Muniyal Ayurveda Group Institutions

0820 257 2819, +91 81234 03232, +91 81234 03233

info@muniyalayurvedacollege.com

34-C, Shivally Industrial Area, Manipal, Udupi, Karnataka 576104

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

III B.A.M.S

  Sl.
  No
  Name of the Student Koumarabhritya Agada Tantra Prasuti Tantra & Streeroga Charaka Swasthavritta Practical Library/Recreational Total Percentage
  Total Class Conducted UNIVERSITY  EXAM
  1 Akanksha Ashok Gaikawad
  2 Akhila a
  3 Akshay Kumar k
  4 Amodh A Bhat
  5 Amridha s
  6 Ananvitha G a
  7 Ankitha Vijay Kumar
  8 Anoosha T D
  9 Aparna S
  10 Bhattu Ammu Singh
  11 Bhoomika A R
  12 Bhoomika Hiremath
  13 Bhoomika M U
  14 Bhupathiranga S B
  15 Borana kripalsinh bharathsinh
  16 Chachle Mansi prakash
  17 Chaitra b S
  18 Chandini
  19 Charan Kumar Adagall
  20 Charith Hegde
  21 Chiraglakshminath A M
  22 Dakshayini
  23 DEVI P SHETTY
  24 Devika
  25 Devika P D
  26 Deyora crystal
  27 dhavalashree s
  28 Durgalakshmi nair
  29 Fathimathul Haseeba
  30 Fiza Anjum
  31 Gopi G N
  32 H Mohammad Abujar Gafari
  33 Haritha Krishnan K.V
  34 Harshini Chandrashekhar Shetty
  35 Inchara m D
  36 J Arun Kumar
  37 Kamble sunanda anil
  38 Kaveri
  39 kendre vaishnavi Nagnath
  40 Kharotia Neha Premsingh
  41 Kottawar laxmikant anil
  42 Krishna Suresh
  43 kshithija
  44 Lakshmi S Madiwalar
  45 Mahammad Akbar Alli
  46 MAHENDRA CHOUDHARY
  47 Maria joshna
  48 Maru Khushalkumar R
  49 Mohammed siddiq
  50 Nidhi
  51 Nidhi k S
  52 Nikhita raju
  53 Nikhitha M S Shetty
  54 Nikshitha R shetty
  55 Nisar Ahamad Ronad
  56 Pallavi nayak
  57 Parveen Begum
  58 Prachi Singh
  59 Praseetha K
  60 Prateeksha Gangadhar Bhajantri
  61 PRATHIKA
  62 Pratibha Choudri
  63 Priyadarshini
  64 R manjunath
  65 Rakshita g nadgir
  66 Ramakrishna B Nadgir
  67 Rithika Joy
  68 ROHINI S KUNDARAGI
  69 Sachin Lakkanagoudar
  70 Sai Chandana C s
  71 Sakshi Shetty
  72 Sameeksha S Acharya
  73 Sayeda Bibi Aamina
  74 Sharath Kumar Hakari
  75 shashikala Siddapur
  76 Shivani bhat M
  77 Shreya K
  78 Shreyas
  79 Shruti s
  80 Singh Khushi Anil
  81 Spoorthy p shetty
  82 Sunil Kumar S Hadimani
  83 Sunilkumar Vittal Hirekurbar
  84 Sushma K T
  85 Sushmitha
  86 T N rashmi
  87 T S Prajwal
  88 T VAISHNAVI MAHESH
  89 Tanuja Rajendra Ajasimani
  90 Varsha
  91 Varsha Kamath
  92 Varsha V R
  93 Vidyashree Mahendrayya
  94 VIJAYA KRISHNA k
  95 Vittal Pujar
  96 VIVEK KUMAR SINHA
  97 Yaseen M
  98 Zareena Nikhat Manna
  99 Zeinab
  Muniyal Institute of Ayurveda Medical Sciences, Manipal
  Attendance of III year B.A.M.S (BATCH 2019 – 20) from 01.01.2024-31.01.2024
  Sl.
  No
  Name of the Student Koumarabhritya Agada Tantra Prasuti Tantra & Streeroga Charaka Swasthavritta Practical Library/Recreational Total Percentage
  Total Class Conducted PREPARATORY EXAM AND STUDY HOLIDAY
  1 Akanksha Ashok Gaikawad
  2 Akhila a
  3 Akshay Kumar k
  4 Amodh A Bhat
  5 Amridha s
  6 Ananvitha G a
  7 Ankitha Vijay Kumar
  8 Anoosha T D
  9 Aparna S
  10 Bhattu Ammu Singh
  11 Bhoomika A R
  12 Bhoomika Hiremath
  13 Bhoomika M U
  14 Bhupathiranga S B
  15 Borana kripalsinh bharathsinh
  16 Chachle Mansi prakash
  17 Chaitra b S
  18 Chandini
  19 Charan Kumar Adagall
  20 Charith Hegde
  21 Chiraglakshminath A M
  22 Dakshayini
  23 DEVI P SHETTY
  24 Devika
  25 Devika P D
  26 Deyora crystal
  27 dhavalashree s
  28 Durgalakshmi nair
  29 fathimathul Haseeba
  30 Fiza Anjum
  31 Gopi G N
  32 H Mohammad Abujar Gafari
  33 Haritha Krishnan K.V
  34 harshini Chandrashekhar Shetty
  35 inchara m D
  36 J Arun Kumar
  37 Kamble sunanda anil
  38 Kaveri
  39 kendre vaishnavi Nagnath
  40 Kharotia Neha Premsingh
  41 Kottawar laxmikant anil
  42 Krishna Suresh
  43 kshithija
  44 Lakshmi S Madiwalar
  45 Mahammad Akbar Alli
  46 MAHENDRA CHOUDHARY
  47 Maria joshna
  48 Maru Khushalkumar R
  49 Mohammed siddiq
  50 nidhi
  51 nidhi k S
  52 nikhita raju
  53 Nikhitha M S Shetty
  54 Nikshitha R shetty
  55 Nisar Ahamad Ronad
  56 pallavi nayak
  57 Parveen Begum
  58 Prachi Singh
  59 pRASEETHA K
  60 Prateeksha Gangadhar Bhajantri
  61 PRATHIKA
  62 Pratibha Choudri
  63 Priyadarshini
  64 R manjunath
  65 Rakshita g nadgir
  66 ramakrishna B Nadgir
  67 Rithika Joy
  68 ROHINI S KUNDARAGI
  69 Sachin Lakkanagoudar
  70 Sai Chandana C s
  71 Sakshi Shetty
  72 Sameeksha S Acharya
  73 Sayeda Bibi Aamina
  74 Sharath Kumar Hakari
  75 shashikala Siddapur
  76 Shivani bhat M
  77 Shreya K
  78 shreyas
  79 shruti s
  80 Singh Khushi Anil
  81 Spoorthy p shetty
  82 Sunil Kumar S Hadimani
  83 Sunilkumar Vittal Hirekurbar
  84 Sushma K T
  85 Sushmitha
  86 T N rashmi
  87 T S Prajwal
  88 T VAISHNAVI MAHESH
  89 Tanuja Rajendra Ajasimani
  90 Varsha
  91 Varsha Kamath
  92 Varsha V R
  93 Vidyashree Mahendrayya
  94 VIJAYA KRISHNA k
  95 Vittal Pujar
  96 VIVEK KUMAR SINHA
  97 Yaseen M
  98 Zareena Nikhat Manna
  99 Zeinab
  Sl.
  No
  Name of the Student Koumarabhritya Agada Tantra Prasuti Tantra & Streeroga Charaka Swasthavritta Practical Library/Recreational Total Percentage
  Total Class Conducted 14 2 2 5 19 3 0 45 100
  1 Akanksha Ashok Gaikawad 11 2 1 4 19 3 0 40 88.888889
  2 Akhila a 12 2 1 5 17 3 0 40 88.888889
  3 Akshay Kumar k 8 1 0 2 13 2 0 26 57.777778
  4 Amodh A Bhat 9 0 1 3 12 3 0 28 62.222222
  5 Amridha s 14 2 2 5 19 3 0 45 100
  6 Ananvitha G a 13 2 1 5 19 3 0 43 95.555556
  7 Ankitha Vijay Kumar 13 2 0 5 16 3 0 39 86.666667
  8 Anoosha T D 9 2 0 2 12 3 0 28 62.222222
  9 Aparna S 13 2 1 5 19 3 0 43 95.555556
  10 Bhattu Ammu Singh 10 2 1 4 11 2 0 30 66.666667
  11 Bhoomika A R 9 1 0 5 12 3 0 30 66.666667
  12 Bhoomika Hiremath 8 2 1 5 16 3 0 35 77.777778
  13 Bhoomika M U 7 2 1 5 15 2 0 32 71.111111
  14 Bhupathiranga S B 6 1 1 4 11 3 0 26 57.777778
  15 Borana kripalsinh bharathsinh 13 2 1 5 19 3 0 43 95.555556
  16 Chachle Mansi prakash 10 2 0 4 17 3 0 36 80
  17 Chaitra b S 7 2 1 5 16 2 0 33 73.333333
  18 Chandini 13 2 2 3 15 3 0 38 84.444444
  19 Charan Kumar Adagall 6 2 1 3 11 2 0 25 55.555556
  20 Charith Hegde 11 2 1 5 17 3 0 39 86.666667
  21 Chiraglakshminath A M 11 2 1 4 16 3 0 37 82.222222
  22 Dakshayini 14 2 2 5 19 3 0 45 100
  23 DEVI P SHETTY 12 2 0 5 16 3 0 38 84.444444
  24 Devika 11 2 1 5 14 2 0 35 77.777778
  25 Devika P D 12 2 1 5 18 2 0 40 88.888889
  26 Deyora crystal 12 2 1 5 19 3 0 42 93.333333
  27 dhavalashree s 12 2 1 5 18 3 0 41 91.111111
  28 Durgalakshmi nair 14 2 2 5 19 3 0 45 100
  29 fathimathul Haseeba 10 1 0 5 14 2 0 32 71.111111
  30 Fiza Anjum 11 2 0 5 18 3 0 39 86.666667
  31 Gopi G N 14 2 2 4 14 2 0 38 84.444444
  32 H Mohammad Abujar Gafari 7 2 1 5 17 2 0 34 75.555556
  33 Haritha Krishnan K.V 11 2 1 3 15 3 0 35 77.777778
  34 harshini Chandrashekhar Shetty 14 2 2 5 19 3 0 45 100
  35 inchara m D 8 1 0 5 14 3 0 31 68.888889
  36 J Arun Kumar 6 2 1 5 15 2 0 31 68.888889
  37 Kamble sunanda anil 10 1 1 3 16 2 0 33 73.333333
  38 Kaveri 13 2 0 5 18 3 0 41 91.111111
  39 kendre vaishnavi Nagnath 6 2 1 3 15 2 0 29 64.444444
  40 Kharotia Neha Premsingh 10 2 0 5 18 3 0 38 84.444444
  41 Kottawar laxmikant anil 10 2 1 3 15 3 0 34 75.555556
  42 Krishna Suresh 14 2 2 5 19 3 0 45 100
  43 kshithija 12 2 1 5 18 3 0 41 91.111111
  44 Lakshmi S Madiwalar 12 2 1 5 18 3 0 41 91.111111
  45 Mahammad Akbar Alli 3 0 0 3 10 3 0 19 42.222222
  46 MAHENDRA CHOUDHARY 0 0 0 0 1 2 0 3 6.6666667
  47 Maria joshna 8 2 1 5 14 2 0 32 71.111111
  48 Maru Khushalkumar R 10 2 1 3 17 3 0 36 80
  49 Mohammed siddiq 8 2 1 4 17 2 0 34 75.555556
  50 nidhi 8 2 1 3 15 2 0 31 68.888889
  51 nidhi k S 11 2 1 5 18 3 0 40 88.888889
  52 nikhita raju 13 2 1 5 19 3 0 43 95.555556
  53 Nikhitha M S Shetty 10 1 1 5 15 3 0 35 77.777778
  54 Nikshitha R shetty 10 2 1 5 18 3 0 39 86.666667
  55 Nisar Ahamad Ronad 9 2 0 3 14 2 0 30 66.666667
  56 pallavi nayak 12 2 2 2 17 2 0 37 82.222222
  57 Parveen Begum 12 2 1 5 19 3 0 42 93.333333
  58 Prachi Singh 7 1 1 3 15 2 0 29 64.444444
  59 pRASEETHA K 14 2 1 4 17 3 0 41 91.111111
  60 Prateeksha Gangadhar Bhajantri 7 2 1 4 16 2 0 32 71.111111
  61 PRATHIKA 10 2 1 5 19 2 0 39 86.666667
  62 Pratibha Choudri 6 2 1 5 17 3 0 34 75.555556
  63 Priyadarshini 13 2 1 5 14 2 0 37 82.222222
  64 R manjunath 8 2 1 4 13 3 0 31 68.888889
  65 Rakshita g nadgir 14 2 2 5 19 3 0 45 100
  66 ramakrishna B Nadgir 14 2 2 5 19 3 0 45 100
  67 Rithika Joy 9 2 1 5 17 3 0 37 82.222222
  68 ROHINI S KUNDARAGI 11 2 1 3 15 2 0 34 75.555556
  69 Sachin Lakkanagoudar 11 2 1 4 17 3 0 38 84.444444
  70 Sai Chandana C s 8 1 1 2 12 2 0 26 57.777778
  71 Sakshi Shetty 12 2 1 5 19 3 0 42 93.333333
  72 Sameeksha S Acharya 11 2 1 3 17 3 0 37 82.222222
  73 Sayeda Bibi Aamina 11 2 1 5 14 2 0 35 77.777778
  74 Sharath Kumar Hakari 10 2 0 5 19 3 0 39 86.666667
  75 shashikala Siddapur 13 2 1 5 18 3 0 42 93.333333
  76 Shivani bhat M 13 1 1 4 15 3 0 37 82.222222
  77 Shreya K 13 2 0 5 16 3 0 39 86.666667
  78 shreyas 9 2 1 5 18 3 0 38 84.444444
  79 shruti s 12 2 1 5 18 3 0 41 91.111111
  80 Singh Khushi Anil 11 1 0 4 17 3 0 36 80
  81 Spoorthy p shetty 10 1 1 5 19 3 0 39 86.666667
  82 Sunil Kumar S Hadimani 10 1 1 2 15 3 0 32 71.111111
  83 Sunilkumar Vittal Hirekurbar 10 1 1 2 14 3 0 31 68.888889
  84 Sushma K T 11 2 1 5 18 3 0 40 88.888889
  85 Sushmitha 7 2 1 5 18 3 0 36 80
  86 T N rashmi 7 1 0 2 15 3 0 28 62.222222
  87 T S Prajwal 11 2 0 4 18 3 0 38 84.444444
  88 T VAISHNAVI MAHESH 9 1 2 4 16 3 0 35 77.777778
  89 Tanuja Rajendra Ajasimani 10 2 1 4 12 2 0 31 68.888889
  90 Varsha 8 2 1 5 16 3 0 35 77.777778
  91 Varsha Kamath 13 2 2 5 16 2 0 40 88.888889
  92 Varsha V R 6 0 1 2 11 3 0 23 51.111111
  93 Vidyashree Mahendrayya 13 2 1 5 18 3 0 42 93.333333
  94 VIJAYA KRISHNA k 9 2 1 5 16 3 0 36 80
  95 Vittal Pujar 10 2 1 5 18 3 0 39 86.666667
  96 VIVEK KUMAR SINHA 0 0 0 0 1 1 0 2 4.4444444
  97 Yaseen M 10 2 1 4 19 3 0 39 86.666667
  98 Zareena Nikhat Manna 7 2 1 4 13 3 0 30 66.666667
  99 Zeinab 10 2 1 5 18 3 0 39 86.666667
  Sl.
  No
  Name of the Student Koumarabhritya Agada Tantra Prasuti Tantra & Streeroga Charaka Swasthavritta Practical Library/Recreational Total Percentage
  Total Class Conducted 15 4 11 6 17 4 0 57 100
  1 Akanksha Ashok Gaikawad 12 2 10 4 14 4 0 46 80.701754
  2 Akhila a 13 2 8 4 16 4 0 47 82.45614
  3 Akshay Kumar k 13 4 10 6 17 3 0 53 92.982456
  4 Amodh A Bhat 11 2 10 5 15 2 0 45 78.947368
  5 Amridha s 14 4 11 6 17 4 0 56 98.245614
  6 Ananvitha G a 15 1 10 6 15 4 0 51 89.473684
  7 Ankitha Vijay Kumar 15 3 10 6 16 4 0 54 94.736842
  8 Anoosha T D 14 3 10 5 14 4 0 50 87.719298
  9 Aparna S 7 3 4 2 7 3 0 26 45.614035
  10 Bhattu Ammu Singh 13 3 6 5 14 4 0 45 78.947368
  11 Bhoomika A R 5 2 3 2 6 1 0 19 33.333333
  12 Bhoomika Hiremath 8 2 6 3 9 2 0 30 52.631579
  13 Bhoomika M U 13 2 10 5 14 4 0 48 84.210526
  14 Bhupathiranga S B 10 3 7 6 13 2 0 41 71.929825
  15 Borana kripalsinh bharathsinh 15 4 11 6 17 4 0 57 100
  16 Chachle Mansi prakash 12 3 11 4 15 4 0 49 85.964912
  17 Chaitra b S 12 4 8 4 17 4 0 49 85.964912
  18 Chandini 15 3 10 6 15 4 0 53 92.982456
  19 Charan Kumar Adagall 11 4 8 5 10 2 0 40 70.175439
  20 Charith Hegde 15 4 11 6 17 4 0 57 100
  21 Chiraglakshminath A M 14 3 11 6 17 4 0 55 96.491228
  22 Dakshayini 15 3 11 6 17 4 0 56 98.245614
  23 DEVI P SHETTY 7 2 5 2 8 4 0 28 49.122807
  24 Devika 13 4 9 6 13 4 0 49 85.964912
  25 Devika P D 10 2 8 3 8 3 0 34 59.649123
  26 Deyora crystal 15 4 11 6 17 4 0 57 100
  27 dhavalashree s 15 3 10 6 16 4 0 54 94.736842
  28 Durgalakshmi nair 14 4 8 5 16 4 0 51 89.473684
  29 fathimathul Haseeba 12 3 7 4 15 4 0 45 78.947368
  30 Fiza Anjum 13 3 10 6 15 4 0 51 89.473684
  31 Gopi G N 12 1 7 4 10 1 0 35 61.403509
  32 H Mohammad Abujar Gafari 11 4 8 6 15 3 0 47 82.45614
  33 Haritha Krishnan K.V 12 4 6 5 12 2 0 41 71.929825
  34 harshini Chandrashekhar Shetty 15 4 9 6 16 3 0 53 92.982456
  35 inchara m D 13 4 5 5 12 2 0 41 71.929825
  36 J Arun Kumar 13 3 10 5 15 4 0 50 87.719298
  37 Kamble sunanda anil 15 3 10 6 16 4 0 54 94.736842
  38 Kaveri 14 4 10 6 15 4 0 53 92.982456
  39 kendre vaishnavi Nagnath 10 3 7 4 11 3 0 38 66.666667
  40 Kharotia Neha Premsingh 14 4 11 5 17 4 0 55 96.491228
  41 Kottawar laxmikant anil 9 2 5 2 12 4 0 34 59.649123
  42 Krishna Suresh 14 4 8 5 17 4 0 52 91.22807
  43 kshithija 15 4 11 6 17 4 0 57 100
  44 Lakshmi S Madiwalar 12 2 9 5 15 3 0 46 80.701754
  45 Mahammad Akbar Alli 10 4 9 5 16 3 0 47 82.45614
  46 MAHENDRA CHOUDHARY 0 0 1 0 0 1 0 2 3.5087719
  47 Maria joshna 5 0 6 1 11 3 0 26 45.614035
  48 Maru Khushalkumar R 12 4 8 6 13 2 0 45 78.947368
  49 Mohammed siddiq 11 2 8 4 14 2 0 41 71.929825
  50 nidhi 12 2 8 4 11 3 0 40 70.175439
  51 nidhi k S 12 3 6 5 13 4 0 43 75.438596
  52 nikhita raju 14 4 9 6 13 4 0 50 87.719298
  53 Nikhitha M S Shetty 12 2 9 5 12 3 0 43 75.438596
  54 Nikshitha R shetty 11 2 9 4 15 4 0 45 78.947368
  55 Nisar Ahamad Ronad 12 4 11 6 17 4 0 54 94.736842
  56 pallavi nayak 14 4 10 6 17 4 0 55 96.491228
  57 Parveen Begum 6 1 2 2 6 4 0 21 36.842105
  58 Prachi Singh 12 4 8 4 17 3 0 48 84.210526
  59 pRASEETHA K 14 4 8 5 17 4 0 52 91.22807
  60 Prateeksha Gangadhar Bhajantri 12 3 8 5 17 4 0 49 85.964912
  61 PRATHIKA 14 3 10 4 16 4 0 51 89.473684
  62 Pratibha Choudri 13 4 10 6 15 4 0 52 91.22807
  63 Priyadarshini 14 4 9 5 15 4 0 51 89.473684
  64 R manjunath 11 3 7 5 11 3 0 40 70.175439
  65 Rakshita g nadgir 15 3 9 6 16 4 0 53 92.982456
  66 ramakrishna B Nadgir 13 3 9 6 16 4 0 51 89.473684
  67 Rithika Joy 15 3 10 5 16 3 0 52 91.22807
  68 ROHINI S KUNDARAGI 15 3 10 6 16 4 0 54 94.736842
  69 Sachin Lakkanagoudar 14 3 10 5 14 3 0 49 85.964912
  70 Sai Chandana C s 14 2 8 5 13 3 0 45 78.947368
  71 Sakshi Shetty 15 3 10 6 17 4 0 55 96.491228
  72 Sameeksha S Acharya 13 4 9 4 15 4 0 49 85.964912
  73 Sayeda Bibi Aamina 14 4 11 6 17 4 0 56 98.245614
  74 Sharath Kumar Hakari 14 4 11 6 17 4 0 56 98.245614
  75 shashikala Siddapur 15 4 11 6 17 4 0 57 100
  76 Shivani bhat M 13 2 10 5 14 4 0 48 84.210526
  77 Shreya K 15 2 9 6 14 4 0 50 87.719298
  78 shreyas 15 3 10 6 16 4 0 54 94.736842
  79 shruti s 14 4 11 5 17 4 0 55 96.491228
  80 Singh Khushi Anil 13 4 11 6 15 3 0 52 91.22807
  81 Spoorthy p shetty 14 4 8 5 13 4 0 48 84.210526
  82 Sunil Kumar S Hadimani 12 2 11 5 17 3 0 50 87.719298
  83 Sunilkumar Vittal Hirekurbar 10 2 5 4 15 3 0 39 68.421053
  84 Sushma K T 14 4 11 6 17 4 0 56 98.245614
  85 Sushmitha 14 2 8 5 16 3 0 48 84.210526
  86 T N rashmi 13 4 10 5 17 4 0 53 92.982456
  87 T S Prajwal 15 4 11 6 17 4 0 57 100
  88 T VAISHNAVI MAHESH 13 3 10 5 16 4 0 51 89.473684
  89 Tanuja Rajendra Ajasimani 8 2 8 4 11 3 0 36 63.157895
  90 Varsha 15 3 10 6 16 4 0 54 94.736842
  91 Varsha Kamath 13 4 11 6 17 4 0 55 96.491228
  92 Varsha V R 12 3 7 5 17 4 0 48 84.210526
  93 Vidyashree Mahendrayya 14 2 10 5 14 3 0 48 84.210526
  94 VIJAYA KRISHNA k 14 4 11 6 17 3 0 55 96.491228
  95 Vittal Pujar 14 4 10 6 17 3 0 54 94.736842
  96 VIVEK KUMAR SINHA 0 1 0 0 0 3 0 4 7.0175439
  97 Yaseen M 12 4 11 6 17 4 0 54 94.736842
  98 Zareena Nikhat Manna 13 4 8 5 17 4 0 51 89.473684
  99 Zeinab 15 4 11 6 17 3 0 56 98.245614
  Muniyal Institute of Ayurveda Medical Sciences, Manipal
  Attendance of III year B.A.M.S (BATCH 2019 – 20) from 01.10.2023-31.10.2023
  Sl.
  No
  Name of the Student Agad Tantra Prasuti Tantra Swastavrutta Koumarabhritya Caraka Samhitha-2 Practical Library/Recreational Total Percentage
  Total Class Conducted 7 10 14 10 6 6 0 53 100
  1 Akanksha Ashok Gaikawad 7 10 13 9 6 6 0 51 96.226415
  2 Akhila a 7 8 13 9 6 6 0 49 92.45283
  3 Akshay Kumar k 7 9 12 10 6 5 0 49 92.45283
  4 Amodh A Bhat 6 8 11 6 5 4 0 40 75.471698
  5 Amridha s 7 10 14 10 6 6 0 53 100
  6 Ananvitha G a 7 10 12 7 5 5 0 46 86.792453
  7 Ankitha Vijay Kumar 7 10 14 10 6 6 0 53 100
  8 Anoosha T D 7 7 13 9 6 6 0 48 90.566038
  9 Aparna S 0 3 1 0 0 6 0 10 18.867925
  10 Bhattu Ammu Singh 5 6 12 8 6 5 0 42 79.245283
  11 Bhoomika A R 4 5 8 7 5 6 0 35 66.037736
  12 Bhoomika Hiremath 6 8 12 8 6 5 0 45 84.90566
  13 Bhoomika M U 6 7 11 7 5 5 0 41 77.358491
  14 Bhupathiranga S B 5 4 11 6 5 6 0 37 69.811321
  15 Borana kripalsinh bharathsinh 6 7 12 8 6 6 0 45 84.90566
  16 Chachle Mansi prakash 6 7 12 8 6 5 0 44 83.018868
  17 Chaitra b S 5 7 12 7 6 6 0 43 81.132075
  18 Chandini 7 10 14 10 6 6 0 53 100
  19 Charan Kumar Adagall 5 6 8 7 4 5 0 35 66.037736
  20 Charith Hegde 5 7 10 8 4 6 0 40 75.471698
  21 Chiraglakshminath A M 7 10 13 10 6 6 0 52 98.113208
  22 Dakshayini 7 10 14 10 6 6 0 53 100
  23 DEVI P SHETTY 5 9 11 6 5 6 0 42 79.245283
  24 Devika 6 10 12 8 4 6 0 46 86.792453
  25 Devika P D 7 6 12 4 4 6 0 39 73.584906
  26 Deyora crystal 7 10 14 10 6 6 0 53 100
  27 dhavalashree s 4 5 10 6 5 6 0 36 67.924528
  28 Durgalakshmi nair 6 7 12 8 6 6 0 45 84.90566
  29 fathimathul Haseeba 5 10 13 9 6 5 0 48 90.566038
  30 Fiza Anjum 5 10 10 9 6 6 0 46 86.792453
  31 Gopi G N 6 9 10 7 5 6 0 43 81.132075
  32 H Mohammad Abujar Gafari 5 8 9 9 6 6 0 43 81.132075
  33 Haritha Krishnan K.V 4 7 11 5 4 6 0 37 69.811321
  34 harshini Chandrashekhar Shetty 7 9 14 10 6 6 0 52 98.113208
  35 inchara m D 5 7 11 9 4 4 0 40 75.471698
  36 J Arun Kumar 7 10 14 10 6 6 0 53 100
  37 Kamble sunanda anil 6 7 12 8 6 6 0 45 84.90566
  38 Kaveri 6 7 11 8 6 6 0 44 83.018868
  39 kendre vaishnavi Nagnath 7 9 14 9 6 6 0 51 96.226415
  40 Kharotia Neha Premsingh 6 7 12 8 6 5 0 44 83.018868
  41 Kottawar laxmikant anil 5 8 12 9 6 5 0 45 84.90566
  42 Krishna Suresh 5 8 12 7 6 6 0 44 83.018868
  43 kshithija 6 8 12 7 6 6 0 45 84.90566
  44 Lakshmi S Madiwalar 7 10 12 10 6 6 0 51 96.226415
  45 Mahammad Akbar Alli 4 7 9 9 5 6 0 40 75.471698
  46 MAHENDRA CHOUDHARY 2 5 7 5 2 5 0 26 49.056604
  47 Maria joshna 5 3 7 5 4 5 0 29 54.716981
  48 Maru Khushalkumar R 5 6 12 8 6 5 0 42 79.245283
  49 Mohammed siddiq 4 6 8 8 6 4 0 36 67.924528
  50 nidhi 4 5 8 6 2 4 0 29 54.716981
  51 nidhi k S 6 9 12 7 5 4 0 43 81.132075
  52 nikhita raju 7 10 14 10 6 6 0 53 100
  53 Nikhitha M S Shetty 7 8 13 9 6 4 0 47 88.679245
  54 Nikshitha R shetty 6 10 12 8 5 5 0 46 86.792453
  55 Nisar Ahamad Ronad 7 9 13 10 6 6 0 51 96.226415
  56 pallavi nayak 6 10 13 9 6 6 0 50 94.339623
  57 Parveen Begum 7 10 14 10 6 5 0 52 98.113208
  58 Prachi Singh 5 6 11 8 6 6 0 42 79.245283
  59 pRASEETHA K 6 7 12 6 6 5 0 42 79.245283
  60 Prateeksha Gangadhar Bhajantri 7 10 14 10 6 5 0 52 98.113208
  61 PRATHIKA 7 6 12 8 5 6 0 44 83.018868
  62 Pratibha Choudri 5 10 14 10 5 5 0 49 92.45283
  63 Priyadarshini 4 6 8 7 5 4 0 34 64.150943
  64 R manjunath 3 5 10 6 4 4 0 32 60.377358
  65 Rakshita g nadgir 7 10 14 10 6 6 0 53 100
  66 ramakrishna B Nadgir 6 10 14 10 6 6 0 52 98.113208
  67 Rithika Joy 6 8 11 7 5 4 0 41 77.358491
  68 ROHINI S KUNDARAGI 6 6 9 8 6 6 0 41 77.358491
  69 Sachin Lakkanagoudar 6 10 14 9 6 6 0 51 96.226415
  70 Sai Chandana C s 6 7 12 8 6 6 0 45 84.90566
  71 Sakshi Shetty 7 10 14 10 6 6 0 53 100
  72 Sameeksha S Acharya 7 9 12 10 5 6 0 49 92.45283
  73 Sayeda Bibi Aamina 6 5 11 6 6 5 0 39 73.584906
  74 Sharath Kumar Hakari 6 7 12 9 5 5 0 44 83.018868
  75 shashikala Siddapur 6 9 13 10 6 5 0 49 92.45283
  76 Shivani bhat M 7 9 14 9 6 6 0 51 96.226415
  77 Shreya K 7 10 14 10 6 6 0 53 100
  78 shreyas 5 9 11 9 6 6 0 46 86.792453
  79 shruti s 7 8 13 9 6 6 0 49 92.45283
  80 Singh Khushi Anil 6 7 12 8 6 6 0 45 84.90566
  81 Spoorthy p shetty 7 10 13 8 5 6 0 49 92.45283
  82 Sunil Kumar S Hadimani 2 4 6 6 2 3 0 23 43.396226
  83 Sunilkumar Vittal Hirekurbar 6 8 10 9 6 5 0 44 83.018868
  84 Sushma K T 5 7 12 8 6 6 0 44 83.018868
  85 Sushmitha 7 7 13 10 6 6 0 49 92.45283
  86 T N rashmi 5 8 12 9 4 4 0 42 79.245283
  87 T S Prajwal 7 9 11 10 5 5 0 47 88.679245
  88 T VAISHNAVI MAHESH 7 10 14 10 6 6 0 53 100
  89 Tanuja Rajendra Ajasimani 7 10 14 8 5 6 0 50 94.339623
  90 Varsha 7 10 14 10 6 6 0 53 100
  91 Varsha Kamath 7 10 14 10 6 6 0 53 100
  92 Varsha V R 7 10 14 9 6 5 0 51 96.226415
  93 Vidyashree Mahendrayya 7 9 13 10 6 6 0 51 96.226415
  94 VIJAYA KRISHNA k 6 7 12 8 6 3 0 42 79.245283
  95 Vittal Pujar 5 8 8 9 6 6 0 42 79.245283
  96 VIVEK KUMAR SINHA 0 0 1 0 0 2 0 3 5.6603774
  97 Yaseen M 7 9 13 8 4 5 0 46 86.792453
  98 Zareena Nikhat Manna 5 8 12 9 5 6 0 45 84.90566
  99 Zeinab 5 10 11 9 6 6 0 47 88.679245
  Muniyal Institute of Ayurveda Medical Sciences, Manipal
  Attendance of III year B.A.M.S (BATCH 2019 – 20) from 01.09.2023-30.09.2023
  Sl.
