444
  100 Wahengbam Brainy Singh 21 9 18 5 0 48 88.88888889
  Sl No, Name Kayachikitsa Panchakarma Shalya Shalakya Research nad statistics Total Percentage
  Total Class 24 5 26 10 0 65 100
  1 Abhilash  Das 20 5 21 4 0 50 76.92307692
  2 A Prajwal 1 0 2 0 0 8 12.30769231
  3 Abraham P Cherian 19 5 26 6 0 56 86.15384615
  4 Adheena Dinesh 19 5 24 6 0 54 83.07692308
  5 Adithya P S 20 5 25 6 0 51 78.46153846
  6 AdityaTiwari 14 5 14 4 0 32 49.23076923
  7 Afshin H 0 0 1 0 0 5 7.692307692
  8 Ahaliya U K 18 4 24 4 0 50 76.92307692
  9 Akhil S 9 0 16 4 0 31 47.69230769
  10 Akhila 18 4 22 6 0 50 76.92307692
  11 Akshata M Talwar 19 5 21 6 0 47 72.30769231
  12 AkshayBabu 17 3 14 2 0 42 64.61538462
  13 Amarjith K 16 5 16 8 0 45 69.23076923
  14 AmbikaNayak 6 0 17 8 0 33 50.76923077
  15 Amrutha B Ballal 20 6 23 10 0 55 84.61538462
  16 AnandAtanur 5 4 8 6 0 25 38.46153846
  17 Anoop S K 18 6 15 8 0 47 72.30769231
  18 Anusree  C 19 5 21 8 0 55 84.61538462
  19 Aromal J Nair 18 6 21 10 0 53 81.53846154
  20 Arunima Raj E K 18 5 22 8 0 55 84.61538462
  21 AryaBabu 18 6 24 10 0 56 86.15384615
  22 Asha Sakhare 18 5 19 8 0 50 76.92307692
  23 Aswathi M P 18 5 19 8 0 50 76.92307692
  24 Athira Baby 15 5 8 8 0 30 46.15384615
  25 Bibiayesha 16 3 9 2 0 32 49.23076923
  26 Bincy V S 16 5 21 4 0 48 73.84615385
  27 Bliss Kharkylliang 18 5 23 6 0 46 70.76923077
  28 Borate RohanBhanudas 2 0 0 0 0 8 12.30769231
  29 C R Yedudev 16 5 20 6 0 47 72.30769231
  30 Chaitra C Shetty 19 3 22 6 0 50 76.92307692
  31 ChandrashekharMulasavalagi 17 4 16 6 0 39 60
  32 Chilsa Nair C 16 5 18 2 0 41 63.07692308
  33 ChincholiSharan Kumar 1 0 2 2 0 9 13.84615385
  34 Dalal Dimple Divyesh 20 3 21 6 0 50 76.92307692
  35 Devika S 15 5 15 6 0 40 61.53846154
  36 Dhanya Keshav 19 4 20 5 0 49 75.38461538
  37 DharsanaUthaman 20 5 24 6 0 57 87.69230769
  38 Disha M 6 0 21 8 0 35 53.84615385
  39 Divya Narayanan 17 6 23 8 0 52 80
  40 Ferdinand Thyrniang 14 5 12 6 0 39 60
  41 Ganga Prasad Perikamana 17 6 23 8 0 54 83.07692308
  42 GarggyPrakash 18 6 23 8 0 53 81.53846154
  43 Gireesh D V 9 4 15 6 0 36 55.38461538
  44 GopikaRajeevan 17 4 20 8 0 41 63.07692308
  45 Gora Yania 0 0 0 0 0 3 4.615384615
  46 Goutam Chaitanya B K 1 2 5 3 0 10 15.38461538
  47 Govindaraj 8 1 10 2 0 27 41.53846154
  48 HridyaHaridas 10 6 22 8 0 46 70.76923077
  49 Hybi Thomas 11 6 23 8 0 48 73.84615385
  50 Jeneena Varghese 12 6 23 8 0 49 75.38461538
  51 JeppuRaksha Harish 12 6 24 8 0 49 75.38461538
  52 Job Sudharshan N U 7 0 9 7 0 24 36.92307692
  53 K ShruthiMurali 19 6 22 8 0 55 84.61538462
  54 Krishna Mohan 19 6 18 8 0 51 78.46153846
  55 Lahari L 17 6 23 8 0 51 78.46153846
  56 M D Tahasim 8 0 16 5 0 30 46.15384615
  57 MeenuGangadharan 17 5 17 6 0 44 67.69230769
  58 Midhun P 11 3 14 5 0 30 46.15384615
  59 Mohammed Ashmal V 15 2 13 2 0 33 50.76923077
  60 Mohammed Irshad V 6 3 8 3 0 25 38.46153846
  61 Mohan H S 20 5 23 8 0 56 86.15384615
  62 Monisha M Kotian 19 6 23 8 0 56 86.15384615
  63 Mrudula M 21 6 24 8 0 53 81.53846154
  64 MuhammedMunavvir P P 6 1 8 2 0 21 32.30769231
  65 Nandeesh J K 10 5 13 6 0 34 52.30769231
  66 Nandhitha A 19 5 22 5 0 51 78.46153846
  67 Naveen Raj V L 2 0 8 1 0 11 16.92307692
  68 Naveen T U 17 3 20 2 0 42 64.61538462
  69 Nishmitha J P 20 5 20 8 0 53 81.53846154
  70 Pappu Kumar Jaiswal 2 0 4 0 0 6 9.230769231
  71 Pavitra N 20 6 20 6 0 52 80
  72 Prasanthi P P 21 6 24 8 0 59 90.76923077
  73 Prasudev Yogi 15 5 20 3 0 43 66.15384615
  74 Princita Wilson Rodrigues 12 3 14 1 0 30 46.15384615
  75 Princy S Kumar 20 6 24 8 0 58 89.23076923
  76 Pruthvi P Kulkarni 0 0 0 1 0 1 1.538461538
  77 Raghu Krishna M M 17 5 14 6 0 42 64.61538462
  78 Rashmitha 18 6 18 8 0 50 76.92307692
  79 S G Yadunand 19 5 21 8 0 53 81.53846154
  80 Sandra Sahadevan 0 0 0 0 0 0 0
  81 Saniya Mehdi 20 6 22 8 0 56 86.15384615
  82 Saniya Samreen 22 5 19 6 0 52 80
  83 Sanjeevkumar S Doddamani 19 5 15 6 0 45 69.23076923
  84 ShaanaParvin 22 6 23 8 0 59 90.76923077
  85 ShailyTiwari 20 5 22 6 0 53 81.53846154
  86 Shivakumar P 3 0 16 0 0 19 29.23076923
  87 Shivani S Jogi 19 5 21 8 0 53 81.53846154
  88 Shreenidhi 20 5 20 6 0 51 78.46153846
  89 Shristi S Shetty 17 4 17 4 0 42 64.61538462
  90 ShubhadaMogaveera 20 5 21 10 0 56 86.15384615
  91 SingaraddiPanduLaxman 4 3 3 7 0 17 26.15384615
  92 Sooraj C S 18 4 17 10 0 49 75.38461538
  93 SphatikaKalkura K 21 5 21 10 0 57 87.69230769
  94 Sreehari V S 17 2 16 2 0 37 56.92307692
  95 Sruthy M S 20 5 17 6 0 48 73.84615385
  96 Surya Girish 21 5 19 8 0 53 81.53846154
  97 Swasthik 17 3 20 10 0 50 76.92307692
  98 Syed Nikhanth Fatima 15 3 13 6 0 37 56.92307692
  99 VishnupriyaKodoth 21 5 22 10 0 58 89.23076923
  100 Wahengbam Brainy Singh 22 4 18 10 0 54 83.07692308
  Sl No, Name Kayachikitsa Panchakarma Shalya Shalakya Research nad statistics Total Percentage
  Total Class 23 6 17 11 0 57 100
  1 Abhilash  Das 22 6 17 11 0 56 98.24561404
  2 A Prajwal 0 0 0 0 0 0 0
  3 Abraham P Cherian 23 6 17 11 0 57 100
  4 Adheena Dinesh 22 6 16 11 0 55 96.49122807
  5 Adithya P S 23 6 17 10 0 56 98.24561404
  6 AdityaTiwari 15 5 14 9 0 43 75.43859649
  7 Afshin H 1 0 0 0 0 1 1.754385965
  8 Ahaliya U K 23 6 17 11 0 57 100
  9 Akhil S 6 0 7 0 0 13 22.80701754
  10 Akhila 21 5 16 10 0 52 91.22807018
  11 Akshata M Talwar 22 5 16 11 0 54 94.73684211
  12 AkshayBabu 23 5 16 11 0 55 96.49122807
  13 Amarjith K 20 6 13 11 0 50 87.71929825
  14 AmbikaNayak 4 0 6 0 0 10 17.54385965
  15 Amrutha B Ballal 19 6 16 10 0 51 89.47368421
  16 AnandAtanur 20 4 13 8 0 45 78.94736842
  17 Anoop S K 20 6 15 9 0 50 87.71929825
  18 Anusree  C 21 6 14 11 0 52 91.22807018
  19 Aromal J Nair 5 0 3 4 0 12 21.05263158
