Muniyal Ayurveda Group Institutions

0820 257 2819, +91 81234 03232, +91 81234 03233

info@muniyalayurvedacollege.com

34-C, Shivally Industrial Area, Manipal, Udupi, Karnataka 576104

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

I BAMS JR

Sl.
No
Name of the Student Shareera Rachana Padartha Vijnanaevam Samhita Adhyayan -1 Shareera Kriya Sankrit Ayurveda Ithihasa Library/    Recreational Total Class
Conducted
Total Class Attended
Percentage
of Attendance
Total Class Conducted 25 22 19 21 16 9 3 115 100
1 ABHISHEK BALAPPA HANCHINAL 25 20 18 18 14 8 3 106 92.17391304
2 aISHWARYA CHANNAYYAHIREMATH 25 22 19 21 16 9 3 115 100
3 AKASH R NAYAK 22 22 16 20 15 9 2 106 92.17391304
4 ALISHA RIZA 25 21 19 21 16 9 3 114 99.13043478
5 ANNAPPA SURESHAPPA BHAJANTRI 25 22 19 21 16 9 3 115 100
6 ASHRITHA 25 22 19 21 15 9 3 114 99.13043478
7 AYUSH JAGADISH YAJI 24 21 18 21 15 9 3 111 96.52173913
8 AYUSH PRATAP SINGH 24 21 18 21 15 8 3 110 95.65217391
9 BASAVAPRIYA 24 22 19 19 16 9 3 112 97.39130435
10 BHAVANI RAMANAIK NAIKAR 25 22 19 21 16 9 3 115 100
11 BHONG NISHA ANNASAHEB 21 20 16 19 14 8 3 101 87.82608696
12 CHANDANA P 25 22 19 21 16 9 3 115 100
13 CHETANA M GOUDASHIVANNANAVAR 25 21 19 21 16 9 3 114 99.13043478
14 DHAMMANAND M KADAPURE 25 20 19 20 16 8 3 111 96.52173913
15 FOBBAWAR AVDHUT BALAJI 19 16 16 18 16 6 3 94 81.73913043
16 HEMALAKSHMI H 25 22 19 21 16 9 3 115 100
17 KEERTHANA M L 23 21 18 19 14 7 2 104 90.43478261
18 KUSHAL SOMESHWAR MESTA 25 22 19 21 16 9 3 115 100
19 LASYA PRIYA U 25 22 19 21 16 9 3 115 100
20 LIKITH KUMAR H M 24 22 18 21 16 8 3 112 97.39130435
21 MALIKREHAN HUSSAINSAB KALAS 25 17 15 20 15 8 3 103 89.56521739
22 MARUTI GANIGER 25 22 19 20 16 9 3 114 99.13043478
23 MAYURI MANOJ KUMBAR 19 18 15 16 10 8 3 89 77.39130435
24 MUJAMILAKHAN PATHAN 22 17 16 16 14 6 3 94 81.73913043
25 NAFISATH SUHANA 25 22 19 21 16 9 3 115 100
26 NIDHI PRIADARSHINI 25 22 19 21 16 9 3 115 100
27 NIDHI U SHETTY 25 21 19 21 16 9 3 114 99.13043478
28 NIRANJAN J 25 22 19 19 15 8 3 111 96.52173913
29 PANCHAMI P 25 21 18 21 16 8 3 112 97.39130435
30 PARVEZ MUSHRAF MULASAVALAGI 21 13 14 16 14 7 3 88 76.52173913
31 PAVITRA BASAVARAJ KUMBAR 25 22 19 21 16 9 3 115 100
32 POOJA BHARATESH MARGANKOPPA 24 22 17 20 16 9 3 111 96.52173913
33 POOJA JAKKAPPA MEESHI 25 22 19 21 16 9 3 115 100
34 PRATEEKSHA GANAPATI KABBER 25 22 19 21 16 9 3 115 100
35 PRUTHVI BASAPPA WARI 25 22 19 21 16 9 3 115 100
36 PRUTHVIRAJ G M 25 22 19 21 16 9 3 115 100