  No
  Name of the Student Agad Tantra Prasuti Tantra Swastavrutta Koumarabhritya Caraka Samhitha-2 Practical Library/Recreational Total Percentage
  Total Class Conducted 16 16 12 17 13 9 0 83 100
  1 Akanksha Ashok Gaikawad 11 8 4 12 9 7 0 51 61.445783
  2 Akhila a 14 13 10 14 10 8 0 69 83.13253
  3 Akshay Kumar k 13 12 11 13 11 7 0 67 80.722892
  4 Amodh A Bhat 11 11 11 16 10 6 0 65 78.313253
  5 Amridha s 13 12 12 15 12 9 0 73 87.951807
  6 Ananvitha G a 15 10 8 14 10 7 0 64 77.108434
  7 Ankitha Vijay Kumar 14 16 11 17 13 9 0 80 96.385542
  8 Anoosha T D 13 9 9 10 10 8 0 59 71.084337
  9 Aparna S 0 1 0 1 0 4 0 6 7.2289157
  10 Bhattu Ammu Singh 14 12 6 15 11 8 0 66 79.518072
  11 Bhoomika A R 10 12 10 13 12 8 0 65 78.313253
  12 Bhoomika Hiremath 8 7 7 7 7 8 0 44 53.012048
  13 Bhoomika M U 15 11 7 15 11 8 0 67 80.722892
  14 Bhupathiranga S B 12 9 10 11 12 7 0 61 73.493976
  15 Borana kripalsinh bharathsinh 14 16 11 17 13 9 0 80 96.385542
  16 Chachle Mansi prakash 14 14 10 17 13 8 0 76 91.566265
  17 Chaitra b S 12 13 9 14 11 8 0 67 80.722892
  18 Chandini 16 13 12 17 13 9 0 80 96.385542
  19 Charan Kumar Adagall 12 5 9 10 8 5 0 49 59.036145
  20 Charith Hegde 14 13 10 12 10 7 0 66 79.518072
  21 Chiraglakshminath A M 10 11 10 12 10 8 0 61 73.493976
  22 Dakshayini 14 15 11 16 12 9 0 77 92.771084
  23 DEVI P SHETTY 14 15 11 16 12 9 0 77 92.771084
  24 Devika 14 15 11 12 10 9 0 71 85.542169
  25 Devika P D 12 14 9 14 9 7 0 65 78.313253
  26 Deyora crystal 12 13 9 14 9 8 0 65 78.313253
  27 dhavalashree s 11 14 9 13 12 8 0 67 80.722892
  28 Durgalakshmi nair 11 14 9 12 9 8 0 63 75.903614
  29 fathimathul Haseeba 13 15 11 16 13 7 0 75 90.361446
  30 Fiza Anjum 10 11 2 13 9 7 0 52 62.650602
  31 Gopi G N 14 11 8 15 11 7 0 66 79.518072
  32 H Mohammad Abujar Gafari 14 12 12 11 10 8 0 67 80.722892
  33 Haritha Krishnan K.V 9 10 9 11 9 8 0 56 67.46988
  34 harshini Chandrashekhar Shetty 15 15 12 16 12 9 0 79 95.180723
  35 inchara m D 10 7 5 10 8 6 0 46 55.421687
  36 J Arun Kumar 11 11 10 13 12 7 0 64 77.108434
  37 Kamble sunanda anil 11 15 8 15 10 9 0 68 81.927711
  38 Kaveri 13 14 11 14 13 9 0 74 89.156627
  39 kendre vaishnavi Nagnath 15 15 11 16 13 8 0 78 93.975904
  40 Kharotia Neha Premsingh 13 16 10 17 13 9 0 78 93.975904
  41 Kottawar laxmikant anil 11 11 5 9 4 6 0 46 55.421687
  42 Krishna Suresh 8 12 4 12 9 7 0 52 62.650602
  43 kshithija 12 12 10 13 13 8 0 68 81.927711
  44 Lakshmi S Madiwalar 10 11 7 11 8 8 0 55 66.26506
  45 Mahammad Akbar Alli 13 13 9 10 10 7 0 62 74.698795
  46 MAHENDRA CHOUDHARY 1 5 3 4 1 5 0 19 22.891566
  47 Maria joshna 12 11 10 12 11 7 0 63 75.903614
  48 Maru Khushalkumar R 14 16 10 17 13 9 0 79 95.180723
  49 Mohammed siddiq 12 8 8 8 7 7 0 50 60.240964
  50 nidhi 12 11 8 11 6 7 0 55 66.26506
  51 nidhi k S 15 14 12 17 11 7 0 76 91.566265
  52 nikhita raju 13 15 11 16 13 9 0 77 92.771084
  53 Nikhitha M S Shetty 16 14 11 16 11 9 0 77 92.771084
  54 Nikshitha R shetty 14 16 10 17 13 7 0 77 92.771084
  55 Nisar Ahamad Ronad 11 9 11 8 10 7 0 56 67.46988
  56 pallavi nayak 14 16 11 17 13 9 0 80 96.385542
  57 Parveen Begum 13 16 11 17 12 8 0 77 92.771084
  58 Prachi Singh 12 14 10 14 13 8 0 71 85.542169
  59 pRASEETHA K 10 10 5 11 9 8 0 53 63.855422
  60 Prateeksha Gangadhar Bhajantri 9 10 8 10 9 7 0 53 63.855422
  61 PRATHIKA 13 16 11 16 12 9 0 77 92.771084
  62 Pratibha Choudri 13 12 10 14 11 8 0 68 81.927711
  63 Priyadarshini 16 16 12 17 13 9 0 83 100
  64 R manjunath 14 16 9 16 11 7 0 73 87.951807
  65 Rakshita g nadgir 14 11 6 13 9 8 0 61 73.493976
  66 ramakrishna B Nadgir 15 9 6 12 8 8 0 58 69.879518
  67 Rithika Joy 7 6 2 7 4 6 0 32 38.554217
  68 ROHINI S KUNDARAGI 16 13 7 15 11 7 0 69 83.13253
  69 Sachin Lakkanagoudar 13 12 9 16 11 6 0 67 80.722892
  70 Sai Chandana C s 12 13 8 13 10 7 0 63 75.903614
  71 Sakshi Shetty 15 16 12 16 12 9 0 80 96.385542
  72 Sameeksha S Acharya 11 12 9 13 11 8 0 64 77.108434
  73 Sayeda Bibi Aamina 16 13 12 14 12 9 0 76 91.566265
  74 Sharath Kumar Hakari 13 10 7 12 10 8 0 60 72.289157
  75 shashikala Siddapur 14 13 12 16 13 9 0 77 92.771084
  76 Shivani bhat M 10 8 10 13 11 7 0 59 71.084337
  77 Shreya K 15 14 10 16 12 9 0 76 91.566265
  78 shreyas 16 16 12 16 13 9 0 82 98.795181
  79 shruti s 12 15 10 14 12 8 0 71 85.542169
  80 Singh Khushi Anil 13 16 10 17 13 9 0 78 93.975904
  81 Spoorthy p shetty 12 12 8 14 9 8 0 63 75.903614
  82 Sunil Kumar S Hadimani 9 10 6 10 9 6 0 50 60.240964
  83 Sunilkumar Vittal Hirekurbar 13 14 9 14 13 8 0 71 85.542169
  84 Sushma K T 12 11 10 13 11 9 0 66 79.518072
  85 Sushmitha 13 15 10 16 13 8 0 75 90.361446
  86 T N rashmi 8 13 8 11 10 7 0 57 68.674699
  87 T S Prajwal 14 16 11 16 13 9 0 79 95.180723
  88 T VAISHNAVI MAHESH 13 14 10 15 11 8 0 71 85.542169
  89 Tanuja Rajendra Ajasimani 14 13 11 13 11 8 0 70 84.337349
  90 Varsha 14 15 12 17 13 9 0 80 96.385542
  91 Varsha Kamath 13 13 12 11 13 9 0 71 85.542169
  92 Varsha V R 12 10 5 10 10 7 0 54 65.060241
  93 Vidyashree Mahendrayya 16 16 12 16 13 9 0 82 98.795181
  94 VIJAYA KRISHNA k 12 15 11 15 13 6 0 72 86.746988
  95 Vittal Pujar 15 15 8 15 9 7 0 69 83.13253
  96 VIVEK KUMAR SINHA 2 1 0 0 0 5 0 8 9.6385542
  97 Yaseen M 12 12 9 11 11 9 0 64 77.108434
  98 Zareena Nikhat Manna 12 13 10 14 10 7 0 66 79.518072
  99 Zeinab 13 16 11 17 13 9 0 79 95.180723
  Muniyal Institute of Ayurveda Medical Sciences, Manipal
  Attendance of III year B.A.M.S (BATCH 2020 – 21) from 01.08.2023-31.08.2023
  Sl.
  No
  Name of the Student Agad Tantra Prasuti Tantra Swastavrutta Koumarabhritya Caraka Samhitha-2 Practical Library/Recreational Total Percentage
  Total Class Conducted 28 29 21 22 16 11 1 128 104.06504
  1 Akanksha Ashok Gaikawad 22 24 16 18 14 10 2 106 86.178862
  2 Akhila a 25 27 20 18 14 8 1 113 91.869919
  3 Akshay Kumar k 27 28 20 20 14 11 2 122 99.186992
  4 Amodh A Bhat 13 10 15 8 8 5 0 59 47.96748
  5 Amridha s 26 29 20 19 15 11 1 121 98.373984
  6 Ananvitha G a 27 29 20 20 16 10 2 124 100.81301
  7 Ankitha Vijay Kumar 28 29 21 21 16 11 2 128 104.06504
  8 Anoosha T D 18 25 18 16 12 10 1 100 81.300813
  9 Aparna S 0 3 0 0 0 4 0 7 5.6910569
  10 Bhattu Ammu Singh 13 17 15 10 9 8 1 73 59.349593
  11 Bhoomika A R 25 28 19 21 13 11 2 119 96.747967
  12 Bhoomika Hiremath 26 27 19 20 14 11 2 119 96.747967
  13 Bhoomika M U 25 27 20 19 13 10 2 116 94.308943
  14 Bhupathiranga S B 16 9 11 9 5 6 2 58 47.154472
  15 Borana kripalsinh bharathsinh 26 27 19 20 15 11 2 120 97.560976
  16 Chachle Mansi prakash 24 24 15 16 13 10 1 103 83.739837
  17 Chaitra b S 27 25 20 19 13 11 0 115 93.495935
  18 Chandini 26 24 19 20 15 9 1 114 92.682927
  19 Charan Kumar Adagall 19 16 15 15 13 8 2 88 71.544715
  20 Charith Hegde 0 0 0 0 0 4 0 4 3.2520325
  21 Chiraglakshminath A M 28 29 20 22 16 11 2 128 104.06504
  22 Dakshayini 28 28 21 22 16 11 2 128 104.06504
  23 DEVI P SHETTY 21 21 14 14 11 8 2 91 73.98374
  24 Devika 27 25 17 20 15 11 1 116 94.308943
  25 Devika P D 24 26 17 19 15 9 1 111 90.243902
  26 Deyora crystal 1 0 1 0 0 3 1 6 4.8780488
  27 dhavalashree s 0 2 1 2 0 3 1 9 7.3170732
  28 Durgalakshmi nair 0 2 2 0 0 4 0 8 6.504065
  29 fathimathul Haseeba 24 27 19 18 15 8 1 112 91.056911
  30 Fiza Anjum 22 29 20 18 15 10 2 116 94.308943
  31 Gopi G N 19 16 14 14 13 7 1 84 68.292683
  32 H Mohammad Abujar Gafari 21 22 15 15 13 10 1 97 78.861789
  33 Haritha Krishnan K.V 3 8 0 0 0 4 0 15 12.195122
  34 harshini Chandrashekhar Shetty 15 12 10 11 8 7 2 65 52.845528
  35 inchara m D 0 2 1 0 0 3 0 6 4.8780488
  36 J Arun Kumar 25 27 18 17 14 9 2 112 91.056911
  37 Kamble sunanda anil 25 24 20 21 13 11 2 116 94.308943
  38 Kaveri 28 28 19 19 16 10 2 122 99.186992
  39 kendre vaishnavi Nagnath 21 27 16 18 13 10 2 107 86.99187
  40 Kharotia Neha Premsingh 26 22 17 19 16 9 1 110 89.430894
  41 Kottawar laxmikant anil 0 0 0 0 0 3 1 4 3.2520325
  42 Krishna Suresh 0 1 0 1 0 3 0 5 4.0650407
  43 kshithija 28 26 21 20 16 11 0 122 99.186992
  44 Lakshmi S Madiwalar 22 23 17 19 13 10 2 106 86.178862
  45 Mahammad Akbar Alli 1 4 0 1 0 4 0 10 8.1300813
  46 MAHENDRA CHOUDHARY 1 1 0 0 0 3 0 5 4.0650407
  47 Maria joshna 16 15 13 8 8 7 1 68 55.284553
  48 Maru Khushalkumar R 28 26 20 21 15 10 2 122 99.186992
  49 Mohammed siddiq 1 0 0 0 0 3 0 4 3.2520325
  50 nidhi 24 27 19 19 12 10 2 113 91.869919
  51 nidhi k S 21 23 17 17 11 8 0 97 78.861789
  52 nikhita raju 13 13 12 8 7 9 2 64 52.03252
  53 Nikhitha M S Shetty 26 28 20 20 15 11 2 122 99.186992
  54 Nikshitha R shetty 27 23 19 19 14 10 1 113 91.869919
  55 Nisar Ahamad Ronad 20 17 12 11 10 9 1 80 65.04065
  56 pallavi nayak 22 20 14 15 14 11 2 98 79.674797
  57 Parveen Begum 27 29 21 22 14 11 2 126 102.43902
  58 Prachi Singh 25 26 19 17 15 11 1 114 92.682927
  59 pRASEETHA K 1 2 0 0 0 6 0 9 7.3170732
  60 Prateeksha Gangadhar Bhajantri 20 21 16 19 14 11 2 103 83.739837
  61 PRATHIKA 27 28 21 20 14 10 2 122 99.186992
  62 Pratibha Choudri 25 25 19 20 14 10 1 114 92.682927
  63 Priyadarshini 28 29 21 22 16 11 2 129 104.87805
  64 R manjunath 23 23 19 20 15 9 1 110 89.430894
  65 Rakshita g nadgir 28 27 21 22 15 11 2 126 102.43902
  66 ramakrishna B Nadgir 1 3 1 1 2 6 1 15 12.195122
  67 Rithika Joy 26 24 20 15 13 10 1 109 88.617886
  68 ROHINI S KUNDARAGI 26 25 20 22 14 11 2 120 97.560976
  69 Sachin Lakkanagoudar 0 0 0 0 0 6 0 6 4.8780488
  70 Sai Chandana C s 28 25 19 20 14 11 1 118 95.934959
  71 Sakshi Shetty 28 29 21 22 16 11 2 129 104.87805
  72 Sameeksha S Acharya 28 27 20 22 16 10 2 125 101.62602
  73 Sayeda Bibi Aamina 27 29 21 22 16 11 2 128 104.06504
  74 Sharath Kumar Hakari 1 1 0 0 0 6 0 8 6.504065
  75 shashikala Siddapur 23 21 13 14 12 9 2 94 76.422764
  76 Shivani bhat M 22 28 18 21 14 11 1 115 93.495935
  77 Shreya K 27 29 20 22 16 11 2 127 103.25203
  78 shreyas 27 29 20 21 16 11 2 126 102.43902
  79 shruti s 26 22 19 19 15 11 0 112 91.056911
  80 Singh Khushi Anil 28 28 21 21 16 11 2 127 103.25203
  81 Spoorthy p shetty 28 29 20 22 16 11 2 128 104.06504
  82 Sunil Kumar S Hadimani 0 2 4 0 0 7 0 13 10.569106
  83 Sunilkumar Vittal Hirekurbar 21 15 11 13 12 10 1 83 67.479675
  84 Sushma K T 28 28 21 21 16 11 2 127 103.25203
  85 Sushmitha 16 19 10 10 8 9 2 74 60.162602
  86 T N rashmi 27 23 20 20 15 11 0 116 94.308943
  87 T S Prajwal 6 2 0 0 0 6 0 14 11.382114
  88 T VAISHNAVI MAHESH 27 28 20 21 16 11 2 125 101.62602
  89 Tanuja Rajendra Ajasimani 19 24 18 20 14 10 2 107 86.99187
  90 Varsha 25 29 20 20 15 11 2 122 99.186992
  91 Varsha Kamath 24 22 16 14 14 11 2 103 83.739837
  92 Varsha V R 24 24 17 17 15 10 2 109 88.617886
  93 Vidyashree Mahendrayya 28 26 21 21 15 11 2 124 100.81301
  94 VIJAYA KRISHNA k 0 1 0 0 1 6 0 8 6.504065
  95 Vittal Pujar 22 28 18 18 13 11 2 112 91.056911
  96 VIVEK KUMAR SINHA 0 3 0 0 1 6 0 10 8.1300813
  97 Yaseen M 0 3 0 0 0 6 0 9 7.3170732
  98 Zareena Nikhat Manna 24 27 20 19 13 10 1 114 92.682927
  99 Zeinab 28 29 21 22 16 11 2 129 104.87805
  Muniyal Institute of Ayurveda Medical Sciences, Manipal
  Attendance of III year B.A.M.S (BATCH 2020 – 21) from 01.07.2023-31.07.2023
  Sl.
  No
  Name of the Student Agad Tantra Prasuti Tantra Swastavrutta Koumarabhritya Caraka Samhitha-2 Practical Library/Recreational Total Percentage
  Total Class Conducted 28 29 21 22 16 11 1 128 104.06504
  1 Akanksha Ashok Gaikawad 22 24 16 18 14 10 2 106 86.178862
  2 Akhila a 25 27 20 18 14 8 1 113 91.869919
  3 Akshay Kumar k 27 28 20 20 14 11 2 122 99.186992
  4 Amodh A Bhat 13 10 15 8 8 5 0 59 47.96748
  5 Amridha s 26 29 20 19 15 11 1 121 98.373984
  6 Ananvitha G a 27 29 20 20 16 10 2 124 100.81301
  7 Ankitha Vijay Kumar 28 29 21 21 16 11 2 128 104.06504
  8 Anoosha T D 18 25 18 16 12 10 1 100 81.300813
  9 Aparna S 0 3 0 0 0 4 0 7 5.6910569
  10 Bhattu Ammu Singh 13 17 15 10 9 8 1 73 59.349593
  11 Bhoomika A R 25 28 19 21 13 11 2 119 96.747967
  12 Bhoomika Hiremath 26 27 19 20 14 11 2 119 96.747967
  13 Bhoomika M U 25 27 20 19 13 10 2 116 94.308943
  14 Bhupathiranga S B 16 9 11 9 5 6 2 58 47.154472
  15 Borana kripalsinh bharathsinh 26 27 19 20 15 11 2 120 97.560976
  16 Chachle Mansi prakash 24 24 15 16 13 10 1 103 83.739837
  17 Chaitra b S 27 25 20 19 13 11 0 115 93.495935
  18 Chandini 26 24 19 20 15 9 1 114 92.682927
  19 Charan Kumar Adagall 19 16 15 15 13 8 2 88 71.544715
  20 Charith Hegde 0 0 0 0 0 4 0 4 3.2520325
  21 Chiraglakshminath A M 28 29 20 22 16 11 2 128 104.06504
  22 Dakshayini 28 28 21 22 16 11 2 128 104.06504
  23 DEVI P SHETTY 21 21 14 14 11 8 2 91 73.98374
  24 Devika 27 25 17 20 15 11 1 116 94.308943
  25 Devika P D 24 26 17 19 15 9 1 111 90.243902
  26 Deyora crystal 1 0 1 0 0 3 1 6 4.8780488
  27 dhavalashree s 0 2 1 2 0 3 1 9 7.3170732
  28 Durgalakshmi nair 0 2 2 0 0 4 0 8 6.504065
  29 fathimathul Haseeba 24 27 19 18 15 8 1 112 91.056911
  30 Fiza Anjum 22 29 20 18 15 10 2 116 94.308943
  31 Gopi G N 19 16 14 14 13 7 1 84 68.292683
  32 H Mohammad Abujar Gafari 21 22 15 15 13 10 1 97 78.861789
  33 Haritha Krishnan K.V 3 8 0 0 0 4 0 15 12.195122
  34 harshini Chandrashekhar Shetty 15 12 10 11 8 7 2 65 52.845528
  35 inchara m D 0 2 1 0 0 3 0 6 4.8780488
  36 J Arun Kumar 25 27 18 17 14 9 2 112 91.056911
  37 Kamble sunanda anil 25 24 20 21 13 11 2 116 94.308943
  38 Kaveri 28 28 19 19 16 10 2 122 99.186992
  39 kendre vaishnavi Nagnath 21 27 16 18 13 10 2 107 86.99187
  40 Kharotia Neha Premsingh 26 22 17 19 16 9 1 110 89.430894
  41 Kottawar laxmikant anil 0 0 0 0 0 3 1 4 3.2520325
  42 Krishna Suresh 0 1 0 1 0 3 0 5 4.0650407
  43 kshithija 28 26 21 20 16 11 0 122 99.186992
  44 Lakshmi S Madiwalar 22 23 17 19 13 10 2 106 86.178862
  45 Mahammad Akbar Alli 1 4 0 1 0 4 0 10 8.1300813
  46 MAHENDRA CHOUDHARY 1 1 0 0 0 3 0 5 4.0650407
  47 Maria joshna 16 15 13 8 8 7 1 68 55.284553
  48 Maru Khushalkumar R 28 26 20 21 15 10 2 122 99.186992
  49 Mohammed siddiq 1 0 0 0 0 3 0 4 3.2520325
  50 nidhi 24 27 19 19 12 10 2 113 91.869919
  51 nidhi k S 21 23 17 17 11 8 0 97 78.861789
  52 nikhita raju 13 13 12 8 7 9 2 64 52.03252
  53 Nikhitha M S Shetty 26 28 20 20 15 11 2 122 99.186992
  54 Nikshitha R shetty 27 23 19 19 14 10 1 113 91.869919
  55 Nisar Ahamad Ronad 20 17 12 11 10 9 1 80 65.04065
  56 pallavi nayak 22 20 14 15 14 11 2 98 79.674797
  57 Parveen Begum 27 29 21 22 14 11 2 126 102.43902
  58 Prachi Singh 25 26 19 17 15 11 1 114 92.682927
  59 pRASEETHA K 1 2 0 0 0 6 0 9 7.3170732
  60 Prateeksha Gangadhar Bhajantri 20 21 16 19 14 11 2 103 83.739837
  61 PRATHIKA 27 28 21 20 14 10 2 122 99.186992
  62 Pratibha Choudri 25 25 19 20 14 10 1 114 92.682927
  63 Priyadarshini 28 29 21 22 16 11 2 129 104.87805
  64 R manjunath 23 23 19 20 15 9 1 110 89.430894
  65 Rakshita g nadgir 28 27 21 22 15 11 2 126 102.43902
  66 ramakrishna B Nadgir 1 3 1 1 2 6 1 15 12.195122
  67 Rithika Joy 26 24 20 15 13 10 1 109 88.617886
  68 ROHINI S KUNDARAGI 26 25 20 22 14 11 2 120 97.560976
  69 Sachin Lakkanagoudar 0 0 0 0 0 6 0 6 4.8780488
  70 Sai Chandana C s 28 25 19 20 14 11 1 118 95.934959
  71 Sakshi Shetty 28 29 21 22 16 11 2 129 104.87805
  72 Sameeksha S Acharya 28 27 20 22 16 10 2 125 101.62602
  73 Sayeda Bibi Aamina 27 29 21 22 16 11 2 128 104.06504
  74 Sharath Kumar Hakari 1 1 0 0 0 6 0 8 6.504065
  75 shashikala Siddapur 23 21 13 14 12 9 2 94 76.422764
  76 Shivani bhat M 22 28 18 21 14 11 1 115 93.495935
  77 Shreya K 27 29 20 22 16 11 2 127 103.25203
  78 shreyas 27 29 20 21 16 11 2 126 102.43902
  79 shruti s 26 22 19 19 15 11 0 112 91.056911
  80 Singh Khushi Anil 28 28 21 21 16 11 2 127 103.25203
  81 Spoorthy p shetty 28 29 20 22 16 11 2 128 104.06504
  82 Sunil Kumar S Hadimani 0 2 4 0 0 7 0 13 10.569106
  83 Sunilkumar Vittal Hirekurbar 21 15 11 13 12 10 1 83 67.479675
  84 Sushma K T 28 28 21 21 16 11 2 127 103.25203
  85 Sushmitha 16 19 10 10 8 9 2 74 60.162602
  86 T N rashmi 27 23 20 20 15 11 0 116 94.308943
  87 T S Prajwal 6 2 0 0 0 6 0 14 11.382114
  88 T VAISHNAVI MAHESH 27 28 20 21 16 11 2 125 101.62602
  89 Tanuja Rajendra Ajasimani 19 24 18 20 14 10 2 107 86.99187
  90 Varsha 25 29 20 20 15 11 2 122 99.186992
  91 Varsha Kamath 24 22 16 14 14 11 2 103 83.739837
  92 Varsha V R 24 24 17 17 15 10 2 109 88.617886
  93 Vidyashree Mahendrayya 28 26 21 21 15 11 2 124 100.81301
  94 VIJAYA KRISHNA k 0 1 0 0 1 6 0 8 6.504065
  95 Vittal Pujar 22 28 18 18 13 11 2 112 91.056911
  96 VIVEK KUMAR SINHA 0 3 0 0 1 6 0 10 8.1300813
  97 Yaseen M 0 3 0 0 0 6 0 9 7.3170732
  98 Zareena Nikhat Manna 24 27 20 19 13 10 1 114 92.682927
  99 Zeinab 28 29 21 22 16 11 2 129 104.87805
   

  Muniyal Institute of Ayurveda Medical Sciences, Manipal
  Attendance of III year B.A.M.S (BATCH 2020 – 21) from 01.06.2023-30.06.2023
  Sl.
  No
  Name of the Student Agad Tantra Prasuti Tantra Swastavrutta Koumarabhritya Caraka Samhitha-2 Practical Seminar Total Percentage
  Total Class Conducted 23 22 25 26 15 11 1 123 100
  1 Akanksha Ashok Gaikawad 22 22 25 25 15 11 1 121 98.373984
  2 Akhila a 22 14 24 23 12 7 0 102 82.926829
  3 Akshay Kumar k 21 22 24 25 14 11 0 117 95.121951
  4 Amodh A Bhat 16 18 24 17 13 7 0 95 77.235772
  5 Amridha s 21 17 23 20 14 11 0 106 86.178862
  6 Ananvitha G a 23 22 25 26 15 11 1 123 100
  7 Ankitha Vijay Kumar 22 20 24 24 13 9 1 113 91.869919
  8 Anoosha T D 22 19 24 24 13 9 1 112 91.056911
  9 Aparna S 0 3 0 0 0 4 0 7 5.6910569
  10 Bhattu Ammu Singh 21 20 23 25 12 10 1 112 91.056911
  11 Bhoomika A R 23 19 23 25 12 9 0 111 90.243902
  12 Bhoomika Hiremath 16 16 21 23 12 10 0 98 79.674797
  13 Bhoomika M U 21 22 23 24 13 9 1 113 91.869919
  14 Bhupathiranga S B 16 16 17 18 10 9 1 87 70.731707
  15 Borana kripalsinh bharathsinh 22 18 25 24 13 10 0 112 91.056911
  16 Chachle Mansi prakash 20 19 23 24 13 9 1 109 88.617886
  17 Chaitra b S 23 19 21 26 11 10 0 110 89.430894
  18 Chandini 22 22 25 25 15 11 1 121 98.373984
  19 Charan Kumar Adagall 12 13 18 21 10 10 0 84 68.292683
  20 Charith Hegde 18 18 21 22 12 9 1 101 82.113821
  21 Chiraglakshminath A M 23 22 25 26 15 11 1 123 100
  22 Dakshayini 22 22 25 26 15 11 1 122 99.186992
  23 DEVI P SHETTY 21 18 23 22 14 10 0 108 87.804878
  24 Devika 21 18 24 23 15 10 0 111 90.243902
  25 Devika P D 16 16 22 19 11 6 0 90 73.170732
  26 Deyora crystal 13 14 19 17 12 9 0 84 68.292683
  27 dhavalashree s 7 9 8 6 3 9 1 43 34.95935
  28 Durgalakshmi nair 21 15 22 19 13 9 0 99 80.487805
  29 fathimathul Haseeba 20 16 21 22 11 9 1 100 81.300813
  30 Fiza Anjum 22 18 23 24 13 9 1 110 89.430894
  31 Gopi G N 17 14 18 17 11 10 0 87 70.731707
  32 H Mohammad Abujar Gafari 18 20 22 20 12 8 1 101 82.113821
  33 Haritha Krishnan K.V 18 15 22 19 11 7 0 92 74.796748
  34 harshini Chandrashekhar Shetty 23 22 25 26 15 11 1 123 100
  35 inchara m D 10 16 17 15 10 8 0 76 61.788618
  36 J Arun Kumar 20 22 25 25 15 11 0 118 95.934959
  37 Kamble sunanda anil 23 19 24 26 11 11 1 115 93.495935
  38 Kaveri 23 21 25 25 13 11 0 118 95.934959
  39 kendre vaishnavi Nagnath 18 17 23 23 14 11 0 106 86.178862
  40 Kharotia Neha Premsingh 18 18 22 22 12 9 1 102 82.926829
  41 Kottawar laxmikant anil 10 13 15 16 7 7 0 68 55.284553
  42 Krishna Suresh 19 17 23 22 14 8 0 103 83.739837
  43 kshithija 23 21 25 26 13 11 0 119 96.747967
  44 Lakshmi S Madiwalar 23 22 25 26 15 11 0 122 99.186992
  45 Mahammad Akbar Alli 13 14 18 17 11 8 1 82 66.666667
  46 MAHENDRA CHOUDHARY 4 8 10 6 5 8 0 41 33.333333
  47 Maria joshna 14 16 16 21 12 9 1 89 72.357724
  48 Maru Khushalkumar R 22 21 23 25 14 11 1 117 95.121951
  49 Mohammed siddiq 12 11 20 12 10 7 1 73 59.349593
  50 nidhi 23 21 25 26 13 11 0 119 96.747967
  51 nidhi k S 23 17 25 25 13 10 0 113 91.869919
  52 nikhita raju 21 21 24 25 14 11 1 117 95.121951
  53 Nikhitha M S Shetty 23 19 25 25 14 11 0 117 95.121951
  54 Nikshitha R shetty 20 22 21 20 11 10 1 105 85.365854
  55 Nisar Ahamad Ronad 20 20 23 21 14 11 1 110 89.430894
  56 pallavi nayak 22 19 23 21 14 10 0 109 88.617886
  57 Parveen Begum 21 20 24 23 15 10 1 114 92.682927
  58 Prachi Singh 17 13 18 17 7 8 1 81 65.853659
  59 pRASEETHA K 18 16 22 20 13 11 1 101 82.113821
  60 Prateeksha Gangadhar Bhajantri 22 19 22 22 11 9 1 106 86.178862
  61 PRATHIKA 23 19 25 25 15 11 0 118 95.934959
  62 Pratibha Choudri 22 21 23 23 14 11 1 115 93.495935
  63 Priyadarshini 19 19 21 23 12 10 1 105 85.365854
  64 R manjunath 20 15 19 19 11 10 1 95 77.235772
  65 Rakshita g nadgir 23 22 25 26 15 11 1 123 100
  66 ramakrishna B Nadgir 23 22 25 26 15 11 1 123 100
  67 Rithika Joy 15 15 14 13 7 10 0 74 60.162602
  68 ROHINI S KUNDARAGI 23 22 24 24 14 10 1 118 95.934959
  69 Sachin Lakkanagoudar 19 19 22 20 12 10 1 103 83.739837
  70 Sai Chandana C s 23 21 24 25 15 11 1 120 97.560976
  71 Sakshi Shetty 23 22 25 26 15 11 1 123 100
  72 Sameeksha S Acharya 19 20 23 25 13 11 1 112 91.056911
  73 Sayeda Bibi Aamina 14 16 19 19 10 10 0 88 71.544715
  74 Sharath Kumar Hakari 12 17 19 20 13 11 0 92 74.796748
  75 shashikala Siddapur 22 17 21 24 11 11 1 107 86.99187
  76 Shivani bhat M 18 20 22 21 12 11 1 105 85.365854
  77 Shreya K 22 20 24 26 13 11 1 117 95.121951
  78 shreyas 23 21 25 25 13 11 1 119 96.747967
  79 shruti s 22 19 24 24 13 10 1 113 91.869919
  80 Singh Khushi Anil 18 16 18 18 8 8 1 87 70.731707
  81 Spoorthy p shetty 23 19 25 25 15 11 0 118 95.934959
  82 Sunil Kumar S Hadimani 11 17 19 16 10 9 1 83 67.479675
  83 Sunilkumar Vittal Hirekurbar 22 22 24 22 14 10 1 115 93.495935
  84 Sushma K T 23 21 25 26 13 10 1 119 96.747967
  85 Sushmitha 20 16 18 22 11 10 1 98 79.674797
  86 T N rashmi 22 19 25 24 13 9 1 113 91.869919
  87 T S Prajwal 15 14 21 19 11 9 0 89 72.357724
  88 T VAISHNAVI MAHESH 21 22 24 25 14 11 1 118 95.934959
  89 Tanuja Rajendra Ajasimani 21 21 25 26 15 11 1 120 97.560976
  90 Varsha 23 22 24 25 14 11 1 120 97.560976
  91 Varsha Kamath 23 22 25 26 15 11 1 123 100
  92 Varsha V R 21 21 22 22 13 11 1 111 90.243902
  93 Vidyashree Mahendrayya 23 22 25 26 15 11 1 123 100
  94 VIJAYA KRISHNA k 22 20 24 22 13 9 1 111 90.243902
  95 Vittal Pujar 23 22 24 26 15 11 1 122 99.186992
  96 VIVEK KUMAR SINHA 0 1 1 0 0 5 0 7 5.6910569
  97 Yaseen M 15 18 19 20 11 9 1 93 75.609756
  98 Zareena Nikhat Manna 20 19 21 24 11 10 1 106 86.178862
  99 Zeinab 20 21 23 21 12 10 1 108 87.804878
  Muniyal Institute of Ayurveda Medical Sciences, Manipal
  Attendance of II year B.A.M.S (BATCH 2020 – 21) from 01.05.2023-31.05.2023
  Sl.