  20 Arunima Raj E K 23 6 17 11 0 57 100
  21 AryaBabu 23 6 17 11 0 57 100
  22 Asha Sakhare 21 6 15 8 0 50 87.71929825
  23 Aswathi M P 23 6 17 11 0 57 100
  24 Athira Baby 22 6 17 11 0 56 98.24561404
  25 Bibiayesha 18 4 3 7 0 32 56.14035088
  26 Bincy V S 22 6 17 11 0 56 98.24561404
  27 Bliss Kharkylliang 22 6 16 11 0 55 96.49122807
  28 Borate RohanBhanudas 0 0 1 0 0 1 1.754385965
  29 C R Yedudev 23 6 15 11 0 55 96.49122807
  30 Chaitra C Shetty 23 6 15 11 0 55 96.49122807
  31 ChandrashekharMulasavalagi 23 6 16 9 0 54 94.73684211
  32 Chilsa Nair C 20 6 14 10 0 50 87.71929825
  33 ChincholiSharan Kumar 1 0 1 0 0 2 3.50877193
  34 Dalal Dimple Divyesh 23 6 17 11 0 57 100
  35 Devika S 21 6 16 9 0 52 91.22807018
  36 Dhanya Keshav 22 6 12 11 0 51 89.47368421
  37 DharsanaUthaman 23 6 14 10 0 53 92.98245614
  38 Disha M 1 0 0 0 0 1 1.754385965
  39 Divya Narayanan 21 6 17 10 0 54 94.73684211
  40 Ferdinand Thyrniang 18 6 16 8 0 48 84.21052632
  41 Ganga Prasad Perikamana 22 6 15 11 0 54 94.73684211
  42 GarggyPrakash 22 6 17 11 0 56 98.24561404
  43 Gireesh D V 18 5 17 8 0 48 84.21052632
  44 GopikaRajeevan 22 6 17 10 0 55 96.49122807
  45 Gora Yania 1 0 0 0 0 1 1.754385965
  46 Goutam Chaitanya B K 6 1 2 2 0 11 19.29824561
  47 Govindaraj 13 4 13 7 0 37 64.9122807
  48 HridyaHaridas 23 6 15 11 0 55 96.49122807
  49 Hybi Thomas 23 6 17 11 0 57 100
  50 Jeneena Varghese 23 6 17 10 0 56 98.24561404
  51 JeppuRaksha Harish 23 6 14 11 0 54 94.73684211
  52 Job Sudharshan N U 1 0 0 0 0 1 1.754385965
  53 K ShruthiMurali 23 6 17 11 0 57 100
  54 Krishna Mohan 23 6 16 11 0 56 98.24561404
  55 Lahari L 22 6 15 11 0 54 94.73684211
  56 M D Tahasim 3 0 1 0 0 4 7.01754386
  57 MeenuGangadharan 22 6 15 10 0 53 92.98245614
  58 Midhun P 18 3 14 10 0 45 78.94736842
  59 Mohammed Ashmal V 20 5 17 9 0 51 89.47368421
  60 Mohammed Irshad V 10 4 7 6 0 27 47.36842105
  61 Mohan H S 22 6 17 11 0 56 98.24561404
  62 Monisha M Kotian 22 6 17 11 0 56 98.24561404
  63 Mrudula M 23 6 16 11 0 56 98.24561404
  64 MuhammedMunavvir P P 14 5 9 6 0 34 59.64912281
  65 Nandeesh J K 21 5 11 7 0 44 77.19298246
  66 Nandhitha A 23 5 17 11 0 56 98.24561404
  67 Naveen Raj V L 0 0 0 0 0 0 0
  68 Naveen T U 23 5 17 10 0 55 96.49122807
  69 Nishmitha J P 22 6 17 11 0 56 98.24561404
  70 Pappu Kumar Jaiswal 0 0 1 0 0 1 1.754385965
  71 Pavitra N 23 6 17 11 0 57 100
  72 Prasanthi P P 22 6 17 10 0 55 96.49122807
  73 Prasudev Yogi 18 6 13 11 0 48 84.21052632
  74 Princita Wilson Rodrigues 19 5 14 10 0 48 84.21052632
  75 Princy S Kumar 23 6 13 11 0 53 92.98245614
  76 Pruthvi P Kulkarni 0 0 2 0 0 2 3.50877193
  77 Raghu Krishna M M 21 6 12 10 0 49 85.96491228
  78 Rashmitha 18 6 15 10 0 49 85.96491228
  79 S G Yadunand 22 6 15 10 0 53 92.98245614
  80 Sandra Sahadevan 0 0 0 0 0 0 0
  81 Saniya Mehdi 18 6 16 9 0 49 85.96491228
  82 Saniya Samreen 20 6 13 10 0 49 85.96491228
  83 Sanjeevkumar S Doddamani 22 6 14 10 0 52 91.22807018
  84 ShaanaParvin 22 6 17 11 0 56 98.24561404
  85 ShailyTiwari 12 5 15 8 0 40 70.1754386
  86 Shivakumar P 1 0 0 0 0 1 1.754385965
  87 Shivani S Jogi 21 6 17 11 0 55 96.49122807
  88 Shreenidhi 23 5 16 10 0 54 94.73684211
  89 Shristi S Shetty 21 6 16 11 0 54 94.73684211
  90 ShubhadaMogaveera 23 6 16 11 0 56 98.24561404
  91 SingaraddiPanduLaxman 11 4 9 5 0 29 50.87719298
  92 Sooraj C S 22 6 16 11 0 55 96.49122807
  93 SphatikaKalkura K 23 6 17 11 0 57 100
  94 Sreehari V S 22 6 13 9 0 50 87.71929825
  95 Sruthy M S 22 6 17 11 0 56 98.24561404
  96 Surya Girish 22 6 17 11 0 56 98.24561404
  97 Swasthik 23 6 16 11 0 56 98.24561404
  98 Syed Nikhanth Fatima 21 4 15 10 0 50 87.71929825
  99 VishnupriyaKodoth 23 6 17 11 0 57 100
  100 Wahengbam Brainy Singh 23 6 17 11 0 57 100
  Sl No, Name Kayachikitsa Panchakarma Shalya Shalakya Research nad statistics Total Percentage
  Total Class 26 9 19 13 0 67 100
  1 Abhilash  Das 24 5 17 9 0 55 82.08955224
  2 A Prajwal 0 0 0 0 0 0 0
  3 Abraham P Cherian 26 8 19 13 0 66 98.50746269
  4 Adheena Dinesh 25 9 18 13 0 65 97.01492537
  5 Adithya P S 25 9 19 13 0 66 98.50746269
  6 AdityaTiwari 20 8 18 12 0 58 86.56716418
  7 Afshin H 1 0 0 0 0 1 1.492537313
  8 Ahaliya U K 25 9 19 13 0 66 98.50746269
  9 Akhil S 7 0 10 1 0 18 26.86567164
  10 Akhila 24 9 17 13 0 63 94.02985075
  11 Akshata M Talwar 25 9 16 10 0 60 89.55223881
  12 AkshayBabu 25 7 19 12 0 63 94.02985075
  13 Amarjith K 22 7 15 12 0 56 83.58208955
  14 AmbikaNayak 4 0 6 0 0 10 14.92537313
  15 Amrutha B Ballal 26 9 19 13 0 67 100
  16 AnandAtanur 22 5 17 13 0 57 85.07462687
  17 Anoop S K 17 5 14 7 0 43 64.17910448
  18 Anusree  C 26 9 18 13 0 66 98.50746269
  19 Aromal J Nair 1 0 0 0 0 1 1.492537313
  20 Arunima Raj E K 26 9 19 13 0 67 100
  21 AryaBabu 26 9 19 12 0 66 98.50746269
  22 Asha Sakhare 24 8 18 12 0 62 92.53731343
  23 Aswathi M P 26 9 19 13 0 67 100
  24 Athira Baby 24 9 17 13 0 63 94.02985075
  25 Bibiayesha 3 0 0 0 0 3 4.47761194
  26 Bincy V S 26 9 19 13 0 67 100
  27 Bliss Kharkylliang 26 9 19 13 0 67 100
  28 Borate RohanBhanudas 0 0 0 0 0 0 0
  29 C R Yedudev 26 8 18 13 0 65 97.01492537
  30 Chaitra C Shetty 17 6 13 7 0 43 64.17910448
  31 ChandrashekharMulasavalagi 25 8 18 11 0 62 92.53731343
  32 Chilsa Nair C 26 8 17 13 0 64 95.52238806
  33 ChincholiSharan Kumar 0 0 0 1 0 1 1.492537313
  34 Dalal Dimple Divyesh 25 9 19 13 0 66 98.50746269
  35 Devika S 24 8 18 13 0 63 94.02985075
  36 Dhanya Keshav 25 9 17 13 0 64 95.52238806
  37 DharsanaUthaman 2 0 1 1 0 4 5.970149254
  38 Disha M 1 0 1 0 0 2 2.985074627
  39 Divya Narayanan 26 9 18 13 0 66 98.50746269
  40 Ferdinand Thyrniang 3 2 3 2 0 10 14.92537313
  41 Ganga Prasad Perikamana 26 9 19 13 0 67 100