37 RAKSHITA KOREKAR 23 16 17 18 16 6 3 99 86.08695652
38 RAMANAGOUDA V POLICE PATIL 24 22 18 20 15 8 3 110 95.65217391
39 SACHIN 25 22 19 21 16 8 3 114 99.13043478
40 SAHANA M 25 21 19 21 15 9 3 113 98.26086957
41 SAKSHI SIDDU DHOTRE 23 18 17 19 15 8 3 103 89.56521739
42 SANJANA JAYAPRAKASH KARKIKAR 25 22 19 21 16 9 3 115 100
43 SANKETH M KAMASHETTY 16 14 12 17 13 6 3 81 70.43478261
44 SAVAN KUMAR SHARBIDRIKAR 22 20 18 17 13 8 3 101 87.82608696
45 SAVITA SHEKRAPPA NAYAK 23 16 16 18 16 8 3 100 86.95652174
46 SHAMA SHASTRY D K 23 21 17 20 16 7 3 107 93.04347826
47 SHETTY PRATHVISHA UMESH 20 18 17 17 12 7 3 94 81.73913043
48 SHIMANI S M 25 21 19 21 16 9 3 114 99.13043478
49 SHINDE PRANALI TUSHAR 25 21 19 21 16 9 3 114 99.13043478
50 SHREYA 24 22 18 21 15 9 3 112 97.39130435
51 SHREYAS G PATIL 25 22 19 21 16 9 3 115 100
52 SHRIKANT 23 18 17 16 14 7 3 98 85.2173913
53 SIHA KULSUM 24 20 18 20 15 9 3 109 94.7826087
54 SONA K R 24 19 18 18 14 9 2 104 90.43478261
55 SOUMYA 25 22 19 21 16 9 3 115 100
56 TATAR AMIT UMAKANT 25 21 19 21 16 8 3 113 98.26086957
57 THAVARE AJINKYA SAGAR 25 22 19 21 16 9 3 115 100
58 TUKARAM SUBHAS PAWAR SUBHAS PAWAR 21 22 19 21 16 7 3 109 94.7826087
59 VARSHA S M 25 22 19 20 16 8 3 113 98.26086957
60 WADILE YUKTA GOVIND 24 21 18 18 14 9 3 107 93.04347826
Muniyal Institute of Ayurveda Medical Sciences, Manipal
Attendance of I year B.A.M.S (BATCH 2022 – 23) from 01.01.2024-31.01.2024
Muniyal Institute of Ayurveda Medical Sciences, Manipal
Attendance of I year B.A.M.S (BATCH 2022 – 23) from 01.11.2023-30.11.2023
Sl.
No
Name of the Student Shareera Rachana Padartha Vijnanaevam Samhita Adhyayan -1 Shareera Kriya Sankrit Ayurveda Ithihasa Library/    Recreational Total Class
Conducted
Total Class Attended
Percentage
of Attendance
Total Class Conducted 11 21 6 12 6 1 4 61 100
1 ABHISHEK BALAPPA HANCHINAL 7 19 6 10 5 0 3 50 81.96721311
2 aISHWARYA CHANNAYYAHIREMATH 11 20 6 11 6 1 4 59 96.72131148
3 AKASH R NAYAK 10 20 6 11 5 1 4 57 93.44262295
4 ALISHA RIZA 10 20 6 11 5 1 4 57 93.44262295
5 ANNAPPA SURESHAPPA BHAJANTRI 9 19 6 11 5 1 4 55 90.16393443
6 ASHRITHA 10 20 6 11 5 1 4 57 93.44262295
7 AYUSH JAGADISH YAJI 10 20 6 9 5 1 4 55 90.16393443
8 AYUSH PRATAP SINGH 10 19 6 11 5 1 4 56 91.80327869
9 BASAVAPRIYA 10 16 6 10 6 1 3 52 85.24590164
10 BHAVANI RAMANAIK NAIKAR 11 21 6 12 6 1 4 61 100
11 BHONG NISHA ANNASAHEB 10 19 5 10 6 1 3 54 88.52459016
12 CHANDANA P 9 16 6 9 4 1 3 48 78.68852459
13 CHETANA M GOUDASHIVANNANAVAR 8 20 6 10 6 1 4 55 90.16393443