  No
  Name of the Student Agad Tantra Prasuti Tantra Swastavrutta Koumarabhritya Caraka Samhitha-2 Practical Seminar Total Percentage
  Total Class Conducted 10 16 9 13 8 5 0 61 100
  1 Akanksha Ashok Gaikawad 10 14 9 12 7 5 0 57 93.442623
  2 Akhila a 10 16 9 13 8 5 0 61 100
  3 Akshay Kumar k 10 16 9 13 7 5 0 60 98.360656
  4 Amodh A Bhat 6 12 4 7 5 5 0 39 63.934426
  5 Amridha s 10 14 9 11 8 5 0 57 93.442623
  6 Ananvitha G a 10 14 9 11 8 5 0 57 93.442623
  7 Ankitha Vijay Kumar 10 15 9 11 8 5 0 58 95.081967
  8 Anoosha T D 10 15 9 11 8 5 0 58 95.081967
  9 Aparna S 1 0 0 1 0 3 0 5 8.1967213
  10 Bhattu Ammu Singh 8 14 9 10 8 5 0 54 88.52459
  11 Bhoomika A R 10 15 8 12 7 5 0 57 93.442623
  12 Bhoomika Hiremath 9 15 8 11 8 5 0 56 91.803279
  13 Bhoomika M U 10 15 8 12 7 5 0 57 93.442623
  14 Bhupathiranga S B 8 9 8 7 6 4 0 42 68.852459
  15 Borana kripalsinh bharathsinh 7 11 9 11 7 4 0 49 80.327869
  16 Chachle Mansi prakash 10 15 9 11 8 5 0 58 95.081967
  17 Chaitra b S 7 12 8 9 6 5 0 47 77.04918
  18 Chandini 8 15 7 12 7 5 0 54 88.52459
  19 Charan Kumar Adagall 10 12 7 8 4 5 0 46 75.409836
  20 Charith Hegde 9 13 7 7 7 4 0 47 77.04918
  21 Chiraglakshminath A M 10 16 9 13 8 5 0 61 100
  22 Dakshayini 10 15 9 11 8 5 0 58 95.081967
  23 DEVI P SHETTY 10 16 9 13 8 5 0 61 100
  24 Devika 6 12 3 7 5 5 0 38 62.295082
  25 Devika P D 6 13 7 9 7 4 0 46 75.409836
  26 Deyora crystal 10 15 9 11 8 5 0 58 95.081967
  27 dhavalashree s 2 1 0 0 1 4 0 8 13.114754
  28 Durgalakshmi nair 10 16 9 13 8 5 0 61 100
  29 fathimathul Haseeba 9 14 7 11 7 5 0 53 86.885246
  30 Fiza Anjum 10 14 8 11 8 5 0 56 91.803279
  31 Gopi G N 5 4 3 4 2 4 0 22 36.065574
  32 H Mohammad Abujar Gafari 7 7 6 6 5 4 0 35 57.377049
  33 Haritha Krishnan K.V 7 9 7 7 6 4 0 40 65.57377
  34 harshini Chandrashekhar Shetty 10 15 9 11 8 5 0 58 95.081967
  35 inchara m D 9 13 7 9 7 5 0 50 81.967213
  36 J Arun Kumar 10 14 8 12 8 5 0 57 93.442623
  37 Kamble sunanda anil 10 12 8 10 7 5 0 52 85.245902
  38 Kaveri 9 15 9 13 8 5 0 59 96.721311
  39 kendre vaishnavi Nagnath 9 9 8 9 7 4 0 46 75.409836
  40 Kharotia Neha Premsingh 9 14 9 11 8 5 0 56 91.803279
  41 Kottawar laxmikant anil 2 3 1 0 0 4 0 10 16.393443
  42 Krishna Suresh 10 16 9 13 8 5 0 61 100
  43 kshithija 10 15 9 11 8 5 0 58 95.081967
  44 Lakshmi S Madiwalar 10 15 9 11 8 5 0 58 95.081967
  45 Mahammad Akbar Alli 9 11 7 8 6 5 0 46 75.409836
  46 MAHENDRA CHOUDHARY 8 12 7 12 7 5 0 51 83.606557
  47 Maria joshna 7 12 5 8 6 5 0 43 70.491803
  48 Maru Khushalkumar R 7 10 9 8 7 4 0 45 73.770492
  49 Mohammed siddiq 4 4 2 2 3 4 0 19 31.147541
  50 nidhi 10 15 9 11 8 5 0 58 95.081967
  51 nidhi k S 9 15 9 12 7 5 0 57 93.442623
  52 nikhita raju 10 16 9 12 8 5 0 60 98.360656
  53 Nikhitha M S Shetty 10 14 9 11 8 5 0 57 93.442623
  54 Nikshitha R shetty 10 16 9 13 8 5 0 61 100
  55 Nisar Ahamad Ronad 10 13 6 12 7 5 0 53 86.885246
  56 pallavi nayak 10 16 9 11 7 5 0 58 95.081967
  57 Parveen Begum 10 16 9 13 8 5 0 61 100
  58 Prachi Singh 10 15 9 11 8 5 0 58 95.081967
  59 pRASEETHA K 9 16 9 13 8 5 0 60 98.360656
  60 Prateeksha Gangadhar Bhajantri 10 16 9 13 8 5 0 61 100
  61 PRATHIKA 10 16 9 13 8 5 0 61 100
  62 Pratibha Choudri 10 16 9 9 8 4 0 56 91.803279
  63 Priyadarshini 7 9 9 8 7 4 0 44 72.131148
  64 R manjunath 9 10 8 8 5 5 0 45 73.770492
  65 Rakshita g nadgir 10 16 9 13 8 5 0 61 100
  66 ramakrishna B Nadgir 10 16 9 13 8 5 0 61 100
  67 Rithika Joy 9 16 8 11 8 5 0 57 93.442623
  68 ROHINI S KUNDARAGI 10 15 9 12 8 5 0 59 96.721311
  69 Sachin Lakkanagoudar 10 16 8 12 8 4 0 58 95.081967
  70 Sai Chandana C s 10 16 9 11 8 5 0 59 96.721311
  71 Sakshi Shetty 10 15 9 11 8 5 0 58 95.081967
  72 Sameeksha S Acharya 8 15 9 12 8 5 0 57 93.442623
  73 Sayeda Bibi Aamina 9 15 7 12 8 5 0 56 91.803279
  74 Sharath Kumar Hakari 8 13 8 9 6 5 0 49 80.327869
  75 shashikala Siddapur 9 16 9 12 8 5 0 59 96.721311
  76 Shivani bhat M 10 15 9 11 8 5 0 58 95.081967
  77 Shreya K 10 16 9 13 8 5 0 61 100
  78 shreyas 10 16 9 13 8 5 0 61 100
  79 shruti s 10 15 9 11 8 5 0 58 95.081967
  80 Singh Khushi Anil 8 11 9 8 7 4 0 47 77.04918
  81 Spoorthy p shetty 10 15 9 13 8 5 0 60 98.360656
  82 Sunil Kumar S Hadimani 6 13 7 11 6 4 0 47 77.04918
  83 Sunilkumar Vittal Hirekurbar 10 14 8 12 7 5 0 56 91.803279
  84 Sushma K T 10 16 9 13 8 5 0 61 100
  85 Sushmitha 9 15 9 13 8 5 0 59 96.721311
  86 T N rashmi 7 10 4 7 5 4 0 37 60.655738
  87 T S Prajwal 10 15 9 13 8 5 0 60 98.360656
  88 T VAISHNAVI MAHESH 9 16 7 13 8 5 0 58 95.081967
  89 Tanuja Rajendra Ajasimani 10 15 9 13 8 4 0 59 96.721311
  90 Varsha 10 16 9 11 8 5 0 59 96.721311
  91 Varsha Kamath 10 16 9 13 8 5 0 61 100
  92 Varsha V R 10 14 8 12 8 5 0 57 93.442623
  93 Vidyashree Mahendrayya 5 8 5 5 3 3 0 29 47.540984
  94 VIJAYA KRISHNA k 9 14 8 10 7 4 0 52 85.245902
  95 Vittal Pujar 9 15 9 10 6 5 0 54 88.52459
  96 VIVEK KUMAR SINHA 0 0 0 0 0 2 0 2 3.2786885
  97 Yaseen M 10 10 7 10 7 5 0 49 80.327869
  98 Zareena Nikhat Manna 10 16 9 13 8 5 0 61 100
  99 Zeinab 8 12 7 8 8 5 0 48 78.688525
  Sl.
  No
  Name of the Student Agad Tantra Prasuti Tantra Swastavrutta Koumarabhritya Caraka Samhitha-2 Practical Seminar Total Percentage
  Total Class Conducted UNIVERSITY EXAMS
  1 A Manohara Bhat
  2 Abhinaya V Hegde
  3 Adithi C Shetty
  4 Afrah Noor
  5 Agnel Theressa
  6 Akhil Kumar
  7 Akshy Patil
  8 Akshy S More
  9 Alsaman
  10 Ambalal B Basawa
  11 Anagha T
  12 Apoorva G
  13 Aravind Shaji
  14 Aswin Sankar T P
  15 Athira T A
  16 Avyakt Sham Bhangle
  17 B Jayanth Shetty
  18 B Varun Shenoy
  19 Burhan Shareef
  20 Chaithanya
  21 Dhyana S K
  22 Gayathri S Menon
  23 Goura Sagar Veerashetty
  24 Govindavajjala Sai Alekhya
  25 Gowri Anil
  26 Gowrish
  27 Haritha R
  28 Harsha S
  29 Inchara T G
  30 K M Shiwangi Chauhan
  31 K P Apoorva
  32 Kavya K L
  33 Keerthi L
  34 Khalate Shweta Sanjay
  35 Kiran Kumar
  36 Koushik P
  37 M Greeshma
  38 Madhushree V S
  39 Manjoosha G
  40 Manoj K C
  41 Mayuri S Shetty
  42 Megha
  43 Meghana H K
  44 Meghana Shankar Shettigar
  45 Meghasree
  46 Monica B S
  47 Nakwa Simra Aanam
  48 Nazeemakthar A Hiremani
  49 Neha Shankar Moolya
  50 Nihar B Jain
  51 Nithya j Pillai
  52 Pallavi
  53 Pavan P Jogi
  54 Poorvika H O
  55 Pradeep Malatesh Bhosle
  56 Pragathi G
  57 Prajwal N Kulkarni
  58 Prapthi Shetty
  59 Prasiddi K S Mayya
  60 Prathik N
  61 Prathima Venkatesh Dhareshwar
  62 Pushpalatha N S
  63 Rachitha
  64 Raksha Bhanarakar H R
  65 Rakshitha
  66 Ramya R
  67 Rashmi K B
  68 Ravikumar N
  69 Revathy Raveendran
  70 Riona Maria D Souza
  71 Riya Shetty
  72 Rohit Suryakant Wagmode
  73 Rukmini S
  74 Sanjay Ramachandra Bhat
  75 Sanskar Shankar Naik
  76 Sathmika Sureesh V C
  77 Sayyed Muhammed Sharief
  78 Shankitha
  79 Sinchana
  80 Sinchana G S
  81 Sinchana Satish Shetty
  82 Smitha A
  83 Sphoorthi M M
  84 Sridevi N
  85 Srihari Kalkur A
  86 Srinivas J
  87 Steeva Paulson
  88 Sufaila Parveen
  89 Surabhi G
  90 Suraksha S Shetty
  91 Tejas J
  92 Telalwar Saiprasad Sanjay
  93 Vadirajachar K
  94 Vaishnavi R
  95 Varsha L Pujar
  96 Vinay S G
  97 Vinod Basarkod
  98 Vinutha
  Sl.
  No
  Name of the Student Agad Tantra Prasuti Tantra Swastavrutta Koumarabhritya Caraka Samhitha-2 Practical Seminar Total Percentage
  Total Class Conducted STUDY HOLIDAY & UNIVERSITY EXAM
  1 A Manohara Bhat
  2 Abhinaya V Hegde
  3 Adithi C Shetty
  4 Afrah Noor
  5 Agnel Theressa
  6 Akhil Kumar
  7 Akshy Patil
  8 Akshy S More
  9 Alsaman
  10 Ambalal B Basawa
  11 Anagha T
  12 Apoorva G
  13 Aravind Shaji
  14 Aswin Sankar T P
  15 Athira T A
  16 Avyakt Sham Bhangle
  17 B Jayanth Shetty
  18 B Varun Shenoy
  19 Burhan Shareef
  20 Chaithanya
  21 Dhyana S K
  22 Gayathri S Menon
  23 Goura Sagar Veerashetty
  24 Govindavajjala Sai Alekhya
  25 Gowri Anil
  26 Gowrish
  27 Haritha R
  28 Harsha S
  29 Inchara T G
  30 K M Shiwangi Chauhan
  31 K P Apoorva
  32 Kavya K L
  33 Keerthi L
  34 Khalate Shweta Sanjay
  35 Kiran Kumar
  36 Koushik P
  37 M Greeshma
  38 Madhushree V S
  39 Manjoosha G
  40 Manoj K C
  41 Mayuri S Shetty
  42 Megha
  43 Meghana H K
  44 Meghana Shankar Shettigar
  45 Meghasree
  46 Monica B S
  47 Nakwa Simra Aanam
  48 Nazeemakthar A Hiremani
  49 Neha Shankar Moolya
  50 Nihar B Jain
  51 Nithya j Pillai
  52 Pallavi
  53 Pavan P Jogi
  54 Poorvika H O
  55 Pradeep Malatesh Bhosle
  56 Pragathi G
  57 Prajwal N Kulkarni
  58 Prapthi Shetty
  59 Prasiddi K S Mayya
  60 Prathik N
  61 Prathima Venkatesh Dhareshwar
  62 Pushpalatha N S
  63 Rachitha
  64 Raksha Bhanarakar H R
  65 Rakshitha
  66 Ramya R
  67 Rashmi K B
  68 Ravikumar N
  69 Revathy Raveendran
  70 Riona Maria D Souza
  71 Riya Shetty
  72 Rohit Suryakant Wagmode
  73 Rukmini S
  74 Sanjay Ramachandra Bhat
  75 Sanskar Shankar Naik
  76 Sathmika Sureesh V C
  77 Sayyed Muhammed Sharief
  78 Shankitha
  79 Sinchana
  80 Sinchana G S
  81 Sinchana Satish Shetty
  82 Smitha A
  83 Sphoorthi M M
  84 Sridevi N
  85 Srihari Kalkur A
  86 Srinivas J
  87 Steeva Paulson
  88 Sufaila Parveen
  89 Surabhi G
  90 Suraksha S Shetty
  91 Tejas J
  92 Telalwar Saiprasad Sanjay
  93 Vadirajachar K
  94 Vaishnavi R
  95 Varsha L Pujar
  96 Vinay S G
  97 Vinod Basarkod
  98 Vinutha
  Sl.
  No
  Name of the Student Agad Tantra Prasuti Tantra Swastavrutta Koumarabhritya Caraka Samhitha-2 Practical Seminar Total Percentage
  Total Class Conducted STUDY HOLIDAY
  1 A Manohara Bhat
  2 Abhinaya V Hegde
  3 Adithi C Shetty
  4 Afrah Noor
  5 Agnel Theressa
  6 Akhil Kumar
  7 Akshy Patil
  8 Akshy S More
  9 Alsaman
  10 Ambalal B Basawa
  11 Anagha T
  12 Apoorva G
  13 Aravind Shaji
  14 Aswin Sankar T P
  15 Athira T A
  16 Avyakt Sham Bhangle
  17 B Jayanth Shetty
  18 B Varun Shenoy
  19 Burhan Shareef
  20 Chaithanya
  21 Dhyana S K
  22 Gayathri S Menon
  23 Goura Sagar Veerashetty
  24 Govindavajjala Sai Alekhya
  25 Gowri Anil
  26 Gowrish
  27 Haritha R
  28 Harsha S
  29 Inchara T G
  30 K M Shiwangi Chauhan
  31 K P Apoorva
  32 Kavya K L
  33 Keerthi L
  34 Khalate Shweta Sanjay
  35 Kiran Kumar
  36 Koushik P
  37 M Greeshma
  38 Madhushree V S
  39 Manjoosha G
  40 Manoj K C
  41 Mayuri S Shetty
  42 Megha
  43 Meghana H K
  44 Meghana Shankar Shettigar
  45 Meghasree
  46 Monica B S
  47 Nakwa Simra Aanam
  48 Nazeemakthar A Hiremani
  49 Neha Shankar Moolya
  50 Nihar B Jain
  51 Nithya j Pillai
  52 Pallavi
  53 Pavan P Jogi
  54 Poorvika H O
  55 Pradeep Malatesh Bhosle
  56 Pragathi G
  57 Prajwal N Kulkarni
  58 Prapthi Shetty
  59 Prasiddi K S Mayya
  60 Prathik N
  61 Prathima Venkatesh Dhareshwar
  62 Pushpalatha N S
  63 Rachitha
  64 Raksha Bhanarakar H R
  65 Rakshitha
  66 Ramya R
  67 Rashmi K B
  68 Ravikumar N
  69 Revathy Raveendran
  70 Riona Maria D Souza
  71 Riya Shetty
  72 Rohit Suryakant Wagmode
  73 Rukmini S
  74 Sanjay Ramachandra Bhat
  75 Sanskar Shankar Naik
  76 Sathmika Sureesh V C
  77 Sayyed Muhammed Sharief
  78 Shankitha
  79 Sinchana
  80 Sinchana G S
  81 Sinchana Satish Shetty
  82 Smitha A
  83 Sphoorthi M M
  84 Sridevi N
  85 Srihari Kalkur A
  86 Srinivas J
  87 Steeva Paulson
  88 Sufaila Parveen
  89 Surabhi G
  90 Suraksha S Shetty
  91 Tejas J
  92 Telalwar Saiprasad Sanjay
  93 Vadirajachar K
  94 Vaishnavi R
  95 Varsha L Pujar
  96 Vinay S G
  97 Vinod Basarkod
  98 Vinutha
  Sl.
  No
  Name of the Student Agad Tantra Prasuti Tantra Swastavrutta Koumarabhritya Caraka Samhitha-2 Practical Seminar Total Percentage
  Total Class Conducted 7 17 11 9 11 10 0 65 100
  1 A Manohara Bhat 4 11 9 7 8 7 0 46 70.769231
  2 Abhinaya V Hegde 7 15 10 9 10 9 0 60 92.307692
  3 Adithi C Shetty 7 13 11 7 11 9 0 58 89.230769
  4 Afrah Noor 6 16 11 9 10 10 0 62 95.384615
  5 Agnel Theressa 7 15 11 6 10 10 0 59 90.769231
  6 Akhil Kumar 0 0 0 0 0 4 0 4 6.1538462
  7 Akshy Patil 5 11 11 8 9 8 0 52 80
  8 Akshy S More 7 16 11 7 11 10 0 62 95.384615
  9 Alsaman 6 17 10 8 10 8 0 59 90.769231
  10 Ambalal B Basawa 6 16 10 9 11 9 0 61 93.846154
  11 Anagha T 0 1 0 0 0 4 0 5 7.6923077
  12 Apoorva G 5 12 8 6 11 7 0 49 75.384615
  13 Aravind Shaji 7 13 10 7 10 9 0 56 86.153846
  14 Aswin Sankar T P 7 11 9 6 7 8 0 48 73.846154
  15 Athira T A 5 16 11 9 11 9 0 61 93.846154
  16 Avyakt Sham Bhangle 7 16 11 7 10 8 0 59 90.769231
  17 B Jayanth Shetty 7 15 11 9 11 9 0 62 95.384615
  18 B Varun Shenoy 7 15 11 8 11 8 0 60 92.307692
  19 Burhan Shareef 0 1 0 0 0 5 0 6 9.2307692
  20 Chaithanya 5 15 8 8 10 9 0 55 84.615385
  21 Dhyana S K 6 13 11 8 9 9 0 56 86.153846
  22 Gayathri S Menon 7 15 10 7 10 9 0 58 89.230769
  23 Goura Sagar Veerashetty 7 17 11 9 11 10 0 65 100
  24 Govindavajjala Sai Alekhya 3 13 8 6 8 7 0 45 69.230769
  25 Gowri Anil 5 16 10 9 11 10 0 61 93.846154
  26 Gowrish 6 13 10 7 11 8 0 55 84.615385
  27 Haritha R 3 11 7 5 8 7 0 41 63.076923
  28 Harsha S 7 11 9 6 10 10 0 53 81.538462
  29 Inchara T G 7 15 11 8 10 8 0 59 90.769231
  30 K M Shiwangi Chauhan 0 0 1 0 1 5 0 7 10.769231
  31 K P Apoorva 7 15 11 8 10 9 0 60 92.307692
  32 Kavya K L 7 16 10 8 11 10 0 62 95.384615
  33 Keerthi L 6 15 10 8 10 9 0 58 89.230769
  34 Khalate Shweta Sanjay 5 9 8 7 4 6 0 39 60
  35 Kiran Kumar 7 15 10 8 9 9 0 58 89.230769
  36 Koushik P 6 10 9 6 10 8 0 49 75.384615
  37 M Greeshma 6 16 11 8 10 8 0 59 90.769231
  38 Madhushree V S 2 14 10 7 9 8 0 50 76.923077
  39 Manjoosha G 6 11 5 6 5 7 0 40 61.538462
  40 Manoj K C 0 0 0 0 0 5 0 5 7.6923077
  41 Mayuri S Shetty 6 14 11 8 11 8 0 58 89.230769
  42 Megha 7 16 10 9 9 8 0 59 90.769231
  43 Meghana H K 6 16 11 9 10 8 0 60 92.307692
  44 Meghana Shankar Shettigar 7 16 9 9 10 9 0 60 92.307692
  45 Meghasree 6 14 9 5 10 8 0 52 80
  46 Monica B S 5 8 5 5 4 5 0 32 49.230769
  47 Nakwa Simra Aanam 6 16 10 8 9 10 0 59 90.769231
  48 Nazeemakthar A Hiremani 6 11 9 6 6 8 0 46 70.769231
  49 Neha Shankar Moolya 5 13 11 9 10 9 0 57 87.692308
  50 Nihar B Jain 7 16 11 9 10 10 0 63 96.923077
  51 Nithya j Pillai 0 10 5 5 8 8 0 36 55.384615
  52 Pallavi 6 15 9 9 8 9 0 56 86.153846
  53 Pavan P Jogi 6 16 11 9 10 9 0 61 93.846154
  54 Poorvika H O 7 16 11 8 9 10 0 61 93.846154
  55 Pradeep Malatesh Bhosle 1 0 0 0 1 6 0 8 12.307692
  56 Pragathi G 7 13 11 9 10 10 0 60 92.307692
  57 Prajwal N Kulkarni 1 0 1 1 0 6 0 9 13.846154
  58 Prapthi Shetty 7 12 10 6 6 6 0 47 72.307692
  59 Prasiddi K S Mayya 6 17 10 9 10 10 0 62 95.384615
  60 Prathik N 7 16 11 9 11 10 0 64 98.461538
  61 Prathima Venkatesh Dhareshwar 5 15 7 8 8 8 0 51 78.461538
  62 Pushpalatha N S 7 8 6 6 5 8 0 40 61.538462
  63 Rachitha 5 12 11 7 9 10 0 54 83.076923
  64 Raksha Bhanarakar H R 7 14 11 9 10 8 0 59 90.769231
  65 Rakshitha 7 14 11 9 9 10 0 60 92.307692
  66 Ramya R 7 15 11 9 10 10 0 62 95.384615
  67 Rashmi K B 7 16 11 9 11 10 0 64 98.461538
  68 Ravikumar N 4 11 8 7 6 10 0 46 70.769231
  69 Revathy Raveendran 7 17 11 9 11 10 0 65 100
  70 Riona Maria D Souza 1 3 4 2 1 7 0 18 27.692308
  71 Riya Shetty 6 16 9 9 10 8 0 58 89.230769
  72 Rohit Suryakant Wagmode 6 15 11 8 11 10 0 61 93.846154
  73 Rukmini S 7 16 11 9 10 10 0 63 96.923077
  74 Sanjay Ramachandra Bhat 7 14 10 6 10 9 0 56 86.153846
  75 Sanskar Shankar Naik 7 16 11 7 10 8 0 59 90.769231
  76 Sathmika Sureesh V C 7 15 11 9 11 10 0 63 96.923077
  77 Sayyed Muhammed Sharief 7 14 10 8 9 10 0 58 89.230769
  78 Shankitha 4 10 6 6 6 8 0 40 61.538462
  79 Sinchana 5 11 10 5 10 8 0 49 75.384615
  80 Sinchana G S 6 15 9 6 8 9 0 53 81.538462
  81 Sinchana Satish Shetty 6 13 11 9 10 10 0 59 90.769231
  82 Smitha A 7 17 11 9 11 10 0 65 100
  83 Sphoorthi M M 5 11 9 5 9 8 0 47 72.307692
  84 Sridevi N 7 16 11 9 11 10 0 64 98.461538
  85 Srihari Kalkur A 6 13 10 7 6 9 0 51 78.461538
  86 Srinivas J 5 16 9 6 10 9 0 55 84.615385
  87 Steeva Paulson 7 15 10 8 10 10 0 60 92.307692
  88 Sufaila Parveen 5 16 10 8 10 10 0 59 90.769231
  89 Surabhi G 5 12 9 5 10 8 0 49 75.384615
  90 Suraksha S Shetty 4 12 11 6 7 8 0 48 73.846154
  91 Tejas J 7 17 11 9 11 10 0 65 100
  92 Telalwar Saiprasad Sanjay 6 16 9 6 10 9 0 56 86.153846
  93 Vadirajachar K 5 10 8 5 5 9 0 42 64.615385
  94 Vaishnavi R 7 17 11 9 11 10 0 65 100
  95 Varsha L Pujar 7 17 11 9 10 10 0 64 98.461538
  96 Vinay S G 7 14 11 8 10 10 0 60 92.307692
  97 Vinod Basarkod 6 13 11 9 10 9 0 58 89.230769
  98 Vinutha 6 17 11 9 11 10 0 64 98.461538
  1 A Manohara Bhat 13 16 21 12 11 6 0 79 71.818182
  2 Abhinaya V Hegde 13 16 20 16 11 8 0 84 76.363636
  3 Adithi C Shetty 13 21 23 17 13 7 0 94 85.454545
  4 Afrah Noor 12 16 15 16 11 7 0 77 70
  5 Agnel Theressa 15 25 24 19 17 8 0 108 98.181818
  6 Akhil Kumar 3 0 0 0 1 5 0 9 8.1818182
  7 Akshy Patil 10 16 19 13 12 6 0 76 69.090909
  8 Akshy S More 15 16 19 18 11 6 0 85 77.272727
  9 Alsaman 13 21 24 15 14 8 0 95 86.363636
  10 Ambalal B Basawa 11 17 12 11 14 7 0 72 65.454545
  11 Anagha T 0 0 2 0 1 5 0 8 7.2727273
  12 Apoorva G 10 19 19 11 7 6 0 72 65.454545
  13 Aravind Shaji 12 14 16 15 7 7 0 71 64.545455
  14 Aswin Sankar T P 16 22 23 19 14 8 0 102 92.727273
  15 Athira T A 16 25 25 19 17 8 0 110 100
  16 Avyakt Sham Bhangle 16 25 24 19 16 8 0 108 98.181818
  17 B Jayanth Shetty 16 22 24 18 15 8 0 103 93.636364
  18 B Varun Shenoy 11 16 22 16 10 7 0 82 74.545455
  19 Burhan Shareef 0 0 0 0 0 5 0 5 4.5454545
  20 Chaithanya 13 17 19 14 11 7 0 81 73.636364
  21 Dhyana S K 13 20 18 16 13 8 0 88 80
  22 Gayathri S Menon 7 12 13 7 10 7 0 56 50.909091
  23 Goura Sagar Veerashetty 15 23 22 19 15 7 0 101 91.818182
  24 Govindavajjala Sai Alekhya 6 16 12 9 9 6 0 58 52.727273
  25 Gowri Anil 16 25 25 19 17 8 0 110 100
  26 Gowrish 10 15 15 10 13 7 0 70 63.636364
  27 Haritha R 16 24 25 19 15 8 0 107 97.272727
  28 Harsha S 13 21 21 17 11 7 0 90 81.818182
  29 Inchara T G 13 23 24 18 14 8 0 100 90.909091
  30 K M Shiwangi Chauhan 0 0 0 0 0 4 0 4 3.6363636
  31 K P Apoorva 13 23 23 18 14 8 0 99 90
  32 Kavya K L 11 12 16 12 9 6 0 66 60
  33 Keerthi L 15 22 21 16 13 8 0 95 86.363636
  34 Khalate Shweta Sanjay 16 22 24 18 14 8 0 102 92.727273
  35 Kiran Kumar 7 18 15 11 16 6 0 73 66.363636
  36 Koushik P 13 17 21 12 12 8 0 83 75.454545
  37 M Greeshma 15 20 18 15 16 6 0 90 81.818182
  38 Madhushree V S 16 25 25 19 17 8 0 110 100
  39 Manjoosha G 14 21 21 17 15 7 0 95 86.363636
  40 Manoj K C 2 1 0 0 0 5 0 8 7.2727273
  41 Mayuri S Shetty 16 18 18 16 13 7 0 88 80
  42 Megha 15 24 24 18 15 8 0 104 94.545455
  43 Meghana H K 9 19 17 11 11 8 0 75 68.181818
  44 Meghana Shankar Shettigar 14 15 19 15 13 7 0 83 75.454545
  45 Meghasree 10 16 16 12 10 7 0 71 64.545455
  46 Monica B S 10 12 18 11 9 7 0 67 60.909091
  47 Nakwa Simra Aanam 16 24 23 19 16 8 0 106 96.363636
  48 Nazeemakthar A Hiremani 12 16 13 15 9 7 0 72 65.454545
  49 Neha Shankar Moolya 16 19 21 16 14 8 0 94 85.454545
  50 Nihar B Jain 16 21 20 16 15 8 0 96 87.272727
  51 Nithya j Pillai 12 16 20 14 10 7 0 79 71.818182
  52 Pallavi 14 23 24 18 14 7 0 100 90.909091
  53 Pavan P Jogi 16 20 23 17 15 6 0 97 88.181818
  54 Poorvika H O 16 24 24 18 15 7 0 104 94.545455
  55 Pradeep Malatesh Bhosle 7 6 11 5 6 5 0 40 36.363636
  56 Pragathi G 10 15 15 11 9 6 0 66 60
  57 Prajwal N Kulkarni 1 1 1 0 2 4 0 9 8.1818182
  58 Prapthi Shetty 15 20 19 15 16 6 0 91 82.727273
  59 Prasiddi K S Mayya 15 21 19 16 16 6 0 93 84.545455
  60 Prathik N 13 21 18 15 15 7 0 89 80.909091
  61 Prathima Venkatesh Dhareshwar 10 19 19 15 11 8 0 82 74.545455
  62 Pushpalatha N S 14 25 24 16 17 8 0 104 94.545455
  63 Rachitha 8 14 14 10 10 6 0 62 56.363636
  64 Raksha Bhanarakar H R 14 22 23 18 14 7 0 98 89.090909
  65 Rakshitha 16 25 25 18 17 8 0 109 99.090909
  66 Ramya R 16 23 21 18 14 8 0 100 90.909091
  67 Rashmi K B 12 16 13 14 11 6 0 72 65.454545
  68 Ravikumar N 11 16 22 14 10 6 0 79 71.818182
  69 Revathy Raveendran 8 15 11 9 10 5 0 58 52.727273
  70 Riona Maria D Souza 8 12 10 8 11 4 0 53 48.181818
  71 Riya Shetty 12 18 21 13 11 7 0 82 74.545455
  72 Rohit Suryakant Wagmode 9 19 17 13 16 6 0 80 72.727273
  73 Rukmini S 16 20 19 17 15 6 0 93 84.545455
  74 Sanjay Ramachandra Bhat 14 22 24 18 12 7 0 97 88.181818
  75 Sanskar Shankar Naik 10 16 14 14 10 6 0 70 63.636364
  76 Sathmika Sureesh V C 16 23 22 16 17 7 0 101 91.818182
  77 Sayyed Muhammed Sharief 10 14 19 14 10 7 0 74 67.272727
  78 Shankitha 14 22 22 16 13 8 0 95 86.363636
  79 Sinchana 12 23 21 17 16 8 0 97 88.181818
  80 Sinchana G S 16 24 24 18 15 7 0 104 94.545455
  81 Sinchana Satish Shetty 11 16 17 11 13 5 0 73 66.363636
  82 Smitha A 16 25 25 19 16 8 0 109 99.090909
  83 Sphoorthi M M 13 24 25 17 16 8 0 103 93.636364
  84 Sridevi N 11 20 21 14 12 7 0 85 77.272727
  85 Srihari Kalkur A 13 22 24 17 13 7 0 96 87.272727
  86 Srinivas J 9 13 7 8 9 5 0 51 46.363636
  87 Steeva Paulson 13 17 17 14 11 7 0 79 71.818182
  88 Sufaila Parveen 12 17 22 13 11 7 0 82 74.545455
  89 Surabhi G 13 10 11 12 8 5 0 59 53.636364
  90 Suraksha S Shetty 16 23 23 17 16 7 0 102 92.727273
  91 Tejas J 13 21 21 14 12 8 0 89 80.909091
  92 Telalwar Saiprasad Sanjay 13 21 23 17 14 7 0 95 86.363636
  93 Vadirajachar K 15 20 18 14 12 7 0 86 78.181818
  94 Vaishnavi R 15 25 25 18 17 7 0 107 97.272727
  95 Varsha L Pujar 11 16 18 14 10 8 0 77 70
  96 Vinay S G 7 9 12 6 7 7 0 48 43.636364
  97 Vinod Basarkod 8 14 13 8 11 5 0 59 53.636364
  98 Vinutha 9 22 24 15 13 8 0 91 82.727273
  Sl.