  42 GarggyPrakash 26 9 19 13 0 67 100
  43 Gireesh D V 23 7 19 12 0 61 91.04477612
  44 GopikaRajeevan 26 9 19 13 0 67 100
  45 Gora Yania 1 0 0 0 0 1 1.492537313
  46 Goutam Chaitanya B K 13 3 4 6 0 26 38.80597015
  47 Govindaraj 22 7 14 10 0 53 79.10447761
  48 HridyaHaridas 25 8 17 13 0 63 94.02985075
  49 Hybi Thomas 26 9 19 13 0 67 100
  50 Jeneena Varghese 25 9 19 13 0 66 98.50746269
  51 JeppuRaksha Harish 23 8 16 11 0 58 86.56716418
  52 Job Sudharshan N U 0 0 0 0 0 0 0
  53 K ShruthiMurali 26 9 19 12 0 66 98.50746269
  54 Krishna Mohan 25 8 18 13 0 64 95.52238806
  55 Lahari L 26 7 19 12 0 64 95.52238806
  56 M D Tahasim 0 0 0 0 0 0 0
  57 MeenuGangadharan 25 8 18 12 0 63 94.02985075
  58 Midhun P 19 8 13 11 0 51 76.11940299
  59 Mohammed Ashmal V 7 3 7 1 0 18 26.86567164
  60 Mohammed Irshad V 7 3 9 2 0 21 31.34328358
  61 Mohan H S 26 9 19 12 0 66 98.50746269
  62 Monisha M Kotian 25 9 17 12 0 63 94.02985075
  63 Mrudula M 26 9 19 13 0 67 100
  64 MuhammedMunavvir P P 11 3 9 4 0 27 40.29850746
  65 Nandeesh J K 3 1 3 2 0 9 13.43283582
  66 Nandhitha A 23 9 19 12 0 63 94.02985075
  67 Naveen Raj V L 1 0 0 0 0 1 1.492537313
  68 Naveen T U 26 9 19 13 0 67 100
  69 Nishmitha J P 26 9 19 13 0 67 100
  70 Pappu Kumar Jaiswal 2 0 1 0 0 3 4.47761194
  71 Pavitra N 26 9 19 13 0 67 100
  72 Prasanthi P P 26 9 18 13 0 66 98.50746269
  73 Prasudev Yogi 20 8 18 11 0 57 85.07462687
  74 Princita Wilson Rodrigues 24 8 16 11 0 59 88.05970149
  75 Princy S Kumar 26 9 19 13 0 67 100
  76 Pruthvi P Kulkarni 1 0 0 0 0 1 1.492537313
  77 Raghu Krishna M M 24 8 13 13 0 58 86.56716418
  78 Rashmitha 21 9 18 11 0 59 88.05970149
  79 S G Yadunand 25 9 18 12 0 64 95.52238806
  80 Sandra Sahadevan 1 0 0 0 0 1 1.492537313
  81 Saniya Mehdi 21 7 18 12 0 58 86.56716418
  82 Saniya Samreen 18 5 9 12 0 44 65.67164179
  83 Sanjeevkumar S Doddamani 23 6 16 11 0 56 83.58208955
  84 ShaanaParvin 26 9 19 12 0 66 98.50746269
  85 ShailyTiwari 22 9 18 13 0 62 92.53731343
  86 Shivakumar P 3 0 0 0 0 3 4.47761194
  87 Shivani S Jogi 25 7 19 13 0 64 95.52238806
  88 Shreenidhi 26 9 19 12 0 66 98.50746269
  89 Shristi S Shetty 24 9 19 13 0 65 97.01492537
  90 ShubhadaMogaveera 26 9 19 13 0 67 100
  91 SingaraddiPanduLaxman 16 3 9 5 0 33 49.25373134
  92 Sooraj C S 26 9 18 11 0 64 95.52238806
  93 SphatikaKalkura K 26 9 19 13 0 67 100
  94 Sreehari V S 17 6 16 9 0 48 71.64179104
  95 Sruthy M S 14 4 10 5 0 33 49.25373134
  96 Surya Girish 15 4 13 5 0 37 55.2238806
  97 Swasthik 25 9 19 13 0 66 98.50746269
  98 Syed Nikhanth Fatima 24 5 16 13 0 58 86.56716418
  99 VishnupriyaKodoth 26 9 17 13 0 65 97.01492537
  100 Wahengbam Brainy Singh 25 9 19 13 0 66 98.50746269
  Sl No, Name Kayachikitsa Panchakarma Shalya Shalakya Research nad statistics Total Percentage
  Total Class 19 9 17 8 0 53 100
  1 Abhilash  Das 11 6 11 8 0 36 67.9245283
  2 A Prajwal 0 0 0 0 0 0 0
  3 Abraham P Cherian 18 7 15 8 0 48 90.56603774
  4 Adheena Dinesh 19 9 17 8 0 53 100
  5 Adithya P S 16 8 17 8 0 49 92.45283019
  6 AdityaTiwari 16 8 10 7 0 41 77.35849057
  7 Afshin H 0 0 0 0 0 0 0
  8 Ahaliya U K 12 5 10 6 0 33 62.26415094
  9 Akhil S 8 4 10 1 0 23 43.39622642
  10 Akhila 18 7 16 8 0 49 92.45283019
  11 Akshata M Talwar 14 7 13 8 0 42 79.24528302
  12 AkshayBabu 16 6 12 5 0 39 73.58490566
  13 Amarjith K 16 8 11 7 0 42 79.24528302
  14 AmbikaNayak 7 3 7 2 0 19 35.8490566
  15 Amrutha B Ballal 19 8 17 8 0 52 98.11320755
  16 AnandAtanur 8 3 6 3 0 20 37.73584906
  17 Anoop S K 0 0 1 0 0 1 1.886792453
  18 Anusree  C 17 8 16 8 0 49 92.45283019
  19 Aromal J Nair 0 0 1 0 0 1 1.886792453
  20 Arunima Raj E K 17 7 16 8 0 48 90.56603774
  21 AryaBabu 14 6 13 7 0 40 75.47169811
  22 Asha Sakhare 14 7 12 5 0 38 71.69811321
  23 Aswathi M P 2 1 6 2 0 11 20.75471698
  24 Athira Baby 6 2 8 3 0 19 35.8490566
  25 Bibiayesha 0 0 0 0 0 0 0
  26 Bincy V S 14 5 13 6 0 38 71.69811321
  27 Bliss Kharkylliang 8 3 9 4 0 24 45.28301887
  28 Borate RohanBhanudas 0 0 0 0 0 0 0
  29 C R Yedudev 0 1 1 0 0 2 3.773584906
  30 Chaitra C Shetty 0 0 0 0 0 0 0
  31 ChandrashekharMulasavalagi 11 4 10 6 0 31 58.49056604
  32 Chilsa Nair C 16 9 16 7 0 48 90.56603774
  33 ChincholiSharan Kumar 0 0 2 0 0 2 3.773584906
  34 Dalal Dimple Divyesh 19 9 17 8 0 53 100
  35 Devika S 1 1 1 0 0 3 5.660377358
  36 Dhanya Keshav 19 9 17 8 0 53 100
  37 DharsanaUthaman 1 0 5 0 0 6 11.32075472
  38 Disha M 1 0 2 0 0 3 5.660377358
  39 Divya Narayanan 18 9 17 8 0 52 98.11320755
  40 Ferdinand Thyrniang 0 0 0 0 0 0 0
  41 Ganga Prasad Perikamana 12 5 14 7 0 38 71.69811321
  42 GarggyPrakash 3 2 2 0 0 7 13.20754717
  43 Gireesh D V 13 6 10 6 0 35 66.03773585
  44 GopikaRajeevan 16 7 14 7 0 44 83.01886792
  45 Gora Yania 0 0 0 0 0 0 0
  46 Goutam Chaitanya B K 9 6 2 4 0 21 39.62264151
  47 Govindaraj 13 7 11 7 0 38 71.69811321
  48 HridyaHaridas 18 7 12 8 0 45 84.90566038
  49 Hybi Thomas 18 9 17 8 0 52 98.11320755
  50 Jeneena Varghese 18 7 16 8 0 49 92.45283019
  51 JeppuRaksha Harish 4 1 8 1 0 14 26.41509434
  52 Job Sudharshan N U 0 0 0 0 0 0 0
  53 K ShruthiMurali 18 9 14 8 0 49 92.45283019
  54 Krishna Mohan 18 8 15 8 0 49 92.45283019
  55 Lahari L 5 2 8 3 0 18 33.96226415
  56 M D Tahasim 0 0 2 0 0 2 3.773584906
  57 MeenuGangadharan 0 0 2 0 0 2 3.773584906
  58 Midhun P 16 7 11 8 0 42 79.24528302
  59 Mohammed Ashmal V 0 0 1 0 0 1 1.886792453
  60 Mohammed Irshad V 0 0 1 0 0 1 1.886792453
  61 Mohan H S 19 9 17 8 0 53 100
  62 Monisha M Kotian 19 9 15 8 0 51 96.22641509
  63 Mrudula M 18 7 16 8 0 49 92.45283019
  64 MuhammedMunavvir P P 0 0 1 0 0 1 1.886792453
  65 Nandeesh J K 1 0 2 0 0 3 5.660377358
  66 Nandhitha A 11 4 13 6 0 34 64.1509434
  67 Naveen Raj V L 0 0 1 0 0 1 1.886792453