14 DHAMMANAND M KADAPURE 9 19 6 11 5 1 4 55 90.16393443
15 FOBBAWAR AVDHUT BALAJI 10 17 6 10 5 0 4 52 85.24590164
16 HEMALAKSHMI H 11 17 6 10 6 1 3 54 88.52459016
17 KEERTHANA M L 10 19 6 10 5 0 4 54 88.52459016
18 KUSHAL SOMESHWAR MESTA 10 17 6 11 5 1 4 54 88.52459016
19 LASYA PRIYA U 11 21 6 12 6 1 4 61 100
20 LIKITH KUMAR H M 10 21 6 12 6 1 4 60 98.36065574
21 MALIKREHAN HUSSAINSAB KALAS 10 20 5 11 5 1 3 55 90.16393443
22 MARUTI GANIGER 10 21 6 12 6 1 4 60 98.36065574
23 MAYURI MANOJ KUMBAR 11 20 6 12 6 1 3 59 96.72131148
24 MUJAMILAKHAN PATHAN 10 16 5 10 6 1 3 51 83.60655738
25 NAFISATH SUHANA 10 20 6 11 5 1 4 57 93.44262295
26 NIDHI PRIADARSHINI 10 20 6 11 5 1 4 57 93.44262295
27 NIDHI U SHETTY 10 20 6 11 5 1 4 57 93.44262295
28 NIRANJAN J 9 20 6 10 5 1 4 55 90.16393443
29 PANCHAMI P 10 20 6 10 5 1 4 56 91.80327869
30 PARVEZ MUSHRAF MULASAVALAGI 8 19 5 10 5 1 3 51 83.60655738
31 PAVITRA BASAVARAJ KUMBAR 9 16 6 9 6 1 3 50 81.96721311
32 POOJA BHARATESH MARGANKOPPA 10 16 6 9 5 1 3 50 81.96721311
33 POOJA JAKKAPPA MEESHI 10 16 6 10 6 1 3 52 85.24590164
34 PRATEEKSHA GANAPATI KABBER 9 20 6 9 5 1 4 54 88.52459016
35 PRUTHVI BASAPPA WARI 10 16 6 11 6 1 3 53 86.8852459
36 PRUTHVIRAJ G M 9 19 6 10 5 1 4 54 88.52459016
37 RAKSHITA KOREKAR 9 15 6 8 5 0 3 46 75.40983607
38 RAMANAGOUDA V POLICE PATIL 9 16 6 9 5 1 3 49 80.32786885
39 SACHIN 10 19 6 10 6 1 3 55 90.16393443
40 SAHANA M 8 14 4 9 4 1 2 42 68.85245902
41 SAKSHI SIDDU DHOTRE 9 16 6 9 6 1 3 50 81.96721311
42 SANJANA JAYAPRAKASH KARKIKAR 9 17 5 10 4 1 4 50 81.96721311
43 SANKETH M KAMASHETTY 9 15 6 10 5 1 3 49 80.32786885
44 SAVAN KUMAR SHARBIDRIKAR 10 20 6 11 5 1 3 56 91.80327869
45 SAVITA SHEKRAPPA NAYAK 11 18 6 12 6 1 4 58 95.08196721
46 SHAMA SHASTRY D K 9 20 6 10 5 1 4 55 90.16393443
47 SHETTY PRATHVISHA UMESH 10 19 6 9 5 1 3 53 86.8852459
48 SHIMANI S M 10 20 6 10 5 1 4 56 91.80327869
49 SHINDE PRANALI TUSHAR 10 16 5 10 6 1 3 51 83.60655738
50 SHREYA 10 17 6 10 6 1 3 53 86.8852459
51 SHREYAS G PATIL 9 19 5 7 5 1 2 48 78.68852459
52 SHRIKANT 8 13 5 8 5 1 3 43 70.49180328
53 SIHA KULSUM 10 20 6 11 5 1 4 57 93.44262295
54 SONA K R 10 16 6 10 5 1 4 52 85.24590164
55 SOUMYA 10 20 6 11 6 1 4 58 95.08196721
56 TATAR AMIT UMAKANT 9 20 6 10 5 1 4 55 90.16393443
57 THAVARE AJINKYA SAGAR 10 20 6 11 5 1 4 57 93.44262295
58 TUKARAM SUBHAS PAWAR SUBHAS PAWAR 8 19 5 11 5 1 3 52 85.24590164
59 VARSHA S M 10 21 6 11 6 1 4 59 96.72131148
60 WADILE YUKTA GOVIND 9 16 6 11 5 1 4 52 85.24590164