  No
  Name of the Student Agad Tantra Prasuti Tantra Swastavrutta Koumarabhritya Caraka Samhitha-2 Practical Seminar Total Percentage
  Total Class Conducted 13 23 23 25 16 8 0 108 100
  1 A Manohara Bhat 13 18 18 21 14 8 0 92 85.185185
  2 Abhinaya V Hegde 10 19 20 19 12 7 0 87 80.555556
  3 Adithi C Shetty 12 17 18 18 12 7 0 84 77.777778
  4 Afrah Noor 8 18 21 22 11 7 0 87 80.555556
  5 Agnel Theressa 11 18 18 21 13 7 0 88 81.481481
  6 Akhil Kumar 9 15 18 20 10 5 0 77 71.296296
  7 Akshy Patil 13 18 19 21 14 6 0 91 84.259259
  8 Akshy S More 12 18 18 18 13 7 0 86 79.62963
  9 Alsaman 13 22 21 22 16 8 0 102 94.444444
  10 Ambalal B Basawa 13 20 19 21 15 8 0 96 88.888889
  11 Anagha T 0 2 0 0 0 5 0 7 6.4814815
  12 Apoorva G 10 17 18 20 13 7 0 85 78.703704
  13 Aravind Shaji 7 11 17 17 10 6 0 68 62.962963
  14 Aswin Sankar T P 13 18 17 21 14 8 0 91 84.259259
  15 Athira T A 9 18 18 18 12 7 0 82 75.925926
  16 Avyakt Sham Bhangle 12 21 22 22 14 8 0 99 91.666667
  17 B Jayanth Shetty 12 17 16 19 13 7 0 84 77.777778
  18 B Varun Shenoy 13 18 19 22 14 7 0 93 86.111111
  19 Burhan Shareef 0 1 1 0 0 4 0 6 5.5555556
  20 Chaithanya 13 22 19 22 16 8 0 100 92.592593
  21 Dhyana S K 13 19 19 20 14 7 0 92 85.185185
  22 Gayathri S Menon 13 22 22 24 16 8 0 105 97.222222
  23 Goura Sagar Veerashetty 11 15 15 16 12 7 0 76 70.37037
  24 Govindavajjala Sai Alekhya 13 22 23 25 16 8 0 107 99.074074
  25 Gowri Anil 10 22 20 22 16 7 0 97 89.814815
  26 Gowrish 10 18 18 17 13 6 0 82 75.925926
  27 Haritha R 11 15 15 16 9 7 0 73 67.592593
  28 Harsha S 11 15 16 19 12 8 0 81 75
  29 Inchara T G 13 23 23 25 16 8 0 108 100
  30 K M Shiwangi Chauhan 0 0 0 0 0 5 0 5 4.6296296
  31 K P Apoorva 13 23 23 25 16 8 0 108 100
  32 Kavya K L 11 17 18 20 13 8 0 87 80.555556
  33 Keerthi L 11 12 11 12 9 7 0 62 57.407407
  34 Khalate Shweta Sanjay 13 22 22 24 16 8 0 105 97.222222
  35 Kiran Kumar 13 21 21 21 15 8 0 99 91.666667
  36 Koushik P 13 21 20 20 15 7 0 96 88.888889
  37 M Greeshma 13 21 22 24 16 8 0 104 96.296296
  38 Madhushree V S 12 18 17 18 13 7 0 85 78.703704
  39 Manjoosha G 11 15 15 18 13 8 0 80 74.074074
  40 Manoj K C 0 2 0 0 0 5 0 7 6.4814815
  41 Mayuri S Shetty 13 23 23 24 16 8 0 107 99.074074
  42 Megha 12 19 18 21 13 7 0 90 83.333333
  43 Meghana H K 13 23 23 24 16 6 0 105 97.222222
  44 Meghana Shankar Shettigar 6 19 18 18 12 7 0 80 74.074074
  45 Meghasree 13 22 20 23 16 8 0 102 94.444444
  46 Monica B S 13 19 20 24 13 8 0 97 89.814815
  47 Nakwa Simra Aanam 13 21 20 21 14 7 0 96 88.888889
  48 Nazeemakthar A Hiremani 10 10 9 11 8 7 0 55 50.925926
  49 Neha Shankar Moolya 8 15 18 18 11 8 0 78 72.222222
  50 Nihar B Jain 12 20 19 23 12 8 0 94 87.037037
  51 Nithya j Pillai 0 2 0 0 0 4 0 6 5.5555556
  52 Pallavi 12 21 21 24 13 7 0 98 90.740741
  53 Pavan P Jogi 13 16 17 19 11 8 0 84 77.777778
  54 Poorvika H O 13 19 20 24 13 8 0 97 89.814815
  55 Pradeep Malatesh Bhosle 2 5 8 5 4 3 0 27 25
  56 Pragathi G 13 17 15 21 11 6 0 83 76.851852
  57 Prajwal N Kulkarni 10 8 12 13 7 6 0 56 51.851852
  58 Prapthi Shetty 13 22 22 25 14 8 0 104 96.296296
  59 Prasiddi K S Mayya 12 21 21 23 12 8 0 97 89.814815
  60 Prathik N 12 17 16 19 11 8 0 83 76.851852
  61 Prathima Venkatesh Dhareshwar 9 18 20 20 11 8 0 86 79.62963
  62 Pushpalatha N S 13 20 20 24 13 8 0 98 90.740741
  63 Rachitha 13 16 16 20 11 6 0 82 75.925926
  64 Raksha Bhanarakar H R 12 20 21 22 14 6 0 95 87.962963
  65 Rakshitha 13 21 22 24 13 8 0 101 93.518519
  66 Ramya R 12 15 14 17 9 6 0 73 67.592593
  67 Rashmi K B 9 17 20 19 10 8 0 83 76.851852
  68 Ravikumar N 5 7 5 6 4 4 0 31 28.703704
  69 Revathy Raveendran 12 21 21 23 11 8 0 96 88.888889
  70 Riona Maria D Souza 11 16 17 19 11 7 0 81 75
  71 Riya Shetty 11 19 17 19 14 7 0 87 80.555556
  72 Rohit Suryakant Wagmode 12 20 21 23 14 8 0 98 90.740741
  73 Rukmini S 8 20 19 21 12 7 0 87 80.555556
  74 Sanjay Ramachandra Bhat 13 19 19 23 13 8 0 95 87.962963
  75 Sanskar Shankar Naik 12 18 16 18 12 6 0 82 75.925926
  76 Sathmika Sureesh V C 13 22 22 25 14 8 0 104 96.296296
  77 Sayyed Muhammed Sharief 12 16 17 18 10 8 0 81 75
  78 Shankitha 8 17 19 18 9 5 0 76 70.37037
  79 Sinchana 12 21 21 25 13 7 0 99 91.666667
  80 Sinchana G S 13 20 20 23 14 8 0 98 90.740741
  81 Sinchana Satish Shetty 13 22 22 25 14 8 0 104 96.296296
  82 Smitha A 12 16 15 17 9 6 0 75 69.444444
  83 Sphoorthi M M 13 22 22 25 14 8 0 104 96.296296
  84 Sridevi N 13 22 22 25 14 8 0 104 96.296296
  85 Srihari Kalkur A 13 19 21 24 14 8 0 99 91.666667
  86 Srinivas J 10 19 19 22 12 8 0 90 83.333333
  87 Steeva Paulson 12 15 16 16 11 8 0 78 72.222222
  88 Sufaila Parveen 13 19 18 23 13 8 0 94 87.037037
  89 Surabhi G 12 17 21 20 11 7 0 88 81.481481
  90 Suraksha S Shetty 13 20 19 23 13 8 0 96 88.888889
  91 Tejas J 13 18 18 20 13 8 0 90 83.333333
  92 Telalwar Saiprasad Sanjay 11 11 8 13 9 7 0 59 54.62963
  93 Vadirajachar K 9 16 15 19 8 7 0 74 68.518519
  94 Vaishnavi R 13 22 22 25 14 8 0 104 96.296296
  95 Varsha L Pujar 9 18 21 22 11 7 0 88 81.481481
  96 Vinay S G 13 19 19 22 13 8 0 94 87.037037
  97 Vinod Basarkod 13 19 20 23 13 8 0 96 88.888889
  98 Vinutha 13 20 21 23 14 8 0 99 91.666667
  Sl.
  No
  Name of the Student Agad Tantra Prasuti Tantra Swastavrutta Koumarabhritya Caraka Samhitha-2 Practical Seminar Total Percentage
  Total Class Conducted 9 17 20 15 10 5 0 76 100
  1 A Manohara Bhat 8 16 17 14 9 5 0 69 90.789474
  2 Abhinaya V Hegde 8 17 20 15 9 5 0 74 97.368421
  3 Adithi C Shetty 7 14 19 12 7 4 0 63 82.894737
  4 Afrah Noor 9 15 18 14 9 5 0 70 92.105263
  5 Agnel Theressa 5 12 17 12 6 5 0 57 75
  6 Akhil Kumar 8 14 19 14 8 5 0 68 89.473684
  7 Akshy Patil 8 15 16 14 8 5 0 66 86.842105
  8 Akshy S More 8 15 18 12 8 5 0 66 86.842105
  9 Alsaman 9 16 19 14 9 5 0 72 94.736842
  10 Ambalal B Basawa 7 9 12 8 5 5 0 46 60.526316
  11 Anagha T 0 0 0 0 0 4 0 4 5.2631579
  12 Apoorva G 6 14 15 13 7 5 0 60 78.947368
  13 Aravind Shaji 7 8 11 8 4 5 0 43 56.578947
  14 Aswin Sankar T P 4 9 14 5 7 4 0 43 56.578947
  15 Athira T A 9 17 20 15 9 5 0 75 98.684211
  16 Avyakt Sham Bhangle 5 9 11 8 6 4 0 43 56.578947
  17 B Jayanth Shetty 8 17 19 15 9 5 0 73 96.052632
  18 B Varun Shenoy 9 15 18 14 8 5 0 69 90.789474
  19 Burhan Shareef 0 0 1 2 0 4 0 7 9.2105263
  20 Chaithanya 8 16 20 14 8 5 0 71 93.421053
  21 Dhyana S K 9 14 18 14 8 5 0 68 89.473684
  22 Gayathri S Menon 9 15 17 14 8 5 0 68 89.473684
  23 Goura Sagar Veerashetty 6 13 14 13 6 5 0 57 75
  24 Govindavajjala Sai Alekhya 8 15 14 13 7 5 0 62 81.578947
  25 Gowri Anil 9 17 20 15 9 5 0 75 98.684211
  26 Gowrish 6 11 14 11 4 4 0 50 65.789474
  27 Haritha R 9 17 20 15 9 5 0 75 98.684211
  28 Harsha S 5 14 15 12 6 5 0 57 75
  29 Inchara T G 8 17 18 15 9 5 0 72 94.736842
  30 K M Shiwangi Chauhan 0 0 0 0 2 4 0 6 7.8947368
  31 K P Apoorva 8 16 18 14 9 5 0 70 92.105263
  32 Kavya K L 7 16 16 14 6 5 0 64 84.210526
  33 Keerthi L 7 13 17 13 6 5 0 61 80.263158
  34 Khalate Shweta Sanjay 7 8 12 6 5 5 0 43 56.578947
  35 Kiran Kumar 8 16 16 14 8 5 0 67 88.157895
  36 Koushik P 9 16 20 14 9 5 0 73 96.052632
  37 M Greeshma 8 16 17 15 8 5 0 69 90.789474
  38 Madhushree V S 8 15 16 14 8 5 0 66 86.842105
  39 Manjoosha G 8 17 18 15 9 5 0 72 94.736842
  40 Manoj K C 0 4 0 0 2 5 0 11 14.473684
  41 Mayuri S Shetty 8 17 20 15 9 5 0 74 97.368421
  42 Megha 7 12 13 9 8 5 0 54 71.052632
  43 Meghana H K 2 4 9 2 6 4 0 27 35.526316
  44 Meghana Shankar Shettigar 8 15 16 14 7 5 0 65 85.526316
  45 Meghasree 8 17 20 15 9 5 0 74 97.368421
  46 Monica B S 8 12 14 9 6 5 0 54 71.052632
  47 Nakwa Simra Aanam 8 17 20 15 9 5 0 74 97.368421
  48 Nazeemakthar A Hiremani 8 12 16 11 7 5 0 59 77.631579
  49 Neha Shankar Moolya 8 14 17 12 6 5 0 62 81.578947
  50 Nihar B Jain 8 16 18 14 9 5 0 70 92.105263
  51 Nithya j Pillai 0 2 2 1 1 1 0 7 9.2105263
  52 Pallavi 8 14 13 11 7 3 0 56 73.684211
  53 Pavan P Jogi 5 16 19 14 7 5 0 66 86.842105
  54 Poorvika H O 5 11 13 9 8 4 0 50 65.789474
  55 Pradeep Malatesh Bhosle 1 0 0 2 0 2 0 5 6.5789474
  56 Pragathi G 8 14 15 13 9 5 0 64 84.210526
  57 Prajwal N Kulkarni 6 13 17 13 7 4 0 60 78.947368
  58 Prapthi Shetty 9 15 18 14 8 5 0 69 90.789474
  59 Prasiddi K S Mayya 9 17 20 15 9 5 0 75 98.684211
  60 Prathik N 8 14 17 11 8 5 0 63 82.894737
  61 Prathima Venkatesh Dhareshwar 9 16 20 14 9 5 0 73 96.052632
  62 Pushpalatha N S 6 14 15 14 7 4 0 60 78.947368
  63 Rachitha 7 12 14 9 8 5 0 55 72.368421
  64 Raksha Bhanarakar H R 6 15 17 13 8 5 0 64 84.210526
  65 Rakshitha 9 17 20 15 9 5 0 75 98.684211
  66 Ramya R 9 14 18 11 9 5 0 66 86.842105
  67 Rashmi K B 6 17 18 15 9 5 0 70 92.105263
  68 Ravikumar N 2 0 0 1 0 1 0 4 5.2631579
  69 Revathy Raveendran 9 17 20 15 9 5 0 75 98.684211
  70 Riona Maria D Souza 8 16 20 15 9 5 0 73 96.052632
  71 Riya Shetty 7 17 19 14 8 5 0 70 92.105263
  72 Rohit Suryakant Wagmode 8 17 18 15 9 5 0 72 94.736842
  73 Rukmini S 8 17 18 15 9 5 0 72 94.736842
  74 Sanjay Ramachandra Bhat 9 15 18 14 8 5 0 69 90.789474
  75 Sanskar Shankar Naik 8 13 16 13 7 4 0 61 80.263158
  76 Sathmika Sureesh V C 8 17 20 14 9 5 0 73 96.052632
  77 Sayyed Muhammed Sharief 7 9 14 12 6 4 0 52 68.421053
  78 Shankitha 8 16 18 14 9 5 0 70 92.105263
  79 Sinchana 7 13 16 12 7 4 0 59 77.631579
  80 Sinchana G S 8 16 17 13 8 5 0 67 88.157895
  81 Sinchana Satish Shetty 9 17 20 15 9 5 0 75 98.684211
  82 Smitha A 9 17 20 15 9 5 0 75 98.684211
  83 Sphoorthi M M 7 16 19 13 9 5 0 69 90.789474
  84 Sridevi N 5 11 14 7 7 5 0 49 64.473684
  85 Srihari Kalkur A 7 15 17 12 9 5 0 65 85.526316
  86 Srinivas J 7 12 17 10 7 5 0 58 76.315789
  87 Steeva Paulson 8 14 17 12 7 5 0 63 82.894737
  88 Sufaila Parveen 8 16 19 13 9 5 0 70 92.105263
  89 Surabhi G 9 15 19 14 9 5 0 71 93.421053
  90 Suraksha S Shetty 9 17 20 15 9 5 0 75 98.684211
  91 Tejas J 7 14 19 13 8 5 0 66 86.842105
  92 Telalwar Saiprasad Sanjay 8 12 15 10 7 3 0 55 72.368421
  93 Vadirajachar K 9 14 15 13 7 4 0 62 81.578947
  94 Vaishnavi R 8 12 15 12 7 3 0 57 75
  95 Varsha L Pujar 8 17 18 15 9 5 0 72 94.736842
  96 Vinay S G 7 9 8 9 4 2 0 39 51.315789
  97 Vinod Basarkod 8 16 17 14 9 5 0 69 90.789474
  98 Vinutha 6 11 15 9 7 4 0 52 68.421053
  Sl.
  No
  Name of the Student Agad Tantra Prasuti Tantra Swastavrutta Koumarabhritya Caraka Samhitha-2 Practical Seminar Total Percentage
  Total Class Conducted 7 19 15 12 9 7 0 69 100
  1 A Manohara Bhat 6 17 12 10 9 5 0 59 85.507246
  2 Abhinaya V Hegde 6 16 11 8 8 6 0 55 79.710145
  3 Adithi C Shetty 7 19 14 11 9 7 0 67 97.101449
  4 Afrah Noor 7 17 14 10 9 7 0 64 92.753623
  5 Agnel Theressa 7 18 15 12 8 7 0 67 97.101449
  6 Akhil Kumar 6 19 14 11 8 6 0 64 92.753623
  7 Akshy Patil 7 18 14 12 9 6 0 66 95.652174
  8 Akshy S More 5 15 14 10 8 5 0 57 82.608696
  9 Alsaman 7 17 14 11 9 6 0 64 92.753623
  10 Ambalal B Basawa 5 18 13 10 8 6 0 60 86.956522
  11 Anagha T 0 0 1 0 0 3 0 4 5.7971014
  12 Apoorva G 2 5 7 3 5 4 0 26 37.681159
  13 Aravind Shaji 6 17 14 10 8 6 0 61 88.405797
  14 Aswin Sankar T P 6 18 15 10 8 6 0 63 91.304348
  15 Athira T A 7 19 15 12 9 7 0 69 100
  16 Avyakt Sham Bhangle 7 19 15 12 9 7 0 69 100
  17 B Jayanth Shetty 6 18 13 9 9 5 0 60 86.956522
  18 B Varun Shenoy 0 0 0 0 0 3 0 3 4.3478261
  19 Burhan Shareef 0 0 0 0 0 3 0 3 4.3478261
  20 Chaithanya 6 16 13 11 8 6 0 60 86.956522
  21 Dhyana S K 7 17 14 12 8 7 0 65 94.202899
  22 Gayathri S Menon 5 10 15 7 5 5 0 47 68.115942
  23 Goura Sagar Veerashetty 7 17 13 11 9 7 0 64 92.753623
  24 Govindavajjala Sai Alekhya 7 18 15 12 9 7 0 68 98.550725
  25 Gowri Anil 6 15 14 11 8 6 0 60 86.956522
  26 Gowrish 5 18 15 7 8 6 0 59 85.507246
  27 Haritha R 7 18 15 12 8 7 0 67 97.101449
  28 Harsha S 7 17 14 12 9 7 0 66 95.652174
  29 Inchara T G 7 17 14 12 9 6 0 65 94.202899
  30 K M Shiwangi Chauhan 0 2 0 0 1 4 0 7 10.144928
  31 K P Apoorva 5 14 13 10 8 5 0 55 79.710145
  32 Kavya K L 4 17 14 11 9 6 0 61 88.405797
  33 Keerthi L 6 14 14 8 7 6 0 55 79.710145
  34 Khalate Shweta Sanjay 4 10 11 6 5 5 0 41 59.42029
  35 Kiran Kumar 5 16 14 11 8 7 0 61 88.405797
  36 Koushik P 7 12 11 7 7 6 0 50 72.463768
  37 M Greeshma 7 12 12 11 8 7 0 57 82.608696
  38 Madhushree V S 5 14 11 7 6 6 0 49 71.014493
  39 Manjoosha G 6 13 13 11 8 7 0 58 84.057971
  40 Manoj K C 0 1 0 0 1 4 0 6 8.6956522
  41 Mayuri S Shetty 7 17 14 8 9 7 0 62 89.855072
  42 Megha 7 17 13 11 8 7 0 63 91.304348
  43 Meghana H K 6 17 13 11 8 7 0 62 89.855072
  44 Meghana Shankar Shettigar 6 15 13 11 7 6 0 58 84.057971
  45 Meghasree 5 18 15 9 8 6 0 61 88.405797
  46 Monica B S 6 9 10 6 7 6 0 44 63.768116
  47 Nakwa Simra Aanam 7 14 13 12 8 7 0 61 88.405797
  48 Nazeemakthar A Hiremani 6 15 15 9 9 6 0 60 86.956522
  49 Neha Shankar Moolya 7 16 13 12 8 7 0 63 91.304348
  50 Nihar B Jain 5 16 13 10 7 5 0 56 81.15942
  51 Nithya j Pillai 7 18 15 12 9 7 0 68 98.550725
  52 Pallavi 6 19 15 11 9 7 0 67 97.101449
  53 Pavan P Jogi 7 18 14 11 9 7 0 66 95.652174
  54 Poorvika H O 7 18 15 12 9 7 0 68 98.550725
  55 Pradeep Malatesh Bhosle 5 13 13 7 6 5 0 49 71.014493
  56 Pragathi G 5 14 10 10 8 6 0 53 76.811594
  57 Prajwal N Kulkarni 6 13 14 8 7 4 0 52 75.362319
  58 Prapthi Shetty 7 17 13 12 7 7 0 63 91.304348
  59 Prasiddi K S Mayya 6 17 14 11 9 7 0 64 92.753623
  60 Prathik N 7 17 14 12 9 7 0 66 95.652174
  61 Prathima Venkatesh Dhareshwar 5 15 12 10 7 7 0 56 81.15942
  62 Pushpalatha N S 4 9 11 6 5 5 0 40 57.971014
  63 Rachitha 7 15 13 12 8 6 0 61 88.405797
  64 Raksha Bhanarakar H R 7 17 14 12 9 7 0 66 95.652174
  65 Rakshitha 7 18 15 12 9 7 0 68 98.550725
  66 Ramya R 6 14 10 10 9 6 0 55 79.710145
  67 Rashmi K B 6 13 13 11 8 7 0 58 84.057971
  68 Ravikumar N 5 14 15 7 6 5 0 52 75.362319
  69 Revathy Raveendran 6 18 15 12 9 7 0 67 97.101449
  70 Riona Maria D Souza 5 12 11 9 7 6 0 50 72.463768
  71 Riya Shetty 6 14 13 10 8 6 0 57 82.608696
  72 Rohit Suryakant Wagmode 5 13 7 9 5 6 0 45 65.217391
  73 Rukmini S 7 19 15 12 9 6 0 68 98.550725
  74 Sanjay Ramachandra Bhat 5 18 15 10 9 7 0 64 92.753623
  75 Sanskar Shankar Naik 6 17 14 10 9 7 0 63 91.304348
  76 Sathmika Sureesh V C 7 19 15 12 9 7 0 69 100
  77 Sayyed Muhammed Sharief 5 16 12 10 7 7 0 57 82.608696
  78 Shankitha 7 18 13 12 8 7 0 65 94.202899
  79 Sinchana 5 17 11 11 9 7 0 60 86.956522
  80 Sinchana G S 5 16 14 10 8 7 0 60 86.956522
  81 Sinchana Satish Shetty 7 18 14 12 9 7 0 67 97.101449
  82 Smitha A 4 16 14 10 8 7 0 59 85.507246
  83 Sphoorthi M M 7 19 14 12 9 7 0 68 98.550725
  84 Sridevi N 6 15 11 10 6 7 0 55 79.710145
  85 Srihari Kalkur A 7 19 14 11 9 7 0 67 97.101449
  86 Srinivas J 3 11 9 8 6 5 0 42 60.869565
  87 Steeva Paulson 6 15 14 8 8 6 0 57 82.608696
  88 Sufaila Parveen 7 19 14 11 9 7 0 67 97.101449
  89 Surabhi G 6 18 14 10 9 5 0 62 89.855072
  90 Suraksha S Shetty 7 18 13 12 8 7 0 65 94.202899
  91 Tejas J 7 16 13 12 9 7 0 64 92.753623
  92 Telalwar Saiprasad Sanjay 4 14 11 10 9 6 0 54 78.26087
  93 Vadirajachar K 5 17 14 9 9 5 0 59 85.507246
  94 Vaishnavi R 4 10 10 5 5 5 0 39 56.521739
  95 Varsha L Pujar 7 18 15 12 9 7 0 68 98.550725
  96 Vinay S G 4 8 11 6 5 6 0 40 57.971014
  97 Vinod Basarkod 4 15 11 9 7 7 0 53 76.811594
  98 Vinutha 7 17 15 12 7 7 0 65 94.202899
  Sl.
  No
  Name of the Student Agad Tantra Prasuti Tantra Swastavrutta Koumarabhritya Caraka Samhitha-2 Practical Seminar Total Percentage
  Total Class Conducted 19 24 22 19 12 6 0 102 100
  1 A Manohara Bhat 16 18 18 13 10 4 0 79 77.45098
  2 Abhinaya V Hegde 16 14 12 13 7 4 0 66 64.705882
  3 Adithi C Shetty 16 24 20 16 12 5 0 93 91.176471
  4 Afrah Noor 19 24 21 18 12 5 0 99 97.058824
  5 Agnel Theressa 19 18 19 16 9 6 0 87 85.294118
  6 Akhil Kumar 14 19 15 15 8 5 0 76 74.509804
  7 Akshy Patil 17 22 20 18 12 6 0 95 93.137255
  8 Akshy S More 14 18 15 13 7 5 0 72 70.588235
  9 Alsaman 16 16 17 13 10 5 0 77 75.490196
  10 Ambalal B Basawa 15 15 17 13 10 5 0 75 73.529412
  11 Anagha T 1 0 0 0 0 3 0 4 3.9215686
  12 Apoorva G 13 14 15 14 7 5 0 68 66.666667
  13 Aravind Shaji 16 18 18 15 9 5 0 81 79.411765
  14 Aswin Sankar T P 19 24 21 18 12 5 0 99 97.058824
  15 Athira T A 8 14 13 9 7 5 0 56 54.901961
  16 Avyakt Sham Bhangle 19 21 20 17 11 6 0 94 92.156863
  17 B Jayanth Shetty 19 20 19 15 11 5 0 89 87.254902
  18 B Varun Shenoy 13 19 16 12 9 5 0 74 72.54902
  19 Burhan Shareef 2 1 0 0 0 3 0 6 5.8823529
  20 Chaithanya 15 15 15 14 8 5 0 72 70.588235
  21 Dhyana S K 19 24 19 18 12 5 0 97 95.098039
  22 Gayathri S Menon 17 23 20 18 11 5 0 94 92.156863
  23 Goura Sagar Veerashetty 17 10 14 10 8 5 0 64 62.745098
  24 Govindavajjala Sai Alekhya 14 16 11 14 7 4 0 66 64.705882
  25 Gowri Anil 15 21 19 19 10 6 0 90 88.235294
  26 Gowrish 17 17 19 12 10 5 0 80 78.431373
  27 Haritha R 19 24 22 19 12 6 0 102 100
  28 Harsha S 14 20 16 15 9 5 0 79 77.45098
  29 Inchara T G 18 23 21 17 12 6 0 97 95.098039
  30 K M Shiwangi Chauhan 1 2 1 0 2 3 0 9 8.8235294
  31 K P Apoorva 13 13 13 13 8 5 0 65 63.72549
  32 Kavya K L 16 21 18 18 10 5 0 88 86.27451
  33 Keerthi L 17 23 21 18 12 5 0 96 94.117647
  34 Khalate Shweta Sanjay 19 23 20 17 11 5 0 95 93.137255
  35 Kiran Kumar 16 19 17 19 7 6 0 84 82.352941
  36 Koushik P 19 22 20 17 10 6 0 94 92.156863
  37 M Greeshma 15 20 16 17 10 5 0 83 81.372549
  38 Madhushree V S 14 17 14 14 8 5 0 72 70.588235
  39 Manjoosha G 17 21 20 18 10 6 0 92 90.196078
  40 Manoj K C 2 1 0 0 0 3 0 6 5.8823529
  41 Mayuri S Shetty 19 19 16 16 9 5 0 84 82.352941
  42 Megha 19 23 21 18 12 5 0 98 96.078431
  43 Meghana H K 16 21 17 16 9 5 0 84 82.352941
  44 Meghana Shankar Shettigar 18 18 17 16 9 5 0 83 81.372549
  45 Meghasree 18 23 20 19 11 6 0 97 95.098039
  46 Monica B S 18 22 19 17 11 6 0 93 91.176471
  47 Nakwa Simra Aanam 19 23 21 18 12 5 0 98 96.078431
  48 Nazeemakthar A Hiremani 19 21 20 17 12 6 0 95 93.137255
  49 Neha Shankar Moolya 19 22 20 17 11 6 0 95 93.137255
  50 Nihar B Jain 13 18 13 16 9 6 0 75 73.529412
  51 Nithya j Pillai 15 23 21 13 12 6 0 90 88.235294
  52 Pallavi 18 21 17 16 11 6 0 89 87.254902
  53 Pavan P Jogi 18 22 20 18 11 6 0 95 93.137255
  54 Poorvika H O 16 22 20 19 10 6 0 93 91.176471
  55 Pradeep Malatesh Bhosle 6 6 7 4 3 3 0 29 28.431373
  56 Pragathi G 16 21 20 15 12 6 0 90 88.235294
  57 Prajwal N Kulkarni 19 20 19 18 10 6 0 92 90.196078
  58 Prapthi Shetty 17 19 15 15 9 6 0 81 79.411765
  59 Prasiddi K S Mayya 15 19 17 11 10 6 0 78 76.470588
  60 Prathik N 14 19 17 17 9 6 0 82 80.392157
  61 Prathima Venkatesh Dhareshwar 14 21 18 18 10 6 0 87 85.294118
  62 Pushpalatha N S 16 22 18 18 10 5 0 89 87.254902
  63 Rachitha 19 23 21 18 11 6 0 98 96.078431
  64 Raksha Bhanarakar H R 17 22 20 15 11 6 0 91 89.215686
  65 Rakshitha 18 21 18 16 10 6 0 89 87.254902
  66 Ramya R 15 20 20 17 10 6 0 88 86.27451
  67 Rashmi K B 15 15 15 14 8 5 0 72 70.588235
  68 Ravikumar N 19 21 21 19 11 6 0 97 95.098039
  69 Revathy Raveendran 19 23 22 19 12 6 0 101 99.019608
  70 Riona Maria D Souza 18 23 21 19 11 6 0 98 96.078431
  71 Riya Shetty 14 21 19 18 9 6 0 87 85.294118
  72 Rohit Suryakant Wagmode 8 11 10 8 5 3 0 45 44.117647
  73 Rukmini S 15 18 17 17 10 5 0 82 80.392157
  74 Sanjay Ramachandra Bhat 17 17 13 13 7 6 0 73 71.568627
  75 Sanskar Shankar Naik 18 22 22 17 12 6 0 97 95.098039
  76 Sathmika Sureesh V C 17 21 18 18 10 6 0 90 88.235294
  77 Sayyed Muhammed Sharief 19 21 18 16 11 6 0 91 89.215686
  78 Shankitha 19 19 18 15 10 5 0 86 84.313725
  79 Sinchana 13 19 19 12 10 5 0 78 76.470588
  80 Sinchana G S 16 22 18 18 10 5 0 89 87.254902
  81 Sinchana Satish Shetty 19 24 20 18 11 6 0 98 96.078431
  82 Smitha A 16 20 18 19 8 5 0 86 84.313725
  83 Sphoorthi M M 15 15 16 12 10 4 0 72 70.588235
  84 Sridevi N 18 24 21 18 12 6 0 99 97.058824
  85 Srihari Kalkur A 16 23 21 17 12 6 0 95 93.137255
  86 Srinivas J 13 15 16 13 6 5 0 68 66.666667
  87 Steeva Paulson 13 16 15 12 7 5 0 68 66.666667
  88 Sufaila Parveen 17 23 19 18 11 6 0 94 92.156863
  89 Surabhi G 17 20 18 13 10 6 0 84 82.352941
  90 Suraksha S Shetty 16 19 15 15 9 6 0 80 78.431373
  91 Tejas J 14 13 13 12 8 3 0 63 61.764706
  92 Telalwar Saiprasad Sanjay 19 16 16 13 10 5 0 79 77.45098
  93 Vadirajachar K 12 13 13 12 7 4 0 61 59.803922
  94 Vaishnavi R 16 21 17 18 9 5 0 86 84.313725
  95 Varsha L Pujar 16 22 19 19 10 5 0 91 89.215686
  96 Vinay S G 16 17 19 15 10 5 0 82 80.392157
  97 Vinod Basarkod 15 21 18 16 9 6 0 85 83.333333
  98 Vinutha 19 24 22 19 12 6 0 102 100
  S

  Sl.