  68 Naveen T U 13 5 14 7 0 39 73.58490566
  69 Nishmitha J P 18 8 13 8 0 47 88.67924528
  70 Pappu Kumar Jaiswal 0 0 2 0 0 2 3.773584906
  71 Pavitra N 19 8 15 8 0 50 94.33962264
  72 Prasanthi P P 18 9 16 7 0 50 94.33962264
  73 Prasudev Yogi 10 4 11 5 0 30 56.60377358
  74 Princita Wilson Rodrigues 18 9 12 7 0 46 86.79245283
  75 Princy S Kumar 16 5 13 7 0 41 77.35849057
  76 Pruthvi P Kulkarni 0 0 0 0 0 0 0
  77 Raghu Krishna M M 17 8 16 8 0 49 92.45283019
  78 Rashmitha 16 6 12 6 0 40 75.47169811
  79 S G Yadunand 19 9 17 7 0 52 98.11320755
  80 Sandra Sahadevan 0 0 0 0 0 0 0
  81 Saniya Mehdi 0 0 3 0 0 3 5.660377358
  82 Saniya Samreen 0 0 3 0 0 3 5.660377358
  83 Sanjeevkumar S Doddamani 15 7 13 7 0 42 79.24528302
  84 ShaanaParvin 14 5 14 6 0 39 73.58490566
  85 ShailyTiwari 16 9 14 8 0 47 88.67924528
  86 Shivakumar P 0 0 0 0 0 0 0
  87 Shivani S Jogi 18 9 16 8 0 51 96.22641509
  88 Shreenidhi 19 9 17 8 0 53 100
  89 Shristi S Shetty 16 8 14 7 0 45 84.90566038
  90 ShubhadaMogaveera 12 5 10 6 0 33 62.26415094
  91 SingaraddiPanduLaxman 0 0 0 0 0 0 0
  92 Sooraj C S 11 4 11 6 0 32 60.37735849
  93 SphatikaKalkura K 19 9 17 8 0 53 100
  94 Sreehari V S 5 3 5 1 0 14 26.41509434
  95 Sruthy M S 0 0 2 0 0 2 3.773584906
  96 Surya Girish 1 0 3 0 0 4 7.547169811
  97 Swasthik 17 8 15 8 0 48 90.56603774
  98 Syed Nikhanth Fatima 1 0 4 0 0 5 9.433962264
  99 VishnupriyaKodoth 13 5 14 7 0 39 73.58490566
  100 Wahengbam Brainy Singh 4 2 9 4 0 19 35.8490566
  Sl No, Name Kayachikitsa Panchakarma Shalya Shalakya Research nad statistics Total Percentage
  Total Class 21 8 22 14 0 65 100
  1 Abhilash  Das 18 8 21 13 0 60 92.30769231
  2 A Prajwal 12 8 5 8 0 33 50.76923077
  3 Abraham P Cherian 19 8 21 14 0 62 95.38461538
  4 Adheena Dinesh 21 8 22 14 0 65 100
  5 Adithya P S 21 8 22 14 0 65 100
  6 AdityaTiwari 20 7 19 12 0 58 89.23076923
  7 Afshin H 0 0 0 0 0 0 0
  8 Ahaliya U K 21 6 22 14 0 63 96.92307692
  9 Akhil S 20 8 22 13 0 63 96.92307692
  10 Akhila 20 8 21 13 0 62 95.38461538
  11 Akshata M Talwar 20 8 22 14 0 64 98.46153846
  12 AkshayBabu 20 8 22 14 0 64 98.46153846
  13 Amarjith K 17 6 15 11 0 49 75.38461538
  14 AmbikaNayak 17 8 21 13 0 59 90.76923077
  15 Amrutha B Ballal 21 8 21 13 0 63 96.92307692
  16 AnandAtanur 18 8 18 13 0 57 87.69230769
  17 Anoop S K 19 8 22 13 0 62 95.38461538
  18 Anusree  C 21 8 22 13 0 64 98.46153846
  19 Aromal J Nair 19 8 21 13 0 61 93.84615385
  20 Arunima Raj E K 21 8 21 14 0 64 98.46153846
  21 AryaBabu 21 8 22 14 0 65 100
  22 Asha Sakhare 19 8 17 11 0 55 84.61538462
  23 Aswathi M P 21 8 19 14 0 62 95.38461538
  24 Athira Baby 19 8 18 12 0 57 87.69230769
  25 Bibiayesha 13 4 8 11 0 36 55.38461538
  26 Bincy V S 21 8 22 14 0 65 100
  27 Bliss Kharkylliang 21 8 21 14 0 64 98.46153846
  28 Borate RohanBhanudas 5 3 4 2 0 14 21.53846154
  29 C R Yedudev 19 8 21 13 0 61 93.84615385
  30 Chaitra C Shetty 21 8 21 13 0 63 96.92307692
  31 ChandrashekharMulasavalagi 19 8 21 14 0 62 95.38461538
  32 Chilsa Nair C 20 8 22 14 0 64 98.46153846
  33 ChincholiSharan Kumar 17 8 19 12 0 56 86.15384615
  34 Dalal Dimple Divyesh 21 8 22 14 0 65 100
  35 Devika S 17 8 17 10 0 52 80
  36 Dhanya Keshav 21 8 19 13 0 61 93.84615385
  37 DharsanaUthaman 20 8 22 14 0 64 98.46153846
  38 Disha M 21 8 22 14 0 65 100
  39 Divya Narayanan 21 8 22 14 0 65 100
  40 Ferdinand Thyrniang 17 6 17 8 0 48 73.84615385
  41 Ganga Prasad Perikamana 21 7 21 14 0 63 96.92307692
  42 GarggyPrakash 21 8 22 14 0 65 100
  43 Gireesh D V 18 8 21 13 0 60 92.30769231
  44 GopikaRajeevan 20 8 21 13 0 62 95.38461538
  45 Gora Yania 1 0 0 0 0 1 1.538461538
  46 Goutam Chaitanya B K 19 8 15 11 0 53 81.53846154
  47 Govindaraj 17 6 18 11 0 52 80
  48 HridyaHaridas 20 8 22 13 0 63 96.92307692
  49 Hybi Thomas 21 8 19 14 0 62 95.38461538
  50 Jeneena Varghese 21 8 22 14 0 65 100
  51 JeppuRaksha Harish 21 8 22 14 0 65 100
  52 Job Sudharshan N U 18 8 12 11 0 49 75.38461538
  53 K ShruthiMurali 21 8 22 14 0 65 100
  54 Krishna Mohan 19 8 22 13 0 62 95.38461538
  55 Lahari L 21 8 22 14 0 65 100
  56 M D Tahasim 14 7 18 13 0 52 80
  57 MeenuGangadharan 21 8 21 14 0 64 98.46153846
  58 Midhun P 17 7 17 10 0 51 78.46153846
  59 Mohammed Ashmal V 18 7 21 13 0 59 90.76923077
  60 Mohammed Irshad V 17 8 19 11 0 55 84.61538462
  61 Mohan H S 21 8 20 13 0 62 95.38461538
  62 Monisha M Kotian 19 7 21 14 0 61 93.84615385
  63 Mrudula M 21 8 22 14 0 65 100
  64 MuhammedMunavvir P P 15 5 17 10 0 47 72.30769231
  65 Nandeesh J K 16 5 21 12 0 54 83.07692308
  66 Nandhitha A 21 8 22 13 0 64 98.46153846
  67 Naveen Raj V L 15 7 17 10 0 49 75.38461538
  68 Naveen T U 21 8 22 12 0 63 96.92307692
  69 Nishmitha J P 21 8 18 14 0 61 93.84615385
  70 Pappu Kumar Jaiswal 14 7 15 8 0 44 67.69230769
  71 Pavitra N 21 8 22 14 0 65 100
  72 Prasanthi P P 21 8 22 14 0 65 100
  73 Prasudev Yogi 17 8 16 13 0 54 83.07692308
  74 Princita Wilson Rodrigues 19 7 21 13 0 60 92.30769231
  75 Princy S Kumar 21 8 22 14 0 65 100
  76 Pruthvi P Kulkarni 2 0 0 1 0 3 4.615384615
  77 Raghu Krishna M M 17 7 21 13 0 58 89.23076923
  78 Rashmitha 21 7 22 13 0 63 96.92307692
  79 S G Yadunand 20 8 19 11 0 58 89.23076923
  80 Sandra Sahadevan 0 0 1 0 0 1 1.538461538
  81 Saniya Mehdi 19 6 18 12 0 55 84.61538462
  82 Saniya Samreen 18 8 22 14 0 62 95.38461538
  83 Sanjeevkumar S Doddamani 19 7 17 11 0 54 83.07692308
  84 ShaanaParvin 21 7 22 14 0 64 98.46153846
  85 ShailyTiwari 20 8 21 12 0 61 93.84615385
  86 Shivakumar P 8 5 8 7 0 28 43.07692308
  87 Shivani S Jogi 21 8 22 14 0 65 100
  88 Shreenidhi 21 8 22 14 0 65 100
  89 Shristi S Shetty 21 8 22 13 0 64 98.46153846
  90 ShubhadaMogaveera 21 8 20 14 0 63 96.92307692