  No
  Name of the Student Agad Tantra Prasuti Tantra Swastavrutta Koumarabhritya Caraka Samhitha-2 Practical Seminar Total Percentage
  Total Class Conducted 18 28 32 31 19 8 0 136 100
  1 A Manohara Bhat 11 16 21 21 11 7 0 87 63.970588
  2 Abhinaya V Hegde 15 26 30 29 16 8 0 124 91.176471
  3 Adithi C Shetty 12 21 24 25 13 7 0 102 75
  4 Afrah Noor 17 25 28 26 18 8 0 122 89.705882
  5 Agnel Theressa 16 24 25 25 17 8 0 115 84.558824
  6 Akhil Kumar 5 15 22 17 10 6 0 75 55.147059
  7 Akshy Patil 11 24 23 23 14 7 0 102 75
  8 Akshy S More 17 25 27 29 16 8 0 122 89.705882
  9 Alsaman 18 28 32 31 18 8 0 135 99.264706
  10 Ambalal B Basawa 12 21 26 23 14 6 0 102 75
  11 Anagha T 0 0 0 0 1 4 0 5 3.6764706
  12 Apoorva G 17 27 29 29 17 8 0 127 93.382353
  13 Aravind Shaji 15 21 22 24 14 7 0 103 75.735294
  14 Aswin Sankar T P 17 24 28 30 17 8 0 124 91.176471
  15 Athira T A 17 25 28 30 17 8 0 125 91.911765
  16 Avyakt Sham Bhangle 16 24 25 27 16 8 0 116 85.294118
  17 B Jayanth Shetty 16 23 24 24 16 8 0 111 81.617647
  18 B Varun Shenoy 15 24 24 27 15 8 0 113 83.088235
  19 Burhan Shareef 0 0 0 0 0 5 0 5 3.6764706
  20 Chaithanya 17 26 28 28 18 8 0 125 91.911765
  21 Dhyana S K 17 22 26 29 15 8 0 117 86.029412
  22 Gayathri S Menon 17 24 26 26 18 7 0 118 86.764706
  23 Goura Sagar Veerashetty 14 18 22 24 14 7 0 99 72.794118
  24 Govindavajjala Sai Alekhya 16 21 24 24 14 7 0 106 77.941176
  25 Gowri Anil 14 23 24 24 16 8 0 109 80.147059
  26 Gowrish 9 19 21 22 13 5 0 89 65.441176
  27 Haritha R 16 24 25 26 17 8 0 116 85.294118
  28 Harsha S 15 20 20 24 16 7 0 102 75
  29 Inchara T G 12 23 24 25 14 8 0 106 77.941176
  30 K M Shiwangi Chauhan 1 1 0 1 2 4 0 9 6.6176471
  31 K P Apoorva 14 22 26 27 14 7 0 110 80.882353
  32 Kavya K L 18 26 31 31 17 8 0 131 96.323529
  33 Keerthi L 12 18 18 23 14 6 0 91 66.911765
  34 Khalate Shweta Sanjay 16 26 30 29 19 8 0 128 94.117647
  35 Kiran Kumar 11 17 17 21 11 6 0 83 61.029412
  36 Koushik P 14 22 22 21 15 7 0 101 74.264706
  37 M Greeshma 16 23 27 23 15 6 0 110 80.882353
  38 Madhushree V S 11 21 23 23 15 6 0 99 72.794118
  39 Manjoosha G 15 21 25 25 16 7 0 109 80.147059
  40 Manoj K C 0 0 0 0 0 4 0 4 2.9411765
  41 Mayuri S Shetty 12 21 25 23 14 7 0 102 75
  42 Megha 17 28 31 30 19 7 0 132 97.058824
  43 Meghana H K 18 28 31 31 19 8 0 135 99.264706
  44 Meghana Shankar Shettigar 12 21 25 24 15 8 0 105 77.205882
  45 Meghasree 16 23 24 25 15 8 0 111 81.617647
  46 Monica B S 13 19 20 19 14 6 0 91 66.911765
  47 Nakwa Simra Aanam 17 21 25 24 14 7 0 108 79.411765
  48 Nazeemakthar A Hiremani 12 21 18 25 14 7 0 97 71.323529
  49 Neha Shankar Moolya 18 26 29 30 17 7 0 127 93.382353
  50 Nihar B Jain 15 22 22 23 15 7 0 104 76.470588
  51 Nithya j Pillai 16 23 26 26 17 7 0 115 84.558824
  52 Pallavi 16 21 23 23 14 7 0 104 76.470588
  53 Pavan P Jogi 16 24 26 27 15 8 0 116 85.294118
  54 Poorvika H O 18 26 31 30 19 8 0 132 97.058824
  55 Pradeep Malatesh Bhosle 1 2 1 3 0 3 0 10 7.3529412
  56 Pragathi G 10 15 19 15 11 7 0 77 56.617647
  57 Prajwal N Kulkarni 9 15 17 16 11 5 0 73 53.676471
  58 Prapthi Shetty 18 25 30 29 18 8 0 128 94.117647
  59 Prasiddi K S Mayya 18 28 32 31 19 8 0 136 100
  60 Prathik N 17 23 24 25 17 7 0 113 83.088235
  61 Prathima Venkatesh Dhareshwar 18 26 29 29 18 8 0 128 94.117647
  62 Pushpalatha N S 18 28 32 31 19 8 0 136 100
  63 Rachitha 16 22 22 23 17 6 0 106 77.941176
  64 Raksha Bhanarakar H R 13 21 26 22 15 6 0 103 75.735294
  65 Rakshitha 13 21 26 25 14 7 0 106 77.941176
  66 Ramya R 11 17 21 20 13 7 0 89 65.441176
  67 Rashmi K B 15 22 25 26 16 7 0 111 81.617647
  68 Ravikumar N 14 21 23 22 14 7 0 101 74.264706
  69 Revathy Raveendran 10 17 21 17 11 5 0 81 59.558824
  70 Riona Maria D Souza 12 19 23 25 11 7 0 97 71.323529
  71 Riya Shetty 12 24 26 27 16 7 0 112 82.352941
  72 Rohit Suryakant Wagmode 11 15 16 16 12 5 0 75 55.147059
  73 Rukmini S 17 23 24 25 17 7 0 113 83.088235
  74 Sanjay Ramachandra Bhat 18 28 32 31 19 7 0 135 99.264706
  75 Sanskar Shankar Naik 17 25 27 28 16 8 0 121 88.970588
  76 Sathmika Sureesh V C 13 19 25 22 14 7 0 100 73.529412
  77 Sayyed Muhammed Sharief 13 24 21 23 15 7 0 103 75.735294
  78 Shankitha 11 20 26 23 13 7 0 100 73.529412
  79 Sinchana 17 27 31 30 18 8 0 131 96.323529
  80 Sinchana G S 16 25 26 27 16 7 0 117 86.029412
  81 Sinchana Satish Shetty 17 23 26 26 17 6 0 115 84.558824
  82 Smitha A 11 22 25 23 15 7 0 103 75.735294
  83 Sphoorthi M M 18 28 32 31 19 8 0 136 100
  84 Sridevi N 14 20 22 21 15 7 0 99 72.794118
  85 Srihari Kalkur A 12 16 20 17 9 6 0 80 58.823529
  86 Srinivas J 9 15 15 16 10 6 0 71 52.205882
  87 Steeva Paulson 12 15 19 19 12 6 0 83 61.029412
  88 Sufaila Parveen 13 17 24 20 12 7 0 93 68.382353
  89 Surabhi G 14 22 25 26 14 8 0 109 80.147059
  90 Suraksha S Shetty 18 25 30 28 18 8 0 127 93.382353
  91 Tejas J 15 27 28 28 17 8 0 123 90.441176
  92 Telalwar Saiprasad Sanjay 15 22 23 23 16 7 0 106 77.941176
  93 Vadirajachar K 14 18 21 21 13 7 0 94 69.117647
  94 Vaishnavi R 16 23 28 22 16 7 0 112 82.352941
  95 Varsha L Pujar 17 23 25 26 17 7 0 115 84.558824
  96 Vinay S G 18 28 32 31 19 8 0 136 100
  97 Vinod Basarkod 13 19 20 20 14 7 0 93 68.382353
  98 Vinutha 18 28 32 31 19 8 0 136 100
  Sl.
  No
  Name of the Student Agad Tantra Prasuti Tantra Swastavrutta Koumarabhritya Caraka Samhitha-2 Practical Seminar Total Percentage
  Total Class Conducted 17 35 34 24 23 3 1 137 100
  1 A Manohara Bhat 16 31 31 21 20 3 1 123 89.781022
  2 Abhinaya V Hegde 6 14 16 8 8 2 1 55 40.145985
  3 Adithi C Shetty 16 29 30 21 19 2 1 118 86.131387
  4 Afrah Noor 11 19 18 13 15 3 0 79 57.664234
  5 Agnel Theressa 2 1 0 0 0 1 0 4 2.919708
  6 Akhil Kumar 2 1 0 0 0 1 0 4 2.919708
  7 Akshy Patil 17 33 32 22 22 3 1 130 94.890511
  8 Akshy S More 11 24 27 16 21 3 0 102 74.452555
  9 Alsaman 17 32 31 22 22 3 0 127 92.70073
  10 Ambalal B Basawa 12 22 21 16 14 2 0 87 63.50365
  11 Anagha T 2 2 0 0 0 1 0 5 3.649635
  12 Apoorva G 14 24 24 17 16 2 0 97 70.80292
  13 Aravind Shaji 2 1 0 0 0 1 0 4 2.919708
  14 Aswin Sankar T P 17 33 32 22 21 2 1 128 93.430657
  15 Athira T A 11 24 24 15 15 3 0 92 67.153285
  16 Avyakt Sham Bhangle 5 12 11 5 8 2 0 43 31.386861
  17 B Jayanth Shetty 6 6 0 2 0 1 0 15 10.948905
  18 B Varun Shenoy 11 18 21 15 15 3 0 83 60.583942
  19 Burhan Shareef 4 3 0 0 0 1 0 8 5.8394161
  20 Chaithanya 14 26 26 19 18 3 0 106 77.372263
  21 Dhyana S K 14 29 28 17 19 3 1 111 81.021898
  22 Gayathri S Menon 2 1 0 0 0 1 0 4 2.919708
  23 Goura Sagar Veerashetty 3 2 0 0 0 1 0 6 4.379562
  24 Govindavajjala Sai Alekhya 12 23 23 16 13 2 1 90 65.693431
  25 Gowri Anil 2 1 0 0 0 1 0 4 2.919708
  26 Gowrish 3 1 0 0 0 3 0 7 5.1094891
  27 Haritha R 3 1 1 0 0 3 0 8 5.8394161
  28 Harsha S 2 1 0 1 0 3 0 7 5.1094891
  29 Inchara T G 17 34 30 21 21 3 1 127 92.70073
  30 K M Shiwangi Chauhan 3 2 0 0 0 3 0 8 5.8394161
  31 K P Apoorva 12 18 19 11 10 3 0 73 53.284672
  32 Kavya K L 15 28 28 21 17 3 1 113 82.481752
  33 Keerthi L 2 1 0 1 0 3 0 7 5.1094891
  34 Khalate Shweta Sanjay 17 34 34 23 23 3 1 135 98.540146
  35 Kiran Kumar 2 2 0 0 0 3 0 7 5.1094891
  36 Koushik P 6 4 0 2 1 3 0 16 11.678832
  37 M Greeshma 13 28 29 19 21 3 1 114 83.211679
  38 Madhushree V S 5 1 2 0 2 3 0 13 9.4890511
  39 Manjoosha G 7 9 5 5 4 3 0 33 24.087591
  40 Manoj K C 3 2 0 1 1 3 0 10 7.2992701
  41 Mayuri S Shetty 16 32 33 22 21 3 1 128 93.430657
  42 Megha 16 29 27 19 21 3 1 116 84.671533
  43 Meghana H K 15 28 28 20 19 3 1 114 83.211679
  44 Meghana Shankar Shettigar 9 19 19 12 16 3 1 79 57.664234
  45 Meghasree 3 1 0 0 0 3 0 7 5.1094891
  46 Monica B S 5 2 0 1 0 3 0 11 8.0291971
  47 Nakwa Simra Aanam 17 35 34 24 23 3 1 137 100
  48 Nazeemakthar A Hiremani 13 31 31 20 22 3 1 121 88.321168
  49 Neha Shankar Moolya 8 18 16 10 10 3 0 65 47.445255
  50 Nihar B Jain 2 1 0 0 0 3 0 6 4.379562
  51 Nithya j Pillai 1 2 0 0 0 2 0 5 3.649635
  52 Pallavi 17 35 34 24 23 3 1 137 100
  53 Pavan P Jogi 9 19 20 12 10 2 0 72 52.554745
  54 Poorvika H O 12 25 26 18 17 3 1 102 74.452555
  55 Pradeep Malatesh Bhosle 1 1 0 0 0 2 0 4 2.919708
  56 Pragathi G 1 1 1 0 0 2 0 5 3.649635
  57 Prajwal N Kulkarni 1 1 1 1 0 2 0 6 4.379562
  58 Prapthi Shetty 14 31 30 21 21 3 1 121 88.321168
  59 Prasiddi K S Mayya 13 25 24 16 20 3 0 101 73.722628
  60 Prathik N 6 6 4 6 2 2 0 26 18.978102
  61 Prathima Venkatesh Dhareshwar 16 28 28 20 20 3 1 116 84.671533
  62 Pushpalatha N S 13 28 26 17 19 3 1 107 78.10219
  63 Rachitha 3 5 3 4 1 2 0 18 13.138686
  64 Raksha Bhanarakar H R 17 35 34 24 23 3 1 137 100
  65 Rakshitha 16 32 33 22 21 3 1 128 93.430657
  66 Ramya R 1 2 1 0 0 2 0 6 4.379562
  67 Rashmi K B 9 19 17 11 11 2 0 69 50.364964
  68 Ravikumar N 1 1 2 0 0 2 0 6 4.379562
  69 Revathy Raveendran 1 1 0 0 0 2 0 4 2.919708
  70 Riona Maria D Souza 13 30 30 21 22 3 1 120 87.591241
  71 Riya Shetty 16 30 31 22 21 3 1 124 90.510949
  72 Rohit Suryakant Wagmode 1 1 0 0 1 2 0 5 3.649635
  73 Rukmini S 1 1 2 0 0 2 0 6 4.379562
  74 Sanjay Ramachandra Bhat 14 31 31 21 22 3 1 123 89.781022
  75 Sanskar Shankar Naik 1 2 1 1 0 2 0 7 5.1094891
  76 Sathmika Sureesh V C 10 26 26 16 17 3 0 98 71.532847
  77 Sayyed Muhammed Sharief 12 27 29 17 19 3 1 108 78.832117
  78 Shankitha 12 25 24 18 16 3 1 99 72.262774
  79 Sinchana 14 32 31 21 21 3 1 123 89.781022
  80 Sinchana G S 10 22 22 15 16 3 0 88 64.233577
  81 Sinchana Satish Shetty 8 12 8 8 4 3 0 43 31.386861
  82 Smitha A 1 1 0 0 0 3 0 5 3.649635
  83 Sphoorthi M M 16 31 30 22 22 3 1 125 91.240876
  84 Sridevi N 1 2 0 0 0 3 1 7 5.1094891
  85 Srihari Kalkur A 4 6 9 5 5 3 0 32 23.357664
  86 Srinivas J 1 1 2 1 0 3 0 8 5.8394161
  87 Steeva Paulson 6 8 8 6 3 3 0 34 24.817518
  88 Sufaila Parveen 16 30 29 22 20 3 1 121 88.321168
  89 Surabhi G 11 25 27 19 19 3 1 105 76.642336
  90 Suraksha S Shetty 9 19 19 11 10 3 0 71 51.824818
  91 Tejas J 8 21 20 12 16 3 0 80 58.394161
  92 Telalwar Saiprasad Sanjay 1 1 2 1 0 3 0 8 5.8394161
  93 Vadirajachar K 17 25 24 22 15 3 1 107 78.10219
  94 Vaishnavi R 17 32 31 20 20 3 1 124 90.510949
  95 Varsha L Pujar 6 9 5 5 3 3 0 31 22.627737
  96 Vinay S G 8 18 21 13 16 3 0 79 57.664234
  97 Vinod Basarkod 3 4 5 2 2 3 0 19 13.868613
  98 Vinutha 17 34 34 24 23 3 1 136 99.270073
  Sl.
  No
  Name of the Student Agad Tantra Prasuti Tantra Swastavrutta Koumarabhritya Caraka Samhitha-2 Practical Total Percentage
  Total Class Conducted 9 29 18 22 16 0 94 100
  1 A Manohara Bhat 9 21 14 15 13 0 72 76.595745
  2 Abhinaya V Hegde 9 28 17 21 16 0 91 96.808511
  3 Adithi C Shetty 9 29 18 22 16 0 94 100
  4 Afrah Noor 9 29 18 22 16 0 94 100
  5 Agnel Theressa 6 16 10 16 7 0 55 58.510638
  6 Akhil Kumar 0 3 0 1 1 0 5 5.3191489
  7 Akshy Patil 3 18 17 17 12 0 67 71.276596
  8 Akshy S More 7 26 18 17 13 0 81 86.170213
  9 Alsaman 9 28 18 21 16 0 92 97.87234
  10 Ambalal B Basawa 6 23 14 18 12 0 73 77.659574
  11 Anagha T 0 4 1 1 1 0 7 7.4468085
  12 Apoorva G 9 27 18 19 14 0 87 92.553191
  13 Aravind Shaji 6 18 13 17 10 0 64 68.085106
  14 Aswin Sankar T P 9 27 17 21 15 0 89 94.680851
  15 Athira T A 9 28 18 20 16 0 91 96.808511
  16 Avyakt Sham Bhangle 9 29 18 22 16 0 94 100
  17 B Jayanth Shetty 6 20 13 19 11 0 69 73.404255
  18 B Varun Shenoy 7 21 11 15 11 0 65 69.148936
  19 Burhan Shareef 0 3 1 1 0 0 5 5.3191489
  20 Chaithanya 9 22 16 16 14 0 77 81.914894
  21 Dhyana S K 5 22 14 18 11 0 70 74.468085
  22 Gayathri S Menon 6 24 14 18 10 0 72 76.595745
  23 Goura Sagar Veerashetty 5 19 13 17 10 0 64 68.085106
  24 Govindavajjala Sai Alekhya 9 26 13 20 13 0 81 86.170213
  25 Gowri Anil 6 20 12 16 11 0 65 69.148936
  26 Gowrish 6 14 7 11 6 0 44 46.808511
  27 Haritha R 5 17 13 15 10 0 60 63.829787
  28 Harsha S 6 16 8 14 9 0 53 56.382979
  29 Inchara T G 9 29 18 22 16 0 94 100
  30 K M Shiwangi Chauhan 0 2 0 0 1 0 3 3.1914894
  31 K P Apoorva 7 20 14 14 13 0 68 72.340426
  32 Kavya K L 9 29 18 22 16 0 94 100
  33 Keerthi L 4 13 7 11 5 0 40 42.553191
  34 Khalate Shweta Sanjay 9 29 18 22 16 0 94 100
  35 Kiran Kumar 5 13 10 13 9 0 50 53.191489
  36 Koushik P 4 10 7 13 7 0 41 43.617021
  37 M Greeshma 6 21 9 10 9 0 55 58.510638
  38 Madhushree V S 8 27 17 22 15 0 89 94.680851
  39 Manjoosha G 7 26 14 20 14 0 81 86.170213
  40 Manoj K C 0 5 0 2 1 0 8 8.5106383
  41 Mayuri S Shetty 9 22 16 16 14 0 77 81.914894
  42 Megha 9 26 17 21 16 0 89 94.680851
  43 Meghana H K 9 27 18 18 15 0 87 92.553191
  44 Meghana Shankar Shettigar 9 21 13 14 13 0 70 74.468085
  45 Meghasree 6 9 7 10 5 0 37 39.361702
  46 Monica B S 6 26 15 19 14 0 80 85.106383
  47 Nakwa Simra Aanam 9 27 17 20 16 0 89 94.680851
  48 Nazeemakthar A Hiremani 7 26 17 19 15 0 84 89.361702
  49 Neha Shankar Moolya 7 21 12 15 12 0 67 71.276596
  50 Nihar B Jain 6 14 11 13 8 0 52 55.319149
  51 Nithya j Pillai 6 17 14 15 10 0 62 65.957447
  52 Pallavi 9 26 18 21 16 0 90 95.744681
  53 Pavan P Jogi 8 17 11 14 12 0 62 65.957447
  54 Poorvika H O 9 29 18 22 16 0 94 100
  55 Pradeep Malatesh Bhosle 3 13 4 5 6 0 31 32.978723
  56 Pragathi G 6 18 11 14 8 0 57 60.638298
  57 Prajwal N Kulkarni 6 16 11 15 9 0 57 60.638298
  58 Prapthi Shetty 9 27 13 20 14 0 83 88.297872
  59 Prasiddi K S Mayya 9 22 16 16 14 0 77 81.914894
  60 Prathik N 6 13 11 11 12 0 53 56.382979
  61 Prathima Venkatesh Dhareshwar 8 28 18 21 15 0 90 95.744681
  62 Pushpalatha N S 9 26 16 21 16 0 88 93.617021
  63 Rachitha 4 9 8 8 8 0 37 39.361702
  64 Raksha Bhanarakar H R 9 27 15 19 14 0 84 89.361702
  65 Rakshitha 9 23 15 16 12 0 75 79.787234
  66 Ramya R 5 15 13 14 7 0 54 57.446809
  67 Rashmi K B 9 26 14 20 14 0 83 88.297872
  68 Ravikumar N 0 1 1 2 1 0 5 5.3191489
  69 Revathy Raveendran 0 1 0 1 1 0 3 3.1914894
  70 Riona Maria D Souza 7 28 18 21 15 0 89 94.680851
  71 Riya Shetty 7 27 18 21 14 0 87 92.553191
  72 Rohit Suryakant Wagmode 6 14 8 14 7 0 49 52.12766
  73 Rukmini S 6 17 14 16 11 0 64 68.085106
  74 Sanjay Ramachandra Bhat 9 18 10 15 11 0 63 67.021277
  75 Sanskar Shankar Naik 5 11 8 13 7 0 44 46.808511
  76 Sathmika Sureesh V C 9 29 18 22 16 0 94 100
  77 Sayyed Muhammed Sharief 7 26 14 20 15 0 82 87.234043
  78 Shankitha 3 22 12 15 9 0 61 64.893617
  79 Sinchana 9 28 18 20 15 0 90 95.744681
  80 Sinchana G S 9 29 18 22 16 0 94 100
  81 Sinchana Satish Shetty 9 29 18 22 16 0 94 100
  82 Smitha A 6 26 16 21 14 0 83 88.297872
  83 Sphoorthi M M 9 29 18 22 16 0 94 100
  84 Sridevi N 4 16 13 15 10 0 58 61.702128
  85 Srihari Kalkur A 9 26 15 20 14 0 84 89.361702
  86 Srinivas J 6 9 5 9 6 0 35 37.234043
  87 Steeva Paulson 9 21 15 16 12 0 73 77.659574
  88 Sufaila Parveen 9 29 18 22 15 0 93 98.93617
  89 Surabhi G 9 28 17 21 16 0 91 96.808511
  90 Suraksha S Shetty 9 27 17 21 16 0 90 95.744681
  91 Tejas J 6 24 18 20 15 0 83 88.297872
  92 Telalwar Saiprasad Sanjay 6 14 9 12 8 0 49 52.12766
  93 Vadirajachar K 4 17 14 15 11 0 61 64.893617
  94 Vaishnavi R 9 28 17 21 16 0 91 96.808511
  95 Varsha L Pujar 3 23 17 17 13 0 73 77.659574
  96 Vinay S G 9 27 17 19 14 0 86 91.489362
  97 Vinod Basarkod 6 25 16 20 13 0 80 85.106383
  98 Vinutha 9 29 18 22 16 0 94 100
  Sl No Name
  Agad Tantra Prasuti Tantra Swastavrutta Bala roga Caraka Samhitha-2 Practical Total Percentage
  Total Class Study Holidays and University  Exam
  1 Adithi S
  2 Akshay .V.C
  3 Amal Bright
  4 Ankitha A Padmasali
  5 Annapoorna
  6 Anupama Kodancha
  7 Ashish Kumar
  8 Dhananjay Kumar Biswas
  9 Hridhya Sudheesh
  10 Hrithik
  11 K Amrutha U Shetty
  12 Karthik M
  13 Kowlath Sameena
  14 Mahima Rao
  15 Meghana G
  16 Namratha K R
  17 Navyashri
  18 Nisha
  19 Chavan Pallavi Vijay
  20 Prarthana Talwalkar
  21 Rashmi R Shetty
  22 Roshan R
  23 Sabina S. B
  24 Shaikh Imran Gous
  25 Sharvari
  26 Sheethal
  27 Shreya
  28 Shreya Shetty
  29 Shriprada Upadhya
  30 Sneha
  31 Sonam Dolker
  32 Soujanya R Shetty
  33 Sparsha S Bangera
  34 Spoorthy
  35 Sri Krishna S
  36 U V Varuni
  37 Vaishnavi
  38 Vennela Mruthyunjay
  39 Vishwesh
  40 Shetty Yashika Krishna
  Sl No Name
  Agad Tantra Prasuti Tantra Swastavrutta Bala roga Caraka Samhitha-2 Practical Total Percentage
  Total Class Study Holidays and University  Exam
  1 Adithi S
  2 Akshay .V.C
  3 Amal Bright
  4 Ankitha A Padmasali
  5 Annapoorna
  6 Anupama Kodancha
  7 Ashish Kumar
  8 Dhananjay Kumar Biswas
  9 Hridhya Sudheesh
  10 Hrithik
  11 K Amrutha U Shetty
  12 Karthik M
  13 Kowlath Sameena
  14 Mahima Rao
  15 Meghana G
  16 Namratha K R
  17 Navyashri
  18 Nisha
  19 Chavan Pallavi Vijay
  20 Prarthana Talwalkar
  21 Rashmi R Shetty
  22 Roshan R
  23 Sabina S. B
  24 Shaikh Imran Gous
  25 Sharvari
  26 Sheethal
  27 Shreya
  28 Shreya Shetty
  29 Shriprada Upadhya
  30 Sneha
  31 Sonam Dolker
  32 Soujanya R Shetty
  33 Sparsha S Bangera
  34 Spoorthy
  35 Sri Krishna S
  36 U V Varuni
  37 Vaishnavi
  38 Vennela Mruthyunjay
  39 Vishwesh
  40 Shetty Yashika Krishna
  Sl No Name
  Agad Tantra Prasuti Tantra Swastavrutta Bala roga Caraka Samhitha-2 Practical Total Percentage
  Total Class Study Holidays and Preparatory  Exam
  1 Adithi S
  2 Akshay .V.C
  3 Amal Bright
  4 Ankitha A Padmasali
  5 Annapoorna
  6 Anupama Kodancha
  7 Ashish Kumar
  8 Dhananjay Kumar Biswas
  9 Hridhya Sudheesh
  10 Hrithik
  11 K Amrutha U Shetty
  12 Karthik M
  13 Kowlath Sameena
  14 Mahima Rao
  15 Meghana G
  16 Namratha K R
  17 Navyashri
  18 Nisha
  19 Chavan Pallavi Vijay
  20 Prarthana Talwalkar
  21 Rashmi R Shetty
  22 Roshan R
  23 Sabina S. B
  24 Shaikh Imran Gous
  25 Sharvari
  26 Sheethal
  27 Shreya
  28 Shreya Shetty
  29 Shriprada Upadhya
  30 Sneha
  31 Sonam Dolker
  32 Soujanya R Shetty
  33 Sparsha S Bangera
  34 Spoorthy
  35 Sri Krishna S
  36 U V Varuni
  37 Vaishnavi
  38 Vennela Mruthyunjay
  39 Vishwesh
  40 Shetty Yashika Krishna
  Sl No Name Agad Tantra Prasuti Tantra Swastavrutta Bala roga Caraka Samhitha-2 Practical Total Percentage
  Total Class 0 34 12 16 10 7 79 100
  1 Adithi S 0 24 9 12 6 6 57 72.151899
  2 Akshay .V.C 0 6 2 1 1 0 10 12.658228
  3 Amal Bright 0 0 0 0 0 0 0 0
  4 Ankitha A Padmasali 0 32 12 15 10 7 76 96.202532
  5 Annapoorna 0 32 12 15 10 6 75 94.936709
  6 Anupama Kodancha 0 31 9 15 9 7 71 89.873418
  7 Ashish Kumar 0 5 2 3 1 3 14 17.721519
  8 Chavan Pallavi Vijay 0 29 12 13 9 7 70 88.607595
  9 Dhananjay Kumar Biswas 0 0 3 0 0 0 3 3.7974684
  10 Hridhya Sudheesh 0 0 0 3 0 0 3 3.7974684
  11 Hrithik 0 25 7 13 7 7 59 74.683544
  12 K Amrutha U Shetty 0 31 12 15 9 7 74 93.670886
  13 Karthik M 0 1 0 1 0 0 2 2.5316456
  14 Kowlath Sameena 0 29 12 13 9 7 70 88.607595
  15 Mahima Rao 0 30 9 13 7 6 65 82.278481
  16 Meghana G 0 30 12 14 9 7 72 91.139241
  17 Namratha K R 0 31 12 15 9 7 74 93.670886
  18 Navyashri 0 30 12 14 8 7 71 89.873418
  19 Nisha 0 28 7 15 9 6 65 82.278481
  20 Prarthana Talwalkar 0 15 6 7 4 4 36 45.56962
  21 Rashmi R Shetty 0 29 9 14 9 6 67 84.810127
  22 Roshan R 0 27 10 14 8 7 66 83.544304
  23 Sabina S. B 0 22 8 11 5 6 52 65.822785
  24 Shaikh Imran Gous 0 0 0 1 0 0 1 1.2658228
  25 Sharvari 0 21 7 11 5 6 50 63.291139
  26 Sheethal 0 25 5 13 7 5 55 69.620253
  27 Shetty Yashika Krishna 0 9 2 6 2 4 23 29.113924
  28 Shreya 0 29 9 14 9 6 67 84.810127
  29 Shreya Shetty 0 0 2 2 0 0 4 5.0632911
  30 Shriprada Upadhya 0 30 10 13 9 7 69 87.341772
  31 Sneha 0 29 11 14 8 6 68 86.075949
  32 Sonam Dolker 0 32 12 15 10 6 75 94.936709
  33 Soujanya R Shetty 0 30 10 14 10 7 71 89.873418
  34 Sparsha S Bangera 0 22 9 12 6 6 55 69.620253
  35 Spoorthy 0 21 4 11 7 4 47 59.493671
  36 Sri Krishna S 0 1 1 0 0 0 2 2.5316456
  37 U V Varuni 0 26 12 13 8 7 66 83.544304
  38 Vaishnavi 0 34 12 14 10 6 76 96.202532
  39 Vennela Mruthyunjay 0 19 9 9 5 6 48 60.759494
  40 Vishwesh 0 29 11 15 9 6 70 88.607595
  Sl No Name Agad Tantra Prasuti Tantra Swastavrutta Bala roga Caraka Samhitha-2 Practical Total Percentage
  Total Class 0 34 12 16 10 7 79 100
  1 Adithi S 0 24 9 12 6 6 57 72.151899
  2 Akshay .V.C 0 6 2 1 1 0 10 12.658228
  3 Amal Bright 0 0 0 0 0 0 0 0
  4 Ankitha A Padmasali 0 32 12 15 10 7 76 96.202532
  5 Annapoorna 0 32 12 15 10 6 75 94.936709
  6 Anupama Kodancha 0 31 9 15 9 7 71 89.873418
  7 Ashish Kumar 0 5 2 3 1 3 14 17.721519
  8 Chavan Pallavi Vijay 0 29 12 13 9 7 70 88.607595
  9 Dhananjay Kumar Biswas 0 0 3 0 0 0 3 3.7974684
  10 Hridhya Sudheesh 0 0 0 3 0 0 3 3.7974684
  11 Hrithik 0 25 7 13 7 7 59 74.683544
  12 K Amrutha U Shetty 0 31 12 15 9 7 74 93.670886
  13 Karthik M 0 1 0 1 0 0 2 2.5316456
  14 Kowlath Sameena 0 29 12 13 9 7 70 88.607595
  15 Mahima Rao 0 30 9 13 7 6 65 82.278481
  16 Meghana G 0 30 12 14 9 7 72 91.139241
  17 Namratha K R 0 31 12 15 9 7 74 93.670886
  18 Navyashri 0 30 12 14 8 7 71 89.873418
  19 Nisha 0 28 7 15 9 6 65 82.278481
  20 Prarthana Talwalkar 0 15 6 7 4 4 36 45.56962
  21 Rashmi R Shetty 0 29 9 14 9 6 67 84.810127
  22 Roshan R 0 27 10 14 8 7 66 83.544304
  23 Sabina S. B 0 22 8 11 5 6 52 65.822785
  24 Shaikh Imran Gous 0 0 0 1 0 0 1 1.2658228
  25 Sharvari 0 21 7 11 5 6 50 63.291139
  26 Sheethal 0 25 5 13 7 5 55 69.620253
  27 Shetty Yashika Krishna 0 9 2 6 2 4 23 29.113924
  28 Shreya 0 29 9 14 9 6 67 84.810127
  29 Shreya Shetty 0 0 2 2 0 0 4 5.0632911
  30 Shriprada Upadhya 0 30 10 13 9 7 69 87.341772
  31 Sneha 0 29 11 14 8 6 68 86.075949
  32 Sonam Dolker 0 32 12 15 10 6 75 94.936709
  33 Soujanya R Shetty 0 30 10 14 10 7 71 89.873418
  34 Sparsha S Bangera 0 22 9 12 6 6 55 69.620253
  35 Spoorthy 0 21 4 11 7 4 47 59.493671
  36 Sri Krishna S 0 1 1 0 0 0 2 2.5316456