  91 SingaraddiPanduLaxman 7 5 11 5 0 28 43.07692308
  92 Sooraj C S 20 8 21 13 0 62 95.38461538
  93 SphatikaKalkura K 21 8 22 14 0 65 100
  94 Sreehari V S 18 8 20 14 0 60 92.30769231
  95 Sruthy M S 21 8 21 13 0 63 96.92307692
  96 Surya Girish 20 8 22 14 0 64 98.46153846
  97 Swasthik 21 8 22 14 0 65 100
  98 Syed Nikhanth Fatima 19 8 21 10 0 58 89.23076923
  99 VishnupriyaKodoth 20 8 22 13 0 63 96.92307692
  100 Wahengbam Brainy Singh 20 8 21 13 0 62 95.38461538
  Sl No, Name Kayachikitsa Panchakarma Shalya Shalakya Research nad statistics Total Percentage
  Total Class 27 9 27 14 2 79 100
  1 Abhilash  Das 26 9 27 13 2 77 97.46835443
  2 A Prajwal 21 9 21 12 2 65 82.27848101
  3 Abraham P Cherian 27 9 27 14 2 79 100
  4 Adheena Dinesh 26 8 27 14 2 77 97.46835443
  5 Adithya P S 26 9 26 14 2 77 97.46835443
  6 AdityaTiwari 26 9 27 14 2 78 98.73417722
  7 Afshin H 6 2 3 4 0 15 18.98734177
  8 Ahaliya U K 23 9 27 14 2 75 94.93670886
  9 Akhil S 26 8 26 14 2 76 96.20253165
  10 Akhila 27 9 27 14 2 79 100
  11 Akshata M Talwar 26 9 25 13 2 75 94.93670886
  12 AkshayBabu 26 8 27 14 2 77 97.46835443
  13 Amarjith K 25 8 23 14 2 72 91.13924051
  14 AmbikaNayak 23 9 26 13 2 73 92.40506329
  15 Amrutha B Ballal 27 9 27 13 2 78 98.73417722
  16 AnandAtanur 26 9 27 13 2 77 97.46835443
  17 Anoop S K 27 9 27 14 2 79 100
  18 Anusree  C 26 9 27 14 2 78 98.73417722
  19 Aromal J Nair 27 9 27 14 2 79 100
  20 Arunima Raj E K 27 9 26 14 2 78 98.73417722
  21 AryaBabu 27 9 27 14 2 79 100
  22 Asha Sakhare 26 9 25 14 2 76 96.20253165
  23 Aswathi M P 27 9 27 14 2 79 100
  24 Athira Baby 26 9 24 14 2 75 94.93670886
  25 Bibiayesha 21 7 12 12 1 53 67.08860759
  26 Bincy V S 27 9 27 14 2 79 100
  27 Bliss Kharkylliang 26 9 27 13 2 77 97.46835443
  28 Borate RohanBhanudas 4 5 2 4 0 15 18.98734177
  29 C R Yedudev 27 9 27 14 2 79 100
  30 Chaitra C Shetty 26 9 27 14 2 78 98.73417722
  31 ChandrashekharMulasavalagi 27 9 27 14 2 79 100
  32 Chilsa Nair C 26 9 27 14 2 78 98.73417722
  33 ChincholiSharan Kumar 25 8 25 13 2 73 92.40506329
  34 Dalal Dimple Divyesh 27 9 27 14 2 79 100
  35 Devika S 26 9 24 14 2 75 94.93670886
  36 Dhanya Keshav 27 9 27 14 2 79 100
  37 DharsanaUthaman 27 9 27 14 2 79 100
  38 Disha M 27 9 27 14 2 79 100
  39 Divya Narayanan 27 9 27 14 2 79 100
  40 Ferdinand Thyrniang 25 8 22 13 2 70 88.60759494
  41 Ganga Prasad Perikamana 27 9 27 14 2 79 100
  42 GarggyPrakash 26 9 27 14 2 78 98.73417722
  43 Gireesh D V 25 8 26 13 2 74 93.67088608
  44 GopikaRajeevan 26 9 27 14 2 78 98.73417722
  45 Gora Yania 1 0 0 0 0 1 1.265822785
  46 Goutam Chaitanya B K 27 8 22 13 2 72 91.13924051
  47 Govindaraj 22 7 24 12 1 66 83.5443038
  48 HridyaHaridas 27 9 27 14 2 79 100
  49 Hybi Thomas 27 9 27 14 2 79 100
  50 Jeneena Varghese 27 9 27 14 2 79 100
  51 JeppuRaksha Harish 27 9 27 14 2 79 100
  52 Job Sudharshan N U 25 9 27 14 2 77 97.46835443
  53 K ShruthiMurali 27 9 27 14 2 79 100
  54 Krishna Mohan 26 9 27 14 2 78 98.73417722
  55 Lahari L 26 9 27 14 2 78 98.73417722
  56 M D Tahasim 27 9 26 14 2 78 98.73417722
  57 MeenuGangadharan 27 8 27 14 1 77 97.46835443
  58 Midhun P 24 9 27 13 2 75 94.93670886
  59 Mohammed Ashmal V 26 9 27 13 2 77 97.46835443
  60 Mohammed Irshad V 27 8 22 13 2 72 91.13924051
  61 Mohan H S 27 9 27 14 2 79 100
  62 Monisha M Kotian 26 9 27 14 2 78 98.73417722
  63 Mrudula M 27 9 26 14 2 78 98.73417722
  64 MuhammedMunavvir P P 23 9 23 11 2 68 86.07594937
  65 Nandeesh J K 18 9 20 10 2 59 74.6835443
  66 Nandhitha A 25 9 27 13 2 76 96.20253165
  67 Naveen Raj V L 26 9 26 13 2 76 96.20253165
  68 Naveen T U 27 9 27 14 2 79 100
  69 Nishmitha J P 27 9 26 13 2 77 97.46835443
  70 Pappu Kumar Jaiswal 12 5 11 9 0 37 46.83544304
  71 Pavitra N 27 9 26 14 2 78 98.73417722
  72 Prasanthi P P 27 9 27 14 2 79 100
  73 Prasudev Yogi 27 9 26 14 2 78 98.73417722
  74 Princita Wilson Rodrigues 27 9 24 14 2 76 96.20253165
  75 Princy S Kumar 27 9 27 14 2 79 100
  76 Pruthvi P Kulkarni 2 0 0 1 0 3 3.797468354
  77 Raghu Krishna M M 26 9 24 14 2 75 94.93670886
  78 Rashmitha 25 9 27 14 2 77 97.46835443
  79 S G Yadunand 26 9 26 14 2 77 97.46835443
  80 Sandra Sahadevan 1 0 2 0 0 3 3.797468354
  81 Saniya Mehdi 23 8 26 13 2 72 91.13924051
  82 Saniya Samreen 25 9 27 14 2 77 97.46835443
  83 Sanjeevkumar S Doddamani 27 9 27 14 2 79 100
  84 ShaanaParvin 25 9 27 14 2 77 97.46835443
  85 ShailyTiwari 26 9 27 14 2 78 98.73417722
  86 Shivakumar P 14 7 14 10 2 47 59.49367089
  87 Shivani S Jogi 26 9 25 14 2 76 96.20253165
  88 Shreenidhi 23 9 27 14 2 75 94.93670886
  89 Shristi S Shetty 27 9 26 13 2 77 97.46835443
  90 ShubhadaMogaveera 27 9 26 14 2 78 98.73417722
  91 SingaraddiPanduLaxman 19 6 12 7 2 46 58.2278481
  92 Sooraj C S 27 9 27 14 2 79 100
  93 SphatikaKalkura K 27 9 27 14 2 79 100
  94 Sreehari V S 23 9 25 12 2 71 89.87341772
  95 Sruthy M S 27 9 27 13 2 78 98.73417722
  96 Surya Girish 27 9 27 14 2 79 100
  97 Swasthik 27 9 27 14 2 79 100
  98 Syed Nikhanth Fatima 26 9 27 14 2 78 98.73417722
  99 VishnupriyaKodoth 27 9 27 14 2 79 100
  100 Wahengbam Brainy Singh 26 9 25 13 2 75 94.93670886
  Sl No, Name Kayachikitsa Panchakarma Shalya Shalakya Research nad statistics Total Percentage
  Total Class 22 8 25 12 4 71 100
  1 Abhilash  Das 22 7 23 11 4 67 94.36619718
  2 A Prajwal 20 7 21 12 3 63 88.73239437
  3 Abraham P Cherian 22 8 25 12 4 71 100
  4 Adheena Dinesh 21 8 25 12 4 70 98.5915493
  5 Adithya P S 20 8 25 12 4 69 97.18309859
  6 AdityaTiwari 22 8 24 12 4 70 98.5915493
  7 Afshin H 7 2 1 3 0 13 18.30985915
  8 Ahaliya U K 22 8 25 12 4 71 100
  9 Akhil S 22 8 24 12 4 70 98.5915493
  10 Akhila 22 7 24 12 4 69 97.18309859
  11 Akshata M Talwar 22 8 25 12 4 71 100