  37 U V Varuni 0 26 12 13 8 7 66 83.544304
  38 Vaishnavi 0 34 12 14 10 6 76 96.202532
  39 Vennela Mruthyunjay 0 19 9 9 5 6 48 60.759494
  40 Vishwesh 0 29 11 15 9 6 70 88.607595
  Sl No Name Agad Tantra Prasuti Tantra Swastavrutta Bala roga Caraka Samhitha-2 Practical Total Percentage
  Total Class 4 20 33 21 11 2 91 100
  1 Adithi S 0 17 7 13 5 2 44 48.351648
  2 Akshay .V.C 0 10 6 10 2 2 30 32.967033
  3 Amal Bright 0 4 4 4 2 1 15 16.483516
  4 Ankitha A Padmasali 0 15 6 10 5 2 38 41.758242
  5 Annapoorna 0 16 7 12 5 2 42 46.153846
  6 Anupama Kodancha 0 15 6 12 3 2 38 41.758242
  7 Ashish Kumar 0 11 5 8 2 2 28 30.769231
  8 Chavan Pallavi Vijay 0 7 3 5 0 2 17 18.681319
  9 Dhananjay Kumar Biswas 0 7 3 5 2 0 17 18.681319
  10 Hridhya Sudheesh 0 13 7 11 4 2 37 40.659341
  11 Hrithik 0 12 7 10 2 2 33 36.263736
  12 K Amrutha U Shetty 0 17 7 13 5 2 44 48.351648
  13 Karthik M 0 2 0 0 0 0 2 2.1978022
  14 Kowlath Sameena 0 16 7 13 3 2 41 45.054945
  15 Mahima Rao 0 17 7 13 5 2 44 48.351648
  16 Meghana G 0 13 7 10 4 1 35 38.461538
  17 Namratha K R 0 17 7 13 5 2 44 48.351648
  18 Navyashri 0 15 6 12 3 2 38 41.758242
  19 Nisha 0 12 2 7 4 1 26 28.571429
  20 Prarthana Talwalkar 0 16 6 13 5 2 42 46.153846
  21 Rashmi R Shetty 0 15 6 12 3 2 38 41.758242
  22 Roshan R 0 15 7 13 5 2 42 46.153846
  23 Sabina S. B 0 4 4 4 2 1 15 16.483516
  24 Shaikh Imran Gous 0 0 0 0 0 0 0 0
  25 Sharvari 0 12 7 10 2 2 33 36.263736
  26 Sheethal 0 15 6 11 3 2 37 40.659341
  27 Shetty Yashika Krishna 0 5 4 5 1 2 17 18.681319
  28 Shreya 0 13 7 12 4 2 38 41.758242
  29 Shreya Shetty 0 17 7 12 5 2 43 47.252747
  30 Shriprada Upadhya 0 12 3 9 4 1 29 31.868132
  31 Sneha 0 17 7 13 5 2 44 48.351648
  32 Sonam Dolker 0 17 7 13 5 2 44 48.351648
  33 Soujanya R Shetty 0 17 7 13 5 2 44 48.351648
  34 Sparsha S Bangera 0 17 7 13 5 2 44 48.351648
  35 Spoorthy 0 4 4 4 2 1 15 16.483516
  36 Sri Krishna S 0 0 0 2 0 0 2 2.1978022
  37 U V Varuni 0 17 7 13 5 2 44 48.351648
  38 Vaishnavi 0 17 7 12 5 2 43 47.252747
  39 Vennela Mruthyunjay 0 11 6 11 2 1 31 34.065934
  40 Vishwesh 0 13 5 10 4 1 33 36.263736
  Sl No Name Agad Tantra Prasuti Tantra Swastavrutta Bala roga Caraka Samhitha-2 Practical Total Percentage
  Total Class 20 30 31 28 23 10 142 100
  1 Adithi S 20 27 31 27 20 10 135 95.070423
  2 Akshay .V.C 17 24 28 20 19 8 116 81.690141
  3 Amal Bright 14 23 20 21 16 7 101 71.126761
  4 Ankitha A Padmasali 20 30 31 27 23 10 141 99.295775
  5 Annapoorna 20 30 28 27 21 10 136 95.774648
  6 Anupama Kodancha 17 27 27 23 21 9 124 87.323944
  7 Ashish Kumar 0 0 2 3 1 1 7 4.9295775
  8 Chavan Pallavi Vijay 17 28 25 25 21 10 126 88.732394
  9 Dhananjay Kumar Biswas 11 17 15 16 11 4 74 52.112676
  10 Hridhya Sudheesh 13 20 17 19 16 8 93 65.492958
  11 Hrithik 16 24 26 20 19 7 112 78.873239
  12 K Amrutha U Shetty 16 26 27 23 22 7 121 85.211268
  13 Karthik M 0 0 0 1 0 1 2 1.4084507
  14 Kowlath Sameena 16 26 26 20 22 7 117 82.394366
  15 Mahima Rao 20 30 31 28 23 10 142 100
  16 Meghana G 14 20 27 19 15 8 103 72.535211
  17 Namratha K R 19 28 30 24 23 10 134 94.366197
  18 Navyashri 18 23 23 24 15 9 112 78.873239
  19 Nisha 17 22 23 22 16 8 108 76.056338
  20 Prarthana Talwalkar 16 29 26 26 20 10 127 89.43662
  21 Rashmi R Shetty 19 24 29 26 20 8 126 88.732394
  22 Roshan R 18 22 26 26 21 9 122 85.915493
  23 Sabina S. B 17 19 25 23 18 7 109 76.760563
  24 Shaikh Imran Gous 0 1 0 0 0 0 1 0.7042254
  25 Sharvari 17 22 26 21 16 6 108 76.056338
  26 Sheethal 16 25 28 27 20 9 125 88.028169
  27 Shetty Yashika Krishna 19 21 24 24 17 8 113 79.577465
  28 Shreya 18 22 26 27 19 9 121 85.211268
  29 Shreya Shetty 20 25 28 26 19 10 128 90.140845
  30 Shriprada Upadhya 19 26 25 28 20 10 128 90.140845
  31 Sneha 11 25 18 15 18 7 94 66.197183
  32 Sonam Dolker 18 28 28 28 22 10 134 94.366197
  33 Soujanya R Shetty 20 30 31 28 23 10 142 100
  34 Sparsha S Bangera 18 30 29 26 23 7 133 93.661972
  35 Spoorthy 16 25 21 25 20 9 116 81.690141
  36 Sri Krishna S 1 3 0 3 2 1 10 7.0422535
  37 U V Varuni 20 30 29 25 22 10 136 95.774648
  38 Vaishnavi 20 28 31 26 20 10 135 95.070423
  39 Vennela Mruthyunjay 1 0 3 1 2 1 8 5.6338028
  40 Vishwesh 20 30 28 26 22 8 134 94.366197
  Sl No Name Agad Tantra Prasuti Tantra Swastavrutta Bala roga Caraka Samhitha-2 Practical Total Percentage
  Total Class 12 31 22 18 18 7 108 100
  1 Adithi S 12 23 15 11 12 6 79 73.14814815
  2 Akshay .V.C 9 20 12 11 9 5 66 61.11111111
  3 Amal Bright 2 11 17 8 4 5 47 43.51851852
  4 Ankitha A Padmasali 11 27 19 17 17 6 97 89.81481481
  5 Annapoorna 12 28 18 17 16 7 98 90.74074074
  6 Anupama Kodancha 12 29 22 16 17 7 103 95.37037037
  7 Ashish Kumar 0 2 0 2 0 3 7 6.481481481
  8 Chavan Pallavi Vijay 10 23 17 15 9 5 79 73.14814815
  9 Dhananjay Kumar Biswas 3 6 11 6 0 3 29 26.85185185
  10 Hridhya Sudheesh 11 26 20 17 16 6 96 88.88888889
  11 Hrithik 12 28 21 18 15 6 100 92.59259259
  12 K Amrutha U Shetty 10 30 20 17 18 6 101 93.51851852
  13 Karthik M 0 0 1 1 0 3 5 4.62962963
  14 Kowlath Sameena 9 23 17 14 11 6 80 74.07407407
  15 Mahima Rao 12 31 20 17 17 7 104 96.2962963
  16 Meghana G 12 31 22 17 15 7 104 96.2962963
  17 Namratha K R 12 31 22 18 17 7 107 99.07407407
  18 Navyashri 11 29 20 16 16 7 99 91.66666667
  19 Nisha 12 28 19 18 15 6 98 90.74074074
  20 Prarthana Talwalkar 12 25 19 16 13 7 92 85.18518519
  21 Rashmi R Shetty 10 29 20 17 16 6 98 90.74074074
  22 Roshan R 9 23 16 14 12 4 78 72.22222222
  23 Sabina S. B 9 19 16 14 10 1 69 63.88888889
  24 Shaikh Imran Gous 0 1 1 1 0 0 3 2.777777778
  25 Sharvari 7 18 14 11 13 6 69 63.88888889
  26 Sheethal 8 26 17 13 17 6 87 80.55555556
  27 Shetty Yashika Krishna 12 26 20 16 15 5 94 87.03703704
  28 Shreya 12 30 22 17 18 7 106 98.14814815
  29 Shreya Shetty 12 31 22 18 18 7 108 100
  30 Shriprada Upadhya 12 29 20 17 14 5 97 89.81481481
  31 Sneha 10 30 21 16 18 7 102 94.44444444
  32 Sonam Dolker 12 31 22 18 18 7 108 100
  33 Soujanya R Shetty 12 31 22 18 18 6 107 99.07407407
  34 Sparsha S Bangera 12 28 18 17 17 6 98 90.74074074
  35 Spoorthy 11 22 14 12 12 4 75 69.44444444
  36 Sri Krishna S 0 6 0 1 1 1 9 8.333333333
  37 U V Varuni 7 26 16 13 13 4 79 73.14814815
  38 Vaishnavi 12 27 21 17 17 7 101 93.51851852
  39 Vennela Mruthyunjay 4 8 7 3 4 0 26 24.07407407
  40 Vishwesh 4 13 8 8 5 2 40 37.03703704
  Sl No Name Agad Tantra Prasuti Tantra Swastavrutta Bala roga Caraka Samhitha-2 Practical Total Percentage
  Total Class 13 21 22 18 17 11 102 100
  1 Adithi S 13 21 22 18 17 11 102 100
  2 Akshay .V.C 11 15 16 12 10 8 72 70.588235
  3 Amal Bright 8 11 12 7 7 4 49 48.039216
  4 Ankitha A Padmasali 13 21 22 18 17 11 102 100
  5 Annapoorna 13 21 22 18 17 11 102 100
  6 Anupama Kodancha 13 20 22 17 16 10 98 96.078431
  7 Ashish Kumar 0 0 0 1 0 0 1 0.9803922
  8 Chavan Pallavi Vijay 10 17 17 14 13 9 80 78.431373
  9 Dhananjay Kumar Biswas 6 9 8 8 7 3 41 40.196078
  10 Hridhya Sudheesh 11 18 17 15 14 9 84 82.352941
  11 Hrithik 11 16 15 14 10 7 73 71.568627
  12 K Amrutha U Shetty 12 19 18 18 13 10 90 88.235294
  13 Karthik M 0 1 0 0 1 1 3 2.9411765
  14 Kowlath Sameena 13 21 22 18 17 11 102 100
  15 Mahima Rao 13 21 22 18 17 11 102 100
  16 Meghana G 12 19 18 18 14 10 91 89.215686
  17 Namratha K R 13 21 22 18 17 11 102 100
  18 Navyashri 13 20 21 18 16 11 99 97.058824
  19 Nisha 13 18 18 18 14 9 90 88.235294
  20 Prarthana Talwalkar 13 19 20 18 15 10 95 93.137255
  21 Rashmi R Shetty 12 19 18 18 14 9 90 88.235294
  22 Roshan R 13 20 22 18 16 10 99 97.058824
  23 Sabina S. B 11 15 16 14 10 7 73 71.568627
  24 Shaikh Imran Gous 0 0 0 0 0 2 2 1.9607843
  25 Sharvari 12 19 17 17 13 9 87 85.294118
  26 Sheethal 13 21 22 18 17 11 102 100
  27 Shetty Yashika Krishna 13 17 19 16 16 10 91 89.215686
  28 Shreya 13 21 21 18 17 11 101 99.019608
  29 Shreya Shetty 10 19 19 17 14 11 90 88.235294
  30 Shriprada Upadhya 13 20 21 18 17 11 100 98.039216
  31 Sneha 8 17 15 12 14 9 75 73.529412
  32 Sonam Dolker 13 21 22 18 16 11 101 99.019608
  33 Soujanya R Shetty 13 21 22 18 16 11 101 99.019608
  34 Sparsha S Bangera 13 21 22 18 17 11 102 100
  35 Spoorthy 9 14 16 12 12 7 70 68.627451
  36 Sri Krishna S 0 1 0 0 1 2 4 3.9215686
  37 U V Varuni 13 21 22 18 17 11 102 100
  38 Vaishnavi 11 17 16 13 14 9 80 78.431373
  39 Vennela Mruthyunjay 5 4 10 5 2 2 28 27.45098
  40 Vishwesh 13 21 21 17 17 11 100 98.039216
  Sl No Name Agad Tantra Prasuti Tantra Swastavrutta Bala roga Caraka Samhitha-2 Practical Total Percentage
  Total Class 17 28 29 27 21 12 134 100
  1 Adithi S 16 26 24 24 20 12 122 91.044776
  2 Akshay .V.C 4 9 10 8 5 4 40 29.850746
  3 Amal Bright 3 6 5 10 6 3 33 24.626866
  4 Ankitha A Padmasali 17 28 29 27 21 12 134 100
  5 Annapoorna 16 25 25 26 19 12 123 91.791045
  6 Anupama Kodancha 16 28 28 27 21 12 132 98.507463
  7 Ashish Kumar 1 3 2 3 4 0 13 9.7014925
  8 Chavan Pallavi Vijay 15 27 25 24 21 9 121 90.298507
  9 Dhananjay Kumar Biswas 0 0 0 0 0 0 0 0
  10 Hridhya Sudheesh 1 1 2 0 1 0 5 3.7313433
  11 Hrithik 14 23 22 18 20 9 106 79.104478
  12 K Amrutha U Shetty 15 28 29 26 21 12 131 97.761194
  13 Karthik M 1 0 0 1 0 0 2 1.4925373
  14 Kowlath Sameena 1 3 6 3 3 1 17 12.686567
  15 Mahima Rao 16 25 25 20 18 10 114 85.074627
  16 Meghana G 16 27 25 25 20 11 124 92.537313
  17 Namratha K R 17 28 28 27 20 12 132 98.507463
  18 Navyashri 16 25 28 27 19 12 127 94.776119
  19 Nisha 13 23 26 22 12 10 106 79.104478
  20 Prarthana Talwalkar 13 27 29 27 20 12 128 95.522388
  21 Rashmi R Shetty 10 25 24 24 14 9 106 79.104478
  22 Roshan R 15 26 28 24 19 12 124 92.537313
  23 Sabina S. B 8 10 8 11 12 4 53 39.552239
  24 Shaikh Imran Gous 1 0 0 0 0 0 1 0.7462687
  25 Sharvari 13 24 20 22 19 9 107 79.850746
  26 Sheethal 15 25 27 23 17 11 118 88.059701
  27 Shetty Yashika Krishna 12 22 18 20 14 5 91 67.910448
  28 Shreya 17 27 28 27 21 11 131 97.761194
  29 Shreya Shetty 15 22 26 23 17 8 111 82.835821
  30 Shriprada Upadhya 16 26 27 23 19 11 122 91.044776
  31 Sneha 5 6 8 12 3 4 38 28.358209
  32 Sonam Dolker 11 23 27 23 15 9 108 80.597015
  33 Soujanya R Shetty 16 26 28 26 19 12 127 94.776119
  34 Sparsha S Bangera 16 26 28 25 19 12 126 94.029851
  35 Spoorthy 2 4 5 8 6 2 27 20.149254
  36 Sri Krishna S 0 1 0 1 0 0 2 1.4925373
  37 U V Varuni 2 6 9 5 3 2 27 20.149254
  38 Vaishnavi 15 25 27 26 19 11 123 91.791045
  39 Vennela Mruthyunjay 1 4 4 2 4 0 15 11.19403
  40 Vishwesh 14 23 25 21 13 9 105 78.358209
  Sl No Name Agad Tantra Prasuti Tantra Swastavrutta Bala roga Caraka Samhitha-2 Practical Total Percentage
  Total Class 20 26 22 23 17 9 117 100
  1 Adithi S 19 25 22 19 17 8 110 94.017094
  2 Akshay .V.C 1 2 2 1 1 1 8 6.8376068
  3 Amal Bright 1 3 0 1 0 1 6 5.1282051
  4 Ankitha A Padmasali 20 25 22 22 17 9 115 98.290598
  5 Annapoorna 19 26 22 20 17 9 113 96.581197
  6 Anupama Kodancha 20 25 19 19 16 8 107 91.452991
  7 Ashish Kumar 0 1 0 0 0 0 1 0.8547009
  8 Chavan Pallavi Vijay 16 20 17 17 11 9 90 76.923077
  9 Dhananjay Kumar Biswas 5 5 3 3 0 1 17 14.529915
  10 Hridhya Sudheesh 0 0 2 0 0 0 2 1.7094017
  11 Hrithik 13 15 8 13 8 5 62 52.991453
  12 K Amrutha U Shetty 19 26 22 22 17 9 115 98.290598
  13 Karthik M 0 0 0 1 0 0 1 0.8547009
  14 Kowlath Sameena 20 26 22 23 17 9 117 100
  15 Mahima Rao 20 25 22 23 17 9 116 99.145299
  16 Meghana G 20 26 21 23 17 9 116 99.145299
  17 Namratha K R 19 26 21 23 17 9 115 98.290598
  18 Navyashri 20 24 20 20 14 9 107 91.452991
  19 Nisha 11 15 8 13 6 6 59 50.42735
  20 Prarthana Talwalkar 20 26 22 23 17 9 117 100
  21 Rashmi R Shetty 14 21 15 18 9 7 84 71.794872
  22 Roshan R 18 21 17 13 12 8 89 76.068376
  23 Sabina S. B 5 5 2 3 3 2 20 17.094017
  24 Shaikh Imran Gous 0 0 0 0 0 0 0 0
  25 Sharvari 18 22 17 17 16 8 98 83.760684
  26 Sheethal 17 26 21 23 16 9 112 95.726496
  27 Shetty Yashika Krishna 18 23 15 19 14 8 97 82.905983
  28 Shreya 18 23 19 21 16 9 106 90.598291
  29 Shreya Shetty 13 14 10 7 5 5 54 46.153846
  30 Shriprada Upadhya 19 25 20 17 16 9 106 90.598291
  31 Sneha 7 9 6 8 2 3 35 29.91453
  32 Sonam Dolker 7 7 7 10 4 4 39 33.333333
  33 Soujanya R Shetty 20 25 21 22 17 9 114 97.435897
  34 Sparsha S Bangera 20 24 20 20 15 9 108 92.307692
  35 Spoorthy 11 9 4 11 4 4 43 36.752137
  36 Sri Krishna S 0 1 2 1 0 0 4 3.4188034
  37 U V Varuni 17 23 18 20 15 8 101 86.324786
  38 Vaishnavi 20 26 21 21 17 9 114 97.435897
  39 Vennela Mruthyunjay 16 18 6 16 4 6 66 56.410256
  40 Vishwesh 17 22 16 19 13 7 94 80.34188
  Sl No Name Agad Tantra Prasuti Tantra Swastavrutta Bala roga Caraka Samhitha-2 Practical Total Percentage
  Total Class 21 26 24 25 18 11 125 100
  1 Adithi S 19 23 23 23 17 9 114 91.2
  2 Akshay .V.C 21 26 24 23 16 11 121 96.8
  3 Amal Bright 19 22 4 22 8 9 84 67.2
  4 Ankitha A Padmasali 21 26 24 25 18 11 125 100
  5 Annapoorna 21 26 24 25 15 11 122 97.6
  6 Anupama Kodancha 21 26 24 25 17 10 123 98.4
  7 Ashish Kumar 3 3 0 5 2 0 13 10.4
  8 Chavan Pallavi Vijay 19 24 21 24 15 9 112 89.6
  9 Dhananjay Kumar Biswas 20 25 20 21 13 10 109 87.2
  10 Hridhya Sudheesh 17 14 9 10 5 8 63 50.4
  11 Hrithik 19 20 16 19 10 7 91 72.8
  12 K Amrutha U Shetty 21 26 24 25 17 11 124 99.2
  13 Karthik M 2 1 0 5 2 0 10 8
  14 Kowlath Sameena 21 26 23 25 18 11 124 99.2
  15 Mahima Rao 21 26 24 25 18 11 125 100
  16 Meghana G 20 25 23 24 16 10 118 94.4
  17 Namratha K R 21 25 24 25 18 11 124 99.2
  18 Navyashri 20 24 24 24 18 11 121 96.8
  19 Nisha 21 26 24 24 17 11 123 98.4
  20 Prarthana Talwalkar 19 24 21 23 17 11 115 92
  21 Rashmi R Shetty 21 26 23 24 17 11 122 97.6
  22 Roshan R 17 19 16 19 13 9 93 74.4
  23 Sabina S. B 16 22 13 22 13 7 93 74.4
  24 Shaikh Imran Gous 10 11 1 8 5 2 37 29.6
  25 Sharvari 20 25 22 23 18 11 119 95.2
  26 Sheethal 21 26 24 25 18 10 124 99.2
  27 Shetty Yashika Krishna 21 25 24 24 17 11 122 97.6
  28 Shreya 20 26 19 25 16 11 117 93.6
  29 Shreya Shetty 21 22 22 23 16 10 114 91.2
  30 Shriprada Upadhya 20 23 21 22 16 11 113 90.4
  31 Sneha 21 25 23 24 15 11 119 95.2
  32 Sonam Dolker 21 26 24 25 17 11 124 99.2
  33 Soujanya R Shetty 21 26 24 25 18 11 125 100
  34 Sparsha S Bangera 20 26 24 25 18 11 124 99.2
  35 Spoorthy 19 22 15 17 11 8 92 73.6
  36 Sri Krishna S 8 6 7 10 2 3 36 28.8
  37 U V Varuni 21 26 24 25 18 11 125 100
  38 Vaishnavi 21 24 22 25 17 11 120 96
  39 Vennela Mruthyunjay 7 10 1 7 3 4 32 25.6
  40 Vishwesh 21 26 21 25 14 10 117 93.6
  Sl No Name Agad Tantra Prasuti Tantra Swastavrutta Bala roga Caraka Samhitha-2 Practical Total Percentage
  Total Class 15 15 17 17 12 7 83 100
  1 Adithi S 15 15 15 17 11 7 80 96.385542
  2 Akshay .V.C 15 15 14 16 11 7 78 93.975904
  3 Amal Bright 12 12 10 11 5 7 57 68.674699
  4 Ankitha A Padmasali 15 15 17 17 12 7 83 100
  5 Annapoorna 14 15 14 15 10 7 75 90.361446
  6 Anupama Kodancha 15 15 16 17 12 6 81 97.590361
  7 Ashish Kumar 3 5 0 3 1 1 13 15.662651
  8 Chavan Pallavi Vijay 15 14 14 16 10 7 76 91.566265
  9 Dhananjay Kumar Biswas 13 15 14 16 12 6 76 91.566265
  10 Hridhya Sudheesh 11 13 12 7 6 3 52 62.650602
  11 Hrithik 13 14 14 14 11 6 72 86.746988
  12 K Amrutha U Shetty 15 15 17 17 12 7 83 100
  13 Karthik M 2 0 0 0 0 1 3 3.6144578
  14 Kowlath Sameena 15 15 17 17 12 6 82 98.795181
  15 Mahima Rao 15 14 16 17 12 7 81 97.590361
  16 Meghana G 15 15 17 17 12 7 83 100
  17 Namratha K R 15 15 17 17 12 7 83 100
  18 Navyashri 14 15 14 16 11 7 77 92.771084
  19 Nisha 15 13 14 16 10 7 75 90.361446
  20 Prarthana Talwalkar 15 15 16 17 12 7 82 98.795181
  21 Rashmi R Shetty 15 15 15 17 12 7 81 97.590361
  22 Roshan R 14 12 14 15 10 7 72 86.746988
  23 Sabina S. B 14 13 12 13 10 5 67 80.722892
  24 Shaikh Imran Gous 2 1 0 3 0 0 6 7.2289157
  25 Sharvari 14 15 15 15 12 7 78 93.975904
  26 Sheethal 15 15 16 16 11 6 79 95.180723
  27 Shetty Yashika Krishna 15 15 15 17 12 7 81 97.590361
  28 Shreya 15 15 13 17 11 7 78 93.975904
  29 Shreya Shetty 14 15 17 16 9 6 77 92.771084
  30 Shriprada Upadhya 14 15 16 13 11 7 76 91.566265
  31 Sneha 15 15 16 17 12 6 81 97.590361
  32 Sonam Dolker 15 15 16 17 11 7 81 97.590361
  33 Soujanya R Shetty 15 15 17 17 12 7 83 100
  34 Sparsha S Bangera 15 15 17 17 12 7 83 100
  35 Spoorthy 8 13 9 13 8 6 57 68.674699
  36 Sri Krishna S 6 1 3 7 4 1 22 26.506024
  37 U V Varuni 15 15 17 17 12 7 83 100
  38 Vaishnavi 15 15 17 16 12 7 82 98.795181
  39 Vennela Mruthyunjay 11 13 4 12 7 5 52 62.650602
  40 Vishwesh 15 14 17 15 12 6 79 95.180723
  Sl No Name Agad Tantra Prasuti Tantra Swastavrutta Bala roga Caraka Samhitha-2 Practical Total Percentage
  Total Class 19 30 30 25 17 14 135 100
  1 Adithi S 18 28 29 24 16 13 128 94.814815
  2 Akshay .V.C 7 14 17 15 8 7 68 50.37037
  3 Amal Bright 7 13 12 12 4 5 53 39.259259
  4 Ankitha A Padmasali 19 29 30 25 17 13 133 98.518519
  5 Annapoorna 19 27 25 25 17 13 126 93.333333
  6 Anupama Kodancha 19 30 30 23 17 14 133 98.518519
  7 Ashish Kumar 5 8 1 4 3 3 24 17.777778
  8 Chavan Pallavi Vijay 17 20 20 16 9 10 92 68.148148
  9 Dhananjay Kumar Biswas 10 15 9 15 7 4 60 44.444444
  10 Hridhya Sudheesh 15 22 18 17 9 8 89 65.925926
  11 Hrithik 15 20 16 18 13 11 93 68.888889
  12 K Amrutha U Shetty 19 30 30 25 17 14 135 100
  13 Karthik M 0 1 0 2 2 1 6 4.4444444
  14 Kowlath Sameena 18 29 29 24 16 13 129 95.555556
  15 Mahima Rao 19 30 29 24 17 14 133 98.518519
  16 Meghana G 17 26 24 22 14 12 115 85.185185
  17 Namratha K R 18 29 30 25 17 14 133 98.518519
  18 Navyashri 18 29 29 24 16 13 129 95.555556
  19 Nisha 14 24 24 17 12 10 101 74.814815
  20 Prarthana Talwalkar 19 30 30 25 17 14 135 100
  21 Rashmi R Shetty 18 28 28 24 16 12 126 93.333333
  22 Roshan R 18 28 26 23 14 10 119 88.148148
  23 Sabina S. B 4 9 5 8 5 5 36 26.666667
  24 Shaikh Imran Gous 0 5 3 4 2 1 15 11.111111
  25 Sharvari 16 24 19 20 13 12 104 77.037037
  26 Sheethal 17 27 25 24 16 12 121 89.62963
  27 Shetty Yashika Krishna 15 25 25 22 15 12 114 84.444444
  28 Shreya 17 28 24 23 16 14 122 90.37037
  29 Shreya Shetty 19 28 29 25 17 14 132 97.777778
  30 Shriprada Upadhya 17 25 23 21 15 11 112 82.962963
  31 Sneha 13 21 21 19 11 9 94 69.62963
  32 Sonam Dolker 18 30 29 23 17 14 131 97.037037
  33 Soujanya R Shetty 19 29 30 25 17 14 134 99.259259
  34 Sparsha S Bangera 16 25 26 21 15 13 116 85.925926
  35 Spoorthy 13 18 15 14 10 9 79 58.518519
  36 Sri Krishna S 4 8 4 9 5 4 34 25.185185
  37 U V Varuni 18 29 29 23 16 13 128 94.814815
  38 Vaishnavi 19 29 30 25 17 14 134 99.259259
  39 Vennela Mruthyunjay 6 8 1 4 4 4 27 20
  40 Vishwesh 19 29 28 25 17 14 132 97.777778
  Sl No Name Agad Tantra Prasuti Tantra Swastavrutta Bala roga Caraka Samhitha-2 Total Percentage
  Total Class Study Holidays and University Exam
  1 Abhijna Shetty
  2 Abisha Mohanan K
  3 Ajmal Ibrahim T
  4 Akshay Unni
  5 Amjath Khan C T
  6 Amritha V
  7 Amruta Narayan Nagekar
  8 Anantha Krishnan V K
  9 Anjana K V
  10 Ankya C
  11 Aparna S Nandan
  12 Archana P
  13 Arsha
  14 Arunima O P
  15 Arya Anand
  16 Aswathi VVS
  17 Athira S
  18 Aysha Razeen Moulana
  19 Chithira N A
  20 Deeksha
  21 Dhanyashree P N
  22 Divyashree
  23 Harigovind P
  24 Harshitha V
  25 Irfan Habeeb K
  26 Jerald G Dais
  27 Jhansi Rani M B
  28 K Shreeraksha
  29 Karthik K S
  30 Keerthi Shetty
  31 Kripalini A K
  32 Krishna Kumar P
  33 Malavika Raj
  34 Maruthi B
  35 Mithali M Shetty
  36 Mohammed Aliyan Momin
  37 Muhammed Ajmal S
  38 N S Vandana Dhanalakhmi
  39 Nazreen Mohammed
  40 Nikhil R Dodamani
  41 Nishana M
  42 Nitin Singh
  43 Polawar Shubham Vivekanand
  44 Prajwal Sanakyanavar
  45 Prajwala
  46 Pynkhamti Warbah
  47 Ranjitha M S
  48 Rashmi M
  49 Rhulaselu Phesao
  50 Sachin Lakkashetti
  51 Safna Sulaiman
  52 Sahana Acharya G
  53 Sanjana V
  54 Shahaban Sharaf A
  55 Shilpa Siddappa Jayi
  56 Shubhalaxmi K
  57 Sneha A
  58 Sreelakshmi S V
  59 Sruthy S Kumar
  60 Subodh SB
  61 Supritha M Shetty
  62 Sushmita Shashikant Shinge
  63 Swarnima Sharma
  64 Ujwala
  65 Varsha T S
  66 Vinod
  67 Vysree Manoj V P
  68 Yasodha Upadhaya
  Sl No Name Agad Tantra Prasuti Tantra Swastavrutta Bala roga Caraka Samhitha-2 Total Percentage
  Total Class Study Holidays and University Exam
  1 Abhijna Shetty
  2 Abisha Mohanan K
  3 Ajmal Ibrahim T
  4 Akshay Unni
  5 Amjath Khan C T
  6 Amritha V
  7 Amruta Narayan Nagekar
  8 Anantha Krishnan V K
  9 Anjana K V
  10 Ankya C
  11 Aparna S Nandan
  12 Archana P
  13 Arsha
  14 Arunima O P
  15 Arya Anand
  16 Aswathi VVS
  17 Athira S
  18 Aysha Razeen Moulana
  19 Chithira N A
  20 Deeksha
  21 Dhanyashree P N
  22 Divyashree
  23 Harigovind P
  24 Harshitha V
  25 Irfan Habeeb K
  26 Jerald G Dais
  27 Jhansi Rani M B
  28 K Shreeraksha
  29 Karthik K S
  30 Keerthi Shetty
  31 Kripalini A K
  32 Krishna Kumar P
  33 Malavika Raj
  34 Maruthi B
  35 Mithali M Shetty
  36 Mohammed Aliyan Momin
  37 Muhammed Ajmal S
  38 N S Vandana Dhanalakhmi
  39 Nazreen Mohammed
  40 Nikhil R Dodamani
  41 Nishana M
  42 Nitin Singh
  43 Polawar Shubham Vivekanand
  44 Prajwal Sanakyanavar
  45 Prajwala
  46 Pynkhamti Warbah
  47 Ranjitha M S
  48 Rashmi M
  49 Rhulaselu Phesao
  50 Sachin Lakkashetti
  51 Safna Sulaiman
  52 Sahana Acharya G
  53 Sanjana V
  54 Shahaban Sharaf A
  55 Shilpa Siddappa Jayi
  56 Shubhalaxmi K
  57 Sneha A
  58 Sreelakshmi S V
  59 Sruthy S Kumar
  60 Subodh SB
  61 Supritha M Shetty
  62 Sushmita Shashikant Shinge
  63 Swarnima Sharma
  64 Ujwala
  65 Varsha T S
  66 Vinod
  67 Vysree Manoj V P
  68 Yasodha Upadhaya
  Sl No Name Agad Tantra Prasuti Tantra Swastavrutta Bala roga Caraka Samhitha-2 Total Percentage
  Total Class Preparatory Exam and Revision Classes
  1 Abhijna Shetty
  2 Abisha Mohanan K
  3 Ajmal Ibrahim T
  4 Akshay Unni
  5 Amjath Khan C T
  6 Amritha V
  7 Amruta Narayan Nagekar
  8 Anantha Krishnan V K
  9 Anjana K V
  10 Ankya C
  11 Aparna S Nandan
  12 Archana P
  13 Arsha
  14 Arunima O P
  15 Arya Anand
  16 Aswathi VVS
  17 Athira S
  18 Aysha Razeen Moulana
  19 Chithira N A
  20 Deeksha
  21 Dhanyashree P N
  22 Divyashree
  23 Harigovind P
  24 Harshitha V
  25 Irfan Habeeb K
  26 Jerald G Dais
  27 Jhansi Rani M B
  28 K Shreeraksha
  29 Karthik K S
  30 Keerthi Shetty
  31 Kripalini A K
  32 Krishna Kumar P
  33 Malavika Raj
  34 Maruthi B
  35 Mithali M Shetty
  36 Mohammed Aliyan Momin
  37 Muhammed Ajmal S
  38 N S Vandana Dhanalakhmi
  39 Nazreen Mohammed
  40 Nikhil R Dodamani
  41 Nishana M
  42 Nitin Singh
  43 Polawar Shubham Vivekanand
  44 Prajwal Sanakyanavar
  45 Prajwala
  46 Pynkhamti Warbah
  47 Ranjitha M S
  48 Rashmi M
  49 Rhulaselu Phesao
  50 Sachin Lakkashetti
  51 Safna Sulaiman
  52 Sahana Acharya G
  53 Sanjana V
  54 Shahaban Sharaf A
  55 Shilpa Siddappa Jayi
  56 Shubhalaxmi K
  57 Sneha A
  58 Sreelakshmi S V
  59 Sruthy S Kumar
  60 Subodh SB
  61 Supritha M Shetty
  62 Sushmita Shashikant Shinge
  63 Swarnima Sharma
  64 Ujwala
  65 Varsha T S
  66 Vinod
  67 Vysree Manoj V P
  68 Yasodha Upadhaya
  Sl No Name Agad Tantra Prasuti Tantra Swastavrutta Bala roga Caraka Samhitha-2 Total Percentage
  Total Class 15 21 7 28 2 73 100
  1 Abhijna Shetty 7 21 4 25 2 59 80.82191781
  2 Abisha Mohanan K 5 10 2 10 2 40 54.79452055
  3 Ajmal Ibrahim T 2 10 3 7 2 24 32.87671233
  4 Akshay Unni 0 0 0 0 2 12 16.43835616
  5 Amjath Khan C T 0 0 0 4 2 6 8.219178082
  6 Amritha V 9 21 5 20 2 36 49.31506849
  7 Amruta Narayan Nagekar 9 18 6 22 2 60 82.19178082
  8 Anantha Krishnan V K 10 18 2 18 2 50 68.49315068
  9 Anjana K V 1 5 0 0 2 21 28.76712329
  10 Ankya C 5 8 4 15 2 31 42.46575342
  11 Aparna S Nandan 10 21 4 15 2 39 53.42465753
  12 Archana P 8 10 3 14 2 41 56.16438356
  13 Arsha 1 4 2 3 2 31 42.46575342
  14 Arunima O P 9 11 5 16 2 19 26.02739726
  15 Arya Anand 8 18 3 14 2 50 68.49315068
  16 Aswathi VVS 10 20 4 14 2 47 64.38356164
  17 Athira S 12 16 4 15 2 47 64.38356164
  18 Aysha Razeen Moulana 6 15 5 12 2 45 61.64383562
  19 Chithira N A 1 8 0 5 2 26 35.61643836
  20 Deeksha 3 10 0 7 2 20 27.39726027
  21 Dhanyashree P N 98 15 4 16 2 40 54.79452055
  22 Divyashree 1 7 2 11 2 120 164.3835616
  23 Harigovind P 0 0 0 0 2 3 4.109589041
  24 Harshitha V 15 21 4 27 2 54 73.97260274
  25 Irfan Habeeb K 2 4 0 0 2 21 28.76712329
  26 Jerald G Dais 0 5 0 0 2 9 12.32876712
  27 Jhansi Rani M B 10 21 4 22 2 49 67.12328767
  28 K Shreeraksha 13 21 6 21 2 60 82.19178082
  29 Karthik K S 0 0 0 0 2 15 20.54794521
  30 Keerthi Shetty 4 13 2 15 2 32 43.83561644
  31 Kripalini A K 8 19 0 0 2 25 34.24657534
  32 Krishna Kumar P 12 21 7 28 2 66 90.4109589
  33 Malavika Raj 3 21 3 14 2 52 71.23287671
  34 Maruthi B 11 21 7 23 2 56 76.71232877
  35 Mithali M Shetty 8 16 4 20 2 53 72.60273973
  36 Mohammed Aliyan Momin 12 18 6 23 2 57 78.08219178
  37 Muhammed Ajmal S 1 0 0 0 2 14 19.17808219
  38 N S Vandana Dhanalakhmi 10 21 6 26 2 56 76.71232877
  39 Nazreen Mohammed 5 5 0 14 2 31 42.46575342
  40 Nikhil R Dodamani 9 21 6 26 2 60 82.19178082
  41 Nishana M 4 9 4 12 2 36 49.31506849
  42 Nitin Singh 0 0 0 0 2 10 13.69863014
  43 Polawar Shubham Vivekanand 7 4 4 21 2 33 45.20547945
  44 Prajwal Sanakyanavar 2 6 4 17 2 48 65.75342466
  45 Prajwala 11 18 7 28 2 52 71.23287671
  46 Pynkhamti Warbah 4 13 4 10 2 42 57.53424658
  47 Ranjitha M S 7 15 5 21 2 49 67.12328767
  48 Rashmi M 9 17 7 28 2 58 79.45205479
  49 Rhulaselu Phesao 5 14 3 12 2 38 52.05479452
  50 Sachin Lakkashetti 2 12 0 4 2 22 30.1369863
  51 Safna Sulaiman 2 11 0 4 2 27 36.98630137
  52 Sahana Acharya G 12 19 7 28 2 55 75.34246575
  53 Sanjana V 3 16 2 7 2 31 42.46575342
  54 Shahaban Sharaf A 5 8 3 10 2 28 38.35616438
  55 Shilpa Siddappa Jayi 8 10 3 12 2 35 47.94520548
  56 Shubhalaxmi K 9 13 6 28 2 57 78.08219178
  57 Sneha A 7 13 6 26 2 53 72.60273973
  58 Sreelakshmi S V 5 10 5 14 2 34 46.57534247
  59 Sruthy S Kumar 1 6 2 3 2 13 17.80821918
  60 Subodh SB 0 1 2 0 2 18 24.65753425
  61 Supritha M Shetty 6 13 4 24 2 47 64.38356164
  62 Sushmita Shashikant Shinge 7 17 5 26 2 52 71.23287671
  63 Swarnima Sharma 6 13 3 21 2 52 71.23287671
  64 Ujwala 7 19 7 28 2 56 76.71232877
  65 Varsha T S 7 13 2 18 2 38 52.05479452
  66 Vinod 1 9 3 19 2 31 42.46575342
  67 Vysree Manoj V P 3 0 0 0 2 16 21.91780822
  68 Yasodha Upadhaya 2 13 4 21 2 30 41.09589041
  Sl No, Name Kayachikitsa Panchakarma Shalya Shalakya Research nad statistics Total Percentage
  Total Class 10 8 15 9 0 42 100
  1 Abhijna Shetty 1 2 0 0 0 3 7.142857143
  2 Abisha Mohanan K 0 1 0 0 0 1 2.380952381
  3 Ajmal Ibrahim T 0 1 0 0 0 1 2.380952381
  4 Akshay Unni 0 0 0 0 0 0 0
  5 Amjath Khan C T 0 0 0 0 0 0 0
  6 Amritha V 1 3 0 0 0 4 9.523809524
  7 Amruta Narayan Nagekar 9 7 15 8 0 39 92.85714286
  8 Anantha Krishnan V K 0 3 0 0 0 3 7.142857143
  9 Anjana K V 0 0 0 0 0 0 0
  10 Ankya C 0 2 0 0 0 2 4.761904762
  11 Aparna S Nandan 0 3 0 0 0 3 7.142857143
  12 Archana P 9 7 13 8 0 37 88.0952381
  13 Arsha 1 3 0 0 0 4 9.523809524
  14 Arunima O P 10 8 15 8 0 41 97.61904762
  15 Arya Anand 1 3 0 0 0 4 9.523809524
  16 Aswathi VVS 1 2 0 0 0 3 7.142857143
  17 Athira S 0 1 0 0 0 1 2.380952381
  18 Aysha Razeen Moulana 9 7 11 7 0 34 80.95238095
  19 Chithira N A 0 0 0 0 0 0 0
  20 Deeksha 3 1 4 2 0 10 23.80952381
  21 Dhanyashree P N 1 3 1 0 0 5 11.9047619
  22 Divyashree 0 0 1 0 0 1 2.380952381
  23 Harigovind P 0 0 0 0 0 0 0
  24 Harshitha V 10 8 15 9 0 42 100
  25 Irfan Habeeb K 0 3 0 0 0 3 7.142857143
  26 Jerald G Dais 0 0 0 0 0 0 0
  27 Jhansi Rani M B 10 8 15 9 0 42 100
  28 K Shreeraksha 9 8 15 9 0 41 97.61904762
  29 Karthik K S 4 0 0 0 0 4 9.523809524
  30 Keerthi Shetty 8 8 10 8 0 34 80.95238095
  31 Kripalini A K 0 3 0 0 0 3 7.142857143
  32 Krishna Kumar P 10 8 15 8 0 41 97.61904762
  33 Malavika Raj 0 2 0 0 0 2 4.761904762
  34 Maruthi B 10 8 15 9 0 42 100
  35 Mithali M Shetty 6 7 10 8 0 31 73.80952381
  36 Mohammed Aliyan Momin 1 3 1 0 0 5 11.9047619
  37 Muhammed Ajmal S 0 0 0 0 0 0 0
  38 N S Vandana Dhanalakhmi 10 8 15 9 0 42 100
  39 Nazreen Mohammed 1 3 0 0 0 4 9.523809524
  40 Nikhil R Dodamani 9 8 15 9 0 41 97.61904762
  41 Nishana M 0 1 0 0 0 1 2.380952381
  42 Polawar Shubham Vivekanand 0 2 0 0 0 2 4.761904762
  43 Prajwal Sanakyanavar 9 6 9 6 0 30 71.42857143
  44 Prajwala 9 8 15 9 0 41 97.61904762
  45 Pynkhamti Warbah 8 8 11 6 0 33 78.57142857
  46 Ranjitha M S 10 7 13 8 0 38 90.47619048
  47 Rashmi M 7 7 14 8 0 36 85.71428571
  48 Rhulaselu Phesao 1 3 0 0 0 4 9.523809524
  49 Sachin Lakkashetti 9 8 13 8 0 38 90.47619048
  50 Safna Sulaiman 0 2 0 0 0 2 4.761904762
  51 Sahana Acharya G 10 8 15 9 0 42 100
  52 Sanjana V 6 6 7 4 0 23 54.76190476
  53 Shahaban Sharaf A 0 0 0 0 0 0 0
  54 Shilpa Siddappa Jayi 10 5 14 8 0 37 88.0952381
  55 Shubhalaxmi K 10 8 15 9 0 42 100
  56 Sneha A 10 8 14 9 0 41 97.61904762
  57 Sreelakshmi S V 0 3 1 0 0 4 9.523809524
  58 Sruthy S Kumar 1 2 0 0 0 3 7.142857143
  59 Subodh SB 1 0 0 0 0 1 2.380952381
  60 Supritha M Shetty 10 8 14 9 0 41 97.61904762
  61 Sushmita Shashikant Shinge 9 8 14 9 0 40 95.23809524
  62 Swarnima Sharma 8 5 9 5 0 27 64.28571429
  63 Ujwala 3 3 1 0 0 7 16.66666667
  64 Varsha T S 9 8 11 8 0 36 85.71428571
  65 Vinod 6 3 5 5 0 19 45.23809524
  66 Vysree Manoj V P 0 0 0 1 0 1 2.380952381
  67 Yasodha Upadhaya 10 7 14 7 0 38 90.47619048
  Sl No, Name Kayachikitsa Panchakarma Shalya Shalakya Research nad statistics Total Percentage
  Total Class 17 14 25 14 0 70 100
  1 Abhijna Shetty 0 5 2 0 0 7 10
  2 Abisha Mohanan K 0 1 0 0 0 1 1.428571429
  3 Ajmal Ibrahim T 0 4 1 0 0 5 7.142857143
  4 Akshay Unni 0 0 0 0 0 0 0
  5 Amjath Khan C T 0 0 1 0 0 1 1.428571429
  6 Amritha V 3 5 2 0 0 10 14.28571429
  7 Amruta Narayan Nagekar 15 10 23 12 0 60 85.71428571
  8 Anantha Krishnan V K 0 4 1 0 0 5 7.142857143
  9 Anjana K V 0 1 1 0 0 2 2.857142857
  10 Ankya C 0 4 0 0 0 4 5.714285714
  11 Aparna S Nandan 0 5 1 0 0 6 8.571428571
  12 Archana P 16 14 25 13 0 68 97.14285714
  13 Arsha 1 5 1 0 0 7 10
  14 Arunima O P 14 14 24 14 0 66 94.28571429
  15 Arya Anand 0 4 1 0 0 5 7.142857143
  16 Aswathi VVS 0 4 2 0 0 6 8.571428571
  17 Athira S 0 4 0 0 0 4 5.714285714
  18 Aysha Razeen Moulana 12 7 24 13 0 56 80
  19 Chithira N A 0 2 1 0 0 3 4.285714286
  20 Deeksha 0 0 1 0 0 1 1.428571429
  21 Dhanyashree P N 1 5 3 1 0 10 14.28571429
  22 Divyashree 1 0 0 0 0 1 1.428571429
  23 Harigovind P 0 0 0 0 0 0 0
  24 Harshitha V 14 14 25 14 0 67 95.71428571
  25 Irfan Habeeb K 0 5 1 0 0 6 8.571428571
  26 Jerald G Dais 0 1 0 0 0 1 1.428571429
  27 Jhansi Rani M B 16 14 25 14 0 69 98.57142857
  28 K Shreeraksha 15 13 25 14 0 67 95.71428571
  29 Karthik K S 0 0 0 0 0 0 0
  30 Keerthi Shetty 14 12 17 10 0 53 75.71428571
  31 Kripalini A K 0 5 1 0 0 6 8.571428571
  32 Krishna Kumar P 16 12 25 13 0 66 94.28571429
  33 Malavika Raj 0 3 1 0 0 4 5.714285714
  34 Maruthi B 16 13 23 13 0 65 92.85714286
  35 Mithali M Shetty 13 13 21 12 0 59 84.28571429
  36 Mohammed Aliyan Momin 12 10 12 7 0 41 58.57142857
  37 Muhammed Ajmal S 0 0 0 0 0 0 0
  38 N S Vandana Dhanalakhmi 15 14 22 14 0 65 92.85714286
  39 Nazreen Mohammed 12 10 13 6 0 41 58.57142857
  40 Nikhil R Dodamani 14 11 21 12 0 58 82.85714286
  41 Nishana M 0 3 1 0 0 4 5.714285714
  42 Polawar Shubham Vivekanand 0 4 1 0 0 5 7.142857143
  43 Prajwal Sanakyanavar 16 8 12 10 0 46 65.71428571
  44 Prajwala 16 14 25 14 0 69 98.57142857
  45 Pynkhamti Warbah 13 12 20 10 0 55 78.57142857
  46 Ranjitha M S 15 14 25 13 0 67 95.71428571
  47 Rashmi M 16 13 24 14 0 67 95.71428571
  48 Rhulaselu Phesao 0 3 1 0 0 4 5.714285714
  49 Sachin Lakkashetti 13 11 21 11 0 56 80
  50 Safna Sulaiman 0 3 1 0 0 4 5.714285714
  51 Sahana Acharya G 16 14 25 13 0 68 97.14285714
  52 Sanjana V 0 4 2 0 0 6 8.571428571
  53 Shahaban Sharaf A 0 0 1 0 0 1 1.428571429
  54 Shilpa Siddappa Jayi 16 12 20 13 0 61 87.14285714
  55 Shubhalaxmi K 15 14 25 14 0 68 97.14285714
  56 Sneha A 16 14 25 14 0 69 98.57142857
  57 Sreelakshmi S V 0 5 3 0 0 8 11.42857143
  58 Sruthy S Kumar 0 2 1 0 0 3 4.285714286
  59 Subodh SB 1 3 1 0 0 5 7.142857143
  60 Supritha M Shetty 16 14 22 14 0 66 94.28571429
  61 Sushmita Shashikant Shinge 16 14 24 14 0 68 97.14285714
  62 Swarnima Sharma 11 11 20 9 0 51 72.85714286
  63 Ujwala 9 11 12 8 0 40 57.14285714
  64 Varsha T S 16 14 24 14 0 68 97.14285714
  65 Vinod 14 11 16 12 0 53 75.71428571
  66 Vysree Manoj V P 0 0 0 1 0 1 1.428571429
  67 Yasodha Upadhaya 5 8 12 4 0 29 41.42857143
  Sl No, Name Kayachikitsa Panchakarma Shalya Shalakya Research nad statistics Total Percentage
  Total Class 18 9 16 10 0 53 100
  1 Abhijna Shetty 0 2 1 0 0 3 5.660377358
  2 Abisha Mohanan K 0 1 2 0 0 3 5.660377358
  3 Ajmal Ibrahim T 0 2 3 0 0 5 9.433962264
  4 Akshay Unni 0 0 0 0 0 0 0
  5 Amjath Khan C T 0 0 0 0 0 0 0
  6 Amritha V 0 2 3 0 0 5 9.433962264
  7 Amruta Narayan Nagekar 15 7 12 9 0 43 81.13207547
  8 Anantha Krishnan V K 0 2 3 0 0 5 9.433962264
  9 Anjana K V 1 0 1 0 0 2 3.773584906
  10 Ankya C 0 2 3 0 0 5 9.433962264
  11 Aparna S Nandan 0 2 2 0 0 4 7.547169811
  12 Archana P 5 6 7 4 0 22 41.50943396
  13 Arsha 0 2 3 0 0 5 9.433962264
  14 Arunima O P 1 3 3 0 0 7 13.20754717
  15 Arya Anand 0 2 3 0 0 5 9.433962264
  16 Aswathi VVS 0 2 3 0 0 5 9.433962264
  17 Athira S 0 2 1 0 0 3 5.660377358
  18 Aysha Razeen Moulana 18 7 14 9 0 48 90.56603774
  19 Chithira N A 0 2 2 0 0 4 7.547169811
  20 Deeksha 3 2 1 3 0 9 16.98113208
  21 Dhanyashree P N 0 2 2 1 0 5 9.433962264
  22 Divyashree 0 1 0 0 0 1 1.886792453
  23 Harigovind P 1 1 2 0 0 4 7.547169811
  24 Harshitha V 15 9 12 9 0 45 84.90566038
  25 Irfan Habeeb K 0 2 2 0 0 4 7.547169811
  26 Jerald G Dais 0 1 0 0 0 1 1.886792453
  27 Jhansi Rani M B 14 7 13 6 0 40 75.47169811
  28 K Shreeraksha 18 9 15 10 0 52 98.11320755
  29 Karthik K S 0 0 1 0 0 1 1.886792453
  30 Keerthi Shetty 14 5 12 9 0 40 75.47169811
  31 Kripalini A K 0 2 3 0 0 5 9.433962264
  32 Krishna Kumar P 17 8 15 9 0 49 92.45283019
  33 Malavika Raj 1 2 2 0 0 5 9.433962264
  34 Maruthi B 13 8 13 8 0 42 79.24528302
  35 Mithali M Shetty 15 9 12 6 0 42 79.24528302
  36 Mohammed Aliyan Momin 15 8 13 8 0 44 83.01886792
  37 Muhammed Ajmal S 0 0 0 0 0 0 0
  38 N S Vandana Dhanalakhmi 16 8 15 10 0 49 92.45283019
  39 Nazreen Mohammed 17 8 12 9 0 46 86.79245283
  40 Nikhil R Dodamani 16 8 14 8 0 46 86.79245283
  41 Nishana M 0 2 2 0 0 4 7.547169811
  42 Polawar Shubham Vivekanand 0 2 2 0 0 4 7.547169811
  43 Prajwal Sanakyanavar 15 8 5 6 0 34 64.1509434
  44 Prajwala 18 9 15 9 0 51 96.22641509
  45 Pynkhamti Warbah 0 1 0 0 0 1 1.886792453
  46 Ranjitha M S 14 7 13 6 0 40 75.47169811
  47 Rashmi M 18 9 14 10 0 51 96.22641509
  48 Rhulaselu Phesao 0 1 2 0 0 3 5.660377358
  49 Sachin Lakkashetti 0 2 2 0 0 4 7.547169811
  50 Safna Sulaiman 0 2 2 0 0 4 7.547169811
  51 Sahana Acharya G 18 9 14 10 0 51 96.22641509
  52 Sanjana V 0 2 2 0 0 4 7.547169811
  53 Shahaban Sharaf A 0 0 0 0 0 0 0
  54 Shilpa Siddappa Jayi 1 2 3 0 0 6 11.32075472
  55 Shubhalaxmi K 17 9 15 10 0 51 96.22641509
  56 Sneha A 18 9 14 10 0 51 96.22641509
  57 Sreelakshmi S V 0 1 2 0 0 3 5.660377358
  58 Sruthy S Kumar 0 2 3 0 0 5 9.433962264
  59 Subodh SB 1 1 1 0 0 3 5.660377358
  60 Supritha M Shetty 15 7 14 7 0 43 81.13207547
  61 Sushmita Shashikant Shinge 15 7 15 9 0 46 86.79245283
  62 Swarnima Sharma 0 2 2 0 0 4 7.547169811
  63 Ujwala 15 9 14 9 0 47 88.67924528
  64 Varsha T S 18 9 12 8 0 47 88.67924528
  65 Vinod 13 7 11 8 0 39 73.58490566
  66 Vysree Manoj V P 0 0 1 0 0 1 1.886792453
  67 Yasodha Upadhaya 0 2 3 0 0 5 9.433962264
  Sl No, Name Agad Tantra Prasuti Tantra Swastavrutta Bala roga Caraka Samhitha-2 Total Percentage
  Total Class 7 20 15 14 10 66 100
  1 Abhijna Shetty 7 19 13 14 10 63 95.45454545
  2 Abisha Mohanan K 5 18 14 13 9 59 89.39393939
  3 Ajmal Ibrahim T 3 14 13 9 7 46 69.6969697
  4 Akshay Unni 0 0 4 0 0 4 6.060606061
  5 Amjath Khan C T 0 0 4 0 0 4 6.060606061
  6 Amritha V 7 20 15 14 8 64 96.96969697
  7 Amruta Narayan Nagekar 7 18 10 11 9 55 83.33333333
  8 Anantha Krishnan V K 6 17 15 14 10 62 93.93939394
  9 Anjana K V 3 14 4 10 2 33 50
  10 Ankya C 7 18 15 14 6 60 90.90909091
  11 Aparna S Nandan 7 20 15 14 9 65 98.48484848
  12 Archana P 6 20 15 14 10 65 98.48484848
  13 Arsha 5 20 15 14 10 64 96.96969697
  14 Arunima O P 7 20 15 14 10 66 100
  15 Arya Anand 7 20 15 14 10 66 100
  16 Aswathi VVS 7 20 15 14 10 66 100
  17 Athira S 7 18 15 12 8 60 90.90909091
  18 Aysha Razeen Moulana 7 13 12 13 9 54 81.81818182
  19 Chithira N A 1 9 5 10 8 33 50
  20 Deeksha 0 1 4 0 1 6 9.090909091
  21 Dhanyashree P N 7 20 15 14 10 66 100
  22 Divyashree 6 18 15 14 10 63 95.45454545
  23 Harigovind P 0 0 4 0 0 4 6.060606061
  24 Harshitha V 7 20 15 14 10 66 100
  25 Irfan Habeeb K 3 12 13 7 6 41 62.12121212
  26 Jerald G Dais 3 11 12 11 2 39 59.09090909
  27 Jhansi Rani M B 7 20 15 14 10 66 100
  28 K Shreeraksha 7 20 15 14 10 66 100
  29 Karthik K S 2 1 4 0 0 7 10.60606061
  30 Keerthi Shetty 5 19 15 14 9 62 93.93939394
  31 Kripalini A K 6 20 15 14 10 65 98.48484848
  32 Krishna Kumar P 7 20 15 14 10 66 100
  33 Malavika Raj 7 19 15 14 10 65 98.48484848
  34 Maruthi B 7 20 15 13 10 65 98.48484848
  35 Mithali M Shetty 7 20 15 14 10 66 100
  36 Mohammed Aliyan Momin 7 20 15 14 10 66 100
  37 Muhammed Ajmal S 0 2 4 0 0 6 9.090909091
  38 N S Vandana Dhanalakhmi 7 20 15 14 10 66 100
  39 Nazreen Mohammed 7 16 14 14 10 61 92.42424242
  40 Nikhil R Dodamani 7 20 15 14 10 66 100
  41 Nishana M 6 18 7 11 8 50 75.75757576
  42 Nitin Singh 0 0 0 0 0 0 0
  43 Polawar Shubham Vivekanand 7 17 15 14 9 62 93.93939394
  44 Prajwal Sanakyanavar 7 20 15 14 10 66 100
  45 Prajwala 7 20 15 14 10 66 100
  46 Pynkhamti Warbah 7 20 12 9 10 58 87.87878788
  47 Ranjitha M S 7 20 15 14 10 66 100
  48 Rashmi M 6 20 15 14 10 65 98.48484848
  49 Rhulaselu Phesao 6 16 10 12 10 54 81.81818182
  50 Sachin Lakkashetti 7 19 15 14 10 65 98.48484848
  51 Safna Sulaiman 6 20 15 14 10 65 98.48484848
  52 Sahana Acharya G 7 20 15 14 10 66 100
  53 Sanjana V 7 20 15 14 10 66 100
  54 Shahaban Sharaf A 3 6 4 8 8 29 43.93939394
  55 Shilpa Siddappa Jayi 5 17 10 12 7 51 77.27272727
  56 Shubhalaxmi K 7 20 15 14 10 66 100
  57 Sneha A 7 19 15 14 10 65 98.48484848
  58 Sreelakshmi S V 7 17 15 14 8 61 92.42424242
  59 Sruthy S Kumar 7 20 15 14 10 66 100
  60 Subodh SB 4 13 15 1 9 42 63.63636364
  61 Supritha M Shetty 6 20 15 13 10 64 96.96969697
  62 Sushmita Shashikant Shinge 7 18 14 14 9 62 93.93939394
  63 Swarnima Sharma 7 19 14 14 10 64 96.96969697
  64 Ujwala 7 20 15 14 10 66 100
  65 Varsha T S 5 16 13 13 9 56 84.84848485
  66 Vinod 7 17 13 14 9 60 90.90909091
  67 Vysree Manoj V P 0 0 0 0 0 0 0
  68 Yasodha Upadhaya 6 20 13 9 7 55 83.33333333
  Sl No, Name Agad Tantra Prasuti Tantra Swastavrutta Bala roga Caraka Samhitha-2 Total Percentage
  Total Class 18 18 3 9 14 62 100
  1 Abhijna Shetty 18 16 3 8 14 59 95.16129032
  2 Abisha Mohanan K 17 16 3 8 14 58 93.5483871
  3 Ajmal Ibrahim T 18 18 3 6 14 59 95.16129032
  4 Akshay Unni 0 0 0 0 0 0 0
  5 Amjath Khan C T 0 0 0 0 0 0 0
  6 Amritha V 18 18 3 8 14 61 98.38709677
  7 Amruta Narayan Nagekar 16 18 3 8 14 59 95.16129032
  8 Anantha Krishnan V K 12 12 2 8 12 46 74.19354839
  9 Anjana K V 13 12 0 3 9 37 59.67741935
  10 Ankya C 13 18 3 7 13 54 87.09677419
  11 Anusha R Shastry 17 18 3 9 14 61 98.38709677
  12 Aparna S Nandan 18 16 3 9 14 60 96.77419355
  13 Archana P 18 18 3 9 14 62 100
  14 Arsha 18 18 3 9 14 62 100
  15 Arunima O P 18 18 3 9 14 62 100
  16 Arya Anand 18 18 3 9 14 62 100
  17 Aswathi VVS 18 16 3 8 14 59 95.16129032
  18 Athira S 16 18 3 8 11 56 90.32258065
  19 Aysha Razeen Moulana 12 18 2 7 14 53 85.48387097
  20 Chithira N A 15 18 1 8 8 50 80.64516129
  21 Deeksha 18 18 3 9 14 62 100
  22 Dhanyashree P N 18 18 3 9 14 62 100
  23 Divyashree 0 0 0 0 1 1 1.612903226
  24 Harigovind P 18 18 3 8 14 61 98.38709677
  25 Harshitha V 14 10 1 4 12 41 66.12903226
  26 Irfan Habeeb K 8 12 1 5 10 36 58.06451613
  27 Jerald G Dais 18 18 3 9 14 62 100
  28 Jhansi Rani M B 18 18 3 9 14 62 100
  29 K Shreeraksha 1 0 0 0 2 3 4.838709677
  30 Karthik K S 15 16 3 7 11 52 83.87096774
  31 Keerthi Shetty 17 18 3 9 12 59 95.16129032
  32 Kripalini A K 18 18 3 9 14 62 100
  33 Krishna Kumar P 18 18 3 8 14 61 98.38709677
  34 Malavika Raj 17 18 3 9 14 61 98.38709677
  35 Maruthi B 16 18 3 9 14 60 96.77419355
  36 Mithali M Shetty 18 18 3 9 14 62 100
  37 Mohammed Aliyan Momin 0 0 0 0 0 0 0
  38 Muhammed Ajmal S 18 18 3 9 14 62 100
  39 N S Vandana Dhanalakhmi 9 16 3 8 14 50 80.64516129
  40 Nazreen Mohammed 17 16 3 9 14 59 95.16129032
  41 Nikhil R Dodamani 11 12 0 2 8 33 53.22580645
  42 Nishana M 18 18 3 9 14 62 100
  43 Nitin Singh 14 18 3 9 14 58 93.5483871
  44 Polawar Shubham Vivekanand 18 18 3 9 14 62 100
  45 Prajwal Sanakyanavar 18 18 3 9 14 62 100
  46 Prajwala 17 18 3 9 14 61 98.38709677
  47 Pynkhamti Warbah 18 18 2 9 12 59 95.16129032
  48 Ranjitha M S 15 16 2 8 14 55 88.70967742
  49 Rashmi M 17 18 3 9 14 61 98.38709677
  50 Rhulaselu Phesao 16 16 3 9 14 58 93.5483871
  51 Sachin Lakkashetti 18 18 3 9 14 62 100
  52 Safna Sulaiman 14 18 3 8 14 57 91.93548387
  53 Sahana Acharya G 10 12 0 4 12 38 61.29032258
  54 Sanjana V 14 16 1 7 11 49 79.03225806
  55 Shahaban Sharaf A 18 18 3 9 14 62 100
  56 Shilpa Siddappa Jayi 18 18 3 9 14 62 100
  57 Shubhalaxmi K 17 16 3 9 12 57 91.93548387
  58 Sneha A 18 18 3 9 14 62 100
  59 Sreelakshmi S V 11 6 3 1 8 29 46.77419355
  60 Sruthy S Kumar 17 18 3 9 14 61 98.38709677
  61 Subodh SB 16 18 3 9 14 60 96.77419355
  62 Supritha M Shetty 16 18 3 7 13 57 91.93548387
  63 Sushmita Shashikant Shinge 18 18 3 9 14 62 100
  64 Swarnima Sharma 16 16 2 8 11 53 85.48387097
  65 Ujwala 12 18 3 7 10 50 80.64516129
  66 Varsha T S 0 0 0 0 0 0 0
  67 Vinod 15 18 2 7 12 54 87.09677419
  68 Vysree Manoj V P 0 0 0 0 0 0 0
  69 Yasodha Upadhaya 20 12 13 0 14 59 95.16129032
  Sl No, Name Agad Tantra Prasuti Tantra Swastavrutta Bala roga Caraka Samhitha-2 Total Percentage
  Total Class 24 16 5 1 14 60 100
  1 Abhijna Shetty 24 16 5 1 14 60 100
  2 Abisha Mohanan K 24 16 5 1 13 59 98.33333333
  3 Ajmal Ibrahim T 20 15 4 0 14 53 88.33333333
  4 Akshay Unni 0 0 0 0 0 0 0
  5 Amjath Khan C T 0 1 0 0 0 1 1.666666667
  6 Amritha V 24 16 5 1 14 60 100
  7 Amruta Narayan Nagekar 24 13 5 1 14 57 95
  8 Anantha Krishnan V K 23 16 4 1 14 58 96.66666667
  9 Anjana K V 23 11 0 0 9 43 71.66666667
  10 Ankya C 23 16 5 1 14 59 98.33333333
  11 Anusha R Shastry 0 16 4 1 0 21 35
  12 Aparna S Nandan 24 16 5 1 14 60 100
  13 Archana P 24 16 5 1 14 60 100
  14 Arsha 24 16 5 1 14 60 100
  15 Arunima O P 24 16 5 1 14 60 100
  16 Arya Anand 24 16 5 1 14 60 100
  17 Aswathi VVS 24 16 5 1 14 60 100
  18 Athira S 24 16 5 1 14 60 100
  19 Aysha Razeen Moulana 24 16 5 1 14 60 100
  20 Chithira N A 24 16 5 1 13 59 98.33333333
  21 Deeksha 24 16 5 1 14 60 100
  22 Dhanyashree P N 24 16 5 1 14 60 100
  23 Divyashree 24 0 0 0 6 30 50
  24 Harigovind P 0 16 5 1 0 22 36.66666667
  25 Harshitha V 21 16 3 1 14 55 91.66666667