  12 AkshayBabu 22 8 25 12 4 71 100
  13 Amarjith K 22 8 25 11 2 68 95.77464789
  14 AmbikaNayak 22 8 25 12 4 71 100
  15 Amrutha B Ballal 22 8 25 12 3 70 98.5915493
  16 AnandAtanur 22 8 25 12 4 71 100
  17 Anoop S K 22 8 25 12 4 71 100
  18 Anusree  C 21 8 25 12 4 70 98.5915493
  19 Aromal J Nair 22 8 25 12 4 71 100
  20 Arunima Raj E K 22 8 25 12 4 71 100
  21 AryaBabu 22 8 24 12 4 70 98.5915493
  22 Asha Sakhare 22 7 24 12 1 66 92.95774648
  23 Aswathi M P 22 8 25 12 4 71 100
  24 Athira Baby 22 8 23 12 4 69 97.18309859
  25 Bibiayesha 15 8 13 8 4 48 67.6056338
  26 Bincy V S 22 8 25 12 4 71 100
  27 Bliss Kharkylliang 21 8 25 12 4 70 98.5915493
  28 Borate RohanBhanudas 16 7 13 10 2 48 67.6056338
  29 C R Yedudev 22 8 25 12 4 71 100
  30 Chaitra C Shetty 22 8 25 12 3 70 98.5915493
  31 ChandrashekharMulasavalagi 21 8 25 12 4 70 98.5915493
  32 Chilsa Nair C 21 8 24 12 4 69 97.18309859
  33 ChincholiSharan Kumar 22 8 23 12 4 69 97.18309859
  34 Dalal Dimple Divyesh 22 8 25 12 4 71 100
  35 Devika S 19 8 21 12 4 64 90.14084507
  36 Dhanya Keshav 22 8 25 12 4 71 100
  37 DharsanaUthaman 22 8 24 12 4 70 98.5915493
  38 Disha M 22 8 25 12 4 71 100
  39 Divya Narayanan 22 8 25 12 4 71 100
  40 Ferdinand Thyrniang 22 8 25 11 3 69 97.18309859
  41 Ganga Prasad Perikamana 22 8 25 12 4 71 100
  42 GarggyPrakash 22 8 25 12 4 71 100
  43 Gireesh D V 20 8 24 12 2 66 92.95774648
  44 GopikaRajeevan 21 8 25 12 4 70 98.5915493
  45 Gora Yania 0 0 1 1 0 2 2.816901408
  46 Goutam Chaitanya B K 21 7 23 12 3 66 92.95774648
  47 Govindaraj 13 5 19 8 2 47 66.1971831
  48 HridyaHaridas 21 8 24 12 4 69 97.18309859
  49 Hybi Thomas 22 8 25 12 4 71 100
  50 Jeneena Varghese 22 8 25 12 4 71 100
  51 JeppuRaksha Harish 22 8 25 12 4 71 100
  52 Job Sudharshan N U 21 8 24 12 4 69 97.18309859
  53 K ShruthiMurali 22 8 23 12 4 69 97.18309859
  54 Krishna Mohan 21 8 25 12 4 70 98.5915493
  55 Lahari L 21 8 25 12 4 70 98.5915493
  56 M D Tahasim 21 8 25 12 4 70 98.5915493
  57 MeenuGangadharan 21 8 25 12 4 70 98.5915493
  58 Midhun P 21 7 25 12 3 68 95.77464789
  59 Mohammed Ashmal V 22 8 25 12 4 71 100
  60 Mohammed Irshad V 22 8 23 12 3 68 95.77464789
  61 Mohan H S 22 8 25 12 4 71 100
  62 Monisha M Kotian 22 8 25 12 4 71 100
  63 Mrudula M 22 8 25 12 4 71 100
  64 MuhammedMunavvir P P 19 8 21 11 3 62 87.32394366
  65 Nandeesh J K 16 7 20 11 3 57 80.28169014
  66 Nandhitha A 21 8 25 12 4 70 98.5915493
  67 Naveen Raj V L 20 8 22 12 3 65 91.54929577
  68 Naveen T U 22 8 25 12 4 71 100
  69 Nishmitha J P 21 8 23 12 4 68 95.77464789
  70 Pappu Kumar Jaiswal 14 5 12 8 0 39 54.92957746
  71 Pavitra N 22 8 25 12 4 71 100
  72 Prasanthi P P 22 8 25 12 4 71 100
  73 Prasudev Yogi 21 7 24 11 4 67 94.36619718
  74 Princita Wilson Rodrigues 22 8 25 12 4 71 100
  75 Princy S Kumar 22 8 24 12 4 70 98.5915493
  76 Pruthvi P Kulkarni 0 0 1 0 0 1 1.408450704
  77 Raghu Krishna M M 22 8 24 12 4 70 98.5915493
  78 Rashmitha 22 8 25 12 4 71 100
  79 S G Yadunand 22 8 25 12 3 70 98.5915493
  80 Sandra Sahadevan 3 0 1 0 0 4 5.633802817
  81 Saniya Mehdi 21 8 24 12 4 69 97.18309859
  82 Saniya Samreen 21 8 25 12 4 70 98.5915493
  83 Sanjeevkumar S Doddamani 21 8 25 11 4 69 97.18309859
  84 ShaanaParvin 22 8 25 12 4 71 100
  85 ShailyTiwari 22 8 24 12 4 70 98.5915493
  86 Shivakumar P 16 8 15 9 1 49 69.01408451
  87 Shivani S Jogi 22 8 23 12 3 68 95.77464789
  88 Shreenidhi 21 8 25 12 4 70 98.5915493
  89 Shristi S Shetty 22 7 25 12 4 70 98.5915493
  90 ShubhadaMogaveera 22 8 25 12 4 71 100
  91 SingaraddiPanduLaxman 21 7 19 11 2 60 84.50704225
  92 Sooraj C S 22 8 25 12 4 71 100
  93 SphatikaKalkura K 22 8 25 12 4 71 100
  94 Sreehari V S 19 7 23 12 3 64 90.14084507
  95 Sruthy M S 22 8 25 12 4 71 100
  96 Surya Girish 22 8 25 12 4 71 100
  97 Swasthik 22 8 25 12 4 71 100
  98 Syed Nikhanth Fatima 21 8 24 12 2 67 94.36619718
  99 VishnupriyaKodoth 22 5 24 12 3 66 92.95774648
  100 Wahengbam Brainy Singh 21 8 22 12 4 67 94.36619718
  Sl No, Name Kayachikitsa Panchakarma Shalya Shalakya Research nad statistics Total Percentage
  Total Class 19 13 23 11 2 68 100
  1 Abhilash  Das 19 13 23 11 2 68 100
  2 A Prajwal 19 13 22 11 2 67 98.52941176
  3 Abraham P Cherian 18 13 23 11 2 67 98.52941176
  4 Adheena Dinesh 19 13 23 11 2 68 100
  5 Adithya P S 19 13 23 11 2 68 100
  6 AdityaTiwari 18 13 23 11 2 67 98.52941176
  7 Afshin H 9 1 4 1 0 15 22.05882353
  8 Ahaliya U K 19 13 23 11 2 68 100
  9 Akhil S 18 13 22 10 2 65 95.58823529
  10 Akhila 17 13 23 11 2 66 97.05882353
  11 Akshata M Talwar 19 13 23 11 2 68 100
  12 AkshayBabu 19 13 22 11 2 67 98.52941176
  13 Amarjith K 19 13 23 11 2 68 100
  14 AmbikaNayak 17 13 21 10 1 62 91.17647059
  15 Amrutha B Ballal 19 13 23 11 2 68 100
  16 AnandAtanur 19 13 23 11 2 68 100
  17 Anoop S K 19 13 23 10 2 67 98.52941176
  18 Anusree  C 19 13 23 11 2 68 100
  19 Aromal J Nair 19 13 23 11 2 68 100
  20 Arunima Raj E K 19 13 21 11 2 66 97.05882353
  21 AryaBabu 19 13 22 11 2 67 98.52941176
  22 Asha Sakhare 19 13 22 11 2 67 98.52941176
  23 Aswathi M P 19 13 23 11 2 68 100
  24 Athira Baby 19 13 22 11 2 67 98.52941176
  25 Bibiayesha 13 0 5 9 0 27 39.70588235
  26 Bincy V S 19 10 23 11 2 65 95.58823529
  27 Bliss Kharkylliang 12 9 15 8 1 45 66.17647059
  28 Borate RohanBhanudas 18 13 20 10 1 62 91.17647059
  29 C R Yedudev 18 13 23 11 2 67 98.52941176
  30 Chaitra C Shetty 19 13 22 11 2 67 98.52941176
  31 ChandrashekharMulasavalagi 19 13 23 11 2 68 100
  32 Chilsa Nair C 19 13 22 11 2 67 98.52941176
  33 ChincholiSharan Kumar 16 13 21 11 2 63 92.64705882
  34 Dalal Dimple Divyesh 19 13 23 11 2 68 100
  35 Devika S 19 10 19 11 2 61 89.70588235
  36 Dhanya Keshav 19 13 23 11 2 68 100
  37 DharsanaUthaman 19 13 23 11 2 68 100
  38 Disha M 19 13 22 11 1 66 97.05882353
  39 Divya Narayanan 18 13 23 11 2 67 98.52941176
  40 Ferdinand Thyrniang 19 13 22 10 2 66 97.05882353
  41 Ganga Prasad Perikamana 19 13 23 11 2 68 100
  42 GarggyPrakash 19 13 23 11 2 68 100
  43 Gireesh D V 18 13 18 11 2 62 91.17647059
  44 GopikaRajeevan 19 13 23 11 2 68 100
  45 Gora Yania 0 0 0 0 0 0 0
  46 Goutam Chaitanya B K 16 13 21 11 2 63 92.64705882
  47 Govindaraj 15 12 21 8 1 57 83.82352941
  48 HridyaHaridas 19 13 23 11 2 68 100
  49 Hybi Thomas 19 13 23 11 2 68 100
  50 Jeneena Varghese 19 13 23 11 2 68 100
  51 JeppuRaksha Harish 19 13 23 11 2 68 100
  52 Job Sudharshan N U 19 13 22 11 2 67 98.52941176
  53 K ShruthiMurali 19 13 23 11 2 68 100
  54 Krishna Mohan 19 13 22 11 2 67 98.52941176
  55 Lahari L 19 13 23 11 2 68 100
  56 M D Tahasim 19 13 23 11 2 68 100
  57 MeenuGangadharan 19 13 22 11 1 66 97.05882353
  58 Midhun P 19 13 23 11 2 68 100
  59 Mohammed Ashmal V 18 13 23 11 2 67 98.52941176
  60 Mohammed Irshad V 19 13 22 11 2 67 98.52941176
  61 Mohan H S 19 13 23 11 2 68 100
  62 Monisha M Kotian 18 13 23 11 2 67 98.52941176
  63 Mrudula M 19 13 23 11 2 68 100
  64 MuhammedMunavvir P P 19 13 23 10 2 67 98.52941176
  65 Nandeesh J K 17 13 22 10 2 64 94.11764706
  66 Nandhitha A 19 13 23 11 2 68 100
  67 Naveen Raj V L 19 13 22 11 2 67 98.52941176
  68 Naveen T U 19 13 22 11 2 67 98.52941176
  69 Nishmitha J P 18 13 23 11 2 67 98.52941176
  70 Pappu Kumar Jaiswal 18 10 21 6 0 55 80.88235294
  71 Pavitra N 19 13 23 11 2 68 100
  72 Prasanthi P P 19 13 23 10 2 67 98.52941176
  73 Prasudev Yogi 19 13 23 11 2 68 100
  74 Princita Wilson Rodrigues 19 13 22 11 2 67 98.52941176
  75 Princy S Kumar 19 13 23 11 2 68 100
  76 Pruthvi P Kulkarni 7 0 1 1 0 9 13.23529412
  77 Raghu Krishna M M 19 13 23 11 2 68 100
  78 Rashmitha 19 13 23 11 2 68 100
  79 S G Yadunand 18 13 21 11 2 65 95.58823529
  80 Sandra Sahadevan 0 0 1 1 0 2 2.941176471
  81 Saniya Mehdi 19 13 23 11 2 68 100
  82 Saniya Samreen 19 13 23 10 2 67 98.52941176
  83 Sanjeevkumar S Doddamani 19 13 23 11 2 68 100
  84 ShaanaParvin 19 13 22 11 2 67 98.52941176
  85 ShailyTiwari 19 13 23 11 2 68 100
  86 Shivakumar P 18 7 7 6 0 38 55.88235294
  87 Shivani S Jogi 19 13 23 11 2 68 100
  88 Shreenidhi 19 13 23 11 2 68 100
  89 Shristi S Shetty 19 13 20 10 2 64 94.11764706
  90 ShubhadaMogaveera 19 13 23 11 2 68 100
  91 SingaraddiPanduLaxman 18 12 19 10 0 59 86.76470588
  92 Sooraj C S 17 13 23 11 2 66 97.05882353
  93 SphatikaKalkura K 19 13 23 11 2 68 100
  94 Sreehari V S 19 13 18 10 0 60 88.23529412
  95 Sruthy M S 19 13 23 11 2 68 100
  96 Surya Girish 19 13 23 11 2 68 100
  97 Swasthik 19 13 23 11 2 68 100
  98 Syed Nikhanth Fatima 19 13 23 10 2 67 98.52941176
  99 VishnupriyaKodoth 19 13 23 11 2 68 100
  100 Wahengbam Brainy Singh 18 13 20 10 2 63 92.64705882
  S

  Sl No, Name Kayachikitsa Panchakarma Shalya Shalakya Research nad statistics Total Percentage
  Total Class 9 18 7 4 1 39 100
  1 Abhilash  Das 9 18 7 3 1 38 97.43589744
  2 A Prajwal 9 18 7 3 1 38 97.43589744
  3 Abraham P Cherian 9 18 7 4 1 39 100
  4 Adheena Dinesh 9 18 7 4 1 39 100
  5 Adithya P S 9 18 7 3 1 38 97.43589744
  6 AdityaTiwari 9 18 7 4 1 39 100
  7 Afshin H 7 1 4 1 1 14 35.8974359
  8 Ahaliya U K 9 17 7 4 1 38 97.43589744
  9 Akhil S 9 18 7 4 1 39 100
  10 Akhila 9 18 7 4 1 39 100
  11 Akshata M Talwar 9 17 5 4 1 36 92.30769231
  12 AkshayBabu 9 18 7 4 1 39 100
  13 Amarjith K 9 18 7 4 1 39 100
  14 AmbikaNayak 9 17 6 3 1 36 92.30769231
  15 Amrutha B Ballal 9 18 7 4 1 39 100
  16 AnandAtanur 9 18 7 4 1 39 100
  17 Anoop S K 9 18 7 4 1 39 100
  18 Anusree  C 9 18 7 4 1 39 100
  19 Aromal J Nair 9 18 7 3 1 38 97.43589744
  20 Arunima Raj E K 9 17 7 4 1 38 97.43589744
  21 AryaBabu 9 18 7 4 1 39 100
  22 Asha Sakhare 9 18 7 4 1 39 100
  23 Aswathi M P 9 18 7 4 1 39 100
  24 Athira Baby 9 18 7 4 1 39 100
  25 Bibiayesha 9 0 2 2 0 13 33.33333333
  26 Bincy V S 5 18 7 3 1 34 87.17948718
  27 Bliss Kharkylliang 9 0 1 2 0 12 30.76923077
  28 Borate RohanBhanudas 9 18 6 4 1 38 97.43589744
  29 C R Yedudev 9 18 7 4 1 39 100
  30 Chaitra C Shetty 9 18 7 4 1 39 100
  31 ChandrashekharMulasavalagi 9 17 7 4 1 38 97.43589744
  32 Chilsa Nair C 9 18 7 4 1 39 100
  33 ChincholiSharan Kumar 9 18 7 3 1 38 97.43589744
  34 Dalal Dimple Divyesh 9 18 7 4 1 39 100
  35 Devika S 9 16 5 4 1 35 89.74358974
  36 Dhanya Keshav 9 18 7 4 1 39 100
  37 DharsanaUthaman 9 18 7 4 1 39 100
  38 Disha M 8 18 7 4 1 38 97.43589744
  39 Divya Narayanan 9 18 7 4 1 39 100
  40 Ferdinand Thyrniang 9 16 6 4 1 36 92.30769231
  41 Ganga Prasad Perikamana 9 18 7 4 1 39 100
  42 GarggyPrakash 9 18 7 4 1 39 100
  43 Gireesh D V 9 17 6 4 1 37 94.87179487
  44 GopikaRajeevan 9 18 7 4 1 39 100
  45 Gora Yania 0 0 0 0 0 0 0
  46 Goutam Chaitanya B K 9 18 7 4 1 39 100
  47 Govindaraj 8 17 4 4 1 34 87.17948718
  48 HridyaHaridas 9 18 6 4 1 38 97.43589744
  49 Hybi Thomas 9 18 7 4 1 39 100
  50 Jeneena Varghese 9 18 7 4 1 39 100
  51 JeppuRaksha Harish 9 18 7 4 1 39 100
  52 Job Sudharshan N U 9 18 7 3 1 38 97.43589744
  53 K ShruthiMurali 9 18 7 3 1 38 97.43589744
  54 Krishna Mohan 9 18 7 3 1 38 97.43589744
  55 Lahari L 9 18 7 3 1 38 97.43589744
  56 M D Tahasim 9 18 7 3 1 38 97.43589744
  57 MeenuGangadharan 9 18 7 3 1 38 97.43589744
  58 Midhun P 9 18 7 3 1 38 97.43589744
  59 Mohammed Ashmal V 9 17 7 3 1 37 94.87179487
  60 Mohammed Irshad V 9 18 7 3 1 38 97.43589744
  61 Mohan H S 9 18 7 4 1 39 100
  62 Monisha M Kotian 9 18 7 4 1 39 100
  63 Mrudula M 9 18 7 4 1 39 100
  64 MuhammedMunavvir P P 8 16 5 1 1 31 79.48717949
  65 Nandeesh J K 9 16 4 4 1 34 87.17948718
  66 Nandhitha A 9 18 7 3 1 38 97.43589744