  26 Irfan Habeeb K 24 4 1 1 11 41 68.33333333
  27 Jerald G Dais 14 16 4 1 4 39 65
  28 Jhansi Rani M B 22 16 5 1 13 57 95
  29 K Shreeraksha 24 0 0 0 14 38 63.33333333
  30 Karthik K S 0 14 4 1 0 19 31.66666667
  31 Keerthi Shetty 24 16 5 1 12 58 96.66666667
  32 Kripalini A K 24 16 5 1 14 60 100
  33 Krishna Kumar P 24 16 5 1 14 60 100
  34 Malavika Raj 24 16 5 1 14 60 100
  35 Maruthi B 23 13 5 1 14 56 93.33333333
  36 Mithali M Shetty 24 16 5 1 14 60 100
  37 Mohammed Aliyan Momin 24 0 0 0 14 38 63.33333333
  38 Muhammed Ajmal S 0 16 5 1 0 22 36.66666667
  39 N S Vandana Dhanalakhmi 24 16 5 1 14 60 100
  40 Nazreen Mohammed 19 16 4 1 12 52 86.66666667
  41 Nikhil R Dodamani 24 16 3 0 14 57 95
  42 Nishana M 22 16 5 1 13 57 95
  43 Nitin Singh 0 14 4 1 0 19 31.66666667
  44 Polawar Shubham Vivekanand 24 16 5 1 14 60 100
  45 Prajwal Sanakyanavar 24 16 5 1 8 54 90
  46 Prajwala 22 16 5 1 14 58 96.66666667
  47 Pynkhamti Warbah 24 14 5 1 12 56 93.33333333
  48 Ranjitha M S 24 14 5 1 14 58 96.66666667
  49 Rashmi M 23 16 5 1 14 59 98.33333333
  50 Rhulaselu Phesao 23 16 4 1 11 55 91.66666667
  51 Sachin Lakkashetti 24 16 5 1 14 60 100
  52 Safna Sulaiman 24 16 5 1 14 60 100
  53 Sahana Acharya G 24 7 0 0 14 45 75
  54 Sanjana V 23 16 3 1 14 57 95
  55 Shahaban Sharaf A 6 16 5 1 6 34 56.66666667
  56 Shilpa Siddappa Jayi 22 16 5 1 10 54 90
  57 Shubhalaxmi K 24 16 5 1 14 60 100
  58 Sneha A 24 16 5 1 14 60 100
  59 Sreelakshmi S V 24 6 2 0 14 46 76.66666667
  60 Sruthy S Kumar 24 16 5 1 14 60 100
  61 Subodh SB 23 16 5 1 4 49 81.66666667
  62 Supritha M Shetty 24 16 5 1 14 60 100
  63 Sushmita Shashikant Shinge 24 16 5 1 14 60 100
  64 Swarnima Sharma 24 16 5 1 14 60 100
  65 Ujwala 22 16 3 1 14 56 93.33333333
  66 Varsha T S 21 0 0 0 12 33 55
  67 Vinod 21 14 5 1 8 49 81.66666667
  68 Vysree Manoj V P 0 0 0 0 0 0 0
  69 Yasodha Upadhaya 20 12 13 0 14 59 98.33333333
  Sl No, Name Agad Tantra Prasuti Tantra Swastavrutta Bala roga Caraka Samhitha-2 Total Percentage
  Total Class 12 13 13 0 16 54 100
  1 Abhijna Shetty 12 13 13 0 15 53 98.14814815
  2 Abisha Mohanan K 10 13 14 0 16 53 98.14814815
  3 Ajmal Ibrahim T 12 13 11 0 11 47 87.03703704
  4 Akshay Unni 0 0 1 0 0 1 1.851851852
  5 Amjath Khan C T 0 0 0 0 0 0 0
  6 Amritha V 12 13 14 0 16 55 101.8518519
  7 Amruta Narayan Nagekar 12 13 14 0 15 54 100
  8 Anantha Krishnan V K 12 13 14 0 16 55 101.8518519
  9 Anjana K V 0 0 2 0 2 4 7.407407407
  10 Ankya C 12 13 14 0 16 55 101.8518519
  11 Anusha R Shastry 0 0 0 0 0 0 0
  12 Aparna S Nandan 12 13 14 0 4 43 79.62962963
  13 Archana P 12 13 13 0 16 54 100
  14 Arsha 12 13 14 0 16 55 101.8518519
  15 Arunima O P 12 13 14 0 16 55 101.8518519
  16 Arya Anand 12 12 14 0 16 54 100
  17 Aswathi VVS 12 13 14 0 16 55 101.8518519
  18 Athira S 12 11 13 0 16 52 96.2962963
  19 Aysha Razeen Moulana 12 13 12 0 16 53 98.14814815
  20 Chithira N A 12 12 12 0 15 51 94.44444444
  21 Deeksha 12 13 13 0 15 53 98.14814815
  22 Dhanyashree P N 12 13 14 0 16 55 101.8518519
  23 Divyashree 12 12 12 0 16 52 96.2962963
  24 Harigovind P 0 0 0 0 15 15 27.77777778
  25 Harshitha V 12 13 14 0 0 39 72.22222222
  26 Irfan Habeeb K 12 11 5 0 16 44 81.48148148
  27 Jerald G Dais 12 9 8 0 9 38 70.37037037
  28 Jhansi Rani M B 12 13 14 0 9 48 88.88888889
  29 K Shreeraksha 12 13 14 0 16 55 101.8518519
  30 Karthik K S 0 0 0 0 16 16 29.62962963
  31 Keerthi Shetty 12 9 10 0 0 31 57.40740741
  32 Kripalini A K 12 13 14 0 14 53 98.14814815
  33 Krishna Kumar P 12 13 14 0 16 55 101.8518519
  34 Malavika Raj 12 13 14 0 16 55 101.8518519
  35 Maruthi B 12 13 14 0 16 55 101.8518519
  36 Mithali M Shetty 12 13 14 0 16 55 101.8518519
  37 Mohammed Aliyan Momin 12 13 14 0 16 55 101.8518519
  38 Muhammed Ajmal S 0 0 0 0 16 16 29.62962963
  39 N S Vandana Dhanalakhmi 12 13 12 0 0 37 68.51851852
  40 Nazreen Mohammed 12 13 13 0 15 53 98.14814815
  41 Nikhil R Dodamani 10 13 13 0 15 51 94.44444444
  42 Nishana M 8 13 8 0 15 44 81.48148148
  43 Nitin Singh 0 0 0 0 0 0 0
  44 Polawar Shubham Vivekanand 12 13 13 0 14 52 96.2962963
  45 Prajwal Sanakyanavar 12 12 12 0 0 36 66.66666667
  46 Prajwala 12 13 14 0 16 55 101.8518519
  47 Pynkhamti Warbah 10 13 14 0 15 52 96.2962963
  48 Ranjitha M S 12 13 14 0 16 55 101.8518519
  49 Rashmi M 12 13 14 0 16 55 101.8518519
  50 Rhulaselu Phesao 10 13 13 0 16 52 96.2962963
  51 Sachin Lakkashetti 12 13 14 0 16 55 101.8518519
  52 Safna Sulaiman 12 13 14 0 16 55 101.8518519
  53 Sahana Acharya G 12 13 14 0 16 55 101.8518519
  54 Sanjana V 12 13 14 0 16 55 101.8518519
  55 Shahaban Sharaf A 4 4 2 0 16 26 48.14814815
  56 Shilpa Siddappa Jayi 12 13 13 0 16 54 100
  57 Shubhalaxmi K 12 13 14 0 2 41 75.92592593
  58 Sneha A 12 13 14 0 15 54 100
  59 Sreelakshmi S V 12 13 14 0 16 55 101.8518519
  60 Sruthy S Kumar 12 13 13 0 16 54 100
  61 Subodh SB 12 12 10 0 16 50 92.59259259
  62 Supritha M Shetty 12 13 14 0 16 55 101.8518519
  63 Sushmita Shashikant Shinge 12 13 14 0 12 51 94.44444444
  64 Swarnima Sharma 12 13 13 0 16 54 100
  65 Ujwala 12 13 14 0 16 55 101.8518519
  66 Varsha T S 12 13 13 0 16 54 100
  67 Vinod 12 11 11 0 16 50 92.59259259
  68 Vysree Manoj V P 0 0 0 0 16 16 29.62962963
  69 Yasodha Upadhaya 10 12 13 0 14 49 90.74074074
  S

  Sl No, Name Agad Tantra Prasuti Tantra Swastavrutta Bala roga Caraka Samhitha-2 Total Percentage
  Total Class 2 13 11 0 13 39 100
  1 Abhijna Shetty 2 13 11 0 13 39 100
  2 Abisha Mohanan K 2 13 11 0 11 37 94.87179487
  3 Ajmal Ibrahim T 2 13 11 0 6 32 82.05128205
  4 Akshay Unni 0 0 0 0 0 0 0
  5 Amjath Khan C T 0 0 0 0 0 0 0
  6 Amritha V 2 13 11 0 13 39 100
  7 Amruta Narayan Nagekar 2 13 11 0 11 37 94.87179487
  8 Anantha Krishnan V K 2 13 11 0 13 39 100
  9 Anjana K V 0 0 10 0 2 12 30.76923077
  10 Ankya C 2 13 11 0 11 37 94.87179487
  11 Anusha R Shastry 0 0 0 0 0 0
  12 Aparna S Nandan 2 13 11 0 13 39 100
  13 Archana P 2 13 11 0 13 39 100
  14 Arsha 2 13 11 0 13 39 100
  15 Arunima O P 2 13 11 0 13 39 100
  16 Arya Anand 2 12 11 0 13 38 97.43589744
  17 Aswathi VVS 2 13 11 0 13 39 100
  18 Athira S 2 11 11 0 13 37 94.87179487
  19 Aysha Razeen Moulana 2 13 11 0 11 37 94.87179487
  20 Chithira N A 0 12 10 0 5 27 69.23076923
  21 Deeksha 0 13 10 0 5 28 71.79487179
  22 Dhanyashree P N 2 13 11 0 13 39 100
  23 Divyashree 2 12 11 0 13 38 97.43589744
  24 Harigovind P 0 0 0 0 0 0 0
  25 Harshitha V 2 13 11 0 13 39 100
  26 Irfan Habeeb K 2 11 9 0 5 27 69.23076923
  27 Jerald G Dais 2 9 6 0 5 22 56.41025641
  28 Jhansi Rani M B 2 13 11 0 13 39 100
  29 K Shreeraksha 2 13 11 0 13 39 100
  30 Karthik K S 0 0 0 0 0 0 0
  31 Keerthi Shetty 1 9 9 0 11 30 76.92307692
  32 Kripalini A K 2 13 11 0 13 39 100
  33 Krishna Kumar P 2 13 11 0 13 39 100
  34 Malavika Raj 2 13 11 0 13 39 100
  35 Maruthi B 2 13 11 0 13 39 100
  36 Mithali M Shetty 2 13 11 0 13 39 100
  37 Mohammed Aliyan Momin 2 13 11 0 13 39 100
  38 Muhammed Ajmal S 0 0 1 0 0 1 2.564102564
  39 N S Vandana Dhanalakhmi 2 13 11 0 13 39 100
  40 Nazreen Mohammed 2 13 11 0 11 37 94.87179487
  41 Nikhil R Dodamani 1 13 10 0 13 37 94.87179487
  42 Nishana M 2 13 11 0 5 31 79.48717949
  43 Nitin Singh 0 0 11 0 0 11 28.20512821
  44 Polawar Shubham Vivekanand 2 13 11 0 9 35 89.74358974
  45 Prajwal Sanakyanavar 2 12 10 0 13 37 94.87179487
  46 Prajwala 2 13 11 0 13 39 100
  47 Pynkhamti Warbah 2 13 11 0 13 39 100
  48 Ranjitha M S 2 13 11 0 13 39 100
  49 Rashmi M 2 13 11 0 13 39 100
  50 Rhulaselu Phesao 2 13 10 0 4 29 74.35897436
  51 Sachin Lakkashetti 2 13 11 0 13 39 100
  52 Safna Sulaiman 2 13 11 0 13 39 100
  53 Sahana Acharya G 2 13 11 0 13 39 100
  54 Sanjana V 2 13 11 0 11 37 94.87179487
  55 Shahaban Sharaf A 0 4 0 0 6 10 25.64102564
  56 Shilpa Siddappa Jayi 2 13 11 0 7 33 84.61538462
  57 Shubhalaxmi K 2 13 11 0 13 39 100
  58 Sneha A 2 13 11 0 13 39 100
  59 Sreelakshmi S V 2 13 11 0 13 39 100
  60 Sruthy S Kumar 2 13 11 0 11 37 94.87179487
  61 Subodh SB 2 12 8 0 9 31 79.48717949
  62 Supritha M Shetty 2 13 11 0 13 39 100
  63 Sushmita Shashikant Shinge 2 13 11 0 11 37 94.87179487
  64 Swarnima Sharma 2 13 11 0 9 35 89.74358974
  65 Ujwala 2 13 11 0 13 39 100
  66 Varsha T S 1 13 11 0 9 34 87.17948718
  67 Vinod 2 11 11 0 13 37 94.87179487
  68 Vysree Manoj V P 0 0 0 0 0 0 0
  69 Yasodha Upadhaya 2 12 11 0 9 34 87.17948718
  S

  Sl No, Name Agad Tantra Prasuti Tantra Swastavrutta Bala roga Caraka Samhitha-2 Total Percentage
  Total Class 9 14 12 10 8 53 100
  1 Abhijna Shetty 8 12 11 9 8 48 90.56603774
  2 Abisha Mohanan K 8 11 11 10 6 46 86.79245283
  3 Ajmal Ibrahim T 3 5 7 3 4 22 41.50943396
  4 Akshay Unni 0 0 1 0 0 1 1.886792453
  5 Amjath Khan C T 0 0 2 0 1 3 5.660377358
  6 Amritha V 8 14 12 10 8 52 98.11320755
  7 Amruta Narayan Nagekar 7 13 11 9 8 48 90.56603774
  8 Anantha Krishnan V K 8 12 11 9 8 48 90.56603774
  9 Anjana K V 0 0 2 0 0 2 3.773584906
  10 Ankya C 3 9 6 5 3 26 49.05660377
  11 Anusha R Shastry 0 0 0 0 0 0 0
  12 Aparna S Nandan 9 14 11 10 7 51 96.22641509
  13 Archana P 7 10 11 8 8 44 83.01886792
  14 Arsha 5 5 4 5 3 22 41.50943396
  15 Arunima O P 9 13 12 9 6 49 92.45283019
  16 Arya Anand 8 14 11 8 7 48 90.56603774
  17 Aswathi VVS 8 9 9 7 4 37 69.81132075
  18 Athira S 7 6 8 7 5 33 62.26415094
  19 Aysha Razeen Moulana 9 14 12 10 8 53 100
  20 Chithira N A 0 1 1 0 0 2 3.773584906
  21 Deeksha 0 0 1 0 0 1 1.886792453
  22 Dhanyashree P N 8 7 11 8 4 38 71.69811321
  23 Divyashree 6 6 8 7 5 32 60.37735849
  24 Harigovind P 0 0 2 0 0 2 3.773584906
  25 Harshitha V 9 12 11 9 6 47 88.67924528
  26 Irfan Habeeb K 1 0 2 1 0 4 7.547169811
  27 Jerald G Dais 0 0 1 1 0 2 3.773584906
  28 Jhansi Rani M B 9 14 11 10 8 52 98.11320755
  29 K Shreeraksha 7 12 11 9 8 47 88.67924528
  30 Karthik K S 0 0 1 0 0 1 1.886792453
  31 Keerthi Shetty 9 14 12 10 8 53 100
  32 Kripalini A K 9 14 12 10 8 53 100
  33 Krishna Kumar P 9 14 12 10 8 53 100
  34 Malavika Raj 7 14 10 8 6 45 84.90566038
  35 Maruthi B 8 11 9 8 7 43 81.13207547
  36 Mithali M Shetty 9 11 10 8 6 44 83.01886792
  37 Mohammed Aliyan Momin 9 14 12 10 8 53 100
  38 Muhammed Ajmal S 0 0 0 0 1 1 1.886792453
  39 N S Vandana Dhanalakhmi 9 14 12 10 8 53 100
  40 Nazreen Mohammed 9 14 11 9 8 51 96.22641509
  41 Nikhil R Dodamani 9 14 12 10 8 53 100
  42 Nishana M 2 5 2 5 2 16 30.18867925
  43 Nitin Singh 0 0 0 0 0 0 0
  44 Polawar Shubham Vivekanand 5 13 9 9 6 42 79.24528302
  45 Prajwal Sanakyanavar 8 14 11 10 8 51 96.22641509
  46 Prajwala 9 14 12 10 8 53 100
  47 Pynkhamti Warbah 5 9 5 7 5 31 58.49056604
  48 Ranjitha M S 9 14 12 10 8 53 100
  49 Rashmi M 8 14 10 10 8 50 94.33962264
  50 Rhulaselu Phesao 4 4 3 4 3 18 33.96226415
  51 Sachin Lakkashetti 6 14 8 8 6 42 79.24528302
  52 Safna Sulaiman 3 5 4 4 3 19 35.8490566
  53 Sahana Acharya G 9 13 12 10 8 52 98.11320755
  54 Sanjana V 7 14 9 10 7 47 88.67924528
  55 Shahaban Sharaf A 7 9 8 7 7 38 71.69811321
  56 Shilpa Siddappa Jayi 7 14 9 10 7 47 88.67924528
  57 Shubhalaxmi K 9 14 12 10 8 53 100
  58 Sneha A 9 14 12 10 8 53 100
  59 Sreelakshmi S V 9 14 11 10 7 51 96.22641509
  60 Sruthy S Kumar 3 2 1 3 3 12 22.64150943
  61 Subodh SB 2 1 0 0 0 3 5.660377358
  62 Supritha M Shetty 8 12 11 9 8 48 90.56603774
  63 Sushmita Shashikant Shinge 9 14 12 10 8 53 100
  64 Swarnima Sharma 5 13 9 9 7 43 81.13207547
  65 Ujwala 9 14 12 10 8 53 100
  66 Varsha T S 8 12 11 9 8 48 90.56603774
  67 Vinod 9 14 11 10 8 52 98.11320755
  68 Vysree Manoj V P 0 2 0 0 4 6 11.32075472
  69 Yasodha Upadhaya 8 14 12 10 8 52 98.11320755
  15 11 8 11 6 51 96.22641509
  Sl No, Name Agad Tantra Prasuti Tantra Swastavrutta Bala roga Caraka Samhitha-2 Total Percentage
  Total Class 29 32 35 26 17 139 100
  1 Abhijna Shetty 20 26 27 19 13 105 75.53956835
  2 Abisha Mohanan K 26 32 34 26 16 134 96.4028777
  3 Ajmal Ibrahim T 2 0 0 0 0 2 1.438848921
  4 Akshay Unni 0 0 0 0 0 0 0
  5 Amjath Khan C T 0 0 0 0 0 0 0
  6 Amritha V 26 30 33 24 16 129 92.8057554
  7 Amruta Narayan Nagekar 24 29 33 24 14 124 89.20863309
  8 Anantha Krishnan V K 12 12 17 10 4 55 39.56834532
  9 Anjana K V 1 0 0 0 0 1 0.71942446
  10 Ankya C 26 30 34 25 16 131 94.24460432
  11 Anusha R Shastry 0 0 0 0 0 0 0
  12 Aparna S Nandan 26 32 33 25 17 133 95.68345324
  13 Archana P 17 24 24 16 12 93 66.90647482
  14 Arsha 0 0 0 0 0 0 0
  15 Arunima O P 24 30 33 24 16 127 91.36690647
  16 Arya Anand 24 30 33 23 14 124 89.20863309
  17 Aswathi VVS 27 31 32 25 17 132 94.96402878
  18 Athira S 17 30 26 22 11 106 76.25899281
  19 Aysha Razeen Moulana 27 32 35 26 17 137 98.56115108
  20 Chithira N A 0 0 0 0 0 0 0
  21 Deeksha 1 0 0 0 0 1 0.71942446
  22 Dhanyashree P N 26 29 34 24 17 130 93.52517986
  23 Divyashree 1 0 1 0 1 2 1.438848921
  24 Harigovind P 0 0 0 0 0 34 24.46043165
  25 Harshitha V 29 32 34 26 17 104 74.82014388
  26 Irfan Habeeb K 0 0 0 0 0 0 0
  27 Jerald G Dais 0 0 0 0 0 35 25.17985612
  28 Jhansi Rani M B 29 32 35 26 17 138 99.28057554
  29 K Shreeraksha 29 30 34 25 15 99 71.22302158
  30 Karthik K S 0 0 0 0 0 25 17.98561151
  31 Keerthi Shetty 22 28 25 23 15 118 84.89208633
  32 Kripalini A K 23 29 30 25 15 122 87.76978417
  33 Krishna Kumar P 23 32 30 24 14 120 86.33093525
  34 Malavika Raj 22 32 27 25 15 118 84.89208633
  35 Maruthi B 23 26 24 20 14 112 80.57553957
  36 Mithali M Shetty 22 24 29 21 16 118 84.89208633
  37 Mohammed Aliyan Momin 28 32 35 26 17 103 74.10071942
  38 Muhammed Ajmal S 0 0 0 0 0 0 0
  39 N S Vandana Dhanalakhmi 24 29 32 24 15 124 89.20863309
  40 Nazreen Mohammed 6 20 19 19 11 75 53.95683453
  41 Nikhil R Dodamani 26 29 29 25 16 125 89.92805755
  42 Nishana M 0 0 0 0 0 0 0
  43 Nitin Singh 0 0 0 0 0 0 0
  44 Polawar Shubham Vivekanand 16 22 15 21 12 86 61.8705036
  45 Prajwal Sanakyanavar 22 29 27 24 13 115 82.73381295
  46 Prajwala 27 32 35 26 17 137 98.56115108
  47 Pynkhamti Warbah 1 0 0 0 0 1 0.71942446
  48 Ranjitha M S 24 29 28 24 14 119 85.61151079
  49 Rashmi M 26 32 32 26 16 132 94.96402878
  50 Rhulaselu Phesao 0 0 0 0 0 0 0
  51 Sachin Lakkashetti 15 21 16 16 8 76 54.67625899
  52 Safna Sulaiman 0 0 0 0 1 1 0.71942446
  53 Sahana Acharya G 28 32 35 26 17 138 99.28057554
  54 Sanjana V 14 20 16 17 8 75 53.95683453
  55 Shahaban Sharaf A 1 2 1 0 2 6 4.316546763
  56 Shilpa Siddappa Jayi 21 22 25 19 11 98 70.50359712
  57 Shubhalaxmi K 27 32 33 26 16 134 96.4028777
  58 Sneha A 27 32 33 26 16 134 96.4028777
  59 Sreelakshmi S V 18 20 19 15 14 86 61.8705036
  60 Sruthy S Kumar 5 12 2 0 4 23 16.54676259
  61 Subodh SB 1 0 0 0 0 1 0.71942446
  62 Supritha M Shetty 25 29 28 24 14 120 86.33093525
  63 Sushmita Shashikant Shinge 25 29 28 24 15 121 87.05035971
  64 Swarnima Sharma 15 22 18 21 13 89 64.02877698
  65 Ujwala 28 32 35 26 17 138 99.28057554
  66 Varsha T S 18 16 21 13 7 75 53.95683453
  67 Vinod 23 31 26 24 13 117 84.17266187
  68 Vysree Manoj V P 0 0 0 0 0 0 0
  69 Yasodha Upadhaya 15 11 8 11 6 51 36.69064748
  Sl No, Name Agad Tantra Prasuti Tantra Swastavrutta Bala roga Caraka Samhitha-2 Total Percentage
  Total Class 20 31 35 32 18 136 100
  1 Abhijna Shetty 20 31 34 31 18 134 98.52941176
  2 Abisha Mohanan K 7 6 7 7 4 31 22.79411765
  3 Ajmal Ibrahim T 14 18 21 15 12 80 58.82352941
  4 Akshay Unni 0 0 0 0 0 0 0
  5 Amjath Khan C T 0 0 0 0 0 0 0
  6 Amritha V 18 29 34 26 18 125 91.91176471
  7 Amruta Narayan Nagekar 17 27 32 30 18 124 91.17647059
  8 Anantha Krishnan V K 16 27 29 27 15 114 83.82352941
  9 Anjana K V 2 8 3 3 4 20 14.70588235
  10 Ankya C 18 27 32 26 17 120 88.23529412
  11 Anusha R Shastry 0 0 0 0 0 0 0
  12 Aparna S Nandan 17 31 31 31 18 128 94.11764706
  13 Archana P 13 20 18 23 12 86 63.23529412
  14 Arsha 6 25 8 4 4 47 34.55882353
  15 Arunima O P 18 31 34 27 18 128 94.11764706
  16 Arya Anand 20 27 32 30 18 127 93.38235294
  17 Aswathi VVS 17 26 32 25 17 117 86.02941176
  18 Athira S 9 10 10 11 5 45 33.08823529
  19 Aysha Razeen Moulana 14 28 28 26 16 112 82.35294118
  20 Chithira N A 4 6 4 3 2 19 13.97058824
  21 Deeksha 14 24 32 21 14 105 77.20588235
  22 Dhanyashree P N 15 25 31 26 16 113 83.08823529
  23 Divyashree 14 17 19 16 11 77 56.61764706
  24 Harigovind P 0 0 0 0 0 0 0
  25 Harshitha V 18 31 35 31 18 133 97.79411765
  26 Irfan Habeeb K 9 15 22 12 9 67 49.26470588
  27 Jerald G Dais 2 4 3 2 2 13 9.558823529
  28 Jhansi Rani M B 18 31 35 31 18 133 97.79411765
  29 K Shreeraksha 16 20 33 23 16 108 79.41176471
  30 Karthik K S 0 0 0 0 0 0 0
  31 Keerthi Shetty 14 22 31 24 18 109 80.14705882
  32 Kripalini A K 14 12 14 13 11 64 47.05882353
  33 Krishna Kumar P 18 31 35 31 18 133 97.79411765
  34 Malavika Raj 16 28 33 24 18 119 87.5
  35 Maruthi B 18 31 35 31 18 133 97.79411765
  36 Mithali M Shetty 17 25 32 31 17 122 89.70588235
  37 Mohammed Aliyan Momin 19 30 34 32 18 133 97.79411765
  38 Muhammed Ajmal S 0 0 0 0 0 0 0
  39 N S Vandana Dhanalakhmi 18 28 32 28 17 123 90.44117647
  40 Nazreen Mohammed 17 23 24 28 15 107 78.67647059
  41 Nikhil R Dodamani 16 24 32 26 16 114 83.82352941
  42 Nishana M 1 3 5 3 4 16 11.76470588
  43 Nitin Singh 1 0 0 0 0 1 0.735294118
  44 Polawar Shubham Vivekanand 17 23 31 24 14 109 80.14705882
  45 Prajwal Sanakyanavar 18 30 33 32 18 131 96.32352941
  46 Prajwala 19 30 34 32 18 133 97.79411765
  47 Pynkhamti Warbah 12 16 18 18 11 75 55.14705882
  48 Ranjitha M S 16 26 29 24 17 112 82.35294118
  49 Rashmi M 15 29 33 29 17 123 90.44117647
  50 Rhulaselu Phesao 9 14 14 18 8 63 46.32352941
  51 Sachin Lakkashetti 18 26 31 23 15 113 83.08823529
  52 Safna Sulaiman 11 18 19 18 8 74 54.41176471
  53 Sahana Acharya G 19 30 33 32 18 132 97.05882353
  54 Sanjana V 16 26 32 23 15 112 82.35294118
  55 Shahaban Sharaf A 10 10 12 12 6 50 36.76470588
  56 Shilpa Siddappa Jayi 18 30 34 32 18 132 97.05882353
  57 Shubhalaxmi K 18 30 34 32 18 132 97.05882353
  58 Sneha A 18 29 33 32 18 130 95.58823529
  59 Sreelakshmi S V 18 29 32 31 16 126 92.64705882
  60 Sruthy S Kumar 15 23 26 28 11 103 75.73529412
  61 Subodh SB 6 5 5 4 4 24 17.64705882
  62 Supritha M Shetty 18 29 34 31 18 130 95.58823529
  63 Sushmita Shashikant Shinge 18 29 34 32 18 131 96.32352941
  64 Swarnima Sharma 18 26 32 29 14 119 87.5
  65 Ujwala 18 29 34 32 18 131 96.32352941
  66 Varsha T S 16 29 33 31 18 127 93.38235294
  67 Vinod 18 29 34 32 18 131 96.32352941
  68 Vysree Manoj V P 0 0 0 0 0 0 0
  69 Yasodha Upadhaya 15 27 29 28 16 115 84.55882353
   

  Sl No, Name Agad Tantra Prasuti Tantra Swastavrutta Bala roga Caraka Samhitha-2 Total Percentage
  Total Class 21 10 11 13 12 67 100
  1 Abhijna Shetty 15 10 3 13 10 51 76.1194
  2 Abisha Mohanan K 12 9 6 8 3 38 56.7164
  3 Ajmal Ibrahim T 12 3 7 3 1 26 38.806
  4 Akshay Unni 4 0 0 0 0 4 5.97015
  5 Amjath Khan C T 4 0 0 0 0 4 5.97015
  6 Amritha V 12 11 3 10 11 47 70.1493
  7 Amruta Narayan Nagekar 14 10 9 12 11 56 83.5821
  8 Anantha Krishnan V K 7 4 7 4 1 23 34.3284
  9 Anjana K V 5 4 6 3 1 19 28.3582
  10 Ankya C 16 11 9 12 10 58 86.5672
  11 Anusha R Shastry 0 0 0 0 0 0 0
  12 Aparna S Nandan 17 11 8 12 11 59 88.0597
  13 Archana P 12 9 1 10 9 41 61.194
  14 Arsha 12 8 4 10 7 41 61.194
  15 Arunima O P 16 11 8 13 11 59 88.0597
  16 Arya Anand 13 9 7 12 9 50 74.6269
  17 Aswathi VVS 16 11 8 12 9 56 83.5821
  18 Athira S 16 10 6 11 10 53 79.1045
  19 Aysha Razeen Moulana 9 6 1 8 6 30 44.7761
  20 Chithira N A 5 5 2 7 4 23 34.3284
  21 Deeksha 17 11 9 12 12 61 91.0448
  22 Dhanyashree P N 17 11 9 13 12 62 92.5373
  23 Divyashree 14 10 3 13 10 50 74.6269
  24 Harigovind P 0 0 0 0 0 0 0
  25 Harshitha V 14 9 8 10 9 50 74.6269
  26 Irfan Habeeb K 7 2 7 1 1 18 26.8657
  27 Jerald G Dais 10 4 7 3 1 25 37.3134
  28 Jhansi Rani M B 18 11 9 13 12 63 94.0299
  29 K Shreeraksha 18 11 9 13 12 63 94.0299
  30 Karthik K S 0 0 0 0 0 0 0
  31 Keerthi Shetty 14 11 9 12 10 56 83.5821
  32 Kripalini A K 18 11 8 13 10 60 89.5522
  33 Krishna Kumar P 18 11 9 13 11 62 92.5373
  34 Malavika Raj 16 11 8 11 9 55 82.0896
  35 Maruthi B 18 8 8 11 12 57 85.0746
  36 Mithali M Shetty 16 10 7 13 12 58 86.5672
  37 Mohammed Aliyan Momin 16 11 11 10 11 59 88.0597
  38 Muhammed Ajmal S 0 0 0 0 0 0 0
  39 N S Vandana Dhanalakhmi 13 10 5 9 10 47 70.1493
  40 Nazreen Mohammed 15 11 8 9 11 54 80.597
  41 Nikhil R Dodamani 19 9 11 8 12 59 88.0597
  42 Nishana M 13 7 1 7 4 32 47.7612
  43 Nitin Singh 11 4 2 5 10 32 47.7612
  44 Polawar Shubham Vivekanand 18 10 9 10 12 59 88.0597
  45 Prajwal Sanakyanavar 19 11 11 10 10 61 91.0448
  46 Prajwala 20 11 11 10 12 64 95.5224
  47 Pynkhamti Warbah 20 11 11 10 12 64 95.5224
  48 Ranjitha M S 20 11 11 10 12 64 95.5224
  49 Rashmi M 20 11 11 10 12 64 95.5224
  50 Rhulaselu Phesao 19 11 11 10 12 63 94.0299
  51 Sachin Lakkashetti 17 8 5 6 8 44 65.6716
  52 Safna Sulaiman 12 7 4 7 8 38 56.7164
  53 Sahana Acharya G 20 11 11 10 12 64 95.5224
  54 Sanjana V 18 10 6 9 12 55 82.0896
  55 Shahaban Sharaf A 20 9 9 7 9 54 80.597
  56 Shilpa Siddappa Jayi 18 11 11 9 11 60 89.5522
  57 Shubhalaxmi K 19 11 10 9 11 60 89.5522
  58 Sneha A 14 9 5 9 10 47 70.1493
  59 Sreelakshmi S V 13 10 5 7 9 44 65.6716
  60 Sruthy S Kumar 16 7 9 5 10 47 70.1493
  61 Subodh SB 1 1 3 1 0 6 8.95522
  62 Supritha M Shetty 20 11 11 10 12 64 95.5224
  63 Sushmita Shashikant Shinge 20 11 11 10 12 64 95.5224
  64 Swarnima Sharma 17 10 9 9 12 57 85.0746
  65 Ujwala 20 10 9 10 12 61 91.0448
  66 Varsha T S 20 10 10 8 12 60 89.5522
  67 Vinod 20 11 11 10 12 64 95.5224
  68 Vysree Manoj V P 0 0 0 0 0 0 0
  69 Yasodha Upadhaya 20 11 9 10 12 62 92.5373

  I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.