  67 Naveen Raj V L 9 16 7 3 1 36 92.30769231
  68 Naveen T U 9 18 7 4 1 39 100
  69 Nishmitha J P 9 18 7 4 1 39 100
  70 Pappu Kumar Jaiswal 8 16 2 3 1 30 76.92307692
  71 Pavitra N 9 18 7 4 1 39 100
  72 Prasanthi P P 9 18 7 4 1 39 100
  73 Prasudev Yogi 9 18 7 4 1 39 100
  74 Princita Wilson Rodrigues 9 18 7 4 1 39 100
  75 Princy S Kumar 9 18 7 4 1 39 100
  76 Pruthvi P Kulkarni 0 15 0 0 0 15 38.46153846
  77 Raghu Krishna M M 9 18 6 4 1 38 97.43589744
  78 Rashmitha 9 18 7 4 1 39 100
  79 S G Yadunand 9 18 7 3 1 38 97.43589744
  80 Sandra Sahadevan 0 0 0 0 0 0 0
  81 Saniya Mehdi 9 18 7 4 1 39 100
  82 Saniya Samreen 9 18 6 4 1 38 97.43589744
  83 Sanjeevkumar S Doddamani 9 18 7 4 1 39 100
  84 ShaanaParvin 9 18 7 4 1 39 100
  85 ShailyTiwari 9 18 7 4 1 39 100
  86 Shivakumar P 8 18 6 1 1 34 87.17948718
  87 Shivani S Jogi 9 18 7 4 1 39 100
  88 Shreenidhi 9 18 7 4 1 39 100
  89 Shristi S Shetty 9 18 7 4 1 39 100
  90 ShubhadaMogaveera 9 18 7 4 1 39 100
  91 SingaraddiPanduLaxman 7 18 4 2 1 32 82.05128205
  92 Sooraj C S 9 18 7 4 1 39 100
  93 SphatikaKalkura K 9 17 7 3 1 37 94.87179487
  94 Sreehari V S 9 18 7 3 1 38 97.43589744
  95 Sruthy M S 9 18 7 4 1 39 100
  96 Surya Girish 9 18 7 4 1 39 100
  97 Swasthik 9 18 7 4 1 39 100
  98 Syed Nikhanth Fatima 9 17 7 4 1 38 97.43589744
  99 VishnupriyaKodoth 9 18 7 4 1 39 100
  100 Wahengbam Brainy Singh 9 17 6 3 1 36 92.30769231
  Sl No, Name Kayachikitsa Panchakarma Shalya Shalakya Research nad statistics Total Percentage
  Total Class 9 18 7 4 1 39 100
  1 Abhilash  Das 9 18 7 3 1 38 97.43589744
  2 A Prajwal 9 18 7 3 1 38 97.43589744
  3 Abraham P Cherian 9 18 7 4 1 39 100
  4 Adheena Dinesh 9 18 7 4 1 39 100
  5 Adithya P S 9 18 7 3 1 38 97.43589744
  6 AdityaTiwari 9 18 7 4 1 39 100
  7 Afshin H 7 1 4 1 1 14 35.8974359
  8 Ahaliya U K 9 17 7 4 1 38 97.43589744
  9 Akhil S 9 18 7 4 1 39 100
  10 Akhila 9 18 7 4 1 39 100
  11 Akshata M Talwar 9 17 5 4 1 36 92.30769231
  12 AkshayBabu 9 18 7 4 1 39 100
  13 Amarjith K 9 18 7 4 1 39 100
  14 AmbikaNayak 9 17 6 3 1 36 92.30769231
  15 Amrutha B Ballal 9 18 7 4 1 39 100
  16 AnandAtanur 9 18 7 4 1 39 100
  17 Anoop S K 9 18 7 4 1 39 100
  18 Anusree  C 9 18 7 4 1 39 100
  19 Aromal J Nair 9 18 7 3 1 38 97.43589744
  20 Arunima Raj E K 9 17 7 4 1 38 97.43589744
  21 AryaBabu 9 18 7 4 1 39 100
  22 Asha Sakhare 9 18 7 4 1 39 100
  23 Aswathi M P 9 18 7 4 1 39 100
  24 Athira Baby 9 18 7 4 1 39 100
  25 Bibiayesha 9 0 2 2 0 13 33.33333333
  26 Bincy V S 5 18 7 3 1 34 87.17948718
  27 Bliss Kharkylliang 9 0 1 2 0 12 30.76923077
  28 Borate RohanBhanudas 9 18 6 4 1 38 97.43589744
  29 C R Yedudev 9 18 7 4 1 39 100
  30 Chaitra C Shetty 9 18 7 4 1 39 100
  31 ChandrashekharMulasavalagi 9 17 7 4 1 38 97.43589744
  32 Chilsa Nair C 9 18 7 4 1 39 100
  33 ChincholiSharan Kumar 9 18 7 3 1 38 97.43589744
  34 Dalal Dimple Divyesh 9 18 7 4 1 39 100
  35 Devika S 9 16 5 4 1 35 89.74358974
  36 Dhanya Keshav 9 18 7 4 1 39 100
  37 DharsanaUthaman 9 18 7 4 1 39 100
  38 Disha M 8 18 7 4 1 38 97.43589744
  39 Divya Narayanan 9 18 7 4 1 39 100
  40 Ferdinand Thyrniang 9 16 6 4 1 36 92.30769231
  41 Ganga Prasad Perikamana 9 18 7 4 1 39 100
  42 GarggyPrakash 9 18 7 4 1 39 100
  43 Gireesh D V 9 17 6 4 1 37 94.87179487
  44 GopikaRajeevan 9 18 7 4 1 39 100
  45 Gora Yania 0 0 0 0 0 0 0
  46 Goutam Chaitanya B K 9 18 7 4 1 39 100
  47 Govindaraj 8 17 4 4 1 34 87.17948718
  48 HridyaHaridas 9 18 6 4 1 38 97.43589744
  49 Hybi Thomas 9 18 7 4 1 39 100
  50 Jeneena Varghese 9 18 7 4 1 39 100
  51 JeppuRaksha Harish 9 18 7 4 1 39 100
  52 Job Sudharshan N U 9 18 7 3 1 38 97.43589744
  53 K ShruthiMurali 9 18 7 3 1 38 97.43589744
  54 Krishna Mohan 9 18 7 3 1 38 97.43589744
  55 Lahari L 9 18 7 3 1 38 97.43589744
  56 M D Tahasim 9 18 7 3 1 38 97.43589744
  57 MeenuGangadharan 9 18 7 3 1 38 97.43589744
  58 Midhun P 9 18 7 3 1 38 97.43589744
  59 Mohammed Ashmal V 9 17 7 3 1 37 94.87179487
  60 Mohammed Irshad V 9 18 7 3 1 38 97.43589744
  61 Mohan H S 9 18 7 4 1 39 100
  62 Monisha M Kotian 9 18 7 4 1 39 100
  63 Mrudula M 9 18 7 4 1 39 100
  64 MuhammedMunavvir P P 8 16 5 1 1 31 79.48717949
  65 Nandeesh J K 9 16 4 4 1 34 87.17948718
  66 Nandhitha A 9 18 7 3 1 38 97.43589744
  67 Naveen Raj V L 9 16 7 3 1 36 92.30769231
  68 Naveen T U 9 18 7 4 1 39 100
  69 Nishmitha J P 9 18 7 4 1 39 100
  70 Pappu Kumar Jaiswal 8 16 2 3 1 30 76.92307692
  71 Pavitra N 9 18 7 4 1 39 100
  72 Prasanthi P P 9 18 7 4 1 39 100
  73 Prasudev Yogi 9 18 7 4 1 39 100
  74 Princita Wilson Rodrigues 9 18 7 4 1 39 100
  75 Princy S Kumar 9 18 7 4 1 39 100
  76 Pruthvi P Kulkarni 0 15 0 0 0 15 38.46153846
  77 Raghu Krishna M M 9 18 6 4 1 38 97.43589744
  78 Rashmitha 9 18 7 4 1 39 100
  79 S G Yadunand 9 18 7 3 1 38 97.43589744
  80 Sandra Sahadevan 0 0 0 0 0 0 0
  81 Saniya Mehdi 9 18 7 4 1 39 100
  82 Saniya Samreen 9 18 6 4 1 38 97.43589744
  83 Sanjeevkumar S Doddamani 9 18 7 4 1 39 100
  84 ShaanaParvin 9 18 7 4 1 39 100
  85 ShailyTiwari 9 18 7 4 1 39 100
  86 Shivakumar P 8 18 6 1 1 34 87.17948718
  87 Shivani S Jogi 9 18 7 4 1 39 100
  88 Shreenidhi 9 18 7 4 1 39 100
  89 Shristi S Shetty 9 18 7 4 1 39 100
  90 ShubhadaMogaveera 9 18 7 4 1 39 100
  91 SingaraddiPanduLaxman 7 18 4 2 1 32 82.05128205
  92 Sooraj C S 9 18 7 4 1 39 100
  93 SphatikaKalkura K 9 17 7 3 1 37 94.87179487
  94 Sreehari V S 9 18 7 3 1 38 97.43589744
  95 Sruthy M S 9 18 7 4 1 39 100
  96 Surya Girish 9 18 7 4 1 39 100
  97 Swasthik 9 18 7 4 1 39 100
  98 Syed Nikhanth Fatima 9 17 7 4 1 38 97.43589744
  99 VishnupriyaKodoth 9 18 7 4 1 39 100
  100 Wahengbam Brainy Singh 9 17 6 3 1 36 92.30769231

  I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.